Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEDYANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEDYANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ"— Sunum transkripti:

1 MEDYANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ
Aydın ERTÜRK İhsan ELMAS

2 Nelerden Bahsedeceğiz
Medya ve; Saldırganlık riski Bireysel baş etmede yetersizlik, madde bağımlılığı Suç potansiyeli Beslenme Beden imgesinde bozulma Cinsellik İletişimde bozulma Kendine zarar verme riski ve intihar

3 Medya En geniş anlamıyla medya iletişimin yer aldığı her türlü ortamı ve iletişim sırasında kullanılan her türlü aracı kapsamaktadır(T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müd)

4 Medya Günümüz Türkiye’sinde ulusal-bölgesel-yerel medyasında etkinlikleri yönünden televizyonlar(230 kanal) önde gelmekte, daha sonra gazete ve dergiler(3500 yayın) ile radyolar(1176 kanal) sayılmaktadır(Özdiker 2003, Akt: Esenay). Birçok çalışma, medyanın en çok çocuk ve gençleri etkilediği, bu etkinin çoğu zaman da olumsuz olduğunu göstermiştir. Dış dünyanın gerçeklerini, medya aracılığıyla sunulanlarla kavramlaştıran çocuklar ve gençlerde kaçınılmaz olarak bu etkiyi olumsuz yönde yaşamaktadırlar(AAP 1999, Akt: Esenay)

5 UNESCO’nun 1997’de sunduğu iletişim raporuna göre;
Gün geçtikçe çeşitliliği ve çekiciliği artan medya malzemeleri düşünüldüğünde çocuk ve gençlerin medya maruziyetlerinin de artmakta olduğu açıktır. Çocuk ve gençler, ailesi yada arkadaşlarıyla geçirdiği zamandan daha fazlasını TV, Sinema, internet, bilgisayar ve video oyunları gibi medya unsurları ile harcamaktadır. Uzun süreli bu temas sonucu, eğitici, rol modeli ve deneyimli bilgi kaynakları olarak ebeveyn, öğretmen ve akranların yerini medya almaktadır(Rich & Bar-on, 2001, Akt: Esenay)

6 Medya ve Şiddet Potansiyeli
Türk TV dünyasında en fazla vurgulanan olgunun şiddet ve suç olduğu bildirilmiştir(Batmaz ve Aksoy, 1995)

7 Medya ve Şiddet Potansiyeli
Günde 4-5 saat TV bir izleyen bir insan, ortalama şiddet mesajı ile karşılaşmaktadır(Yalın, 1998 Akt: Batmaz)

8 Medya ve Şiddet Potansiyeli
Özenilen kahramanların çoğunun şiddet kullanan kişiler olması olağandır. Çünkü şiddet uygulayan, güçlü ve kazanan olarak sunulmaktadır(Wright ve ark, 1994, Akt: Esenay) Şiddet içeren resimler ve metinler çocukların ruh sağlığı açısından tehlike oluşturabilmektedir(Can, 2003 Akt: Esenay)

9 Medya ve Şiddet Potansiyeli
Birçok çalışma, medyadaki şiddetin sinsi ve güçlü etkisinin, toplumun şiddete olan duyarlılığını yitirmesinin nedeni olduğunu göstermiştir. Doç. Dr. Nurdoğan Rigel’in (1995) “Haberin gizli tüketicisi çocuk” araştırmasında, haber simgelerini resimleyen 5-7 yaş grubu çocukların “bomba, tabanca, ucundan kan damlayan bıçak, adam öldüren kişiler… çizdiklerini bildirmiştir(Rigel, 1996 ve Şirin, 2003 Akt: Esenay)

10 Bireysel Baş Etmede Yetersizlik Ve Suç Potansiyeli
“Etkisiz bireysel baş etme”; çocuk ve ergenlerde olgunlaşmaya bağlı olarak fiziksel, psikolojik davranışsal, sosyal ve bilişsel kaynaklardaki yetersizliklere bağlı davranış değişiklikleri ile sonuçlanan bir durum olarak tanımlanır(Carpenito 2005, Birol 2000 , Akt: Esenay 2006)

11 Bireysel Baş Etmede Yetersizlik Ve Madde Bağımlılığı
Çocuk ve ergenler medyada gördüklerini denemekten ve taklit etmekten hoşlanmaları nedeniyle doğru ve yanlışı ayırt edemeyebilirler. Bu nedenle; medyada verilen özendirici mesajları doğru olarak algılarlar ve bu durum birtakım davranış değişiklikleriyle sonuçlanabilir(Strasburger 1999, Akt: Esenay 2006)

12 Bireysel Baş Etmede Yetersizlik Ve Madde Bağımlılığı
Özellikle alkol reklâmlarında alkol alanların çok eğlendikleri, çekici göründükleri ve arkadaşları arasında çok popüler oldukları gibi mesajlar, çocuk ve ergenleri etkileme açısından önemli vurgulardır(Austin ve ark 2000 , Akt: Esenay 2006).

13 Beslenmede değişim; Aşırı Beslenme Potansiyeli
Çocuklar TV de ve yazılı medyada sık gördükleri, yüksek şeker, yağ ve tuz içeren yiyeceklere özenmekte ve tüketmektedirler(Kayhan 1994) Obezite sıklığı, 4 saatten fazla TV izleyen çocuklarda 1 yada daha az süre TV izleyen çocuklara göre daha yüksek oranda saptanmıştır(Robinson ve ark 1993, Akt: Esenay 2006)

14 Beden imgesinde bozulma
Kendi bedenini algılayış şeklinde bozulma veya rahatsızlık yaşayan bireydeki durumdur. Çocukluk döneminden başlayarak aşırı zayıf ideal güzel uzun boy küçük burun gibi medya imgeleri ile bombardımana tutulan gençler bu ideal stereotipini içselleştirmektedir. (Field ve ark. Akt: Esenay)

15 Cinsel Yaşamda Değişiklik
Günümüz medyasında TV, film ve müziklerdeki söz ve görüntülerden cinsel içerikli mesajlar daha açı ve net hale gelmiştir. Bu mesajların çoğu gerçekçi olmayan, doğru olmayan ve yanıltıcı bilgiler de içermektedir. Medyada cinselliğin aşırı ve düzeysiz bir biçimde yer alması, homoseksüellik vb. çarpık ilişkilerin çok işlenmesi ve bu görüntülerin özendirici boyutlara vardırılması, gelecek nesillerin tehdit altında burakılması sonucunu doğurmaktadır. (Batmaz ve Aksoy, 1995)

16 Cinsel Yaşamda Değişiklik
Yaşa uygun olmayan cinsel içerikli filmlerin izlenmesi bazı çocukları aşırı uyarmakta, bazılarında nefret yada suçluluk duygusu oluşturmakta, bazılarındaysa cinsel içerikli suçların işlenmesine yada normalden sapan davranışlara neden olabilmektedir(Earles 2002 akt: Esenay) Medyada evlilik dışı cinsel ilişkilerin, evli çiftlerin ilişkisinden daha çok ele alındığı saptanmıştır.

17 Sosyal İzolasyon ve Etkileşimde Bozulma
Sosyal izolasyon; bireyin sosyalleşmesine yardım edecek ve destek sağlayacak grup ve bireysel ilişkilerde azalma olarak tanımlanır. Medya, bir yandan yepyeni dünyalar ve bilgi denizi sunarken diğer yandan da serbest zamanlarının çoğunu bilgisayar ve TV başında geçiren çocuklar için sosyal hayattan kopma ve soyutlanma tehlikesini karşımıza çıkarmaktadır(Silvern ve ark 1987, akt: Esenay)

18 Yalnız Riski “Medya uzakları yakınlaştırırken, yakınımızı ustaca bizden uzaklaştırmaktadır” Kişi kendisinden ibaret bir dünyaya kapanmakta, evinde medyanın düzenlediği siber bir hayatın içinde hapsolmaktadır(Ünalan 2004 Akt: Esenay)

19 İletişimde Bozulma Sosyal ilişkilerin zayıflamasına ve sosyal izolasyona yol açabilen medya araçlarının çocukların konuşma ihtiyaçlarını minimale indirdiği açıktır. İnternet ve TV’nin çok aşırı izlenmesi çocuğun dil gelişiminde bazı sıkıntıların ve eksikliklerin oluşmasına neden olabilmektedir(Birol 2000)

20 Aile Sürecinde Değişim
Çocuğun toplumdaki kültürel değerleri özümsemesinde en etkili faktör ailedir. Ancak medya; aile içi iletişimi azaltma, aile mahremiyetini göz önüne serme, şiddete ve suça yöneltme gibi birçok olumsuz etkisiyle aile süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir(Ünalan 2005 Akt: Esenay)

21 Uyku Düzeninde Bozulma
Aşırı ve uygunsuz TV izleme ve internet kullanımı durumunda, geç saatlere kadar uyanık kalan çocukların uyku ritmi bozulmakta, uyku bozuklukları yaşamakta ve kabuslar görmekte, yalnız kalmak istememe, korku ve endişe gibi duygular yerleşebilmektedir(Owens ve ark 1999, akt: birol 1999)

22 Büyüme ve Gelişmede Değişiklik
Çocuğun ait olduğu yaş grubunun fiziksel, motor, bilişsel ve sosyal gelişimsel görevlerini yerine getirmede yetersizlik durumudur(Birol 2000)

23 Umutsuzluk Medyada topumun özellikle de çocukların dünyasını altüst edecek istikrarsızlık, savaşlar, ekonomik krizler, cinnet ve cinayet gibi aşırı duygusal yayınlar çocukları olumsuz etkileyebilmektedir(Özkan 2004 Akt: Esenay)

24 Kendine Zarar Verme, İntihar Riski
Ülkemizde, özellikle yazılı basın organlarında 2002 yılının ocak ve mayıs ayları arasında yer alan intihar, intihar girişimi ile ilgili haberleri inceleyen bir çalışmada, haberlerin içeriğinde oldukça önemli hatalar yapıldığı belirtilmiştir. Bunlar: 1. İntihar yöntemlerinin çok ayrıntılı bir şekilde verilmesi 2. İntihar eden veya intihar girişiminde bulunanların ailelerine ve arkadaşlarına bıraktıkları notların, mektup veya şiirlerin tamamen yazılı olarak verilmesi. Ayrıca bu notlara ilişkin yorumlar yapılarak bireyin intihardan başka hiçbir çaresinin olmadığı ve intiharın tek çıkış yolu olarak sunulması

25 Kendine Zarar Verme, İntihar Riski
3. Bazı intihar olaylarının basında günlerce verilmesi ve ailelere yönelik tavsiye ve bilgi vermek yerine aileleri suçlayıcı ifadelere yer verilmesi. (Palabıyıkoğlu, Hovardaoğlu, Azizoğlu Akt: Esenay)

26 Sonuç Ancak unutulmamalıdır ki, çocukluk çağında görülen her görüntünün, duyulan her sesin, karşılaşılan her iyi ve kötü muamelenin muhakkak ileriki yıllarda bir yansıması olacaktır.

27 Sonuç Bu nedenle medya araçları eğitim amaçlı olarak kullanılmalı, eğlence amaçlı ise belli sınırlarda kullanılmalıdır. Özellikle anne-babalar, aile olarak birlikte izledikleri programlar konusunda oldukça seçici davranmalıdır. Ülkemizde tam olarak bilincine varılamayan “medya okur-yazarlığı” kavramını kazanmak ve çocuklarımıza kazandırmak gereklidir.(Esenay, 2006)

28

29 KORUYUCU SİMGE SİSTEMİ
Programın Olası Zararlı İçeriği: Şiddet ve korku, cinsellik ve örnek oluşturabilecek olumsuz davranışlar (ayrımcılık, alkol ve sigaranın aşırı kullanımı, madde kullanımı, kaba konuşma, küfür) olarak belirlenmiştir.

30 KORUYUCU SİMGE SİSTEMİ-2
2-Programın Hangi Yaş Grubuna Uygun Olduğu: Tüm izleyici, 7 yaş, 13 yaş ve 18 yaş olmak üzere dört grupta yer almaktadır.

31 Kaynakça ESENAY, F. I. , (2006). Aile ve Toplum Dergisi. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayını. 3(10) BATMAZ V, AKSOY A(1995). Türkiye’de TV ve Aile. Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınlar, Ankara BİROL, L(2000). Hemşirelik Süreci Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım. Bozkaya Matbaacılık, İzmir


"MEDYANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları