Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ar-Ge /Ür-Ge Projelerinde Yön Belirleme Uludağ Üniversitesi 2 Nisan 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ar-Ge /Ür-Ge Projelerinde Yön Belirleme Uludağ Üniversitesi 2 Nisan 2013."— Sunum transkripti:

1 Ar-Ge /Ür-Ge Projelerinde Yön Belirleme Uludağ Üniversitesi 2 Nisan 2013

2 AR-GE ÜR-GE PROJELERİNDE YÖN BELİRLEME  Herhangi bir AR-GE yada ÜR-GE projesinin başarılı olarak kabul edilebilmesinin tek yolu pazarda kabul edilip sonucunda katma değerli satışı oluşturması ve max.karı ettirmesidir.  Bu nedenle doğru projeler üzerinde çalışılıp eforun ve paranın bu yönde harcanması AR-GE yada ÜR-GE bölümlerinin başarılı yada başarısız olarak değerlendirilmesine direkt olarak etki göstermektedir.  Gösterilecek olan eforun doğru hedeflere kanalize edilmesi,bir projeyi baştan doğru olarak seçip,başlamakla mümkündür.Kutuplarda yaşayan insanlara yeni buz elde etme fikirleri yerine doğru kitlelere, ihtiyaçları olan konuları bulup,pazardaki arz durumunu tespit edip, bu topluluğun beklentilerini karşılayacak çalışmalara,kendi imkanlarımızı da gözönünde bulundurarak yönelebilmek doğru yerden başlamak anlamına gelmektedir.

3 DÜnyada Ar-Ge ve Ür-Ge Projeleri belirlenirken Pazar Takibi ve Analizi çok önemlidir. Bu konu ile ilgili en sık uygulanan 4 teknik vardır. a) GLOBAL PAZAR TAKİBİ b) REKABETÇİ TAKİBİ c) MÜŞTERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ TAKİBİ d) KENDİ KABİLİYET VE KAPASİTELERİNİ BİLME

4 GLOBAL PAZAR TAKİBİ : Projeye başlama yada bir proje kararı alabilmek için sonuçta elde edilecek olan ürünün sunulacağı pazarın çok iyi analiz ve takip edilmesi gerekmektedir.Hangi pazara,hangi kitlelere hitap edileceğinin resminin en baştan çekilmesi gerekmektedir. Global Pazarı takip teknikleri olarak aşağıdaki metodlar uygulanabilir;  Pazarda halihazırda bulunan yada pazara yeni sunulan ürünlerin belirli periyotlarda kontrol edilmesi  Yazılı basın (gazete,dergi),internet (websites,blogs,haber portalları),sosyal medya takibi

5  İlgili fuarlara katılım piyasaya çıkacak ürünlerin önceden tespit edilmesi  Dünya tüketici trendinin takip edilmesi sokaktaki insanların nabzının tutulması

6  Dünya’nın farklı ülkelerinde resmi makamlar tarafından yayınlanan ithalat,ihracat,birim fiyat,eğilimler vs raporlarına ulaşmak ve bu konuları irdelemek  Müşteriler ve nihai tüketicilerle direkt temas kurmak,ileri trendler ve beklentiler hakkında onların bile kendi kendilerine dillendiremedikleri fikirlere ulaşabilmek için sohbetler ve ilişkiler kurmak.  Word of Mouth:Her türlü dedikodulara,söylentilere kulak kabartmak,pazarda yer alan kişilerle ikili samimi ilişkiler kurarak daha fazla bilgiye sahip olmak

7  Alış veriş etmek, alış veriş sırasında satış elemanları ile sohbet etmek hangi ürünün neden ve hangi yollarla tercih edildiğini ilk ağızdan dinlemek  Tedarikçilerimizden bilgi almak  Konumuzla ilgili yenilikleri içeren seminer ve sempozyumlara katılımak

8 REKABETÇİLERİ TAKİP:  Rakip ürünlerinin ele geçirilip analizlerinin yapılması.  Rakiplerimizin mevcut kabiliyet ve kapasitelerinin takibinin yapılması;

9  Rakiplerimizin pazardaki paylarının durumunun takip edilmesi,ortak müşterilerimizdeki durumlarının ortaya çıkarılması kuvvetli ve zayıf yönlerinin bulunması  Rakiplerimizi en az kendimizi tanıdığımız kadar tanıyıp kendimizi bir o kadar tanınmaz hale getirebildiğimiz sürece aynen bir satranç oyununda olduğu gibi karşımızdakilerin bir sonraki hamlelerini önceden tahmin etmiş, kendimizi de buna hazırlamış oluruz

10 MÜŞTERİLERİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ TAKİBİ:  Tüketici yada hedef tüketici gruplarını belirli programlar dahilinde toplayıp önceden hazırlanmış bir grup anket soruları yöneltme  Yerinde müşteri eğilimleri seçimleri izlenmesi

11  Anketler düzenlenmesi  Trend araştırmalarının yapılması

12 KENDİ KABİLİYET VE KAPASİTELERİMİZİ BİLME  Yeni projeyi yürütebilecek kapasitede, beyin ve insan gücünün olup olmadığı, kimlerden,içeriden yada dışarıdan ne gibi insanlardan yararlanılıp yararlanılamayacağının ortaya çıkarılması  Yeni projeyi geliştirebilecek olan makine parkının mevcut olup olmadığı  Hammadde ve yardımcı maddelerin temin edilebilir yada sürekli temin edilebilecek olması  Finansal olarak projeye yeterli bütçe ve kaynak olup olmadığı  Zaman (Hız),projenin ne kadar bir zaman periyodu içerisinde gerçekleşebileceği  Yasal zorunluluklar,yükümlülükler sosyal ve çevre koularında herhangi bir problemle karşılaşılıp karşılaşılmayacağı

13 Yukarıda anlatılan süreçlerin belirlenmesi ve verilerin toplanması sırasında genel olarak bizi zorlayan birçok konu oldu ve bu zorlukların bir çoğunu zaman içerisinde öğrenerek yada profesyonel yardımlar alarak çözdük.  Bilgiye ulaşma,bilgiyi toplama ve bilgiyi paylaşma konuları bizim için zorlukların en başında geliyordu.Birçok farklı kaynaktan elde edilen karmaşık ve çok fazla sayıda informasyonun düzenlenip filtrelenmesi,gruplara ayrıldıktan sonra paylaşılıp tartışılma süreci bizim için önemli zorluklarandı  Bizim için sürekli bir veri akışının sağlanabilme metodunu kurabilme de önemli konuların başında gelmektedir  Zaman planlamasının yapılması her konuya tüm analizleri yapmadan balıklama atlamanın bizi ileriye değil yavaşlattığını hatta ağırlaştırdığından geriye doğru götürdüğünün farkına varabilmek zor bir süreç olmuştur.  Kendi imkanlarımızın farkına varabilmek neyi ne kadar,hangi başarı ile yapabileceğimizi kendi gerçek kapasitemizi bilebilmek te bizim için önemli olmuştur  Rakiplerimiz ve pazardaki konumlarını doğru olarak bilebilmek belki de en zor ve bazen hala imkansız konulardandır  Anketlerin ve müşteri eğilimleri sonuçlarının doğru değerlendirilebilmesi için tarafsız olabilmek duymak istediğinizi değil de gerçeklere kulak verebilmek te önemli adımlardandır.

14 Ancak uzun zaman alan bir periyod içerisinde adım adım, rakamlara dayalı sistematik yaklaşımlarla,süreç hem kurumsallaşmaya hemde haraket bir çarktan başladığında bir düzen içerisinde diğer çarkları döndürmeye başlamaktadır. Ar-ge yönlendirmeleri kesinlikle bireylerin tek başına yürütebilecekleri konular olmadığı, ekiplerin konuyu kurumsallaştırmaları ile pazar arastırma, iş geliştirme, planlama, strateji gelistirme birimleri birbiri ile ilişki kurarak, raporlar ve rakamların birimden birime gittiği, karar süreçlerinin mevcut olduğu,süreçler olmalıdır.Tek kişi ve patron modelinden çok, takım ve süreç olgusu önem kazanmıştır. Benim sizlere tavsiyem bu uzun belki de meşekkatli ancak ne olursa olsun çok zevkli olan bu konuda mutlaka ısrar edilmesi olacaktır. Bir sonraki slaytta İSKO nun kurumsal süreç haritası içinde özellikle sol tarafta bulunan ar-ge yada ür-ge çalışmalarının yönlendirmesi ile ilgili algoritma görülmektedir.Ar-Ge dişlisine çarkların dönebilmesi için gerekli ön haraket sol taraftaki kaynaktan gelmektedir.

15 Portföy Analizi Yeni Ürün Fikirleri Mevcut Ürün Verileri SBU ait Veri Belirleme Ticari Pot. Tasfiye Fizibilitesi Yapma Tasfiye Stratejisi Geliştirme Tasfiye Planı Geliştirme Tasfiye Planı Yeni İş Fikri Durum Analizi Hedef Geliştirme Pazara Girme Stratejisi Geliştirme İş Planı Geliştirme İş Planı İŞ GELİŞTİRME SWOT Analizi Durum Analizi Strateji Geliştirme Strateji Değ. Stratejileri Uygulama Planı Hedef Geliştirme Pazara Girme Stratejisi Geliştirme İş Planı Geliştirme İş Planı YENİ ÜRÜN GRUBU GELİŞTİRME M/Y Strateji Değerlendirme Komisyonu (SDK) Fikirler/ Veriler SDK E E H H Stratejiler / Projeler (MEVCUT ÜRÜN) STRATEJİ GELİŞTİRME SDK STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ E H TASFİYE STRATEJİ GELİŞTİRME Fizibilite/Teklif Çalışması SDK Ar-Ge Fikri Fizibilite/Teklif Raporu  Ortaklar  Finansman  Takvim  Personel  Altyapı  Bilgi Onaylanmış Ar-Ge Projesi Tür Proje Planlama Çalışması Beklentiler/ Spekler TEKNOLOJİ GELİŞTİRM ÜRTÜN GELİŞTİRME PROSES GELİŞTİRME/ OPTİMİZASYON Tür YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME SDK Üretim Planlama Ürün Planlama/ Spek Geliştirme Üretim Proses Planlama Ürün Tasarım Üretim Operasyon Planlama Proje Tanımı/Hedefler Performans Tanımı Bozucu P/S Belirlenmesi Kontrol P/D Belirlenmesi Deneyler/Veri Toplama Veri Analizi/Optimizasyon Konfirmasyon Çalışması Uygulama/ Raporlama MEVCUT ÜRÜN OPTİMİZASYON Proje Tanımı/Hedefler Performans Tanımı Bozucu P/S Belirlenmesi Kontrol P/D Belirlenmesi Deneyler/Veri Toplama Veri Analizi/Optimizasyon Konfirmasyon Çalışması Uygulama/ Raporlama Konsept Aşaması Fizibilite Aşaması Hazır Olma Aşaması Ar-Ge Sonuç Raporu/ Üretim Spekleri Üretim Talimatı Pazar Araştırma PAZARLAMA Veri Tedariki Veri Değerlendirme Veri Seçme Ürün Planlama/ Spek Geliştirme PAZARLAMA Stratejik Plan Geliştirme KAYNAK PLANLAMA ARGE YÖNETİMİ ÜRETİM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Teknoloji Projesi Ür-Ge Projesi Proses Projesi Ar-Ge Projesi Sonuç Raporları AR-GE SÜRECİ TASFİYE SÜRECİ İŞ GELİŞTİRME SÜRECİ PAZARLAMA SÜRECİ

16 Global Pazar Takibinde İSKO neler yapıyor?  Yaklaşık 20 ye yakın dış ülke ofisleri ve 12 kişilik ar-ge ür-ge uzman kadrosu ile tüm müşterilerimizin ürünlerini en fazla 3 er aylık periyotlar halinde izliyoruz.  İnternet,blog,sosyal medya da gelişen olayları izlemek için bir ufak bölüm oluşturduk ve tüm mesailerini buraları takip etmek oluyor.Bunun haricinde 2 en önemli fashion website ına üyeliğimiz devam ediyor.Denim,blue jean ile ilgili dünyada bilinen tüm magazinlere üyeliğimiz var bölgesel olan önemli haberler o bölge temsilcisi tarafından kısaca çevirilip sisteme dahil ediliyor.  Dünyanın her bölgesindeki denim fuarlarına katılım sağlanıyor.Bölgesel fuarlara daha ufak,ancak BBB Denim by PV gibi fuarlara çok büyük katılımlar sağlanıyor.  Uzman profesyonel ekipler işe alındı ve bizim için önemli olan Londra,Tokyo,Stockholm,Los Angeles,NewYork,Paris,Berlin,Milano da street shotlar yapılıp müşteri eğilimleri senede iki sezon olmak üzere yapılıyor.  Müşterilerin beyin arkalarında bulunan fikirlerin çıkarılması amacıyla mutlaka ür- ge personeli birebir kontakt kurup müşterilerimizin hayallerine ulaşmaya birebir görüşerek çalışıyoruz.  Kendi konumuz ve ilintili konularla ilgili toplantı ve seminerlere en az 2 kişi ile katılmaya çalışıyoruz.Geçen sene toplam 20 nin üzerinde aktiviteye katıldık.  Tüm dedikodular sisteme dahil ediliyor ve paylaşılıyor kaynakları mutlaka bildiriliyor.  Tedarikçilerimize yaptıkları yenilikleri sunmaları,bizleri bilgilendirmeleri için İSKO da toplantılar düzenliyoruz.Her firma yılda en az iki kez davet ediliyor.

17 Rekabetçilerin Takibinde İSKO Neler Yapıyor?  Dünyada bulunan tüm rakiplerimizin ürünlerini ele geçirmeye çalışıyoruz,analizleri yapılıp rakiplerin kütüphanesine kayıt ediliyor,bizim mevcut ürünlerimizle kıyasları yapılıp, kuvvetli ve zayıf yönleri kaydedilip, paylaşılıyor.Her rakipten sorumlu ür-ge personeli belirledik rakiplerimizi yakından takip ediyoruz.  Rakiplerimizin makine parklarını ve kapasitelerini yeni ne gibi ekipmanlar aldıkarını, ne gibi modifikasyonlar yaptıklarını, makine üreticilerinden,müşterilerden ve tedarikçilerimizden öğrenmeye çalışıyoruz.  Rakiplerimizin ortak müşterilere olan satışlarını, hangi tipleri sattıklarını takip ediyoruz.Rakiplerimizin neden bu malları satabildikleri,müşterilerimizin bizim yerimize neden rakiplerimizi tercih ettiklerinin analizleri yapılıyor.  Rakiplerin yaptıkları yatırımları takip edip ileride ne gibi ürünleri piyasaya çıkarabilecekleri takip ediliyor buna göre ar-ge yada ür-ge çalışması yapılıp yapılmayacağına karar veriliyor.

18 Müşterilerin Tüketim Alışkanlıklarının Takibi İçin İSKO Neler Yapıyor?  Yurtiçi ve Yurtdışı profesyonel ajanslarla kontratlar yaptık ve müşteri eğilimlerini anlamak için belirli gruplara, uygun kişiler belirleyip (bu kişilere ufak hediyeler vererek) hazırladığımız soruları yönlendiriyoruz ve soru cevap kısmı video ile kayıt edilip daha sonra uzmanlar tarafından değerlendiriliyor.  Müşteri anketleri düzenliyor ve beklentilerini araştırıyoruz.Anketleri bizim adımıza bizden bağımsız şirketlere yaptırıyoruz.Genel de yılda bir kez genel değerlendirme yapıyoruz.  Satış mağazaları gezilip satış elemanları ile çok satılan ürünlerin neler olduğu ve neden seçildikleri konusunda araştırmalar yapıyoruz.Lokal ofisler bu konuda görevli olduğu gibi uzman ür-ge personeli de yılda en az iki kez bu çalışmayı raporluyor.  Gerçek giyim testi çalışmaları yaptırıyoruz belirli grupta insanlara farklı ürünler giydirip sonuçlarını topluyor ve raporluyoruz.  Daha öncede söylediğim gibi bizim için trend ve müşteri eğilimi, önemli merkezlerde street shotlar yaptırıyoruz.

19 Kendi Kabiliyet Ve Kapasitelerimizi Bilme Konusunda İSKO Neler Yapıyor?  İSKO daki ar-ge,ür-ge personelinin eğitim ve mesleki tecrübelerini geliştirmek için eğitim programları düzenlenip tecrübelerini arttırabilmek için çalışmalar düzenlenmekte.Yeni projeler ortaya atıldığında yeterli tecrübe olmaması durumunda özellikle yurt dışından olmak üzere yardım alınmakta.Mevcut ar-ge personeline yüksek lisans ve doktora seviyesinde 2011 yılında 5 yeni katılım gerçekleşmiştir.  Labaratuvar ve işletme makina parkına yeni yada potansiyel olabilecek projeler doğrultusunda sürekli yatırımlar yapılmaktadır.  Hammadde ve yardımcı maddelerin temini ve yeni malzemelerin temini konusunda satın alma bölümünde bir kişi sadece bu konu ile görevlendirilmiştir.Bu kişi teknik satın alma yapmaktadır.  Her proje fikri komisyona sunulmadan önce maliyet ve geri dönüşüm süreleri hesaplanmaktadır.  Projelerin tahmini tamamlanma süreleri ve gerçekte tamamlanma süreleri kayıt altına alınmakta gecikmelerin sebepleri irdelenmektedir.  Legal departmanı kurularak bu konudaki yasal yükümlülük ihtimalleri en baştan değerlendirilmekte ve buna göre ilk adım atılmaktadır.Bu konuda Amerika,Avrupa ve Türkiye ‘den avukat gruplarıyla çalışılmaktadır.

20 İLGİNİZ VE SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"Ar-Ge /Ür-Ge Projelerinde Yön Belirleme Uludağ Üniversitesi 2 Nisan 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları