Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUMSAL İLETİŞİM Prof. Dr. İsmail Üstel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUMSAL İLETİŞİM Prof. Dr. İsmail Üstel."— Sunum transkripti:

1 KURUMSAL İLETİŞİM Prof. Dr. İsmail Üstel

2 Kurumsal İletişim Nedir?
Kurumun; gerek kurum-içi, gerekse kurum-dışı paydaşlarla kurduğu “sürdürülebilir ilişki ve iletişim”dir.

3 Kurumsal İletişimin Özü :
Kurumun iç ve dış paydaşları ile “anlam ortak paydası” oluşturmasıdır.

4 Kurumsal İletişimin Olmazsa Olmazı: “Kurum Sözlüğü”
Kurumun “anahtar sözcükleri”nin (değerler, ilkeler, misyon, vizyon, amaçlar, hedefler, stratejiler, eylemler) “Yani - Çünkü - Yoksa” sorgulamasıyla açıklanması ve ayrıntılandırılmasıdır.

5 Kurumsal İletişimin Yayılımı
Kurum içinde; Yönetim Kurulu Başkanı’ndan, Stajyer Öğrenciye Kurum dışında; Müşteri (Yararlanıcı) Kuruluş’tan, Tedarikçiye

6 Kurumsal İletişim Gerekçeleri
Kurumun rotalanması (misyon-vizyon) Kurumsal aidiyetin pekişmesi Takım ruhunun yerleşmesi Kurum kültürünün kurum kimliğine yansıması İmaj-itibar yönetimi

7 Kurumsal İletişim İle Etkileşen Kavramlar
Kurumsal karar destek sistemi (veri - bilgi - istatistiksel bulgu akışı) Kurumsal raporlama trafiği “Karar - eylem - gözden geçirme” döngüsü

8 “Biçimsel Olmayan (İnformel) İletişim”e Dikkat!..
Dedikodu, fısıltı gazetesi gibi “biçimsel olmayan (informel) iletişim”, kuruma psiko-sosyal açıdan zarar verebilir.

9 Unutmayınız ki !.. Kurumda : Biçimsel (tanımlı) iletişim boşluğu
yaşanacak olursa; bu boşluk, biçimsel olmayan (informel) iletişim tarafından doldurulur.

10 BİR KURUMSAL İLETİŞİM EKSENİ: KURUM-İÇİ İLETİŞİM

11 Nedir Bu “Kurum-İçi İletişim”?
Genel Müdür’den Genel Hizmetli’ye herkesin her zaman aynı “kurumsal dil”i konuşmasıdır. Kurum içinde, “kavramların örtüşen biçimde kavranması” demektir.

12 Kurum-İçi İletişim Kanalları
Toplantılar, intranet, internet, görseller (afiş, grafik, tablo, karikatür), poster duvarı, raporlar, bilgi notları, duyuru panoları, kurum bülteni / kurum gazetesi, yemek salonu girişinde flipchart, dinlenme salonu masalarında broşür, m-iletişim (cep tlf), anonslar, kapalı devre TV, servis aracında DVD gösterisi …

13 Kurum-İçi İletişimde Kritik Başarı Unsuru
Kurum-içi iletişim, düşey eksende “iki yönlü” olmalıdır: Ast hiyerarşik konumdakiler, “seslerini” (beklentilerini, isteklerini, gereksinimlerini, yakınmalarını) yöneticilere duyurabilmelidir.

14 Kurum-İçi İletişim Yetmezliğinin Sonuçları
Belirsizlikler, yanlış anlamalar Kurumsal rotadan sapmalar Katılım, etkileşim, paylaşım yetersizliği Aidiyet duygusu erozyonu Motivasyon çökmesi Takım ruhunun sönmesi Gönüllülük yaklaşımının çözülmesi Çatışmanın yıkıcı boyuta tırmanması

15 KURUM-İÇİ İLETİŞİM AÇISINDAN TOPLANTI YÖNETİMİ

16 Kurum-İçi İletişimi Güçlendiren Toplantılar
Arama Konferansı, Genişletilmiş Yürütme (İcra) Kurulu Toplantısı, Kalite Çemberi Toplantısı, “Serbest Kürsü” Toplantısı, “Duyduk Duymadık Demeyin” Toplantısı, “Sizi Dinliyoruz” Toplantısı, “Yakıştı mı Bize” (Alınan Dersler) Toplantısı, “Ah Keşki” Toplantısı, “Esin Perisi” Toplantısı…

17 Toplantı Ne İşe Yarar? İletişim Karar verme Sorun çözme Planlama
Koordinasyon Değerlendirme Uzlaşma

18 Toplantı Dinamikleri Etkileme Değil, Etkileşme İletim Değil, İletişim
Seyircilik Değil, Katılımcılık Kendine Saklama Değil, Paylaşma Güvensizlik Değil, Karşılıklı Güven Yalnızlık Değil, Sahiplenme-Sahiplenilme

19 Toplantı Kazanımları Konulara çokyönlü yaklaşım
Etkileşimli bireysel gelişim Yaratıcı sorun çözme kapasitesi Karar kalitesinin iyileşmesi Bireysel motivasyonun tetiklenmesi Kurumsal iletişime katkı “Biz kültürü”nün pekişmesi

20 Toplantı Aşamaları Toplantı ön hazırlıkları Toplantının açılması
Toplantının sürdürülmesi Toplantının kapatılması Toplantı sonrası etkinlikler

21 Toplantı Ön Hazırlıkları - I
“Toplantı dışı seçenekler”in kıyaslamalı değerlendirilmesi Toplantı tarihinin ve yerinin ayarlanması Gündemin -öncelikli konular ve zaman kısıtlılıkları çerçevesinde- belirlenmesi

22 Toplantı Ön Hazırlıkları - II
Gündem maddelerinin zaman bütçelemesi “Gündem maddesi - katılımcı örtüşmesi”nin gözden geçirilmesi Tutanak formatının tasarımı Ön bilgilendirme materyalinin hazırlanması

23 Toplantı Ön Hazırlıkları - III
Toplantı çağrısının hazırlanması (gerekçesi, türü, gündem akışı, beklentiler...) Toplantının duyurulması (duyuru biçimi, zamanlaması, yinelenmesi) Mekik diplomasisi (biçimsel olmayan “nabız yoklama” turları) Toplantının lojistik altyapısının yönetimi

24 Toplantının Sürdürülmesi - I
Toplantı kurallarının uygulanması “Zaman bütçesi”nin gözetilmesi Katılımcıların gündeme odaklanması

25 Toplantının Sürdürülmesi - II
Paydaşların “katkı yönetimi” (‘seyirci kalanlar’- ‘baskın çıkanlar’) Görüşlerin “uzlaşma menzili”nde tutulması Toplantı beklentilerinin gerçekleştirilmesi

26 Toplantının Kapatılması
Toplantı çıktılarının özetlenmesi Anahtar kavramların tutanakta yer almasının sağlanması Katılımcıların son tur görüş bildirmesinin yüreklendirilmesi Eylem planına dönüştürülen konularda, rollerin netleştirilmesi Dizi toplantılarda, bir sonraki toplantı ile ilişkilendirilmesi

27 Toplantı Sonrası Etkinlikler
Toplantının biçimsel olan / olmayan yöntemlerle değerlendirilmesi Tutanak dağıtım listesinin hazırlanması Tutanağın redaksiyonu ve dağıtımı Eylem planlarının izlenmesi ve gerekli düzenlemeler-düzeltmeler yapılması Dizi toplantılarda, bir sonraki toplantının ön hazırlıkları

28 BİR KURUM-İÇİ İLETİŞİM MODELİ: “KURUM-İÇİ KOALİSYON”

29 “Kurum-İçi Koalisyon” Deyince…
Sinerjik işbirliği ve güçbirliği çerçevesinde; Karar vermek ve eyleme geçmek

30 Koalisyon Gerekçesi “Süreç Değer Zinciri”ne değer katmak:
. Karar Süreçleri . İş Süreçleri . İlişki Süreçleri

31 Koalisyon Formülü Değerler-İlkeler “Ortak Payda”sı
Yatay - Düşey Eksenlerde Karma Takım Çalışması Ağdokusal İlişki - İletişim

32 Koalisyon Ön Koşulları
Taraflar arasında güven Karşılıklı empati Çok taraflı motivasyon Kesimler arasında hoşgörü Çalışma yönergesi ile uyumlu davranışlar

33 Koalisyon İnşası Esnek Örgüt Yapılanması Rotasyonlu Oryantasyon
Koalisyon Eksenli Performans Yönetimi Uygun Kurum Kültürü

34 Koalisyon Enstrümanları (Gerçek - Sanal)
Kurum-İçi: Farkındalık Zeminleri Beyin Fırtınası Ortamları Yapıcı Çatışma Platoları Konsensüs Platformları Uzlaşı Zirveleri

35 Dikkat!.. Koalisyon, maliyet - etkili biçimde yapılandırılmalıdır.
“Maliyet” unsurları: uzlaşma sağlanmasının zaman bütçesi, kültürel uyumun psikolojik bedeli, eğitim-danışmanlık hizmetinin tutarı

36 BİR KURUMSAL İLETİŞİM BOYUTU: İMAJ-İTİBAR YÖNETİMİ

37 “Kardeş” Anahtar Sözcükler
Algı Mühendisliği PR (Halkla İlişkiler) Sosyal Pazarlama

38 “İmaj” Deyince… Bireysel / kurumsal * bakış açısının * izlenimlerin
* değerlendirmelerin “izdüşümü bileşkesi”dir.

39 İmaj Yelpazesi Çağrıştırdığı niteleme sıfatları havuzu
Uyardığı duygular yelpazesi Dokuduğu “kavram ilişkileri” ağları

40 İmaj - İtibar (Saygınlık) İlişkisi
Yapıcı - kalıcı imaj, paydaşlarca algılanan kurum kimliğinin “itibar (saygınlık) ekseninde oluşma - olgunlaşma kuluçkası”dır.

41 İmaj-İtibar Altyapısı: Kurum Kimliği
Kurumun kartvizit tasarımından, WEB sayfası içeriğine ve biçimselliğine; kılık-kıyafet yönergesinden, paydaş ilişkileri yaklaşımlarına; Kurum Kültürü’nün yansımalarıdır.


"KURUMSAL İLETİŞİM Prof. Dr. İsmail Üstel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları