Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU VIII.TOPLANTISI 26 Mayıs 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU VIII.TOPLANTISI 26 Mayıs 2014."— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU VIII.TOPLANTISI 26 Mayıs 2014

2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ Rektör Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU Genel DirektörDoç. Dr. Haluk ÖZSARI Tıbbi DirektörProf. Dr. Yakup TUNA Hemşirelik Hizmetleri DirekörüProf. Dr. Aytolan YILDIRIM Kalite DirektörüProf. Dr. Gökhan AYGÜN Finans DirektörüDoç. Dr. Serhat YANIK Bilgi İşlem DirektörüÖğr.Gör. Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ SUT/İzleme Değerlendirme KoordinatörüDoç. Dr. Suphi VEHİD

3 İÇERİK Neden İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Stratejik Yönetimi?  Dayanak, Amaç, Olası Kazanımlar, Yapı, İşleyiş, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri 2010-2014,  Üst Yöneticiler, Büyüklükler, Yapılanlar, Yapılacaklar Öncelikli Alanlar 2014, Kritik Karar Noktaları,

4 NEDEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ STRATEJİK YÖNETİMİ? DAYANAK, AMAÇ, OLASI KAZANIMLAR, YAPI, İŞLEYİŞ,

5 Geçmiş Şuan Gelecek DAYANAK YÖNETMELİK-I 3 TEMMUZ 2010 TARİH VE 27630 SAYILI RESMİ GAZETE 4 BÖLÜM, 1 GEÇİCİ TOPLAM 21 MADDE, 47 FIKRA, YÖNERGE 19 EKİM 2010, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETİM KURULU KARARI, 7 OCAK 2011, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YÖNETMELİK YÖNERGE KOMİSYONU, 12 OCAK 2011, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SENATOSU ONAYI 3 BÖLÜM, 14 MADDE, 124 FIKRA, YÖNETMELİK-II 7 TEMMUZ 2012 TARİH VE 28346 SAYILI RESMİ GAZETE 3 BÖLÜM, 17 MADDE, 62 FIKRA,

6 AMAÇ GERÇEK “ÜNİVERSİTE HASTANESİ”;  ÖNCELİKLE “EĞİTİM VE ARAŞTIRMA”  HASTA İÇİN SON BAŞVURU NOKTASI “ORTAK AKIL” İLE BÜTÜNLEŞİK BİR STRATEJİK YÖNETİM, ÇAĞDAŞ BİLGİ YÖNETİMİ, ÖRNEK VE ÖNCÜ, HESAP VEREBİLİR, KATILIMCI YÖNETİM, “BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK”, YENİ AÇILIMLARLA, UZUN DÖNEMLİ POLİTİKALAR ÜRETEN, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA İÇİN SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA KALİTELİ, VERİMLİ, BİR “ÜNİVERSİTE HASTANESİ”

7 OLASI KAZANIMLAR “EKİP”, SİSTEM, KURUMSALLAŞMA KARAR VERME SÜRECİNDE; BİLGİLENME ARTIŞI, ETKİLİ KOORDİNASYON, EKSİKLİK VE YANLIŞLIKLARIN EN AZA İNMESİ, NESNELLİĞİN ARTMASI, DOĞRU SONUCA HIZLI ULAŞMA, AKADEMİK FAALİYETLERE DAHA FAZLA KAYNAK

8 Y Ö N E T İ M K U R U L U B A Ş K A N I G E N E L D İ R E K T Ö R Bilgi İşlem Direktörlüğü Kalite Direktörlüğü Finans Direktörlüğü Tıbbi Direktörlü k Genel İdari Hz Koordinatörü Organ Nakli Koordinatörü Laboratuvar Koordinatörü İnsan Kayn. Koordinatörü Gider Koordinatörü Gelir Koordinatörü Taşınır Mal Koordinatörü B A Ş H E K İ M Kalite Süreç Yöneticisi BAŞHEKİM YRD. İnsan Kaynakları Süreç Yöneticisi BAŞHEKİM YRD. Bilgi İşlem Süreç Yöneticisi BAŞHEKİM YRD. Genel idari Süreç Yöneticisi BAŞHEKİM YRD. Tıbbi Süreç Yöneticisi BAŞHEKİM YRD Gider Süreç Yöneticisi BAŞHEKİM YRD. Gelir Süreç Yöneticisi BAŞHEKİM YRD. Taşınır Mal Süreç Yöneticisi BAŞHEKİM YRD. R E K T Ö R İletişim Yazı İşleri Çevre Yönetim Hukuk İşleri Yazılım ve Donanım Koordinatörü İzleme Değerlendirme Hemşirelik Direktörlüğü Acil Hizmetler Koordinatörü Klinik/Poliklinik Birimleri Koord Yoğun Bakımlar Koordinatörü Ameliyathane Koordinatörü İzleme Ölçme Analiz Koordinatörü Çapa/Cerrahpaşa Yerleşkesi Koordinatörü Süreç Uygulama Koordinatörü Biyomedikal D İ R E K T Ö R L E R K U R U L U Yapı İşleri YÖNLENDİRME KURULU n DANIŞMA KURULU n SUT Koord.

9 YAPI-I İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ORGANLARI (Yönetmelik 5.Madde 1.fıkra) YÖNETİM KURULU 11 + 46 + 44 + 38 + 12= 151 YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 71 + 538 + 890 + 685 + 204= 2.388 YÖNETİM KURULU KARARI GENEL DİREKTÖRLÜK 28 + 46 + 24+ 39= 137 DİREKTÖRLER KURULU TOPLANTISI 4 + 4= 8 DİREKTÖRLER + KOORDİNATÖRLER TOPLANTISI DANIŞMA KURULU 1 + 2 + 2 + 2= 7 DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

10 Geçmiş Şuan Gelecek YAPI-II İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETİM KURULU (Yönetmelik Madde 6) Rektör Prof. Dr. Yunus SÖYLET Rektör Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU Genel Direktör Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgin SAYDAM Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgün ENVER Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil KOYUNCU Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sema YILDIRIM Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet KİZİR Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zerrin YİĞİT İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Akif KARAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Haluk EMİR Döner Sermaye İşletme Müdürü Prof. Dr. Kazım BEŞİRLİ Tıbbi Direktör Prof. Dr. Yakup TUNA

11 YAPI-III İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ ÜST YÖNETİM Rektör Yunus SÖYLET Yönetim Kurulu Başkanı, Rektör Yardımcısı Recep GÜLOĞLU Genel DirektörHaluk ÖZSARI Tıbbi DirektörYakup TUNA Hemşirelik DirektörüAytolan YILDIRIM Kalite DirektörüGökhan AYGÜN Finans DirektörüSerhat YANIK Bilgi İşlem DirektörüYılmaz KESKİNDEMİRCİ

12 YAPI-IV İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ (Yönetmelik Madde 10) Genel Direktör Doç. Dr. Haluk ÖZSARI Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Tıbbi DirektörProf. Dr. Yakup TUNA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı HemşirelikDirektörü Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı Kalite Direktörü Prof. Dr. Gökhan AYGÜN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalite Koordinasyon Kurulu Üyesi Finans Direktörü Doç. Dr. Serhat YANIK Siyasal Bilgiler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı BilgiİşlemDirektörü Öğr. Gör. Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon Öğretim Görevlisi

13 YAPI-IVa İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ (Yönetmelik Madde 10) Genel Direktör’e bağlı Koordinatör; SUT/İzleme Değerlendirme/Sağlık Turizmi Koord. Doç. Dr. Suphi VEHİD Tıbbi Direktör’e bağlı Koordinatörler; Laboratuar Hizmetleri Koordinatörü Prof. Dr. Evin ADEMOĞLU, Organ Nakli Koordinatörü Prof. Dr. İlgin ÖZDEN, İnsan Kaynakları Koordinatörü Prof. Dr. Fatiş ALTINDAŞ, Genel İdari Hizmetleri Koordinatörü Doç. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU Hemşirelik Direktörü’ne bağlı Koordinatörler; Ayaktan Bakım Özel Alan Hizmetleri Koordinatörü Uz. Gülgün UYSAL, Klinik Hizmetler (Bakım) Koordinatörü Dr. Hem. Betül SÖNMEZ, Yoğun Bakım Hizmetleri Koordinatörü Uz. Hem. Derya KAYA, Ameliyathane Hizmetleri Koordinatörü Uz. Hem. Fergül SAYIK, Acil Bakım Hizmetleri Koordinatörü Hem. Şükran KİŞİOĞLU

14 YAPI-IVb İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ (Yönetmelik Madde 10) Kalite Direktörü’ne bağlı Koordinatörler; İzleme Ölçme Analiz Koordinatörü Dr. Fulden DEMİR, Çapa Yerleşkesi Koordinatörü Gamze KÖKER, Cerrahpaşa Yerleşkesi Koordinatörü Esma DEMİR Finans Direktörü’ne bağlı Koordinatörler; Gider İdaresi Koordinatörü Gelir İdaresi Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Bilge SÖZEN Taşınır Mal Koordinatörü Doç. Dr. Önder ŞAHİN Bilgi İşlem Direktörü’ne bağlı Koordinatörler; Yazılım Koordinatörü Barış ERDOĞAN, Donanım Koordinatörü Sinan ÇELEN

15 Geçmiş Şuan Gelecek YAPI-IV İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU (Yönetmelik Madde 11) Rektör veya İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Direktörleri, Koordinatörleri, Bölüm Sorumluları Fakülte yönetimlerince önerilen; İstanbul Tıp, Cerrahpaşa Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Hukuk, İşletme ve Hemşirelik Fakültelerinden birer öğretim üyesi temsilcisi, Rektör tarafından görevlendirilen bir mezunlar temsilcisi, Üniversite bünyesinden görevlendirilen bir hemşire temsilcisi, Fakülte Yönetim Kurullarınca önerilen; İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinden birer uzmanlık öğrencisi ve intörn temsilcisi, Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği ve Hemşirelik Fakültelerinden birer uzmanlık öğrencisi temsilcisi, Hasta derneklerinden görevlendirilen bir temsilci,

16 Geçmiş Şuan Gelecek YAPI-V İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU (Yönetmelik Madde 11) İstekleri halinde; İstanbul Tabip/Diş Hekimleri/Eczacı Odası temsileri, Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi temsilcisi, İstanbul Ticaret Odası temsilcisi, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği temsilcisi, Özel Hastaneler temsilcisi, Üniversitede yetkili işçi ve memur sendikalarından birer temsilci, İstanbul İl Özel İdare ve İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi, İstanbul Büyükşehir ve Fatih Belediye Başkanlığından birer temsilci, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğü temsilcisi, Türkiye Kızılay Derneği temsilcisi.

17 Geçmiş Şuan Gelecek İŞLEYİŞ-I KURUM SÜREÇ SORUMLULARI BAŞHEKİMLİK/DEKANLIK/ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL DİREKTÖRLÜK HASTANELER YÖNETİM KURULU REKTÖRLÜK MAKAMI REKTÖRLÜK İLGİLİ BİRİM(LER)İ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU / SENATO

18 İŞLEYİŞ-II SÜREÇ YÖNETİCİLERİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ TAŞINIR MAL SÜREÇ YÖNETİCİSİ Doç. Dr. Önder ŞAHİNDoç. Dr. Nuri KİRAZ Doç. Dr. Altuğ ÇİLİNGİR Doç. Dr. Vakur OLGAÇ Prof. Dr. Murat ERSANLI GELİR İDARESİ SÜREÇ YÖNETİCİSİ Prof. Dr. Ahmet Bilge SÖZEN Prof. Dr. Mert Bayram SAVRUN Prof. Dr. Berna TARIM Prof. Dr. Fulya AĞAOĞLU Prof. Dr. Cengiz ÇELİKER GİDER İDARESİ SÜREÇ YÖNETİCİSİ Prof. Dr. Nurhan İNCEProf. Dr. Metin KAPAN Doç. Dr. Uğur ERDEMİR Prof. Dr. Sezai VATANSEVER Doç. Dr. Ayşem KAYA İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇ YÖNETİCİSİ Prof. Dr. Mustafa ERELEL Prof. Dr. Gökhan AYGÜN Prof. Dr. Figen SEYMEN Prof. Dr. Esra SAĞLAM Yrd. Doç. Dr. Ahmet YILDIZ TIBBİ SÜREÇLER YÖNETİCİLERİ Dahili Bilimler Prof. Dr. Mustafa Nuri YENEREL Cerrahi Bilimler Prof. Dr. İlgin ÖZDEN Prof. Dr. Mehmet Rıza ALTIPARMAK Prof. Dr. Özen Doğan ONUR Prof. Dr. Rasim MERALProf. Dr. Zerrin YİĞİT GENEL İDARİ SÜREÇLER YÖNETİCİSİ Prof. Dr. Yeşim ÜNLÜÇERÇİ Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ Hülya Gör KARATAŞ Doç. Dr. Fulya AĞAOĞLU Güler İŞLİK

19 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 2010-2014; ÜST YÖNETİCİLER, BÜYÜKLÜKLER, YAPILANLAR, YAPILACAKLAR,

20 Geçmiş Şuan Gelecek İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÜNETİM KURULU, 2010-2014 Rektör Yunus SÖYLET Yönetim Kurulu Başkanı, Rektör Yardımcısı Recep GÜLOĞLU Kamil ADALET, Alper CİHAN Genel Direktör S. Haluk ÖZSARI İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Bilgin SAYDAM Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Özgün ENVER Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Halil KOYUNCU Haydar SUR Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Sema YILDIRIM Hasan MERİÇ Onkoloji Enstitüsü Müdürü Ahmet KİZİR Erkan TOPUZ Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Zerrin YİĞİT Erhan KANSIZ İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi M. Akif KARAN Recep GÜLOĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Haluk EMİR Şafak KARAMEHMETOĞLU Döner Sermaye İşletme Müdürü Kazım BEŞİRLİ Recep GÜLOĞLU, Alper CİHAN, Sezai VATANSEVER, Tıbbi Direktör Yakup TUNA Kamil ADALET

21 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ ÜST YÜNETİMİ 2010-2014 Rektör Yunus SÖYLET Yönetim Kurulu Başkanı, Rektör Yardımcısı Recep GÜLOĞLU Kamil ADALET, Alper CİHAN Genel DirektörHaluk ÖZSARI Tıbbi DirektörYakup TUNA Kamil ADALET Hemşirelik DirektörüAytolan YILDIRIM Laboratuvar DirektörüMünire HACIBEKİROĞLU Kalite DirektörüGökhan AYGÜN Finans DirektörüSerhat YANIK Yakup SELVİ Bilgi İşlem DirektörüYılmaz KESKİNDEMİRCİ

22 İTFCTFDFKEOETOPLAM YATAK SAYISI1.2971.3584113532.825 POLİKLİNİK 1.129.011927.611229.77775.84087.0242.449.263 (Acil dahil) ACİL 152.554141.847-15.7446310.151 YATAN HASTA 41.45655.349-5.7161.660104.181 AMELİYAT 53.41838.459-4.86623796.980 A Grubu %7,468,53-007,49 A+B Grubu %25,0430,87-17,9412,2426,97 E Grubu %32,2822,94-0,80026,92((İTF+CTF=28,37) İTFİstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi CTFCerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi DFDiş Hekimliği Fakültesi KEKardiyoloji Enstitüsü Hastanesi OEOnkoloji Enstitüsü Hastanesi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ, 2013

23 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YATAK SAYISI, 2008-2013

24 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ POLİKLİNİK SAYISI, 2008-2013

25 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ACİL POLİKLİNİK SAYISI, 2008-2013

26 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YATAN HASTA SAYISI, 2008-2013

27 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ TOPLAM AMELİYAT SAYISI, 2008-2013

28 * 07/02/2014 tarihinde çekilen DMİS verileri esas alınmıştır. İTFCTF DİŞ H. ONK.KARD.HAGED31.12.2010202,56181,0110,0820,9911,31425,95 31.12.2011201,02167,6011,5219,8211,47411,43 31.12.2012199,33141,6611,5125,9214,72393,14 31.12.2013189,62158,3512,3829,6212,19402,16 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GELİRLERİ* (Milyon TL) (2010-2013)

29 İTFCTF DİŞ H. ONK.KARD.HAGED31.12.2010163,62164,9911,9618,9411,14370,67 31.12.2011201,65179,7813,6119,4214,66429,12 31.12.2012226,82202,6611,9122,4416,74480,58 31.12.2013207,35193,3511,2725,8811,29449,14 * 07/02/2014 tarihinde çekilen DMİS verileri esas alınmıştır. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GİDER DURUM* (Milyon TL) (2010-2013)

30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ FİNANSAL DURUM* (Milyon TL) (31.12.2013) * 07/02/2014 tarihinde çekilen DMİS verileri esas alınmıştır.

31 YAPILANLAR TIBBİ DİREKTÖRLÜK 1. SGK HARİCİ BAŞVURU ORGANİZASYONU MESAİ DIŞI, İRTİBAT NOKTASI OLUŞTURMA, YÖNLENDİRME, HİZMET ALANLARI ANLAŞMALI KURUMLAR, SAĞLIK TURİZMİ, 2. LABORATUVAR KONSOLİDASYONU ÇALIŞMASI 3. ETKİN ve VERİMLİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞ YÜKÜ ANALİZ SONUÇLARINA GÖRE BİRİMLER ARASI GÖREVLENDİRMELERİ, HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİN ORGANİZASYONU, 4. ULUSLARARASI EĞİTİM ANLAŞMALARI (METHODIST INTERNATIONAL) UZAKTAN ERİŞİM 5.ORGAN NAKLİ

32 YAPILACAKLAR TIBBİ DİREKTÖRLÜK LABORATUAR YÖNETİMİ, YENİ YÖNETMELİK’E UYUM ÇALIŞMALARI MERKEZİ LABORATUVAR YÖNETİMİ, PATOLOJİ/BİYOKİMYA/MİKROBİYOLOJİ/GENETİK LABORATUAR YAPILANMALARI TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ ENVANTERİN GÜNCELLEME, ORTAK KAYNAK KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMA, BİYOMEDİKAL HİZMETLERİNİN DAHA VERİMLİ HALE GETİRİLMESİ; CİHAZ BAKIMLARININ YAPILMASI, ARIZAYA ZAMANINDA MÜDAHALE, KALİBRASYONLARIN YAPILMASI FİNANSAL KAYNAKLARIN UYGUNLUĞUNA GÖRE TIBBİ CİHAZ ALIM SÜRECİNİ İŞLETME ETKİN ve VERİMLİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞ YÜKÜ ANALİZİ, BİRİMLER ARASI GÖREVLENDİRMELER, HİZMETİÇİ EĞİTİMLERİN ORGANİZASYONU YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİNİN ETKİN YÖNETİMİ YATAK DOLULUK ORANI ARTTIRMA MÜDAHALELERİ, BİRİMLER ARASI ORTAK YATAK KULLANIM MODELİ, ACİL TIP ANABİLİM DALINDAN İLGİLİ KLİNİKLERE HASTA SEVKİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ, KONSÜLTASYON SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ, KLİNİKLERDE YATAN HASTA TEDAVİ UYGULAMALARINDA İLAÇ TÜKETİMİNDE (ÖZELLİKLE ANTİBİYOTİK) ETKİLİLİK ÇALIŞMALARI, ÖĞRETİM ÜYELERİNİN MESAİ DIŞI SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMU İÇİN UYGUN ŞARTLARIN SAĞLANMASI YÖNÜNDE BAŞHEKİMLİKLERLE ORTAK ÇALIŞMA PLANI,

33 YAPILANLAR HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ FİYAT TARİFESİ’NE; SGK KAPSAMINDA HENÜZ OLMAYAN HEMŞİRELİK HİZMETİ FİYAT LİSTESİ (KAMU HASTANELERİNDE İLK-SGK/SAĞLIK BAKANLIĞI) ORTAK BAKIM FORMLARI, HEMŞİRELİK ve ÖZEL BAKIM PROTOKOLLERİ (Sıvı İzlem, Yaşam Bulguları, Hasta Kabul Taburculuk, Hasta Bakım ve Değerlendirme, Düşme Ölçekleri) HASTA BAKIM KALİTESİ İZLEMİ ve ORTAK BAKIM İNDİKATÖRLERİ, (Hasta memnuniyet/şikayet ve öneri/bakım indikatörleri/basınç ülseri/oral mukozit /damar dışına İlaç kaçma/periferikvenöz katater komplikasyonu/kontamine bulaş/beklenmedik olay/yanlış ilaç uygulama) SAĞLIK BAKANLIĞI İŞBİRLİĞİ İLE SERTİFİKALI KURS VE EĞİTİMLER (Hasta/Hemşire/Tıp ve Hemşirelik Öğrenci Eğitimleri ile diyaliz/yeni doğan yoğun bakım/yoğun bakım/acil hemşireliği/enfeksiyon kontrol hemşireliği/hemşire insan gücü planlama) ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ (Kurum hemşireleri tarafından 38 araştırma gerçekleştirildi, kurum dışından 64 araştırmaya destek) SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ (Fatih Belediyesi Mavi Kapak toplama kampanyası, Çevre Yönetim Birimi ile hayvan barınağına atık yemek toplama ve Atık Sıvı Yağları Dönüştürme projeleri)

34 YAPILACAKLAR HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ HEMŞİRELİK HİZMETİ FİYAT LİSTESİ’NİN UYGULAMAYA GEÇİRİLMESİ YENİ BAKIM PROTOKOL VE İNDİKATÖRLERİ GELİŞTİRLMESİ, SAĞLIK BAKANLIĞI İŞBİRLİĞİ İLE SERTİFİKALI KURS VE EĞİTİMLER’E DEVAM KURUM İÇİ VE DIŞI ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ’NE DESTEK, SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ’NDE YER ALMA, SÜREKLİ İZLENECEK YÖNETİM İNDİKATÖRLERİ’NİN TAKİBİ  (Hemşire dağılımı ve bilgileri/İş gücü planlama/İş gücü kaybı/Hemşire devir hızı/performans değerlendirme/hemşire memnuniyeti/eğitim değerlendirme)  (Vardiya-nöbet değişim talebi/Resmi tatil-bayramlarda çalışan hemşire izlemi/Yer ve görev değişikliği izlemi/Sorun-şikayet izlemi/Çalışma listesi izlemi)

35 YAPILANLAR KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ADEK İLE KOORDİNELİ TSE PROTOKOLÜ GEREĞİ;  KALİTE KURULLARI, EĞİTİM/BİLGİLENDİRME,  ÜST DOKÜMANTASYON; KALİTE EL KİTABI, KALİTE POLİTİKASI  ÜST DOKÜMANTASYON ONAY VE DUYURU MAKRO DOKÜMANLAR, ZORUNLU PROSEDÜRLER, ÇALIŞAN VE HASTA GÜVENLİĞİ ÖZ DENETİMLERİ, AKTİF SAHA ÇALIŞMASI (KÖK NEDEN ANALİZLERİ, TESİS TURLARI,…) ORGANİZASYON ŞEMASI/ GÖREV TANIMLARI İÇ TETKİK EKİPLERİ, EĞİTİMLERİ, SORU LİSTELERİ

36

37 YAPILACAKLAR KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ADEK İLE KOORDİNELİ TSE PROTOKOLÜ GEREĞİ;  SÜREÇ PERFORMANSLARININ İZLENMESİ, PAYDAŞ GERİ BİLDİRİMLERİ,  GEREKTİKÇE YAPILACAK PROSEDÜR REVİZYONU,  İÇ TETKİKLER  BELGELENDİRME ÖNCESİ ÖN TETKİK  GERÇEK/ÖZGÜN BİR HASTANE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ HAZIRLIĞI

38 YAPILANLAR-I BİLGİ İŞLEM DİREKTÖRLÜĞÜ; İSHOP (LABORATUVAR MODÜLÜ) Merkez Biyokimya Laboratuvarı Çocuk Biyokimya Laboratuvarı Acil Biyokimya Laboratuvarı Hemostaz Laboratuvarı BÜTÜN KLİNİK, YOĞUN BAKIM ve ACİL SERVİSLERDE HEKİMLER HASTA SONUÇLARINA İSHOPTAN ULAŞMAKTADIR.

39 – RANDEVU BİLGİLERİNİN CİHAZ PANELİNE GÖNDERİLMESİ – GERÇEKLEŞEN ÇEKİM BİLGİLERİNİN ALINMASI – RAPOR İÇİN SES KAYDI – GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ANESTEZİ ve REANİMASYON AD İLE ORTAK YÖNETİM – HBYS ÜZERİNDEN CİHAZ ÇALIŞMA TAKVİMİ YÖNETİM İ YAPILANLAR-II BİLGİ İŞLEM DİREKTÖRLÜĞÜ; İSHOP (RADYOLOJİ MODÜLÜ)

40 YAPILANLAR-III CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ DOKU LABORATUVARINDA İSHOP GEÇİŞİ TAMAMLANDI. TC Sağlık Bakanlığı SAĞLIK-NET Entegrasyonu TC Sağlık Bakanlığı TİG Entegrasyonu SUT Güncellemeleri SGK İş Görmezlik Raporu Entegrasyonu Akılcı Lab. Uygulamaları Özel Oda Ücreti Tanımlamaları Sağlık Turizmi Tanımlamaları Anlaşmalı Kurum Tanımlamaları Mesai Dışı Çalışma Tanımlamaları

41 YAPILACAKLAR-I PACS CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ HEDEF; 5 HASTANENİN ORTAK KULLANIMI, AYNI KAMPÜSTE FARKLI BRANŞLARI KAPSAYAN, ÇAĞDAŞ ETKİN VERİMLİ KAYNAK ARTIRIMI İSHOPLA ENTEGRE

42 YAPILACAKLAR -2 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ HEDEF; 2014 YILI SONUNA KADAR CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İLE İSTANBUL TIP FAKÜLTESİNDE, DAHİLİ ve CERRAHİ BİLİMLERDE İSHOP KLİNİK MODÜLÜNÜN GEÇİŞİNİ TAMAMLAMAK 2014 EYLÜL’E KADAR EVRAK DOKÜMAN TÖNETİM SİSTEMİNİ DEVREYE ALMAK

43 YAPILANLAR FİNANS DİREKTÖRLÜĞÜ MUHASEBE VE RAPORLAMA SÜREÇLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI;  HASTANE OTOMASYON SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ,  BİRİMLERDE MUHASEBE PROGRAMLARI DEVREYE ALINMASI,  FİNANSAL SÜREÇLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI, İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI;  SINIRLAMALAR, İŞ YÜKÜ ANALİZİ PLANLAMASI MAL ALIM POLİTİKASI  TOPLU ALIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI  İHALELERDE YERİNDELİK KONTROLÜ (LİMİT UYGULAMASI)  BİRİMLER ARASI MALZEME DEĞİŞİMİ  DEMİRBAŞ VE TECHİZAT ALIMLARINDA KISITLAMA EK GELİR KAYNAKLARI;  SAĞLIK TURİZMİ, ÖZEL SİGORTA ANLAŞMALARI, TIBBİ MUTALA, ÖZEL ODA UYGULAMASI, ALACAK YÖNETİMİ;  TAHSİL SÜREÇLERİ, MUTABAKAT, TAHSİL EDİLEMEYECEKLERİN SİLİNMESİ STOK YÖNETİMİ;  STOK HAREKETLERİNE GÖRE FARKLI MÜDAHALELER; DEPO SAYIMINDAN BARKOD OKUMAYA GEÇİŞ BORÇ YÖNETİMİ ŞEFFAFLIK, BİRİKMİŞLERİN İVEDİLİKLE ÖDENMESİ İÇİN GİRİŞİMLER ÖZGELİRLERİN BORÇ ÖDEMEYE YETERLİLİĞİNE MÜDAHALE; KAMU KATKISI ARTIŞ

44 YAPILANLAR SUT, İZLEME DEĞERLENDİRME VE SAĞLIK TURİZMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İstanbul Üniversitesi Sağlık Turizmi Yönetmeliği ve Protokolü;  Senato onayı,  HAGED düzeyi Uluslararası Hasta Koordinatörlüğü,  Hastanelerde Uluslararası Hasta Birimi kurulması,  Koordinatör ve Birim sorumluları belirlenmesi,  Sağlık Turizmi Firmaları Protokolleri İzleme ve Değerlendirme kapsamında Fatura İnceleme Birimi;  Faturaların çapraz incelenmesi,  Gelir kaybına neden olan hatalar konusunda bilgilendirmeler, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Fiyat Tarifesi 2014 versiyonu,  Türkiye Sigortalar Birliği referans kullanım görüşmeleri İstanbul Üniversitesi Hastaneleri DRGs Esaslı Değerlendirme ve Farklılık Analizi, Faturalama Süreçlerinde Etkililik (Kesinti Oranı Düşüşü, Akılcı Laboratuvar Uygulamaları)

45 FİNANSAL OLARAK YAPILAMAYANLAR BORÇ YÜKÜ GİDEREK ARTMAKTA, GELİR ARTSA DA MALİYETLER (GİDERLER) DAHA FAZLA ARTMAKTA, TEK GELİR KAYNAĞI SGK SGK FİYATLARINDA 7 YILDIR ARTIŞ YAPILMAMASI MALİ YAPIYI GİDEREK ÇIKMAZA SOKMAKTA ÜNİVERSİTE HASTANESİ GEREĞİ GİDERLER DAHA DA AZALTILAMAMAKTA, 100 TL KARŞILIĞI BİR İŞLEM EN AZ 130 TL MALİYETLE GERÇEKLEŞMEKTE = ÜNİVERSİTE HASTANELERİ HİZMET VERDİKÇE ZARAR ETMEKTE, ARTAN BORÇLANMA NEDENİYLE İLAÇ VE MALZEME ALIMLARI HİÇ GERÇEKLEŞMEMEKTE VEYA PİYASAYA GÖRE ÇOK DAHA PAHALIYA TEDARİK EDİLEBİLMEKTE DEMİRBAŞ VE CİHAZ YATIRIMLARININ KISILMASI, HİZMET VE TIP EĞİTİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE TEHDİT OLUŞTURMAKTA…

46 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖNCELİKLİ ALANLARI 2014

47 Geçmiş Şuan Gelecek HAGED 2014 SLOGANI: “DEĞER KATMA” HAGED 2014 ÖNCELİKLİ ALANLARI “YENİ ÇAPACERRAHPAŞA PROJESİ” FİNANS/BİLGİ İŞLEM DİREKTÖRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI SUT KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI LABORATUVAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI ---------------------------------------------------------------------- KALİTE DİREKTÖRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI İNSAN KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI ORGAN NAKLİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI

48 Geçmiş Şuan Gelecek HAGED 2014 SLOGANI: “DEĞER KATMA” HAGED 2014 HEDEFLERİ-I “YENİ ÇAPACERRAHPAŞA PROJESİ TEMEL ATMA” İÇİN SON ADIMLARI TAMAMLAMA, “TAM GÜN” UYGULAMASINI, MESLEKİ+MADDİ TATMİN İLE ÜST DÜZEYE TAŞIMA,  ÜNİVERSİTE’DE MESAİ İÇİ VE DIŞI, ÜNİVERSİTE DIŞINDA MESAİ DIŞI (%50), ÜNİVERSİTE’DE SÖZLEŞMELİ (%5) “ÜNİVERSİTE HASTANESİ” GEREĞİNE UYGUN ÜNİVERSİTE İÇİ TEŞVİKLER, 2013’DE UYGULANAN “GİDER YÖNETİMİ” İLKELERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ, 2013’DE HAZIRLANAN “GELİR ÇEŞİTLİLİĞİ” MÜDAHALELERİN UYGULANMASI,  SAĞLIK TURİZMİ/İKİNCİ GÖRÜŞ/TAMAMLAYICI SİGORTA’DA TERCİH EDİLEN KURUM

49 Geçmiş Şuan Gelecek HAGED 2014 SLOGANI: “DEĞER KATMA” HAGED 2014 HEDEFLERİ-II “TÜMÜYLE UYGULANAN İSHOP”, LABORATUVAR KONSOLİDASYONU ÇALIŞMASI’NIN TÜMÜYLE UYGULANMASI, İNSAN KAYNAKLARI İŞ YÜKÜ’NE DAYALI İNSANGÜCÜ PLANLAMASI UYGULAMALARI, HAGED İÇİ YAPISAL TEDBİRLER;  OPERASYONEL DEĞİL STRATEJİK KARAR ALAN,  DAHA ETKİLİ YÖNETİM VE DİREKTÖRLER KURULU YAPILANMASINA SAHİP,  DAHA FAZLA YERİNDEN YÖNETİLEN,  SÜREÇ YÖNETİMİ’NDE HİZMET ALIMI,  KONGRE VE PROJE YARIŞMALARINA KATILIM,  INNOVASYON TEŞVİKİ= KASIM 2013’DEN BAŞLAYAN TTM FARKINDALIĞI OLUŞTURMANIN “PROJE”YE DÖNÜŞÜMÜ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU “ÜNİVERSİTE HASTANELERİ ÇALIŞMA GRUBU”,

50 KRİTİK KARAR NOKTALARI

51 “Ben” değil “Biz” olmayı becerebilme, “Önce sen” değil “Birlikte değişme”yi hedefleme, “Rakip” değil “Çözüm Ortağı” bakışını hakim kılabilme, “Farklılıkları” değil “Zenginlikleri” vurgulayabilme, “Bu günü” değil “Yarını” dikkate alabilme, Sadece “Üst Düzeyde” değil “Her Düzeyde Katılımcı” olabilme, “Usulün” değil, “Usul+Yerindeliğin” birlikte hesabını verebilme, “İstediğin zamanda” değil “Zamanında” doğruyu paylaşabilme, “Yapılanı” değil “Yapılmayanı” gerçekleştirmeye çalışabilme, “DOĞRU İŞ” İLE “İŞİ DOĞRU” YAPAN, DOLAYISIYLA “İDARE EDEN” DEĞİL “YÖNETEN” OLMA KRİTİK KARAR NOKTASI; STRATEJİK DÜŞÜNME…

52 16.12.201452 DOĞRU İŞ…

53 16.12.201453 DOĞRU OLMAYAN İŞ…

54 16.12.201454 TEŞEKKÜRLER... İŞİNİ DOĞRU YAPAN…

55 16.12.201455 KAYNAK: BÜLENT KUNAÇ, TIP BİLİŞİMİ KONGRESİ, KASIM 2006 “DOĞRU İŞ” İLE “İŞİNİ DOĞRU”YAPAN, YANİ “İDARE EDEN” DEĞİL “YÖNETEN” OLABİLMEK DİLEĞİYLE…

56 SAYGILARIMIZLA…. Rektör Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU Genel DirektörDoç. Dr. Haluk ÖZSARI Tıbbi DirektörProf. Dr. Yakup TUNA Hemşirelik Hiz. DirektörüProf. Dr. Aytolan YILDIRIM Kalite DirektörüProf. Dr. Gökhan AYGÜN Finans DirektörüDoç. Dr. Serhat YANIK Bilgi İşlem DirektörüDr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ SUT KoordinatörüDoç. Dr. Dr. Suphi VEHİD


"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU VIII.TOPLANTISI 26 Mayıs 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları