Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu www.gapkulturelmiras.com www.gapculturalheritage.comPROGRAM:KMGM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu www.gapkulturelmiras.com www.gapculturalheritage.comPROGRAM:KMGM."— Sunum transkripti:

1 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu www.gapkulturelmiras.com www.gapculturalheritage.comPROGRAM:KMGM

2 Program Alanı: Güneydoğu Anadolu, 9 İl 6 5 0 km

3 Merkez kent nüfusları yaklaşık oransaldır(2000) GÜNEYDOĞU ANADOLU KENTLER ARASI UZAKLIKLAR VE KENTSEL NÜFUS Adıyaman Gaziantep Kilis Diyarbakır Batman Siirt Şırnak Mardin 150 64 10020587km 149230 97 188 201 168 Şanlıurfa 180 95 100 6 5 0 km

4 Kültürel Mirası Geliştirme Programı AMAÇLAR “GENEL AMAÇ" "GAP Bölgesi'nde Kültürel Mirası geliştirme girişimlerinin desteklenmesi yoluyla Bölge'de yaşayanların ekonomik ve sosyal koşullarını iyileştirmek“ "GAP Bölgesi'nde Kültürel Mirası geliştirme girişimlerinin desteklenmesi yoluyla Bölge'de yaşayanların ekonomik ve sosyal koşullarını iyileştirmek“ “ÖZEL AMAÇ: "… Bölge'deki plan ortaklarının, gelecekteki önemli projelerin tespit edilmesi ve yönetilmesine ilişkin mekanizmalar dahil olmak üzere, Bölge'nin kültürel mirasının sürekliliğini hedefleyen Entegre Stratejik Eylem Planı’ nın (ESEP) hazırlamasına yardım etmek" "… Bölge'deki plan ortaklarının, gelecekteki önemli projelerin tespit edilmesi ve yönetilmesine ilişkin mekanizmalar dahil olmak üzere, Bölge'nin kültürel mirasının sürekliliğini hedefleyen Entegre Stratejik Eylem Planı’ nın (ESEP) hazırlamasına yardım etmek"

5 Kültürel Mirası Geliştirme Programı HİZMET SÖZLEŞMESİ Finansör: Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu TC Adına Lehdar: GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi Yüklenici Konsorsiyum: Çekül Vakfı (Lider) IMC Danışmanlık/WYG, Betaplan ve Proje Yönetim Yürütücü: Teknik Yardım Ekibi (TYE), Şanlıurfa

6 Programın Hedef Kitlesi Bakanlıkların ilgili birimleri, Bakanlıkların ilgili birimleri, Valilikler, Valilikler, Belediyeler, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve Üniversiteler ve KOBİ‘ ler KOBİ‘ ler

7 KMGP Programının Bileşenleri 1-Hibe Programı Kültür turizminin teşvik edilmesi ve GAP bölgesindeki kültürel mirasın korunması amacıyla yerel girişimlerin teklif ettiği ve AKTD –GAP BKİ tarafından kabul edilen 31 projeye yönelik 12 000 000 Euro tutarında hibe yardımı. 2- ESEP Kültürel mirasın geliştirilmesine yönelik çabaların sürdürülebilirliğine yönelik olarak bölge içindeki ve dışındaki tüm paydaşların katılacağı katılımcı bir yaklaşımla bir Entegre Stratejik Eylem Planı (ESEP) oluşturulacaktır.

8 G Ü N E Y D O Ğ U A N A D O L U KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI (ESEP) Nihai Rapor: 2 Cilt, 800 sayfa ESEP

9 G Ü N E Y D O Ğ U A N A D O L U KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI BÖLGE’DE MEVCUT DURUM

10 GÖSTERGELER GöstergeBölgeBölge/Türkiye Nüfus-2000 6,5 milyon kişi 9,7% Yüzölçümü 75358 km 2 9,7% GSMH-1987 Fiyatı 6007 X 10 9 5,0% Kişi Başına GSMH- 2001 1186 Dolar 55,3% Büyüme Nüfus Artışı 1990-2000 Yılda %2,5 139% Kentsel Nüfus Artış Hızı 1990-2000 Yılda %3,7 137% Kırsal Nüfus Artış Hızı 1990-2000 Yılda %0,7 175% GSMH Artışı 1990-2001 11 yılda %35 111%

11 KÜLTÜREL MİRAS Yukarı Mezopotamya’nın bir parçası olarak uygarlıklara kucak açtığı dönemden bugüne kadar zengin bir uygarlık tarihine sahiptir. Dünyadaki en eski insan yerleşmeleri bu bölgededir.(Göbeklitepe, Şanlıurfa, M.Ö. 9500) Yukarı Mezopotamya’nın bir parçası olarak uygarlıklara kucak açtığı dönemden bugüne kadar zengin bir uygarlık tarihine sahiptir. Dünyadaki en eski insan yerleşmeleri bu bölgededir.(Göbeklitepe, Şanlıurfa, M.Ö. 9500) Bu geçmiş, ulusal ve uluslararası platformlarda, bilimsel ve görsel çekicilik olarak ön plana çıkmaktadır. Bu geçmiş, ulusal ve uluslararası platformlarda, bilimsel ve görsel çekicilik olarak ön plana çıkmaktadır. İllerdeki somut ve somut olmayan kültürel miras, arkeolojik, kentsel, doğal ve tarihi sit alanlarından, tek yapı ölçeğindeki eserleri ve halk kültürünün çeşitli konularını da kapsayan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. İllerdeki somut ve somut olmayan kültürel miras, arkeolojik, kentsel, doğal ve tarihi sit alanlarından, tek yapı ölçeğindeki eserleri ve halk kültürünün çeşitli konularını da kapsayan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

12 KÜLTÜREL MİRAS- SİT ALANLARI

13 KÜLTÜREL MİRAS- TESCİLLİ YAPILAR

14 TURİZM Konaklama Tesisleri (2003-adet) Konaklama Tesisleri (2003-adet) belediye belgeli……….. 151belediye belgeli……….. 151 turizm işletme belgeli.. 51turizm işletme belgeli.. 51 toplam………………......202toplam………………......202 Toplam yatak sayısı: 13,752. Toplam yatak sayısı: 13,752. Türkiye’deki belgeli tüm tesislerin yatak ve sayı olarak % 2’si. Türkiye’deki belgeli tüm tesislerin yatak ve sayı olarak % 2’si. Bölge’de ortalama konaklama süresi 1,36 gün Bölge’de ortalama konaklama süresi 1,36 gün

15 TURİZM- KONAKLAMA TESİSLERİ

16 TURİZM POTANSİYELİ- ÇEŞİTLİLİK Kültür Turizmi Kültür Turizmi İnanç Turizmi İnanç Turizmi Tarım Turizmi Tarım Turizmi Sağlık Turizmi Sağlık Turizmi Doğa ve Macera Turizmi Doğa ve Macera Turizmi Kongre, Eğitim ve Bilim Turizmi Kongre, Eğitim ve Bilim Turizmi Turizm, Bölge'deki kültürel mirasının korunarak geliştirilebilmesi ve katma değer yaratabilmesi için en önemli araçlardan biridir.

17 TURİZM- GAP MEVCUT TUR GÜZERGAHLARI-2003

18 Sahiplenme ve Uygulama İçin: KATILIMCI PLANLAMA G Ü N E Y D O Ğ U A N A D O L U KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI (ESEP)

19 G Ü N E Y D O Ğ U A N A D O L U KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI (ESEP) KATILIMCI PLANLAMA ARAÇLARI Yoğun ANKET/YÜZYÜZE GÖRÜŞME Yoğun ANKET/YÜZYÜZE GÖRÜŞME Bölge-içi ve dışında ilgili tüm kuruluşlara açık TOPLANTILAR Bölge-içi ve dışında ilgili tüm kuruluşlara açık TOPLANTILAR Plan Ortaklarının YAZILI GÖRÜŞLERİ Plan Ortaklarının YAZILI GÖRÜŞLERİ Plan ortaklarının FİİLİ İŞBİRLİĞİ Plan ortaklarının FİİLİ İŞBİRLİĞİ Güncellenen WEB SİTESİ Güncellenen WEB SİTESİ

20 ESEP KATILIMCI SÜRECİNİN ÖNEMLİ AŞAMALARI Çerçeve Rapor 1: Vizyon öner ESEP Anketi Kapsam ve Yöntem öner Çerçeve Rapor 2 : Mevcut plan & projeleri değerlendir, Hedefler ve Yeni Projeler öner Taslak Plan: Eylem, Maliyet, Kaynak ve Kurumsal Yapı Öner Nihai Plan İhtiyaç Analizi Çalışması Danışma Komitesi Toplantısı (44 kuruluştan 85 katılımcı) Ankete Yazılı Cevaplar (74 Kuruluş) 1. Tur Katılım Toplantıları (11 ilde 253 kuruluştan 316 kişi) 2. Tur Katılım Toplantıları (11 ilde 204 kuruluştan 300 kişi) Oylama: 130 Eylem (115 kuruluştan yazılı cevap) Kurumsal Yapı –Tüzük: (18 potansiyel üyeye Plan Değ. Formu) Oylama: Birlik Tüzüğü (6 Vali ve 7 Başkan’ın cevabı) Revize Plan (WebSitesi, 315 kuruluşa Değerlendirme Formu gönderildi) Uygulamayı Başlatma Toplantısı (GAP BKİ, AKD ve 3 kritik kuruluş) Kültürel Miras ve Turizm, Kurum ve Kaynak Araştırma- ları TEKNİK MALZEMEKATILIMCI ÇALIŞMAARAŞTIRMA

21 G Ü N E Y D O Ğ U A N A D O L U KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI TASLAK PLAN’IN TARTIŞILDIĞI 2. TUR KATILIM TOPLANTILARI 22 MART-8 NİSAN 2005 Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Ankara, İstanbul

22

23 REVİZE “PLAN” OYLAMASI Mayıs-Haziran 2005 304 plan ortağına (kuruluş) Revize Plan Değerlendirme Formları gönderilerek bir “oylama” yapılmıştır. 304 plan ortağına (kuruluş) Revize Plan Değerlendirme Formları gönderilerek bir “oylama” yapılmıştır. Bu formlarda, web sitesinde yayınlanan Revize Plan kapsamında bölge geneli için önerilen 36 adet ve HER BİR il düzeyinde önerilen 8- 12 adet Eylem Planı sistematik bir biçimde sunulmuştur. Bu formlarda, web sitesinde yayınlanan Revize Plan kapsamında bölge geneli için önerilen 36 adet ve HER BİR il düzeyinde önerilen 8- 12 adet Eylem Planı sistematik bir biçimde sunulmuştur. Form ekinde, önerilen her bir eylem konusunda plan ortaklarının sorumluluklarını (ana sorumlu veya destekleyici) belirten bir iş bölümü tablosu da verilmiştir. Form ekinde, önerilen her bir eylem konusunda plan ortaklarının sorumluluklarını (ana sorumlu veya destekleyici) belirten bir iş bölümü tablosu da verilmiştir. Plan ortaklarının planda önerilen her bir eylem konusundaki görüşlerini işaretlemeleri istenmiştir. Plan ortaklarının planda önerilen her bir eylem konusundaki görüşlerini işaretlemeleri istenmiştir.

24 REVİZE “PLAN” OYLAMASI Mayıs-Haziran 2005 O ylama formlarını 115 kuruluş cevaplamıştır. Yanıtlanma oranı %37,8 olarak gerçekleşmiştir. O ylama formlarını 115 kuruluş cevaplamıştır. Yanıtlanma oranı %37,8 olarak gerçekleşmiştir. Yanıtlayan 115 kuruluştan hiçbiri plana tümden karşı çıkmamış, buna karşılık bunların %65’i (75 kuruluş) Revize Plan’ı aynen benimsediğini beyan etmiştir. Yanıtlayan 115 kuruluştan hiçbiri plana tümden karşı çıkmamış, buna karşılık bunların %65’i (75 kuruluş) Revize Plan’ı aynen benimsediğini beyan etmiştir. Kalan %35 lik kesim (40kuruluş) ise planı desteklerken en az bir Eylem Planı konusunda görüş belirtmiştir. Bu gruptakilerin belirttikleri görüşler, birkaç istisna dışında, söz konusu eylem planlarının daha etkin olabilmesine yönelik tamamlayıcı ve kısa görüşler niteliğinde olmuştur. Kalan %35 lik kesim (40kuruluş) ise planı desteklerken en az bir Eylem Planı konusunda görüş belirtmiştir. Bu gruptakilerin belirttikleri görüşler, birkaç istisna dışında, söz konusu eylem planlarının daha etkin olabilmesine yönelik tamamlayıcı ve kısa görüşler niteliğinde olmuştur.

25 Revize Plan konusundaki oylama sonuçları, Plan’ın tüm kesimlerce desteklendiğini göstermektedir. Revize Plan konusundaki oylama sonuçları, Plan’ın tüm kesimlerce desteklendiğini göstermektedir. Revize Plan’ın ayrıntıları hakkında verilen görüşler gözetilerek hazırlanan Nihai Rapor’un daha geniş bir kesimden destek alacağı açıktır. Revize Plan’ın ayrıntıları hakkında verilen görüşler gözetilerek hazırlanan Nihai Rapor’un daha geniş bir kesimden destek alacağı açıktır. REVİZE “PLAN” OYLAMASI SONUÇ:

26 G Ü N E Y D O Ğ U A N A D O L U KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI “BENİMSENEN PLAN” NASIL BİR ŞEY? NİHAİ ÜRÜN

27 G Ü N E Y D O Ğ U A N A D O L U KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI VİZYON 1- Bölge’nin “Kültür Mirası” korunacak ve gelecek nesillere aktarılacaktır. 2- Bölge’nin kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, “Kültür Turizmi” geliştirilecektir.

28 ALANSAL ÖNCELİK İki boyutlu bu vizyon çerçevesinde koruma etkinliklerinde öncelik, “Olası GAP Tur Güzergahları” yakın çevresinde yani turistlerin rağbet edeceği alanlarda olmalıdır. İki boyutlu bu vizyon çerçevesinde koruma etkinliklerinde öncelik, “Olası GAP Tur Güzergahları” yakın çevresinde yani turistlerin rağbet edeceği alanlarda olmalıdır. Devletin altyapı, sağlık, eğitim vb. yatırımlarında da bu öncelik özenle gözetilmelidir. Devletin altyapı, sağlık, eğitim vb. yatırımlarında da bu öncelik özenle gözetilmelidir.

29 OLASI GAP TUR GÜZERGAHLARI

30 TURİZM GELİŞTİRME STRATEJİSİ 1. Güvenli bir ortam 2. Hijyenik koşulların iyileştirilmesi 3. Geniş çaplı bir tanıtım kampanyası ile turist girişlerinin artırılması 4. Özel sektör yatırımlarının (oteller, lokantalar vb.) öncelikli yörelerde hızlanması 5. Turizmin sektörleşmesi ve bölge ekonomisinde çoğaltan etkiler 6. Entegre yaklaşım, koruma ve turizm ile sağlık, altyapı, eğitim, ulaşım vb. diğer sektörler arasında yakın işbirliği/katılımcı yaklaşım/yönetişim

31 G Ü N E Y D O Ğ U A N A D O L U KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI – Taslak/Mart 2005 AMAÇLAR Amaç 1 Bölge'nin tarihi, kültürel ve doğal kaynaklarını entegre bir şekilde KORUMAK ve YÖNETMEK Amaç 2 Bölge'nin önemini, yaşayanlarına ve ziyaretçilerine BİLGİLENDİRMEK Amaç 3 Bölge'nin benzersiz kaynaklarını TANITMAK

32 G Ü N E Y D O Ğ U A N A D O L U KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI – Taslak/Mart 2005 AMAÇLAR Amaç 4 Kamu ve özel sektörü, Bölge'nin mevcut değerlerini GÜÇLENDİRMEYE, fiziksel ve insan kaynaklarına yatırım yapmaya TEŞVİK ETMEK Amaç 5 Bu amaçlara ulaşmak için geçerli olacak her türlü ortaklığı KOORDİNE ve TEŞVİK ETMEK Amaç 6 İl ve Bölge düzeylerinde kültürel miras varlıklarının korunması için SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ MEKANİZMALARI BELİRLEMEK

33 G Ü N E Y D O Ğ U A N A D O L U KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI (ESEP)- BÖLGESEL DÜZEYDE 36 EYLEM PLANI 6 AMAÇ 10 HEDEF 18 STRATEJİ İL DÜZEYLERİNDE 94 EYLEM PLANI

34 Amaç 1 Bölge'nin tarihi, kültürel ve doğal kaynaklarını entegre bir şekilde KORUMAK ve YÖNETMEK

35 EYLEM PLANLARININ İÇERİĞİ Hedeflenen Sonuç Hedeflenen Sonuç Eylem Tanımı Eylem Tanımı Maliyet Tahmini (yıllara göre) Maliyet Tahmini (yıllara göre) Kaynak Öngörüsü ve Bütçe Kaynak Öngörüsü ve Bütçe Eylem Yönetimi Eylem Yönetimi

36 G Ü N E Y D O Ğ U A N A D O L U KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI – Taslak/Mart 2005 TOPLAM MALİYET-Yıllara Göre BÖLGE (%25) +İLLER (%75)...TOPLAM 63 Mil Euro € 0 € 5.000.000 € 10.000.000 € 15.000.000 € 20.000.000 € 25.000.000 12345678910 Yıllar Gerekli Kaynak AMAÇ 6 AMAÇ 5 AMAÇ 4 AMAÇ 3 AMAÇ 2 AMAÇ 1

37 G Ü N E Y D O Ğ U A N A D O L U KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI GEREKLİ KAYNAK- Toplam €63 Mio KMTKB 9% K & T Bakanlığ ı 17% Diğer Kamu 28% Özel Sektör 12% Uluslar arası 34%

38 G Ü N E Y D O Ğ U A N A D O L U KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI İZLEME - DEĞERLENDİRME Performans göstergeleri (her bir eylem için) Performans göstergeleri (her bir eylem için) Yıllık Programlar Yıllık Programlar Beş yıllık performans değerlendirme ve revizyon (gerekirse) Beş yıllık performans değerlendirme ve revizyon (gerekirse)

39 NİHAİ RAPOR-PAYDAŞLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ Mart 2006’da onaylanan ESEP NİHAİ RAPORU Nisan 2006 içinde: 380 paydaş kuruluşa CD,380 paydaş kuruluşa CD, 55 medya Kuruluşuna ve 10 uluslar arası kuruluşa ve 18 üniversiteye CD ve Basılı Özet55 medya Kuruluşuna ve 10 uluslar arası kuruluşa ve 18 üniversiteye CD ve Basılı Özet 18 Olası Birlik Kurucu üyesi, 20 kritik kuruluş ve 16 önde gelen Kütüphaneye 2 Basılı Cilt + Özet +CD18 Olası Birlik Kurucu üyesi, 20 kritik kuruluş ve 16 önde gelen Kütüphaneye 2 Basılı Cilt + Özet +CD olarak dağıtılmıştır. Ayrıca, tam set olarak websitemize yüklenmiştir.

40 G Ü N E Y D O Ğ U A N A D O L U KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI UYGULAMA STRATEJİSİ Bölge’de Önerilen Kurumsal Yapılanma 1. Düzey Bölgesel Kültürel Miras ve Turizm Kalkınma Birliği (KMTKB – Eylem 5.1.1.1 ) 2. Düzey İl Koordinasyon ve Uygulama Birimleri (KMTKB - Eylem 5.1.1.1 ) 3. Düzey Alan Yönetimleri ( Eylem 5.1.1.2 ), Müze Kurulları ( Eylem 5.1.1.3 ) ve Anıt Eser Kurulları ( Eylem 5.1.1.4 )

41 ÖNERİLEN KURUMSAL YAPILANMA DÜZEY 1: KMTKB BÖLGE YÖNETİŞİMİ (ASLİ ve GÖZLEMCİ ÜYELER) TEKNİK YARDIM EKİBİ DÜZEY 2: İL YÖNETİŞİMLERİ (9 İL) Bölge Merkezi DÜZEY 3: İL İÇİ KURULLAR Anıt Eser, Müze, Sit Alanı

42 Bölgesel Düzeyde Sahiplenme İçin Önerilen Yapılanma: KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM KALKINMA BİRLİGİ (KMTKB)

43 NEDEN BÖLGESEL BİRLİK? Eşgüdüm: Farklı kademelerde, birçok sektörde çok sayıda paydaş katılımı Eşgüdüm: Farklı kademelerde, birçok sektörde çok sayıda paydaş katılımı Kaynak Bulma: Ulusal ve uluslar arası fonlardan daha fazla yararlanma Kaynak Bulma: Ulusal ve uluslar arası fonlardan daha fazla yararlanma Tanıtım: Bölgenin bir turist destinasyonu haline gelebilmesi için iller arası dayanışma- “YUKARI MEZOPOTAMYA…” Tanıtım: Bölgenin bir turist destinasyonu haline gelebilmesi için iller arası dayanışma- “YUKARI MEZOPOTAMYA…” Eğitim/Uzman: Nitelikli işgücünün ortaklaşa kullanımı (Teknik Yardım Ekibi) Eğitim/Uzman: Nitelikli işgücünün ortaklaşa kullanımı (Teknik Yardım Ekibi)

44 KMTKB- Tasarım İlkeleri Fon ve Yetki: Birlik, kamu merkezi (Bakanlıklar) ve yerel (Valilik, Belediye) fonlarından yararlanacaktır. Kültürel Miras ve Turizm konusunda izin ve onay yetkileri merkezi yönetim ve yerel kamu idarelerinin elindedir. Fon ve Yetki: Birlik, kamu merkezi (Bakanlıklar) ve yerel (Valilik, Belediye) fonlarından yararlanacaktır. Kültürel Miras ve Turizm konusunda izin ve onay yetkileri merkezi yönetim ve yerel kamu idarelerinin elindedir. Temsil: Yasalarımız STK’ ların ve merkezi yönetimin kamu kuruluşlarının yönetiminde -birlik dahil- oydaş olarak bulunmasına izin vermemektedir. Ancak, bu kuruluşlar “gözlemci” olabilmektedir. Temsil: Yasalarımız STK’ ların ve merkezi yönetimin kamu kuruluşlarının yönetiminde -birlik dahil- oydaş olarak bulunmasına izin vermemektedir. Ancak, bu kuruluşlar “gözlemci” olabilmektedir. Dolayısıyla, Birlik’ in tasarımında; Dolayısıyla, Birlik’ in tasarımında; Bir yandan kamu fon ve yetkilerini kullanan güçlü bir yönetim,Bir yandan kamu fon ve yetkilerini kullanan güçlü bir yönetim, öte yandan STK ve merkezi yönetim kuruluşlarına “gözlemci” statüsü ile katılım olanağı tanıyan bir yerel kalkınma birliği esas alınmıştır.öte yandan STK ve merkezi yönetim kuruluşlarına “gözlemci” statüsü ile katılım olanağı tanıyan bir yerel kalkınma birliği esas alınmıştır.

45 KMTKB- Bölge Yönetişimi KURUCULAR KURULU- 18 üye (9 Vali, 9 Belediye Başkanı) BİRLİK MECLİSİ (36 asli üye + yeni kabul edilecek üyeler+ gözlemci üyeler) BİRLİK ENCÜMENİ 7 üye Başkan+ 3 Vali+ 3 Üye ( dönüşümlü) Birlik Müdürü Mali İşler Yazı İşleri İHTİSAS KOMİSYONLARI Teknik İşler

46 BİRLİK GÖZLEMCİ ÜYELERİ AMERKEZİ YÖNETİM KURULUŞLARI (ANKARA) 1Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 2Başbakanlık, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 3İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Gnl.Md. 4Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Gnl.Md. 5Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Gnl.Md. 6Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırımlar ve İşletmeler Gnl.Md. 7Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Gnl. Md. 8Vakıflar Gnl.Md. 9Çevre ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Gnl. Md. 10Sağlık Bakanlığı 11Bayındırlık Bakanlığı 12Ulaştırma Bakanlığı 13Milli Eğitim Bakanlığı

47 BİRLİK GÖZLEMCİ ÜYELERİ BSTK'LAR 14Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 15Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği 16Çekül Vakfı 17Tarih Vakfı 18Türkiye Bilimler Akademisi 19Arkeologlar Derneği 20Türkiye Seyahat Acentaları Birliği 21Turizm Yatırımcıları Derneği 22Türkiye Otelciler Birliği 23Turist Rehberleri Derneği 24Turizm Yazarları Derneği 25Reklamcılar Derneği CBÖLGESEL ÜNİVERSİTELER-BİRLİKLER 26 Birliğin faaliyet alanında bulunan Üniversitelerden birer temsilci 27GAP Belediyeler Birliği DULUSLAR ARASI KURULUŞLAR 28Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu 29UNESCO Türkiye Temsilciliği 30 İCOMOS (Uluslar Arası Anıtlar ve Sitler Konseyi) Türkiye Milli Komitesi

48 DÜZEY 2: İl Kurulları Vali Başkanlığında, 4 asli meclis üyesinin yanı sıra kültür ve turizm sorumluları: İl Kültür Md., İl Özel İdare Md., Vakıflar Bölge Md., Ticaret ve Sanayi Odası, Mimar/Şehir Plancıları /İnşaat Müh.Odası yerel şube. veya temsilcilikleri, İldeki Üniversiteler, Kültür ve Turizmle ilgili 2 dernek/vakıf, Yerel Medya’dan 2 temsilci Gerekirse İlçelerdeki belediyeler, kaymakam ve muhtarlıklar

49 KMTKB- Teknik Yardım Ekibi Hizmet Satın Alımı: Yaklaşık 50 uzman Bölge Koordinatörlüğü  1 bölge koordinatörü  4 koordinatör yrd. (4 gurup)  1 Sekreter (Toplam 6 kişi) İl Koordinatörlükleri  1 koordinatör  2 teknik personel  1 sekreter (9 ilde toplam 36 kişi) ÖZEL UZMANLAR/DANIŞMANLAR - (Minimum 7 adet)

50 “BİRLİK” OYLAMASI-Yöntem TYE, Mayıs 2005’de, söz konusu Birlik kuruluşuna yönelik sürecin ilk adımı olarak, önerilen birliğin potansiyel kurucu üyeleri durumunda olan 9 Vali ve 9 Belediye Başkanı’na konuyla ilgili tüm bilgileri (gerekçe, yasal dayanak, Taslak Tüzük, organizasyon şeması- işleyiş, kuruluş için gerekli işlemler) içeren bir dosya ile birlikte “Birlik Değerlendirme Formları” iletmiştir. TYE, Mayıs 2005’de, söz konusu Birlik kuruluşuna yönelik sürecin ilk adımı olarak, önerilen birliğin potansiyel kurucu üyeleri durumunda olan 9 Vali ve 9 Belediye Başkanı’na konuyla ilgili tüm bilgileri (gerekçe, yasal dayanak, Taslak Tüzük, organizasyon şeması- işleyiş, kuruluş için gerekli işlemler) içeren bir dosya ile birlikte “Birlik Değerlendirme Formları” iletmiştir. Söz konusu belgeler, olası 18 kurucu üyeye, 18 Haziran’a kadar bu formları kişi olarak bizzat kendilerinin doldurmaları ve imzalayarak iade etmeleri gerektiğini belirten bir yazı ekinde Mayıs 2005 içinde iletilmiştir. Söz konusu belgeler, olası 18 kurucu üyeye, 18 Haziran’a kadar bu formları kişi olarak bizzat kendilerinin doldurmaları ve imzalayarak iade etmeleri gerektiğini belirten bir yazı ekinde Mayıs 2005 içinde iletilmiştir.

51 “BİRLİK” OYLAMASI-Sonuç Taslak Tüzük konusunda Yapılan oylamanın 25 Temmuz 2005 itibariyle sonuçları Potansiyel 18 kurucu üyeden 13’ü (6 Belediye Başkanı ve 7 Vali oylamaya) cevap vermiştir. Potansiyel 18 kurucu üyeden 13’ü (6 Belediye Başkanı ve 7 Vali oylamaya) cevap vermiştir. 3 Belediye Başkanı ve 2 Vali yanıt göndermemiştir. 3 Belediye Başkanı ve 2 Vali yanıt göndermemiştir. Oylamaya katılan 13 üyeden 11’i (5 Başkan ve 6 Vali) Birlik’ i desteklediklerini ifade etmişlerdir. Oylamaya katılan 13 üyeden 11’i (5 Başkan ve 6 Vali) Birlik’ i desteklediklerini ifade etmişlerdir. Destek verenlerin 9’u Tüzük’ü aynen benimsemiş, 2 si (1 Vali ve 1 Başkan) tüzüğe dahil edilebilecek görüşler sunmuşlardır. Destek verenlerin 9’u Tüzük’ü aynen benimsemiş, 2 si (1 Vali ve 1 Başkan) tüzüğe dahil edilebilecek görüşler sunmuşlardır. 1 Vali gerekçesiz ret göndermiş, 1 Başkan gerekçeleri ret anlamı taşıyan görüş sunmuştur. 1 Vali gerekçesiz ret göndermiş, 1 Başkan gerekçeleri ret anlamı taşıyan görüş sunmuştur.

52 Kültürel Miras ve Turizm Birliği’nin kurulması için yeterli desteğin bulunduğu saptanmıştır. “BİRLİK” OYLAMASI-Sonuç Haziran 2005

53 KURUCULAR KURULU TOPLANTISI 22 Haziran 2006 günü Ankara’da, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanı ile Müsteşarı, Avrupa Komisyonu yetkilileri ve İçişleri Müsteşarı’nın da katılımı ile yapıldı. 22 Haziran 2006 günü Ankara’da, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanı ile Müsteşarı, Avrupa Komisyonu yetkilileri ve İçişleri Müsteşarı’nın da katılımı ile yapıldı. 18 kurucudan 17’sı katıldı. Taslak Tüzük oylanarak kabul edildi. 18 kurucudan 17’sı katıldı. Taslak Tüzük oylanarak kabul edildi. Birlik merkezinin ilk iki yıl için Mardin’de olması oylanarak kararlaştırıldı. Birlik merkezinin ilk iki yıl için Mardin’de olması oylanarak kararlaştırıldı. Kuruluşun yasal işlemlerini ikmal etmek üzere, Mardin Valisi Sn. Mehmet Kılıçlar ile onun yanına alacağı kişilerden oluşacak bir Girişimci Kurul görevlendirildi. Kuruluşun yasal işlemlerini ikmal etmek üzere, Mardin Valisi Sn. Mehmet Kılıçlar ile onun yanına alacağı kişilerden oluşacak bir Girişimci Kurul görevlendirildi. Kuruluş işlemleri sürdürülmektedir. Kuruluş işlemleri sürdürülmektedir.

54 G Ü N E Y D O Ğ U A N A D O L U KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ PLANI 2002-2015 www.gapkulturelmiras.com


"Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu www.gapkulturelmiras.com www.gapculturalheritage.comPROGRAM:KMGM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları