Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLUMLA KAYNAŞTIRMA VE İSTİHDAM PROJESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLUMLA KAYNAŞTIRMA VE İSTİHDAM PROJESİ."— Sunum transkripti:

1 TOPLUMLA KAYNAŞTIRMA VE İSTİHDAM PROJESİ

2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi İş Kurumu İl Müdürlüğü Milli Eğitim İl Müdürlüğü Yakutiye İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Çağlayan Bilim Sanat ve Kültür Derneği İle birlikte Erzurum Koruma Kurulu Başkanlığı çatısı altında hazırlanan ‘’SODES Toplumla Kaynaştırma ve İstihdam Programı’’ başlamıştır.

3 PROJENİN BÜTÇESİ: 229.997,40 TL olup;Bu Bütçe
Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilmiş ve ,40 TL’ si Bakanlık tarafından finanse edilmiştir. Eş finansman olarak taahhüt edilen TL tutarında ki kısım ise Koruma Kurulu Başkanlığı üyelerinden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Erzurum Ticaret Borsası tarafından karşılanmıştır.

4 PROJENİN AMACI 1. MESLEK EDİNDİRME FAALİYETLERİ Erzurum’da annelerinin, babalarının veya çocuklarının mahkumiyetleri nedeniyle kendilerini toplumdan dışlanmış hisseden ve ekonomik olarak zorluk çeken aileler ile eski hükümlülere yönelik mesleki eğitim kursları düzenlemek. Mesleki eğitim kurslarının neticesinde kazanacakları sertifika ve mesleki beceriyle iş bulma imkanlarını artırmak ve ekonomik sıkıntılarını gidermeyi amaçlamaktadır.

5 Aile içi iletişim ve çocuk eğitimi Aile içi şiddetle mücadele
PROJENİN AMACI 2. BİLİNÇLENDİRME, BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ Aile içi iletişim ve çocuk eğitimi Aile içi şiddetle mücadele Kadın hakları konularında toplantılar, seminerler düzenlemek suretiyle sosyal ve kültürel donanımlarını artırmaktır.

6 PROJENİN HEDEF KİTLESİNİ, Eski hükümlüler, tutuklu ve hükümlü yakını gençler, anneler ve babalar oluşturmaktadır.

7 PROJENİN HEDEFİ 20 eski hükümlüye İleri Düzey Kaynakçılık Mesleki becerisi kazandırmak, Hükümlü – tutuklu yakını 20 kişiye Bilgisayarlı Muhasebe Mesleki becerisi kazandırmak, Hükümlü– tutuklu yakını 40 kişiye Hasta ve Yaşlı Bakımı Mesleki becerisi kazandırmak, Hükümlü– tutuklu yakını 40 kişiye Çağrı Merkezi operatörlük Mesleki becerisi kazandırmak, Mesleki eğitim kurslarının neticesinde kazanacakları sertifika ve mesleki beceriyle iş bulma imkanlarını artırmak ve ekonomik sıkıntılarını gidermeyi hedeflemektedir.

8 Ayrıca hedef kitle ile birlikte toplumun geneline yönelik; Aile İçi İletişim ve Çocuk Eğitimi, Aile İçi Şiddetle Mücadele, Kadın Hakları konularında toplantılar, seminerler düzenlemek suretiyle sosyal ve kültürel bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

9 SODES Sosyal İçerme alanında belirlenen Mesleki Beceri kazandırma eğitimleri ve toplumu bilgilendirme faaliyetleri ile toplumun genelinin Sosyo-ekonomik ve Kültürel donanımlarını artırmayı hedeflemektedir.

10 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Toplumla Kaynaştırma ve İstihdam Projesinin başarıya ulaşması için tüm imkanlarıyla sınırsız desteğini ortaya koymuş ve proje kapsamındaki kursların Büyükşehir Belediyesi‘’ Toplum Merkezi ‘’ ve ‘’ Mesleki Eğitim Merkezi’’ gibi Merkezlerde yürütülmesi için kapılarını açmıştır.

11 TOPLUMLA KAYNAŞTIRMA VE İSTİHDAM PROJESİ KAPSAMINDA
A- Kültür ve Sanat Alanında Verilecek Kurslar 1-) Resim; Hükümlü ve tutuklu yakınlarından 20 kişiye , günde 4 saat 8 gün boyunca , toplam 32 saatlik kurs

12 B- Mesleki Beceri Kazandırma Alanında Verilecek Kurslar 1-) İleri Düzey Kaynakçılık Kursu 20 eski hükümlüye kurs günlerinde verilecek günlük 15 TL kursiyer harçlığı ile 100 gün sürecek 800 saatlik iş gücü piyasasında geçerli sertifikalı kurs

13 KAYNAKÇILIK Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Teknolojik gelişmelere paralel olarak sektörün beklentileri doğrultusunda geliştirilen Metal Teknolojileri alanı öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Metal Teknolojileri alanı içinde Kaynakçılığın önemli bir yeri vardır. Kaynakçılık meslekî yeterliğe sahip olan kursiyerler, mesleki becerilerini hayatının her aşamasında kullanabileceği gibi ekonomik gelir elde etmeleri hususunda da büyük ölçüde fayda sağlayacaktır. Türkiye’de Metal Teknolojileri sektöründe eğitim-öğretim programlarının hazırlanarak eğitimine başlanması, sektörde yıllardır süregelen eğitim ve yetişmiş eleman açığını giderecek önemli bir girişim olacağı düşünülmektedir.

14 Toplamda 800 saatlik İleri Düzey Kaynakçılık Kurs Boyunca;
Markalama yapmak, Kroki ve perspektif ve yapım resmi yapmak, Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak, Şekil bozukluğuna uğramış gereçleri doğrultmak, Malzemeleri el aletleri ile kesmek, Eğe ile istenilen yüzeyleri elde etmek Eğme-bükme yapmak Yumuşak lehimleme yapmak Oksi-gaz ile kaynak dikişi çekmek Oksi-gaz ile küt ek kaynağı yapmak Oksi-gaz ile yatay köşe kaynaklarını yapmak Elektrik ark kaynağı ile kaynak dikişi çekmek

15 Elektrik ark kaynağı ile yatay konumda kalın parçaların kaynağını yapmak
Elektrik ark kaynağı ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak Elektrik ark kaynağı ile çeşitli dolgu kaynakları yapmak Elektrotla ve plazma ile kesme yapmak MIG-MAG ile küt ek kaynağı yapmak MIG-MAG ile köşe kaynağı yapmak MIG-MAG ile küt boru ve profil kaynağı yapmak MIG-MAG ile pozisyon kaynakları yapmak Oksi-gaz kaynağı ile telli ve telsiz dik pozisyon kaynaklarını yapmak Oksi-gaz ile sert lehimleme yapmak Konularında bilgi ve becerilere sahip olacaklardır.

16 Kursiyerde Aranacak Şartlar
1-) Eski Hükümlü olmak 2-) 16 yaşını doldurmuş olmak 3-) İş Kur’ a kayıtlı olmak 4-) Sağlıklı olduğunu belgelemek 5-) Kursa katılma ve devam konusunda engeli olmadığını taahhüt etmek 6-) İdarenin istediği diğer belgeleri temin etmek.

17 2-) Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı Yetiştirme Kursu Hükümlü ve tutuklu yakını 20 kişiye deneyimli bayan hocalar eşliğinde, servis imkanıyla ve kurs günlerinde verilecek 10TL kursiyer harçlığı ile 80 gün sürecek 400 saatlik iş gücü piyasasında geçerli sertifikalı kurs.

18 Muhasebe ve Finansman alanı öğretim programları, ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye meslekî yeterlikler kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı ile gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Kursiyerler kazandıkları güncel meslekî yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir.

19 Toplamda 320 saatlik Bilgisayar Destekli Muhasebe Elemanı Yetiştirme Kurs Programı ile kursiyerler;
Defter ve belgeleri temin etmek ve tasdik ettirmek Fatura ve irsaliye düzenlemek Fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek İşletme defteri tutmak Bilanço düzenlemek Yevmiye defteri tutmak Büyük defter (Defter-i Kebir) tutmak Mizan düzenlemek Konularında bilgi sahibi olacaklardır.

20 3-)Çağrı Merkezi Operatörlük Kursu Hükümlü veya tutuklu yakını 40 kişiye deneyimli bayan hocalar eşliğinde, servis imkanıyla ve kurs günlerinde verilecek 10TL kursiyer harçlığı ile 100 gün sürecek 544 saatlik iş gücü piyasasında geçerli sertifikalı mesleki eğitim kursu

21 Çağrı Merkezi Operatörlüğü adı altında yer alan mesleki kursumuz; ulusal ve uluslar arası düzeyde standartlarda, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmış; her yaşta ve düzeyde bireye mesleki yeterlikler kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur. Kursiyerlerin kazandıkları güncel mesleki yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebilmeleri amaçlanmıştır.

22 Telefonla iletişim kurmak Beden dili ile iletişim kurmak
Toplamda 544 saatlik Çağrı Merkezi Operatörlük Kurs Programı ile kursiyerler; Telefonla iletişim kurmak Beden dili ile iletişim kurmak İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak Müşteri isteklerini tespit etmek Kitle İletişim sürecini çözümlemek Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak Planlı ve etkili yazmak Bilgisayarda resmi yazı hazırlamak Belge akışını izlemek Konularında bilgi sahibi olacaklardır.

23 Çağrı Merkezi Operatörlüğü ve Bilgisayarlı Muhasebe Kursları için Kursiyerlerde aranacak şartlar 1-) Hükümlü veya tutuklu yakını olmak 2-) 16 yaşını doldurmuş olmak 3-) İş Kur’ a kayıtlı olmak 4-) Sağlıklı olduğunu belgelemek 5-) Kursa katılma ve konusunda engeli olmadığını taahhüt etmek 6-) Lise mezunu olmak.

24 4-) Hasta ve Yaşlı Bakımı / Refakatçi Yetiştirme Kursu Hükümlü veya tutuklu yakını 40 kişiye deneyimli bayan hocalar eşliğinde, servis imkanıyla ve kurs günlerinde verilecek 10TL kursiyer harçlığı ile 115 gün sürecek 565 saatlik iş gücü piyasasında geçerli sertifikalı kurs verilecektir.

25 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı kurs programı, ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye meslekî yeterlikler kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı ile gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Kursiyerler kurs sonunda kazandıkları güncel mesleki yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir.

26 konularında bilgi ve beceri kazanmış olacaklardır
Toplamda 560 saatlik Hasta ve Yaşlı Bakımı / Refakatçi Yetiştirme Kurs Programı ile kursiyerler; Kişisel bakım yapmak Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak Yaşlıların fiziksel ve ruhsal durumuna uygun hizmet etmek Yaşlıların sağlık sorunları ile ilgilenmek Yaşlılarla ve yaşlı yakınları ile iletişim kurmak Kullanılacak ilaçların takibini yapmak Pozisyon vermek ve kaldırma Yatakta tam silme yapmak Banyo yaptırmak Bakım sırasında karşılaşılabilecek acil durumlarda sağlık personeli gelinceye kadar önlem almak. konularında bilgi ve beceri kazanmış olacaklardır

27 Mesleki Beceri Kurslarına kayıt için gerekli belge ve nitelikler 1-) Hükümlü veya tutuklu yakını olmak 2-) 16 yaşını doldurmuş olmak 3-) İş Kur’ a kayıtlı olmak 4-) Sağlıklı olduğunu belgelemek 5-) Kursa katılma ve konusunda engeli olmadığını taahhüt etmek 6-) En az İlköğretim Mezunu olmak.

28 TOPLUMLA KAYNAŞTIRMA VE İSTİHDAM PROJESİ C- Bilgilendirme ve Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında düzenlenecek toplantı seminerler 1) Aile içi şiddetle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında toplantı seminerler

29 2) Aile İçi İletişimin Güçlendirmeye Yönelik Faaliyetler (Çocuk Eğitimi de dahil) 3) Kadın Hakları konularında toplantı ve seminerler.

30 AİLENİ DE DÜŞÜN! ‘’ Birinizin mahkumiyeti, hepinizin mahkumiyet olmasın’’… Ailesinden birinin mahkumiyeti nedeniyle zor durum düşen AİLE BİREYLERİNE yönelik SODES Mesleki Eğitim kurslarıyla iş bulma imkanı. Aile bireylerine mesleki eğitim kurslarını anlat ve katılımlarını sağla, kazanacakları sertifika ve mesleki beceri ile iş bulsun ve kimseye muhtaç olmadan geçimin temin etsin.

31 Sıcak bir ortamda, deneyimli bayan hocalar eşliğinde servis imkanlarıyla ve kurs günlerinde verilen kursiyer harçlıkları ile Meslek sahibi olmak üzere Mesleki Beceri Kurslarına katıl AİLE’ ne destek ol, geçimini sen temin et.

32 Mesleki Beceri Kursları ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Toplum Merkezi, Meslek Edindirme Merkezlerinde Gerçekleştirilecektir.

33 Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Çaykara İş Merkezi 4
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Çaykara İş Merkezi 4. Katı Proje ofisi ve merkezi sınıfların kullanılması için proje süresince tahsis etmiş olup 140 kursiyere aynı anda kurs imkanını rahatlıkla sağlayabilecek hale getirmiştir.

34

35

36 PROJE OFİSİ: Çaykara İş Merkezi 4.Kat Tel: 0 442 237 01 07
Mesleki Eğitim ve Beceri Kazandırma Kurslarına Aile fertlerinin katılımını ve meslek sahibi olmasını istiyorsanız aşağıda ki adres ve telefonlardan bize ulaşabilirsiniz PROJE OFİSİ: Çaykara İş Merkezi 4.Kat Tel: Fax: ERZURUM

37 TEŞEKKÜR EDERİZ...


"TOPLUMLA KAYNAŞTIRMA VE İSTİHDAM PROJESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları