Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKİP ÇALIŞMASI VE NELER YAPABİLİRİZ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKİP ÇALIŞMASI VE NELER YAPABİLİRİZ?"— Sunum transkripti:

1 EKİP ÇALIŞMASI VE NELER YAPABİLİRİZ?
   AB Veteriner Hekimler Platformu EKİP ÇALIŞMASI VE NELER YAPABİLİRİZ? İSTANBUL 12 Şubat 2007 Ö.Barış İNCE

2 Sorunumuz kaynak yetersizliği değildir, kaynagı iyi kullanamamaktır.

3 Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ? İÇİNDEKİLER
PROJENİN TANIMI? EKİP ÇALIŞMASININ TANIMI? EKİPTE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER EKİP ÇALIŞMASININ ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ KOŞULLARI, ESASLARI EKİP ÇALIŞMASINDA LİDERİN ROLÜ EKİP ÇALIŞMASININ (+) VE (-) PROGRAMLAR VE BİZLER BURFKGWLİG    AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

4 Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ?
PROJE NEDİR?/ Ne değildir? EKİP ÇALIŞMASI NEDİR? AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

5 Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ?
Belli bir sonucu sınırlı bir zaman dilimi içerisinde sağlaması için tasarlanan, hedefi belli faaliyetler serisine PROJE denir. Ortak bir amaca sahip kişilerin işbölümü yaparak önceden belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde koordinasyon halinde çalışmasına EKİP ÇALIŞMASI denir. AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

6 EKİPTE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ?
Çalışmanın nihai hedefi önceden belirlenmiş olmalıdır ve ekip elemanları bu hedefe ulaşmak için hep birlikte ve işbirliği içinde çalışmalıdırlar. İş birliği yapan elemanlar kurum içinde daha önceki hiyerarşik düzendeki konumlarına bakılmaksızın birbirlerini çalışma arkadaşı olarak kabul etmeli ve çıkar çatışmasına yol açacak bir ortam bulunmamalıdır. Ekip elemanları, kendi aralarında bir bütün oluşturacak şekilde farklı alanlarda uzmanlıklara sahip olmalı ve birbirlerini tamamlayıcı özellikte olmalıdırlar. Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ? AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

7 Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ?
Ekip, önceden belirlenmiş sınırlı bir zaman diliminde çalışmalıdır. Ancak, ekip elemanlarının daha önce birlikte çalışmamış olmaları durumunda, çalışanların bir hazırlık ve alışma dönemine gereksinimleri olacağından, çok kısa süreli projelerde yer almamalarına dikkat edilmelidir. Ekip, çalışma bitiminde dağılmalı ve elemanlar gerektiğinde yeni bir projede ya da ekipte görevlendirilmek üzere rutin işlerine dönmelidirler. Ekipteki her elemanın sorumluluğu belirlenmelidir (görev dağılımı) Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ? AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

8 Çok bilmişler(?), genelde en kötü yapanlardır.

9 EKİP ÇALIŞMASININ ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ
Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ? EKİP ÇALIŞMASININ ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ Çalışanlar, projelerin yoğunluklarına göre bir veya daha fazla ekipte görevlendirilerek bir araya getirilir. Bir koordinatör (bölüm başkanı, müdür, daire başkanı, proje yöneticisi, proje sorumlusu, vb.) ya da ekip veya proje lideri tarafından harekete geçirilir ve yönlendirilir. Projeler tamamlandığında gruplar kendiliğinden dağılır ve gelişmelere göre yeniden oluşturulur. Ekip çalışması daha demokratik bir yapıyı beraberinde getirir, böylece yaratıcılık ve motivasyonu harekete geçirir. AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

10 EKİP ÇALIŞMASININ KOŞULLARI
Bütün ekip üyelerinin aynı düzeyde bilgilendirilmeleri önem taşır. EKİP ÇALIŞMASININ KOŞULLARI Ekip çalışmasının istendiği gibi sürmesi ve olumlu sonuç vermesi için bazı koşulların sağlanması gereklidir. Bu koşullar şunlardır: Zaman Kısıtlaması : Çalışanın tam olarak ekibe ne zaman katılacağı, hangi işi üstleneceği, bu işin ne kadar sürede tamamlanacağı, projenin toplam süresi açıkça belirlenmelidir. Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ? AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

11 Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ?
Elemanın üstleneceği işin de bütün ayrıntılarıyla kendisine iletilmesi ve mümkünse iş tanımının yapılması gerekir. Böylelikle katılımcı, yapacağı işe göre zamanını optimum kullanarak diğer ekip elemanlarıyla uyum içinde çalışabilmesi için gerekli planlamayı yapabilecektir. Elemanın Projeye Bağlanması: Ekibin başarılı olması için görev alacak kişilerin birbirlerini tamamlayıcı niteliklerinin yanı sıra, birbirlerini anlamaları, diğer bir deyişle, aynı düzlemde düşünebilmeleri ve fikir alış-verişinde bulunabilmeleri gerekmektedir.            AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

12 Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ?
Bu koşul sağlandıktan sonra gerekli olan ise, elemanın bu işi yapmaya gönüllü olması veya motive edilmesidir. Eleman projeye bağlanırsa daha yaratıcı ve üretken olur. Bu da projenin performans ve başarısını olumlu yönde etkiler. Geçici Birliktelik: Ekip elemanları, sadece proje süresince bir arada çalışırlar. Proje bitiminde ekip de dağılır ve koşullara bağlı olarak yeni projeler için bir araya gelir veya elemanlar farklı ekiplerde görev alırlar. AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

13 Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ?
Ekip Liderinin Rolü:Ekip lideri veya proje koordinatörünün en önemli görevi, elemanların uyumlu çalışmalarını sağlamak, motivasyon düzeyini yüksek tutmak ve gerekli durumlarda elemanları yönlendirmektir. Ekip liderinin elemanlarca da benimsenmiş olması, projenin başarısını olumlu yönde etkiler. Ekip Büyüklüğü: Yönetim, proje ekibini oluşturma görevini üstlenir. Proje ekibinin organizasyonunda, ekibin personel açısından olabildiğince esnek ve izlenebilir kalması için mümkün olduğunca küçük tutulmasına dikkat edilir. AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

14 EKİP ÇALIŞMASININ ESASLARI
Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ? EKİP ÇALIŞMASININ ESASLARI Grupta hiyerarşi söz konusu değildir. Herkes, proje öncesindeki unvanlar gözetilmeksizin eşittir ve grubun eşit ağırlıktaki bireyleridir. Bu, grup elemanları tarafından kabul edilmiştir. Roller ( örneğin, tartışma ve toplantılarda oturum başkanlığı ) sürekli değişir. Fikirler düzenli olarak açıklanır ve tartışılır. (Sükut ikrardan gelmez !) DİNLEMEK, KONUŞMAK KADAR ÖNEMLİDİR. AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

15 Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ?
Anlaşmazlıklar örtbas edilmez, aksine ortaya konur,deşilir ve tartışılır. Fikir ayrılıkları, bozgunculuk olarak değil, farklı bilgi kaynakları ve düşünme tarzları olarak kabul edilir. Ekip içinde eleştiriye her zaman yer vardır ama suçlamaya ASLA Sorgulanmayan hiç bir fikir veya deneyim olamaz. Öğrenme gereksinimi her zaman açıkça belirtilir. AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

16 Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ?
Haberleşme kanalları kurulur, bilgiler sürekli paylaşılır. Tüm dokümanlar, her zaman ekipteki herkesin kullanımına açık olur. Kararlar mümkün olduğunca oy birliğiyle alınır. Hiç kimse, daha önceden kararlaştırılmamış bir işi, gurup elemanlarının hepsini haberdar etmeden ve onaylarını almadan yapamaz. Herkesin yapacağı işler, diğerlerinin gözlemlerine açık olmalıdır. Kararlar, tartışmalar ve çalışma sonuçları düzenli olarak kağıda dökülerek tablo ve çizelgelerle kolay anlaşılır şekle dönüştürülür. AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

17 EKİP ÇALIŞMASINDA LİDERİN ROLÜ
Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ? Projedeki değişiklikler ve hedeften sapmalardan bütün elemanlar hemen haberdar edilir ve durum açıklığa kavuşturulur. 'Oyun' un kurallarına sürekli uyulur. Gerektiğinde kurallar üzerinde yeniden tartışılır. EKİP ÇALIŞMASINDA LİDERİN ROLÜ Ekip elemanlarını dinlemek Bir güven ve açıklık ortamı yaratmak Korkuyu ortadan kaldırmak Görüş ayrılıklarına değer vermek AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

18 Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ? Örnek olmak (söylediğini yapmak)
Örgütün hedef ve misyonuna ilişkin bağlantıyı kurmak Yol göstermek, yönlendirmek, danışmanlık yapmak ve öğretmek Yaratıcılığı, risk almayı, her şeyin herkes tarafından sürekli iyileştirilmesi çabalarını teşvik etmek Bilgiyi paylaşmak Motive etmek Ekip elemanlarını güçlendirmek (işlerini daha iyi yapmaya teşvik etmek, müşteriye daha iyi, hızlı ve kaliteli hizmet sunma becerilerini artırmak, AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

19 Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ?
ve/veya artırmalarını sağlamak) Ekibin kendini gittikçe daha fazla yönetir ve lidere daha az bağımlı hale gelmesine yardımcı olmak Ekibin prosedürleri sorgulayarak hatalarını düzeltmeleri için geri bildirimi kullanmak Sürtüşmelerle ilgilenmek Ekibin amacından sapmamasını sağlamak Toplantıları etkili yönetmek ve/veya yönetilmesini sağlayacak şekilde yönlendirmek Çalışmaların, yöneticilerle olumlu bir diyalog içinde sürdürülmesini sağlamak Otoritesini kullanmadan etkilemek AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

20 EKİP ÇALIŞMASININ AVANTAJLARI
Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ? EKİP ÇALIŞMASININ AVANTAJLARI Ekip, bir kişinin tek başına üretebileceğinden daha fazla fikir üretebilir ve çözüm önerisi geliştirebilir. Böylece tek kişi tarafından çözümlenmesi güç vakaları daha kolay sonuca ulaştırma gücüne sahip olur. Çeşitli uzmanlık alanlarından oluşturulan ekibin ortak çalışması sonucu, düşünme kapasitesi yükselmiş ve sorunlar çok yönlü ele alınmış olur. Yanlış karar verme ve yanlış uygulama riski ekip çalışmasıyla en aza indirilmiş olur. AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU İ

21 EKİP ÇALIŞMASININ DEZAVANTAJLARI
Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ? Karşılıklı hoşgörüye dayalı, uyumlu bir ekip çalışmasıortamı yaratılması, farklı ve çeşitli fikir ve önerilerin değerlendirilmesini de sağlar. Herkes birbirinin düşüncesini dinlemeyi, analiz etmeyi ve bu düşünceler üzerinde tartışmayı, değerlendirmeyi öğrenir. EKİP ÇALIŞMASININ DEZAVANTAJLARI Eğer ekipte yer alan kişiler birbirlerinin çalışma tarzına alışık değillerse, ekip çalışması gerektiğinden uzun zaman alabilir. Elemanların birbirlerinin çalışma tarz ve temposuna alışmaları için belli bir zamana gereksinimleri vardır. AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

22 Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ?
Kısa süreli projelerde bu, çalışmayı olumsuz yönde etkileyebilir. Dolayısıyla bu tür projelerde çalışanların daha önce birlikte çalışmış elemanlardan seçilmesi sağlıklı olur. Uzun süreli projelerde ise, alışma dönemi projenin küçük bir bölümünde tamamlanacağından sorun olmayabilir. Eğer yapılacak iş, tek kişi tarafından sonuçlandırılabilecek nitelikteyse, ekip kurmaya gerek yoktur. Çünkü ekibin öngörülen hedefe ulaşması, tek kişinin ulaşmasından yavaş olur. Ayrıca işin tamamlanma maliyeti de gereğinden yüksek düzeyde gerçekleşir. AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

23 Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ?
Grup gereğinden geniş tutulduğunda, çalışmalar beklenenden ağır yürür. Dolayısıyla yönetimin, ekibin optimum sayısını saptarken ekip oluşturma kriterlerini titizlikle dikkate almaları gerekmektedir. Bir sonuca ulaşmak için ekip elemanları arasında yapılan görüşme ve tartışmalar çok fazla zaman alabilir ve tartışma odakları asıl konudan sapmalar gösterebilir. Bu da projede zaman kaybına neden olur. Böyle bir durumun önüne geçmek için her toplantının mutlaka bir oturum başkanı olması ve toplantının amaçların dışına çıkmasını engellemesi gereklidir. AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU

24 Kuyuyu, susamadan önce kaz.

25 Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ?
Mevcut Durum Analizi: Mevcut durum ve ihtiyaçların analizi yapılmadan, hedef grupların gerçek ihtiyaçlarına cevap veren bir planlama yapmak imkânsızdır. Mevcut durumun analizi için çeşitli yöntemler uygulanabilir. Uzmanlar tarafından hazırlanacak araştırmalar, hedef grup temsilcileriyle ya da ilgili organizasyonlarla yapılacak görüşmeler, sahada yürütülecek anket çalışmaları, raporlar, istatistiki veriler ve çeşitli diğer kaynaklar mevcut durumun ve ihtiyaçların belirlenmesinde yardımcı olacaktır.

26 Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ?
Proje paydaşları tarafından yapılacak mevcut durum analizinde dört aşamalı bir çalışma yapılır: Problem analizi Paydaşlar analizi Amacın tanımlanması Stratejinin belirlenmesi

27 Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ?
1)Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim ) Programı Ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükseltilmesini amaç edinmiştir. Hareketlilik:Yerleştirme,Değişim, Çalış.Ziyareti Pilot projeler: Kalite ve yeniliklerin transferine yönelik ülkeler arası projeler

28 Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ?
2)Gençlik Programı( Özellikle Eylem 4.3.1(5) Örnek: Fasıl 12 ile ilgili Eylem 5 projesi 3) Bölgesel Kalkınma Programları (TR 90) Örnek : Rize’deki Kuş Gribi Projesi 4) Çerçeve Programı, Birleşmiş Milletler,DB

29 Ekip Çalışması ve neler yapabiliriz ?
İLETİŞİM Barış İNCE Veteriner Hekim (AB Uzm.Yrd.) Adres :Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Eskişehir Yolu 9.Km /ANKARA Tel : /2137 E-Posta : AB VETERİNER HEKİMLER PLATFORMU


"EKİP ÇALIŞMASI VE NELER YAPABİLİRİZ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları