Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ACİNETOBACTER.. Eski arkadaş, yeni düşman….

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ACİNETOBACTER.. Eski arkadaş, yeni düşman…."— Sunum transkripti:

1 ACİNETOBACTER.. Eski arkadaş, yeni düşman…

2

3

4 NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BASİLLER
ORTAK FENOTİPİK ÖZELLİK* =KLİGLER İRON AGAR (KİA) =TRİPLE SUGAR İRON AGAR (TSİ) =OKSİDATİF-FERMENTATİF BY’ LERİNİN DİP KISMINDA ASiT REAKSİYON OLUŞTURMAMALARI AEROB KOŞULLARDA ANAEROB KOŞULLARA GÖRE DAHA İYİ ÜREMELERİ ÇOĞU KATALAZ POZİTİF Manual of Clinical Microbiology-MURRAY

5 TARİHÇE 1939’DA DEBORD TANIMLAMIŞ
ÜRETRAL AKINTIDA GRAM NEGATİF KOKOBASİL İZOLE ETMİŞ BRİSOU&PREVOT 1954 A-KİNETO-BAKTER ADI 1971’DE BOUVET- GRİMOND

6 GRAM BOYAMADA BAZEN NEİSSERİA BAZEN DE HEMOFİLUS İLE KARIŞABİLİR

7 Oksidaz negatif grup BORDETELLA ACİNETOBACTER -ZORUNLU AEROB
-GRAM NEGATİF KOKOBASİL -OKSİDAZ NEGATİF -HAREKETSİZ -GEN. NİTRAT NEGATİF -NONFERMENTATİF

8 Alem: Bacteria Şube: Proteobacteria Sınıf: Gamma Proteobacteria Takım: Pseudomonadales Familya Moraxellaceae Cins: '''''Acinetobacter''''' Brisou & Prevot 1954 Species

9 SPECİES ( 19’DAN FAZLA) A.baumanii A.haemolyticus
A.johnsonii (37 oC’de üreyemez) A.junii A.iwoffii A.anitratus A.calcoaceticus A.radiorezistans A.schindleri A.ursingii

10 DÜŞÜK ISIDA ÜREYEBİLİR
2007, American Society for Microbiology

11 ÜREMENİN LOGARİTMİK FAZINDA
# MİKRON BOYUTLARINDA BASİL-KOKOBASİL ÜREMENİN ERKEN DÖNEMİNDE DURAKLAMA FAZINDA HÜCRE DUVARINDA AKTİF ANTİMİKROBİYAL AJANLARI İÇERENLERDE KOK ŞEKLİNDE GEN. KOKOBASİL VE DİPLOKOK

12 SİTOTOKSİNİ YOK

13 ACINETOBACTER TÜRLERİNİN,
ÖZELLİKLE POZİTİF KAN KÜLTÜR ŞİŞELERİNDEN HAZIRLANAN DİREK YAYMALARDA, GRAM POZİTİF KOK GÖRÜNÜMÜNDE OLABİLECEĞİ KONUSUNDA KLİNİK MİKROBİYOLOGLARIN UYANIK OLMASI GEREKTİĞİ VURGULANMAKTA * Harrington B. J Letter.clin. Microbiol.newsktt

14 AYRICA BAKTERİYEMİ ÖN TANISIYLA ALINAN BAZI KAN KÜLTÜRLERİNDE, CİLT BULAŞI İLE POZİTİFLİK SAPTANABİLİR

15 KOLONİLERİ -DÜZGÜN -OPAK VE -ENTEROBACTEROCEA AİLESİNE GÖRE DAHA KÜÇÜK
-BİRÇOK SUŞ MAC KONKEY AGARDA RENKSİZ YA DA HAFİF PEMBE KOLONİ OLUŞTURUR -S TİPİ KOLONİ

16

17

18 BAZI SUŞLAR DAHA ZOR ÜRER
KANLI AGARDA ORTASI DELİK GÖRÜNÜMDE KOLONİ OLUŞTURUR VE BUNLAR SIVI BY’DE ÜREMEZ Identification of Unusual Pathogenic Gram-negative Aerobic and Facultatively Anaerobic Bacteria Robbin Weyant , C. Wayne Moss , Robert E. Weaver , Dannie G. Hollis, Jean J. Jordan , Ellen C. Cook , Maryam I. Daneshvar, William R. Hensyl The Williams & Wilkins co.

19 GLİKOZU OKSİDE EDEN BELLİ BAZI ACINETOBACTER TÜRLERİ
TİROZİN İÇEREN KALP İNFÜZYON AGARDA VEYA GLİKOZ EKLENMİŞ KANLI AGARDA KAHVERENGİ RENK DEĞİŞİMİNE NEDEN OLMAKTA BU FENOMEN MULLER-HINTON , MC KONKEY BY’DE DE GÖZLENEBİLMEKTEDİR Identification of Unusual Pathogenic Gram-negative Aerobic and Facultatively Anaerobic Bacteria Robbin Weyant, C. Wayne Moss , Robert E. Weaver , Dannie G. Hollis , Jean J. Jordan , Ellen C. Cook , Maryam I. Daneshvar , William R. Hensyl The Williams & Wilkins co.

20 İLK OLARAK NEİSSERİCEAE AİLESİNDE İKEN GÜNÜMÜZDE
MORAXELLACEAE AİLESİNDE YER ALMAKTADIR DNA-DNA HİBRİDİZASYON ÇALIŞMALARINA GÖRE 25 ADET DNA HOMOLOJİ GRUBU (GENOTİP) BULUNMAKTA SADECE 11’İ İSİMLENDİRİLMİŞ EN AZ 19 TÜR İÇİN BİYOKİMYASAL TESTLER YAYINLANMIŞ International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (2001) Acinetobacter ursingii sp. nov. And Acinetobacter schindleri sp. nov., isolated fromhuman clinical specimens Alexandr Nemec,1 Thierry De Baere,2 Ingela Tjernberg,3 Mario Vaneechoutte,2 Tanny J. K. van der Reijden4 and Lenie Dijkshoorn4

21 ENTEROBAKTERLERDEN ANAEROBİK KOŞULLARDA ÜREMEMESİ İLE,
NEİSSERİA VE MORAXELLA’DAN OKSİDAZ NEGATİFLİĞİ İLE AYRILIR GEN. ÇOĞU ANTİBİYOTİĞE DİRENÇLİDİR A. İWOFFİİ İSE GÖRECELİ OLARAK DAHA DUYARLI

22 1,2,3 VE 13. GENOM TİPLERİ, KLİNİK LABORATUARDA ZOR AYIRT EDİLDİKLERİ İÇİN ACINETOBACTER CALCOACETICUS-ACINETOBACTER BAUMANII KOMPLEKS OLARAK ADLANDIRILMIŞTIR Reliability of Phenotypic Tests for Identification of Acinetobacter Species PETER GERNER-SMIDT, INGELA TJERNBERG AND JAN URSING JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, Feb American Society for Microbiology

23 -GLİKOZU OKSİDE EDEN -HEMOLİTİK OLMAYAN A. BAUMANİİ -GLİKOZ NEGATİF -HEMOLİTİK OLMAYAN A. İWOFFİİ -HEMOLİTİKLER A. HAEMOLYTİCUS

24 KOAH VE DM ‘LU HASTALARDA YERLEŞMESİ DAHA KOLAYDIR
*İNSANLARDAN EN SIK İZOLE EDİLEN A. BAUMANİİ Serotyping of clinical isolates of Acinetobacter baumannii and genospecies 3: detection of additional serovars. Zentralbl Bakteriol. 1991 Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, Traub WH. *HASTANE KAYNAKLI ENFEKSİYONLARDAN EN SIK SORUMLU OLAN TİP A. BAUMANİİ Acinetobacter outbreaks, Villegas MV, Hartstein AI. Cideim Research Center, Cali, Columbia. Infect Control Hosp Epidemiol. 2003

25 DAMAR İÇİ YA DA ÜRİNER KATETER
MEKANİK VENTİLASYON MALİGNİTE PARENTERAL BESLENME YOĞUN BAKIM-SÜRESİ İMMUNKOMPETASYON YANIKLAR

26 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YATAN HASTALARIN SİNDİRİM SİSTEMİNİN, HASTANE
SALGINI ETKENİ ÇOĞUL DİRENÇLİ A. BAUMANİİ ENFEKSİYONLARI İÇİN ÖNEMLİ BİR EPİDEMİYOLOJİK REZERVUAR OLDUĞU GÖSTERİLMİŞ Relevance of digestive tract colonization in the epidemiology of nosocomial infections due to multiresistant Acinetobacter baumannii. Corbella X, Pujol M, Ayats J, Sendra M, Ardanuy C, Domínguez MA, Liñares J, Ariza J, Gudiol F. Infectious Disease Service, Hospital de Bellvitge, University of Barcelona, Spain. Clin Infect Dis. 1996

27 BİR SALGIN DURUMUNDA FEKAL SÜRVEYANS PROGRAMI UYGULAMASI
ERKEN DÖNEMDE HASTA İZOLASYONU ÖNLEMLERİNİN ALINMASI AÇISINDAN ÖNERİLMİŞTİR Relevance of digestive tract colonization in the epidemiology of nosocomial infections due to multiresistant Acinetobacter baumannii. Corbella X, Pujol M, Ayats J, Sendra M, Ardanuy C, Domínguez MA, Liñares J, Ariza J, Gudiol F. Infectious Disease Service, Hospital de Bellvitge, University of Barcelona, Spain. Clin Infect Dis. 1996

28 HASTANE KAYNAKLI ENFEKSİYONLAR
SIKLIKLA ENDOTRAKEAL TÜP VEYA TRAKEOSTOMİLERE BAĞLI OLARAK SOLUNUM SİSTEMİNİ, ÜRİNER SİSTEMİ, YARA YERİNİ ETKİLEMEKDE SEPTİSEMİYE İLERLEYEBİLMEKDE.. * Bacteremia Due to Acinetobacter baumannii: Epidemiology, Clinical Findings, and Prognostic Features José M. Cisneros , María J. Reyes , Jerónimo Pachón , Berta Becerril, Francisco J. Caballero, José L. García-Garmendía , Carlos Ortiz and Adelaido R. Cobacho *Nosocomial bloodstream infections caused by Acinetobacter species in United States hospitals: clinical features, molecular epidemiology, and antimicrobial susceptibility. Wisplinghoff H, Edmond MB, Pfaller MA, Jones RN, Wenzel RP, Seifert H. Institute of Medical Microbiology, Immunology and Hygiene, University of Cologne, Germany. Clinical Infectious Diseases 1996

29 TRAKEOSTOMİLİ HASTALARIN % 45’İNDE KOLONİZE OLUR
GAİTA KOLONİZASYONU TOPLUMDA CİLT FLORASINDA ~% 25 BULUNUR

30

31

32 AYAKTAN SÜREKLİ PERİTONEAL DİYALİZ PERİTONİTİ ENDOKARDİT ARTRİT
KORNEAL PERFORASYON BİLDİRİLMİŞTİR *Acinetobacter spp. as Nosocomial Pathogens: Microbiological, Clinical, and Epidemiological Features E. BERGOGNE-BE´RE´ZIN1 AND K. J. TOWNER CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS 1996 American Society for Microbiology

33 ÖZELLİKLE HASTANE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YATMAKDA OLAN HASTALARDA VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİLERDE GİDEREK ARTAN SAYILARDA ETKEN OLARAK RAPOR EDİLMEKDE Acinetobacter spp. as Nosocomial Pathogens: Microbiological, Clinical, and Epidemiological Features E. BERGOGNE-BE´RE´ZIN1 AND K. J. TOWNER CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS 1996 American Society for Microbiology

34 RİSK FAKTÖRLERİ ÖNCESİNDE ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ VE/VEYA CERRAHİ GİRİŞİM
YABANCI CİSİM UYGULANMASI MEKANİK VENTİLASYON YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İZOLE EDİLEN BAKTERİLER ENFEKSİYON ETKENİ OLMAKTAN ÇOK KOLONİZE EDEN BAKTERİLERDİR *Nosocomial bloodstream infections caused by Acinetobacter species in United States hospitals: clinical features, molecular epidemiology, and antimicrobial susceptibility. Wisplinghoff H, Edmond MB, Pfaller MA, Jones RN, Wenzel RP, Seifert H. Clin Infect Dis. 2000

35 Arlington Medical Resources Hc. 2006
Vital Clinical Insights and Analytics for Experts from Experts Arlington Medical Resources Hc. 2006

36 HASTANE SALGINLARI HASTANE FLORASI
* Use of different PCR-based DNA fingerprinting techniques and pulsed-field gel electrophoresis to investigate the epidemiology of Acinetobacter calcoaceticus-Acinetobacter baumannii complex. Liu PY, Wu WL. Diagn Microbiol Infect Dis. 1997 Section of Infectious Diseases, Shalu Tungs' Memorial Hospital, Taiwan, Republic of China. *Detection and Typing of Integrons in Epidemic Strains of Acinetobacter baumannii Found in the United Kingdom Jane F. Turton, Mary E. Kaufmann, Judith Glover, Juliana M. Coelho, Marina Warner, Rachel Pike, and Tyrone L. Pitt J Clin Microbiol. 2005 HASTANE FLORASI

37 205 EPİSOD – GEN. YAŞLI POPÜLASYON ORTALAMA YAŞ 60+ - 20 YAŞ
ERKEK PREDOMİNANSI VAR (66%) GEN. KOMORBİD HASTALIK POZİTİF: YAKLAŞIK % 40 ACİNETOBACTER ENFEKSİYONU ÖNCESİ 30 GÜN İÇİNDE CERRAHİ GİRİŞİM ÖYKÜSÜ MEVCUT “TİME AT RİSK” DİYE İNG. İFADESİ OLAN “HASTALIK GELİŞİM ZAMANI “ RANGE’İ GÜN ( ORTALAMA GÜN) BUNUN DA % 60.8’İ YOĞUN BAKIMDA KALIŞ % 47.8 MEKANİK VENTİLASYON HASTALIK ŞİDDETİ DEĞİŞKEN (ORTALAMA APACHE II SKOR 18.3) % 57.9 RESPİRATUAR SİSTEM ENFEKSİYONU SEKONDER BAKTERİYEMİ GELİŞİMİ PRİMER ODAĞI TANIMLANMIŞ 205 EPİSOD’DAN 16’SI (% 7.8) *Multidrug Resistant Acinetobacter baumannii: Risk Factors for Appearance of Imipenem Resistant Strains on Patients Formerly with Susceptible Strains Jung-Jr Ye, Ching-Tai Huang, Shian-Sen Shie, Po-Yen Huang, Lin-Hui Su, Cheng-Hsun Chiu , 2010

38 UZUN SÜREDİR YOĞUN BAKIMDA
YAŞLI ERKEK ENTÜBE GD ORTA-KÖTÜ BELKİ CERRAHİ GİRİŞİM ÖYKÜSÜ VAR DAMAR İÇİ KATETER-ÜRİNER SONDASI VAR PARENTERAL BESLENİYOR YAKIN ZAMANLI ANTİBİYOTİK KULLANIM ÖYKÜSÜ VAR ÖZ. KİNOLON 3. KUŞAK SEFALOSPORİN KARBAPENEM GRUBU

39 TOPLUM KAYNAKLI OLANLARDA GENELLİKLE SİGARA- ALKOL KULLANIMI VARDIR
BAŞLANGIÇ ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNİN UYGUN OLMAMASINA BAĞLI ÖLÜMLE SONUÇLANAN TOPLUM KAYNAKLI ACİNETOBACTER PNÖMONİLERİ DE BİLDİRİLMİŞTİR Community-acquired Acinetobacter pneumonia in the Northern Territory of Australia. Anstey NM, Currie BJ, Withnall KM. Department of Medicine, Royal Darwin Hospital, Casuarina, Australia. Clin Infect Dis. 1993

40 EN SON OLARAK IRAK VE AFGANİSTAN’DA
YARALANAN ASKERLERDE CİDDİ YARA YERİ ENFEKSİYONLARI BİLDİRİLMİŞTİR *Acinetobacter baumannii Infections Among Patients at Military Medical Facilities Treating Injured U.S. Service Members, Weekly November 19, 2004 *Multidrug-resistant Acinetobacter extremity infections in soldiers Emerging Infectious Diseases, August, 2005 by Kepler A. Davis, Kimberly A. Moran, C. Kenneth McAllister, Paula J. Gray

41 Acinetobacter Infection
L. Silvia Munoz-Price, M.D., and Robert A. Weins ÇOĞUNLUKLA TROPİKAL ÜLKELERDE SAVAŞ ESNASINDA VE DOĞAL AFETLERDE TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLAR GELİŞİR SICAK İKLİMLERDE ÇOKLU HASTANE SALGINLARI SON ZAMANLARDAKİ CİDDİ SORUNDUR N Engl J Med 2008

42 A. RADİORESİSTENS GİBİ TÜRLER
A.JOHNSONİİ, A. İWOFFİİ, A. RADİORESİSTENS GİBİ TÜRLER İNSAN CİLDİ YANISIRA OROFARENKS VE VAJİNANIN KOMMENSAL BAKTERİLERİ OLARAK GÖRÜLMEKTEDİR *Species, Biotype, and Bacteriophage Type Determinations Compared with Cell Envelope Protein Profiles for Typing Acinetobacter Strains PHILIPPE J. M. BOUVET,l* SYLVIE JEANJEAN,' JEAN-FRANCOIS VIEU,' AND LENIE DIJKSHOORN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, Feb. 1990 American Society for Microbiology

43 Y. Siegman-Igra, S. Bar-Yosef, A. Gorea and J. Avram
MENENJİT OLGULARININ ÇOĞUNDA LOMBER PONKSİYON, MYELOGRAFİ, VENTRİKÜLOGRAFİ VD. GİRİŞİM ÖYKÜSÜ MEVCUT A. İWOFFİİ, DİĞER ACİNETOBACTER TÜRLERİNE GÖRE MENENJİT İLE DAHA SIKLIKLA İLİŞKİLİDİR *Nosocomial Acinetobacter Meningitis Secondary to Invasive Procedures: Report of 25 Cases and Review Y. Siegman-Igra, S. Bar-Yosef, A. Gorea and J. Avram Clinical Infectious Diseases Nov., 1993

44 A. URSUNGİİ’NİN HASTANEDE YATAN HASTALARDA
KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONUNA SEBEP OLDUĞU GÖSTERİLMİŞTİR *CASE REPORT Bacteremia Caused by Acinetobacter ursingii Julien Loubinoux,1* Liliana Mihaila-Amrouche,1 Anne Le Fleche,2 Etienne Pigne,3 Gerard Huchon,3 Patrick A. D. Grimont,2 and Anne Bouvet1 Journal of Clinical Microbiology, March 2003 American Society for Microbiology

45 YENİDOĞAN ÜNİTELERİNDE SALGINLAR
A. JUNII, NADİREN OKULER ENFEKSİYONLARIN NEDENİDİR *Corneal perforation due to Acinetobacter junii: a case report K Prashantha , M.P.Madhava Rangab, Vasudev Anand Raob, Reba Kanungoa July 2000 PEDİYATRİK HASTALARDA BAKTERİYEMİ YAPABİLİR *Aerators as a reservoir of Acinetobacter junii: an outbreak of bacteraemia in paediatric oncology patients Journal of Hospital Infection, Volume 44, Issue 1, Pages I.Kappstein *Septicemia Due to Acinetobacter junii Hans-Jo¨rg Linde,1* Joachim Hahn,2 Ernst Holler,2 Udo Reischl,1 and Norbert Lehn1 April 2002

46 HIV POZİTİF BİR HASTADAN TOPLUM KAYNAKLI A. RADİORESİSTENS
BAKTERİYEMİSİ BİLDİRİLMİŞTİR *Community-acquired Acinetobacter radioresistens bacteremia in an HIV-positive patient. P. Visca, A. Petrucca, P. De Mori, A. Festa, E. Boumis, A. Antinori, and N. Petrosillo Rome, Italy. Emerg Infect Dis Nov–Dec

47 A. SCHINDLERI, BİRÇOK KLİNİK ÖRNEKTEN
(VAJİNAL, SERVİKAL, BOĞAZ, BURUN, KULAK, KONJUNKTİVA, İDRAR) İZOLE EDİLMEKLE BİRLİKTE, ÇOĞUNLUKLA KLİNİK OLARAK ANLAMLI KABUL EDİLMEMEKTEDİR *Acinetobacter ursingii sp. nov. and Acinetobacter schindleri sp. nov., isolated fromhuman clinical specimens Alexandr Nemec,1 Thierry De Baere,2 Ingela Tjernberg,3 Mario Vaneechoutte,2 Tanny J. K. van der Reijden4 and Lenie Dijkshoorn4 International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (2001)

48

49 Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials 2009
*Genetic relatedness and molecular characterization of multidrug resistant Acinetobacter baumannii isolated in central Ohio, USA 83 HASTANE ENFEKSİYONU ETKENİ- 2 HASTANEDEN TOPLANAN İZOLATLAR BASKIN OLARAK ÇOKLU-DİRENÇLİ (% 79.5) GENOTİP VII- 13 SUBTİP (PULSOTİP) blaOXA %13 blaOXA %79 ÖZELLİKLE İMİPENEM REZİSTANSINDAN SORUMLU CLASS 1 İNTEGRONLA MUTASYON -AMİNOGLİKOZİD MODİFİYE EDEN ENZİMLER (gyrA / parC) AKTİF EFFLUX POMPASI Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials 2009

50 KULLANILAN İLAÇ GRUPLARINDAN 3 YA DA FAZLASINA DİRENÇ
*MULTİDRUG REZİSTANS TERİMİ ACİNETOBACTER İÇİN TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇ GRUPLARINDAN 3 YA DA FAZLASINA DİRENÇ * PANREZİSTAN İSE KOLİSTİN HARİÇ TÜM DİĞER İLAÇ GRUPLARINA DİRENÇ

51 3

52

53

54 GENİŞ SPEKTRUMLU ANTİBİYOTİKLERLE TEDAVİ ÖYKÜSÜ; ÖZELLİKLE KİNOLONLAR VE 3. KUŞAK SEFALOSPORİNLER

55 ACİNETOBACTER ENFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ ZORDUR
İLAÇ DİRENÇLİ SUŞLAR ARTMIŞTIR TEDAVİ SEÇENEKLERİ SINIRLIDIR

56 HER HASTANE İÇİN DUYARLILIK PATERNLERİ ÇIKARILMALI
ÇOĞ. SEFALOSPORİNAZ AKTİVİTESİ BULUNMAKTA: PENİSİLİN AMPİSİLİN 1.-2. KUŞAK SEFALOSPORİNLER GENTAMİSİN KLORAMFENİKOL NALİDİKSİK ASİTE GEN. DİRENÇLİ

57 Corbella et al. Sulbactam J Antimicrob Chemother 1998
Effi cacy of sulbactam alone and in combination with ampicillin in nosocomial infections caused by multiresistant Acinetobacter baumannii. J Antimicrob Chemother 1998 Corbella et al. Sulbactam ACİNETOBACTER’LE OLUŞAN ORTA ŞİDDETTEKİ HASTANE ENFEKSİYONLARINDA SULBAKTAM TEK BAŞINA YA DA KOMBİNASYON İÇİNDE ( AMPİSİLİN, SEFAPERAZON) KULLANILABİLİR DOZAJI 8 SAATDE BİR 1 GM

58 KOLİSTİN VE POLİMİKSİN B ALTERNATİF TEDAVİDE YER ALIR
NADİR KOLİSTİN DİRENÇLİ SUŞLAR BİLDİRİLMİŞTİR Ko KS, Suh JY, Kwon KT, et al. High rates of resistance to colistin and polymyxin B in subgroups of Acinetobacter baumannii isolates from Korea. J Antimicrob Chemother 2007

59 KOLİSTİN POLİPEPTİD YAPIDA
MULTİDRUG REZİSTANS A. BAUMANİİ’ DE KULLANIMA YENİDEN GİRMİŞTİR AYRI PEKÇOK ÇALIŞMA İLE MULTİDRUG REZİSTANS A. BAUMANİİ İLE OLAN ŞİDDETLİ ENFEKSİYONLARDA ÖNEMLİ KÜR SAĞLADIĞI GÖSTERİLMİŞTİR ORTALAMA POSTANTİBİYOTİK ETKİ 3.9 SAAT In vitro pharmacodynamics of colistin against Acinetobacter baumannii clinical isolates. Owen RJ, Li J, Nation RL, Spelman D. J Antimicrob Chemother

60 *IV VEYA İNTRATEKAL KOLİSTİN CNS ACİNETOBACTER İNFEKSİYONLARINDA BAŞARIYLA UYGULANMAKTADIR
*IV İLAÇ DOZU İNFLAME MENİNKSE GEÇİŞE GÖRE AYARLANABİLİR *SEREBROSPİNAL SIVI DÜZEYİ SERUM DÜZEYİNİN %25’İ OLACAK ŞEKİLDE MODİFİYE EDİLİR

61 KLİNİK VE MİKROBİYOLOJİK YANIT %76 MORTALİTE ORANI %21
BASETTİ VE ARK. PROSPEKTİF NON-KOMPARATİF ÇALIŞMASINDA KOLİSTİN-RİFAMPİSİN KOMBİNASYONU DURUMU KRİTİK PNÖMONİ VE BAKTERİYEMİ HASTALARINDA UYGULANMIŞ KLİNİK VE MİKROBİYOLOJİK YANIT %76 MORTALİTE ORANI %21 Bassetti M, Repetto E, Righi E, et al. Colistin and rifampicin in the treatment of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii infections. J Antimicrob Chemother 2008

62

63

64 N Engl J Med 2010 YENİ STRATEJİ ;
*Hospital-Acquired Infections Due to Gram-Negative Bacteria Anton Y. Peleg, M.B., B.S., M.P.H., and David C. Hooper, M.D. YENİ STRATEJİ ; ÇOKLU DİRENÇLİ GRAM NEGATİF ENFEKSİYONLARDA BETA LAKTAMLARIN 3-4 SAATLİK UZUN İNFÜZYONU YA DA SÜREKLİ İNFÜZYONU (SEFEPİM, PİPERASİLİN TAZOBAKTAM, KARBAPENEMLER) VE VENTİLATÖRLE İLİŞKİLİ PNÖMONİ’DE AEROSOLİZE ANTİBİYOTİK KULLANIMI ( TOBRAMİSİN, AMİKASİN, KOLİSTİMETHAT SODYUM)

65 A Multifaceted Intervention to Reduce Pandrug- Resistant Acinetobacter baumannii Colonization and Infection in 3 Intensive Care Units in a Thai Tertiary Care Center: A 3-Year Study Anucha Apisarnthanarak,1 Uayporn Pinitchai,2 Kanokporn Thongphubeth,1 Chananart Yuekyen,1 David K. Warren,3 and Victoria J. Fraser,3 for the Thammasat University Pandrug-Resistant Acinetobacter baumannii Control Group Clinical Infectious Diseases 2008; 47:760–7

66 TEMAS İZOLASYONU ÖNLEMLERİ SÜRVEYANS KÜLTÜRLERİ
A Multifaceted Intervention to Reduce Pandrug- Resistant Acinetobacter baumannii Colonization and Infection in 3 Intensive Care Units in a Thai Tertiary Care Center: A 3-Year Study Anucha Apisarnthanarak,1 Uayporn Pinitchai,2 Kanokporn Thongphubeth,1 Chananart Yuekyen,1 David K. Warren,3 and Victoria J. Fraser,3 for the Thammasat University Pandrug-Resistant Acinetobacter baumannii Control Group Clinical Infectious Diseases 2008 PERİYOD 1: 1 AY SÜRECİNDE BAZAL BİLGİLER TÜM YOĞUN BAKIMLARDAN ALINMIŞ VE BİR PLAN OLUŞTURULMUŞ PERİYOD 2: TEMAS İZOLASYONU ÖNLEMLERİ SÜRVEYANS KÜLTÜRLERİ PDR A. BAUMANİİ’Lİ HASTALARIN TEK KİŞİLİK ODALARA ALINMASI ÇEVRESEL TEMİZLİĞİN 1/100’LÜK SODYUM HİPOKLORİD İLE YAPILMASI PERİYOD 3: AYNI ÖNLEMLERİN DEVAM ETMESİ GERİ BİLDİRİM ALINMASI

67

68

69

70

71 TEŞEKKÜRLER


"ACİNETOBACTER.. Eski arkadaş, yeni düşman…." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları