Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Kalite ve Standartlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Kalite ve Standartlar"— Sunum transkripti:

1 Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Kalite ve Standartlar
Doç. Dr. Zehra Altınay Gazi Doç. Dr. Fahriye Altınay Aksal YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

2 Özet Uzaktan eğitim ile hizmet çeşitliliği Marka yaratmak
Kalite stratejisi Gelişen ülkelerin tanınması için alternatif uygulama Yüksek öğretimde kalite standartları ve uzaktan eğitim Uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler KKTC ve uzaktan eğitim uygulamaları

3 Giriş Uzaktan eğitim: zaman, mekan ve mesafe sınırlarını tanımadığı için çok-kültürlü eğitim adına dünyanın her yerinden öğrenenlere ulaşmaya yardımcı olurken yaşam boyu öğrenim fırsatları da sunmaktadır.

4 Uzaktan Eğitim, bilişim ve iletişim teknolojileri yardımıyla geleneksel öğrenme-öğretme ortamından farklı olarak öğrenme ve öğretme faaliyetlerinin sürdürüldüğü öğrenme ortamını yansıtmaktadır.

5 Uzaktan Eğitim, günümüzde tüm bireylerin eğitim alma hakkına kavuşmasında önemli bir role sahip olmaktadır. Uzaktan eğitim, Yaşam boyu öğrenme felsefesini Çok geniş öğrenen kitlesine eğitim hizmetini

6 Bireysel farklılıklara sahip kişilere farklı uygulamalarla eğitim hizmeti
Ekonomiklik Öğrenci merkezli eğitim özellikleri yansıtmaktadır.

7 Uzaktan eğitim günümüzde önemli bir yere sahip olurken hem olumlu hem de olumsuz birçok nitelikle karşımıza çıkmaktadır. Neden Uzaktan Eğitim? -aynı anda eğitim ve öğretim görme imkanı -zaman, mekan ve ekonomiden tasarruf -çeşitli öğrenme teknikleriyle etkileşim -öğrenenlere anında geribildirim

8 Uzaktan Eğitimin Yüksek Öğretiminde Rolü
Teknoloji temelli uygulamalar ve eğitim Hizmet çeşitliliği Markalaşma Rekabet avantajı Yüksek öğretim ve ekonomi Yükseköğretimde ve uzaktan eğitime bakış Kalite çalışmaları

9 Uluslar arası hazırlanan raporlar dikkate alındığında (Grifoll, J
Uluslar arası hazırlanan raporlar dikkate alındığında (Grifoll, J. et al., 2010), Amerika, Avrupa, Asya ve Avrupa’da uzaktan eğitim uygulamaları, eğitim ve yaşam boyu öğrenme sürecinde çok büyük öneme sahip olmuştur.

10 Gelişmeler bu ülkelerde devam ederken Japonya’da üniversiteler iletişim teknolojileri ve uydu sistemi ile dersler, seminerler ve toplantılar düzenleyerek uzaktan eğitim uygulamalarına ivme kazandırmışlardır. Dünya genelinde eğitim sektörü özellikle, yükseköğretim kurumları dijital çağda eğitim ve öğretimi yeniden yapılandırma yolunda çalışmalar yapmaktadır.

11 Çağımızda bilim, teknoloji ve internet
Hızlı değişimle bilgide hızlı bir artış ve güncelliğini yitirme Toplumsal yaşam ve değişim Toplumda bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi yapısına uydurabilen, buna yenilerini katabilen ve bilgileri yayan bilişim becerilerine sahip kişiler

12 Bilgi toplumuna uyum Rekabet gücünün yükseltilmesi İnsan gücünün serbest dolaşımı İstihdamın artırılması İnternet, Teknoloji ve Bilişimin etkilerini göstermektedir....

13 Uzaktan Eğitimde Kalite ve Standartlar
İnternet, Teknoloji ve Bilişimdeki değişimler eğitim sektöründe E-öğrenme ve Uzaktan Eğitimin yapı ve işleyişi de etkilemiştir. Bu bağlamda üzerinde durmamız gereken nokta ise Uzaktan Eğitimin yapı ve işleyişi aynı zamanda Kalite ve Standartlardır...

14 Uzaktan Eğitimde Neden Kalite Denetimi Gerekmektedir?
Öğrenci memnuniyeti Öğrenenlerin bilgi yanı sıra beceri gelişimi için ders içeriğine ve sürecine katılımı -İşbirliği ve problem çözmeye dayalı öğrenme -iletişim sürecinin etkililiğini artırılması pedagojik, örgütsel-kurumsal faaliyetler, bilişim teknolojilerinin sinerjisi

15 Uzaktan Eğitimde Göstergeler
Kurum, Planlama ve Yönetim Dış Etkiler Ekonomi ve Fiziksel Altyapı Öğrenme ve öğretme Öğrenciye Destek Araştırma Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri Uluslararası örgüt yapısı Çalışanlar

16 Kalite Geliştirme Kaynakların planlaması ve yönetimi
Sürdürülebilir ve katılımcı liderlik Öğrenenlerin ve paydaşların beklentilerinin algılanması Aktif öğrenme çerçevesinde programların tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması

17 Güven Fiziksel altyapı Sürekli gelişimi değerlendirme Etkili yönetim hizmetleri

18 European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) http://www.enqa.eu/
European Association of Distance Teaching Universities – EADTU European association of distance learning (EADL) The European Distance and E-Learning Network (EDEN) The European Foundation for Quality in E-Learning (EFQUEL)

19 Uzaktan Eğitimde Kullanılan Teknolojiler
-Web 2.0 Wikis Blogs Sosyal Ağlar Youtube Twitter Eposta Cloud-Bulut -Web 3.0, laptops, cep telefonları ve TV.... -Moodle, Blackboard, WebCT (Veletsianos, 2006)

20 KKTC ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları
Kuzey Kıbrıs yükseköğretimde, canlılığı ve dinamizmi korumak, öğrenci sayısını artırmak ve yaşanan politik sorunların ötesine geçmek uzaktan eğitimdeki kalite güvencesi ve geliştirilmesi konularında ciddi çalışmalar yürütmemiz gerektiği gündeme getirmektedir.

21 Yüksek Öğretimde Uzaktan Eğitim ve Kalite için aşağıdaki öğeler sinerji içerisinde olmalıdır.
Çevrimiçi pedagoji anlayışı Dijital vatandaşlık ve bilişim teknolojileri  Araştırma ve proje temelli örgütsel gelişim Katılımcı yönetim ve uzman personelle işe alım

22 Sonuç Geçtiğimiz on yıl içerisinde uzaktan eğitim, yüksek öğretimde önemli bir alternatif eğitim şekli olmak için kayda değer gelişme göstermiştir. Bundan daha fazla şaşırtıcı olmayan ise mevcut ilginin ve farklı görüşlerinin odak noktasının uzaktan eğitimin üniversiteler üzerindeki etkisi yönünde olmasıdır.

23 Uzaktan eğitimin vazgeçilmez parçalarının neler olacağına ve nasıl uygulanmasına yönelik kalite çalışmaları verilere bağlı yapılmalı ve paylaşılmalıdır. Aynı zamanda uluslararası standartların takip edilmesi kalitenin geliştirilmesine ve bu alternatif yöntemin yolunun açılmasına katkı sağlayacaktır.

24 Kaynaklar Gazi A., Z., Aksal A., F. (2011). Handbook of online pedagogy. Germany:LAP. Grifoll, J. et al. (2010). Quality Assurance of E-learning. ENQA Howe, N. & Strauss, W. (2000). Milennials rising: the next great generation. New York: Vintage. Lohnes, S. & Kinzer, C. (2007). Questioning assumptions about students' expectations for technology in college classrooms. Innovate, 3(5). Norman, L. Latham, M. (2003). The Promise of E-Learning in Africa: the Potential for Public-Private Partnerships. IBM Endowment for the Business of Government Palloff, R., & Pratt, K. (2003), The virtual student: A profile and guide to working with online learners. San Francisco: Jossey-Bass. Price (2010) Technology for Democracy: Evaluating the Impact of Facebook, YouTube, and Blogger on the Expansion of Open Learning and the Open University. Speech and Position Paper in Wisconsin State Election for School Superintendent 2009. Veletsianos, G. (2010). Emerg’ng technologies in Distance Education. AUPRESS.

25 Dinlediğiniz için teşekkürler…


"Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Kalite ve Standartlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları