Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sperm morfoloji değerlendirmesi Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı İstanbul Medipol Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı, 2014 TKBD-Semen Analizi Kursu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sperm morfoloji değerlendirmesi Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı İstanbul Medipol Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı, 2014 TKBD-Semen Analizi Kursu."— Sunum transkripti:

1 Sperm morfoloji değerlendirmesi Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı İstanbul Medipol Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı, 2014 TKBD-Semen Analizi Kursu

2 Sunum Planı  Giriş  Sperm morfolojisinin tanısal önemi  Boyama yöntemleri  Değerlendirme  Örnek slaytlar

3 Sperm morfolojisi Leeuwenhoek;1677 Leeuwenhoek;1677 Sperm ile ilgili ilk çizimsel tanımlama Sperm ile ilgili ilk çizimsel tanımlama MacLeod J;1952 MacLeod J;1952 İlk kez normal sperm morfolojisini tanımladı. İlk kez normal sperm morfolojisini tanımladı. Freund M;1966 Normal ve anormal sperm morfolojisi farklılıklarını tanımladı. Freund M;1966 Normal ve anormal sperm morfolojisi farklılıklarını tanımladı. Eliasson R;1971 Eliasson R;1971 Sperm boyutlarının spesifik ölçümlerini verdi. Sperm boyutlarının spesifik ölçümlerini verdi.

4 Sperm morfolojisi Kruger TF; 1986 Sperm morfolojisinin fertilitedeki prognostik değeri üzerine ilk yorumları yaptılar. Kruger TF; 1986 Sperm morfolojisinin fertilitedeki prognostik değeri üzerine ilk yorumları yaptılar. Kruger TF;1987 Bilinen sperm morfoloji kriterleri üzerine yeni kriterler eklediler. Kruger TF;1987 Bilinen sperm morfoloji kriterleri üzerine yeni kriterler eklediler. Kruger; 1988 Kruger; 1988 Sperm morfolojisinin IVF başarısı üzerindeki etkilerini yayınladılar. Sperm morfolojisinin IVF başarısı üzerindeki etkilerini yayınladılar.

5 Normal sperm morfolojisi fertilizasyon oranı için mükemmel bir belirleyicidir.  Normal morfolojili sperm oranı IVF de gebelik oranı ile ilişkilidir 1.  Baş defekti olan spermler, normal olanlara göre hareketsiz olma veya daha yavaş hareket etme eğilimindedirler 2 1 Kruger et al, 1996; Morgenthaler et al, 1995 2 Aitken et al, 1995; Fertil Steril 1999;72:124-128. 5

6 Normal morfoloji Fertilizasyon oranı <%4 %7.6 <%4 %7.6 %4-14 %63.9 %4-14 %63.9 >%14 %88,3 >%14 %88,3 6

7 IVF’de sperm morfolojisinin prediktif değeri Fertilizasyon Oranı Normal Form % 14 Oosit Başına % % 49.4 % 88.3 Oosit Başına % % 49.4 % 88.3 Klivaj Oranı % % 47.5 % 87.0 Klivaj Oranı % % 47.5 % 87.0 %0-20 sperm oranında zayıf fertilizasyon gösteren olguların %75’inde tek veya çogul sperm defekti vardır%0-20 sperm oranında zayıf fertilizasyon gösteren olguların %75’inde tek veya çogul sperm defekti vardır Kruger et al; 1996 Liu & Baker;1994 Liu & Baker;1994

8 Sperm boyama yöntemleri Boyama yöntemi olarak PapanicolaouPapanicolaou Shorr Shorr Diff-QuickDiff-Quick SpermMacSpermMac bilinen yöntemlerdir.

9 Yaymanın hazırlanması Semen numunesi karıştırılır.Semen numunesi karıştırılır. Numunedeki sperm konsantrasyonuna göre 5-10 µl numune lam üzerine alınır.45 derecelik açı ile en az iki yayma yapılır.Numunedeki sperm konsantrasyonuna göre 5-10 µl numune lam üzerine alınır.45 derecelik açı ile en az iki yayma yapılır. Yayma,havada 20 dakika kurutulur ve boyanırYayma,havada 20 dakika kurutulur ve boyanır.

10 Diff-Quick boyama yöntemi Numunenin yayılıp kurutulduğu lam, koplin jar içindeki fiksatifte (Metil alkol içinde Tri-methane boyası) 15 sn tutulur. 1- Numunenin yayılıp kurutulduğu lam, koplin jar içindeki fiksatifte (Metil alkol içinde Tri-methane boyası) 15 sn tutulur. 2-Solüsyon 1 (Xanthene Dye) içinde 10 sn tutulur. 3-Solüsyon 2 (Azine A ve Methylene Blue) içinde 5 sn tutulur. 4-Preparat çeşme suyu ile yıkanır. ile yıkanır.

11 Papanicolaou yöntemi 1. Ethanol 80% (v/v) 30 seconds1. Ethanol 80% (v/v) 30 seconds 2. Ethanol 50% (v/v) 30 seconds2. Ethanol 50% (v/v) 30 seconds 3. Purified water 30 seconds3. Purified water 30 seconds 4. Harris’s haematoxylin 4 minutes4. Harris’s haematoxylin 4 minutes 5. Purified water 30 seconds5. Purified water 30 seconds 6. Acidic ethanol 4–8 dips*6. Acidic ethanol 4–8 dips* 7. Running cold tap water 5 minutes7. Running cold tap water 5 minutes 8. Ethanol 50% (v/v) 30 seconds8. Ethanol 50% (v/v) 30 seconds 9. Ethanol 80% (v/v) 30 seconds9. Ethanol 80% (v/v) 30 seconds 10. Ethanol 95% (v/v) At least 15 minutes10. Ethanol 95% (v/v) At least 15 minutes 11. G-6 orange stain 1 minute11. G-6 orange stain 1 minute 12. Ethanol 95% (v/v) 30 seconds12. Ethanol 95% (v/v) 30 seconds 13. Ethanol 95% (v/v) 30 seconds13. Ethanol 95% (v/v) 30 seconds 14. Ethanol 95% (v/v) 30 seconds14. Ethanol 95% (v/v) 30 seconds 15. EA-50 green stain 1 minute15. EA-50 green stain 1 minute 16. Ethanol 95% (v/v) 30 seconds16. Ethanol 95% (v/v) 30 seconds 17. Ethanol 95% (v/v) 30 seconds17. Ethanol 95% (v/v) 30 seconds 18. Ethanol 100% 15 seconds18. Ethanol 100% 15 seconds 19. Ethanol 100% 15 seconds19. Ethanol 100% 15 seconds Immerse slides in 95% (v/v) ethanol for at least 15 minutes. Immerse slides in 95% (v/v) ethanol for at least 15 minutes. Sequentially immerse the slides in: Sequentially immerse the slides in:

12 Spermac boyama yöntemi 1-Fiksatifte preparat 15 dk tutulur. 2-8-10 kez suya batırılır yıkanır ve lam ucundan kurutma kağıdına bastırılarak suyu alınır. 3-A solüsyonunda 90 saniye tutulur. 4-Yıkama tekrarlanır. 5-B solüsyonunda 90 saniye tutulur. 6-Yıkama tekrarlanır. 7-C solüsyonunda 90 saniye beklenir. 8-Yıkama tekrarlanır. 8-Yıkama tekrarlanır.

13 Boyama yöntemlerinin karşılaştırılması PapanicolauPapanicolau boyama kalitesi daha yüksektir ucuzdur Diff QuikDiff Quikhızlıdır spermler küçülmezler zemin fazla boya alır

14 Yaymanın değerlendirilmesi Kuruduktan sonra Değerlendirme immersiyon yağı ve objektifi ile 100X büyütmede yapılır.Kuruduktan sonra Değerlendirme immersiyon yağı ve objektifi ile 100X büyütmede yapılır. Numunede en az 200 boyanmış sperm sayılır. Baş,boyun ve kuyruktaki şekil değişiklikleri Kruger Strict morfoloji kriterlerine göre sınıflandırılır.Numunede en az 200 boyanmış sperm sayılır. Baş,boyun ve kuyruktaki şekil değişiklikleri Kruger Strict morfoloji kriterlerine göre sınıflandırılır.

15 Yaymanın değerlendirilmesi  Normal, baş, mid-piece ve kuyruk anomalileri olmak üzere rapor edilir.%4 ve üstü normal olarak kabul edilir.  Sperm boyut ve şekillerindeki geniş varyasyonlardan dolayı değerlendirme subjektiftir.

16 Kruger Strict morfoloji kriterleri Normal sperm için baş oval ve düzgün olmalı,akrozom başın %40- 70’ini kapsamalıdır.Normal sperm için baş oval ve düzgün olmalı,akrozom başın %40- 70’ini kapsamalıdır. Boyun,mid-piece ve kuyrukta anomali olmamalıdır.Boyun,mid-piece ve kuyrukta anomali olmamalıdır. Stoplazmik droplet baş boyutunun yarısından fazla olmamalıdır.Stoplazmik droplet baş boyutunun yarısından fazla olmamalıdır.

17 Normal spermin boyutları

18 Baş anomalileri Şekil değişiklikleriŞekil değişiklikleri Boyut değişiklikleriBoyut değişiklikleri VakuollerVakuoller Akrozom azlığıAkrozom azlığı Akrozom yokluğuAkrozom yokluğu Çift başlıÇift başlı

19 Baş anomalileri Normal Sitoplazmik İnkomplet Spermatid Duplikasyon Droplet Seperasyonu Droplet Seperasyonu 19

20 Normal Nükleus Büyük Küçük Vakuolü Nükleus Nükleus Vakuolü Nükleus Nükleus Baş anomalileri 20

21 Baş anomalileri Normal Piriform Yuvarlak Elonge Diadem Baş Baş Defekti Baş Baş Defekti 21

22 Mid-Piece anomalileri Düzensiz şekilDüzensiz şekil BükülmüşBükülmüş İnceİnce KalınKalın Bükülmüş kuyruk bağlantısıBükülmüş kuyruk bağlantısı Kuyruksuz başKuyruksuz baş

23 Mid-Piece anomalileri Normal Sitoplazmik Kinked Bend Normal Sitoplazmik Kinked Bend Droplet Mid-piece Mid-piece Droplet Mid-piece Mid-piece 23

24 Mid-Piece anomalileri Normal Mitokondrial Mitokondrial Pseudodroplet Kopuk Komplet Segmental Baş Komplet Segmental Baş Aplazi Aplazi Aplazi Aplazi 24

25 Kuyruk anomalileri Birden fazlaBirden fazla Kangal şeklindeKangal şeklinde KırılmışKırılmış KısaKısa Terminal dropletTerminal droplet

26 Kuyruk anomalileri Dag Coiled Duplikasyon Defekti Tail Defekti Tail 26

27 Amorf sperm formları Normal Multipl Sınıflandırılamayan İnkomplet Anomali Form Seperasyon Anomali Form Seperasyon (Adezyon) (Adezyon) 27

28 İmmatür sperm formları İmmatür Germ Hücreleri Prekürsör Hücreler (Spermatid) 28

29 Örnekler

30 Örnekler

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Teşekkür ederim… 36


"Sperm morfoloji değerlendirmesi Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı İstanbul Medipol Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı, 2014 TKBD-Semen Analizi Kursu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları