Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hoş geldiniz Duncan Graham Head of Marketing and Communications/Pazarlama ve İletişim Daire Başkanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hoş geldiniz Duncan Graham Head of Marketing and Communications/Pazarlama ve İletişim Daire Başkanı."— Sunum transkripti:

1 Hoş geldiniz Duncan Graham Head of Marketing and Communications/Pazarlama ve İletişim Daire Başkanı

2 Bradford 197,000 homes 5,000,000 people 4 th largest council in England x 2 x 1

3 The people of Bradford/Bradford Halkı 5 Kasaba/5 towns Tarım ağırlıklı/Mostly rural 100 dil konuşuluyor/100 languages 20 farklı din/20 religions Farklı kültürler/Culture and origins Refah ve yoksulluk bir aradaPoverty and wealth İş ve beceri/Jobs and skills Eğitim/Education

4 Languages/Konuşulan Diller Asian European African Middle Eastern

5 South Asian languages/Güney Asya Dilleri 25% of the population/Kent nüfusunun % 25’i Many languages spoken but few are read/Bazı diller konuşuluyor fakat yazılı değil.

6 EU A8 Accession states/AN nin 8 ülkesinden insanlar yaşıyor Czech Republic Hungary Slovakia Slovenia Latvia Estonia Lithuania Poland

7 Reputation and image/ÜN ve İMAJ 5 things to do very well/İyi iş çıkarmak için gerekli 5 şey Manage the media effectively / Medyayı etkin bir biçimde kullanın Deliver A-Z phone guide of council services./ Belediye hizmetlerini A dan Z ye anlatan bir telefon rehberi bastırın Deliver a regular residents newspaper. / Vatandaşlara yönelik düzenli olarak çıkan bir haber bülteni (gazete) çıkarın Link council brand to services./ Belediyenin amblemini her türlü hizmetinizle birlikte kullanın Good staff communications – Personelle iyi iletişim kurun Other things to do well-Ve diğer şeyler Provide good services / Hizmeti iyi sunun Good customer care / Vatandaşa /müşteriye) iyi davranın

8 Branding/ LOGO –Kurumsal kimlik Letters/Mektuplar Buildings /Binalar Leaflets/Broşürler Signs/İŞaretler Newspapers/Dergiler- gazeteler Lorries/Kamyon ve diğer taşıma araçları Parks/parkler Badges/Rozetler Adverts/İlanlar Posters/afişler

9 Yazışmalar ve Kartvizitler/Kırtasiye Yazışmalar ve mektuplar vatandaşla ilk temas araçlarıdır.Bu nedenle belediye logosunun gözükmesi çok önemlidir. Mektup başlıkları daima renkli olmalıdır. Personelin kartvizitleri aynı formatta olmalıdır. Belediyenin saygı mesajlı kağıtları yine aynı formatta olmalıdır.

10 Signs/Tabelalar-Burada Neler Oluyor ? Cadde tamiratı-Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz

11 First impressions/İlk İzlenimler Mektup/Letter Harita/Map Haberler/News A-Z Telefon Rehberi/A-Z phone list Bilgiler/Information /Çay Poşeti Tea bag!

12 /WEB SİTESİ/ WWW

13 2 1 3 4 5 6 7

14 Disability/Engelliler için Talking website/konuşan web sitesi Braille/Kör alfabesi Large print/Büyük puntolar Plain language A B C/ Sade ve yalın anlatım Graphics/Bol grafik

15 Community Pride/Toplumun Gruru 6 x year/6 yıldır yayında 197,000 homes/197 bin eve dağıtım Hand delivered / Elle teslim 12 pages/12 sayfa 4 colour/ 4 renkli Good paper/iyi kalite kağıt Best in UK award/ İngilteredeki tüürnün en iyisi ödülü Results / Sonuçlar/Neler yapacağızdan çok neler yaptık

16 How useful is Community Pride?/Ne kadar faydalı 200120022003200420052006 9%4%6%5% 7% 44%38%51%25%28%31% 38%49%40%58%59%56% 9% 3%13%8%5%

17 A-Z Telefon Rehberi/A-Z phone list Delivered/Eve teslim News residents pack/Yeni gelenlere verilen zarflarda yer alıyor Adverts/reklam verilebiliyor E-mail/e-maille yollanabiliyor Websites/web siteleri yer alıyor Feedback/geri dönüşüm “Send me more”/İsteyene daha çok yollanıyor

18 Press, Radio and TV/Basın,radyo TV Contacts/Gazetec i listesi Relationships/iliş kiler Fast / Hizlı olun Honest / Dürüst olun Open / Açık olun Monitored / izleyin Evaluated / Değerlendirin

19 Media coverage 633 Releases/633 Basın açıklaması Nov 05 – Nov 06 798 Statements / 798 Basın bildirisi 1431 to 28 different media / toplam 1431 haber 28 medya kuruluşuna servis ediliyor Monitoring / İzleme Value of good coverage £2,125,000/ Medyada iyi bir biçimde yer almanın maliyet tasarrufu (aynı haberi ilan vererek yapmaları halinde ilan parasından tasarruf olarak hesaplanmıştır.) (9 x cost) Good71% Fair20% Bad9%

20 Staff communications/Personelle iletişim Staff newsletter/Personel Bülteni Workers edit stories/Haberlerin editörlüğünü çalışanlar yapıyor Plain language/Basit ve yalın dil Interesting and helpful/Enteresan ve faydalı bulunuyor And/ve Staff survey/personel anketler, Sunday Times top 20/Sunday Times Gazetesinin ilk 20sinde yar alıyor Performance appraisal/Personel değerlendirmesi Staff meetings/Toplantılar

21 Partnerships/Paydaşlar Effective working/Etkin çalışmaya dayalı Consistent messages/Sürekli mesaj gönderilmeli Reinforced messages/Mesajlar tekrarlanmalı Avoids duplication / Ama gereksiz tekrarlardan kaçınmalı Liked by the public/Vatandaşları hoşuna gidiyor

22 Good communications matters/İyi İletişi Önemli Çünkü Nobody was ever accused of communicating too much/Şimdiye kadar kimse çok fazla iletişim kuruyorsun diye suçlanmaz Every “Good” Council has good communications/İyi olan her belediye iyi bir halkla ilişkiler ve iletişim stratejisine sahiptir. Perception is more important than services, especially to those who do not use services regularly./Algılama hizmetin kendisinden daha önemlidir.Özellikle de bu hizmetleri kullanmayanlar açısından


"Hoş geldiniz Duncan Graham Head of Marketing and Communications/Pazarlama ve İletişim Daire Başkanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları