Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ON EXISTING SHIPS.  Yaklaşık 120 yıl önce çelik teknelerin denizlerde varolmasından bu yana, deniz suyu gemilerin dengesini sağlamak için ballast olarak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ON EXISTING SHIPS.  Yaklaşık 120 yıl önce çelik teknelerin denizlerde varolmasından bu yana, deniz suyu gemilerin dengesini sağlamak için ballast olarak."— Sunum transkripti:

1 ON EXISTING SHIPS

2  Yaklaşık 120 yıl önce çelik teknelerin denizlerde varolmasından bu yana, deniz suyu gemilerin dengesini sağlamak için ballast olarak kullanılmaya başlanmıştır.Balast suyu bir yolculuk boyunca güvenli çalışma koşulları sağlamak için de kullanılır. Bu uygulama gövde üzerindeki stresi azaltır, enine stabilite sağlar sevk ve manevra kabiliyetini geliştirir ve yakıt ve su tüketimi nedeniyle kaybedilen gemi üzerindeki ağırlığı dengeler.  Balast suyu güvenli ve verimli modern nakliye işlemleri için gerekli olsa da, gemilerin balast suyu taşınan denizel türlerin çokluğu nedeniyle ciddi ekolojik, ekonomik ve sağlık sorunları oluşturabilir. Bunlar içerisinde bakteriler, mikroplar, küçük omurgasızlar, yumurta, kist ve çeşitli türlerin larvaları vardır. Nakledilen türler lokal çevresel ortamlarda yeni türler oluşturup bu yeni çevrede üreme imkanı bulabilir.

3  Bilim adamları ilk kez 1903 yılında Kuzey Denizi'nde Asya fitoplankton algleri Odontella (Biddulphia sinensis)adı verilen, Asya ya ait bakteri türlerine ve mikro organizmalara bir kütle şeklinde rastladılar ve bu durum bir ortamdan diğerine yabancı türlerin giriş işaretleri tanındı. Ama bilimsel topluluklar bu durumu ayrıntılı olarak 1970 lere kadar incelemedi. 1980'lerin sonlarında, Kanada ve Avustralya istilacı türler ile belirli sorunların yaşandığı ülkeler arasında yer almış ve onlar IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) ne konu ile ilgili kaygılarını dile getirmiştir.  Istilacı türlerin, yayılması artık gezegenimiz içinde gerek ekolojik gerekse ekonomik açıdan en büyük tehdit olarak kabul edilmektedir.Bu türlerin biyoçeşitliliği yeryüzününde bulunan değerli doğal zenginliklerin büyük zarar görmesine neden oluyor. Doğrudan ve dolaylı sağlık etkileri giderek daha ciddi hale geliyor ve genellikle çevreye geri döndürülemez hasarlar veriyor

4

5 İsimAnavatanıTaşındığı bölgelerÇevresel etkileri Cholera Vibrio cholerae(various strains) Geniş aralıklarla çeşitli bölgelerde görülür. South America, Gulf of Mexico ve diğer denizler Bazı kolera salgını doğrudan balast suyu ile ilişkili görünmektedir Cladoceran Water Flea Cercopagis pengoi Black and Caspian SeasBaltic Sea Çok büyük nüfus oluşturmak için yeniden türeyerek Zooplankton topluluklarını oluşturur ve balık ağlarını, trowlere yapışarak tıkanmasına sebep olur. Mitten Crab Eiocheir sinensis Northern Asia Western Europe, Baltic Sea and West Coast North America Üreme amaçlı kitlesel göçleri çeker. Nehir ve dayk içine tortu ve erozyona sebep olarak oyuklar açar. Yerli balık ve omurgasız türleri avlayarak, salgınlar esnasında yerel yokoluşa sebep olur. Balıkçılık aktivitelerine zarar verir. Toxic Algae(Red/Brown/ Green Tides) Various species Geniş aralıklarla çeşitli türleri vardır. Çeşitli türleri gemilerin ballast suları vasıtasıyla yeni bölgelere taşındı. Zararlı Alg artışlarına sebep olabilir. Türlerine bağlı olarak,, oksijen tükenmesi, toksinlerin serbest ve / veya mukus yoluyla deniz yaşamını öldürebilir. Plajları kirletebilir veya turizmi etkileyebilir. Bazı türler deniz kabuklularını kirletebilir ve bu da balıkçılığın bitmesine sebep olabilir.Çünkü kirlenmiş deniz kabuklularının insanlar tarafından tüketilmesi çeşitli hastalıklara ve ölümlere neden olabilir.

6 İsimAnavatanıTaşındığı bölgelerÇevresel etkileri Round Goby Neogobius melanostomus Black, Asov and Caspian Seas Baltic Sea and North America Oldukça uyumlu ve istilacıdır. Sayıları hızla artar ve çok çabuk yayılırlar. Ticari olarak önemli görülen türleri de içeren bölgeye özgü balıklar ile habitat ve yiyecek yarışına girerler, ve bu balıkların yumurtalarını ve gençlerini avlarlar. Bir sezonde birden fazla kere çoğalırlar ve kötü kalitedeki sularda dahi hayatta kalabilirler. North American Comb Jelly Mnemiopsis leidyi Eastern Seaboard of the Americas Black, Azov and Caspian Seas Elverişli ortamlarda hızlıca çoğalırlar.Zooplanktonların üzerinden beslenirler. Ekosistemin fonksiyonlarını ve yiyecek ağını değiştirerek Zooplankton stoklarını tüketirler. 90larda Black and Asov denizi balıkçılarını çevresel ve ekonomik olarak önemli derecede etkilemiştir. Şimdi yine aynı etkileri Caspian Denizinde tehdit oluşturmaktadır. North Pacific Seastar Asterias amurensis Northern PacificSouthern Australia Sayıları hızla artar,hatta saldırdıkları ortamda Veba etkisi yaratabilirler. Değerli taraki istiridye vb ekonomik açıdan önemli deniz kabuklaları üzerinden beslenirler.

7 İsimAnavatanıTaşındığı bölgelerÇevresel etkileri Zebra Mussel Dreissena polymorpha Eastern Europe (Black Sea) Western and northern Europe, including Ireland and Baltic Sea;eastern half of North America Geniş kitleler halinde mevcut tüm sert yüzeyleri bozarak kirletirler. Yerel deniz yaşamında yer değiştirerek, habitat, ekosistem ve besin zincirini bozarlar. Gemilerde çeşitli fouling problemlerine yol açarlar. Su giriş borularını, tavsiyeleri ve sulama hendeklerini bloke edebilirler. Asian Kelp Undaria pinnatifida Northern Asia Southern Australia, New Zealand, West Coast of the United States, Europe and Argentina Hızlıcı büyür ve çoğalırlar. Deniz yaşamı ve yerel alglerle yer değiştirebilir. Besin zincirini, habitat ve ekosistemi etkiler. Deniz kabuklularının sayılarının azalmasına neden olarak ticari olarak etkileri mevcuttur. European Green Crab Carcinus maenus European Atlantic CoastSouthern Australia, South Africa, the United States and Japan Oldukça uyumlu ve istilacıdırlar.sert kabukludur ve yokolmaya karşıı dirençlidir. Bölgeye özgü yengeçlerle yarışa girerek yer değiştirir ve elverişli ortamlarda baskın tür olurlar.birçok avlanabilen türlerin yok olmasına sebep olabilirler.

8

9  Eylül 1988 yılında düzenlenen Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 26. Oturumunda, Kanada gemilerden"Great Lakes e boşaltılan balast suyu içerisindeki yabancı mikro organizmalar ile ilgili endişelerini dile getirmiş ve bu organizmaların varlığı, zararlı etkileri ile ilgili bir rapor sundu. Amerika Birleşik Devletleri de benzer kaygıları dile getirdi.  IMO Üye Devletleri arasındaki karmaşık müzakereler 14 yıldan fazla geçen bir zamandan sonra,Gemi Balast Suları ve Sediment (BWM Konvansiyonu) Kontrolü ve Yönetimi Uluslararası Sözleşmesi 13 şubat 2004 tarihinde Londra'da IMO Genel Merkezi'nde düzenlenen bir Diplomatik Konferans oybirliği ile kabul edilmiştir.Konferansı'nda yaptığı açılış konuşmasında IMO Genel Sekreteri yeni Sözleşmenin bu ve gelecek nesiller için deniz çevresinin korunmasına yönelik önemli bir adımı temsil edeceğini belirtti. "Bizim görevimiz çocuklarımız ve onların çocuklarına temiz bir dünya bırakmaktır.. Sanırım hepimizçocuklarımızın temiz, verimli, güvenli denizleri ile bir dünyayı kendilerine miras bırakmamızı istediklerinden eminim - ve bu Konferansı'nın sonucu, giderek daha ciddi bir tehdit oluşturan bu durumu önlemek için etkili bir başlangıç olacaktır.

10  Ballast suyu yönetimi konvansiyonu standartları D-1 ve D-2 olmak üzere iki ana başlık altında toplanmıştır. D-1 regulasyonu Ballast suyu değişimi standartları üzerinde yoğunlaşırken; D-2 regülasyonu ise Ballast Suyu Performansı ve yönetimi üzerine belli standartları oluşturur.  Bilindiği üzere, ballast suyu değişimi ; sahilden gemiye alınan ballast suyu içerisindeki organizmaların ve patojenlerin okyanus veya açık denizlere boşaltıldığı anda sıcaklık,tuzluluk oranı ve kimyasal bileşimlerindeki farklılıklar sebebiyle sağ kalmayacağı ilkesi üzerine kurulmuştur.  Benzer olarak, derin okyanuslar ve açık deniz suları sahil suyu ile karşılaştırıldığında daha az miktar ve türde organizma, patojenler içermektedir. Bu sebeple organizmaların ve patojenlerin ballast suyu ile taşınmaları ihtimali önemli derecede azaltılmıştır.

11  Sonuç olarak, ballast değişimi gemi derin okyanus sularında iken yapılmaktadır ve ballast kapasitesinin en az %95 ini değiştirmesi istenmektedir. Kabul edilen ballast değişim metotları ise; Sequential Method, the Flow-through method ve the Dilution Method.  Ballast suyu değişim methodları genel olarak operasyonel zorluklar ve endişeler yaratmasının yanı sıra; ballast suyundaki sucul organizmaların ve patojenlerin yayılmasını azaltmak için tamamen etkili bir çözümün sağlanmadığı düşünülmektedir.  Konvansiyon aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere gemilerin inşa yılları ve ballast kapasitelir doğrultusunda belirtilen tarihlere kadar ballast suyu yönetim sistemlerini kurularak yükseltilmesini hedeflemektedir.

12  D-2 standardında ise spesifik biyolojik sonuçlar öngörülmektedir. Aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda, suda yaşayan canlıların belli limitlerde boşaltılan ballast suyu içerisinde görülebilmesine izin verilir. Ilave olarak US Senatosu ve California eyaleti kendi standartlarını oluşturmaktadırlar. US Senatosunun öngürdüğü Phase 1 Standartları IMO regülasyonu D-2 standartları ile aynı olmasına karşın; Phase 2 Standartları Phase 1 ve aynı zamanda IMO D-2 standartlarından neredeyse 1000 kat daha fazla katılıktadır. Phase 2 standartlarına göre 1 Ocak 2016 ve sonrasında yeni inşa edilen gemilerin belirtilen kriterlere uygun olması gerektiğini beyan etmektedir. California eyaleti standartları ise aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere Phase 2 den daha ağır kriterler öngörmekte olup 1Ocak 2020 ye kadar bu kriterlerin sağlanması gerektiğini kesin olarak tayin eder.  Son olarak 21 Haziran 2012 tarihi itibariyle US limanlarından herhangi birine gidilmesi halinde Ballastın boşaltımı için onaylı BWT Sistemi aranmaktadır. BWT sistemlerinin USCG tarafından onaylanması gereklidir. Alternatif olarak, seçilen sistemin IMO Approval setifikasının olması şartları öngörülür. Daha başka bir alternatif olarak ise ; US ‘den sağlanmak koşuluyla içme suyu standartlarındaki ballast suyunun gemilere temini sağlanabilir. Ballast tanklarının temizlenmesi ve tortuların yokedilmesi durumunda ;gemiye ballast suyunun federal standartları karşıladığına dair bir sertifika hazırlanır.

13

14 Yandaki tabloda kırmızı ile gösterilen bölüm balast suyu arıtma sistemlerinin kurulumunu hangi tarihlerde zorunlu hale geleceğini gösterir. Tablodan da görülebileceği gibi,bazı gemiler zaten Sözleşmesi hükümlerine tabi olup, ilk fırsatta bu sisteme sahip olmaları önemlidir.Sözleşme, şartlarının sağlandığı andan 12 ay sonra yürürlüğe girer. 2009 öncesinde inşa edilen gemiler için ; geminin yıldönümü tarihini takip eden ilk Intermediate Survey veya Special Survey esnasında gerekn D-2 koşullarını sağlaması gerekmektedir.

15

16

17  (1) 30 veya daha fazla ülke tarafından onaylanması  (2) onaylayan ülkelerin toplam ticari gemi tonajı dünya deniz ticaret filosunun% 35 veya daha fazla olmalıdır  Eylül 2012 sonu itibariyle küresel nakliye tonajlı 28% oluşturan 35 ülke bu sözleşmeyi, onaylamış, bu nedenle konvensiyon şartlarının yürürlüğe girmesi ve yerine getirilmesi çok yakın gelecekte kuvvetle muhtemeldir.

18

19

20  Balast suyu arıtma sistemlerinin şu ana kadar 20 farklı tipi, öngörüldüğü şekilde ve Kurallar kapsamında balast suyu yönetim sistemleri (G8) tarafından onaylanmıştır.  Bu sistemler, UV radyasyon, balast suyu electrolyzation, kimyasal dozlama, gaz enjeksiyon, yoğunlaşma erime ve diğer çeşitli yöntemler den oluşmaktadır. Büyük organizmalar ve parçacıkları filtrelemek için sistemle akuple başka ilave sistemler de vardır. Bu sistemlerden bir çoğu, balast tankına alınan suyu arındırdığı gibi aynı zamanda bu su dışarı basılırkende arındırma işlemini tekrar gerçekleştirmektedir.  Aşağıda tüm Dünya genelinde geliştirilen Ballast suyu arıtma sistemleri ve genel olarak özelliklerinin görüldüğü tablo mevcuttur.

21

22

23

24

25

26  Ballast suyu yönetimi teknolojileri genel olarak Mekanik, Fiziksel ve Kimyasal olmak üzere 3 ana grup altında toplanmaktadır.

27 Mekanik Sistemler(Mechanical Systems):  Filtreleme(Filtration): Tortu ve partiküller balast alımı sırasında disk ve ekran filtreleri ile kaldırılır.Filtreler genellikle back-flushing yöntemi ile kendi kendini temizleme özelliğine sahiptir. Filtreleme sistemleri filtrenin iç elemanını yaratmış olduğu direnç ve kendi kendini temizleme prosedürü sebebiyle basınç düşümleri ve debinin azılmasına sebep olabilirler.  Siklonik Ayrıştırma(Cyclonic Seperation): Katı parçacıklar santrifüj kuvvetler neticesinde sudan ayrıştırılır. Ancak sadece yoğunluğu deniz suyu yoğunluğundan fazla olan parçacıklar ayrışabilir.  Elektro-Mekanik Ayrıştırma (Electro-mechanical Seperation): Suya enjekte edilen tiftikli bir madde (Flocculent) organizmalara ve tortulara tutunur. Sonrasında manyetik ayrıştırma ve filtreleme metodu ile katı parçacıklar sudan temizlenir.

28 Fiziksel Dezenfeksiyon(Physical Disinfection):  Ultraviyole Işığı (Ultraviolet light): UV radyasyonu doğrudan organizmayı öldürmek veya hücre zarını yıkarak tekrar üremesini engellemek amacıyla kullanılır. Etki derecesi suyun bulanıklığı ile doğru orantılıdır (Örneğin tortu konsntrasyonunun fazla olması halinde UV ışınlarının yayılmasını sınırlandırabilir.  Kavitasyon(Cavitation/ultrasounds):Ventüri boruları ya da yarık plakaları kavitasyon kabarcıkları üretmek için kullanılır. Oluşturulan bu yüksek enerjili hava kabarcıkları sayseinde hidrodinamik kuvvetler ve ultrasonik titreşimler veya yüksek frekans sesleri ile organizmaların etkili bir şekilde öldürülmesine veya hücre duvarlarını bozarak tekrar üremeleri engellenir.  Oksijensizlendirme(De-oxygenation): ballast suyu içerisindeki mevcut çözünmüş haldeki oksijenin çıkarılması veya etkin olmayan nitrojen veya inert gaz gibi gazlarla yer değiştirilmesi için değişik metotlar kullanılmaktadır. Oksijenin yokedilmesi, sadece organizmaların yokedilmesini sağlamakla kalmayıp, eğer oksijen miktarı doğru seviyelerde korunduğu sürece ayrıca korozyon engelleyici yararları olduğu öngörülmektedir. Ancak bu işlem oldukça uzun zaman alabilmektedir.

29 Kimyasal Islah (Chemical Treatment)  Kimyasal Biyosidler(Chemical Biocides): Önceden hazırlanan veya paketlenmiş dezenfektanların ballast alımı esnasında akış halindeki suya eklenerek kimyasal zehirleme veya oksitleme tekniğiyle yaşayan organizmaların öldürülmesini amaçlar. Tipik biyosidler chlorine, chloride iyonları, chlorine dioxide, sodyum hypochlorite ve ozone içerir. Ballast suyundaki atık biyosidler in ilave nötralizasyon teknikleriyle istenen standartları uyum sağlayacak düzeyeye getirilmesi gerekebilir.  Elektrolitik Klorlama(Electrolytic Chlorination): Elektrilitik çember içerisinde akış halindeki ballast suyuna elektrik akımı verilerek, serbest halde dolaşan chlorine, sodyum hypochlorite ve hydroxil radikalleri üretilir. Bu sayede ozon ve hydrogen prexide oluşturularak elektrokimyasal oksitlenme gerçekleştirilmektedir. Bu metot belli sevielerdeki çözünmüş tuz içeren deniz sularında sınırlandırılmıştır, aksi halde istenmeyen atıkların oluşumu görülmektedir.

30

31

32

33

34 2,000 M³ SYSTEM Treatment system placed on Starboard side together with the laser scans. Looking towards aft.

35

36  Oldukça fazla sayıda ballast suyu arıtma sistem metotları görülebilmektedir.  Bunların içlerinden en etkili ve kullanım kolaylığı, bakım-tutum masraflarının azlığı, personel kullanımı yönünden oldukça basite indirgenmiş kolay sistemler olması sebebiyle UV Teknolojisi ön plana çıkartılmaktadır.  Genel olarak tüm mevcut sistemlerin birçok faktör üzerinde değerlendirilmesi yapılarak; aşağıdaki karşılaştırma tablosu oluşturulmuştur.

37

38 No BWMS Manufacture BWMS NameCountryProcess Approv al Remark 1CATHELCO CATHELCO BWT UK FILTRATION + UV TECH Deniz suyu alımı esnasında 40 micron delik çapında filtreden geçirerek, öncelikle büyük organizmaların ve tortuların ayrıştırılmasını sağlar. Düzenli aralıklarla ballast alınan bölgeye geri gönderecek şekilde otomatik olarak akış debisini sadece az miktarda etkileyerek back flush yöntemiyle kendi kendini temizler. Filtre sonrası UV radyasyonu ile daha küçük organizmalar, bakteriler ve patojenlerin yokedilmesi amaçlanır. Ballast boşaltımı esnasında deniz suyu filtreden bypass edilerek doğrudan UV çembere gönderilir ve ikinci kez sterilize edilerek denize boşaltılır.

39 No BWMS Manufacture BWMS NameCountryProcessApprovalRemark 2 HEADWAY TECHNOLOGY OCEAN GUARDNORWAY FILTRATION + EUT UNIT (ELECTROCATALYSIS & ULTRASONIC TREATMENT) IMO FINAL APPROVAL Full otomatik 50 mikron delik çapında backflush filtresi mevcuttur. İlk olarak geniş çaptaki organizmaların ayrıştırılmasını sağlar ve bu sayede tortu oluşumunu azaltır. Filtre sonrası ballast suyu ana uniteye yani EUT unitesine gönderilir. Burası Electrocatalysis Unit ve Ultrasonic Unit olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır.Electrocatalysis Unitede büyük miktarlarda ve uzun ömürlü Hydroxyl ve diğer aktif oksitlendirici içerikler üretilebilir. Ultrasonic Unite ise yüksek yoğunluktaki dalgaların üretilmesi ile anında etki göstererek bakterilerinde dahil olduğu biyolojik materyallerin öldürülmesini sağlar.

40

41 No BWMS Manufacture BWMS NameCountryProcessApprovalRemark 3MAHLE OCEAN PROTECTION SYSTEM "OPS" GERMANY 2 STAGE FILTRATION + UV TECH Type certificate fm German Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH) Otomatik kendini temizleyebilen 200 micron delik çaplı ilk aşama filtre ile iyileştirmeye ön hazırlık yapılır ve sonrasında ikinci kademe 50micron delik çaplı yine otomatik olarak kendi kendini temizleyebilen filtreleme ile daha fazla oranda partikül ve organizmalar ayrıştırılır. Ilk unite sonrasında oldukça az seviyede partiküllerin içeriyor olması sayesinde düşük basınçlı UV ışınlarının maksimum derecede etkileli olmasını sağlamaktadır. UV ışınları mikroorganizmaların hücre çeperlerine vurarak parçalanmasını sağlar.

42

43 No BWMS Manufacture BWMS NameCountryProcessApprovalRemark 4OPTIMARIN OPTIMARIN BALLAST SYSTEM (OPS) NORWAY FILTRATION + UV TECH TYPE APPROVAL FM DNV, GL, BV, CCS,RMRS Ballast suyu 40 micron delik çaplı filtreden geçiriler. Filtreleme esnasında büyük çaplı organizmalar ve partiküller ayrıştırılarak backflush yöntemiyle ballast alınan bölgeye geri boşaltılır. Filtre sonrasında, UV çembere giriş yapan ballast suyu içerisindeki virus, bakteri ve organizmalar yokedilir. Ballast boşaltımı sırasında filtre otomatik olarak bypass olur ve boşaltılmadan önce etkili ıslahın ve standartların sağlanması amacıyla ikinci kez UV çemberden geçirilerek UV ışınlarına maruz bırakılır. safeguard to ensure compliance.

44

45 No BWMS Manufacture BWMS NameCountryProcessApprovalRemark 5TECHCROSS ELECTRO CLEEN SYSTEM (ECS) KOREAELECTROLYSIS IMO FINAL APPROVAL Electro-Cleen System (ECS) tipik electro chlorination sistemlerinden farklıdır. Islah sürecinde gemide biocide oluşumu için elektrokimyasal üretimi ve hypochloritin ile ballast borularına direk olarak enjekte edilir. ECS elektrik akımı uygulaması ile zararlı organizmaların hücre çeperlerinin zedelenerek üremesini ve yok olmasını sağlayan elektrolysis yöntemini kullanır.ilave olarak titanyum elektrodlar ile OH- radikalleri üretilerek dezenfektan esnasında verimi artırabilmesi için organizmaların yok olmasında etkili olur.

46

47 No BWMS Manufacture BWMS NameCountryProcessApprovalRemark 6 SAMSUNG HEAVY IND PURIMARKOREA FILTRATION + ELECTROLYZER UNIT TYPE APPROVAL FM FLAG STATE Full otomatik 50 micron delik çaplı filtre unitesi geniş çaplı organizmaları ayrıştırır. Electrolyzer Unit virus, patojenik bakteri ve 50 microndan küçük diğer organizmaların dezenfekte edilmesini sağlar.

48

49 No BWMS Manufacture BWMS NameCountryProcessApprovalRemark 7OCEANSAVER NORWAY CAVITATION + NITROGEN TYPE APPROVED FM DNV Kavitasyon çemberleri, silindirik bir layner içerisinde torpido şeklinde engeller içermektedir.dizayna göre ballast suyu bu torpidolar etrafında sıkıştırılır ve bu sayede hızlı bir basınç düşümü elde edilerek hava kabarcıkları üretilir. Suyun kavitasyonu esnasında micro hava kabarcıkları 100kHz frekansında içten içe patlayarak 1000 bar üzerinde basınç dalgaları meydana getirir. Bu kadar şiddetli bir enerjini açığa çıkması sırasında birçok organizmalar yok olmaktadır. Kavitasyon sonrasında ballast suyu nitrojen ile doygunlaştırılıp, gemi içerisindeki deniz suyunda çözünen oksijen miktarının seviyesinde azalmaların olduğu kanıtlanmış bir teknolojidir. Bu sayede iki amaca ulasışmış olur ki ballast suyu içerisindeki zararlı organzmaların yok olmasının yanı sıraballast tabk yüzey ve boyasında korozyon ve oksitlenmenin engellendiği görülmektedir.

50

51 No BWMS Manufacture BWMS NameCountryProcessApprovalRemark 8COSCOBLUE OCEANCHINA FILTRATION + UV TECH TYPE APPROVAL FM CCS + FINAL APPROVAL FM CHINA MSA Sistem filtreleme ve UV dezenfektan unitelerinin kombinasyonu sonucu oluşturulmuştur. Filtreleme işlemi UV sistem öncesinde 50 microndan büyük plankton ve partiküllerin ayrıştırılmasını sağlar. Filtreleme ve backflush işlemleri UV sürecini etkilemez çünkü backflush direk olarak denize geri gönderilmektedir. UV ışınları ile bakteri,alg ve diğer organizmaların yokedilmesi hedeflenir.

52 No BWMS Manufacture BWMS NameCountryProcessApprovalRemark 9HYDE MARINE HYDE GUARDIAN USA FILTRATION + UV TECH TYPE APPROVAL FM LR Sistem filtre (55 micron delik çaplı) ve dezenfektan unitesi olacak şekilde 2 ana elemandan oluşmaktadır. Filtre otomatik backflushing özellikle ve dezenfektan unitesi de orta basınçlı yüksek yoğunlukta UV sistemi olarak dizayn edilmiştir. Talep edilmesi durumunda The Hyde Guardian akış kontrol valfleri ve booster pompası ile birlikte backflush döngüsünü daha etkili hale getirerek verimli iyileştirmenin sağlanması amacıyla unite halinde kurulabilir.

53

54 No BWMS Manufacture BWMS NameCountryProcessApprovalRemark 10AURA MARINE CRYSTAL BALLAST FINLAND FILTRATION + UV TECH TYPE APPROVED BY DNV UV Reaktör öncesinde büyük çaplı organizmaların ve tortuların azaltılması için otomatik filtre mevcuttur.filtre tarafından ayrıştırılan organizmalar ve partiküller sürekli olarak ballast alınan bölgeye geri gönderilir.standart filtre delik çapı 40 microndur ancak iyileştirilmenin artırılması isteniyorsa 25 micron delik çaplı filtreler de kullanılabilir. Filtre sadece ballast alımı sırasında kullanılır ve ballast boşaltımı esnasında bypass edilir. UV ışını deniz suyu içerindeki mevcut tüm organizmaların DNA larını bozarak yok edilmesini sağlar.

55

56 No BWMS Manufacture BWMS NameCountryProcessApprovalRemark 11VEOLIA WATER RWO CLEAN BALLAST GERMANY FILTRATION + ELECTROLYSIS Type certificate fm German Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH) The RWO CleanBallast modüler sistemi birçok tip ve kapasitedeki gemiler için dizayn edilmiştir. Ballast suyu alımı esnasında aşağıda belirtilen adımları takip ederek ıslah işlemini sağlar: 1) büyük çaptaki organizmaların ve tortuların azaltılması için etkili ve otomati backwashed disk filtreleme tekniği kulanılır, 2) Ecto Sys elektrolysis içerisinde çeşitli mikroorganizmalar dezenfekte edilir.

57

58


"ON EXISTING SHIPS.  Yaklaşık 120 yıl önce çelik teknelerin denizlerde varolmasından bu yana, deniz suyu gemilerin dengesini sağlamak için ballast olarak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları