Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

O.İlter Akınoğlu Kamu Kalite Derneği Başkan Yardımcısı Fizik Y.Mühendis Yönetim Uzmanı Yönetici Koçu Yazar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "O.İlter Akınoğlu Kamu Kalite Derneği Başkan Yardımcısı Fizik Y.Mühendis Yönetim Uzmanı Yönetici Koçu Yazar."— Sunum transkripti:

1 O.İlter Akınoğlu Kamu Kalite Derneği Başkan Yardımcısı Fizik Y.Mühendis Yönetim Uzmanı Yönetici Koçu Yazar

2

3  A) Ağaca Tırmanırsınız. B) Merdiven dayayıp tırmanırsınız. C) "Gel pisipisi" diye seslenirsiniz D) Dişi bir kedi getirirsiniz. E) İtfaiyeyi çağırırsınız.

4  KURUM NEDİR: Birlik, müessese  KÜLTÜR NEDİR: Bilgiyi, imkanı, sanatı, ahlakı, hukuku, örf ve adeti ve insanın toplumun bir üyesi olması nedeniyle kazandığı diğer bütün maharet ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütündür. Toplumun yaşam biçimidir.  KURUM KÜLTÜRÜ: O toplumdaki insanların toplam olarak paylaşılmış yaşam biçimleridir. Onların duygu ve düşüncelerinden oluşan kalıplardır. Maddi olabileceği gibi manevi öğeleri de kapsar.

5  Kurumsallaşma; bir işletmenin, faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapı oluşturması olarak tanımlanabilir.  Etkileşim, iletişimde belirli kuralların hakim olmasıdır.  Kurumun işleyişindeki bütün süreçlerin belli kuralları olmasıdır.  Kurumsallaşma düzenli hale gelmektir.

6  Kurumsallaşma, insanın bireysel yaşamında, ailenin yaşamında, kurum ve kuruluşlarda, toplumda belli kuralların hakim olmasıdır.

7

8  Kurumsallaşma kurumun tüm süreç ve işlevlerini tanımlayan ve disipline ederek sistem haline getiren bir anlayıştır.  İşletmelerin gelişmesi, sürekliliğinin ve nesillere devrinin sağlanabilmesi için, kurumsallaşması zorunludur.

9  Kurum yöneticileri tüm operasyonları her zaman kendisi kontrol etme eğilimindedir.  İnsan kaynakları yönetiminde işe alma, ücretlendirme, kariyer planlama, performans değerlendirme gibi fonksiyonlar kurallara bağlı değil, yöneticiye bağlıdır.

10  Yöneticiler kurum içi raporları ve bilgiyi mevcut bilgi sistemlerinden ziyade kendilerine yakın olan çalışanlardan alır.  Kurumun operasyonel süreçleri ve bilgi sistemleri genellikle kendi içinde bütünleşik bir şekilde çalışmamaktadır.

11  Kurum içinde yönetsel ve operasyonel yetki ve sorumluluklar genellikle belli değildir.  Görev tanımları belirgin değildir.  Kurumda insan kaynakları, satın alma, muhasebe, finansman, üretim, pazarlama gibi birimlerinin iş akışları belli değildir.  İdari işlerin organizasyonu, işe başlama saatinden, tatillerdeki anlayışına, yönetici atamalarından, ödeme alışkanlığına kadar ki bütün uygulamalarda kurumun kuralları yoktur.

12

13 Mehmet Öz programına katılan kadına kocanız kalp krizi geçiriyor, buyurun kurtarın dedi. Kadının eli ayağı dolaştı. İki üç işi bir arda yapmaya kalkıştı. Zamanın önemli olduğu olayda şaşırdı ve sanal eğitimde kocası ölmüş oldu.

14 Kurumsallaşma önemli olanın nasıl yapılacağını ortaya koyar. Yapılan araştırmalar bir şeye odaklandığınızda bunu yapma süreniz on dakika alıyorsa, iki üç şeyi bir arada yapmaya kalktığınızda 25 dakikaya bu işin uzadığını görmüşler.

15  Wyatt Company 1993 yılında, ciddi sorunları olan 531 Amerikan şirketini araştırdı. Bu şirketin yöneticilerine “Geriye dönüp tek bir şeyi değiştirebilseydiniz, bu ne olurdu?” sorusunu sordu.

16  Arthur Andersen

17

18 Yönetim konusunda bilgi her yerde var. Bilgiyi uygulamak fark yaratıyor.

19  Pistte koşuyorsunuz.

20 Beynimize üzerinde çalışması için bir yargı yüklediğimizde, zihnimiz, bu yargıyı pekiştirecek her türlü yöntemi geliştirir ve bu arada, diğer yaklaşımların hepsine de kapanır. Kendimizi kısıtlayan zihinsel modellerimizdir.

21 Zihinsel kalıplarımız; kurumsal yönetimden bireysel sağlık ve form geliştirmeye, uluslar arası ilişkilere kadar yaşamımızdaki her alandaki tepkilerimizi şekillendirir. STATÜKO da zihnimize yüklediğimiz bir kalıptır. Sonucunda katı kurumsallaşma ortaya çıkar.

22  Yönetici”den “Lider-Yönetici”ye  “Günübirlik”ten “Stratejik Yönetim”e  “Yönetim”den “Yönetişim”e  “Ben Bilirim”den “Ortak Akıl”a  “Yetkilendirme”den “Güçlendirme”ye  “Kişisel Kültür”den “Kurum Kültürü”ne

23 Dünyanızı değiştirmek için öncelikle düşüncelerinizi değiştirmelisiniz.

24  Mimar Sinan ve Şezadebaşı Camii

25  İnsanoğlunun belki de en önemli özelliklerinden birisi bulduğunla yetinmeyip, her zaman daha iyisine özlem duymasıdır. Gelişmenin temeli, bu daha iyiyi arama dürtüsüdür.  Ancak, insanın bu özelliği aynı zamanda değişim gerekliliğini de sürekli kılmaktadır.

26  Dolayısıyla, müşterilerin, vatandaşların, kısacası insanların sürekli olarak yükselen beklentilerine cevap verebilmek için kurumların da sürekli olarak kendilerini yenilemeleri, kendilerini aşmaları, yani değişmeleri gerekiyor.

27  Değişim yönetimi ne demek?  Günümüzde herkes değişimi yönetmekten bahsediyor... Aslında birçoğumuzun değişimi yönetmekten anladığı ise sadece “donanımları yenileriyle değiştirmek”...

28  Değişim yönetimi kurumun, kurum kültürünün ve davranışların değişen dünyayla uyumlu hale gelmesini sağlama sanatıdır.

29 DAHA İYİYE ADANMAK ETİK DEĞERLER YÖNETİM SİSTEMİ LİDERLİK YETENEK İNŞAASI EĞİTİMİNSAN DEĞİŞİMİ FARK ETMEK YENİLİKHEDEF HİJYEN FAKTÖRLERİ

30  Hedeflerinin saptanması  Yönetsel yapının oluşturulması  İş süreçlerinin / bilgi sistemlerinin bütünselleştirilmesi,  İnsan kaynakları politikalarının belirlenmesi/ sistemin oluşturulması  Yazdığını yap, yaptığını yaz.

31 İnsan faktörü daima kritik farkı yaratır.

32 Doğru değerler ve ilkeler etrafında oluşmuş çalışma kültürü, yetenekli ve en iyi kalitede insanları çekiyor. Bu yetenekli insanlar, herkese eşit şans tanıyan, İlkeleri olan, Adaletli davranan Kurumlarda çalışmak istiyorlar. Bu değerler ve insanlar sürdürülebilir başarıyı getiriyor. Kurumdaki bilgi ve performans yönetimi sistemleri bu anlayışa uygun olarak yapılandırılmalıdır.

33

34  Bu bir 4,4 MB (Mega Bayt) Hard Disktir  ( 1956) HDD-Hard disk 1 tonun üzerinde bir ağırlığa sahipti ve  Performansın kurum dışı en iyi örneklerle karşılaştırılmasını sağlamak.  Dünyada, ülkede, teknolojik sosyal alanda meydana gelen değişimleri takip edecek bir yapı oluşturmak.

35 YENİLİK YAPMA SORUMLULUĞU KİMİN? ABD de 1980- 2005 arası 25 yıllık dönemde ülkede net istihdamın büyük kısmı, 5 yaşından daha genç şirketlerden gelmiş!. İsrail, Çin, Singapur ve Yeni Zelanda örnekleri de benzer bulgulara işaret ediyor. İnovasyon ve yeni girişimcilik, istihdamın da büyümenin de kanıtlanmış tek yolu.

36  Tayvan bundan on beş yıl önce bilgisayar teknolojisi alanında hiçbir rekabetçi üstünlükleri yoktu. Bu gün yüksek teknolojinin önemli merkezlerinden biri.

37 Gavriel Iddan PillCams adlı şirketi kuruyor, 2001 yılında halka açılıyor. (hap kamera) 2004 yılında satılan kamera sayısı 100.00. 2007 senesinde sattığı kamera sayısı 700.000. üç yılda yedi misli büyüme.

38  ABD, Singapur, Kanada, Tayvan, Çin, İsrail de devlet bu işlerde önemli rol oynuyor.  O zaman en temel sorular şunlar:  Biz bundan sonra ne üreteceğiz, nasıl üreteceğiz,  rekabet gücümüzü yeniden nasıl kazanacağız ve zenginlik yollarını nasıl bulacağız?  Bu hedefin gerçekleşmesi için bütün kuruluşlar çalışmalıdır.

39  Yenilikçi çalışmaları destekleyen bir yapınız olmalı. Google çalışma süresinin %20ni bu amaçla kullandırıyor.

40  İşe anlam yüklemek.  Eski dünyada yöneticilerin işi, ortaya ürün çıkarmaktı, yeni dünyadaki işleriyse anlam çıkarmak. John Seely Brown

41 T UTKULU BIR AMACA YÜREĞINLE BAĞLAN. AKIL VE YÜREK

42  Yeni kurumsallaşma için insanları heyecanlandıran bir hedefinizin olması gerekir.

43  Hedefinize ulaşma yöntemleri önem taşır. Hedefe ulaşma yöntemleriniz hedefe verdiğiniz önemi ve yönetim yaklaşımınızı gösterir.

44

45 Yetenek inşası bugünün dünyasında stratejik hedefleri olan kuruluşların en önemli rekabet silahı. Artık yeni zenginliklerin kaynakları yeni fikirler ve bu yeni fikirleri içeren ürünler, hizmetler, süreçler, çözümler oluyor.

46  Yetenek geliştirme, İnsanların yeteneklerinin ortaya çıkartılıp geliştirilmesidir.

47 The Economist dergisinin haberine göre, beceri sahibi işgücünden, patentler ve uzmanlaşmış know-how konularına kadar bir dizi unsuru içeren "soyut aktifler bugün ABD'de halka açık şirketlerin piyasa değerlerinin yarısından daha fazlasının temelini oluşturuyor. YETENEK GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI kurun. #24. Slayt 24

48 Friedrick Herzberg (1923-2000) dünyaca ünlü bir iş psikolojisi profesörü.

49 Herzberg'e göre işyerinde çalışanları mutsuz eden, yani demotive eden unsurları ortadan kaldırmak, Hijyen faktörlerini sağlamak gerekiyor. Hijyen faktörlerinin kurum için tanımlanıp takibinin yapılması gerekir. #24. Slayt 24

50

51

52

53 Hindistan her yıl tam 2,5 milyon üniversite mezunu yetiştiriyor. Bu mezunların arasında 400 bin mühendis, 200 bin bilişim (İT) uzmanı var. Ülkenin outsourcing merkezi olan Bangalore kenti, şehirde 140 bin kişilik yazılım mühendisi nüfusuyla gurur duyuyor. Hatta bu rakamın AB'nin Silikon Vadisi'ndeki mühendis sayısından bile yüksek olduğuyla övünüyor.

54 Çin'in Xian şehri (turistler Terakota Savaşçılarının şehri olarak bilirler) ülkenin uzay araştırmaları ve uçak imalat merkezi. Bölgedeki 100 üniversite yılda 120 bin mezun veriyor ve bu mezunların yarısı bilgisayar mühendisliğinden. Çin bu bölgedeki İleri teknoloji Endüstrileri Geliştirme Bölgesini büyütüyor.

55 Eğitim çalışırken de önemli. Eğitim konusu kurumsallaşmanın anahtar alanlarından biridir. Çalışan gelişimi planlı olmalı Eğitim Sürekli olmalı. Eğitim sorgulama alışkanlığı kazandırmalı Koçluk uygulamasının kurumsallaşması

56  Değişimi yönetebilmek en önemli liderlik ve yöneticilik yetkinlikleri arasında sayılıyor.  Bu hedefe gitmek için kurum içinde Liderlik programları olmalı- her kademede lider yetiştirilmeli.

57  Basit olmalı  Yeni teknoloji işe yansımalı - iş süreçleri yeniden değerlendirilmeli  Bilgi Üretmeyi sağlamalı

58 #24. Slayt 24 Yatay hiyerarşi, esnek çalışma saatleri, mobil çalışma ortamları

59 #24. Slayt 24

60 Kendinizi her yaptığınız şeyde daha iyiye adadığınız zaman; Yani işteki liderlik rolünden, özel hayatındaki babalık rolüne kadar hepsini daha iyi bir şekilde yapmaya çalışırsanız, günlerinizi geçiriş biçiminizle ilgili olarak daha fazla olumlu gurur duymaya başlarsınız. Bu özsaygınızı ve kendinize güveninizi arttırır, daha fazla enerji ve ihtiras ortaya çıkmasına neden olur. Kişilerde "yaşam tutkusu" oluşmaya başlar. Kendinden memnun olmaya başlar insanlar.

61 Değişimi yönetecek kurumsallaşma çalışanlarda bir yaşama tutkusu, ülke için zenginlikler yaratabilecek özellikte olmalıdır. #24. Slayt 24

62 Başarı için süreklilik gerekir. KATILIMINIZ VE KATKILARINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ. KAMU KALİTE DERNEĞİ


"O.İlter Akınoğlu Kamu Kalite Derneği Başkan Yardımcısı Fizik Y.Mühendis Yönetim Uzmanı Yönetici Koçu Yazar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları