Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMA GRUBU SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMA GRUBU SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMA GRUBU SUNUMU
ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 07, KTÜ

2 GİRİŞ Türkiye’de yüksek öğretim kurumlarında;
Bir yıl içinde tahmini bilgi kaynağının kütüphaneler arası işbirliği kapsamında dolaşımda olması Teknolojik gelişmelerin sunduğu olanakların kullanılmasına fırsat verecek altyapının henüz oluşturulamamış olması Tüm kurumların üzerinde uzlaştıkları ve bu uzlaşmayı deklere ettikleri yazılı bir prosedürün olmaması Profesyonel uzmanlık birikiminin paylaşılmaması Bu alanda da ulusal bir program bu güne kadar geliştirilememiş ve uygulamaya geçilememiş olması ANKOS üyelerinden gelen talepler ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 07, KTÜ

3 AMAÇ ANKOS Personel Değisim Programı’nın hazırlanması
Kullanılmakta olan ILL formunun yeniden düzenlenmesi ILL formunun Elektronik ortama aktarılması Ulusal düzeyde bir kaynak paylaşım yönergesi hazırlanması ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 07, KTÜ

4 KURULUŞ VE GELİŞİM 15-16 Eylül Yakın Doğu Üniversitesi (KDDB Toplantısı) 9 Aralık 2006 ILL Grubu ile birleşme ve ilk rapor 15 Mart 2007 Grubun ilk toplantısı 15 Nisan Toplantı 2 Mayıs Toplantı 9 Mayıs Toplantı ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 07, KTÜ

5 Grup Üyelerİ ANKOS İşbirliği Araştırma Grubu
Kadir Has Üniversitesi Ertuğrul Çimen Sema Çelikbaş İTÜ Sabancı Üniversitesi Mehmet Manyas Bahçeşehir Üniversitesi Ayhan Tuğlu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gültekin Gürdal Yaşar Üniversitesi Gülsevil Turan ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 07, KTÜ

6 HazIrlanan Dokümanlar
A- Personel Değisim Politikası (APDP) (taslak metin) B-YÖK Kütüphaneleri/Bilgi Merkezleri Arası Kaynak Paylasım Yönergesi (taslak metin) C- Kütüphanelerarası Ödünç Yayın Talep Formu (elektronik form) hazırlama çalışmaları devam etmektedir. ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 07, KTÜ

7 ANKOS PERSONEL DEĞİŞİM PROGRAMI (APDP)
Personel Değisimi / Profesyonel Ziyaret Kapsam: Uluslararası ve ANKOS üyesi Kütüphane/ Bilgi Merkezleri Amaç: Katılımcı personelin yaptığı iş ile ilgili Yeni fikirler elde etmesi, Yaptığı işi gelistirmesi Değişik Kütüphane/Bilgi Merkezleri’ndeki işleyişi görerek mesleki deneyimini arttırması Kütüphanelerarası işbirliğinde potansiyel uygulama alanları ile ilgili farkındalık yaratmak. ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 07, KTÜ

8 Uygun Personel Uluslararası ve ANKOS Üyesi Kütüphanelerde çalışan her seviyeden personel, ara yönetici ve yönetici ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 07, KTÜ

9 Uygulanacak Yöntemler
Aynı Pozisyon Aynı İş: Aynı pozisyonda ve tecrübe düzeyi Aynı İs Farklı Pozisyon: Aynı birimlerde çalışan farklı pozisyondakiler Profesyonel Ziyaret: Eğer karşılıklı personel değişimi mümkün değil ise profesyonel ziyaret Programın Süresi Program, personel değişimi için 1- 6 hafta profesyonel ziyaret içinse 1- 2 gündür. ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 07, KTÜ

10 Öneriler APDP Avrupa birliği projeleri ve Erasmus İdari Personel Değisimi programına dahil edilmeli APDP surekliliğini saglamak icin bir proje gerceklestirilmeli ve AB fonlarından yararlanılmalıdır. ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 07, KTÜ

11 YÖK Kütüphaneleri / Bilgi Merkezleri Arasi Kaynak Paylasimi
İşbirliği Nedir? İki ya da daha fazla kütüphanenin kendi kullanıcılarına daha gelişmiş hizmet vermek icin birlikte çalışmaları” (1) Hedef Mevcut kütüphanelerarası ödünç verme islemleri ve politikalarını inceleyerek, standart yöntemlerin belirlenmesi icin oneriler hazırlanmak Kaynak Paylasımında Dünya Nerede ? Klasik anlamdaki kaynak paylaşım uygulamaları pek cok kutuphanede devam etmekte Bolgesel ve ulusal bazda olusturulan kaynak paylasım ağları mevcut Artan aracılı ILL ve Dokuman Sağlama Maliyetlerine karsın “Doğrudan Odunc Alma” uygulaması Google ve benzeri kaynakların dokumanların bulunmasında ve erisimindeki rolünün artışı Personel ve otomasyon destek sistemlerine buyuk yatırımlar yapıldığı gorulmektedir ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 07, KTÜ

12 YÖK Kütüphaneleri / Bilgi Merkezleri Arasi Kaynak Paylasimi
Kaynak Paylasımında Türkiye’ de Durum Ne? İşbirliği sınırlı Ulusal düzeyde bir toplu katalog henüz yok Kütüphanelerde belge sağlama ve ödünç kitap hizmeti verecek şekilde yeterince örgütlenememe Kaynak, mevzuat, altyapıdaki yetersizlikler. Projelerde süreklilik yok ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 07, KTÜ

13 Toplu Katalog tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı içerisinde yer alan ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün sorumlu birim olduğu Entegre e-Kütüphane Projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, TUBİTAK (ULAKBİM), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (UNAK) ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 07, KTÜ

14 Toplu Katalog Eylem Planında sorumlu ve ilgili kuruluşlar arasında bir işbirliği protokolu imzalanmasına, Projenin hayata geçirilme işinin ULAKBIM tarafından üstlenilmesine, Projenin TUBITAK Arastırma Destek Programları kapsamında projelendirilebilmesi için Kültür Bakanlığı ve ULAKBİM arasında ayrıca bir işbirliği protokolu imzalanarak proje önerisinin TÜBİTAK’a sunulmasına karar verilmistir. ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 07, KTÜ

15 KütüphanelerarasI Ödünç YayIn Talep Formu
ilk somut çalısma, 1985 yılında toplanmaya baslayan Universite Kutuphane ve Dokumantasyon Daire Baskanları toplantısı kararı ile oluşturulan ilk form “Kutuphanalerarası Odunc Kitap/Makale Sağlama Formu” IFLA’ nın konu ile ilgili standartları ile örtüşmekte Teknolojinin ve bilgi kaynaklarının çeşitliliğinin artması nedeni ile güncelliğini yitirmis olması Mevcut Bu Form Güncellenerek Web Üzerinden Kullanılabilir Halde Sizlere Açılacaktır ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 07, KTÜ

16 ÖNERİLER Yurtdışı örneklerinde olduğu gibi ulusal kaynak paylaşımında kullanmak üzere ortak bir web arayüzü OCLC Resource Sharing, ILLIAD gibi. Böyle bir uygulamanın hayata geçirilebilmesi için; Uluslararası standartları destekleyen bir toplu katalog, Kaynak paylaşım yazılımı, Üstteki iki maddenin hayata geçirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi icin yeterli finansal kaynak, Bu süreçleri yürütecek özverili kütüphane personeli, ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 07, KTÜ

17 YÖK KÜTÜPHANE / BİLGİ MERKEZLERİ ARASI KAYNAK PAYLASIM YÖNERGESİ (TASLAK METİN)
1. İstekte bulunan tarafın sorumlulukları 1.1 Yazılı Politikalar 1.2 Gizlilik 1.3 Tam Bibliyografik Alıntı 1.4 En Uygun Sağlayıcının Tanımlanması 1.5 İsteğin Gönderimi 1.6 Kopyalama İstekleri 1.7 İsteyen Tarafın Sorumluluğu 1.8 İade Tarihi ve Kısıtlamalar 1.9 Uzatmalar 1.10 Geri Çağırma 1.11 Nakliye 2. Sağlayan Tarafın Sorumlulukları 2.1 Ödunç Verme Politikası 2.2 Materyal Formatı 2.3 Gizlilik 2.4 Tam Vaktinde İslem 2.5 İsteğin Tanımlanması 2.6 İade Tarihi ve Kullanım Kısıtlamaları 2.7 Dağıtım ve Paketleme 2.8 Uzatmalar 2.9 Geri Çağırma 2.10 Hizmetin Askıya Alınması 2.11 Anlaşmazlık ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 07, KTÜ Kurumlar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda ANKOS Yürütme Kurulu hakemlik eder. ANKOS Yürütme kurulu kararı her iki taraf için de kesin ve bağlayıcıdır

18 Sizden beklediklerimiz
ANKOS 7. Yıllık Toplantısı, 31 Mayıs-2 Haziran 07, KTÜ


"İŞBİRLİĞİ ARAŞTIRMA GRUBU SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları