Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME ÇIKTILARI Prof. Dr. Petek Aşkar Sosyoloji Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME ÇIKTILARI Prof. Dr. Petek Aşkar Sosyoloji Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME ÇIKTILARI Prof. Dr. Petek Aşkar Sosyoloji Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi

2 2 Bu seminerin sonunda katılımcılar: Öğrenme çıktısını tanımlayabilecek Öğrenme çıktılarının süreçteki yerini açıklayabilecek Öğrenme çıktılarının özelliklerini sıralayabilecek Kendi dersi ile ilgili öğrenme çıktılarını oluşturabilecek Mevcut öğrenme çıktılarını değerlendirebilecektir. 16.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

3 3 İçerik 1.Öğrenme Çıktısı ( ÖÇ) Nedir? 2.ÖÇ ‘nin Bologna Sürecindeki Yeri Nedir? 3.ÖÇ’lerin özellikleri nelerdir? 4.ÖÇ’lerin Sınıflandırılması ( Taksonomiler ) 5.ÖÇ Örnekleri 6.ÖÇ’lerin Yazımı ve Değerlendirilmesi 7.ÖÇ’lerin Öğrenme Sürecindeki Önemi 16.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

4 4 “Öğrenme Çıktısı” nedir? Öğrenme çıktısı, bir öğrenme etkinliğinin ( dersin) sonunda öğrencinin ne yapabileceği ile ilgili beklentilerin yazıldığı ifadelerdir. Öğretim sürecinde ve sonunda, bireylerin sahip olması beklenen bilgi, beceri, yetenek, değer ve tutumları gösteren ifadelerdir. 16.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

5 5 “Öğrenme Çıktısının” Bolo gna Sürecindeki Yeri Bolo gn a, öğrenen odaklı bir yaklaşımla, öğretim üyesinin yapması gerekenlerden değil, öğrencinin kazanması beklenenlerden yola çıkarak öğretim üyesinin buna göre yapması gerekenleri tarif etmeye çalışmaktadır. 16.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

6 ÖÇ’lerin özellikleri Her bir ifade için bir fiil belirtilir. Gözlenebilir, ölçülebilir ve değerlendirilebilir. Öğrencinin kazanması beklenenleri ifade eder. Bir ders ya da modül için 5-8 arasındadır. Program yeterlilikleri ile ilişkilendirilir. 616.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

7 “Öğrenme Çıktısının” Bolo gn a Sürecindeki Yeri- Öğrenci Kazanımları için Bir Çerçeve Avrupa Yeterlilikleri Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri/ Çıktıları Ders ile ilgili Öğrenme Çıktıları, buna bağlı olarak iş yük ü ve AKTS kredisi 716.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

8 Alan Yeterlilikleri Bilgi------- Kuramsal Uygulamalı Beceriler--- Bilişsel Uygulamalı Yetkinlikler— –Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme –Öğrenme Yetkinliği –İletişim ve Sosyal Yetkinlik –Alana özgü Yetkinlik 816.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

9 Temel Kavramlar- Bilgi Bilgi ( Knowledge) : Herhangi bir disiplin ile ilgili olgu, kavram, ilke ve uygulamalardır. 916.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

10 Temel Kavramlar- Beceri Beceri ( Skill) bilişsel ve uygulamalı olarak ele alınmıştır. 1016.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

11 Beceriler-Bilişsel Çelişki Gidermek Gözlemlemek Özetlemek Çözümlemek Sınıflandırmak Bilgi Toplamak Karşılaştırmak Karar Vermek Değerlendirmek Kontrol etmek Genellemek Problem çözmek Ürün geliştirmek Sorgulamak 1116.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

12 Beceriler-Uygulamalı El becerisi ve yöntem Materyal, araç gereç kullanma 1216.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

13 Temel Kavramlar- Yetkinlik Yetkinlik (Competence): Bilgiyi, beceriyi, kişisel ve metodolojik becerileri, iş ve çalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabilme yeteneği 1316.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

14 14 ÖÇ- Sınıflandırılması (Taksonomiler ) Bugün konumuz olan “öğrenme çıktıları” aslında yeni bir kavram değil. Farklı terimler kullanılsa da 50-60 yıldır eğitim alan yazınında bulunmaktadır. Öğrenme çıktılarının sınıflaması ve taksonomik bir yaklaşımın izlenmesi Bloom tarafından başlatılmıştır. 16.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

15 Bloom Taksonomisi- Bilişsel Alan Hatırlama Anlama Uygulama Analiz Değerlendirme Yaratma 1516.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

16 Program Yeterlilikleri Çerçevesi-Bloom İlişkisi Bilgi------Hatırlama ------ Anlama. Beceriler-- Uygulama -----Analiz -----Değerlendirme ----- Yaratma 1616.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

17 ÖÇ ÖRNEKLER 1716.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

18 ÖÇ1 : İki........... karşılaştırabilecektir. Karşılaştırmada yapılması beklenenler Özellik belirleme Benzerlikleri listeleme Farklılıkları listeleme 1816.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

19 ÖÇ2: Alanı ile ilgili verilen bir problemi çözebilecektir. Problem çözümünde yapılması beklenenler: Çözümleme Gözlemleme Ölçme Strateji Geliştirme Karar verme Uygulama Kontrol etme 1916.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

20 Analiz. ÖÇ3: Verilen bir........ çözümleyebilecektir. Çözümleme için yapılanması beklenenler: Bir bütünü parçalara ayırma Parçaları çeşitli özelliklere göre sınıflama Parçalar arasındaki ilişkiyi belirleme Bir bütündeki bakış açısını, değerleri, niyeti ayırt etme 2016.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

21 ÖÇ4: Bir........ değerlendirebilecektir. Değerlendirmede yapılması beklenenler: Çözümleme Gözlemleme Ölçüt belirleme Yargılama 2116.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

22 ÖÇ5: Bir ürün geliştirebilecektir. Ürün geliştirmede yapılması beklenenler : Tasarlama Planlama Meydana getirme Deneme ve test etme 2216.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

23 Biçimsel 1....... tanımlar, açıklar, değerlendirir, yorumlar 2.......tanımlayabilme, açıklayabilme, değerlendirebilme, yorumlayabilme 3........tanımlayabilecektir, açıklayabilecektir, değerlendirebilecektir, yorumlayabilecektir* 1.---------defines, explains, evaluates, interpretes 2. Ability to define, ability to explain, ability to evaluate, ability to interpret 3...... will be able to define, will be able to explain, will be able to evaluate* ( IEU formatı) 2316.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

24 MEVCUTLARıN DEĞERLENDIRILMESI 2416.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

25 Uygun değil Bu dersi tamamlayan öğrenciler.... genel terminolojisine ve.....kavramların bilgisine hakim olacaklardır. 2516.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

26 Uygun değil..........ilgi alanlarını kavrayacak ve......konu ve problemler arasındaki ilişkiyi kurabileceklerdir. 2616.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

27 Uygun...........konuların ve problemlerin analizinde kendine özgü bir analitik şablon geliştirebileceklerdir. 2716.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

28 Uygun değil.............genel terminolojinin ve kavramlarının farkında olacaktır. 2816.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

29 Uygun................. sembolik sisteminin analizini yapabilecektir. 2916.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

30 Uygun değil.............yer alan temel kavramların anlaşılması 3016.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

31 Uygun değil...............yöntemlerin kavramsal ve sayısal olarak öğrenilmesi 3116.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

32 Uygun değil................. gelişim özelliklerini anlama 3216.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

33 Düzeltimesi gereken metin Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: gerçek hayattaki sistemlerin toplu öğeli devreler ile modellenme yöntemlerini anlamalı, bindirme özelliği, Thevenin ve Norton teoremleri gibi ağ teoremleri kullanılarak DC direnil devrelerin analizini yapabilmeli, dirençler, kapasitörler, indüktörler ve işlemsel yükselteçleri içeren devreleri analiz edebilmeli, Laplace dönüşümlerinin sdüzleminde devre analizi amacıyla nasıl kullanıldığını öğrenmeli, Laplace dönüşüm tekniklerini kullanılarak temel RC, RL, ve RLC devrelerinin analizini yapabilmeli, temel laboratuvar donanımının kullanımını, basit elektrik devrelerinın kurulması ve laboratuvar içinde ölçümler yapmayı öğrenmelidir 16.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ33

34 Düzeltilmiş Metin 16.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ34

35 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Elektrik ve elektronik sistemlerinin dağıtık devre elemanları ile modellenme yöntemlerini açıklayabilecek, Temel devre elemanlarının gerilim-akım ilişkilerini hesaplayarak belirleyecek, Devre çözümleme yöntemlerini (düğüm gerilimi, döngü akımı) kullanarak gerilim ve akım kaynakları ile dirençler içeren devreleri analiz edebilecek, Bindirme özelliği, Thevenin ve Norton teoremleri gibi ağ teoremleri kullanarak gerilim ve akım kaynakları ile direnç içeren devrelerin analizini yapabilecek, İşlemsel yükselteçler içeren devreleri analiz edebilecek, Türevsel denklemleri kullanarak RC ve RL devrelerinin analizini yapabilecek, Basamak ve sinüzidal giriş kaynakları ile beslenen RC ve RL devrelerinin analizini yapabilecek, Fazör kullanarak RLC devrelerinin analizini yapabilecek, Basit elektrik devreleri kurabilecek, Temel laboratuvar donanımını kullanarak laboratuvar içinde ölçümler yapabilecektir. 16.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ35

36 36 ÖÇ’lerin Öğrenme Sürecindeki Yeri Öğrenci ve öğretim üyesi arasında bir dil birliği oluşur. Öğrenci, kendinden bekleneni bilir. Öğretim üyesinin nasıl bir öğretme ortamı hazırlayacağı ve nasıl değerlendirme yapacağının temellerini belirler. Öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği için zemin hazırlar. 16.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ

37 37 Teşekkürler 16.12.2014P. Askar 14.12.2010 IEÜ


"ÖĞRENME ÇIKTILARI Prof. Dr. Petek Aşkar Sosyoloji Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları