Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rubrikler Neden ve Nasıl Kullanılır?. Rubrikler Değerlendirme ve not vermede rehber olarak kullanılan materyallerdir. Öğrenci ne yaptığında kaç puan alacağını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rubrikler Neden ve Nasıl Kullanılır?. Rubrikler Değerlendirme ve not vermede rehber olarak kullanılan materyallerdir. Öğrenci ne yaptığında kaç puan alacağını."— Sunum transkripti:

1 Rubrikler Neden ve Nasıl Kullanılır?

2 Rubrikler Değerlendirme ve not vermede rehber olarak kullanılan materyallerdir. Öğrenci ne yaptığında kaç puan alacağını açıkça tanımlayan tablolardır

3 Rubrikler bizlere şu şekilde yardımcı olur; Objektif puanlama, Öğretim hedeflerinin açık bir şekilde belirtilmesi, Öğrenci performansının artırılması

4 Rubrikler tablolar ya da kontrol listeleri gibi farklı formlar alabilirler Ben tabloyu tercih ederim

5 Seçenek sayısı Çift mi? Tek mi? kriter 1234 12345

6 Tek sayılı rubriklerde cevaplar ortada toplanır (örneğin, 5 puanlı bir rubrikte 3’te toplanır). Çift sayılı rubrikler düşünerek cevaplamayı teşvik eder Ben çift sayıyı tercih ederim

7 Kaç seçenek? kriter 1234 Kriter123456

8 Seçenek sayısı, Özelliği karşılayacak kadar olmalı. Puanlar arasındaki farkı ayırt etmeyi zorlaştırmamalı. Ben dört olmasını tercih ederim.

9 Örnek bir performans ödevi ve Rubrik hazırlama

10 Performans ödevi: MEB’in yeni müfredatla tanımladığı ölçme değerlendirme anlayışının dayandığı felsefeyi analiz ederek, öğrenme teorilerinin bu felsefenin şekillenmesine nasıl bir etkisi olduğunu tartışınız ve bu felsefenin sınıftaki öğretime nasıl yansıtıldığını değerlendiriniz.

11 Ödev, öğrencileri düşünmeye zorlayıcı nitelikte mi? Verdiğiniz ödevle öğrencileriniz, Ödevi yapabilecek altyapıya sahip olmalı, Kendilerinden ne beklendiğini anlamış olmalı, Adil ve doğru bir şekilde değerlendirilebilmeli.

12 Rubrik hazırlamada önemli nokta, ödevde kullandığınız dili Rubriğinize uyarlamaktır.

13 Ödevde kullandığınız dili (ifadeleri) Rubriğinizdeki değerlendirme kriterlerinizi oluşturmada kullanın. Değerlendirme kriterleri 1234 ? ? ? ?

14 Ödev: MEB’in yeni müfredatla tanımladığı ölçme değerlendirme anlayışının dayandığı felsefeyi analiz ediniz. Değerlendirme kriteri 1 1.MEB’in yeni müfredatla tanımladığı ölçme değerlendirme anlayışının dayandığı felsefeyi analiz etme

15 Öğrenme teorilerinin bu felsefenin şekillenmesine nasıl bir etkisi olduğunu tartışınız. Değerlendirme Kriteri 1 2. Öğrenme teorilerinin bu felsefenin şekillenmesine nasıl bir etkisi olduğunu tartışma.

16 Değerlendirme kriterlerinize – araştırma yapma, organizasyon, dil bilgisi kurallarına uyma gibi noktaları da ekleyebilirsiniz.

17 Değerlendirme kriteri 1234 1. ….. 2. ……… Detaylı araştırma yapma Fikirleri konuya odaklı ve organize bir şekilde sunma

18 Puanlar ne anlama geliyor? Değerlendirme kriteri 1?2?3?4?

19 Beklentilerinizi puanlarda ifade edin ….. Beklentilerinizi yüksek tutun. 1 = Zayıf 2 = Orta 3 = İyi 4 = Çok iyi

20 Başarı seviyelerini nasıl tanımlarız? Değerlendirme kriteri zayıfortaiyiÇok iyi (Beklentinin üzerinde) Müfredattaki ölçme değerlendirme felsefesini analiz etme ???? Öğrenme teorilerinin bu felsefedeki etkisini tartışma ???? Detaylı araştırma yapma ???? Fikirleri konuya odaklı ve organize bir şekilde sunma ????

21 Seviye 3’den başlayın (“iyi”), ve açık bir şekilde tam olarak öğrenciden ne beklediğinizi tanımlayın Değerlendirme kriteriiyi Fikirleri konuya odaklı ve organize bir şekilde sunma Tez açık bir şekilde ortaya konulmuş ve mantıklı bir sonuca ulaşılmış; paragraflar arası bağlantılar mevcut ve geçişler uygun….

22 Daha sonra, diğer seviyeler için bu seviyede yaptığınız tanıma bazı eklemeler ve çıkarmalar yaparak tanımlarınızı uyarlayın.

23 Bir sütundaki tüm alanlar aynı seviyede mi önemli? Değerlendirme kriteri zayıfortaiyiÇok iyi Müfredattaki ölçme değerlendirme felsefesini analiz etme ???? Öğrenme teorilerinin bu felsefedeki etkisini tartışma ???? Detaylı araştırma yapma ???? Fikirleri konuya odaklı ve organize bir şekilde sunma ????

24 “felsefeyi analiz etmek” ile “Noktalama işaretleri ve büyük harfin doğru kullanımı” maddeleri aynı düzeyde mi öneme sahip? Değilse, Rubriğinizdeki performans alanlarına uygun ağırlıklar belirlemeniz gerekmektedir.

25 Performans seviyelerine uygun ağırlıkların belirlenmesi

26 1. Adım Tüm maddelerde “çok iyi“ alan bir öğrenci puanların % 100’ünü alacaktır. Diğer yandan, Tüm maddelerde “zayıf“ alan bir öğrenci puanların % 25’ini alacaktır.

27 Değerlendirme kriteri zayıfortaiyiÇok iyi Müfredattaki ölçme değerlendirme felsefesini analiz etme 1234 Öğrenme teorilerinin bu felsefedeki etkisini tartışma 1234 Detaylı araştırma yapma 1234 Fikirleri konuya odaklı ve organize bir şekilde sunma 1234 25% 50% 75% 100%

28 2. Adım Her bir değerlendirme kriterinin birbirine göre ne oranda önemli olduğunu düşünün, daha sonra… …”zayıf” sütununa düşüncenizi yansıtan puanları toplam puan 25 olacak şekilde yazın.

29 Toplam puan : 25 Değerlendirme kriteri zayıfortaiyiÇok iyi (Beklentinin üzerinde) Müfredattaki ölçme değerlendirme felsefesini analiz etme 8??? Öğrenme teorilerinin bu felsefedeki etkisini tartışma 7??? Detaylı araştırma yapma 6??? Fikirleri konuya odaklı ve organize bir şekilde sunma 4???

30 Daha sonra her bir sütunu daha önce belirlediğiniz değerle (2, 3, or 4) çarpın Değerlendirme kriteri zayıfortaiyiÇok iyi (Beklentinin üzerinde) Müfredattaki ölçme değerlendirme felsefesini analiz etme 82 x 8 = 16 3 x 8 = 24 4 x 8 = 32 Öğrenme teorilerinin bu felsefedeki etkisini tartışma 72 x 6 = 12 3 x 6 = 18 4 x 6 = 24 Detaylı araştırma yapma 62 x 7 = 14 3 x 7 = 21 4 x 7 = 28 Fikirleri konuya odaklı ve organize bir şekilde sunma 42 x 4 = 8 3 x 4 = 12 4 x 4 = 16 Toplam puanlar : 25 50 75 100

31 Oluşturmuş olduğunuz bu Rubrik; Öğrencilerinizi sizin beklentileriniz konusunda bilgilendirir Değerlendirmeyi kolaylaştırır Not vermeyi kolaylaştırır

32 Örnek 2 Performans görevi GÖREV: Öğrenciler 4 kişilik gruplar halinde Ekoloji ünitesinin önemli kavramlarını içeren bir kavram haritası hazırlarlar. Değerlendirme: Ekteki rubriğe gore yapılacaktır.

33 Bir öğrencinizin sunumunu değerlendirecek olsanız kriterleriniz ne olurdu? Kriterler1234 …

34 Sunumun değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir rubrik. PuanOrganizasyon 4 (çok iyi)Sunum çok iyi organize edilmiş. Fikirler mantıklı bir şekilde sıralanmış. Bölümler arası geçişlerin tamamı ya da tamamına yakını çok iyi planlanmış. Akıcı. 3 (iyi)Sunum iyiye yakın organize edilmiş. Fikirlerin çoğu mantıklı sıralanmış. Bölümler arası geçişlerin pek çoğu iyi planlanmış. 2 (orta)Sunumun organizasyonu zayıf. Fikirler sıralı bir şekilde sunulmadı. Bölümler arası geçişler zayıf. Sunumu tatip etmek zor. 1 (zayıf)Organizasyonla ilgili özelliklerin çok azı var ya da hiçbiri bulunmuyor. Birbiri ile zayıf ilişkili fikirler gelişi güzel bir şekilde sunuldu.

35 Her türlü ödev ve etkinliklerde Rubrikleri kullanabilirsiniz

36 Unutmayınız Unutmayınız: öğretmenler olarak bizim görevimiz öğrencilerimize mümkün olan en üst seviyede öğrenmelerini sağlayacak imkanları sunmaktır.

37 Rubrikler bunu başarmada bize şu şekilde yardımcı olur; Öğrencilerimize beklentilerimiz hakkında bilgi verir, Çalışmalarını objektif bir şekilde değerlendirmemize imkan sağlar.

38 Açık uçlu soruların puanlanması

39 Soru (Timms, 2007)

40 Puanlama-1 Fiziksel bir olayın adını verir (1 puan) ve bunun aşınmaya nasıl neden olduğunu açıklar (5 puan). Örnekler: Sıcaklıklardaki değişim nedeniyle kayaların genleşmesi ve büzüşmesi. Su çatlaklarda birikir ve donar ve bu kayaların parçalanmasına sebep olur. Kayaların üzerinde akan su, aşınmaya sebeb olur. Kayalar arasında esen rüzgar, kayalardan parça kopmasına sebeb olur. Yağmur yavaş yavaş kayaların parçalanmasına sebeb olur. Buzullar ya da su kayaların parçalanmasına sebeb olur. Su akıp gittikçe beraberinde küçük kaya parçacıklarını uzaklara taşır….

41 Yanlış cevap Ani bir hareket nedeniyle meydana gelen yıkıcı güçler. (Yavaş bir aşındırma süreci değil). Kayalar çekiçle kırılabilir

42 Puanlama-2 Kimyasal bir olayın adını verir (1 puan) ve bunun ufalanmaya nasıl sebep olduğunu açıklar (5 puan). Örnekler: Kayada bulunan metallerin oksijenle birleşmesi kayaları ufalar. Suda çözünen karbon dioksit kireçtaşını eritir. Asit yağmurları kayaları yavaşça ufalayarak etkiler. Eğer atıklarımızı düzgün bir şekilde atmazsak, onların içinde bulunan kimyasalllar toprağa sızarak kayaların ufalanmasına sebep olabilir. Liken ve yosun gibi kimyasal salgılayan organizmalar kayaları ufalar. Kayaların üzerine konan bazı kimyasallar (asit olabilir) elementlerle etkileşime girecek ve ufalanmaya sebep olacaktır.

43 Soru: Ayşe grip olmuş ve daha sonra iki arkadaşıyla oyun oynamıştır. Ayşe’nin oyun oynadığı arkadaşlarından biri gribe yakalanmış, diğeri grip olmamıştır. Ayşe’nin arkadaşlarından birinin grip OLMAMASININ sebebi ne olabilir? (bağışıklık, temas, önlem) (Timms, 2007)

44 Grip puanlama Doğrudan ya da dolaylı olarak bağışıklık sisteminden bahseder. Örnekler: –Daha önce grip geçirmiştir. –Aşı olmuştur. –İyi bir bağışıklık sistemine sahiptir.

45 Grip puanlama (devam) Yakın temas içinde olmadığından ya da koruyucu önlemler aldığından bahseder. Örnekler: –Ayşe’nin kendine doğru hapşırmasına musaade etmemiştir.. –Oyundan sonra ellerini yıkamıştır. –Onun salyasıyla temas etmemiş olabilir.. –Ayşe’nin vücuduna temas etmemiş olabilir.. –Diğer arkadaşından daha uzakta durmuştur.

46 Soru (Timms, 2007)

47 Doğru cevap “Her iki iklimde de aynı” olduğunu belirttikten sonra; İnsanların sıcak kanlı olmasından YA DA Sıcaklığın 37 C derecede sabit olmasından YA DA Vücudun sadece küçük bir sıcaklık aralığında fonksiyonlarına devam edebildiğinden YA DA Vücut sıcaklığını sabit tutma mekanizması olarak vücudun terlemesinden, titremesinden bahsedebilir.

48 Soru İnsanoğlu elektrik üretiminde hangi yöntemi tercih etmelidir ? Neden ? (Tercih ettiği yöntemi neden seçtiğini, derste öğrenilen bilgilerini kullanarak açıklayan öğrenci tam puan alır; “A yöntemini tercih etmelidir, çünkü bu yöntemin diğerlerine şöyle üstünlükleri vardır”)

49 TeşekkürlerTeşekkürler


"Rubrikler Neden ve Nasıl Kullanılır?. Rubrikler Değerlendirme ve not vermede rehber olarak kullanılan materyallerdir. Öğrenci ne yaptığında kaç puan alacağını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları