Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMİZ GELECEK GENÇLERLE GELECEK PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMİZ GELECEK GENÇLERLE GELECEK PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 TEMİZ GELECEK GENÇLERLE GELECEK PROJESİ
PROJE TANITIM SUNUMU

2 PROJE DESTEĞİ TEMİZ GELECEK GENÇLERLE GELECEK PROJESİ 2013 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından Desteklenmektedir.

3 PROJE DESTEĞİ Temiz Gelecek Gençlerle Gelecek Projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek Programı Teklif Çağrısı Kapsamında Türkiye Genelinde Programa Sunulan Yaklaşık 4000 (Dört Bin) Proje Teklifi Arasından Desteklenmesi Uygun Görülen 120 (Yüz Yirmi) Proje Arasındadır.

4 TEMİZ GELECEK GENÇLERLE GELECEK PROJESİ
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ TEMİZ GELECEK GENÇLERLE GELECEK PROJESİ PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ÇORUM ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE ORTAĞI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU

5 PROJE EKİBİ Erdem ÖNAL Mustafa TÜRK Hamdi ÖBEKCAN (15 Personel)
Proje Koordinatörü (15 Personel) Hedef Grup Temsilcileri Mustafa TÜRK Proje Koordinatör Yardımcısı Hamdi ÖBEKCAN Proje Ortağı Koordinatörü

6 Hedef Kitle (13 -30 yaş arası)
Yaş Aralığı Kız Sayısı Erkek Sayısı 13 – 30 Yaş Arası 22.500 Hedef kitle bölgesi olarak Çorum İli Merkez İlçesi seçilmiştir. Hedef Kitle: 13 – 30 yaş arası nüfus Hedef Kitle Tahmini Sayısı: kişi Çorum İli Merkez İlçe Genel Nüfusu: kişi (TÜİK ADNKS ) Çorum İli Merkez İlçe Hedef Kitle Nüfus Oranı: %12,30 (TÜİK Nüfus Piramidi )

7 SORUN - İHTİYAÇ ANALİZİ
SORUN: Gençlerin içinde yaşadığı sosyokültürel ve ekonomik çevreden kaynaklı gelecekte bir meslek seçme bunalımı veya halihazırda eğitimini aldığı meslekle ilgili ileride kamu veya özel sektörde yer edinememe düşüncesi, yaşadığı çevreye karşı sorumlu bir davranış edinmeyi istemesi ve buna ulaşmasındaki kaynakları yerinde veya yeterli görmemesi, bilimsel bir dünyaya ayak uyduracak değerlere ulaşamama fikri veya mevcut potansiyelinin köreleceği hissi sorunlarıdır.

8 SORUN - İHTİYAÇ ANALİZİ
İHTİYAÇ: Genç beyinler arasında koordinasyonun sağlanması, kamu ve özel sektörün yakından tanınması, eğitimini aldıkları teorik bilgiler ile uygulama safhası arasındaki boşluğun giderilmesi, farklı meslek disiplinleri arasında kolektif çalışma uyumunun sağlanması, kuşaklar arası dinamizmin gelişerek sosyal, kültürel, bilimsel tecrübelerden faydalanmaları, mevcut potansiyellerini açığa çıkaracak yenilikçi fikirlerin sunulması sorunların giderilmesindeki ihtiyaçlarıdır.

9 PROJE KONUSU BİLİMSEL ARAŞTIRMA GİRİŞİMCİLİK KATILIM EĞİTİM

10 PROJE SÜRESİ 1 Temmuz 2013 – 1 Mayıs 2014 Proje Süresi 10 Ay Üzerinden Tasarlanmış Olup 1 Temmuz 2013 Tarihinde Başlamıştır. 1 Mayıs 2013 Tarihinde Proje Kapanışı Yapılması Planlanmaktadır.

11 GENEL AMAÇLAR Gençlerin bilim ve tekniğe ilgisini artırarak ülkenin teknolojik kalkınmasına ve bilimsel gelişmesine katkı sağlamak. Gençler arasında, ortak bir amaç etrafında birlikte çalışma kültürüne teşvik etmek. Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını teşvik etmek.

12 ÖZEL AMAÇLAR Hedef grubun evsel ve endüstriyel atıksu arıtımı konusu merkez konu olmak üzere geri kazanım, geri dönüşüm ve çevre politikaları konularında bilgilendirmek, ilgisini arttırmak ve bu konuda duyarlılığını sağlamak için seminer düzenlemek. Proje bölgesindeki nihai yararlanıcıların proje konusuna ilgisini arttırmak, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için bölgesel sempozyum düzenlemek.

13 ÖZEL AMAÇLAR Orta öğretim öğrencileri ile yükseköğretim öğrencileri arasında bilgi entegrasyonunu güçlendirmek için proje ekibinin önderliğinde orta öğretim kurumlarına proje konusu hakkında seminer vermek. Uygulama safhasında teknolojik materyallerin incelenmesi, sonuçlarının irdelenmesi ve çevre teknolojisi uygulamalarının gerekliliğinin hedef grup üzerinde farkındalığını sağlamak için altyapı çalışmalarını hedef grup ile koordineli olarak yürütmek.

14 FAALİYETLER Proje Açılış Toplantısı ve Kokteyli
Hedef Grup Temsilcilerine Yönelik Proje Konusu İle İlgili Seminer Çalışması Proje Konusu Afiş Yarışması Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Fuarına Katılım Çorum Valiliği Bünyesinde Altyapı Çalışması

15 FAALİYETLER Ulusal Sempozyum Düzenlenmesi
Hedef Grup Temsilcileri İle Hedef Grup Arasında Seminer Programları ‘‘Fikir Sizden Destek Bizden’’ Proje Yarışması Proje Kapanış Toplantısı

16 FAALİYET TAKVİMİ Faaliyetler Aylar Uygulama Birimi
TEM AĞS EYL EKM KSM ARL OCK ŞBT MRT NSN 1-Proje Ekibinin Oluşturulması ve Proje Ofisi için Teknik Donanımın Temin Edilmesi Proje Ekibi 2-Proje Açılış Toplantısı ve Kokteyli 3-Hedef Gruba Proje Konusu İle İlgili Seminer Verilmesi 4-Proje Konusu Afiş Yarışması 5-REW 2013 Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Fuarına Katılım 6-Çorum Valiliği Bünyesinde Altyapı Çalışması Proje Ekibi ve Tedarikçi Firma 7-Sempozyum Düzenlenmesi 8-Yükseköğretim Öğrencileri ve Ortaöğretim Öğrencileri Arasında Seminer Programları 9-‘‘Fikir Sizden Destek Bizden’’ Proje Yarışması 10-Proje Kapanış Toplantısı ve Raporlama

17 YÖNTEM FAALİYET: HEDEF GRUP TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK PROJE KONUSU İLE İLGİLİ SEMİNER ÇALIŞMASI YÖNTEM: Projenin genel ve özel amaçları hakkında hedef gruba, özellikle projenin birlikte yürütüleceği kitleye yönelik bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık oluşturmaya yönelik bir çalışma olup, projeye gençlerin katılımı sağlayacak özellikte olacaktır.

18 YÖNTEM FAALİYET: PROJE AFİŞ TASARIM YARIŞMASI YÖNTEM: Hedef kitle üzerinde oluşan fikirlerinin proje amaçları çerçevesinde görsel ve kurgusal bir yapıya aktarılmasına yönelik olacaktır. Aynı zamanda bu yöntem hedef kitle üzerinde karar verme ve uygulama sürecinde bireysel ve grupsal çalışmalarında etkin olacaktır.

19 YÖNTEM FAALİYET: GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM FUARINA KATILIM YÖNTEM: Hedef grup temsilcilerinin bilimsel ve teknolojik sektörü geniş perspektifte aynı platformda görmeleri nedeniyle gerçekleştirilecektir. Sektörler arası koordinasyonu, iletişimi, bilgi paylaşımını destekleyici ve geliştirici yönde bir çalışma olacaktır.

20 YÖNTEM FAALİYET: ALTYAPI ÇALIŞMASI YÖNTEM: Hedef grup temsilcileri proje faaliyetleri genelinde gerçekleştirilen soyut çalışmaları teknik anlamda somut bir adım atarak uygulamış olacaktır. Aynı zamanda bu uygulama kalıcı bir çalışma olacağından sürdürülebilirlik açısından da önemlidir. Bu çalışma sayesinde projenin toplum genelinde görünürlüğü ve farkındalığı da sağlanmış ve bu yönde etki arttırılmış olacaktır.

21 YÖNTEM FAALİYET: ULUSAL SEMPOZYUM DÜZENLENMESİ YÖNTEM: Farklı nitelikteki katılımcıların oluşturacağı sinerji ve bilgi dinamizmi sayesinde bilgi paylaşımı sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda konu ile ilgili farklı düşünceler, farklı görüşler ve farklı istekler alınarak bir fikir bulutu oluşturulmuş olacaktır. Bu sayede hedef kitlenin toplantı kültürü sağlanarak, ortak çalışma anlayışı, karşılıklı anlayışın güçlenmesi ve ilerleyen süreçlerde soyut fikirleri somut adımlara dönüştürme becerileri kazanılmış olacaktır.

22 YÖNTEM FAALİYET: SEMİNER PROGRAMLARI YÖNTEM: Proje amaçlarının daha geniş bir kitleye yayılması için ve Gençlik Topluluğunun yeni nesil kuşak arasındaki entegrasyonu sağlamaya yönelik bilgilendirme, bilinç oluşturma, farkındalık yaratmaya yönelik olacaktır.

23 YÖNTEM FAALİYET: ‘‘FİKİR SİZDEN DESTEK BİZDEN’’ PROJE YARIŞMASI YÖNTEM: Proje süresince hedef kitlenin kazanımları sonucunda ortak çalışma kültürü ile potansiyellerini soyut adımlardan somut adımlara dönüştürmek için, proje hazırlama tekniklerini kullanarak bu yapıda etkinlik kazanmaları yönünde emin adımlar atılmış olacaktır.

24 SONUÇ OLARAK Görev Alma Sorumluluğu Kurgusal Mesaj Potansiyeli
Düşünme-Karar Alma-Uygulama Mekanizması Ortak Çalışma Kültürü Soyut Fikir – Somut Adım Zinciri Sinerji – Paylaşım Olgusu Projecilik Mantığı

25 ÇEVRE PROJELERİ

26 DİĞER PROJELER

27 TEŞEKKÜRLER ERDEM ÖNAL PROJE KOORDİNATÖRÜ ÇEVRE MÜHENDİSİ
Tel :

28 ÇEVRE ENVİRONMENTAL AMBİENTAL UMWELT ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ОКРУЖАЮЩИЙ MİLİEU
L'ENVİRONNEMENT


"TEMİZ GELECEK GENÇLERLE GELECEK PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları