Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kanıta Dayalı Sağlık Politikası ve Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Geri Ödeme Kararlarında STD’nin Potansiyel Rolü Uzm Dr Rabia Kahveci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kanıta Dayalı Sağlık Politikası ve Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Geri Ödeme Kararlarında STD’nin Potansiyel Rolü Uzm Dr Rabia Kahveci."— Sunum transkripti:

1 Kanıta Dayalı Sağlık Politikası ve Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Geri Ödeme Kararlarında STD’nin Potansiyel Rolü Uzm Dr Rabia Kahveci

2 2 Tanım Kanıta dayalı tıp hasta bakımı ile ilgili alınan kararlarda mevcut en iyi kanıtların dikkatli, şeffaf ve akılcı kullanımıdır. 04.03.20102. Ulusal STD Forumu

3 3 KANITA DAYALI TIP Klinik tecrübe,seçimler, yargılar,etik kanıtlar Hasta değerleri, beklentileri 04.03.20102. Ulusal STD Forumu

4 4 NEDEN GEREKLİ? Karmaşık ve pahalı sağlık bakımı Artan hasta beklentileri Optimal sonuç Azalmış uygulama farklarıKaliteli hizmet Etkin sağlık hizmetiMaliyet etkin sağlık hizmeti KANITA DAYALI TIP 04.03.20102. Ulusal STD Forumu

5 5 Kanıta dayalı tıp klinik özgürlüğe kabul edilebilir ve hatta gerekli bir kısıtlama getirir. 04.03.2010

6 Sağlık politikası nedir? Bakım standartları ile ilgili güncel veya gelecek kararları belirlemek ve rehberlik etmek için hazırlanan yazılı belge (WHO) Alternatifler arasından seçimle, varolan koşullar ışığında güncel veya gelecek kararları belirlemek ve rehberlik etmek için oluşturulan bir aksiyon metodu Bir amaca doğru çizilen yol 04.03.201062. Ulusal STD Forumu

7 Kanıta Dayalı Sağlık Politikası Daha sağlıklı bir toplum için yolumuzu çizmek… Kanıta Dayalı Karar süreci – Bilimsel veriler – Toplum beklentileri – Politik karar kültürü – Ortam dinamikleri – Politik karar vericilerin tecrübeleri 04.03.201072. Ulusal STD Forumu

8 SAĞLIK POLİTİKASI SAĞLIK POLİTİKACININ KAYGILARI Amaca ulaşmak Akılcı kararlar almak Kaynakları boşa harcamamak Anlaşılabilir olmak Ardında durmak İzah edebilmek Eşitliği ve erişimi korumak Dengeleri bozmamak Endüstriyi küstürmemek İnovasyonun teşviki İlişkileri yıpratmamak Yerini kaybetmemek 04.03.201082. Ulusal STD Forumu

9 SAĞLIK POLİTİKASI Klinik kararlar Sağlık profesyonelleri Hipokrat yemini Hastalar Hasta güvenliği DEVLET POLİTİKASI ÜLKE EKONOMİSİ PLANLAMA Endüstri İnovasyon İş-işsizlik Pazar Medya Yatırımlar İhaleler ………... 04.03.201092. Ulusal STD Forumu

10 KANITA DAYALI SAĞLIK POLİTİKASI Sunulabilecek hizmetler ARZTALEP Halkın beklentileri 04.03.2010102. Ulusal STD Forumu

11 Tanımlar EKONOMİ Sınırlı kaynakların nasıl kullanılacağını inceleyen sosyal bilim dalı SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık sektörüne ayrılan kaynakların en iyi şekilde (en ekonomik, etkili, verimli, rasyonel) kullanarak en yüksek düzeyde sağlık hizmeti üretmek ve bunu toplumu oluşturan sosyal gruplar ve fertler arasında en iyi bölüştürmek 04.03.2010112. Ulusal STD Forumu

12 Tanımlar SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık Ekonomisi kaynak kullanımı ile ilgili karar veren değil ancak bu kararları bilgilendirmek için maliyet ve fayda değerlendirmesi yapan bir bilimdir. Amaç; belli bir kaynak ile en fazla faydayı temin edebilmek için en verimliyi tanımlamaktır. Farmakoekonomi sağlık ekonomisinin özellikle ilaç tedavisine odaklanan alt branşıdır. FARMAKOEKONOMİ 04.03.2010122. Ulusal STD Forumu

13 SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ H ealth T echnology A ssessment (HTA) 04.03.2010132. Ulusal STD Forumu

14 Teknoloji: ‘‘... bilimsel veya diğer organize bilginin pratik işlere sistematik uygulaması’’ Sağlık Teknolojisi: ‘‘Sağlık alanında kullanılan ilaç, cihaz, tıbbi veya cerrahi teknikler, ve bu hizmetlerin verildiği kurumsal veya destek sistemler’’ 04.03.2010142. Ulusal STD Forumu

15 Sağlık teknolojisi İlaç Cihaz Tıbbi ve cerrahi prosedürler Organizasyonel ve destek sistemler 04.03.2010152. Ulusal STD Forumu

16 Teknolojinin kullanım alanı Önlem Tanı Tedavi Rehabilitasyon 04.03.2010162. Ulusal STD Forumu

17 Sağlık teknolojisi ile ilgili sorunlar Etkililik Güvenlilik Kalite Maliyet Sosyal Etik Kurumsal Sağlık sistemlerinin henüz faydası ispatlanmamış veya faydasız, tehlikeli ve pahalı teknoloji ile dolu olması Bazı geleneksel cerrahi metodların sık kullanımı (tonsillektomi) Çok az faydalı, pahalı ilaçlar (Alzheimer(?), osteoporoz (?), HT(?), statinler (?)) 04.03.2010172. Ulusal STD Forumu

18 STD Politik araştırma Artan harcamalar, kaliteye ilişkin tereddütler, ve sağlık teknolojilerinin etkinliği ve kullanışlılığı gibi bir takım mevzulara karşılık olarak gelişmiştir STD karar organlarına, bir sağlık teknolojisinin tüm etkilerine yönelik, güvenilir ve bilimsel olarak ispat edilebilir bulgular sağlamaktadır Hedefi politik kararlara bilimsel destek sağlamaktır. 04.03.2010182. Ulusal STD Forumu

19 Araştırmalar Politik kararlar Klinik kararlar STD 04.03.2010192. Ulusal STD Forumu

20 Belirsizlik Karar Politik Soru Araştırma Sorusu Metodoloji Sonuçlar Öneriler STD EKİBİ 04.03.2010202. Ulusal STD Forumu

21 Karar Politik Soru Araştırma Sorusu Metodoloji Sonuçlar Öneriler STD EKİBİ 04.03.2010212. Ulusal STD Forumu

22 Karar Politik Soru Akılcı Kanıta Dayalı Savunulabilir Şeffaf karar süreci 04.03.2010222. Ulusal STD Forumu

23 STD’nin kullanılabileceği sağlık politikaları Genel halk sağlığı politikaları (tarama, aşı,…) AR-GE İlaç ve cihaz düzenlemeleri (üretim, ruhsat, fiyat, geri ödeme) Hizmet ödemeleri Kalite Hizmet sunucularının eğitimi Rehberler Tüketici bilinçlendirilmesi 04.03.2010232. Ulusal STD Forumu

24 HTA Ekibi Sağlık Profesyonelleri (Doktor, Eczacı, Hemşire, Sağlık memuru, laborant, psikolog, vs..) Bilgi işlemci, kütüphaneci Epidemiyolog Yönetici, Politikacı, Akademisyen, Ekonomist, Hukukçu, Tıp etiği uzmanı, Sosyolog, Biyomedikal mühendis… 04.03.2010242. Ulusal STD Forumu

25 25 Güçlü YönlerZayıf Yönler HTA ilişkili alanlarda eğitim almış ve beceri edinmiş bireyler Uluslar arası ilişkiler; Dünya Bankası ve Avrupa Birliği İlişkileri Sağlık alanında yakın geçmişte gerçekleştirilen reformlar; bilgi ağı ve veri tabanı yatırımları Kanıta dayalı karar almaya ilişkin güzel örnekler Zayıf multidisipliner yaklaşım, paydaşlar arası zayıf iletişim Geleneksel ‘uzman görüşüne dayalı’ karar alma süreci Veriye zayıf erişim Veride kalite sorunu Zayıf önceliklendirme süreci HTA farkındalığının olmayışı Üniversitelerin ilgi eksikliği Yetişmiş insan gücü eksikliği Zayıf bilgi teknolojisi FırsatlarTehditler Karar sürecinde şeffaflık arzusu Karar vericilerin kanıt ve saygınlık arzusu Medyanın sağlık reformlarına ilgisi Yeni teknolojilere aşırı talebin olmasının değerlendirme gerektirmesi Mevcut sağlık reformları; sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması ve genel sağlık sigortası Politikacıların ilgisini çekme fırsatı Fonlar Politik istikrarsızlık “yeni ve pahalı’ iyi olmalı inanışı Mevcut reformlarda öncelik olmayışı Yakın tarihli büyük ulusal yatırımların kaynakları zorlayışı Karar vericinin olası direnci Politikacının güç kaybetme korkusu 04.03.2010

26 Sağlık politikacısı Hipokrat yemini Sağlık Profesyonelleri Endüstri Medya Hasta Sağlık politikacısı Meslek örgütleri 04.03.2010262. Ulusal STD Forumu

27 Sağlık politikacısı Hipokrat yemini Sağlık Profesyonelleri Endüstri Medya Hasta Sağlık politikacısı Meslek örgütleri 04.03.2010272. Ulusal STD Forumu

28 STD’de amaç – teknolojinin girişini engellemek değil – Maliyetleri kısmak değil 04.03.2010282. Ulusal STD Forumu

29 Günümüzde STD Ulusal politika olarak kurumsallaştığı ülke sayısı 40 AB’de 10 ülkede büyük güç Doğu Avrupa ve orta gelirli ülkelerde önemi artıyor Fakir ülkeler geri planda, Afrika’da neredeyse hiç yok INAHTA www.inahta.orgwww.inahta.org HTAi www.htai.orgwww.htai.org EUnetHTA www.eunethta.netwww.eunethta.net 04.03.2010292. Ulusal STD Forumu

30 Teşekkürler… 04.03.20102. Ulusal STD Forumu30


"Kanıta Dayalı Sağlık Politikası ve Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Geri Ödeme Kararlarında STD’nin Potansiyel Rolü Uzm Dr Rabia Kahveci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları