Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KEMİK METASTAZLARINA YAKLAŞIM Dr. Ömer DİZDAR Başkent Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü 20.6.2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KEMİK METASTAZLARINA YAKLAŞIM Dr. Ömer DİZDAR Başkent Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü 20.6.2014."— Sunum transkripti:

1 KEMİK METASTAZLARINA YAKLAŞIM Dr. Ömer DİZDAR Başkent Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü 20.6.2014

2 KEMİK METASTAZLARI En sık : –Meme kanseri –Prostat kanseri –Akciğer kanseri –Böbrek kanseri –Multipl myelom Metastaz bölgesi: –Vertebralar –Pelvis BLASTİK –Prostat –Karsinoid –Küçük hücreli akciğer kanseri LİTİK –Renal karsinom –Melanom –Myelom MİKST TİP –Meme kanseri –GIS kanserleri

3 KLİNİK Ağrı Mobilite kaybı & sosyal kısıtlılık Yaşam kalitesinde azalma Maliyet Mortalite

4 PROGNOZ Meme kanseri + kemik metastazı –Ortanca sağkalım 16 ay Meme kanseri + kemik metastazı+SRE –Ortanca sağkalım 7 ay

5 Skeletal-related event (SRE) 1.Patolojik kırık 2.Kemiğe radyoterapi gereksinimi olması 3.Kemiğe yönelik cerrahi gereksinimi olması 4.Spinal kord kompresyonu 5.Hiperkalsemi

6 Kemiğe yönelik tedavi verilmeyen kemik metastazlı meme kanseri hastalarında yıllık ortalama SRE sayısı: 2-4 /yıl

7 TANI Direk grafiler  duyarlılığı düşük, özgüllüğü yüksek >1 cm lezyon %50 mineralizasyon kaybı gerekli

8 DİREK GRAFİLER –Kırık varlığının / riskinin değerlendirilmesinde önemli *** Complete/impending fracture  cerrahi fiksasyon –Sintigrafideki tutulmuş alanların değerlendirilmesinde –Tamamen litik karakterde olan lezyonların tanısında

9

10

11

12

13 TANI Kemik sintigrafisi –Myelom dışı hastalıklarda kullanılır –Özgüllüğü düşük İnflamasyon Travma Metastaz –Direk grafilerden daha duyarlı –Sintigrafide saptanan lezyonlar direk grafilerle teyid edilmelidir.

14 TANI Bilgisayarlı tomografi –Kemik yıkımını, sklerotik lezyonları ve yumuşak doku komponentini çok iyi gösterir –TVKS’den daha duyarlı –Sintigrafide görülüp direk grafilerde görülmeyen lezyonların teyidi için kullanılır

15

16

17 TANI Manyetik Rezonans Görüntüleme –TVKS’den ve BT’den daha duyarlı –Multiplanar görüntüleme (özellikle omurga için aksiyel görüntüleme) şansı –Kemik iliği tutulumu için BT’den daha duyarlı

18 TANI Manyetik Rezonans Görüntüleme –Yetmezlik kırığı / patolojik kırık ayrımında –Sintigrafide görülüp direk grafilerde görülmeyen lezyonların teyidi için kullanılır –SPİNAL KORD KOMPRESYONUNDA ALTIN STANDART

19

20 PET Litik lezyonlarda sintigrafiden daha duyarlı Osteoblastik lezyonlarda sintigrafi daha duyarlı Anticancer Res. 2000;20(3B):2189 (18)-Fluorine-labeled sodium fluoride (18F-NaF) daha duyarlı ve özgül Mol Imaging Biol. 2012 Apr;14(2):252-9.

21

22 SOLİTER KEMİK LEZYONU: Patolojik kırık varlığında, doku tanısı olmadan doğrudan cerrahi fiksasyon yapılmamalıdır.  Primer kemik sarkomları akılda tutulmalıdır. ***cerrahi yaklaşım farklıdır***

23 TEDAVİYE YANITIN TAKİBİ

24 Direk grafiler Litik lezyonların iyileşme süreci yavaş Litik lezyonların skleroze olması 3-6.ayda başlar, 1 yıla kadar uzayabilir Parsiyel yanıt: direk grafilerde litik lezyonların skleroze olması ve yeni lezyon olmaması

25 Daha önce normal görünen bölgelerde skleroz gelişmesi: –Yeni metastaz –Görünmeyen litik bir lezyonun iyileşme sürecinde sklerotik hale gelmesi

26 Kemik sintigrafisi Litik lezyonların hakim olduğu tümörlerde yanıtı sintigrafiyle değerlendirmek zor İyileşen lezyonlarda uptake artışı (flare) 6 aydan sonra bulgularda gerileme

27 Biyobelirteçler Klinik pratikte kullanım sınırlı Düzey takibinin kemik metastazlarının erken tanısında ya da tedavinin yönlendirilmesinde yeri yok –Serum C-telopeptid –İdrar N-telopeptid –Kemik spesifik ALP

28 PREVANSİYON Prostat kanseri: Yüksek riskli prostat kanserinde (LN+, Gleason 9-10, PSA>20) bisfosfonat (ZA q3m) kullanımı kemik metastazı gelişme riskini azaltmıyor. » ZEUS trial, Eur Urol, 2014 Feb 20 Denosumab CRPC’de kullanımı kemik metastazsız sağkalımı artırıyor, genel sağkalıma katkısı yok » Lancet. 2012 Jan;379(9810):39-46

29 PREVANSİYON Meme kanseri 2013 EBCTCG meta-analizi 22 klinik çalışmada toplam 18,000 hasta Post-menopozal hastalarda (n=11,306): –ZA/klodronat/ibandronat vs plasebo –Uzak nüks riskinde 10 yılda %3.5 azalma –Kemik metastazı riskinde %34 azalma –Ölüm riskinde %3 azalma 2013 San Antonio Breast Cancer Symposium2013 San Antonio Breast Cancer Symposium by Robert Coleman, MD

30 PREVANSİYON Meme kanseri: Meta-analiz (15 çalışma) ZA vs plasebo –Genel sağkalımda iyileşme (5 çalışma, 6114 hasta, %15 vs %18, [HR] 0.81, 95% CI 0.70- 0.94) –Kırık riskinde azalma ([OR] 0.78, 95% CI 0.63-0.96) –Kemik metastazı sıklığında ve hastalıksız sağkalımda fark yok –ONJ %0.52 Oncologist. 2013;18(4):353

31 TEDAVİ

32 CERRAHİ Yaşam beklentisi en az 6-8 hafta, bazı komplike pelvik prosedürler için en az 6 ay olmalı. Komplet / impending kırıklarda cerrahi fiksasyon. Proksimal femur lezyonlarında artroplasti/internal fiksasyon Vertebroplasti-kifoplasti

33

34 Cerrahi sonrası radyoterapi Cerrahi / vertebroplasti sonrası radyoterapi uygulaması ile fonksiyonel kullanım daha iyi, 2.cerrahi gereksinimi daha az Cerrahiden sonra 2-4 hafta içinde başlanabilir 10x3  30 Gy

35 RADYOTERAPİ Hastaların %85’inde kemik ağrılarında 1-2 hafta içinde azalma beklenir Tek doz tedavi, fraksiyone tedaviden daha kolay ve benzer oranda etkili Tek doz tedavi vs fraksiyone tedavi  25 randomize çalışmanın meta-analizi: –ORR %60 vs %61 –CR %23 vs %24 –Patolojik kırık ve spinal kord kompresyonu oranları benzer –Tekrar tedavi gerekliliği tek doz tedavi alanlarda 2.6 kat daha fazla Clin Oncol (R Coll Radiol).Clin Oncol (R Coll Radiol). 2012 Mar;24(2):112-24

36 Radyoizotoplar Stronsiyum 89 Samaryum 153 Radyum 223 : Alpha-particle emitting agent

37 clinicaloptions.com/oncology 2012 Genitourinary Cancers Symposium: Highlights Parker C, et al. ASCO GU 2012. Abstract 8. Patients with symptomatic CRPC and ≥ 2 bone metastases with no known visceral metastases, either post- docetaxel or unfit for docetaxel (N = 921)  Primary endpoint: OS  Secondary endpoints: time to first SRE, time to total ALP progression, total ALP response, ALP normalization, time to PSA progression, safety, QoL Stratified by total ALP, previous docetaxel, and bisphosphonate use Radium-223 (50 kBq/kg) + Best standard of care Placebo (saline) + Best standard of care Randomized 2:1 Up to 6 treatments at 4-wk intervals ALSYMPCA: Phase III Trial of Radium-223 in Symptomatic Prostate Cancer

38

39

40 clinicaloptions.com/oncology 2012 Genitourinary Cancers Symposium: Highlights Patients With AEs, n (%) All GradesGrades 3 or 4 Radium-223 (n = 509) Placebo (n = 253) Radium-223 (n = 509) Placebo (n = 253) Hematologic  Anemia136 (27)69 (27)54 (11)29 (12)  Neutropenia20 (4)2 (1)9 (2)2 (1)  Thrombocytopenia42 (8)14 (6)22 (4)4 (2) Nonhematologic  Bone pain217 (43)147 (58)89 (18)59 (23)  Diarrhea112 (22)34 (13)6 (1)3 (1)  Nausea174 (34)80 (32)8 (2)4 (2)  Vomiting88 (17)32 (13)10 (2)6 (2)  Constipation89 (18)46 (18)6 (1)2 (1) Parker C, et al. ASCO GU 2012. Abstract 8. ALSYMPCA: Toxicity

41 Magnetic resonance guided focused ultrasound surgery ASCO 2013, Faz III çalışma –Yanıt oranı %67 –RT al(a)mayan hastalarda çok etkili

42 SİSTEMİK TEDAVİ

43 BİSFOSFONATLAR Sentetik pirofosfat analogları Osteoklast inhibitörleri (inh. Farnesyl-PP synthase  osteoklast apoptozisi) Antitümör/anti- anjiyojenik etki –Zoledronik asit –Pamidronat –İbandronat –Klodronat

44 Zoledronat q4w vs q12w Lancet Oncol.Lancet Oncol. 2013 Jun;14(7):663-70 12-15 ay düzenli aylık zoledronat tedavisi sonrasında 3 ayda bir vs ayda bir tedavi:

45 Efficacy and safety of continued zoledronic acid every 4 weeks versus every 12 weeks in women with bone metastases from breast cancer: Results of the OPTIMIZE-2 trial. 403 hasta  ZOL q4 wk (n = 200) vs q12 wk (n = 203). SRE oranı 22% 23.2% İlk SRE’ye kadar geçen süre benzer Kemik yıkım belirteçleri düzeyleri benzer Yan etkiler benzer 4 hafta kolunda renal yan etkiler biraz daha fazla (9.6% vs 7.9%, p=NS). 4 hafta kolunda 2 olguda ONJ, diğer kolda yok (p=NS) Hortobagyi ve ark. ASCO 2014

46 Prostat kanserinde zoledronat Kastrasyon dirençli prostat kanserinde 3 haftada bir 4 mg zoledronat SRE sıklığını azaltır, ilk SRE’ye kadar olan süreyi uzatır, ağrıyı azaltır. J Natl Cancer Inst. 2004;96(11):879 Kastrasyona duyarlı hastalarda ilk tanıda ADT ile eşzamanlı başlanmasının yararı yok (CALGB 90202) » Smith MR ve ark, J Clin Oncol 2014 Apr 10;32(11):1143 Daha önce SRE öyküsü olanlarda yararı var***

47 Nefrotoksisite –Her infüzyon öncesi serum kreatinin bakılmalı –Eşzamanlı nefrotoksik ajanlardan kaçınılmalı –İyi hidrasyon –Kr yüksek olanlarda düşük doz YAN ETKİLER

48 Çene osteonekrozu (ONJ) RİSK FAKTÖRLERİ Diş çekimi Kötü ağız hijyeni Periodontal hastalık Damağa uyumsuz protezler Bisfosfonat tedavi süresi Bisfosfonat türü (Den>ZA>Pam) KORUNMA Tedaviye başlamadan diş hekimi kontrolü Tedavi süresince ağız bakımı, diş fırçalama, gargaralar Mecbur olmadıkça diş çekiminden kaçınma Tedavi intervallerinin uzatılması

49 ONJ-TEDAVİ Konservatif (Sınırlı debridman, antibiyotik, topikal tedaviler (klorheksidin, hidrojen peroksit)  refrakter hastalarda cerrahi Bisfosfonata devam???  Kanıt yok –The European Myeloma Network  İyileşene kadar tedaviyi kes, hastalık ilerlerse yeniden başla. –American Association of Maxillofacial Surgeons (AAOMS)  Tedaviyi kes, multidisipliner olarak yarar- zarar analizi yaparak devamına karar ver. –ASCO  Öneri yok

50 DENOSUMAB RANKL inhibitörü  RANK’a bağlanmasını inhibe eder RANKL receptor activator of nuclear factor kappa B ligand

51 Zoledronat vs. denosumab 3 Faz III çalışmanın meta-analizi: Denosumab SRE sıklığını (HR 0.83, 95% CI 0.76-0.90), ve ilk SRE’ye kadar geçen süreyi (median 26.6 versus 19.4 months) azaltmada zoledronattan üstün OS ve DFS benzer. Denosumab için BFT takibi ve doz redüksiyonu gereksiz Hipokalsemi denosumab ile daha sık, ONJ oranları benzer Eur J Cancer. 2012;48(16):3082.

52 Akciğer kanseri alt grubunda denosumab ile OS avantajı (8,9 vs. 7,7 ay) Myelom alt grubunda ZA ile sağkalım avantajı Denosumab ile maliyet 2 kat daha yüksek Denosumab 120 mg sc q4w J Thorac Oncol. 2012;7(12):1823.

53 YENİ TEDAVİLER Src inhibitörleri (Dasatinib, saracatinib) Katepsin-K inhibitörleri (Odanacatib) αVβ3 integrin inhibitörleri (Etaracizumab) Cabozantinib RANK-Fc OPG-Fc MMP inhibitörleri TGF-beta inhibitörleri

54

55 Tesekkurler..


"KEMİK METASTAZLARINA YAKLAŞIM Dr. Ömer DİZDAR Başkent Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü 20.6.2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları