Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CÜMLE ÇEŞ İ TLER İ TABLOSU B İ RLEŞ İ K CÜMLE BAS İ T CÜMLE BA Ğ LI CÜMLE SIRALI CÜMLE “K İ ” L İ B İ LEŞ İ K ŞARTLI B İ LEŞ İ K İ Ç İ ÇE B İ RLEŞ İ K.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CÜMLE ÇEŞ İ TLER İ TABLOSU B İ RLEŞ İ K CÜMLE BAS İ T CÜMLE BA Ğ LI CÜMLE SIRALI CÜMLE “K İ ” L İ B İ LEŞ İ K ŞARTLI B İ LEŞ İ K İ Ç İ ÇE B İ RLEŞ İ K."— Sunum transkripti:

1

2 CÜMLE ÇEŞ İ TLER İ TABLOSU B İ RLEŞ İ K CÜMLE BAS İ T CÜMLE BA Ğ LI CÜMLE SIRALI CÜMLE “K İ ” L İ B İ LEŞ İ K ŞARTLI B İ LEŞ İ K İ Ç İ ÇE B İ RLEŞ İ K G İ R İ Ş İ K B İ RLEŞ İ K CÜMLE ÇEŞ İ TLER İ BA Ğ IMSIZ BA Ğ LI

3 BAS İ T CÜMLELER Tek bir yargı bildiren,tek yükleme sahip olan ve içinde fiilimsi bulunmayan cümlelerdir. Örnek Cümleler _Ayşe cekedini aldı. _Babam bana para verdi.

4 B İ RLEŞ İ K CÜMLELER Birden fazla yargı içeren cümlelerdir.Ayrıca birleşik cümleler dörde ayrılır: _ Girişik Bileşik Cümleler _ Şartlı Bileşik Cümleler _ İ ç İ çe Bileşik Cümleler _ “Ki” li Bileşik Cümleler

5 G İ R İ Ş İ K B İ LEŞ İ K CÜMLELER Bir temel cümle ve fiilimsi ile kurulmuş, yan cümlelerden oluşan birleşik cümlelerdir. Örnek Cümleler _Arabayı süren adam kalp krizi geçirdi. _Bu parkuru zorlanarak geçti.

6 ŞARTLI B İ RLEŞ İ K CÜMLELER Yan cümlenin temel cümleye şart koştu ğ u birleşik cümlelerdir.”-sa,-se” harfleri eklendi ğ inde oluşur. Örnek Cümleler _Kendisi yaparsa o zamna kabul edebilirim. _Erken uyursan ancak kalkabilirsin.

7 İ Ç İ ÇE B İ RLEŞ İ K CÜMLELER Bir cümlenin başka bir cümlelnin içerisinde kullanılmasıyla oluşur. İ ç cümle temel cümlenin ö ğ esi olabilir. Örnek Cümleler _Arkadaşımın evindeyken “Hafta sonu gelirsen ancak affedebilirm” dedi. _Çocuk geldi ğ inde herkes “Yangın var, yangın var !” diye ba ğ ırdı.

8 “K İ ” L İ B İ LEŞ İ K CÜMLELER Yan cümlenin temel cümleye “ki” eki ile ba ğ landı ğ ı bieleşik cümlelerdir. Örnek Cümleler _Çalış ki mutlu olasın. _Dürüst ol ki herkes sana güvensin.

9 SIRALI CÜMLELER Tek başına yargı bildiren,birden çok cümlenin,virgül ya da noktalı virgül ile birbirine ba ğ lanmasıyla oluşan cümlelerdir.Ayrıca sıralı cümleler ikiye ayrılır: _Ba ğ ımsız Sıralı Cümleler _Ba ğ ımlı Sıralı Cümleler

10 BA Ğ IMLI CÜMLELER Sıralı cümlelerde öznesi, nesnesi ya da cümlenin başka bir ö ğ esinin ortak oldu ğ u cümlelerdir. Örnek Cümleler _Kapıyı çaldı,içeri girdi,saatine baktı. _Yeme ğ ini yedi,odasına gitti,bilgisayarı açtı.

11 BA Ğ IMSIZ CÜMLELER Sıralı cümlelerde öznesi, nesnesi ya da c ğ mlenin herhangi bir ö ğ esinin ortak olmadı ğ cümlelerer denir. Örnek Cümleler _Çocuk yeme ğ ini yedi,çocu ğ un annesi de onu alıp parka götürdü. _Ö ğ retmen içeri giri,ö ğ renciler aya ğ a kalktı.

12 BA Ğ LI CÜMLELER Birbirine ba ğ laçlarala ba ğ lanan cümlelerdir. Örnek Cümleler _Eline kalemi aldı ve ka ğ ıda bir şeyler yazmaya başladı. _Ahmet onun en iyi arkadaşıydı ;ama sanki bu aralar Selim’e çok garip davranıyordu.

13 GÖKÇEN DO Ğ AR HAZIRLIK B 179


"CÜMLE ÇEŞ İ TLER İ TABLOSU B İ RLEŞ İ K CÜMLE BAS İ T CÜMLE BA Ğ LI CÜMLE SIRALI CÜMLE “K İ ” L İ B İ LEŞ İ K ŞARTLI B İ LEŞ İ K İ Ç İ ÇE B İ RLEŞ İ K." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları