Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PEDİATRİK YANIK HASTALARINDA BESLENME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PEDİATRİK YANIK HASTALARINDA BESLENME"— Sunum transkripti:

1 PEDİATRİK YANIK HASTALARINDA BESLENME
H.Sinem AKGÜN

2 YANIK Yanık, organizmada ciddi stres oluşturan anatomik, fizyolojik, endokrinolojik ve immünolojik değişikliklerle ilişkili özel bakım gerektiren klinik bir tablodur. Ciddi yanık travmasının en önemli özelliği hipermetabolizmadır!

3 Yanıklı Hastada Oluşan Metabolik Değişiklikler
Metabolizma Yanık hasarı sonrası: Erken Şok Dönemi ‘’EBB’’ fazı 2-3 gün sürer kardiyak debi ve metabolik hızda Geç Dönem ‘’Akım’’ fazı 5. gün başlar ve en az 9 ay sürer. Hiperdinamik dolaşım ve metabolizma hızında Turk Yoğun Bak›m Derneği Dergisi / Journal of the Turkish Society of Intensive Care 2012;10: 74-83

4 Yanık sonrası katabolik cevap iyice ortaya konmuş olsa da protein yıkımının mekanizması çok iyi anlaşılmamıştır. Glukoneogenezis yanık sonrası ciddi olarak artar. Artmış üretim, dokuların kullanacağından fazla olduğu için strese bağlı diyabet oluşabilir. Glukoz üretiminin kaynağı iki katına çıkmıştır.

5 Uygulanan beslenme protokolünün yeterli olup olmadığını da değerlendirmek gerekir. Ancak bu konuda altın standart yoktur. Albumin, prealbumin düzeyleri değerlendirilebilir ancak tam olarak beslenme statüsünü yansıtmazlar. Belki de bunların içinde en kolay ve yaygın kullanılabilir olan azot dengesidir. Günlük +3 g ve +5g değerler yeterli beslenme açısından kabul edilebilir değerlerdir.

6 Eksik ya da fazla beslemenin ciddi zararları bilindiğinden yanık hastalarında enerji ve besin öğeleri ihtiyacını hesaplamak ayrı bir özen gerektirmektedir. Enerji gereksinimi farklı merkezlerde farklı şekillerde yapılmaktadır. Kalorik ihtiyacı hesaplamak için değişik formüller kullanılabilir. Vücut ağırlığı, yanık yüzdesi, stres faktör gibi faktörler dikkate alınsa da indirekt kalorimetri kalorik ihtiyacı belirleyen en iyi metottur.

7 Yanık hastalarında metabolik ihtiyaçları ve yara bölgesinden oluşan kayıpları karşılamak için yüksek protein ihtiyacı söz konusudur. Yüksek proteinli beslenme ile yara iyileşmesi artmakta, infeksiyon oranları azalmakta, kasta aşırı protein katabolizması azalmakta ve sağ kalım artmaktadır. Mayes T, Gottschlich M. Burns and wound healing, in the science and practise of nutrition support—a case based curriculum. Gottschlich M, editor. Dubuou: Kendall/Hunt Publishing; p. 391–419.

8

9 Yanıkta Beslenmenin Önemi
Yanıklı hastada beslenme desteğinin en önemli amacı enerji ve protein desteğini sağlamak yanında hormonal ve metabolik bozuklukları düzeltmektir. Özellikle total vücut alanının %15-20’sinden fazlası yanık olan hastalarda erken ve yoğun enteral beslenme önerilmektedir. Yanık sonrası erken dönemde enteral beslenme ile parenteral beslenmeye göre daha iyi destek sağlandığı, gastrointestinal sistemde mukoza bütünlüğünün korunduğu ve katabolik hormon salınımının önlendiği bilinmektedir. Takagi K, Yamamori H, Toyoda Y, Nakajima N, Tashiro T. Modulating effects of the feeding route on stress response and endotoxin translocation in severely stressed patients receiving thoracic esophagectomy. Nutrition 2000; 16(5):355–60.

10 Yanık Hastalarında Enerji
Çocukların büyüme çağında olmaları ve fiziksel aktivitelerinin daha fazla olması nedeniyle erişkinlerden daha fazla enerji gereksinimleri vardır ve bu gereksinim yanık sonrası daha da artar. Sepsis, yara enfeksiyonu, yapılan ameliyatlar, ağrı, çoklu travmalar yanık hastasının kalori ihtiyacını artıracaktır. Yeterli ve uygun enteral nütrisyonun mortalite, komplikasyonlar ve tedavi süresi üzerine olumlu etkileri vardır.

11 Enerji ve Protein Sutherland Formülü; 60 kkal/kg+35kkalx%yanık
Curreri Formülü; 102 kkal/kg + 25* %TBSA Protein; 3 g/kg + (1 g/ %yanık) Bu formüller yardımı ile hesaplanır, hastanın değerlerine göre yeniden değerlendirilir.

12 Yanıkta Makro Besinler-PROTEİN
İdrar ve yaradan artmış protein kayıpları, glukoneogenezde protein kullanımı, yara iyileşme sürecinde protein ihtiyacı neden yanıklı bir hastanın artmış protein ihtiyacı olduğunu açıklamaktadır. Yüksek protein ile beslenme yanıklı hastalarda başarılı olmakla birlikte yüksek miktarlarda protein ile birlikte ω-3 yağ asitleri, dallı zincirli aminoasitler ve nükleotid içeren immün sistemi destekleyen ticari ürünlerin standart yüksek proteinli diyetlere bariz bir avantajı olmadığı görülmüştür. Saffle JR, Wiebke G, Jennings K, Morris SE, Barton RG.Randomized trial of immune-hancing enteral nutrition in burn patients. J Trauma 1997;42:

13 Yanıkta Makro Besinle-PROTEİNLER
Genel olarak yanıklı çocuk hastalarda da protein ihtiyacının tavsiye edilen diyet ile alınacak proteinden daha fazla olduğu görüşünde fikir birliği vardır. Günlük olarak gr/kg protein verilmesi Protein olmayan kalori/ nitrojen oranının 80/1 olması için yeterlidir.

14 Esansiyel aminoasitler

15 Yanıkta Makro Besinler-CHO
Yanıklı hastaların beslenmesinde ana enerji kaynağı CHO’dur. Diyetteki oranının %60-65 arasında olması gerektiğini belirten raporlar olmasına karşın daha yüksek oranlar tavsiye edilmektedir. Bu sayede yanık yarasındaki hücrelerde glukozun direkt enerji kaynağı olarak kullanılması sağlanmış olur. Ayrıca glukoz endojen insülin üretiminede neden olur. İnsülinin anabolik etkileri ile protein katabolizması azalır, yeni proteinlerin üretimi artar ve yara iyileşmesi üzerine de olumlu etkiler sağlanmış olur. Glukozun protein koruyucu olması nedeniyle glukoneogenez için kas proteinlerinin katabolizması da yüksek karbonhidratlı diyetle engellenmiş olur. Masters B, Wood F. Nutrition supports in burns-Is there consistency in practice? J Burn Care Res 2008;29:

16 Yanıkta Makro Besinler-CHO
Yanıklı hastalarda özellikle nitrojen birikimi olduğu zaman proteinden fakir diyetle beslenme gerektiğinde karbonhidratlar iyi enerji kaynaklarıdır. Her ne kadar yanıklı hastalarda karbonhidratlar ana enerji kaynağı olarak tavsiye edilse de 7mg/kg/dk üzerinde verilen glukoz okside edilmekten ziyade yağa çevrilmektedir. Tredget EE, Yu YM. The metabolic effects of thermal injury. World J Surg 1992;16:68-79.

17 Yanıkta Makro Besinler-CHO
Ekzojen insülin verilmesi de hipergisemiyi azaltabilir ve yanık sonrası oluşan protein katabolizmasını iyi yönde etkileyebilir(1). Yanıklı çocuklarda yapılan randomize kontrollü bir çalışmada sürekli insülin infüzyonu ile kan şekeri mg/dl arasında tutulmuş ve C3 komplemanı, α1 makroglobulin ve haptoglobin gibi akut hepatik faz proteinlerinin cevabında azalma tespit edilmiştir(2). 1.Gore DC, Herndon DN, Wolfe RR. Comparison of peripheral metabolic effects of insulin and metformin following severe burn injury. J Trauma 2005;59: 2. Wu X, Thomas SJ, Herndon DN, Sanford AP, Wolf SE. Insulin decreases hepatic acute phase protein levels in severely burned children. Surgery 2004;135:

18 Yanıkta Makro Besinler-YAĞ
Lipidler 9 kcal/g ile mükemmel bir enerji kaynağıdır. Özellikle çocuklarda diyetteki lipidler çok önemlidir çünkü lipidlerin miyelinizasyon, beyin gelişimi ve yağda eriyen vitaminlerin taşınmasında önemli görevleri vardır. Önemli yağ asitlerinden biri ω- 3 poliansature yağasidi olan linolenik asittir. Bu yağ asidi immün cevap ve tüple beslenme toleransında önemlidir. ω- 3 yağ asidi aynı zamanda immünsupresif özellikleri olan prostoglandin E2 ve lökotrienlerin üretimini azaltır. Prostoglandin ağrı hissinin olşmasında etkili Lökotrien kılcal damar geçiş hızını azaltıyor,histidinin zıttı faaliyet gösteriyor.Kan dan bağ dokusunu geçişii durdurur. İmmünosupresif ; bağışıklık baskılayıcı Alexander JW, Gottschlich MM. Nutritional immunomodulation in burn patients. Crit Care Med 1990;18(suppl):S

19 Yanıkta Makro Besinler-YAĞ
Yanığın iyileşme döneminde diyette fazla lipid alınımı iyileşme süreçlerini geciktirebilir. Fazla miktarda lipid düzeyleri immünolojik cevapları bozabilir ve enfeksiyonlara eğilimi arttırır . Yüksek yağlı diyet prostoglandin metabolizmasını kötü yönde etkilemesinin yanında, pıhtılaşma mekanizmalarını da aksatır. Gottschlich MM, Jenkins M, Warden GD, Baumer T, Havens P, Snook JT, et al. Differential effects of three enteral dietary regimens on selected outcome variables in burn patients. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1990;14:

20 Yanık Hastalarında İmmünonütrisyon
İmmunonutrusyon son dönemlerde yanık hastalarının beslenmesinde önemli bir araştırma konusu olmuştur. İnvitro ve hayvan deneyleri ile yapılan calışmalar bu besin elementlerinin yanık hasarı sonrası gelişen; Sitokin ve inflamatuar cevapları azalttığını, Yara iyileşmesini olumlu yönde etkilediğini, Fazla miktarlarda yağ ve kas kaybını önlediğini, Enfeksiyon riskini azalttığını göstermiştir. Cui XL, Iwasa M, Iwasa Y, Ogoshi S. Arginine-supplemented diet decreases expression of inflammatory cytokines and improves survival in burned rats. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2000;24:89 96.

21 Arginin ve Glutamin Arginin ve glutamin stres durumunda esansiyel olan aminoasitlerdir, bunun sebebi ihtiyacın artması, yanık bölgesinden kayıp yani üretim ve kullanım dengesinin bozulmasından dolayıdır. Yanıklı hastalarda immünutrisyon bu konuda yapılan çalışmaların yetersizliği nedeniyle tam olarak önerilememektedir.

22 Glutamin Glutaminin yanık vakalarında kullanımına yönelik yapılan çalışmaların çoğunda enteral yol kullanılmıştır. On günün üzerinde 0.3 g/kg/gün enteral glutamin kullanımı sonrasında plazma glutamin seviyesinin arttığı ve yara iyileşmesini hızlandırdığı gösterilmiştir. ESPEN tarafından 2006 yılında yayınlanan kılavuzda da yanık vakalarında glutamin kullanımı A düzeyinde kanıtla yer almıştır. Juang P, Fish D, Jung R, MacLaren R. Enteral glutamine supplementation in critically ill patients with burn injuries: a retrospective case-control evaluation. Pharmacotherapy 2007; 27:11–19.

23 Yanığı Önlemek İçin • Çocuğunuzu soba yanında bırakmayın. • Çocukların ulaşabilecekleri yerlerde, içinde sıcak su dolu kap, çaydanlık, tencere gibi eşyalar ve fişe takılı ütü bırakmayın. • Masada ya da ocakta tencere bırakacaksanız, sapının içe dönük olmasına dikkat edin. • Kibrit ya da çakmak gibi yakıcı eşyaları ortada bırakmayın.  • Bebeğinizin yemeğini ve biberonunu mikrodalga fırında ısıtmayın. Eğer ısıtırsanız, mutlaka ısısını kontrol ettikten sonra bebeğinize verin.

24


"PEDİATRİK YANIK HASTALARINDA BESLENME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları