Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOLU BELEDİYESİ KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN (ÇÖP BİYOGAZ) ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOLU BELEDİYESİ KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN (ÇÖP BİYOGAZ) ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ."— Sunum transkripti:

1 BOLU BELEDİYESİ KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN (ÇÖP BİYOGAZ) ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

2 AMAÇ VE HEDEFLER Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, Kaynak çeşitliliğinin artırılması, Bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, Atıkların değerlendirilmesi, Yeni istihdam alanı yaratılması, Sera gazı emisyonlarının azaltılması, Etrafa yayılan kötü kokunun önlenmesi, KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

3 Ekim 2010 - Haziran 2011 Ağustos 2011 Kurulum: 3 Milyon $ İşletme: 50.000 TL KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

4 UYGULAMA YAPILMADAN ÖNCEKİ MEVCUT DURUM Projeye başlanmadan önce deponi sahasındaki düzenlemeler çevresel tedbirler alınarak yapılmış olsa da düzenli depolama ve ayrıştırma işlemleri gerektiği gibi yapılmamaktaydı. KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

5 Deponi sahasına getirilen evsel atıklara ait veriler gereken hassasiyette tutulmamaktaydı. Ayrıca zararlı gazların atmosfere doğrudan verilmemesini sağlayacak olan gaz baca sayısı yeterli sayıda değildi. KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

6 Proje Öncesi Düzenli Depolama Ayrıştırma Gelen Atık Verisi-Kaydı Zararlı Gazların Bertarafı KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

7 T.C. Bolu Belediyesi CEV MARMARA Enerji Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti. * Yap * İşlet * Devret KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

8 Kısaca çevrenin korunması amaçlarıyla gerçekleştirilen bu proje, Bolu’daki Katı Atık Depolama Alanında, çöpten elektrik üretimi için uygun bir tesisinin kurulmasını amaç edinmiştir. KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

9 SAHADA YAPILAN ÇALIŞMALAR Katı atık depolama alanında öncelikle dikey ve yatay borulamalar yapılarak gaz toplama aşaması tamamlanmıştır. KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

10 Sonra depolama alanına gaz toplama bacaları yerleştirilmiş olup, bu bacalardan iletilen gaz Manifold istasyonlarında regüle edildikten sonra ana hat vasıtasıyla üretim öncesi arıtma sistemine iletilmiştir. KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

11 Son aşama olarak; gaz motoruna gelen metan gazı ileri teknoloji kontrol sistemi ile operatörler tarafından elektriğe dönüştürülüp dağıtım sistemine verilmek suretiyle üretime başlanmıştır. Ağustos 2011 tarihinde elektrik üretimine başlanılmıştır. KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

12 Başlangıçta 1,1 MW kapasiteyle, 5 Milyon KWh/yıl elektrik üretimi gerçekleşmesi hedeflenmekte olup, tesis kapasitesinin rehabilitasyon sonucu kademeli olarak arttırılması planlanmaktadır. KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

13 2011 YILINA AİT VERİLER 2011 YILINDA SİSTEME VERİLEN AKTİF ENERJİ MİKTARLARI AYLARAktif Enerji - kwh OCAK0 ŞUBAT0 MART0 NİSAN0 MAYIS0 HAZİRAN0 TEMMUZ0 AĞUSTOS0 EYLÜL90.620 EKİM52.420 KASIM59.680 ARALIK49.380 TOPLAM / KWH 252.100

14 2012 YILINA AİT VERİLER 2012 YILINDA SİSTEME VERİLEN AKTİF ENERJİ MİKTARLARI AYLARAktif Enerji - kwh OCAK39.080 ŞUBAT47.070 MART46.790 NİSAN51.030 MAYIS69.620 HAZİRAN84.560 TEMMUZ90.123 AĞUSTOS120.480 EYLÜL109.780 EKİM105.550 KASIM121.660 ARALIK123.820 TOPLAM / KWH 1.009.563

15 2013 YILINA AİT VERİLER 2013 YILINDA SİSTEME VERİLEN AKTİF ENERJİ MİKTARLARI AYLARAktif Enerji - kwh OCAK151.320 ŞUBAT150.900 MART131.950 NİSAN125.800 MAYIS80.740 HAZİRAN0 TEMMUZ0 AĞUSTOS0 EYLÜL0 EKİM0 KASIM0 ARALIK0 TOPLAM / KWH 640.710

16 UYGULAMA ORTAKLARI VE GÖREVLERİ Bolu Belediye Başkanlığı Sorumlulukları; Belediyenin görev ve sorumluluğunda olan katı atıkların depolanma sahasına getirilmesi, Sahaya yönelik alt yapı çalışmalarının yapılması (su, yol, kanalizasyon, asfaltlama, elektrik, haberleşme vs.), Üretilecek elektriğin yüksek gerilim hattına taşınması için gerekli bağlantıların kurulması, KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

17 Bolu Belediyesi’nin Sorumlulukları Evsel atıkların depo sahasına getirilmesi Depo sahası altyapı hizmetleri Tesis ve şebeke arası elektrik bağlantısı KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

18 CEV MARMARA Enerji Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti. Sorumlulukları; Deponi sahasında oluşan metan gazının kullanılarak enerjiye dönüştürülmesi, Bu amaçla biyogaz tesisinin mühendislik tasarımı, projelendirilmesi, kurulması, işletilmesi, lisanslarının alınması, raporların hazırlanması, sistemin iyileştirilmesinden ve bakımından sorumlu üç teknik personele eğitim verilmesi, Deponi sahasının yeşillendirilmesi, Çevreye kötü koku yayılmasının önlenmesi, Civarda yaşayan halkın ve kullanıcıların maruz kalacağı olası engellerin minimize edilmesine yönelik önlemlerin alınması. KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

19 CEV Marmara Firması Sorumlulukları Metan gazından elektrik elde edilmesi Tesisin işletilmesi Deponi sahasının yeşillendirilmesi KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

20 KARŞILAŞILAN TEMEL ZORLUKLAR VE PROBLEMLER Atık miktarının yetersiz olması, Atıkların ayrıştırılmasında gereken hassasiyetin gösterilmemesi, Tesisin kurulum aşamasında gerekli olan geçmiş yıllara ait atık envanterinin temin edilmesinde yaşanılan zorluk, Enerji konusunda uzman personel yetersizliği, Belediyenin öz kaynaklarının böyle bir yatırıma yeterli olmaması, KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

21 BUNLARI AŞMAK İÇİN ALINAN ÖNLEMLER Belediyemize ait atık su arıtma tesisinden çıkan arıtma çamurunun depolama sahasına dökülmesi, Oluşan atıkların uygun şekilde toplanması durumunda çevresel ve ekonomik kazanımları olacağına dair halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarının yapılması, KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

22 Ayrıca kaynağında ayrıştırmanın sağlıklı yapılamaması durumuna karşın deponi sahasında atık ayrıştırma tesisinin kurulması, KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

23 Depolama sahasına gelen atıkların miktarlarının ve türlerinin sağlıklı ve düzenli şekilde kayıt altına alınmasının sağlanması, Atık envanterinin oluşturulması Yap- işlet modeli ile yatırımın başka yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesine ve yabancı ortaklığı ile uzman bir ekibin çalışmasına olanak sağlanması, Görsel ve yazılı materyallerin hazırlanması ve belli aralıklarla halka ulaştırılması. KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

24 Çevresel Yenilenebilir enerji kullanımı Atıkların değerlendirilmesi Sera gazı emisyonu azaltılması Koku probleminin yok edilmesi Ekonomik Belediye için ek gelir kaynağı Kaynak çeşitliliği Sosyal İstihdam Çevre bilinci için örnek uygulama

25 EKONOMİK FAYDALAR Bu proje yabancı yatırımcıların ilimize yatırım yapmasına olanak sağlandı. Yabancı ve Türk ortaklığı kurularak 3 milyon dolarlık yatırım maliyeti olan bir Biyogaz Tesisi Bolu Belediyesi bünyesinde kuruldu. Deponi sahasında yap-işlet modeli ile kurulmuş olan enerji üretim tesisinden Belediye ek gelir elde etti. PROJEDEKİ KAZANIMLAR

26 Deponi sahasından çıkan çöp gazının yaklaşık % 55'nin saf metan (CH4) olduğu tespit edildi ve gaz toplama bacaları kurularak maksimum seviyede 750-1000 m3/saat ve dolayısıyla 22.000 m3/ gün saf metan gazı elde edilerek enerji üretimi sağlandı. Yani ucuz maliyette elektrik üretimi gerçekleştirildi. Günlük 1,5 MW kapasiteyle, 5,4 Milyon KWh/yıl elektrik üretimi yapıldı ve ulusal elektrik dağıtım firması olan SEDAŞ’ a satışı sağlandı. PROJEDEKİ KAZANIMLAR

27 SOSYAL FAYDALAR Bu yeni yatırım ile 28 kişi istihdam edildi. Toplumun geri kazanım konusunda bilinç düzeyinin artırılması için bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Atıkların ayrıştırılması konusunda 76 okulda toplam 53.060 öğrenciye eğitim verilerek geri dönüşüm bilinci oluşturuldu. PROJEDEKİ KAZANIMLAR

28 ÇEVRESEL FAYDALAR Deponi sahasına ait çevresel analizler 3 aylık periyotlar halinde düzenli olarak yapılmaya başlandı. Geri kazanım konusunda halkın bilinç düzeyinin arttırılması ile ayrıştırmanın daha sağlıklı yapılması sağlandı. Böylelikle deponi sahasının ömrü uzatıldı Ayrıştırmanın tam yapılmasıyla enerji üretimi hammadesi daha kaliteli hale dönüştürüldü. Yıllık 68.000 ton (2010 yılına ait veri) evsel atık diğer atıklardan ayrıştırılarak toplandı ve düzenli depolanarak metan gazı oluşumunu arttırıcı şekilde kullanıldı. PROJEDEKİ KAZANIMLAR

29 Bolu Belediyesi atıksu arıtma tesisinden çıkan yıllık 2016/ton (2010 yılına ait veri) arıtma çamurundan metan gazını arttırıcı şekilde faydalanıldı Deponi sahasında oluşan kötü koku minimize edildi. Atık depolama sahalarında oluşan sera gazlarından olan metan ve karbondioksitin havaya verilmesi engellenerek sera gazı emisyonu minimize edildi böylece küresel ısınmaya olumsuz etki azaltıldı. Çöplerin yanma ve patlama riski azaltıldı. Yenilenebilir enerji kullanımı ile doğal kaynakların ömürleri uzatıldı PROJEDEKİ KAZANIMLAR

30 KURUMSAL FAYDALAR Bolu ölçeğinde bir il için Türkiye’de gerçekleştirilmiş ilk projedir. Bu sebeple aynı ölçekteki belediyelere örnek olacaktır. Proje ekonomik, çevre, istihdam ve teknik açıdan Türkiye’de mevcut uygulamalara da örnek teşkil edecektir. Deponi sahasında yap-işlet modeli ile kurulmuş olan biyogaz tesisinden Belediye ek gelir elde edilmiştir. Kurumsal imaja olumlu etkisi olmuştur. PROJEDEKİ KAZANIMLAR

31 TEŞEKKÜRLER GÜLDEN ÖZDEMİR Çevre Mühendisi


"BOLU BELEDİYESİ KATI ATIK DEPOLAMA ALANINDAN (ÇÖP BİYOGAZ) ENERJİ ÜRETİM TESİSİ PROJESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları