Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1-) Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı VIP in ………………ve……………

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1-) Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı VIP in ………………ve……………"— Sunum transkripti:

1 1-) Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı VIP in ………………ve……………
1-) Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı VIP in ………………ve……………..üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik…………..ortadan kaldırmak veya ……………… indirmektir. a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma b) Gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma c) Mekân / yol / riski / maksimuma d) Gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma e) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma

2 2-) Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarındandır?
a) Hedefle konuşma b) Hedefle tanışma c) Buluşma d) Hedef seçimi e) Hepsi

3 3-) Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VIP'nin sağında veya solunda bir adım arkasında yürür b) 360 derecelik bir koruma sağlar c) Bu bir refakat korumasıdır d) VIP’nin her türlü ihtiyaçlarını karşılar e)VIP'yi utandırıcı durumlardan korur

4 4-) Aşağıdakilerden hangisi VIP'nin araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?
a) VIP oto sürücüsü VIP'nin kapısını açmalıdır b) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır c) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır e) Hiçbiri

5 5-) Aşağıdakilerden hangisi talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?
a) Cumhurbaşkanı b) Milli Eğitim Bakanı c) İçişleri Bakanı Müsteşarı d) Milletvekili e) Hiçbiri

6 6-) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak b) Korunan kişinin hareketlerini kısıtlamak c) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak d) Tehlikeyi bertaraf etmek e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak

7 7-) Dört kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?
b) 72 c) 90 d) 120 e) 180

8 8-) Güvenlik altına alınmış her hangi bir mevkie (toplantı salonu, ikametgah girişleri, sinema, VIP Salonu vb. gibi) kişilerin veya malzemelerin kontrol altında giriş –çıkışlarını sağlamak amacı ile oluşturulan güvenlik noktasına ………. denir. a) Kontrol noktası b) Takip ve gözetleme noktası c) Özel görev noktası d) Emniyet koordine noktası e) Buluşma noktası

9 9-) Koruma görevinde tehlike anında sırası ile aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Soğukkanlı ol, bağır, kapla, kaçır b) Bağır, kapla, kaçır, soğukkanlı ol c) Kapla, kaçır, soğukkanlı ol, bağır d) Kaçır, soğukkanlı ol, bağır, kapla e) Hiçbiri

10 10-) Aşağıdakilerden hangisi terörizmin ana hedeflerinden değildir?
a) Mevcut sosyal gerilimin artırılması b) Amaçlarına ulaşmak için halkın yanında görünmeleri c) Devlet otoritesinin sarsılması d) Devlet kurumlarının işlemez hale getirilmesi e) Doğan otorite boşluğu ile hedeflenen siyasal düzenin kurulması

11 11-) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a) Kişiyi hayati tehlikeye sokacak her türlü durumdan uzak tutmak b) Kişiyi utandırıcı ve rencide edici duruma düşürmekten korumak c) Kişiyi rahatsız edici durumlardan korumak d) Kişiyi hiç kimse ile görüştürmemek maksadıyla korumak e) Kişiyi suikastlara karşı korumak

12 12-) Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
a) Bir kişiyle koruma düzeni b) İki kişiyle koruma düzeni c) Üç kişiyle koruma düzeni d) Dört kişiyle koruma düzeni e) Beş kişiyle koruma düzeni

13 13-) Korunan kişinin yürüdüğü istikamete göre sol tarafı saat yönünde kaçı gösterir?
b) 1 c) 6 d) 12 e) 9

14 14-) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin dört aşamasından değildir?
a) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi b) Muhtemel tehlikenin varlığı c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek e) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

15 15-) Aşağıdakilerden hangisi öncü ekip personelinin görevleri arasında yer almaz?
a) Ziyaret edilecek mevkide güvenlik önlemleri almak b) Korunan kişiye refakat koruması yapmak c) Yapılan öncü çalışmasını yazılı hale getirerek koruma amirine vermek d) Ziyaret edilecek mevkiinin keşfini yapmak e) Ziyaret edilecek mevkide güvenlik amaçlı yerleşim noktalarının tespitini yapmak

16 16-) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma ekibi içerisinde yer almaz?
a) Koruma amiri b) Bomba arama görevlileri c) Ekip amiri d) Sürücüler e) Takip arabasındaki korumalar

17 17-) Aşağıdakilerden angisi koruma planında yer alır?
a) Kolluk kuvvetleri ile irtibat b) Kontrol noktası çalışmaları c) Fiziki güvenlik tedbirleri d) Nokta ve devriye hizmetleri e) Hepsi

18 18-) Bir kişinin sorumluluk alanının 90 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
a) Bir kişiyle koruma düzeni b) İki kişiyle koruma düzeni c) Dört kişiyle koruma düzeni d) Üç kişiyle koruma düzeni e) Beş kişiyle koruma düzeni

19 19-) Yaya koruma esnasında saat 06
19-) Yaya koruma esnasında saat istikametinden saldırı gelmesinde koruma personelinin korunan kişiyi hangi saat istikametine kaçırmalıdır? a) 06:00 b) 09:00 c) 12:00 d) 18:00 e) 03:00

20 20-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır? a) Arıza yapmış araçlar b) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz şekilde giyinmiş olan kişiler c) Yapılan yol çalışmaları d) Şüpheli ve renkli camlı karavanlar e) Hepsi

21 21-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak b) Önemli kişiyi bir an önce oradan uzaklaştırmak c) Kalabalığı dağıtmak d) Saldırıya karşılık vermek e) Hiçbiri

22 22-) Aşağıdakilerden hangisi üst aramalarında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Aramada öncelik kişilere, sonra eşyaya verilmelidir b) Arama ekip olarak gerçekleştirilmeli c) En az 2 kişi ile yapılmalı d) Dıştan gelecek tehlikelere karşı duyarlı olunmalı e) Hepsi

23 23-) Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresidir?
a) Makam aracının arka sağ koltuğu b) Makam aracının ön sağ koltuğu c) Takip aracının arka sağ koltuğu d) Takip aracının ön sol koltuğu e) Hiçbiri

24 24-) Aşağıdakilerden hangisi araçlı koruma düzenlerinde resmi konvoy düzenini oluşturan araçlardan değildir? a) Motosikletli ekip b) Öncü koruma aracı c) İtfaiye aracı d) Ambulans e) CAT (Karşı atak timi) takip aracı

25 25-) Korunan kişinin gideceği mevki ve güzergâh üzerinde önemli kişiye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma nedir? a) Yakın koruma ekibinin amacı b) Öncü istihbarat çalışması c) Temel koruma prensipleri d) Kişisel fiziki koruma e) Hiçbiri

26 26-) Teröristlerin bombalı eylem yapabileceği yerler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tören alanları b) Kamu kuruluşu binaları c) Halkın yoğun bulunduğu alış veriş merkezleri d) Toplu taşım araçları e) Hepsi

27 27-) Bir kişi ile yapılan koruma düzeninde hangisi yapılmaz?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre önemli kişinin sağ ya da solunda bir adım arkasında yürür b) Bu bir refakat korumasıdır c) Az ya da orta dereceli tehdit durumlarında kullanılır d) Önemli kişiye ait çanta ve değerli evrakların nakline yardımcı olunur e) Koruma personeli koruduğu kişiye refakat sırasında elinde herhangi bir şey taşımaz

28 28-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Araçlar çalışır vaziyette olmalıdır b) Makam aracı mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır c) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır d) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir e) Makam şoförü VIP’in kapısını açmalıdır

29 29--) Özel kalem müdürünün koruma düzenlerinde oturduğu yer neresidir?
a) Takip aracının ön sağ koltuğu b) Makam aracının arka sağ koltuğu c) Makam aracının ön sağ koltuğu d) Takip aracının ön sol koltuğu e) Hiçbiri

30 30--) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
a) Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır b) Günümüzde tam koruma mümkün değildir c) Koruma sabit olmalı, önemli kişinin görevinin engelleneceği düşünülmemelidir d) Korumada boşluk bırakılmadan devamlılık sürecinde yapılmalıdır e) Korumalar Önemli Kişinin günlük mesaisine kendilerini adapte etmeli ve buna göre çalışmalıdır

31 31--) Aşağıdakilerden hangisi terörizmin ana hedeflerindendir?
a) Mevcut sosyal gerilimin arttırılması b) Doğan otorite boşluğu ile hedeflenen siyasal düzenin kurulması c) Devlet otoritesinin sarsılması d) Devlet kurumlarının işlemez hale getirilmesi e) Hepsi

32 32-) Aşağıdakilerden hangisi koruma çemberlerinden değildir?
a) İç halka b) Ara halka c) Orta halka d) Dış halka e) Hiçbiri

33 33-) Aşağıdaki hususlardan hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a) Önemli kişinin hayatını her türlü tehlikeden korumak b) Gülünç duruma düşmekten korumak c) Utandırıcı duruma düşmekten korumak d) Soğuktan korumak e) Hepsi

34 34-) Bir kişinin sorumluluk alanının 120 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
a) Bir kişiyle koruma düzeni b) İki kişiyle koruma düzeni c) Altı kişiyle koruma düzeni d) Dört kişiyle koruma düzeni e) Beş kişiyle koruma düzeni

35 35-) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personellerinden değildir?
a) Koruma Amiri b) VIP/Koruma Aracı Sürücüleri c) Ekip Amiri d) Ekip Memuru e) Özel Kalem Müdürü

36 36-) Teröristler neden bomba kullanırlar?
a) Bomba yapımında kullanılan malzemelerin kolay temin edilebilmesi b) Patlama yerinde çok az iz ve delil bırakması c) Bombayı koyan kişinin kaçması için zaman kazanması d) Halk üzerinde korku ve panik etkisinin fazla olması e) Hepsi

37 37-) Koruma organizasyonu ile ilerlenirken VIP’in yönü saat yöntemi ile daima kaçı gösterir?
b) 9 c) 12 d) 6 e) Hiçbiri

38 38-) Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerindendir?
a) Özel koruma b) İşyeri koruma c) Konut koruma d) Yakın koruma e) Hepsi

39 39-) Bir kişi ile yapılan koruma düzeninde hangisi yapılmaz?
a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre önemli kişinin sağ ya da solunda bir adım arkasında yürür b) Bu bir refakat korumasıdır c) Az ya da orta dereceli tehdit durumlarında kullanılır d) Önemli kişiye 180º derecelik bir güvenlik alanı oluşturulmalıdır e) Koruma personeli koruduğu kişiye refakat sırasında elinde herhangi bir şey taşımaz

40 40-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Araçlar çalışır vaziyette olmalıdır b) Makam aracı mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır c) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır d) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir e) Makam şoförü VIP’in kapısını açmalıdır

41 41-) Koruma amirinin araçlı koruma düzenlerinde oturduğu yer neresidir?
a) Takip aracının ön sağ koltuğu b) Makam aracının arka sağ koltuğu c) Makam aracının ön sağ koltuğu d) Takip aracının arka sol koltuğu e) Takip aracının ön sol koltuğu

42 42-) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden değildir?
a) Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır b) Günümüzde tam koruma mümkündür c) Koruma esnek olmalı, önemli kişinin görevi engellenmemelidir d) Korumada boşluk bırakılmadan devamlılık sürecinde yapılmalıdır e) Korumalar Önemli Kişinin günlük mesaisine kendilerini adapte etmeli ve buna göre çalışmalıdır

43 43-) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara …………denir. a) Kontrol noktaları b)Yerleşme noktaları c) Boğma noktaları d) Gözetleme noktaları e) Buluşma noktaları

44 44-) Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek hususlardan değildir?
a) 360 derece koruma sağlanır b) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır c) Koruma personeli önemli kişiye karşı saygıda kusur etmemeli ve ceketinin düğmeleri her zaman kapalı tutmalı d) Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir e) Koruma personeli koruduğu kişiye refakat sırasında elinde herhangi bir şey taşımaz

45 45-) Alınması gereken tedbirler bakımından önemli kişinin korunmasında öncü güvenlik çalışmalarında görevli personelin aşağıdaki makam ve kişilerden hangisi ile görüşmesine gerek yoktur? a) Mülki Amirler b) Cumhuriyet Başsavcısı c) Jandarma Komutanı d) İl Emniyet Müdürü e) İstihbarat Birimleriyle

46 46-) Aşağıdakilerden hangisi terörizmin ana hedeflerindendir?
a) Mevcut sosyal gerilimi arttırılması b) Doğan otorite boşluğu ile hedeflenen siyasal düzenin kurulması c) Devlet otoritesinin sarsılması d) Devlet kurumlarının işlenmez hale getirilmesi e) Hepsi

47 47-) Saldırı durumunda önemli kişi;
a) Her zaman 3 istikameti yönünde kaçırılır b) Saldırı yönünün ters istikametine doğru kaçırılır c) Etrafı korumalarca çevrilerek saldırının bitmesi beklenir d) Saldırı yönünde kaçırılır e) Her zaman 9 istikameti yönünde kaçırılır

48 48-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?
a) Araçlar çalışır vaziyette olmalıdır b) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmelidir c) Önemli kişi aracı çıkışın tam karşısında olmalıdır d) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek yere getirilmelidir e) Makam aracı mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır

49 49-) “Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara ‘Boğma Noktaları’ denir.” Aşağıdakilerden hangisi boğma noktası değildir? a) Yol çalışmalarının olduğu yerler b) Yüksek hız yapmaya müsait yollar c) Hemzemin geçitler d) Kavşaklar e) İniş-biniş noktaları

50 50-) Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?
a) Ekip uyumu en üst seviyede olmamalıdır b) Koruma aracı ve şoförü her zaman harekete hazır durumda bulunmalıdır c) Koruma 12 saat sürekli olmalıdır d) Korumada giriş ve çıkış saatleri rutin olmalıdır e) Hepsi


"1-) Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı VIP in ………………ve……………" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları