Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI ve ULUSAL DÜZEYLERDE BPW

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI ve ULUSAL DÜZEYLERDE BPW"— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI ve ULUSAL DÜZEYLERDE BPW

2 BPW- İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği; yılında ABD’de ve BPW-Uluslararası Federasyonu ; Avrupa ve Amerika’da , iş ve meslek yaşamında yer alan kadınların uluslararası bir örgüt çatısı altında birleşmeleri sonucunda 1930 yılında Cenevre’de Dr. Lena Madesin Phillips tarafından kurulmuştur.

3 İlk kuruluşundan 95 ve uluslararası Federasyon kimliği kazanmasından bu yana 84 yıl geçen Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu’na, uluslararası cinsiyet politikalarının oluşturulması ve bunların ulusal hükümetlerce kabul edilerek uygulanması amacıyla yaptığı çalışmalar nedeniyle Birleşmiş Milletler tarafından danışmanlık statüsü verilmiştir.

4

5 VİZYON Daha istikrarlı ve barışçıl bir dünya için; tüm karar verme mekanizmaları içinde cinsiyetler arası eşitliğin gözetilmesi, sosyal hayatın her düzeyinde ve alanında adil bir konuma sahip olunmasıdır.

6 MİSYON Ekonomi, politika ve toplumsal yaşamın her alanında "cinsiyetler arası eşitlik" hedefine ulaşılması, Kadınların karar alma süreçlerinde etkin yer almalarının sağlanması, Kadının mesleki ve liderlik potansiyellerinin geliştirilmesidir.

7 BPW ULUSLARARASI 5 kıtada (Asya, Afrika, Avrupa, Latin Amerika ve Kuzey Amerika), 100 kadar ülkede, sayıları ’I bulan BPW üyesi kadınlar; Dijital ortam Projeler Konferanslar Uluslararası kongreler vasıtasıyla bir araya gelme imkanı bulurlar.

8 BPW Daimi Komiteleri ve Çalışma Grupları
DAİMİ KOMİSYONLAR ÇALIŞMA GRUPLARI Tarım Sanat ve Kültür İş, Ticaret ve Teknoloji Eğitim ve İstihdam Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Sağlık Hukuk ve Üyelik Genç BPW Liderlik ve Ömür boyu Öğrenme Ömür boyu Öğrenme Ağ Kurma ve Rehberlik Barış ve Kültürlerarası Anlayış

9 İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ ÖRGÜTLER
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü (UNWOMEN) Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Örgütü (UNGC) ITC (Intenational Trading Center) ILO (International Labor Organisation) IEO (International Organisation of Employees) Avrupa Birliği Komisyonu (EU Commission) Avrupa Kadın Lobisi (EWL)

10 İŞ YAŞAMINA YÖN VEREN GÜÇLÜ KADINLAR
BAŞKANI FREDA MİRİKLİS 2011–2014 Dönemi Teması: İŞ YAŞAMINA YÖN VEREN GÜÇLÜ KADINLAR

11 BPW TÜRKİYE İlk BPW Kulubü 2006 Şubat Ayı’nda Ankara’da faaliyetlerine başlamıştır. BPW-Türkiye Federasyonu, 2011 Mayıs Ayı’nda kurulmuştur.

12 VİZYONUMUZ Uluslararası Federasyonumuzun belirlediği öncelikler çerçevesinde; kadınlarımızın yaşamın her alanında layık oldukları düzeye ulaşmalarını kolaylaştıracak politikaların geliştirilmesi, uygulanması ve takip edilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

13 MİSYONUMUZ İşleri ve uzmanlık alanları ne olursa olsun, çalışma yaşamının içinde yer alan kadınların; Profesyonel birikimlerinin ve liderlik kapasitesinin arttırılması, İş yaşamında güçlenmelerinin sağlanması, Yeteneklerinin, becerilerinin ve öz güvenlerinin geliştirmesi, Karar verme süreçlerinde daha çok yer almalarının sağlanması.

14 FAALİYETLER Kadınların, iş ve meslek sahibi olmalarını sağlayacak projelerin hazırlanması ve yürütülmesi, Yerel düzeydeki proje çalışmalarının uluslararası platforma taşınması ve fon kaynakları oluşturulması için imkan sağlanması, Dünya çapında profesyonel kadınlar ve işkadınları arasındaki arkadaşlığın, işbirliğinin ve anlayışın geliştirilmesi.

15 ÖNCELİKLİ ALAN: Eşit işe Eşit Ücret
“Eşit işe Eşit Ücret: Kırmızı Cüzdan Kampanyası (Equal Pay Day: Red Purse Campaign) çerçevesinde etkinlikler düzenlenir.

16 İlk kez, 1988 yılında ABD’lerindeki BPW Kulüpleri tarafından eşit işi yapan kadın ve erkeklerin eşit olarak ücretlendirilmesini sağlamak amacıyla başlatılmıştır. 2008 yılında Avrupa’daki BPW Kulüpleri, BPW-Almanya’nın öndeliğinde tüm Avrupa düzeyine yaygınlaştırılmıştır.

17 Türkiye’de 2009 yılından itibaren yılında 28 Mart-15 Nisan tarihleri arasında kampanya çerçevesinde faaliyetler düzenlenmektedir.

18 Eşit işe Eşit Ücret Kampanyası çerçevesinde Türkiye’de düzenlenen en önemli etkinlik 2012 yılında zamanın Şişli Belediye Başkanının ve Uluslararası Federasyon Başkanımız Freda Miriklis’in katılımı doğrultusunda yapılan basın toplantısıdır.

19 ÖNCELİKLİ ALAN: BM Kadınların Güçlenmesi Prensipleri
Kadınların, iş ve profesyonel yaşamlarında güçlenmelerini ve yüksek standartlarda çalışmalarını sağlamak, –WEP’s ‘’Eşitlik İş Demektir’’(UNGC VE UNWOMEN)

20 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADINLARIN GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ
Kadınların Güçlenmesi Prensipleri; çalışan kadınların durumlarının düzeltilmesi amacıyla, Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi Örgütü ile Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü’nün işbirliği sonucunda çok paydaşlı (BPW Uluslararasının da dahil olduğu) bir istişare sürecinin sonunda geliştirilmiş prensiplerdir.

21 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADINLARIN GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ
Firmalar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması amacıyla liderlik üstlenmelidir. İş ortamında insan haklarına saygılı olunmalı, ayrımcılık yapılmamalı ve kadın ve erkek çalışanlara eşit davranılmalıdır Kadın ve erkek çalışanların sağlık ve güvenliklikleri teminat altına alınmalıdır.

22 Kadınların mesleki gelişimlerinin desteklenmesi için eğitim programları düzenlenmelidir.
İşletmelerin kurulmasından, tedarik zinciri ve pazarlama süreçlerinin tümü kadınların güçlenmesini sağlayacak biçimde yönetilmelidir. Savunuculuk yaparak ve yeni girişimler başlatarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratılmalıdır. Cinsiyet eşitliği konusunda ki gelişmenin ölçümü, raporlaması ve takibi sağlanmalıdır.

23 Resmi WEPs Kitapçığının Türkçeye Tercümesi
WEPs kitapçığı Türkçeye çevrilmiş ve Birleşmiş Milletler tarafından resmi kitapçık olarak kabul edilerek resmi Web sayfalarında yayınlanmaktadır. TURKCELL’in desteği alınarak 1000 adet basılan kitapçık, Ekim 2012’de düzenlenen bir basın toplantısı ve üst düzey öğle ymeği ile kamuoyuna tanıtılmıştır.

24 Etkinliğe, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Aşkın Asan, Ürdün geçmiş Dönem Cinsiyet Politikaları Bakanı Nadia Hashemi, Uluslararası Göç Örgütü Başkanı Karim Gaber’in de aralarında bulunduğu birçok bürokrat ve çok sayıda iş kadını katılmıştır.

25 BÖLGESEL GAYRETLER: GÜNEYDOĞU AVRUPA İŞ YAŞAMINDA KADIN LİDERLİK MERKEZİ

26 Güneydoğu Avrupa İş Yaşamında Kadın Liderlik Merkezi, Uluslararası Federasyon Başkanımız Freda Miriklis, UNESCO Yunanistan Ulusal Komitesi ve Balkanlar Barış ve Kadın Merkezi Başkanı Ketty Tzitzikosta arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Türkiye BPW’nun koordinatörlüğünde çalışmalarına başlamıştır.

27

28 MERKEZİN MİSYONU Merkez; kanlı bir geçmişe sahip olan Balkan ülkelerinde yaşayan kadın girişimciler arasında oluşturulacak işbirlikleri doğrultusunda kadın girişimcilerin iş kapasitelerinin geliştirmesi amaçlanmaktadır.

29 MERKEZİN ÖNCELİKLERİ Güney Doğu Avrupa’da yaşayan kadınların güçlenmelerinin sağlanması, Yeni pazarlarla tanışmalarının sağlanması, İlgili hibelere ulaşmalarının sağlanması, Ortak projeler oluşturulması,

30 Uluslararası kadın politikalarının her seviyede uygulanması amacıyla karar mekanizmaları üzerinde baskı oluşturulması, Bölge genelinde hizmet verebilecek kapasitede “Cinsiyet Araştırmaları Merkezi” ve/veya “Kadın İnkübatörü oluşturulması”, Kültürlearası anlayışın hakim olması ve mutlak barışın sağlanması amacıyla faaliyetler düzenlenmesi.

31 Bölgede yeni ve dinamik BPW Kulüpleri kurulması için girişimlerde bulunulmasıdır.

32 ULUSLARARASI KONFERANSLAR
BİRİNCİ ULUSLARARASI KONFERANS,2011, İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

33 İlk Uluslararası Konferansımız, 2011 yılında, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşun 30 kadar üst düzey temsilcisinin konuşmacı olduğu Konferansın açılışını dönemin Milli Eğitim Bakanı Sn. Nimet Çubukcu yaptı.

34 Diğer ülkelerden çok sayıda BPW üyesini konuk ettiğimiz etkinlikteki kimi isimler;
Lauren Gula/United Nations Global Compact Meg Jones/International Trade Center Antoinette Ruegg/Past President of BPW International Nina Ricci/Past President of BPW International Liz Benham/ President of BPW International Freda Miriklis/ Vice President UN Cristina Visconti / BPW International UN Representative at FAO – Rome, Coordinator of the Ad hoc Group of International NGOs Representatives at FAO. Elena Fedyashina / Executive Director, The Committee of 20

35 İKİNCİ KONFERANS ANKARA HİLTON OTELİ, 2012

36 2012 yılının Mayıs Ayı’nda Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’nin sadece ülkemizde değil aynı zamanda da Balkan ülkelerinde tanıtılması amacıyla UNESCO Balkanlar Barış ve Kadın Merkezi’nin de katılımıyla bir konferans düzenlenmiştir. Bu Konferans aynı zamanda Güney Doğu Avrupa İş Dünyasında Kadın Liderler Merkezi’nin ilk etkinliğidir.

37 5. Prensip çerçevesinde; Konferansın ikinci gününde düzenlenen çalıştayların kapsamında; turizm, inşaat, sağlık ve tekstil sektörlerinde farklı ülkelerde faaliyet gösteren kadın tedarikçiler bir araya getirildi.

38 ÜÇÜNCÜ KONFERANS 2013 İstanbul Borusan Holding

39 10 Mayıs 2013’te, İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Türkiye Federasyonu tarafından Borusan Holding’in ev sahipliğinde “Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi - Körfez Ülkelerinden, Irak’tan ve Türkiye’den İyi Örnekler” başlığında uluslararası bir konferans düzenlenmiştir.

40 Konferans’a; Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Bakan Yardımcısı Aşkın Asan, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Örgütü Körfez Ülkeleri Ağı Temsilcisi Sameera Altıwajiri, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Örgütü Irak Ağı Temsilcisi Habiba Al Marashi, Borusan Holding CEO’su Agah Uğur ve Leyla Alaton’un yanı sıra Borusan Holding, Boyner, Sabancı Holding, Suteks, Alvimedica, Turkcell gibi Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’nin ülkemizdeki ilk imzacıları olan firmaların üst düzey bir çok yöneticisi katılmıştır.

41 DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI KONFERANS
2014 İSTANBUL MARTI OTEL

42 BPW’nun Farklı Girişimlerinin İş Birliği
14-16 Kasım 2013 tarihinde Sofya’da gerçekleştirilen 8. Danube Net İş Kadınları Forumu’nda alınan işbirliği kararının sonucunda 4 Nisan tarihinde İstanbul’da uluslararası bir Konferans düzenlenmiştir.

43 KONFERANSIN AMACI Girişimci kadınlar arasında iş birlikleri oluşturulması ve tedarik zincirlerinde yer alan kadın girişimci sayısının arttırılmasıdır.

44 İŞBİRLİKÇİLERİMİZ; Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC), Dünya Bankası Uluslararası Ticaret Merkezi (IFC), Danube Bölgesi için Avrupa Birliği Strateji Geliştirme Merkezi, İş Dünyası’nda Kadın Liderlik Merkezi, UNESCO Balkanlar Barış ve Kadın Merkezi, BPW Danube Net Ağı, Güneydoğu Avrupa İstanbul Sanayi Odası, KOSGEP, Özyeğin Üniversitesi.

45 Konferansın ilk bölümünde yer alan iki panelde, uluslararası ağların kadın girişimciliğinin güçlenmesinde ki önemi ele alınmıştır.

46 Konferansın üçüncü panelinde, başarılı iş kadınlarının yanı sıra Romanya’nın ve Fransa’nın İstanbul Başkonsoloslarının deneyimleri paylaşıldı.

47 Konferansın ikinci bölümünde, tekstil, gıda, inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Hırvat, Sırp, Yunanlı, Kosovalı, İtalyan ve Türk girişimci kadınlar, profesyonel kolaylaştırıcıların refakatinde bir araya getirildiler.

48 PROJELERİMİZ

49 Solution Time for Employment Problem (STEP) - CFCU/TR0604
Solution Time for Employment Problem (STEP) - CFCU/TR /01, The Promotion of Civil Society Dialogue between EU and Turkey Programme within the scope of “Youth Initiatives for Dialogue” component to the Programme. STEP (İstihdam sorununa çözüm zamanı) Projesi ile; hazırlanan metodoloji çerçevesinde verilen eğitimler sonucunda, Türkiye ve Yunanistan’da yaşayan (%50’kadın) üniversite öğrencileri Avrupa Birliği’nin çok kültürlülük ve istihdam politikaları konusunda bilgi sahibi olmuşlardır.

50 PEARL Project; Pace to Employment and Assurance for a Respectable Life - Strengthening Civil society in the Pre-Accession Process: NGO Grant Facility Programme’s Promotion and Protection of women’s Rights Grant Scheme/ Ref. No: NGO-A1-73/ PEARL (İstihdam, Güvenceli ve Saygın Bir Yaşama Geçiş) Projesi ile Keçiören Yetiştirme Yurdu’nda yaşayan yaş grubundaki kız öğrencilere, okul bünyesinde kurulan tam teçhizatlı 5 iş atölyesinde mesleki eğitimler verilerek yaşamlarına güçlü bir başlangıç yapmaları amaçlanmıştır.

51 B-PLAN-Build Personal Labour Acting in Net, 504648-LLP-1-2009-1-IT-LEONARDO-LPM /
8 Avrupa Ülkesi ile birlikte gerçekleştirilen bu proje kapsamında geliştirilen metodoloji çerçevesinde verilen eğitimler yoluyla, yaşlılar, gençler, göçmenler ve kadınlar gibi dezavantajlı gruplara mensup kişilerin girişimcilik yetilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

52 Sivil İnisiyatif Stratejik Araştırma Merkezi, (SISAM), TR0801.08-02/27
SİSAM Projesi kapsamında Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’nin her biri için bir metodoloji geliştirilmiş ve farklı hedef gruplara eğitimler verilerek konuya ilişkin toplumsal farkındalık güçlendirilmiştir.

53 BU KOCAMAN AİLEYE HOŞ GELDİNİZ…..


"ULUSLARARASI ve ULUSAL DÜZEYLERDE BPW" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları