Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Programlarının Kalite Süreçleri Kapsamında Yeniden Değerlendirilmesi Prof. Dr. Nejat Erk Türkiye Ulusal Bologna Rehberi / EUA Kurumsal Değerlendirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Programlarının Kalite Süreçleri Kapsamında Yeniden Değerlendirilmesi Prof. Dr. Nejat Erk Türkiye Ulusal Bologna Rehberi / EUA Kurumsal Değerlendirme."— Sunum transkripti:

1 Öğretim Programlarının Kalite Süreçleri Kapsamında Yeniden Değerlendirilmesi Prof. Dr. Nejat Erk Türkiye Ulusal Bologna Rehberi / EUA Kurumsal Değerlendirme Takımı Üyesi erk@cu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 03 Ekim 2006

2 Sunuş Bologna Süreci: Türkiye ve Avrupa için bir devrim? ABD nüfusu 300 milyon 60 milyonu üniversitede % 20 AB nüfusu 450 milyon 12 milyon üniversitede % 3 Türkiye nüfusu 70 milyon 2 milyon üniversitede % 2.8

3 Değişim Yönetimi Modeli Aciliyet Vizyon Vizyon Yetkilendirme Uygulama

4 Aciliyet: Ateşi Doğuran Nedir? Değişen Öğrenciler Değişen Çalışma Koşulları Değişen İş Çevresi Hızlı Değişen Teknoloji Benchmark lar

5 ACİLİYET–İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK Eğitim Kademesi Ücretler ERKEKKADIN GENEL LİSE2.434.63 MESLEK LİSESİ3.529.73 LİSEYE GÖRE ÜNİVERSİTE-4.68-1.56 MESLEK LİSESİNE GÖRE ÜNİV.-5.40-5.13 Fazladan Her Okul Yılının Sağladığı Getiride 1988- 1994 Arasında Görülen Değişme (Yüzde Olarak) Kaynak : : Dayıoğlu (2002) Yukarıdaki veriler 1988-94 döneminde, Türk Üniversitelerinin lise ve meslek lisesi mezunlarının gelirlerine pozitif bir gelişme sağlayamadığını ortaya koymaktadır.

6 Neden Aciliyet Önem Arz Ediyor? Enerji veriyor Motivasyon odaklı Geniş düşünmeyi özendiriyor Yeni davranışlar öğretiyor

7 İşgücünün Eğitim Düzeyi, 2004 (15 + yaş, Bin Kişi) İşgücünün Eğitim Düzeyi, 2004 (15 + yaş, Bin Kişi) İşgücüYüzdeİstihdamYüzdeİşsizYüzd e İşsizlik Oranı Okur-yazar Olmayan1 6056,51 5557,0512,23,2 Lise Altı Eğitimliler15 69164,214 38664,81 30457,58,3 Lise ve Meslek Lisesi4 78419,64 12318,666129,113,8 Yüksek Okul ve Fakülte2 3779,72 1249,625311,210,6 Toplam24 457100,022 188100,02 269100,09,3 Kaynak: DİE, DPT. (1) HİA, II.Dönem verileri. Kamu kaynaklarından yapılan önemli fedakarlığa karşın, Türkiye’de Üniversite mezunu olmak, bireylerin işsizliğini Türkiye ortalamasının altına çekememektedir. Bu tespit de Bologna Sürecinin anlamlılığını ortaya koymaktadır. ACİLİYET–İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK

8 ACİLİYET – PAYDAŞ TALEPLERİ Üniversitelere kaynak aktaranların talepleri Mezunların beklenti ve istekleri Mezunları çalıştıracakların beklentileri Kısaca tüm paydaşların talepleri

9 BOLOGNA SÜRECİ ÜNİVERSİTE PAYDAŞLARI Mezunlar İşverenler Vergi Ödeyenler Öğrenciler Öğretim Üyeleri Öğretim Elemanları Öğrenci Ailesi Bilgi Niteliği ve Öncelikler Bölüm Üstünlük ve Zaafları Bölüm Misyon ve Vizyonu Teknik Beceriler Öncelikli Meslek Bilgisi 1 Öncelikli Meslek Bilgisi 2 Öncelikli Meslek Bilgisi 3 Öncelikli Meslek Bilgisi 4 Öncelikli Meslek Bilgisi 5 Genel Beceriler İletişim Sentez Sayısal Sorumluluk Almak Pozitif Davranış Sürekli Öğrenmek Bilgiyi Yönetmek ÖĞRETİM ÇIKTILARI AR-GE VE ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA BULGULARI Fırsatlar ve Tehditler

10 İzlenecek Süreç Öncelikle her fakülteden bir temsilcinin seçimi ile, stratejik planlama ve kurumsal değerlendirme komitesi oluşturulur. Yaşanacak Süreç önce Senato Toplantısında, daha sonra tüm öğretim üyelerine sunulmalıdır. SWOT çalışması başlatılmalıdır. i. Bölüm bilgi formu her bölüm bazında hazırlanmalıdır ii. Bölüm Akademik Personel SWOT analizi her öğretim üyesi ve yardımcılarınca hazırlanmalıdır. iii. Bölüm SWOT analizi her idari personel tarafından hazırlanmalıdır. iv. Bölüm SWOT analizi tesadüfi seçilecek 50 öğrenci tarafından hazırlanmalıdır. v. Bölüm SWOT analizi tesadüfi seçilecek 50 dış paydaş tarafından hazırlanmalıdır.

11 İzlenecek Süreç Taraflarca verilen SWOT anketleri bölümler bazında bir sunuya yansıtılarak tüm katılanların oylaması ile tüm öneriler 5 e indirilir öğretim üye, öğrenci, idari personel, ve dış paydaşlar tarafından önerilen güçlü yönler, zaaflar, fırsatlar ve tehditler ile ilgili 5 er öneri elde edilmiş olunur. Güçlü ve zayıf yönlere bakılarak kurumun misyonu yazılır. Misyon kurumun neyi nasıl yaptığını anlatır.(eğitim, araştırma, ders aktarım yöntemi, uluslar arası bağlantılar vb) SWOT analizlerinin tümü ve misyonumuz dikkate alınarak gelecek 5 yıl içinde hangi noktaya gelinmek istenildiği tüm bölüm öğretim üye ve yardımcılarınca saptanır. Buna kurum vizyonu denir

12 5 yıl sonra hangi noktaya gelinmek istenildiğine ilişkin olarak her yıl atılması gereken adımlar aksiyon planı başlığı altında kayıt altına alınır. Bununla ilgili form ektedir Bir sonraki aşamada, bölümler SWOT, misyon, vizyon ve aksiyon planlarından hareketle Fakülte ve Üniversite stratejik planı ve kurumsal değerlendirme raporu hazırlanır. İzlenecek Süreç

13 BOLONYA SÜRECİ: Kalite Güvence Sistemi ve İşbirliği ÜLKEMİZDEKİ DURUM Mevcut önemli birikim ABET (Accreditation Board for Eng. & Tech.) - 4 Üniversitemizde 42 mühendislik programı akredite olmuş durumdadır. MÜDEK (Mühendislik Değerlendirme Kurulu) - 8 Üniversitemizde 10 mühendislik programı akredite olmuş durumdadır. EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) - 7 Üniversitemiz Kurumsal Değerlendirme sürecinden başarı ile geçmiştir. Üniversitelerimizde Kalite konusunda yüksek seviyede bilinçlenme ve yapılan çalışmalar. Yeni Yönetmelik: “Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” ( 20 Eylül 2005) Eğitim, araştırma ve İdari hizmetlerin değerlendirilmesi kalitesinin arttırılması Berlin Bildirisi ve ENQA (European Assoc. for QA in HE) prensipleri ile uyumlu Dış Değerlendirmeye açık. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu

14 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler ile ilgili performans göstergeleri Kurumsal Nitelikler ve özellikler ile ilgili performans göstergeleri Eğitim ve Öğretim süreçleri ile ilgili performans göstergeleri Araştırma (bilgi üretme süreçleri ile ilgili performans göstergeleri Performans Gösterge Grupları Uygulama ve Hizmet süreçleri ile ilgili performans göstergeleri

15 İdari ve destek süreçleri ile ilgili performans göstergeleri Yönetsel özellikler (yapısal) ile ilgili performans göstergeleri Yönetsel özellikler (davranışsal) ile ilgili performans göstergeleri Sonuçlar/ Çıktılar ile ilgili performans göstergeleri Performans Gösterge Grupları Misyonu Başarma ile ilgili performans göstergeleri

16 Göstergeler Listesi Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği 2 Yükseklisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği 3 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği 1 Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği 4 Öğrenci başına düşen ödenekler 5 İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan) akademik personele oranı 8 Öğretim üyesi başına düşen döner sermaye geliri 6 Kadrolu idari personelin akademik personele oranı 7

17 Göstergeler Listesi Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı 10 Kadrolu öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman) başına düşen öğrenci sayısı 11 Kadrolu öğretim üyesi başına öğrenci sayısı 9 Önlisans öğrenci oranı 12 Lisans öğrenci oranı 13 Yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışından gelen öğrencilerin oranı 16 Lisansüstü (yükseklisans ve doktora) öğrenci oranı 14 Lisansüstü (yükseklisans ve doktora) öğrencilerin lisans öğrencilerine oranı 15

18 Göstergeler Listesi Lisans programlarına kabul edilme oranı 18 Yükseklisans programlarına kabul edilme oranı 19 Önlisans programlarına kabul edilme oranı 17 Doktora programlarına kabul edilme oranı 20 Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı 21 Disiplinlerarası lisansüstü program oranı 24 Yan dal ve çift ana dal program oranı 22 Yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı 23

19 Göstergeler Listesi İlişiği kesilen önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı 26 Lisansüstü programlara kaydolan mezun oranı 27 Birinci yılda İlişiği kesilen önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı 25 Mezunların ortalama (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) 28 Normal sürede mezun olan öğrenci oranı (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) 29 Mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içersinde işe yerleşme oranı 32 Mezuniyet Oranı 30 Mezunların mezuniyet not ortalaması 31

20 Göstergeler Listesi Sınıfların (şubelerin) ortalama öğrenci sayısı 34 Program başına ortalama ders sayısı 35 Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılım oranı 33 Program başına ortalama ders saati sayısı 36 Seçmeli derslerin oranı 37 Öğretim üyesi başına bitirilen doktora lisans tez sayısı 40 Yeni açılan ders oranı 38 Öğretim üyesi başına bitirilen yüksek lisans tez sayısı 39

21 Göstergeler Listesi Öğretim elemanı başına düşen yayın (SCI, SSCI ve AHCI) sayısı 42 Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel faaliyetin (sergi, konser, performans vb) sayısı 43 Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, SSCI ve AHCI) sayısı 41 Öğretim elemanı başına düşen toplam yayın ve bilimsel faaliyetin (sergi, konser, performans vb) sayısı 44 Atıfsayısı/Öğretim üyesi 45 Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel konferans, seminer, panel ve faaliyetlerin sayısı 48 Öğretim üyesi başına düşen kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı 46 Alınan patent sayısı 47 Öğretim üyesi başına düşen toplam araştırma fonu (BAP) ödeneği 49

22 Göstergeler Listesi Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı proje ödeneği (YTL) 51 Uluslararası ortaklı / destekli proje sayısı 52 DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı 50 Öğretim üyesi başına düşen araştırma ödeneği (BAPK, DPT, TÜBİTAK ve diğer) 53 Öğretim Üyesi başına düşen toplam araştırma proje sayısı (BAPK, DPT, TÜBİTAK ve diğer) 54 Öğrenci başına düşen laboratuarlar alanı 57 Öğrenci başına düşen derslik alanı 55 Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı 56

23 Göstergeler Listesi Öğrenci başına düşen üniversite kütüphanesindeki kitap sayısı 59 Kütüphanenin haftalık ortalama hizmet süresi 60 Kütüphanede takip edilen periyodik (basılı ve elektronik) yayın sayısı 58 Web sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi sayısı 61 Maksimum internet bağlantı kullanımı kapasitesi 62 Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı 65 Web büyüklüğü 63 Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı 64

24 Göstergeler Listesi Toplumu bilgilendirme amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı 67 Yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinliklerin sayısı 68 Yurt hizmetlerinden (Yükseköğretim kurumu ve Kredi Yurtlar Kurumu) yararlanan öğrenci oranı 66 Tanımlanmış ve yazılı hale getirilmiş süreç sayısı 69 Öğrenci memnuniyeti 70 Toplum memnuniyeti 73 Akademik personel memnuniyeti 71 İdari personel memnuniyeti 72 Yükseköğretim misyonunu algılama düzeyi 74

25 BOLONYA KARNES İ - 2005 TÜRK İ YE’N İ N DURUMU KALİTE GÜVENCESİORTA Ulusal Kalite Ajansı Kullanılan Öçütler Öğrencilerin Katılımı Uluslararası Katılım ORTA İKİLİ SİSTEMMÜKEMMEL Uygulama Düzeyi Öğrenci Oranı 1. ciden 2. ye geçiş MÜKEMMEL ÇOK İYİ DİPLOMA VE EĞİTİM SÜRELERİNİN DENKLİĞİ ÇOK İYİ Diploma Eki Lizbon Konvansiyonu ECTS ÇOK İYİ İYİ ÇOK İYİ GENELİYİ

26 Değişim, Saygınlık, Toplumsal, Kurumsal Sorumluluk ve İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİLİK www.bologna.gov.tr erk@cu.edu.tr


"Öğretim Programlarının Kalite Süreçleri Kapsamında Yeniden Değerlendirilmesi Prof. Dr. Nejat Erk Türkiye Ulusal Bologna Rehberi / EUA Kurumsal Değerlendirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları