Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Tolstoy, 1905  İnsan Doğası- Savaş ve Barış  Barış ve Savaş Üzerine Albert Einstein-S. Freud Yazışması  İnsandaki iki çeşit içtepi: Korumak ve birleşmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Tolstoy, 1905  İnsan Doğası- Savaş ve Barış  Barış ve Savaş Üzerine Albert Einstein-S. Freud Yazışması  İnsandaki iki çeşit içtepi: Korumak ve birleşmek."— Sunum transkripti:

1

2  Tolstoy, 1905  İnsan Doğası- Savaş ve Barış  Barış ve Savaş Üzerine Albert Einstein-S. Freud Yazışması  İnsandaki iki çeşit içtepi: Korumak ve birleşmek isteyen Cinsel İçtepi, tahrip etmek ve öldürmek isteyen saldırganlık- tahrip içtepisi. (Sevgi-Nefret)  Kültürel Gelişme  ‘Hiçbir zaman iyi bir savaş ve hiçbir zaman kötü bir barış olmamıştır’ –B.Franklin  Hukuk ve Güç  Uluslararası Güvenlik

3  İdealizm: Evrendeki bütün varlıklar maddi olmayan bir özün tezahürü/ maddenin değil maddi olmayanın önceliği/ Ütopik bir ideali benimseme  Liberalizm: Serbestlik, bireysel ve toplumsal özgürlük savunuculuğu/Devlet ekonomiye müdahale etmemeli/En iyi hükümet en az hükmeden hükümet

4  Kant, Aydınlanma’dan ışık alan idealistler  İnsanlığın ortak çıkarları  İşbirliği imkanlarının geliştirilebileceği bir uluslararası sistem  Bireysel Bilinç- Konuya dair değerler  Devletler-Devletlerin İç Yapısı

5  ÖNEMLİ İSİMLER  Jeremy Bentham,  John Locke,  Adam Smith,  Samuel Kuhn,  I. Kant,  Thomas Paine,  Norman Angell,  Philip Noel-Baker

6  Anahtar Kavramlar: BARIŞ, İŞBİRLİĞİ, İLERLEME, DEMOKRASİ  Yöntem: Birbirlerine sadece siyasi değil, ekonomik yönlerden de bağlı olan devletlerin işbirliği içerisinde olması sağlanmalı

7  Savaş doğal değil, yıkıcılığından ötürü faydasız  Savaş kaçınılmaz ya da önlenemez değil  Savaşların önlenmesi: Gizli diplomasi önlenmeli  Salt çıkar ve güvenlik kavramları üzerine kurgulanmış sistemler savaş riskini artırır  Norman Angel: ‘Savaşta galip gelenler bile büyük zarara uğrarlar’

8  «War was a cancer on the body politic. But it was an ailment that human beings, themselves, had the capacity to cure. The treatment which liberals began prescribing in the eighteenth century had not changed: the ‘disease’ of war could be successfully treated with the twin medicines of democracy and free trade»

9  Kendi kaderini belirleme hakkı  Uluslararası Hukukun Üstünlüğü  Devletler arası Ticari İlişkiler  Uluslararası İşbirliğini Sürekli Kılacak Devletler arası Teşkilatlar  Dünya Genelinde Etkili Olabilecek Federal Bir İdare Sistemi  Devletlerin savaşma yeteneklerinin asgariye indirilmesi  Silahlı kuvvetlerin sadece iç güvenliği sağlayabilecek ölçekte tutulması

10  Sürdürülebilir Barış  Kant-Sonsuz Barış  Devletler arası problemleri çözüme kavuşturabilecek bir yargı sistemi  İktisadi İlişkilerin Önemi  Birey-Toplum ilişkisi kapsamında Çıkarların Uyumu İlkesi

11  Ütopik hedeflerden faydacı (pragmatik) araçlara  Siyasi ve ekonomik kavramların ulusal ve uluslararası düzeyde yerleşik hale gelmesi  Karşılıklı Bağımlılık ve Etkileşim  Yönetişim  İnsan Haklarının Korunması  Serbest Piyasa Ekonomisi/ Uluslararası Ticaret  Devletlerarası Teşkilatların Öncülüğü  Uluslararası Entegrasyon Kuramları  Demokratik Barış Kuramı

12  1960’lar sonrası  Sosyolojik Liberalizm- Ortak değerler, kimlik, işbirliği savaş ihtimalini ortadan kaldırır  Karşılıklı Bağımlılık Akımı- Uluslararası Örgütlere vurgu/ İlişkiler pek çok alanı kapsayacak biçimde genişlemeli  Kurumsal Liberalizm- Devletlerin uluslararası örgütler kanalıyla kurdukları bağlantı, ortaya çıkan rejim  Cumhuriyetçi Liberalizm- Demokratik Ülkeler ve Barış (Demokratik Barış Kuramı)/Ekonomik İşbirliği

13  Ortaklaşa (Kolektif) Güvenlik  Çok taraflı araçlar içeren daha geniş katılım  Çıkar ve güvenlik kavramları açıklanmalı ve çözümlenmeli  Uluslararası niteliği olan, herkesçe kanıksanmış, ortak çıkarları ve ortak değerlerinin farkında, bir dizi ortak kurala bağlı bir toplum  İyi için Kötü’ye karşı anlayışı  Örgütlenme Süreci  Kurumsallaşma İşbirliğini getirir mi?

14  Fonksiyonalizm, Pluralizm, Transnasyonalizm  İşbirliği odaklı Güvenlik  Sıfır Toplamlı Oyun değil mutlak kazanç  Rekabet ve Çatışma yanlış algılamalardan kaynaklanır  Birey-Devlet ve Sistem Güvenliği  Fonksiyonalist Kuram: Bütünleşme-Geniş Kapsamlı ve Askeri Konulardan Uzak, Ortak Çıkar Alanları  Pluralist ve Transnasyonalist Kuramlar: Çoğulcu bir yaklaşım, analiz düzeyi küresel sistem, iç içe geçmiş sorunlar, çok boyutlu karmaşık yapı

15

16

17  Arı, T. (2006). Uluslararası İlişkiler Teorileri, Çatışma, Hegemonya İşbirliği. Alfa Yayınları.  Baylis, John, Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı 18 (Yaz 2008), s. 69-85  Burchill, S. vd. (2005). Theories of International Relations. Palgrave.  Çalış, Ş. ve Özlük E. Uluslararası İlişkiler Tarihinin Yapısökümü: İdealizm Realizm Tartışması  Dedeoğlu, B. (2003). Uluslararası Güvenlik ve Strateji. İstanbul: Derin Yayınları.  Demir, Ö., & Acar, M. (2002). Sosyal Bilimler Sözlüğü. Ankara: Vadi Yayınları.  İşyar, Ö. G. (2008). Günümüzde Uluslararası Güvenlik Stratejileri: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama. Akademik Bakış.  Sandıklı, A. (2012). Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri. Bilgesam.  Tolstoy, Lev N. (1994). Savaşa Karşı Yazılar. İstanbul: Pencere Yayınları  Yıldız, Z. (2003). Politika Sözlüğü. İstanbul: Timaş Yayınları.


" Tolstoy, 1905  İnsan Doğası- Savaş ve Barış  Barış ve Savaş Üzerine Albert Einstein-S. Freud Yazışması  İnsandaki iki çeşit içtepi: Korumak ve birleşmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları