Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kanıta Dayalı Sağlık Politikası ve Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Geri Ödeme Kararlarında STD’nin Potansiyel Rolü Uzm Dr Rabia Kahveci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kanıta Dayalı Sağlık Politikası ve Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Geri Ödeme Kararlarında STD’nin Potansiyel Rolü Uzm Dr Rabia Kahveci."— Sunum transkripti:

1 Kanıta Dayalı Sağlık Politikası ve Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Geri Ödeme Kararlarında STD’nin Potansiyel Rolü Uzm Dr Rabia Kahveci

2 Tanım Kanıta dayalı tıp hasta bakımı ile ilgili alınan kararlarda mevcut en iyi kanıtların dikkatli, şeffaf ve akılcı kullanımıdır. 2. Ulusal STD Forumu

3 KANITA DAYALI TIP 2. Ulusal STD Forumu

4 NEDEN GEREKLİ? KANITA DAYALI TIP Karmaşık ve pahalı sağlık bakımı
Artan hasta beklentileri KANITA DAYALI TIP Kaliteli hizmet Azalmış uygulama farkları Etkin sağlık hizmeti Maliyet etkin sağlık hizmeti Optimal sonuç 2. Ulusal STD Forumu

5 Kanıta dayalı tıp klinik özgürlüğe kabul edilebilir ve hatta gerekli bir kısıtlama getirir.
2. Ulusal STD Forumu

6 Sağlık politikası nedir?
Bakım standartları ile ilgili güncel veya gelecek kararları belirlemek ve rehberlik etmek için hazırlanan yazılı belge (WHO) Alternatifler arasından seçimle, varolan koşullar ışığında güncel veya gelecek kararları belirlemek ve rehberlik etmek için oluşturulan bir aksiyon metodu Bir amaca doğru çizilen yol 2. Ulusal STD Forumu

7 Kanıta Dayalı Sağlık Politikası
Daha sağlıklı bir toplum için yolumuzu çizmek… Kanıta Dayalı Karar süreci Bilimsel veriler Toplum beklentileri Politik karar kültürü Ortam dinamikleri Politik karar vericilerin tecrübeleri 2. Ulusal STD Forumu

8 SAĞLIK SAĞLIK POLİTİKASI POLİTİKACININ KAYGILARI Amaca ulaşmak
Akılcı kararlar almak Kaynakları boşa harcamamak Anlaşılabilir olmak Ardında durmak İzah edebilmek Eşitliği ve erişimi korumak Dengeleri bozmamak Endüstriyi küstürmemek İnovasyonun teşviki İlişkileri yıpratmamak Yerini kaybetmemek 2. Ulusal STD Forumu

9 SAĞLIK POLİTİKASI Endüstri İnovasyon İş-işsizlik Pazar Medya
DEVLET POLİTİKASI ÜLKE EKONOMİSİ PLANLAMA Endüstri İnovasyon İş-işsizlik Pazar Medya Yatırımlar İhaleler ………... SAĞLIK POLİTİKASI Klinik kararlar Sağlık profesyonelleri Hipokrat yemini Hastalar Hasta güvenliği 2. Ulusal STD Forumu

10 KANITA DAYALI SAĞLIK POLİTİKASI
Sunulabilecek hizmetler Halkın beklentileri TALEP ARZ 2. Ulusal STD Forumu

11 Tanımlar EKONOMİ SAĞLIK EKONOMİSİ
Sınırlı kaynakların nasıl kullanılacağını inceleyen sosyal bilim dalı SAĞLIK EKONOMİSİ Sağlık sektörüne ayrılan kaynakların en iyi şekilde (en ekonomik, etkili, verimli, rasyonel) kullanarak en yüksek düzeyde sağlık hizmeti üretmek ve bunu toplumu oluşturan sosyal gruplar ve fertler arasında en iyi bölüştürmek 2. Ulusal STD Forumu

12 Tanımlar SAĞLIK EKONOMİSİ FARMAKOEKONOMİ
Sağlık Ekonomisi kaynak kullanımı ile ilgili karar veren değil ancak bu kararları bilgilendirmek için maliyet ve fayda değerlendirmesi yapan bir bilimdir. Amaç; belli bir kaynak ile en fazla faydayı temin edebilmek için en verimliyi tanımlamaktır. FARMAKOEKONOMİ Farmakoekonomi sağlık ekonomisinin özellikle ilaç tedavisine odaklanan alt branşıdır. 2. Ulusal STD Forumu

13 SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Health Technology Assessment (HTA) 2. Ulusal STD Forumu

14 Teknoloji: Sağlık Teknolojisi:
‘‘. . . bilimsel veya diğer organize bilginin pratik işlere sistematik uygulaması’’ Sağlık Teknolojisi: ‘‘Sağlık alanında kullanılan ilaç, cihaz, tıbbi veya cerrahi teknikler, ve bu hizmetlerin verildiği kurumsal veya destek sistemler’’ 2. Ulusal STD Forumu

15 Sağlık teknolojisi İlaç Cihaz Tıbbi ve cerrahi prosedürler
Organizasyonel ve destek sistemler 2. Ulusal STD Forumu

16 Teknolojinin kullanım alanı
Önlem Tanı Tedavi Rehabilitasyon 2. Ulusal STD Forumu

17 Sağlık teknolojisi ile ilgili sorunlar
Etkililik Güvenlilik Kalite Maliyet Sosyal Etik Kurumsal Sağlık sistemlerinin henüz faydası ispatlanmamış veya faydasız, tehlikeli ve pahalı teknoloji ile dolu olması Bazı geleneksel cerrahi metodların sık kullanımı (tonsillektomi) Çok az faydalı, pahalı ilaçlar (Alzheimer(?), osteoporoz (?), HT(?), statinler (?)) 2. Ulusal STD Forumu

18 STD Politik araştırma Artan harcamalar, kaliteye ilişkin tereddütler, ve sağlık teknolojilerinin etkinliği ve kullanışlılığı gibi bir takım mevzulara karşılık olarak gelişmiştir STD karar organlarına, bir sağlık teknolojisinin tüm etkilerine yönelik, güvenilir ve bilimsel olarak ispat edilebilir bulgular sağlamaktadır Hedefi politik kararlara bilimsel destek sağlamaktır. 2. Ulusal STD Forumu

19 STD Klinik kararlar Araştırmalar Politik kararlar 04.03.2010
2. Ulusal STD Forumu

20 STD EKİBİ Belirsizlik Karar Öneriler Araştırma Sorusu Sonuçlar
Politik Soru Karar Öneriler Araştırma Sorusu STD EKİBİ Sonuçlar Metodoloji 2. Ulusal STD Forumu

21 STD EKİBİ Karar Öneriler Araştırma Sorusu Sonuçlar Metodoloji
Politik Soru Öneriler Araştırma Sorusu STD EKİBİ Sonuçlar Metodoloji 2. Ulusal STD Forumu

22 Karar Politik Soru Akılcı Kanıta Dayalı Savunulabilir Şeffaf
karar süreci 2. Ulusal STD Forumu

23 STD’nin kullanılabileceği sağlık politikaları
Genel halk sağlığı politikaları (tarama, aşı,…) AR-GE İlaç ve cihaz düzenlemeleri (üretim, ruhsat, fiyat, geri ödeme) Hizmet ödemeleri Kalite Hizmet sunucularının eğitimi Rehberler Tüketici bilinçlendirilmesi 2. Ulusal STD Forumu

24 HTA Ekibi Sağlık Profesyonelleri (Doktor, Eczacı, Hemşire, Sağlık memuru, laborant, psikolog, vs..) Bilgi işlemci, kütüphaneci Epidemiyolog Yönetici, Politikacı, Akademisyen, Ekonomist, Hukukçu, Tıp etiği uzmanı, Sosyolog, Biyomedikal mühendis… 2. Ulusal STD Forumu

25 Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler
HTA ilişkili alanlarda eğitim almış ve beceri edinmiş bireyler Uluslar arası ilişkiler; Dünya Bankası ve Avrupa Birliği İlişkileri Sağlık alanında yakın geçmişte gerçekleştirilen reformlar; bilgi ağı ve veri tabanı yatırımları Kanıta dayalı karar almaya ilişkin güzel örnekler Zayıf multidisipliner yaklaşım, paydaşlar arası zayıf iletişim Geleneksel ‘uzman görüşüne dayalı’ karar alma süreci Veriye zayıf erişim Veride kalite sorunu Zayıf önceliklendirme süreci HTA farkındalığının olmayışı Üniversitelerin ilgi eksikliği Yetişmiş insan gücü eksikliği Zayıf bilgi teknolojisi Fırsatlar Tehditler Karar sürecinde şeffaflık arzusu Karar vericilerin kanıt ve saygınlık arzusu Medyanın sağlık reformlarına ilgisi Yeni teknolojilere aşırı talebin olmasının değerlendirme gerektirmesi Mevcut sağlık reformları; sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması ve genel sağlık sigortası Politikacıların ilgisini çekme fırsatı Fonlar Politik istikrarsızlık “yeni ve pahalı’ iyi olmalı inanışı Mevcut reformlarda öncelik olmayışı Yakın tarihli büyük ulusal yatırımların kaynakları zorlayışı Karar vericinin olası direnci Politikacının güç kaybetme korkusu 2. Ulusal STD Forumu

26 Sağlık politikacısı Hipokrat yemini Sağlık Profesyonelleri
Meslek örgütleri Endüstri Medya Hasta Sağlık politikacısı 2. Ulusal STD Forumu

27 Sağlıklı toplum Sağlık politikacısı Hipokrat yemini
Sağlık Profesyonelleri Meslek örgütleri Endüstri Medya Hasta Sağlık politikacısı Sağlıklı toplum 2. Ulusal STD Forumu

28 STD’de amaç teknolojinin girişini engellemek değil
Maliyetleri kısmak değil 2. Ulusal STD Forumu

29 Günümüzde STD Ulusal politika olarak kurumsallaştığı ülke sayısı 40
AB’de 10 ülkede büyük güç Doğu Avrupa ve orta gelirli ülkelerde önemi artıyor Fakir ülkeler geri planda, Afrika’da neredeyse hiç yok INAHTA HTAi EUnetHTA 2. Ulusal STD Forumu

30 Teşekkürler… 2. Ulusal STD Forumu


"Kanıta Dayalı Sağlık Politikası ve Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi Geri Ödeme Kararlarında STD’nin Potansiyel Rolü Uzm Dr Rabia Kahveci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları