Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü"— Sunum transkripti:

1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
SAN-TEZ Prof.Dr. Canan Özgen Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 26 Ocak 2011 Teknokent, ODTÜ, Ankara

2 Başkasından üstün olmamız önemli değildir.
Asıl önemli olan şey, dünkü halimizden üstün olmamızdır. Hint Atasözü.

3 SAN-TEZ 2004 yılında ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde oluşturulup, başlatılan bir proje.

4 AMAÇ : Refah içinde bir toplum yaratmak için, YÖNTEM : Mevcut kaynakları, en uygun koşullarda, üretim faktörü ile birleştirmek üzere, HEDEF : Katma değer yaratmak ve uluslararası rekabet gücünü yakalamak.

5 iyi yetişmiş insangücü.
BİLGİ TOPLUMU”nda Üretim Faktörleri: bilim teknoloji, iyi yetişmiş insangücü. ÜNİVERSİTELER

6 ÜNİVERSİTE-SANAYİ-KAMU
İleri teknolojiler, üniversite-sanayi işbirliğinin ve sanayi AR-GE etkinliklerinin bir sonucu. ABD’de bu teknolojinin gelişmesi, Stanford, Berkeley ve California üniversitelerinin hemen yanında “Silicon Valley” in kurulmasına neden olmuştur. ÜNİVERSİTE-SANAYİ-KAMU

7 Ticari olarak faydalanılacak araştırma.
Bugün, gelişmiş ülkelerde, KURAL: Ticari olarak faydalanılacak araştırma. SONUÇ; Üniversite araştırmalarının ticari olarak uygulanması ile EKONOMİK REKABET GÜCÜNÜN artması.

8 Yapılması gerekenler:
EĞİTİM ve AR-GE Yapılması gerekenler:

9 (sanayi- üniversite işbirliği ile)
EĞİTİM ve AR-GE: (sanayi- üniversite işbirliği ile) A. Sanayii kuruluşlarında çalışan yetenekli elemanların lisans üstü MS ve Ph.D programlarına devam etmeleri, Yetişkin eğitimi gelişmiş ülkelerde en hızla büyüyen eğitim sektörü.

10 EĞİTİM ve AR-GE: B. Endüstriden yönlendirilen,
üniversitenin danışmanlık yaptığı endüstri-bazlı projelerin yapılması.

11 EĞİTİM ve AR-GE: C. Sanayii kuruluşlarında çalışan deneyimli yöneticilerin Üniversitede seminerlere davet edilmeleri, Bazı teknoloji yoğun derslerde görev almaları, Üniversitede, bölümlerin danışman komitelerinde yer almaları.

12 Sanayii kaynaklı, Devlet destekli Araştırma Tezleri
D. Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinde, toplumsal fayda sağlayacak, ekonomik olarak katma değer yaratacak konuların özel ve kamu kuruluşları ile birlikte seçilmesi ve desteklenmesi, Sanayii kaynaklı, Devlet destekli Araştırma Tezleri (SAN-TEZ)

13 SAN-TEZ

14 SAN-TEZ nedir? Amaç: Üniversite–sanayi ortaklığı ile üniversitelerin araştırma olanaklarını kullanarak, endüstrilerin Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarını çözümlemek, "İnovasyon ve Ar-Ge'nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye" vizyonuna önemli bir katkı sağlamak.

15 Hedefleri nelerdir? Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak, KOBİ'lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak, Özellikle, sanayimizin %98'ini oluşturan ve halen geleneksel üretim yöntemi ile çalışmaya devam eden KOBİ'lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek, Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve innovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak,

16 Hedefleri nelerdir? (Devam)
Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak, Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak, Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ'ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak, Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak,, Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünü açmaktır.

17 Projelere Sağlanacak Destek Oranı:
% 75 T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı % 25 Sanayi NOT: Proje ödemeleri sözleşmede belirlenen 3’er aylık dönemler halinde proje adına üniversite tarafından açılmış bulunan proje özel hesabına yatırılır.

18 *Gereksinimlere göre en fazla 6 ay ek süre verilebilir.
Proje Destek Süresi: En fazla üç yıl.* *Gereksinimlere göre en fazla 6 ay ek süre verilebilir.

19 Proje Bütçesi Üst Sınırı:
Herhangi bir alt veya üst sınır bulunmamaktadır.

20 2009 yılı sonunda Başvuru: 519 proje
Desteklenen: 206 projeden 197’si başlatılmıştır. Desteklenen projeler, 38 üniversite ve 16 farklı araştırma alanından Projeler için 2007 yılından bu yana toplam 26,9 Milyon TL. ödeme yapılmış.  San-Tez Programı 2010 yılı 1. döneminde proje başvurusu: 117 Projelerin toplam bedeli 57,4 Milyon TL.

21 Kimler Yararlanabilir?
Sektör ve büyüklüğü önemli değil., Firma düzeyinde katma değer yaratan., Ülkemizde yerleşik firmalar ve üniversitelerin ortaklığı ile hazırlanacak projeler.

22 Nasıl Başvurulur?

23 Ne zaman başvurulabilir?
Proje başvuru Son tarihleri: 15 Mart Ağustos 2011

24 Proje Başvurusu Kabul Edilmeyenler:
Firma Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce İflas etmesi veya tasfiye halinde olması, Mesleki faaliyeti ile ilgili olarak bir suçtan mahkumiyet almış olanlar, Kamu haklarından mahrum olanlar, vb. İş veya faaliyetlerini askıya almış olanlar, Proje başvuru yılından önceki bilançosunda zarar göstermiş olanlar.

25 Proje Başvurusu Kabul Edilmeyenler (Devam)
Proje Yürütücüsü ve Firma: Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce İhale Yasası’na aykırı davranışlardan dolayı kesinleşmiş mahkumiyeti olanlar, Yalan beyanda bulundukları tespit edilenler, Teklif edilen proje ile haksız rekabet konumunda olanlar.

26 Dikkat edilmesi gereken hususlar:
Projenin: Öncelikli araştırma alanlarına yönelik olması, Deneysel araştırma aşamasına gelmiş olması, Üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuar kurulmasına yönelik olmaması, Toplam bütçenin (personel ödemesi ve telif ücretleri vb.) , Teknik ve Mali Kılavuz dikkate alınarak hesaplanması, Öngörülen makine-donanım toplam tutarı, toplam proje bedelinin %65'ini geçmeyecek şekilde planlanması.

27 Desteklenen Giderler:
Makine Donanım Giderleri Sarf malzemesi Alım Giderleri Personel Giderleri Seyahat Giderleri Hizmet Alımı

28 Desteklenmeyen Giderler:
İdari Giderler (Sekreterlik, Dağıtım, Pazarlama ve Reklam Giderleri vb.) Yönetim Giderleri, Sosyal Yardımlaşma vakfı ödentileri Büro makineleri ve malzemeleri Kira, inşaat ve tesisat giderleri vb.

29 Proje süreci Proje sonuçlarının değerlendirilmesi
Mali İnceleme ve denetim İzleme Ödeme İşlemleri SAN-TEZ proje başvurusu Sözleşme Öndeğerlendirme Karar Değerlendirme

30 Başarılı bir iş gördüğünüz her yerde, birileri cesur bir karar almış demektir. Peter F. Drucker

31 Her kayda değer başarının, büyük ya da küçük, bir angarya ve zafer aşaması vardır; bir başlangıç,mücadele ve zafer. Mahatma Gandhi

32 Kaynakça T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,

33 Teşekkür ederim.


"Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları