Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF YÖNETİMİ EĞİTİM SEMİNERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF YÖNETİMİ EĞİTİM SEMİNERİ"— Sunum transkripti:

1 SINIF YÖNETİMİ EĞİTİM SEMİNERİ
7 Nisan 2017 ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ SEMİNERİ

2 Eğitim modelimiz nasıl?
SINIF YÖNETİMİ EĞİTİM SEMİNERİ 7 Nisan 2017 Eğitim modelimiz nasıl? Mizaç Karakter Eğitimi İrade istek duygusallık Çevre Şartlar Kültür

3 Farklılıklar nereden kaynaklanır?..
Kişilikler Yaşantılar- tecrübeler Karakter eğitimi Kültürel formlar

4 Ne tür Kişilikler var ? Duygu merkezli Zihin Merkezli Fizik Merkezli

5 Öğrenci Tipleri 1 Mükemmeliyetçidir.
Öğretmenden ziyade kendi motifleri öne çıkar. Sınıftaki her ayrıntı dikkat çekicidir. Hataları görme ve algılama hassasiyeti yüksektir. Boylarını aşan işlere kalkışabilir. Siyah ve beyaz vardır; gri tonlar israftır. İnsanlar “kurallar” için vardır. Kılık-kıyafet, zamanlama, ödev sınav

6 Öğrenci Tipleri 2 FEDAKAR Diyaloglar empati taşır.
Ben demeyi beceremezler Öğrenci merkezli motifler öne çıkar. Aşırı korumacı anne-baba rolü oynayabilirler. Duygusal ihtiyaçlarını başkaları için yaşayarak giderirler Fedakarlıklarının karşılığını beklerse ve bulamazsa intikam çanları çalabilir

7 SINIF YÖNETİMİ EĞİTİM SEMİNERİ
7 Nisan 2017 Öğrenci Tipleri 3 İmaj ve Başarı her şeydir Yapılacak iş ve elde edilecek kar önemlidir Başarıya giden her yol geçerlidir. Duygular ertelenebilir Fikirden aksiyona geçer, analiz pek yoktur. Bilgi sırdır paylaşılmaz Rekabet ve başarı temel unsurlardır. İyi giyinmek, marka, imaj,

8 Öğrenci Tipleri 4 Özgün, duygusal, Duyguları aşırı uçlarda yaşarlar
Bardağın hep boş kısmını görürler Sahip olamadıkları için birilerini suçlarlar Arkadaşlarıyla rekabetçidirler Eleştirmekten kaçının

9 Öğrenci Tipleri 5 Gözlemci , ölçülü, araştırmacı, M1.ci
Mahremiyet ve öznellik önemlidir; yalnızlık iyidir. Sosyalleşme zaman kaybı ve lükstür. Diğer öğrencilerle yakınlaşmaya teşvik etmeli.. Duygular yerine, zeka ön plandadır Kendilerini ifade etmede zorlanabilirler Rahatlık alanlarını terk etmek istemezler Planları ve kendi akılları üstündür; grupta zaman tanımalı

10 Öğrenci Tipleri 6 Şüpheci, düşünceli, vefalı, tehlike avcısı
Akılcı , sorumluluk sahibi, Septik yapıdadır, her şeyi sorgular, Detayları bilmek ve kendisi çözmek ister, Kararsızlıktan dolayı yarım kalmış işler kaçınılmazdır, En kötü senaryoya göre hareket eder, temkinlidirler, Bu yüzden sınıf etkileşimleri zayıftır. “Düşünmek”, “yapmaktan” daha önceliklidir.

11 Öğrenci Tipleri 7 İyimser, eğlenceli, hevesli, hareketli
Hayatla barışık, bir çok seçenek sahibi, Zuhurata tabii, spontane, anlık yaşar “hayal gücü” geniş Kafasında sürekli fikirler uçuşur, ama bir türlü uygulamaya fırsat bulamaz, Sıradanlıktan, rutinden, hoşlanmaz Bağımlılık, sorumluluktan kaçar yapacaksa da gönüllü

12 Öğrenci Tipleri 8 Patron, Sınıfın ağası, babası, reis
kendinden emin, güç ve kontrol odaklı Karşı karşıya gelmekten çekinmezler Çok kolay tartışabilirler, Kendinizden eminseniz, ikna edebilirsiniz Sınıfta daha çok enerji, fikir hareketliliği isterler Her zaman kendi doğruları vardır. Sınırlar iyi çizilmeli

13 Öğrenci Tipleri 9 Mekanın bilgesi, Barışçı, Müşfik, sevecen
Çatışmadan kaçarlar , iyi arabulucudurlar Karar vermede ve önceliklerini belirlemede zorlanırlar “benim için fark etmez” yaklaşımını benimser Uzun soluklu proje vs takipte zorlanırlar Kısa periyotlu işler verilmeli

14 Farklı Kişilik Tipleri ve Davranışlarını Tanıyalım
Etkileri nelerdir? Davranışların sebepleri nelerdir? Yanlış Yaklaşımlar Çözümler

15 Yardım Meleği - ı Özellikleri Etkileri Duymak istediklerini duyarlar
Otorite varlığında iyi çalışır Büyüklerin dünyasında yaşamak Her fırsatta “ben iyiyim” mesajı “Öğretmenin “fino”su, Idarenin adamı” Etkileri Yağcı dalkavuk olarak algılanır Güvenilmez ve sıkıcı bulunabilir

16 Yardım Meleği - ıı Davranışın nedeni Hatalar Güç arayışı, dikkat çekme
Büyüklerin dünyasında yaşamak Başarıdan ziyade eğlence Bazen “double-sided” Hatalar Yağcı, dalkavuk, güvenilmez ve sıkıcı olarak algılanır Mesaj kaygısıyla “Görmezden gelme” Davranışı ödüllendirerek sömürme Bizden görüp mahremiyete dikkate etmeme

17 Yağcı Davranışın nedeni Hatalar Güç arayışı, dikkat çekme
Büyüklerin dünyasında yaşamak Başarıdan ziyade eğlence Bazen “double-sided” Hatalar Yağcı, dalkavuk, güvenilmez ve sıkıcı olarak algılanır Sınıf ortamında ona yönelikkırıcı davranmak Mesaj kaygısıyla “Görmezden gelme” Davranışı ödüllendirerek sömürme Bizden görüp mahremiyete dikkate etmeme

18 Açgözlü - ı Özellikleri Etkileri Sürekli daha fazlasını isterler
Israrcıdırlar; cümleleri,anlatımı her şeyi duymak isterler Bunun için öğretmenleri hakkında konuşur Ayrıcalık elde etmek ister, Ayrıcalıklı davranılsa bile yetinmez AÇGÖZLÜLÜK başkalarını inciten ve hayattan zevk almayı imkansız kılan bir davranış biçimi Etkileri Ne yapılırsa yapılsın memnun edemeyeceğiniz için Hem sınıf hem de öğretmen olumsuz etkilenir... Güvenilmez ve sıkıcı bulunabilir

19 Açgözlü - ıı Davranışın nedeni Çözümü
Güç arayışı, dikkat çekme, Rekabetin sonucudur Çözümü Bu tipler başkalarından bir şeyler alabildiğince mutlu olur Teşhisin doğruluğu için konsultasyon yapılmalı Samimi ama ciddi bir yaklaşım sergilemeli Bencilliğin sevilmeyen bir şey olduğu vurgulanmalı Bencillik ile hak arama arasındaki fark iyice izah edilmeli

20 Kopyacı - ı Özellikleri Etkileri
Diğer öğrencilerin ödevlerini çalışmalarını kopya eder Şüphelenilince veya yakalanınca %99 inkar eder Çalışmadan daha çok kopya yöntemine zaman harcar Etkileri “Öğretmen” sıfatı yerine “bekçi” sıfatı yükler Başka çocukları da işin içine çekebilir Diğerlerinin mutlaka haberi vardır; Hem sınıf, hem de öğretmen olumsuz etkilenir...

21 Kopyacı - ıı Yorum & Çözüm
Kopyacı riski bilir, buna rağmen göze almışsa başarı istediği içindir. Kopya cezası davranışı kaldırmaz sadece bir dahaki sefere daha dikkatli olması gerektiğini öğrenir Amaç ceza vermek değil, davranışı değiştirmektir Sınıf ortamında değil birebir diyalogla çözmeli Şüphelenmişseniz açıkca sorun bu zayıflık değildir. “Açık fermuar” sendromu Siz kızar ve mahkum ederseniz o da inkar eder, o kadar.. Gerek sınıf gerekse aileyi suçlayıcı tavır almayın duygusal değil profesyonelce yaklaşın Karakter eğitimi ihtiyaç saptaması.. Bu arada siz hiç kopya çekdiniz mi?

22 Saldırgan - ı Özellikleri Etkileri
Diğer öğrencilere, öğretmene ve aileye karşı hırçındır Duygusal ve çabuk parlayan tiplerdir Sınıf başarısı genellikle düşüktür Sınıf, okul,hatta öğretmen karşıtıdır Devam problemleri vardır Sınıftaki bazı öğrencilerle sabit çatışma yaşarlar Etkileri Sınıfta gergin bir hava estirir Baskı oluşturarak başka çocukları da işin içine çekebilir Hem sınıf, hem de öğretmen olumsuz etkilenir... Öğretmeni de tedirgin edebilir

23 Saldırgan - ıı Yorum & Çözüm Hatalar
Saldırgan tutum ile düşmanlık arasındaki farkı ayırmalı Amaç ceza vermek değil, davranışı değiştirmektir Siz kızar ve mahkum ederseniz o daha da artırır, Sınıf ortamında değil, birebir diyalogla çözmeli Gerek sınıf gerekse aileyi suçlayıcı tavır almayın duygusal değil profesyonelce yaklaşın Davranışın sebebi özeldir; genelleştirmeyin “Saldırgan” denip yalnız bırakılan öğrenciye siz yaklaşın Karakter eğitimi ihtiyaç saptaması.. Hatalar Saldırganca davranışa aynı şekilde karşılık 1-2 kişi yüzünden tüm sınıfa veya gruba ceza verme Notla veya başka şekilde tehdit etmek

24 Artist-Uyanık Geçinen- ı
Özellikleri Diğer öğrencilerle, öğretmenle kolay diyalog kurabilir İlgili ilgisiz her şeyi rahatlıkla konuşabilen rahat tiplerdir Başkalarını etkilemek hoşlarına gider Sınıf, okul,hatta öğretmen karşıtıdır Devam problemleri vardır Sınıftaki bazı öğrencilerden model alan olursa öğretmenle sınıftakilerle çatışma yaşarlar Yorum & Çözüm Özel olarak konuşmalı Önce teke tek yaptığı üçkağıtları bildiğinizi ifade etmeli Devam ederse etrafındaki insanları kaybedebileceği vurgulanmalı (yalancı çoban) Dürüstlük harbilik adına konuşalım

25 Hayalci - ı Özellikleri Etkileri
Diğer öğrencilerle, öğretmenle diyalog kurmayabilir İlgisiz, sadece oturup dışarıya bakan tiplerdir Devam problemi yaşamazlar; fiziksel olarak var ama ruhen yoklardır İşleri bitirmesi gecikebilir Etkileri Öğretmeni oyalar Gruplar sessiz ve hayalci tipi içlerine almak istemezler Sınıfta varlığı bile unutulur Hem sınıf, hem de öğretmen olumsuz etkilenir... Öğretmenin dikkatini dağıtır ve tedirgin edebilir

26 Hayalci - ıı Yorum & Çözüm Hatalar Kendine güven oldukça düşüktür
Davranışın sebebi özeldir; genelleştirmeyin Hayal dünyası, gerçek dünyadaki başarısızlık ve problemlerden iyidir Ot” denip yalnız bırakılan öğrenciye siz yaklaşın ve Kendini güvende hissedeceği bir ortamda teke tek görüşmeli Niçin öyle davrandığını sormayın o da bilmez Tehdit etmemeli, tedirginlik doğurur Sunulan hedefler kısa kısa olmalı ki dikkati dağılmasın Hatalar Kendi haline bırakmak veya çok yüklenmek Öğrenciyi tamamen dışlamak

27 Bilgiç - ı Özellikleri Etkileri Her şeyi bildiğini zanneder
Sürekli yorumlayıcıdır; başkalarının cevaplarını küçümseyen, havalı ve ukala olarak algılanır Hocaları beğenmez Zayıf bir dinleyicidir; az dinler çok konuşur Etkileri Öğretmeni oyalar; ders monologa dönüşebilir Başkalarının hakkına riayet etmeden isteklerini dile getirir Diğer öğrencilerin “bilgiç” tarafından eleştirilmeleri kaçınılmazdır. Hem sınıf, hem de öğretmen olumsuz etkilenir... Öğretmenin dikkatini dağıtır ve tedirgin edebilir

28 Bilgiç - ıı Yorum & Çözüm
Genelde bu tipler zekidir ve Kendine güvenleri oldukça yüksektir, Kendi bilgisini göstererek dikkatleri çekmeye çalışır Bilgi güçtür; başarıda bu gücün temelidir. Bu tiplerle uğraşmak extra zaman ve emek ister “Zeki ve akıllı tiplerin, insanlarla nasıl diyalog kurması gerektiğini ın lideri olmaya ihtiyaçları olduğundan” “İnsanları kendinden uzaklaştıran bir tipin zeki birisi olamayacağından ve kabul göremeyeceğinden ” bahsedilmeli Kendimizi dinlettirecek bir yol var; aptal olarak algılanmak istemezler Müşahhas örnekler vermeli ancak birbirine düşürmemeli

29 Bilgiç - ııı Yorum & Çözüm Hatalar
Başkalarını karşısına almaktansa yanına almanın daha akıllı bir davranış olduğundan bahsedilmeli Bilgiç ile anlamlı ve dolu bir diyalog zorunluluğu vardır, geçiştiremezsiniz Ancak bu tiplere superlik addedip hem kendinizi hem de diğer öğrencileri komplexe itmeyin Bilmediğinizi söylemekten çekinmeyin Hatalar Onunla rekabete girmek Her şeyi bilemeyeceğini göstererek (!) küçük düşürmek Diğer öğrencileri ona karşı doldurmak

30 Dalgacı - ı Özellikleri Etkileri Her şeyi oyun haline getirir
Ciddi olmayı beceremez; şakalar, espriler Başkalarının sıkıntısında eğlence arayabilir Zayıf bir dinleyicidir; az dinler çok konuşur Etkileri Öğretmenin dikkatini dağıtır; derslerdeki ciddi hava bozulur Diğer çocuklar bazen model alıp şakalarıyla kavgaya sebep olabilir Hem sınıf, hem de öğretmen olumsuz etkilenir... ve tedirgin edebilir

31 ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ ORTAK KURALLAR
Kılık kıyafet Yazılı tarihleri Yazılı sonuçlarının bir hafta içinde duyurulması Sözlü uygulamalar Ödev verilmesi, takip ve değerlendirilmesi Öğrencilerin sınıfta izin alarak konuşması Derse zamanında girilmesi ve çıkılması Derse girişte önce yoklama alınıp,defterin imzalanması Konuşurken hiç kimsenin sözünün kesilmemesi Sınıftaki gürültü seviyesinde belli bir ölçünün olması

32 MOTİVASYON Olumlu bir sınıf ortamı oluşturmak için gerekli öğretmen becerilerinden en önde geleni, öğrencinin öğrenmeye olan motivasyonunu yükseltmektir. Sınıfı bireyler olarak düşünün Çocuktaki başarısızlık yerine başarıyı, olumsuzluk yerine olumlu yönleri görün Övgüler çocuğun kendisine değil,davranışına yönelik olmalıdır Başarı beklentisini artırmak

33 Sınıf Toplantısı İltifat ve takdir etme
Öncelikli sonuçları tespit etme Program(Gündem) araçları * Başkalarını dinlerken duygularını paylaşın * Bir şeye takılıp kalmadan tartışın * Problem çözümü için yardım isteyin Gelecek planlar(geziler, partiler, projeler)

34 A. Planlama ve Hazırlık Ders planı net, uygun hedef ve bilgilere sahip olmalıdır. Ders geçmiş ve gelecek derslerle uygun biçimde bağlanacak şekilde planlanmalıdır Malzeme ve kaynaklar zamanında hazırlanmalı ve kontrol edilmelidir Bütün planlama kararları öğrenci ve çevreyi içine almalıdır

35 SINIF YÖNETİMİ EĞİTİM SEMİNERİ
7 Nisan 2017 B.Ders Sunumu Öğretmenin tavrı güvenli, rahat ve kendinden emin olmalıdır Öğrencilerin derse aktif katılımları sağlanmalıdır Öğretmen öğrencilerin fikir ve katılımlarına saygı ve destekle yaklaşmalı, gelişimlerini hızlandırmalıdır Öğretmen ilgi ve dikkatin devamı için ses ve beden dilini kullanmalıdır Konu anlatılırken bol örnek verilmelidir Çocukların anlatılanların ne kadarını öğrendikleri kontrol edilmelidir

36 Dikkat! Kısır Döngü Öğrenci bilginin önemli olduğuna inanmıyorsa
Öğrenci ders etkinliklerine katılmaz ve ders çalışmaz Öğretmen çalışmayan öğrenciden hoşlanmaz Başarı düşer, statü kaybı olur ve öğrenci dışlanır

37 Ev Ödevleri Tekrar ödevleri Hazırlık ödevleri Ek bilgi ödevleri
Yaratıcı ödevler Not: Ödevler not verilerek imza atılarak veya düşünceler yazılarak incelenmeli ve iade edilmelidir

38 D. Ders Yönetimi Öğrencilerin derse ilgi, dikkat ve katılımı sürdürülmelidir Dersin hızı ve akışı devamlı belli bir seviyede tutulmalıdır Ders etkili bir şekilde bitirilir

39 SORUNLU DAVRANIŞLAR

40 A. Sorun Ortaya Çıkmadan Önlemek
Sınıfta iyi bir gözlemci olmalısınız Sınıfta sıkıntılı öğrenci olup olmadığına bakın Sınıfta dolaşın Her öğrenciyle göz kontağı kurun Soru sorun Yakınlığı kullanın

41 Sorunun Çözülmesi Sorunlu davranışı tespit edin ve hissettirin.
Saygısızlığa dikkat edin Öğrencileri hareket ettirin Sözlü uyarıları kullanın Öfkeden uzak durun Öğrencinin kişiliğini değil davranışını eleştirin Adil olmayan karşılaştırmalardan kaçının Tutarlı olun, boş tehditlerden kaçının Tüm sınıfı cezalandırmayın Bazen görmezlikten gelmek daha iyidir

42 Yaramazlığın Hedefleri
Yaramazlığı bırakıp tekrar başlıyorsa, öğretmeni takip ederek yaramazlık yapıyor Dikkat çekme Sıkılma,anlamsızlık duygusu,sevgi ihtiyacı Yaramazlığı durdurmayı reddediyor veya miktarını artırıyor Güç ya da yetki mücadelesi Tehdit edilmiş hissetme İşbirliğini,katılımı reddediyor, gerçekçi hedefler belirleyemiyor Yetersizlik Güçsüz hissetme Düşmanca davranıyor, sık şikayet ediyor Öç alma İncinme, adaletsizlik hissetme

43 CEZA Cezanın Amaçları *** Hemen değerlendirmek Caydırmak Düzeltmek
Ceza,disiplin sorunu karşısında diğer yöntemlerin başarısız olması sonucu başvurulan bir yöntemdir *** Cezanın Amaçları Hemen değerlendirmek Caydırmak Düzeltmek

44 Ceza Türleri Gönül Koymak (Duygusal Banka hesabı) Yazma ödevleri
Alıkoymak Haklarından mahrum etmek Sınıftan ayırmak Ailesini bilgilendirmek Disiplin kuruluna sevk etmek Okuldan uzaklaştırmak

45 ÖĞRENCİLERİNİZLE DİYALOG
EMPATİ (Karşılıklı Anlayış) DUYGUSAL BANKA HESABI


"SINIF YÖNETİMİ EĞİTİM SEMİNERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları