Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMSAL İLETİŞİM Prof. Dr. İsmail Üstel. Kurumun; gerek kurum-içi, gerekse kurum-dışı paydaşlarla kurduğu “sürdürülebilir ilişki ve iletişim”dir. Kurumun;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMSAL İLETİŞİM Prof. Dr. İsmail Üstel. Kurumun; gerek kurum-içi, gerekse kurum-dışı paydaşlarla kurduğu “sürdürülebilir ilişki ve iletişim”dir. Kurumun;"— Sunum transkripti:

1 KURUMSAL İLETİŞİM Prof. Dr. İsmail Üstel

2 Kurumun; gerek kurum-içi, gerekse kurum-dışı paydaşlarla kurduğu “sürdürülebilir ilişki ve iletişim”dir. Kurumun; gerek kurum-içi, gerekse kurum-dışı paydaşlarla kurduğu “sürdürülebilir ilişki ve iletişim”dir. Kurumsal İletişim Nedir?

3 Kurumun iç ve dış paydaşları ile “anlam ortak paydası” oluşturmasıdır. Kurumun iç ve dış paydaşları ile “anlam ortak paydası” oluşturmasıdır. Kurumsal İletişimin Özü :

4 Kurumun “anahtar sözcükleri”nin Kurumun “anahtar sözcükleri”nin (değerler, ilkeler, misyon, vizyon, (değerler, ilkeler, misyon, vizyon, amaçlar, hedefler, stratejiler, eylemler) amaçlar, hedefler, stratejiler, eylemler) “Yani - Çünkü - Yoksa” sorgulamasıyla “Yani - Çünkü - Yoksa” sorgulamasıyla açıklanması ve ayrıntılandırılmasıdır. açıklanması ve ayrıntılandırılmasıdır. Kurumsal İletişimin Olmazsa Olmazı: “Kurum Sözlüğü”

5 Kurum içinde; Kurum içinde; Yönetim Kurulu Başkanı’ndan, Yönetim Kurulu Başkanı’ndan, Stajyer Öğrenciye Stajyer Öğrenciye Kurum dışında; Kurum dışında; Müşteri (Yararlanıcı) Kuruluş’tan, Müşteri (Yararlanıcı) Kuruluş’tan, Tedarikçiye Tedarikçiye Kurumsal İletişimin Yayılımı

6 Kurumun rotalanması (misyon-vizyon) Kurumun rotalanması (misyon-vizyon) Kurumsal aidiyetin pekişmesi Kurumsal aidiyetin pekişmesi Takım ruhunun yerleşmesi Takım ruhunun yerleşmesi Kurum kültürünün kurum kimliğine yansıması Kurum kültürünün kurum kimliğine yansıması İmaj-itibar yönetimi İmaj-itibar yönetimi Kurumsal İletişim Gerekçeleri

7 Kurumsal karar destek sistemi Kurumsal karar destek sistemi (veri - bilgi - istatistiksel bulgu akışı) (veri - bilgi - istatistiksel bulgu akışı) Kurumsal raporlama trafiği Kurumsal raporlama trafiği “Karar - eylem - gözden geçirme” döngüsü “Karar - eylem - gözden geçirme” döngüsü Kurumsal İletişim İle Etkileşen Kavramlar

8 Dedikodu, fısıltı gazetesi gibi “biçimsel olmayan (informel) iletişim”, kuruma psiko-sosyal açıdan zarar verebilir. Dedikodu, fısıltı gazetesi gibi “biçimsel olmayan (informel) iletişim”, kuruma psiko-sosyal açıdan zarar verebilir. “Biçimsel Olmayan (İnformel) İletişim”e Dikkat!..

9 Kurumda : Kurumda : Biçimsel (tanımlı) iletişim boşluğu Biçimsel (tanımlı) iletişim boşluğu yaşanacak olursa; yaşanacak olursa; bu boşluk, biçimsel olmayan (informel) iletişim tarafından doldurulur. bu boşluk, biçimsel olmayan (informel) iletişim tarafından doldurulur. Unutmayınız ki !..

10 BİR KURUMSAL İLETİŞİM EKSENİ: KURUM-İÇİ İLETİŞİM

11 Nedir Bu “Kurum-İçi İletişim”? Genel Müdür’den Genel Hizmetli’ye herkesin her zaman aynı “kurumsal dil”i konuşmasıdır. Genel Müdür’den Genel Hizmetli’ye herkesin her zaman aynı “kurumsal dil”i konuşmasıdır. Kurum içinde, “kavramların örtüşen biçimde kavranması” demektir. Kurum içinde, “kavramların örtüşen biçimde kavranması” demektir.

12 Toplantılar, intranet, internet, görseller (afiş, grafik, tablo, karikatür), poster duvarı, raporlar, bilgi notları, duyuru panoları, kurum bülteni / kurum gazetesi, yemek salonu girişinde flipchart, dinlenme salonu masalarında broşür, m-iletişim (cep tlf), anonslar, kapalı devre TV, servis aracında DVD gösterisi … Toplantılar, intranet, internet, görseller (afiş, grafik, tablo, karikatür), poster duvarı, raporlar, bilgi notları, duyuru panoları, kurum bülteni / kurum gazetesi, yemek salonu girişinde flipchart, dinlenme salonu masalarında broşür, m-iletişim (cep tlf), anonslar, kapalı devre TV, servis aracında DVD gösterisi … Kurum-İçi İletişim Kanalları

13 Kurum-içi iletişim, düşey eksende Kurum-içi iletişim, düşey eksende “iki yönlü” olmalıdır: “iki yönlü” olmalıdır: Ast hiyerarşik konumdakiler, Ast hiyerarşik konumdakiler, “seslerini” (beklentilerini, isteklerini, gereksinimlerini, yakınmalarını) yöneticilere duyurabilmelidir. “seslerini” (beklentilerini, isteklerini, gereksinimlerini, yakınmalarını) yöneticilere duyurabilmelidir. Kurum-İçi İletişimde Kritik Başarı Unsuru

14 Belirsizlikler, yanlış anlamalar Belirsizlikler, yanlış anlamalar Kurumsal rotadan sapmalar Kurumsal rotadan sapmalar Katılım, etkileşim, paylaşım yetersizliği Katılım, etkileşim, paylaşım yetersizliği Aidiyet duygusu erozyonu Aidiyet duygusu erozyonu Motivasyon çökmesi Motivasyon çökmesi Takım ruhunun sönmesi Takım ruhunun sönmesi Gönüllülük yaklaşımının çözülmesi Gönüllülük yaklaşımının çözülmesi Çatışmanın yıkıcı boyuta tırmanması Çatışmanın yıkıcı boyuta tırmanması Kurum-İçi İletişim Yetmezliğinin Sonuçları

15 KURUM-İÇİ İLETİŞİM AÇISINDAN TOPLANTI YÖNETİMİ

16 Kurum-İçi İletişimi Güçlendiren Toplantılar Arama Konferansı, Genişletilmiş Yürütme (İcra) Kurulu Toplantısı, Kalite Çemberi Toplantısı, “Serbest Kürsü” Toplantısı, “Duyduk Duymadık Demeyin” Toplantısı, “Sizi Dinliyoruz” Toplantısı, “Yakıştı mı Bize” (Alınan Dersler) Toplantısı, “Ah Keşki” Toplantısı, “Esin Perisi” Toplantısı… Arama Konferansı, Genişletilmiş Yürütme (İcra) Kurulu Toplantısı, Kalite Çemberi Toplantısı, “Serbest Kürsü” Toplantısı, “Duyduk Duymadık Demeyin” Toplantısı, “Sizi Dinliyoruz” Toplantısı, “Yakıştı mı Bize” (Alınan Dersler) Toplantısı, “Ah Keşki” Toplantısı, “Esin Perisi” Toplantısı…

17 Toplantı Ne İşe Yarar? İletişim İletişim Karar verme Karar verme Sorun çözme Sorun çözme Planlama Planlama Koordinasyon Koordinasyon Değerlendirme Değerlendirme Uzlaşma Uzlaşma

18 Toplantı Dinamikleri Etkileme Değil, Etkileşme Etkileme Değil, Etkileşme İletim Değil, İletişim İletim Değil, İletişim Seyircilik Değil, Katılımcılık Seyircilik Değil, Katılımcılık Kendine Saklama Değil, Paylaşma Kendine Saklama Değil, Paylaşma Güvensizlik Değil, Karşılıklı Güven Güvensizlik Değil, Karşılıklı Güven Yalnızlık Değil, Sahiplenme- Sahiplenilme Yalnızlık Değil, Sahiplenme- Sahiplenilme

19 Toplantı Kazanımları Konulara çokyönlü yaklaşım Konulara çokyönlü yaklaşım Etkileşimli bireysel gelişim Etkileşimli bireysel gelişim Yaratıcı sorun çözme kapasitesi Yaratıcı sorun çözme kapasitesi Karar kalitesinin iyileşmesi Karar kalitesinin iyileşmesi Bireysel motivasyonun tetiklenmesi Bireysel motivasyonun tetiklenmesi Kurumsal iletişime katkı Kurumsal iletişime katkı “Biz kültürü”nün pekişmesi “Biz kültürü”nün pekişmesi

20 Toplantı Aşamaları Toplantı ön hazırlıkları Toplantı ön hazırlıkları Toplantının açılması Toplantının açılması Toplantının sürdürülmesi Toplantının sürdürülmesi Toplantının kapatılması Toplantının kapatılması Toplantı sonrası etkinlikler Toplantı sonrası etkinlikler

21 Toplantı Ön Hazırlıkları - I “Toplantı dışı seçenekler”in kıyaslamalı değerlendirilmesi “Toplantı dışı seçenekler”in kıyaslamalı değerlendirilmesi Toplantı tarihinin ve yerinin ayarlanması Toplantı tarihinin ve yerinin ayarlanması Gündemin -öncelikli konular ve zaman kısıtlılıkları çerçevesinde- belirlenmesi Gündemin -öncelikli konular ve zaman kısıtlılıkları çerçevesinde- belirlenmesi

22 Toplantı Ön Hazırlıkları - II Gündem maddelerinin zaman bütçelemesi Gündem maddelerinin zaman bütçelemesi “Gündem maddesi - katılımcı örtüşmesi”nin gözden geçirilmesi “Gündem maddesi - katılımcı örtüşmesi”nin gözden geçirilmesi Tutanak formatının tasarımı Tutanak formatının tasarımı Ön bilgilendirme materyalinin hazırlanması Ön bilgilendirme materyalinin hazırlanması

23 Toplantı Ön Hazırlıkları - III Toplantı çağrısının hazırlanması (gerekçesi, türü, gündem akışı, beklentiler...) Toplantı çağrısının hazırlanması (gerekçesi, türü, gündem akışı, beklentiler...) Toplantının duyurulması (duyuru biçimi, zamanlaması, yinelenmesi) Toplantının duyurulması (duyuru biçimi, zamanlaması, yinelenmesi) Mekik diplomasisi (biçimsel olmayan “nabız yoklama” turları) Mekik diplomasisi (biçimsel olmayan “nabız yoklama” turları) Toplantının lojistik altyapısının yönetimi Toplantının lojistik altyapısının yönetimi

24 Toplantının Sürdürülmesi - I Toplantı kurallarının uygulanması Toplantı kurallarının uygulanması “Zaman bütçesi”nin gözetilmesi “Zaman bütçesi”nin gözetilmesi Katılımcıların gündeme odaklanması Katılımcıların gündeme odaklanması

25 Toplantının Sürdürülmesi - II Paydaşların “katkı yönetimi” Paydaşların “katkı yönetimi” (‘seyirci kalanlar’- ‘baskın çıkanlar’) (‘seyirci kalanlar’- ‘baskın çıkanlar’) Görüşlerin “uzlaşma menzili”nde tutulması Görüşlerin “uzlaşma menzili”nde tutulması Toplantı beklentilerinin gerçekleştirilmesi Toplantı beklentilerinin gerçekleştirilmesi

26 Toplantının Kapatılması Toplantı çıktılarının özetlenmesi Toplantı çıktılarının özetlenmesi Anahtar kavramların tutanakta yer almasının sağlanması Anahtar kavramların tutanakta yer almasının sağlanması Katılımcıların son tur görüş bildirmesinin yüreklendirilmesi Katılımcıların son tur görüş bildirmesinin yüreklendirilmesi Eylem planına dönüştürülen konularda, rollerin netleştirilmesi Eylem planına dönüştürülen konularda, rollerin netleştirilmesi Dizi toplantılarda, bir sonraki toplantı ile ilişkilendirilmesi Dizi toplantılarda, bir sonraki toplantı ile ilişkilendirilmesi

27 Toplantı Sonrası Etkinlikler Toplantının biçimsel olan / olmayan yöntemlerle değerlendirilmesi Toplantının biçimsel olan / olmayan yöntemlerle değerlendirilmesi Tutanak dağıtım listesinin hazırlanması Tutanak dağıtım listesinin hazırlanması Tutanağın redaksiyonu ve dağıtımı Tutanağın redaksiyonu ve dağıtımı Eylem planlarının izlenmesi ve gerekli düzenlemeler-düzeltmeler yapılması Eylem planlarının izlenmesi ve gerekli düzenlemeler-düzeltmeler yapılması Dizi toplantılarda, bir sonraki toplantının ön hazırlıkları Dizi toplantılarda, bir sonraki toplantının ön hazırlıkları

28 BİR KURUM-İÇİ İLETİŞİM MODELİ: “KURUM-İÇİ KOALİSYON”

29 “Kurum-İçi Koalisyon” Deyince… “Kurum-İçi Koalisyon” Deyince… Sinerjik işbirliği ve güçbirliği çerçevesinde; Sinerjik işbirliği ve güçbirliği çerçevesinde; Karar vermek ve eyleme geçmek Karar vermek ve eyleme geçmek

30 Koalisyon Gerekçesi “Süreç Değer Zinciri”ne değer katmak: “Süreç Değer Zinciri”ne değer katmak:. Karar Süreçleri. Karar Süreçleri. İş Süreçleri. İş Süreçleri. İlişki Süreçleri. İlişki Süreçleri

31 Koalisyon Formülü Değerler-İlkeler “Ortak Payda”sı Değerler-İlkeler “Ortak Payda”sı Yatay - Düşey Eksenlerde Yatay - Düşey Eksenlerde Karma Takım Çalışması Karma Takım Çalışması Ağdokusal İlişki - İletişim Ağdokusal İlişki - İletişim

32 Koalisyon Ön Koşulları Taraflar arasında güven Taraflar arasında güven Karşılıklı empati Karşılıklı empati Çok taraflı motivasyon Çok taraflı motivasyon Kesimler arasında hoşgörü Kesimler arasında hoşgörü Çalışma yönergesi ile uyumlu davranışlar Çalışma yönergesi ile uyumlu davranışlar

33 Koalisyon İnşası Esnek Örgüt Yapılanması Esnek Örgüt Yapılanması Rotasyonlu Oryantasyon Rotasyonlu Oryantasyon Koalisyon Eksenli Performans Yönetimi Koalisyon Eksenli Performans Yönetimi Uygun Kurum Kültürü Uygun Kurum Kültürü

34 Koalisyon Enstrümanları (Gerçek - Sanal) Kurum-İçi: Kurum-İçi: Farkındalık Zeminleri Farkındalık Zeminleri Beyin Fırtınası Ortamları Beyin Fırtınası Ortamları Yapıcı Çatışma Platoları Yapıcı Çatışma Platoları Konsensüs Platformları Konsensüs Platformları Uzlaşı Zirveleri Uzlaşı Zirveleri

35 Dikkat!.. Koalisyon, maliyet - etkili biçimde yapılandırılmalıdır. Koalisyon, maliyet - etkili biçimde yapılandırılmalıdır. “Maliyet” unsurları: “Maliyet” unsurları: uzlaşma sağlanmasının zaman bütçesi, kültürel uyumun psikolojik bedeli, eğitim-danışmanlık hizmetinin tutarı uzlaşma sağlanmasının zaman bütçesi, kültürel uyumun psikolojik bedeli, eğitim-danışmanlık hizmetinin tutarı

36 BİR KURUMSAL İLETİŞİM BOYUTU: İMAJ-İTİBAR YÖNETİMİ

37 Algı Mühendisliği Algı Mühendisliği PR (Halkla İlişkiler) PR (Halkla İlişkiler) Sosyal Pazarlama Sosyal Pazarlama “Kardeş” Anahtar Sözcükler

38 “İmaj” Deyince… Bireysel / kurumsal Bireysel / kurumsal * bakış açısının * izlenimlerin * değerlendirmelerin “izdüşümü bileşkesi”dir. “izdüşümü bileşkesi”dir.

39 İmaj Yelpazesi Çağrıştırdığı niteleme sıfatları havuzu Çağrıştırdığı niteleme sıfatları havuzu Uyardığı duygular yelpazesi Uyardığı duygular yelpazesi Dokuduğu “kavram ilişkileri” ağları Dokuduğu “kavram ilişkileri” ağları

40 İmaj - İtibar (Saygınlık) İlişkisi Yapıcı - kalıcı imaj, paydaşlarca algılanan kurum kimliğinin “itibar (saygınlık) ekseninde oluşma - olgunlaşma kuluçkası”dır. Yapıcı - kalıcı imaj, paydaşlarca algılanan kurum kimliğinin “itibar (saygınlık) ekseninde oluşma - olgunlaşma kuluçkası”dır.

41 Kurum Kimliği : Kurum Kimliği : Kurumun kartvizit tasarımından, Kurumun kartvizit tasarımından, WEB sayfası içeriğine ve biçimselliğine; WEB sayfası içeriğine ve biçimselliğine; kılık-kıyafet yönergesinden, paydaş kılık-kıyafet yönergesinden, paydaş ilişkileri yaklaşımlarına; ilişkileri yaklaşımlarına; Kurum Kültürü’nün yansımalarıdır. Kurum Kültürü’nün yansımalarıdır. İmaj-İtibar Altyapısı: Kurum Kimliği


"KURUMSAL İLETİŞİM Prof. Dr. İsmail Üstel. Kurumun; gerek kurum-içi, gerekse kurum-dışı paydaşlarla kurduğu “sürdürülebilir ilişki ve iletişim”dir. Kurumun;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları