Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME YAKLAŞIMI VE PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Cihat Tetik, Erol Gürpınar, Esin Kulaç, Ilgaz Akdoğan, Sümer Mamaklı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME YAKLAŞIMI VE PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Cihat Tetik, Erol Gürpınar, Esin Kulaç, Ilgaz Akdoğan, Sümer Mamaklı."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME YAKLAŞIMI VE PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Cihat Tetik, Erol Gürpınar, Esin Kulaç, Ilgaz Akdoğan, Sümer Mamaklı

2 Öğrenme yaklaşımı Öğrenme yaklaşımı, öğrencilerin hedeflenen öğrenme sonuçlarına ulaşmak için kullandığı stratejilerden oluşan bir süreçtir. Biggs tarafından Derin ve Yüzeysel öğrenme yaklaşımı şeklinde iki sınıflama mevcuttur.

3 Derin öğrenme yaklaşımı Derin yaklaşım, çalışılan materyali anlamayı hedefler. Öğrenme, yeni bilgilerin eskisi ya da diğer kaynaklardan elde edilen bilgilerle entegrasyonu sonucunda oluşur. Analitik becerilerin geliştirilmesini içeren yüksek nitelikli öğrenme sonuçları, derin yaklaşım kullanımı ile ortaya çıkar.

4 Yüzeysel öğrenme yaklaşımı Yüzeysel yaklaşım, öğrenenlerin en az çabayla sadece sınavı geçmeye yönelik çalışmayı tercih etmesidir. Bu yaklaşım, öğrenenlerde düşük nitelikli öğrenme sonuçlarına yol açan, analiz ve entegrasyonu olmayan çalışma davranışlarına neden olur.

5 Tıp eğitiminde derin öğrenme yaklaşımının daha arzu edilir olduğu ve bunun geliştirilmesi gerektiği yaygın olarak kabul görmektedir. Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) derin öğrenme yaklaşımını geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim yöntemidir.

6 Eğitim yönteminden memnuniyet PDÖ ile ilgili yapılan çalışmalarda öğrencilerin genel olarak bu eğitim yönteminden memnun olduklarına yönelik pek çok araştırma sonucu bulunmaktadır.

7 AMAÇ Bu çalışmada PDÖ uygulayan üç tıp fakültesinde, öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ile PDÖ memnuniyetleri arasında bir ilişki olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.

8 GEREÇ VE YÖNTEM Akdeniz, Pamukkale ve Süleyman Demirel Üniversiteleri Tıp Fakültelerindeki Donem I ve II öğrencileri (n=728) araştırmanın evreni olarak seçilmiştir.

9 GEREÇ VE YÖNTEM 2008-2009 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin öğrenme yaklaşımları Biggs’in Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği ile; PDÖ memnuniyetleri ise hazırlanan bir anket formu aracılığıyla belirlenmiştir.

10 PD Ö de işlenen konuları klasik eğitimde g ö rseydim daha kısa s ü rede ö ğrenirdim PD Ö de işlenen konuları klasik eğitimde g ö rseydim daha iyi ö ğrenirdim PD Ö ile ö ğrendiğim konularda meslek hayatımda daha başarılı olacağıma inanıyorum PD Ö ile ö ğrendiğim konularda sınavlarda daha başarılı olduğuma inanıyorum PD Ö klasik eğitime g ö re motivasyonumu daha olumlu y ö nde etkiliyor. PD Ö ; A) Ö ğrendiğim konuları karşımdakine anlatabilme ve aktarabilme becerimi geliştirdi B) Hayat boyu ö ğrenmeme katkıda bulunacağını d ü ş ü n ü yorum C) Araştırarak kendi kendime ö ğrenmeme katkıda bulundu D) Bilgiye ulaşmak i ç in internet kullanmama katkıda bulundu E) Bilgiye ulaşmak i ç in eskisinden daha fazla k ü t ü phane kullanmama katkıda bulundu F) Her zamankinden daha fazla ç alışmama katkıda bulundu G) Grup ç alışması, ö ğrenmeme katkıda bulundu H) Anatomi, fizyoloji gibi temel bilimler ile klinik bilimler arasında bağlantı kurmamı sağladı PD Ö’ n ü n aşağıdaki becerileri kazandırarak beni meslek hayatına daha iyi hazırladığına inanıyorum: a) Mantık y ü r ü tme becerisi b) Problem çö zme becerisi c) Karar verme becerisi d) Hastaya biyopsikososyal b ü t ü n olarak yaklaşabilme becerisi e) İletişim kurabilme becerisi f) Kişiler arası ilişkiler, ekip ç alışmasına yatkınlık sağlama Eğitim programı i ç erisinde PD Ö oturumlarının sayısının arttırılması uygun olur PD Ö den memnunum

11 BULGULAR VE SONUÇ Toplam 577 öğrencinin anketleri tam olarak doldurduğu (%79.3) ve bunlardan 371’inin (%64.3) derin, 206’sının (%35.7) yüzeysel öğrenme yaklaşımına sahip olduğu saptanmıştır.

12 Öğrenme yaklaşım Memnun değil Toplamİstatistiksel analiz Sayı% % % χ2χ2 P Derin371 100.0 Yüzeyel206 100.0 Toplam577 100.0

13 Öğrenme yaklaşım Memnun değil Toplamİstatistiksel analiz Sayı% % % χ2χ2 P Derin371 100.0 Yüzeyel206 100.0 Toplam36162.621637.4577 100.0

14 Öğrenme yaklaşım Memnun değil Toplamİstatistiksel analiz Sayı% % % χ2χ2 P Derin23663.613536.4371 100.0 Yüzeyel206 100.0 Toplam36162.621637.4577 100.0

15 Öğrenme yaklaşım Memnun değil Toplamİstatistiksel analiz Sayı% % % χ2χ2 P Derin23663.613536.4371 100.0 Yüzeyel12560.78139.3206 100.0 Toplam36162.621637.4577 100.0

16 Öğrenme yaklaşım Memnun değil Toplamİstatistiksel analiz Sayı% % % χ2χ2 p Derin23663.613536.4371 100.0 0.4860.27 Yüzeyel12560.78139.3206 100.0 Toplam36162.621637.4577 100.0

17 Sonuç Araştırmanın sonuçlarına göre, derin öğrenme yaklaşımına sahip öğrencilerin PDÖ uygulamalardan daha memnun oldukları söylenebilir.

18 Teşekkürler

19 FakülteÖğrenme yaklaşım MemnunMemnun değil Toplamİstatistiksel analiz Sayı% % % χ2χ2 P AkdenizDerin10858.17841.9186100.0 0.9040.39 Yüzeyel5652.35147.7107100.0 Toplam16456.012944.0293100.0 PamukkaleDerin3852.83447.272100.0 0.4270.58 Yüzeyel743.8956.316100.0 Toplam4551.14348.988100.0 Süleyman Demirel Derin9079.62320.4113100.0 0.6730.48 Yüzeyel6274.72125.383100.0 Toplam15277.64422.4196100.0 ToplamDerin23663.613536.4371100.0 0.4860.27 Yüzeyel12560.78139.3206100.0 Toplam36162.621637.4577100.0


"ÖĞRENME YAKLAŞIMI VE PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Cihat Tetik, Erol Gürpınar, Esin Kulaç, Ilgaz Akdoğan, Sümer Mamaklı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları