Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarih yapan milletler. Tarih yapan Ş EH İ RLER İ ÇER İ S İ NDE YA Ş ADIGIMIZ KENT İ N TAR İ H İ ÇOGU ZAMAN B İ L İ NMEMEKTED İ R İ ÇER İ S İ NDE YA Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarih yapan milletler. Tarih yapan Ş EH İ RLER İ ÇER İ S İ NDE YA Ş ADIGIMIZ KENT İ N TAR İ H İ ÇOGU ZAMAN B İ L İ NMEMEKTED İ R İ ÇER İ S İ NDE YA Ş."— Sunum transkripti:

1 Tarih yapan milletler

2 Tarih yapan Ş EH İ RLER İ ÇER İ S İ NDE YA Ş ADIGIMIZ KENT İ N TAR İ H İ ÇOGU ZAMAN B İ L İ NMEMEKTED İ R İ ÇER İ S İ NDE YA Ş ADIGIMIZ KENT İ N TAR İ H İ ÇOGU ZAMAN B İ L İ NMEMEKTED İ R ANADOLU Ş EH İ RLER İ N İ N HER B İ R İ YEN İ ARA Ş TIRMLALAR YAPILDIKÇA TAR İ H İ YEN İ DEN BEL İ RLEN İ YORANADOLU Ş EH İ RLER İ N İ N HER B İ R İ YEN İ ARA Ş TIRMLALAR YAPILDIKÇA TAR İ H İ YEN İ DEN BEL İ RLEN İ YOR İ STANBUL VE URFA G İ B İ İ STANBUL VE URFA G İ B İ GÖBKEL İ TEPE DÜNYA TAR İ H SEYR İ N İ DEG İŞ T İ RECEK VER İ LER ORTAYA KOYDUGÖBKEL İ TEPE DÜNYA TAR İ H SEYR İ N İ DEG İŞ T İ RECEK VER İ LER ORTAYA KOYDU

3 S İ V İ L TOPLUMUM KÖKLER İ SELÇUKLU VE OSMANLI YÖNET İ M İ NDESELÇUKLU VE OSMANLI YÖNET İ M İ NDE KENTLER İ N İ DARES İ KADI TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜRDÜ VE ADEM İ MERKEZ İ YETC İ B İ R YAPI VARD İKENTLER İ N İ DARES İ KADI TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜRDÜ VE ADEM İ MERKEZ İ YETC İ B İ R YAPI VARD İ HALK Ş EHR İ N PROBLEMLER İ N İ BÜYÜK ORANDA KEND İ S İ VE VAKIFLAR ARACILIG İ LE ÇÖZERD İHALK Ş EHR İ N PROBLEMLER İ N İ BÜYÜK ORANDA KEND İ S İ VE VAKIFLAR ARACILIG İ LE ÇÖZERD İ SAVA Ş GAN İ METLER İ VAKIFLA Ş TIRILARAK O Ş EHR İ N TEMEL H İ ZMETLER İ NE BIRAKILIDISAVA Ş GAN İ METLER İ VAKIFLA Ş TIRILARAK O Ş EHR İ N TEMEL H İ ZMETLER İ NE BIRAKILIDI

4 MODERN ÇAG MODERN ÇAGIN DEVLET İ TANRI G İ B İ DAVRANDI HER Ş EYE GÜÇ YET İ RMEK İ STED İMODERN ÇAGIN DEVLET İ TANRI G İ B İ DAVRANDI HER Ş EYE GÜÇ YET İ RMEK İ STED İ OSMANLIDAOSMANLIDA D İ N İ CEMAATLERD İ N İ CEMAATLER VAKIFLARVAKIFLAR ÖZEL VAKIFLARÖZEL VAKIFLAR BACIYANI RUM VE ABDALANI RUM VB ÖRGÜTLENMELER VARDIBACIYANI RUM VE ABDALANI RUM VB ÖRGÜTLENMELER VARDI

5 HAB İ TAT İ STANBUL 1996 HAB İ TAT İ STANBUL 1996 B İ REY İ YAPAB İ L İ R KILMAKB İ REY İ YAPAB İ L İ R KILMAK S İ V İ L TOPLUMU GÜÇLEND İ RMEKS İ V İ L TOPLUMU GÜÇLEND İ RMEK YEREL YÖNET İ MLER İ N N SORUN ÇÖZME KAB İ L İ YET İ N İ ARTIRMAKYEREL YÖNET İ MLER İ N N SORUN ÇÖZME KAB İ L İ YET İ N İ ARTIRMAK

6 KENTLER Ş ME KENTL İ LE Ş ME GENARIN B İ R ARA Ş TIRMASINDAGENARIN B İ R ARA Ş TIRMASINDA TÜRK HALKININ YÜZDE % 2,5 KADARI B İ R STK NA MENSEUP OLDUGU ORTAYA ÇIKTITÜRK HALKININ YÜZDE % 2,5 KADARI B İ R STK NA MENSEUP OLDUGU ORTAYA ÇIKTI ONUNDA % 90 I HEM Ş ER İ DERNEKLER İ NE ÜYEL İ KTEN İ BARETONUNDA % 90 I HEM Ş ER İ DERNEKLER İ NE ÜYEL İ KTEN İ BARET

7 KENTL İ LE Ş ME TAN İ MATAN İ MA A İ D İ YETA İ D İ YET BÜTÜNLE Ş MEBÜTÜNLE Ş ME KENTE DA İ R İŞ YAPMAKENTE DA İ R İŞ YAPMA BARCELONA KENT PLANI İ LE İ LG İ L İBARCELONA KENT PLANI İ LE İ LG İ L İ KENT İ EV İ G İ B İ GÖRÜP SAH İ P ÇIKMAKENT İ EV İ G İ B İ GÖRÜP SAH İ P ÇIKMA

8 DEVLET STK DEVLET TEK BA Ş INA SORUNLARI ÇÖZEM İ YORDEVLET TEK BA Ş INA SORUNLARI ÇÖZEM İ YOR STK LAR KEND İ LER İ N İ ISBATLA ÇOK ZAMAN HARCADI ÇÜNKÜ DEVLET HERKES İ DILAMI Ş TISTK LAR KEND İ LER İ N İ ISBATLA ÇOK ZAMAN HARCADI ÇÜNKÜ DEVLET HERKES İ DILAMI Ş TI S İ V İ LLE Ş MEN İ N GÜN GEÇT İ KÇE GEL İŞ T İ G İ BU DÖNEMDE YEN İ DEN YAPILANMAYA G İ D İ LMEL İ D İ RS İ V İ LLE Ş MEN İ N GÜN GEÇT İ KÇE GEL İŞ T İ G İ BU DÖNEMDE YEN İ DEN YAPILANMAYA G İ D İ LMEL İ D İ R

9 YEN İ TÜRK İ YE BÜYÜK DEVLET İ NBÜYÜK DEVLET İ N ADAMIADAMI STK SISTK SI V İ ZYONUV İ ZYONU VEVE HAYALLER İ DEHAYALLER İ DE BÜYÜK OLURBÜYÜK OLUR


"Tarih yapan milletler. Tarih yapan Ş EH İ RLER İ ÇER İ S İ NDE YA Ş ADIGIMIZ KENT İ N TAR İ H İ ÇOGU ZAMAN B İ L İ NMEMEKTED İ R İ ÇER İ S İ NDE YA Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları