Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuklarda İnfluenza Aşılaması Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuklarda İnfluenza Aşılaması Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Çocuklarda İnfluenza Aşılaması Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı

2  Kuzey yarı kürede, influenza epidemilerine geç sonbahar ayları ile ilkbaharın erken ayları arasında rastlanır.  2 yaşın altındaki çocuklar, 65 yaşın üzerindeki yaşlı hastalar ve influenza komplikasyonları için risk altında bulunan altta yatan hastalığı bulunanlarda ciddi mortalite ve morbiditeye neden olur.

3 İnfluenza Virüs  Orthomyxoviridae familyasından  Üç Ana Tip Tip A Birçok türü Type B İnsanları Type C İnsanları ve domuzları enfekte eder.

4 İnfluenza A

5  Birçok türü enfekte eder İnsanlardaki bir çok tip Avian İnfluenza tiplerinin hepsi  En virülan grup  Yüzey antijenlerine göre alt gruplara ayrılır Hemaglütinin (H veya HA) ( 16 H) Neuraminidaz (N veya NA) (9 N)  Antijenik drift ve shift gösterirler

6 İnfluenza tipiHemagglutinin subtipi Coğrafi kaynak A/California/7/2004 (H3N2) İzolasyon yılı Izolat no Neuraminidase subtipi

7 Levine AJ. Viruses. 1992;165. İnfluenza A Virüsünün Alt Tipleri Alt tipİnsanDomuzAtKuş H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16

8 İnfluenza B  En çok insanları enfekte eder  Sık  A’ya göre daha hafif ve daha az salgın  Güncel olarak sirkülasyonda buluna influenza B virüsleri iki farklı genetik nesile (Yamagata ve Victoria) ayrılırlar ancak alt gruplara kategorize olmazlar.  İnfluenza B virüsleri influenza A virüslerine nazaran daha yavaş antijenik değişiklik (drift) gösterirler ve son yıllarda influenza mevsimlerinde her iki nesil influenza B virüsüne de rastlanmaktadır.

9 İnfluenza C  İnsanlarda ve domuzlarda  Yüzey proteinleri daha farklı olduğundan alt grupları yok  Klinik bulgu yok veya hafif  15 yaş civarında hemen herkesin antikoru var

10 İnfluenza Virüsleri Birçok Hayvan Türünü Enfekte Edebilir  Günümüze dek tüm influenza A virüsleri göçmen kuşlarda tanımlanmıştır  Göçmen kuşlarda fekal bulaşma sıktır Genellikle enfeksiyon hastalığa neden olmaz  Diğer hayvan türleri Evcil kümes (civciv, ördek ve bıldırcın) İnsan, domuz, atlar, fok, balina  İnsanlar genellikle insan influenza virüsleri ile enfekte olurlar

11 Bulaşma  Virüs Yayılımı Öksürük ve aksırık Damlacık yolu Direk temas Kontamine eşyalar

12  İnfluenza (“Mevsimsel”)  Pandemik influenza  Avian influenza veya “Kuş Gribi”  H1N1 – “Domuz gibi”

13 Mevsimsel, Avian, Domuz Gribi ve Pandemik İnfluenza arasındaki farklar  Mevsimsel influenza (H3N2), influenza virüslerinin mevsimsel epidemilere neden olduğu solunum yolu hastalığı  Avian influenza (H5N1), avian influenza virüslerinin kuşlarda yaptığı hastalık  Domuz gribi (H1N1), daha önce domuzlarda hastalık yaparken günümüzde insanlarda da görülen ciddi olmayan hastalık  Pandemik influenza, influenza virüsünün yeni tipi ile meydana gelen global (kıtalararası) salgın.

14 MEVSİMSEL İNFLUENZA

15 İnfluenza: Semptom ve Bulgular  Ani başlangıç Birkaç gün sürer  Semptomlar Ateş Vücut ağrıları Başağrısı Öksürük Aşırı yorgunluk, halsizlik  Nadir komplikasyonlar (pnömoni)  Nadiren kusma, ishal veya “mide gribi”  Soğuk algınlığından “common cold” farklıdır.

16 Soğuk Algınlığı mı İnfluenza mı?  Soğuk Algınlığı Merkez burun Burun akıntısı / tıkanıklık / aksırma Hafif ateş Semptomlar 1-5 gün sürer Aşısı yok Sık görülen enfeksiyon hastalığı  İnfluenza Tüm vücut hasta Öksürük Yüksek ateş Semptomlar 2-3 gün sürer Aşısı var Daha nadir

17 Gripten Korunma 1. Ellerinizi yıkayın 2. Öksürürken ve aksırırken ağzınızı ve burnunuzu kapayın ve ardından elinizi yıkayın 3. Hasta iken evde istirahat edin 4. Salgınlar sırasında kalabalıktan kaçının 5. Aşılanma

18 GRİP AŞILARI 1) Trivalan İnaktif İnfluenza Aşısı (TİV) 1) Canlı atenüe Grip Aşısı (LAİV)

19 TİV ve LAİV Arasındaki Majör Farklar TİV aşıları inaktif virüs içerirlerken LAİV atenüe canlı vürüs aşısıdır ve burun akıntısı, nazal konjesyon ve boğaz ağrısı gibi hafif semptom ve bulgulara yol açabilir. LAİV intranasal yolla spreyle verirken TİV intramuskuler yolla enjekte edilir. TİV 6 aydan büyük yüksek riskli hastalar dahil herkese yapılabilirken, LAİV ancak 2 - 49 yaşları arasında gebe olmayan ve altta yatan medikal durumu olmayan sağlıklı kişiler için lisans almıştır. LAİV diğer canlı aşılarla simultane yapılmadı ise 4 hafta sonra yapılmalıdır.

20 TİV ve LAİV Arasındaki Majör Farklar - 2  Altta yatan medikal durumlardan dolayı influenza için risk altında bulunan hastalara TİV yapılabilirken, LAİV yapılmamalıdır.  Altta yatan medikal durumlardan dolayı influenza için risk altında bulunanlar: Erişkin ve çocuk kronik pulmoner veya kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar, Dibetes mellitüs dahil kronik metabolik hastalığı olanlar, Renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi ve immünsüpresyonu olan hastalar; Reye Sendromu gelişebilmesi riski nedeni ile uzun süre aspirin tedavisi alan çocuk ve adölesanlar, Spinal kord travması, konvülzif hastalık veya diğer nöromusküler hastalıklar gibi respiratuar fonksiyonları etkileyen veya aspirasyon riski olanlar; Gebe kadınlar; Bakım evlerinde çalışanlar, kronik medikal koşulları olan kişlerle aynı ortamı paylaşanlar.  LAİV yapıldıktan sonra gelişebileck wheezing riski nedeni ile 2-4 yaş arasındaki çocuklara LAIV yapılmadan önce astım veya geçirilmiş wheezing epizodu muhtemel reaktif hava yolu hastalığını saptamak için soruşturulmalıdır.

21  Yüzey antijenlerine özellikle hemaglütinine karşı gelişen immünite olası enfeksiyonu önlemektedir  Influenza virüslerinin tiplerine veya alt gruplarına karşı gelişen antikorların diğer influenza virüslerinin tiplerine veya alt gruplarına karşı bir koruyuculuğu yoktur.  Bu nedenle influenza virüsünün bir antijenik tipine veya alt grubuna karşı gelişen antikorlar, aynı tip veya alt gruptan gelişen yeni virüs varyantlarına karşı koruyucu değildir.  Antijenik drift sonucu sık rastlanan varyantlar mevsimsel epidemilerin virolojik temelini oluşturur ve bu da aşı içeriğinde bulunan bir veya daha fazla türün her yıl değiştirilmek zorunda kalınmasının nedenidir

22 Aşı Kompozisyonu  Her yıl Eylül ve Şubat aylarında DSÖ Global Influenza Programı tarafından, Güney yarıkürede Mayıs –Haziran aylarında, Kuzey yarıkürede ise Kasım-Aralık aylarında başlayan influenza sezonu için aşı içeriklerini tayin etmektedir.  Aşı içerikleri tüm dünyadaki “ulusal influenza merkezleri” ve DSÖ referans merkezlerinden gelen veriler değerlendirilerek belirlenir.  Mevcut influenza aşıları üç 2 İnfluenza A ve bir adet influenza B olmak üzere 3 antijen içerirler.  Bunlar İnfluenza A subtipleri olan H3N2 ile H1N1 ve bir tip influenza B’dir.

23 Aşı Kompozisyonu 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010  A/Solomon Islands/3/2006 (H1N1) A/Brisbane/59/2007  A/Wisconsin/67/2005 (H3N2) A/Brisbane/2007 A/Brisbane/10/2007  B/Malaysia/2506/2004 B/Florida/4/2006 B/Brisbane/60/2008

24  Her yıl influenza mevsimleri zaman ve süre olarak değişiklikler gösterdiğinden hastaların optimal aşılanma yaşını söylemek güçtür.  Kuzey yarı kürede influenza mevsimi Ekim ayı kadar erken başlayabilmekte ancak Şubat ayı ve sonrasına sarkabilmektedir.  Bu nedenle o senenin aşısı piyasaya verilirken hemen sonra aşılanmaya başlanmalıdır ve aşı sezonu boyunca devam etmelidir.  6 ay - 18 yaş arasındaki çocuklar, bir an önce korunmaya alınmaları için aşının piyasaya verilmesi ile birlikte aşılanmalıdırlar. AŞILAMA ZAMANI

25  Aşının etkinliği % 50-95 arasında değişir.  Koruyuculuk genellikle bir yıldan daha azdır.  9 yaşından küçüklere ilk yıl 4 hafta ara ile 2 doz  < 3 yaş 0.25 ml, daha sonraki yaşlarda 0.5 ml  Diğer aşılarla aynı anda farklı enjektörle farklı bölgelere kas içi olarak uygulanabilir. İNFLUENZA AŞILARI - 1

26  Aşının genellikle ilk iki gün içinde gelişen lokal (olguların %10’unda enjeksiyon yerinde ağrı) veya sistemik (ateş, miyalji, halsizlik gibi) yan etkileri olabilir.  İki yaşından küçük bebeklerde ilk 6-24 saatte ateş yapabilir.  Aşı inaktif ve nonenfeksiyöz virus içerdiğinden influenzaya yol açmaz  Yumurtaya karşı anafilaksisi olanlara aşı yapılmaz.  Bir influenza salgını sırasında riskli çocukların aşılanması ve aşının etkinliği başlayıncaya kadar geçen sürede (2 hafta kadar) antiviral ilaçlarla kemoprofilaksi verilmesi uygundur. İNFLUENZA AŞILARI - 2

27 2008 ACIP İnfluenza Aşısı Önerileri  6 ay-18 yaş arasındaki çocuklar 2008-2009 influenza sezonundan önce veya sırasında ancak 2009-10 influenza sezonu başlamadan önce aşılanmalıdırlar.  5-18 yaş arasındaki çocukların aşılanması yeni ACIP önerisidir.  Not: ≤ 6 ay çocuklara aşı önerilmez. Ancak ≤ 6 ay çocuklarla yakın teması bulunan (ör; kreş çalışanları) ve daha büyük çocuklar ve adölesanlar da dahil ev halkı aşılanmalıdırlar.

28 2008 ACIP İnfluenza Aşısı Önerileri - 2  Kronik Risk Grupları: Kronik pulmoner (astım dahil), kardiyovasküler (HT hariç), renal, hepatik, hematolojik veya metabolik (DM dahil) hastalığı olanlar; İmmünsüprese olanlar (ilaçlarla immünsüprese olanlar ve HIV dahil); Spinal kord travması, konvülzif hastalık veya diğer nöromusküler hastalıklar gibi respiratuar fonksiyonları etkileyen durumlar veya aspirasyon riski olanlar;

29 2008 ACIP İnfluenza Aşısı Önerileri - 2  Kronik Risk Grupları (devam): İnfluenza virüs enfeksiyonundan sonra Reye Sendromu gelişebilmesi riski nedeni ile uzun süre aspirin tedavisi alanlar, Kronik olarak bakım gerektirenler İnfluenza sezonu içinde gebe kalanlar.

30 2009-2010 Güncel ACIP Önerileri 2009-2010 yılında grip aşısı piyasaya verilir verilmez 6 ay – 18 yaş arasındaki tüm çocuklar aşılanmalıdır. Çocuklara yapılacak rutin aşı programlarında 6 ay-4 yaş (59 ay) arasındaki çocuklara ve influenza için risk altında olan daha büyük çocuklar yıllık aşılamada primer odak olarak belirlenmeye devam etmelidir.

31 PANDEMİK İNFLUENZA

32 Pandemik İnfluenza  Global salgınlar: Yeni Virüs İnsanların daha önce hiç görmediği Hemen hemen herkes hassastır Geniş coğrafik yayılım  Yayılma çok hızlı İnsandan insana bulaşır Hastalık bulguları çıkmadan önce yayılır Yaşamı tehdit eder

33 İnfluenza Antijenik Değişiklikler  Drift (Minör Değişiklikler) İnfluenza A and B virüsleri Virüslerin yüzey proteinlerinde (HA ve NA) mutasyonlar Yıllık değişimlere ve lokal epidemilere yol açar  Shift (Major Değişiklikler) Sadece İnfluenza A virüslerinde Yeni bir RNA segmentinin genetik değişimi “Yeni” bir virus ile sonuçlanır Patojenik olduğunda salgınlara yol açabilir, kolay bulaşır Hemagglutinin (H) ve neuraminidase (N) yapıları periyodik olarak değişir

34 Göç Yolu Paternlerine Göre Yayılım

35 “Yeni” Serotipler nasl oluşmaktadır?  H ~16 tip  N ~ 9 tip Hepsi kuşlarda bulunur  domuzlar avian ve insan influenza virüsleri ile enfekte olabilirler

36 “Yeni” Serotipler nasıl oluşmaktadır?

37 - “Yeni” serotipler insanları enfekte edebilir mi? Kuş gribi H5N1?

38 Yeni Virüs  İnsanlarda daha önce görülmediğinden immünite ya çok azdır veya hiç yoktur  Bulaşmanın olduğu herkes enfekte olabilir  Yüksek risk grubunda olmayan kişileri dahi etkileyebilir Sağlıklı genç erişkinler? Okul çağı çocuklar?

39 1968’den beri Yeni İnfluenza Virüsleri 1976 – H1N1 Swine flu 1986 – H1N1 Swine virus 1988 – H1N1 Swine virus 1993 –Swine/avian recombinant 1995 – H7N7 Duck virus 1997 – H5N1 Avian virus 1999 – H9N2 Quail virus 2003– H5N1 Avian virus 2003 – H7N7 Avian virus 2004 – H5N1 Avian virus Yeni influenza virusleri ile insanlarda görülen enfeksiyonların zaman akışı (1968 pandemisinden itibaren) 2004 – H7N3 Avian virus 2004 – H7N1 Avian virus

40 Pandemik influenza  Semptomlar daha ağır Komplikasyon oranı daha fazla Daha fazla ölüm  Toplum fonksiyonlarını etkiler  Ne zaman meydana gelir? Önceden tahmin edilemez Mutad gripten daha nadir  Bir pandemi önlenebilir mi? Kimse bilemez

41 Son 300 yılda Görülen Pandemiler Pandemiler arası süre: 10 - 49 yıl Ortalama: 24 yıl  1732-33  1800-02  1847-48  1889-90  1957-58  1781-82  1830-33  1857-58  1918-19  1968-69

42 20. Yüzyılda Görülen İnfluenza Pandemileri A(H1N1)A(H2N2)A(H3N2) 1918: “İspanyol Gribi” 1957: “Asya Gribi” 1968: “Hong Kong Gribi” 20-40 milyon ölüm 1-4 milyon ölüm

43 Bir sonraki influenza pandemisi ne zaman meydana gelecek? 19181957196819771997 1998 /9 2003 H1 H1 H3 H2 H7 H5 H5 H9 Avian Influenza

44 Pandemi Planı  Korunma Sağlıklı yaşam koşullarını öğretin Disposible mendilleri şart koyun El yıkama tekniğini ve alışkanlığını öğretin Hasta olduklarında evden çıkmamalarını sağlayın

45 Pandemi Planı  Surveyans Çalışanları ve öğrencileri izleyin – ve SORUN: Ateş Öksürük Vücut ağrısı Döküntüler Bulantı, kusma, ishal Bulaşıcı hastalıklar -

46 Pandemi Planı Plan yapın ve stafı eğitin Ebeveynleri eğitin Pandemi durumunda okulları tatil edin Pandemiye yol açabilecek kaynakları tanımlayın

47 Pandemi Planı  Koordinasyon Kitle aşılamaları / medikal klinikler İzolasyon ve karantina prosedürleri  İletişim

48 Pandemi Planı (Kitle Aşılamaları)  Pandeminin başlangıcında aşı temini hiç yada çok kısıtlı olacaktır.  Üretim pandemik virüsün tesbitinden sonra başlayacak ve aşı önceden üretilerek stoklanamayacaktır.  Günümüzün teknolojisi ile aşılar pandemi başlangıcından sonra en iyi olasılıkla 3- 6 ay sonra hazır olacaktır.  Aşıların yetersiz olduğu ve panik durumunun oluştuğu pandemi ortamında elde edilebilen aşıların rasyonel kullanımı için önceden planlama yapılmalı ve öncelikler belirlenmelidir.  Pandemik suş ile toplum daha önce hiç karşılaşmadığı için en uygun korunma için 2 doz aşılama gerekmektedir.

49 Pandemi Planı (Kitle Aşılamaları)  Pandemi dönemindeki hedef grupların önceliği pandemiler arasındaki dönemden farklı olabilir. Hedef grup tayininde önceliklerin belirlenmesinde yardımcı olan amaçlar şunlardır: a. Zaruri hizmetlerin sürdürülmesi b. Hastaneye yatışların ve ölümlerin önlenmesi c. İnfluenza morbiditesinin azaltılması yada önlenmesidir.

50 Aşılamada Hedef Gruplar A. Zaruri hizmetlerin sürdürülmesinde gerekli personel B. İnfluenza nedeniyle ciddi komplikasyon, hospitalizasyon ve ölüm riski taşıyan kişiler C. İnfluenzanın komplikasyonları açısından risk faktörü taşımayan kişiler

51 Plan Yaşam için gerekli olan bir dökümandır… …durum ilerledikçe gözden geçirilmelidir

52 “SALGIN saati “tik – tak”lamaktadır ancak... maalesef onun ne zaman çalacağını bilememekteyiz”

53 Bir sonraki pandemi için hazırlıklı olmalıyız!!!

54 AVİAN İNFLUENZA “KUŞ GRİBİ”

55 Kuş Gribi H5N1 influenza, salgına neden olacak bir suş oluşumu için potansiyeldir. 30 Aralık 2003’den 24 Eylül 2009’a kadar 407 insan vakası 254 ölüm Virüs şu anda güney Asya ve Avrupa’daki kuşlarda salgın halinde. Virüsün insanları enfekte etme endişesi...

56 2003200420052006200720082009Toplam VÖVÖVÖVÖVÖVÖVÖVÖ Azerb8585 Bengal1010 Kamb4422111087 Çin11851385344743825 Dijibo1010 Mısır181025984408727 Endon201355454237242014115 Irak3232

57 2003200420052006200720082009Toplam VÖVÖVÖVÖVÖVÖVÖVÖ Lao2222 Myanm1010 Nijerya1111 Pakis3131 Tayland171252332517 Türkiye124 4 Vietnam332920611985651011156 Toplam 44463298431157988594433124442262

58

59

60 H5N1 Avian influenza hala tehdit ediyor mu ? 2008-2009’da H5N1 2008: 88 vaka, 59 ölüm 2009: 12 vaka, 4 ölüm 2007 Aralık Pakistan ve Çin’de ailelerde H5N1’in insandan-insana geçişi gösterildi Mısır’da 1 hafta içinde 4 ölüm vakası Çin, Bengaldeş, Myanmar, Vietnam, İsrael, Mısır, Pakistan, Polanya, Russya ve Suudi Arabistan’da kuşlar arasında salgınlar görüldü.

61 Avian İnfluenza 2009 Batı yarıkürede H5N1 Avian İnfluenza Virüsü YOK Kuşlarda ve insanlarda yok Herkes onu arıyor !

62 Kanatlılarda hastalığın belirlenmesi halinde yetkili kurum ve kuruluşlarca gerekli önlemler alınmalı ve ilgili mevzuatı gereği karantina, itlaf ve dezenfeksiyon gibi uygulamalar eksiksiz yerine getirilmelidir. Ülkemizde bu alandaki hizmetler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. KORUNMA

63 Elde edilen bilgiler, hastalığın insanlardaki şeklinin, özellikle hastalığın görüldüğü çiftliklerle alâkalı olduğunu gösterdiğinden, tavuk çiftliklerinde çalışanların korunma önlemlerini uygulamaları (eldiven, maske, kişisel hijyen vb.) sağlanmalı, bu kişiler hastalıkla ilgili olarak bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.

64 Hastalığın görüldüğü ülkelere seyahat edenler, enfekte tavuk çitliklerinden uzak durmalı; iyi piştiğinden emin oldukları kanatlı etlerini ve yumurtalarını tüketmelidirler. Ferdî hijyene de gerekli önem verilmeli, eller sık sık sabun ve bol su ile iyice yıkanmalıdır.

65 Etkene bir temasın söz konusu olması halinde, etkili antiviral ilâçlarla profilâksi yoluna gidilebileceği de ifade edilmektedir. Bu amaçla, oseltamivir günlük 75 mg dozunda 7 gün süreyle kullanılmalıdır. İlâcın güvenle kullanılabileceği süre en fazla 6 haftadır.

66 Korunma amaçlı olarak oseltamivir aşağıdaki risk gruplarına verilmelidir. ‌ Enfekte veya ölmüş hayvanların yetiştiricileri ve bu çiftliklerde bulunanlar, ‌ Enfekte çiftliklere ziyareti söz konusu olanlar, ‌ Ölen hayvanları eldiven, maske, önlük ve gözlük gibi korunma önlemlerini almadan itlaf ve bertaraf edenler, ‌ Enfekte hayvanlara ait etleri, etlerin iç ısıları en az 70 °C’yi bulacak şekilde pişirmeden tüketenler.

67 Korunma amaçlı ilâç verilmesi hem virüsün baskılanarak mutasyon geçirmesinin engellenmesi, hem de morbidite ve mortalitenin engellenmesi açısından önemlidir.

68 Dünyanın, muhtemel bir pandemi etkeni olabileceğinin düşündüğü H5N1E karşı bir aşı henüz mevcut değildir.

69 Yeni oluşan bu virüs alt tipine karşı insanlarda koruyucu antikorlar da bulunmadığından, bu durum bir pandemi sebebi olabilecektir. Bu sebeple, kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan kişilerle bu kişilerin aile fertlerinin mevcut grip aşılarıyla aşılanmaları oldukça önemlidir.

70 Virüsün 56 °C’de 3 saatte veya 60 °C’de 30 dakikada öldüğü formalin ve iyot bileşiklerine de duyarlı olduğunun belirtildiği, ilâveten virüsün, kontamine gübrede düşük ısılarda en az 3 ay canlı kalabilirken, suda 22 °C’de 4 gün, 0 °C’de ise 30 gün canlılığını sürdürebildiği de bilinmelidir.

71 Pandemi Planı Korunma Sağlıklı yaşam koşullarını öğretin Disposible mendilleri şart koyun El yıkama tekniğini ve alışkanlığını öğretin Hasta olduklarında evden çıkmamalarını sağlayın

72 Pandemi Planı Surveyans Çalışanları ve öğrencileri izleyin – ve SORUN: Ateş Öksürük Vücut ağrısı Döküntüler Bulantı, kusma, ishal Bulaşıcı hastalıklar -

73 Pandemi Planı Plan yapın ve stafı eğitin Ebeveynleri eğitin Pandemi durumunda okulları tatil edin Pandemiye yol açabilecek kaynakları tanımlayın

74 Pandemi Planı Koordinasyon Kitle aşılamaları / medikal klinikler İzolasyon ve karantina prosedürleri İletişim

75 Pandemi Planı (Kitle Aşılamaları) Pandeminin başlangıcında aşı temini hiç yada çok kısıtlı olacaktır. Üretim pandemik virüsün tesbitinden sonra başlayacak ve aşı önceden üretilerek stoklanamayacaktır. Günümüzün teknolojisi ile aşılar pandemi başlangıcından sonra en iyi olasılıkla 3-6 ay sonra hazır olacaktır. Aşıların yetersiz olduğu ve panik durumunun oluştuğu pandemi ortamında elde edilebilen aşıların rasyonel kullanımı için önceden planlama yapılmalı ve öncelikler belirlenmelidir. Pandemik suş ile toplum daha önce hiç karşılaşmadığı için en uygun korunma için 2 doz aşılama gerekmektedir.

76 Pandemi Planı (Kitle Aşılamaları) Pandemi dönemindeki hedef grupların önceliği pandemiler arasındaki dönemden farklı olabilir. Hedef grup tayininde önceliklerin belirlenmesinde yardımcı olan amaçlar şunlardır: a. Zaruri hizmetlerin sürdürülmesi b. Hastaneye yatışların ve ölümlerin önlenmesi c. İnfluenza morbiditesinin azaltılması yada önlenmesidir.

77 DOMUZ GRİBİ

78 1918 Pandemisi 70 -100 milyon ölüm 1. Dalga– Mart 1918’de başladı Hafif mevsimsel grip virüsü 2. Dalga – Yaz / Sonbahar 1918 Virüs daha ölümcül bir suşa mutasyon gösterdi Ölümlerin çoğu– 2. dalga döneminde 20-40 yaş aralığında görüldü. Mevcut H1N1 önümüzdeki sonbaharda 2. dalgaya neden olabilir. Hazır olmak gerekir. Alınması Gereken Dersler

79 Öncelikle aşılanacak grupları her ülke kendi tayin edecektir. ABD’de öncelikle aşılanacak gruplar (ACIP) - Gebeler - > 6 ay çocukların anne-babaları, bakıcıları - Sağlık personeli - 6 ay - 24 yaş arası çocuklar (6 ay- 4 yaş öncelikli) MMWR, 21 Ağustos 2009


"Çocuklarda İnfluenza Aşılaması Prof. Dr. Emre Alhan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları