Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.kalder.org Kıyaslama ve URGE Projelerinde Kıyaslamanın Önemi 20 Kasım 2013 Deniz Yücesoy - Berçin Gün - Aysun Telek Hoş Geldiniz T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.kalder.org Kıyaslama ve URGE Projelerinde Kıyaslamanın Önemi 20 Kasım 2013 Deniz Yücesoy - Berçin Gün - Aysun Telek Hoş Geldiniz T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 www.kalder.org Kıyaslama ve URGE Projelerinde Kıyaslamanın Önemi 20 Kasım 2013 Deniz Yücesoy - Berçin Gün - Aysun Telek Hoş Geldiniz T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI KOBİ İŞBİRLİĞİ VE KÜMELENME PROJESİ URGE YÖNETİCİLERİ EĞİTİM PROGRAMI 1

2 Amaç Kıyaslamadan  URGE Projelerinden beklenen en yüksek katma değeri elde edebilmek için Kıyaslamadan faydalanma  Kıyaslamanın URGE Projelerinde hangi aşamalarda kullanılabileceğinin anlaşılması 2

3 Kapsam  Kıyaslamanın Tanımı  Kıyaslamanın Önemi  Kıyaslama Süreci  Kıyaslamanın URGE Projelerindeki Rolü  Deneyim Paylaşımı 3

4 KalDer 1990 Yılında Kuruldu1990 Yılında Kuruldu Misyon Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak Misyon Vizyon Cumhuriyetimizin 100. yılında sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde ülkemizi çağdaş yaşam düzeyine ulaştırmak amacı ile, Türkiye'nin tüm bölgelerinde mükemmellik kültürünü içselleştirmiş, rekabetçi kurum ve kuruluşlar yaratılmasına katkıda bulunan bir kuruluş olmak Vizyon

5 KalDer KalDer'e üyelik:  Tüzel Üyelik  Bireysel Üyelik İSO İlk 500 Listesindeki KalDer üye sayısı145 İSO İlk 500 Listesindeki KalDer üye sayısı145 2044 Üye 900 Kuruluş 2044 Üye 900 Kuruluş Şubeler:  Ankara  Bursa  Eskişehir  İzmir

6 KalDer Hizmetleri Rekabet Gücünü artırmada destek faaliyetleri Ulusal Kalite Hareketi Değerlendirme Hizmetleri Kıyaslama Çalışmaları Ulusal ve Uluslararası Stratejik İşbirlikleri Eğitim ve Seminerler Ulusal Kalite Hareketi Eğitimleri EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimleri Kalite ve Yönetim Sistemi Eğitimleri Kurumsal Gelişim Eğitimleri Kişisel Gelişim Eğitimleri Çalıştaylar Derecelendirme Hizmetleri Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) Bilinçlendirme ve Katkı Faaliyetleri Kalite Kongresi, Liderler Forumu, Kalite Profesyonelleri ve Organizasyonları Zirvesi Kazananlar Konferansı Kamu Kalite Sempozyumu (Ankara) Kalite ve Başarı Sempozyumu (Bursa) Kalite Şöleni (Eskişehir) Mükemmelliği Arayış Sempozyumu (İzmir) Uzmanlık Grupları ve Platformları Paylaşım Konferansları Tanıma ve Takdir Programları Türkiye Mükemmellik Ödülleri (BÖİ, KOBİ, STK, Kamu) Mükemmellik Aşamaları Yerel Kalite Ödülleri

7 KalDer İşbirlikleri EFQM / Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın Ulusal İşbirliği Ortağı ASQ / Amerika Kalite Derneği Dünya İş Ortağı MEQA / Ortadoğu Kalite Derneği Kurucu Üyesi Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesini Türkiye’den imzalayan ilk kuruluş.

8 European Foundation for Quality Management (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) KurucularKuruluş: 1988 14 Kurucu Üye: Bosch, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer, Volkswagen Üye Sayısı 500 Büyük Ölçekli Kuruluşlar Kategorisi: 1992 Kamu Sektörü Kategorisi: 1996 KOBİ Kategorisi: 1997 Operasyonel Birimler Kategorisi: 1997 Mükemmellik Aşamaları: 2001 Model Revizyonu: 2003, 2010, 2013

9 EFQM Mükemmellik Modeli Üç Unsur: Temel Kavramlar 9 Kriter RADAR

10 Temel Kavramlar

11 Model Kriterleri

12 Model Dinamikleri Harekete Geç Etki

13 RADAR Uygulaması Gerçekleştirmek istediğiniz SONUÇLARI tanımlayın İyileştirmeyi gerçekleştirecek YAKLAŞIMLARI geliştirin İyileştirme Planını YAYIN Etkiyi DEĞERLENDİRİN ve istenilen sonucu elde etmeyi güvence altına almak için İYİLEŞTİRİN

14 KalDer – EFQM Modeli Kilometre Taşları 1992 1992 Ulusal Kalite Ödülü (UKÖ) ve Model’e ilişkin ilk duyuru 1993 1993Kalite Kongresi’nde ilk ödül 1996 1996Türkiye’den ilk EFQM Avrupa Büyük Ödülü ve Başarı Ödülü 1997 1997 UKÖ sürecinde Başarı Ödülü uygulaması 1998 1998Ulusal Kalite Hareketi (UKH) sürecinin başlatılması 1998 1998KOBİ ödül kategorisinin oluşturulması 2002 2002Sivil Toplum Kuruluşları kategorisi 2003 2003Mükemmellik Aşamaları Tanıma Sistemi’nin uygulamaya alınması 2004 2004Eğitim ve Sağlık kategorileri 2007 2007Mükemmellikte Süreklilik Ödülü uygulamasının başlatılması 2010 20102010 sürümünün uygulamaya alınması 2010 2010 Radarın uygulamaya alınması 2013 20132013 sürümünün uygulamaya alınması

15 Dünya Kalite Ödülleri 1951 1951 Deming Ödülü 1988 1988Malcolm Baldrige Kalite Ödülü 1992 1992 EFQM Mükemmellik Ödülü

16 Ödül Kategorileri İşletme Kategorileri Büyük Ölçekli İşletmeler (BÖİ) Operasyonel Birimler Bağımsız KOBİ Bağlı KOBİ Kamu Sektörü Eğitim Sağlık Kamu Yönetimi ve Hizmetleri Sivil Toplum Kuruluşları (STK)

17 Türkiye'de Kalite Ödülleri 1993 – 2013 dönemi  Başvuru Sayısı: 254 kuruluş  Görev Alan Değerlendirici Sayısı: 1020 Ödüller 1993-2013  28 Büyük Ödül  47 Başarı Ödülü  6 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü EFQM Mükemmellik Ödülü  8 Büyük Ödül  13 Başarı Ödülü

18 Dünyadaki Değişimler 18  Dünya ulaşım sistemlerinin, serbest ticaret antlaşmalarının ve internet iletişim sistemlerinin hızlı gelişimi ile dünya küçülmekte,  Yüksek kalitede ürünler dünyanın her yerinde kabul görmekte,  Mükemmel ürünler dünyaya yayılmakta, insanlar kendi ülkelerinin düşük kaliteli ürünlerini dahi almamaktadır.

19 Dünyadaki Değişimler 19  Ürün ve hizmet fiyatlarında hızlı düşüşler,  Üretimde ve ürün çeşitliliğinde artış,  Küresel ısınma,  Müşteri odaklı anlayışın pazara hakim olması.  Dünya pazarının küreselleşmesi sonucu yoğun rekabet yaşanmaktadır.

20 Dünyadaki Değişimler 20 KÜRESEL REKABETE KÜRESEL REKABETE ayak uyduran firmalar, müşterileri için sürekli olarak kaliteli ürün ve hizmet üretebilen, müşteri tatminini yaratan firmalardır.

21 FİYAT TERMİN MÜŞTERİ BEKLENTİSİ KALİTE

22 Kıyaslama  Dünya genelinde özel ve devlet kuruluşlarının performanslarını artırmak amacıyla kullandıkları bir öğrenme aracıdır.  Kuruluşun iyileştirmek istediği süreçlerinde en iyiyi ve daha iyiyi bulmayı ve onlardan öğrenmeyi ve kendi süreçlerine uygulayarak gelişme sağlamayı amaçlayan bir yöntemdir.  Kıyaslama araştırma ve öğrenmeye dayalı bir iyileştirme ve geliştirme metodudur. 22

23 Kıyaslama  En iyisi ile mukayese et  En iyisinden öğren  Öğrendiklerini adapte et  Yeni hedefler koy  Harekete geç  Rekabet avantajlarını yakala 23 Kıyaslama En İyi Uygulamaların Bulunması ve Uygulanmasıdır

24 Niçin Kıyaslama? Uygarlığın ve Teknolojinin Gelişim Sürecinde Hep Vardır: İlk insanların avcılık deneyimlerindeki gelişme, Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ve bakımı süreçlerinde sağlanan gelişme, Usta-çırak ilişkisi veya başkalarından öğrenerek gelişme kaydeden bireyler, Ateşi bulan kişi ve ateşi ikinci defa yakan kişi arasındaki öğrenme ilişkisi örnek verilebilir 24

25 Niçin Kıyaslama? İş Dünyasında İlk Kıyaslama İle Öğrenme Uygulamaları Örnekleri: 1815: Tekstil FRANCİS LOWEL 1912: OtomotivHENRİ FORD 1948: ToyotaELİJİ TOYODA 25

26 Niçin Kıyaslama? 26 En basit ve en doğru soruyu sordu Başka örgütler ne yapıyor da bizden daha iyi sonuçlar alıyor? JURAN 1964

27 İş Dünyasında Kıyaslama 27  1970’lerde iş dünyasına girdiği zaman kıyaslamaların yapıldığı ölçüm prosesini tanımlayacak anlama gelmiştir.  Bu doğal proses ancak 1990’lı yıllarda ABD’de ve Avrupa’da yaygın olarak kullanılmaya başlandı.  Malcolm Baldrige Kalite Ödülü, Avrupa Kalite Ödülü (EFQM) süreçleri kıyaslama prosesinin tanınmasını ve kullanılmasını sağladı.

28 Kıyaslamanın Gelişimi 28 ZamanYöntemTanımUygulama 1976’ya kadarÜrüne Dayalı Kıyaslama Ürünlerin teknik açıdan kıyaslanmasıRekabetçi ürün analizleri 1976-1982Rekabetçi Kıyaslama Üretim süreçlerinin kıyaslanması ve maliyetin düşürülmesi Rakiplerin üretim yöntem, teknik ve süreçlerinin kıyaslanması 1982-1988Süreç KıyaslamaSektör farkı gözetilmeksizin iyi uygulamaların sürekli araştırılması (Kıyaslamanın hizmet sektöründe de kullanılması) Farklı alanlarda faaliyet gösteren örgütlerin iyi uygulamalarının transfer edilmesi 1988’den sonra Stratejik Kıyaslama ve Global Kıyaslama En iyi olanların bulunması ve başarılarının altında yatan temel felsefenin kavranması Stratejik işbirlikleri, konsorsiyumlar, ortaklık bazlı çalışmalar

29 Kıyaslama 29 Organizasyonları üstün performansa götüren,  en iyi uygulamaların,  yaratıcı düşüncelerin,  etkin işletme prosedürlerinin, araştırılmasında kullanılan basit ve sistematik bir prosestir.

30 Kıyaslama Ne Değildir?  Bir performans değerlendirme aracı değildir.  Çabuk uygulanan bir program, her derde deva bir ilaç veya halkla ilişkiler değildir.  İsteksiz veya yarı istekle uygulanacak bir program değildir.  Sadece kaynak kullanımında düşüş sağlamak amacıyla kullanılacak bir yaklaşım değildir. 30

31 Kıyaslama Ne Değildir?  Rakip Analizi değildir  Kopyalama değildir  Sadece sonuçları karşılaştırma değildir  Sadece üretim süreçleri için değildir  Diğer kuruluşlara yapılan turistik gezi değildir  Endüstriyel casusluk değildir  Pazar araştırma faaliyeti değildir.  Çabuk ve kolay gerçekleştirecek bir süreç değildir. 31

32 Kıyaslama Kimlerle Yapılır?  Kuruluş içinde yapılır.  Kuruluş dışında; Rakiplerle, Aynı sektördeki kurumlarla Farklı sektördeki kurumlarla En iyi Uygulayıcılarla yapılır. 32

33 Kıyaslama Çeşitleri  İç Kıyaslama  Rekabetçi Kıyaslama  Endüstri dışı Kıyaslama  Proses Kıyaslama  "Generic" Kıyaslama 33

34 Kıyaslama İlkelere ve Yasalara Uygun Olmalıdır Rüşvet ve benzeri yollar denenmemelidir. Kazan kazan ilkesine uyulmalı ve bir sözleşme yapılmalıdır. Gizlilik prensibine uyulmalıdır. Kıyaslama sonuçları amaçlara uygun kullanılmalıdır. Kıyaslamada konu ile ilgili kişilerle ilişki kurulur. Kıyaslamadan önce, kıyas ortağına bir gündem gönderilir ve hazırlanması için zaman tanınır. 34 Kıyaslama çalışması ile elde edilen bilgiler gizlidir. Ortak amaç dışında kullanılamaz

35 Kıyaslama Süreci 35 Güçlü ve İ.A.A İyileştirme Fırsatları Kıyaslama Yapılacak Kurum Kıyaslama Süreci Kıyaslama Ekibi Öğrenileni Uygulama Bilgileri Karşılaştırma Farklılıklar Belirleme Girdi Çıktı Sonuç Bilgi Toplama Karşılaştırma Öğrenmeİyileştirme

36 1. Adım: Bilgi Toplama Hangi bilgiler toplanacak? Temel kurallar? İstenen bilgiye nasıl ulaşacağız? Bilgileri nasıl toplayacağız? Bilgileri nasıl derleyeceğiz? Sorularına cevap bulduktan sonra karşı tarafla bilgi paylaşımına başlayabiliriz. 36

37 2. Adım: Karşılaştırma Aşaması Fark Analizi: Kıyaslama bulguları çerçevesinde uygulama incelenir. Farklılıklar ve yenilikler saptanır. Kıyaslama yapılan kuruluş ile aradaki fark belirlenir. 37

38 3. Adım: Öğrenme Aşaması 3.1 Mevcut Durum Analizi: Güçlü ve zayıf yanlar ve alanlar saptanır. Zayıf olan yönlerde müşteriye sunulacak ürün ve hizmet üzerinde etkisi yüksek olan hususlar belirlenir. Kıyaslama yaparak iyileştirilecek süreçler belirlenir. En yüksek kazanç sağlayacağınız süreç üzerinden kıyaslama yapma kararı verilir. 38

39 3. Adım: Öğrenme Aşaması 3.2. Kıyaslama Sürecinin Analizi: Sürecin müşterisinin/müşterilerinin istekleri ve beklentileri tanımlanır. Sürecin çıktıları tanımlanır. Sürecin girdileri ve çıktıları için performans ölçümleri tanımlanır. 39

40 3. Adım: Öğrenme Aşaması 3.3. Kıyaslama Kuruluşunu Belirleme: Kıyaslama yapılacak alanlarda daha iyi ya da en iyi firmalar araştırılır. Kıyaslama ortağının seçiminde; Kalite yaklaşımları, Karlılık ve pazar payı Faaliyetleri göz önünde bulundurulur. 40

41 4. Adım: Uygulama ve İyileştirme 4.1. Kıyaslama Ekibinin Oluşturulması: Ekip üyelerinin özellikleri çalışmayı doğrudan etkiler; Konuyla ilgili bilgiye sahip Öğrenmeye açık Takım çalışmasına açık İletişim becerisi iyi Zaman ayırabilen Açık fikirli 41

42 4. Adım: Uygulama ve İyileştirme 4.2. Veri Toplama Hazırlığının Yapılması: Kıyaslama çalışmasının adımlarını ve zamanlamasını gösteren bir "proje planı" hazırlanır; Kilometre taşları Görev ve sorumluluklar İletişim planı Kıyaslama sürecinin gözden geçirilmesi için kontrol listesi oluşturulur 42

43 4. Adım: Uygulama ve İyileştirme 4.3. Kıyaslama Ortağı ile İlişki Kurulması: Planın kuruluşa iletilmesi ve mutabakat Planı hayata geçirme 43

44 4. Adım: Uygulama ve İyileştirme 4.4. Gözden Geçirme ve Sonlandırma: Elde edilen bulguların amaç çerçevesinde değerlendirilmesi (kontrol listelerine dayanarak) İhtiyaç doğrultusunda farklı kıyaslama noktalarının saptanması Elde edilen bulguların derlenmesi 44

45 İhracat Yurt Dışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri URGE Projelerinde Kıyaslama 45 Proje Destek Aşamaları İhtiyaç Analizi Sektör, bölge ve firma analizlerine dayalı hedef belirleme, strateji geliştirme Firmaların faaliyetlerini geliştirme, işbirlikleri geliştirme Hedef pazarlara yönelik eylemler Ortak Vizyon Oluşturma Ortak EğitimOrtak Pazarlama

46 URGE Projelerinde Kıyaslama 46 İhtiyaç Analizi Sektör, bölge ve firma analizlerine dayalı hedef belirleme, strateji geliştirme Ortak Vizyon Oluşturma Kümeyi oluşturan kuruluşların arasında kıyaslama Sektörel kıyaslama Rakipler arası kıyaslama

47 Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri URGE Projelerinde Kıyaslama 47 İhtiyaç Analizi Sektör, bölge ve firma analizlerine dayalı hedef belirleme, strateji geliştirme Firmaların faaliyetlerini geliştirme, işbirlikleri geliştirme Ortak Vizyon Oluşturma Ortak Eğitim Süreç kıyaslamaları

48 Yurt Dışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri URGE Projelerinde Kıyaslama 48 İhtiyaç Analizi Sektör, bölge ve firma analizlerine dayalı hedef belirleme, strateji geliştirme Firmaların faaliyetlerini geliştirme, işbirlikleri geliştirme Hedef pazarlara yönelik eylemler Ortak Vizyon Oluşturma Ortak EğitimOrtak Pazarlama Süreç kıyaslamaları

49 İhracat Yurt Dışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri URGE Projelerinde Kıyaslama 49 İhtiyaç Analizi Sektör, bölge ve firma analizlerine dayalı hedef belirleme, strateji geliştirme Firmaların faaliyetlerini geliştirme, işbirlikleri geliştirme Hedef pazarlara yönelik eylemler Ortak Vizyon Oluşturma Ortak EğitimOrtak Pazarlama Sonuçları Kıyaslama

50 50 Katılımınız için Teşekkür Eder, Kıyaslamanın URGE Projelerinize Katma Değer Yaratması Umuduyla Başarılar Dileriz Kıyaslama ile ilgili tüm sorularınız için www.kalder.org bercin.gun@kalder.org


"Www.kalder.org Kıyaslama ve URGE Projelerinde Kıyaslamanın Önemi 20 Kasım 2013 Deniz Yücesoy - Berçin Gün - Aysun Telek Hoş Geldiniz T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları