Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Chapter -1 : İnsan İletişiminin Temeli

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Chapter -1 : İnsan İletişiminin Temeli"— Sunum transkripti:

1 Chapter -1 : İnsan İletişiminin Temeli
Kısım I : Konu Özeti: Niçin iletişimi öğreniriz? Nasıl tarif ederiz ? İletişimin başarılı olup olmadığını nasıl ölçeriz? İletişim modelleri İletişimin karekterleri Yaşam boyu iletişimin prensipleri Başkalarıyla iletişimi nasıl yaparız

2 İnsan İletişiminin Temeli
Reference Book: S.A.Beebe; S.J.Beebe & D.K.Ivy “Coomunication Principles for a lifetime” Allyn & Bacon

3 Kısım -1 : İnsan İletişiminin Temeli
Bu bölümün amaçları nelerdir?: İletişimin üç özelliğini kullanarak iletişimin başarılı olup olmadığının belirlenmesi. İletişimin beş karekterinin belirlenmesi İletişimin beş temel özelliğinin listelenmesi izah edilmesi. İletişimde kullanılan hareketlerin,karşılıklı ilişkilerin ve şekil değişmelerinin mukayeseli olarak irdelenmes. Bu bölümden beklenen son amaç ise iletişimin tarifi ve iletişimin insan hayatında neden önemli bir yeri olduğunun incelenmesidir.

4 İnsan İletişiminin Temeli
İletişim hayatımızın esas parçası olup vazgeçilmez bir unsurudur. Çünkü bizler insanız. Günlük hayatımızda biz biribirlerimizle konuşur ve yardımlaşırız.Bunu bütün hayatımız boyunca yapmak zorundayız.çünkü biz insanız. Öyleki ıssız bir yerde bile yaşasak kendi düşüncelerimizle baş başa kalır onlarla konuşuruz.Nefes almak gibi bir şeydir iletişim.Hayatımızda hep vardır. İletişimimizi geliştirmek ve anlaşılmak hayatımızın önemli bir temel unsurudur yaşam tarzıdır.

5 İnsan İletişiminin Temeli
Günlük yaşantımızda çoğumuz vaktimizin 80%-90% ını başkalarıyla konuşarak iletişim kurarak geçiririz. İletişim içinde yaşadığımız bu dünyadaki yaşam hayatımızın en önemli elemanıdır . Bu bölümde iletişimin temel (ana) prensiplerini ve onların bütün özelliklerini başkalarıyla olan her türlü ilişkilerimizin nasıl yapıldığını ,başkalarıyla nasıl mesaj aldığımızı veya nasıl mesaj yolladığımızı müzakere edeceğiz. Bunları yaparken insani becerilerimizi(skills) ,fikirlerimizi,olgu ,ve içeriklerini kullanacağız. Size yardımcı olmak için bütün bu unsurları bir araya getirip iletişimin beş temel unsurlarını öğrenmeye çalışacağız.Birlikte bu prensipleri kullanarak bir zemin ve çerçevede iletişimin insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu müzakere edeceğiz.

6 İnsan İletişiminin Temeli
İletişimin 5 ana unsuru: 1-Kendinizle veya başkalarıyla yaptığınız iletişim yaparken farkında olunuz. 2-verbal mesajlarınızı verirken veya kullanırken daha bir olumlu kullanmak ve onları doğru yorumlayınız. 3-Ayni şekilde non-verbal mesajlarınızı kullanırken onları iyi yorumlayarak kullanınız. 4- Karşınızdakileri dikkatlice dinleyiniz ve düşünerek cevap veriniz. 5-karşıdkilere uygun ve doğru onların anlayacağı şekilde mesajınız veriniz.

7 İnsan İletişiminin Temeli
Anlaşılacağı üzere bu 5 prensip uzun yılların deneyiminden sonra geçtiğimiz yüzyıl boyunca eğitim ve öğretim hayatının süzgecinden geçerek ortaya çıkarılmış ve büyük oranda kabul görmüş hususlardır. Elbette bu 5 öge iletişimin bütün alanlarını ve onların ihtiyaçlarını karşılmayacktır.Bu bir gerçektir. Bu 5 temel unsur iletişim prosesinde kullanılarak etkin ve etik olarak başarılı bir iletişimin nasıl yapılması gerektiği konusunda çok büyük bilgileri ve püf noktalarını bizlere sunmakta olup özet bir bilgiler topluluğudur. Bu nedenle iletişimin neden insan hayatı için önemli olduğu ve insani iletişimin nasıl olması gerektiğini burada müzakere edeceğiz. Ayrıca ,yine bu 5 ana unsuru kullanarak kendi beceri ve birikimlerimizi kullanarak kendi müzakerelerimizi ve topluluklara kendi fikirlerimizi ve düşüncelerimizi aktarmamıza değişik durumlar ve şartlar altındada olsa yardımcı olacaktır.Bu konuları yine burada konuşacağız.

8 İnsan İletişiminin Temeli
Soru? neden iletişimi öğreniyoruz.? şu soruları kendimize soralım: Biz neden buradayız.? (var oluşumuzu kastetmiyoruz) İletişim kursunu niye alıyorsunuz? Belki kısa bir cevap verebiilirsiniz.istendiği için veya danışmanınız istediği için veya ailenizin isteği olduğu dahası arkadaşınız size cesret vermiş olabilir bu dersi almak için.. gibi Hayatımızın her safhasında iletişim ile yaşamaktayız. Amaç:kendimizi diğerlerine anlatmak için.Bu medeni dünyada içinde yaşadığımız cemiyetin yaşamın bir temel kuralıdr. Başkalarıyla bir arada çalışmak için iletişim içinde olmak zorundayız. İletişim eğitimi almak liderlik vasıflarınızın gelişmesine yardımcı olacaktır.”iletişim sanatı- liderlik lisanıdır. Yani iletişim bir lisandır diyor yazar Daniel Guinn. Lider olabilmek bir iletişim uzmanı olmak demektir. Bu nedenle “Liderlik sizin için önemlidir”.Kullanınız.

9 İnsan İletişiminin Temeli
Liderlik kabiliyetinizi nasıl geliştirbilirsiniz? Bunun için kendi liderlik tutkunuzu canlandırırsınız her yönü ile( to stimulate ).Bunun anlamı gerektiği zaman gereken şartlar altında cesaret edip hazır olmak gerekir. Kendi kişiliğinizi kullanarak kendi anlayışınız doğrultusunda liderlik özelliklerinizi öne çıkarmak gerekir. Genelede bazı zayıf karekterli liderlik sergileyen bazı yöneticilerin bu zayıflıkları daha çok onların bu konudaki neme lazım politikalarından ve anlayışlarından kaynaklanmaktadır. Kendi kişilik ve yeteneklerinizi gerekli olan fonksiyonları kullanarak geliştirmenize ihtiyacınız vardır.

10 İnsan İletişiminin Temeli
Liderlik vasfınız geliştirmek için Kendi çalışılabililiğinizi geliştirmeniz gerekir. İş tanımıza bakmaksızın her hangi işte çalışırken işin özü iletişim kurmaktır.konuşmak ,dinlemek ,ilgilenmek ,ve yazmak gerekir. Her hangi bir pozisyon için personel alımı yapan müdürler arasında yapılan bir surveyde aşağıda belirtilen önemli faktörler okul bitimini takip eden işe girmelerde veya girmelerde öne çıkan hususlardır.

11 İnsan İletişiminin Temeli
Bu huslar şunlardır: Sözlü mülakat* Yazılı iletişim Dinleme kabiliyeti İstek ve arzu Teknik yeterlilik İş deneyimi Dış görünüm Duruş sergilime Öz geçmiş Part-time ve yazın çalışma deneyimi *-önemli bir faktör.

12 İnsan İletişiminin Temeli
İş münasebetlerinizi/ilişkilerinizi nasıl daha geliştirebilirsiniz? Bilindiği gibi kimsenin ailesini seçme şansı yoktur ama ,arkadaşını seçme gibi bir şansı vardır.Bekar evlenmemiş insanlar arkadaş olup aşık olurlar bunlar hayatta mutlu olmanın olağan yolları ve kaynaklarıdır. Hayattaki bu ilişkilerin bitmesine en çok üzülen ve strese neden olan bu olaylar daha çok genelde yaşları arasında olur ve bu insanlar hayatlarında enaz bir veya iki kez bu romantik ilişkilere girerler.İlişkilerin bitmesinden sonra ister istemez strese girmeleri kaçınılmaz son olur. İletişimin insan hayatındaki önemini anlamak insan ilişkilerindeki bazı gizli kalmış ilişkilerin açığa çıkmasına sebep olabilir.İyi ve sağlıklı bir bir ilişkinin tam ortasında çok iyi veya mükemmel bir iletişim olduğu bir gerçektir.

13 İnsan İletişiminin Temeli
Hayatımızın başlarında ailemizle olan iletişimimizin yaşamımız boyunca çok önemli rol oynadığı çok açık bir şekilde belirgindir.Aile üyelerimizle olan bu iletişimimiz kendi benliğimizin gelişmesinde ve toplumda birlikte yaşadığımız diğer insanlarla olan iletişimlerimizin de esasını teşkil etmekte olduğu ve ona yön verdiği ayrıca da bir gerçektir. Çoğumuz dışarıda arkadaşlarımızla veya sevgililerimizle evde ailemizle geçirdiğimiz zamandan daha çoğunu geçiririz.Kendi arkadaşlarımızı kendimiz seçeriz .Her zaman yeterince makul ve hoş görülü olamayabiliriz. Hepimiz hayatımızın streslerle dolu olduğunu biliriz.Hatta bazen dayanılmaz olabilir.Yine hepimiz bilirizki yakın arkadaşlık ilişkilerimiz olmaksızın hayat çekilmez ve bu durum işlerin dahada kötüye gitmesine nenden olabilir.Bunun da neticesi hasta olabiliriz.Hata bu hastalıklar bazen ölümcülde olabilir. Bu nedenle insanlarla olan ilişkilerimize azami özeni göstermek zorundayız.Böylece stresi yenebiliriz. Ve daha mutlu bir hayat yaşayabiliriz.Bu nedenle iyi bir iletişimle biz kendi sağlığımızı daha iyi düzeylere getirebiliriz. Ve kendi sağlığımızın değerini anlarız.

14 İnsan İletişiminin Temeli
İletişimin tarifi: Bilimadamaları arasında kesin bir kabul edilmiş tarif şekli yoktur.Bir çok tariflerde anlaşamamışlardır.Bir kaynağa göre 126 nın üzerinde değişik iletişim tarifi vardır. En geniş anlamıyla “iletişim bilgilere göre hareket tarzıdır.” Bu tek bir insana yönelik bir tarif değildir. Bizim asıl hedefimiz insanların iletişimi” geniş toplulukların diğer topluluklarla davranış biçimleridir veya iletişimidir.”

15 İnsan İletişiminin Temeli
İletişim hakkında söylenmiş bazı söylemler: Bu söylemleri aşağıdadır. İletişim anlamlı işler yapmaktır. (we see,hear,touch,smell,and taste with feeling and sensation…) İletişim duyguların paylaşılmasıdır.(we share what we experience,use words to express our thoughts…..) İletişim anlamlar yaratmaktır. O anlamları karşı tarafa anlatabilmektir.( it is versatile to say that meaning is created thr communication.it is up to others how they shape up what we mean,trying to say something etc….) İletişim verbal ve non-verbal mesajların verilebilmesidir..(use gesture,posture,facial expression…tone of voice,attitudes,and feelings are all non-verbl.Verbal message itself.the words that you say.the vocal element is your voice.

16 İnsan İletişiminin Temeli
Şayet tutarlı olmayan bir mesajı konuştuğun insana vermek isterseniz aşağıda belirtilen hususlar önem kazanmaktadır.3 esas element önemlidir.(by Prof.Mehrabian’s book) Verbal % 7 vocal % Visual % Total % İletişmin etkin olabilmesi için? Etkin iletişimin asıl amacı mesaı veren ile mesajı alanın ortak tutarlı anlamlar çıkarmasıdır. Bu anlamda 3 kriter vardır. 1-mesaj mutlaka açık ve anlaşılır olmalıdır. Mesaj vermenin asıl amacı anlaşılır olmaktır. Verilen mesajın amaçlanan etkinliğini başarması gerekir. Verilmeye çalışılan mesaj mutlaka “etik “olmalıdır.

17 İnsan İletişiminin Temeli
Farklı amaçlar başarılı olabilmesi için farklı stratejileri beraberinde getirir. Bir iletişimin amacına bakmaksızın başarılı olup olmadığını anlayabilmek için iletişimden beklediğimiz neticeyi elde etmekle ölçülür. Şayet bu husus elde edilmiş ise bu iletişim başarılı olmuştur demektir.

18 İnsan İletişiminin Temeli
Mesaj mutlaka etik olmalıdır. İletişimi iyi veya kötü amaçlarımız gerçekleştirmek için kullanırız. Mesajın Etik olması ne demektir.? Mesajımızda moral değerler olmalıdır.Etik olması demek inançlarımıza saygılı olmak demektir.Bu nedenle neyin doğru ,neyin yanlış olduğunu anlamak mümkün olacaktır.Etik değerler insan davranışlarının uzun zamandan kültürel topluluklarda çok önemeli kritik elementleri olmuştur.

19 İnsan İletişiminin Temeli
İletişim Modelleri: İlk zamanlarda iletişim “transfer veya bilgi değişimleri olarak kullanılmıştır. Zaman içinde bu model değişerek gelişti ve “al-ver “ yaklaşımıa dönüşmüştür. 3.cü tip model ise insanlar arasında zorlama olmadan kendiliğinden bir proses olarak yeni amaçların yaratılmasına sebep olmuştur.

20 İnsan İletişiminin Temeli
İletişim bir aksiyom olarak bir mesajın transferi demektir. şu soruyu sorarsak”mesajımı anladınızmı? Aksiyom tarzı model de mesaj gönderilir ve alınır. İletişim bir çeşit ne demek istediğimizi karşı tarafa iletmektir.Bu iki kişi arasında olur.Gönderen ve alan. kim ( gönderen)- ne (mesaj) Hangi kanalı kullanarak kime ve nasıl bir etkinlikle mesaj yollanmıştır.Bu method Harold Lasswell tarafından senesinde kullanılmıştır. kim-ne-kime

21 İnsan İletişiminin Temeli
Mesaj nedir: yazılabilen,konuşulabilen veya konuşulmayan mesajlardır. Verbally mesaj:hi ,what is up ,non-verbal : a hand shake or a smile veya yazılmış bir form örneğin ;bu kitap veya diğer elektronik kanallar kullanılark mesaj yollanır. Gürültü: gürültü bir interferencedır .Mesaj açık olark anlaşılamaz ve beklenen neticeside olmaz haliyle:


"Chapter -1 : İnsan İletişiminin Temeli" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları