Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GERÇEKLEŞEN DÜŞLER Hazırlayan İsmail SELVİ MUCİTLER ve İCATLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GERÇEKLEŞEN DÜŞLER Hazırlayan İsmail SELVİ MUCİTLER ve İCATLARI."— Sunum transkripti:

1

2 GERÇEKLEŞEN DÜŞLER Hazırlayan İsmail SELVİ

3 MUCİTLER ve İCATLARI

4 (3 Mart, 1847 – 2 Ağustos, 1922) 3 Mart18472 Ağustos19223 Mart18472 Ağustos1922 Alexander Graham Bell

5 İ İ ssss kkkk oooo çççç yyyy aaaa asıllı AAAA BBBB DDDD'li bilimadamı, mucit ve sanayici. TTTT eeee llll eeee ffff oooo nnnn uuuu icat eden kişi olarak tanınır.

6 Babası kendini sağır ve dilsiz insanların sorunlarıyla uğraşmaya kendini adamıştı. Bu nedenle Bell, küçük yaştan itibaren, daha sonradan çok işine yarayacak olan ses bilgisi konusunda epey bilgiye sahip oldu. Bell de kendini, sağır öğrencilerin, dolaylı olarak da olsa, seslerin dünyasını kavramaları ve yaşamalarına adadı ve ilk olarak Boston'daki Sağır ve Dilsizler Okulunda çalışmaya başladı. Babası kendini sağır ve dilsiz insanların sorunlarıyla uğraşmaya kendini adamıştı. Bu nedenle Bell, küçük yaştan itibaren, daha sonradan çok işine yarayacak olan ses bilgisi konusunda epey bilgiye sahip oldu. Bell de kendini, sağır öğrencilerin, dolaylı olarak da olsa, seslerin dünyasını kavramaları ve yaşamalarına adadı ve ilk olarak Boston'daki Sağır ve Dilsizler Okulunda çalışmaya başladı.Boston

7 Telefonun p p p p p aaaa tttt eeee nnnn tttt iiii nnnn iiii 7 7 7 7 7 M M M M aaaa rrrr tttt 1111 8888 7777 6666'da aldı. İlk telefon şirketi olan B B B B B eeee llll llll T T T T eeee llll eeee ffff oooo nnnn Ş Ş Ş Ş iiii rrrr kkkk eeee tttt iiii nnnn iiii 1111 8888 7777 7777'de kurdu.

8 Eski tip telefon

9 G.Bell telefonda konuşurken (1876)

10 Galileo Galilei (1564 - 1642) 1564164215641642

11 Ünlü İİİİ tttt aaaa llll yyyy aaaa nnnnbilim adamı.

12 Modern fiziğin ve teleskopik astronominin kurucularından olan İ İ İ İ İ tttt aaaa llll yyyy aaaa nnnn bilim adamı. 1564'te İ İ İ İ İ tttt aaaa llll yyyy aaaa'nın P P P P P iiii ssss aaaaşehrinde doğdu. Döneminin tanınmış müzikçilerinden Vincenzo Galile­i'nin oğlu

13 Galileo, ilk tahsilini Floransa'da yaptı. 1581'de Pisa Üniversitesinde tıp tahsiline başladı, ancak parasızlıktan okulu terk etti. 1583'ten itibaren matematiğe ilgi duyan Galileo, bu konudaki çalışmaları sayesinde 1589'da Pisa'da profesörlük elde etti. Galileo, ilk tahsilini Floransa'da yaptı. 1581'de Pisa Üniversitesinde tıp tahsiline başladı, ancak parasızlıktan okulu terk etti. 1583'ten itibaren matematiğe ilgi duyan Galileo, bu konudaki çalışmaları sayesinde 1589'da Pisa'da profesörlük elde etti.Floransa

14 1597'de pratikte çok faydası olan pusulayı ticari olarak piyasaya arz etti. 1600 senesinden hemen sonra ilkel bir termometre, insan kalp atışının ölçümünde kullanılmak üzere bir sarkaç ve 1604'te serbest düşüşün matematik kanunlarını keşfetti. Ancak düzgün ivmeli hareket kavramı hatalıydı.

15 1609'da H H H H H oooo llll llll aaaa nnnn dddd aaaa'da teleskopun bulunduğunu işitti. Kendisi daha ileri bir alet yaparak bunu astronomi gözlemlerinde kullandı. 1610' da aydaki dağlar, yıldız kümeleri ve Samanyolu üzerine ilk tespitlerini yayınladı. Bu arada JJJJ uuuu pppp iiii tttt eeee rrrr'in dört uydusunun varlığını bildirdi. Bu kitabı çok ilgi uyandırdı ve Floransa'da saray matematikçisi olmasını sağladı. Hemen sonra VVVV eeee nnnn üüüü ssss gezegeninin devreleri ve S S S S S aaaa tttt üüüü rrrr nnnn’ün şekli hakkında bilgi verirken, astronomideki Ptolemy (Batlamyus) sistemini tartıştı.

16

17 1611'de Roma'ya gitti ve oradaki Bilim Akademisi'ne üye seçildi. Floransa'ya dönüşünde hidrostatik üzerine pek çok profesörün itirazına sebep olan kitabı ile 1613'te güneş lekeleri üzerine yazdığı eserini yayınladı. Bu eserinde Kopernik sistemini açık bir şekilde müdafaa etti. Bundan dolayı papazların ağır hücumuna uğradı. 1615'te bizzat Roma'ya giderek iddiasını müdafaa eti. Ancak 1616'da Papa Beşinci Paul tarafından kitaplarını tetkik için bir komisyon kuruldu. Bu komisyon Galileo'nun kitaplarını yasaklamadı. Sadece dünyanın döndüğü iddiasından vazgeçmesini istedi. 1611'de Roma'ya gitti ve oradaki Bilim Akademisi'ne üye seçildi. Floransa'ya dönüşünde hidrostatik üzerine pek çok profesörün itirazına sebep olan kitabı ile 1613'te güneş lekeleri üzerine yazdığı eserini yayınladı. Bu eserinde Kopernik sistemini açık bir şekilde müdafaa etti. Bundan dolayı papazların ağır hücumuna uğradı. 1615'te bizzat Roma'ya giderek iddiasını müdafaa eti. Ancak 1616'da Papa Beşinci Paul tarafından kitaplarını tetkik için bir komisyon kuruldu. Bu komisyon Galileo'nun kitaplarını yasaklamadı. Sadece dünyanın döndüğü iddiasından vazgeçmesini istedi. 1611Roma 1613güneş lekeleriKopernik 1611Roma 1613güneş lekeleriKopernik

18 Galileo, bir müddet bilimin pratik yönüne döndü, mikroskobu geliştirdi. Ancak 1618'de üç kuyruklu yıldızın görülmesiyle kiliseyle münakaşaya girdi. Arkadaşının Sekizinci Urban olarak Papa seçilmesinden cesaret alarak yazdığı "İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar" adlı eserini 1632'de yayınladı. Ancak kitabı daha önce yapılan uyarılarla çeliştiği söylentilerine rağmen Roma’da mahkemeye çağrıldı. 1633'te bu kitap yasaklandı ve kendisi müebbet hapse mahkum edildi. Galileo, bir müddet bilimin pratik yönüne döndü, mikroskobu geliştirdi. Ancak 1618'de üç kuyruklu yıldızın görülmesiyle kiliseyle münakaşaya girdi. Arkadaşının Sekizinci Urban olarak Papa seçilmesinden cesaret alarak yazdığı "İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar" adlı eserini 1632'de yayınladı. Ancak kitabı daha önce yapılan uyarılarla çeliştiği söylentilerine rağmen Roma’da mahkemeye çağrıldı. 1633'te bu kitap yasaklandı ve kendisi müebbet hapse mahkum edildi.1632

19 Yetmiş yaşında hapsedilen Galileo'nun gözleri kör oldu ve 1642 yılında hapiste öldü. Yetmiş yaşında hapsedilen Galileo'nun gözleri kör oldu ve 1642 yılında hapiste öldü.

20 A R C H İ M E D E S

21 Arşimet (Archimedes), M.Ö. 2 2 2 2 2 8888 7777 - 2 2 2 2 2 1111 2222 yılları arasında yaşamış S S S S S iiii cccc iiii llll yyyy aaaadoğumlu Y Y Y Y Y uuuu nnnn aaaa nnnn mmmm aaaa tttt eeee mmmm aaaa tttt iiii kkkk çççç iiii, f f f f f iiii zzzz iiii kkkk çççç iiii, aaaa ssss tttt rrrr oooo nnnn oooo mmmm, f f f f f iiii llll oooo zzzz oooo ffff ve mmmm üüüü hhhh eeee nnnn dddd iiii ssss.

22

23 Roma generali Marcellus, Sirakuza'yı kuşattığında, Archimedes adlı bir mühendisin yapmış olduğu silahlar nedeniyle şehri almakta çok zorlanmıştı. Bunların çoğu mekanik düzeneklerdi ve bazı bilimsel kurallardan ilham alınarak tasarlanmıştı. Roma generali Marcellus, Sirakuza'yı kuşattığında, Archimedes adlı bir mühendisin yapmış olduğu silahlar nedeniyle şehri almakta çok zorlanmıştı. Bunların çoğu mekanik düzeneklerdi ve bazı bilimsel kurallardan ilham alınarak tasarlanmıştı.MarcellusSirakuzaMarcellusSirakuza

24

25 Örneğin, makaralar yardımıyla çok ağır taşlar burçlara kadar çıkarılıyor ve mancınıklarla çok uzaklara fırlatılıyordu. Hatta Archimedes'in aynalar kullanmak suretiyle Roma donanmasını yaktığı da rivayet edilmektedir. Ancak bütün bunlara karşın M.Ö. 212 yılında Romalılar Sirakuza'yı zapt ettiler ve şehrin diğer ileri gelenleriyle birlikte Archimedes'i de öldürdüler. Örneğin, makaralar yardımıyla çok ağır taşlar burçlara kadar çıkarılıyor ve mancınıklarla çok uzaklara fırlatılıyordu. Hatta Archimedes'in aynalar kullanmak suretiyle Roma donanmasını yaktığı da rivayet edilmektedir. Ancak bütün bunlara karşın M.Ö. 212 yılında Romalılar Sirakuza'yı zapt ettiler ve şehrin diğer ileri gelenleriyle birlikte Archimedes'i de öldürdüler.makaralar mancınıklarlamakaralar mancınıklarla

26 Söylendiğine göre, bu sırada Archimedes toprak üzerine çizdiği bir problemin çözümünü düşünüyormuş ve yanına yaklaşan Romalı bir askere oradan uzaklaşmasını ve kendisini rahat bırakmasını söylemiş; ancak asker Archimedes'e aldırmayarak hemen öldürmüş.

27 Archimedes hem bir fizikçi, hem bir matematikçi, hem de bir filozoftur. Bir hamamda yıkanırken bulduğu iddia edilen s s s s s uuuu yyyy uuuu nnnn k k k k aaaa llll dddd ıııı rrrr mmmm aaaa k k k k uuuu vvvv vvvv eeee tttt iiiibilime en çok bilinen katkısıdır ancak pek çok matematik tarihçisine göre integral hesabın babası da Arşimet'tir.

28 Archimedes'in mekanik alanında yapmış olduğu buluşlar arasında bileşik makaralar, sonsuz vidalar, hidrolik vidalar ve yakan aynalar sayılabilir. Bunlara ilişkin eserler vermemiş, ancak matematiğin g g g g g eeee oooo mmmm eeee tttt rrrr iiii alanına, fiziğin ssss tttt aaaa tttt iiii kkkk ve h h h h h iiii dddd rrrr oooo ssss tttt aaaa tttt iiii kkkk alanlarına önemli katkılarda bulunan pek çok eser bırakmıştır.

29 (11 Şubat, 1847 – 18 Ekim, 1931) 11 Şubat184718 Ekim193111 Şubat184718 Ekim1931 Thomas Alva Edison

30 Amerikalı mucit ve işadamı. Pek çok önemli cihaz ve makine icat etmiştir. Bunların en iyi bilinenleri ampul, fonograf, sinema makinesidir. Amerikalı mucit ve işadamı. Pek çok önemli cihaz ve makine icat etmiştir. Bunların en iyi bilinenleri ampul, fonograf, sinema makinesidir. Amerikalımucit ampulfonograf sinema makinesidir Amerikalımucit ampulfonograf sinema makinesidir

31 Edison, ilköğrenimine burada başladıysa da yaklaşık üç ay sonra algılamasının yavaşlığı nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı. Bundan sonraki üç yıl boyunca özel bir öğretmen tarafından eğitildi. Son derece meraklı ve yaratıcı kişiliğe sahip bir çocuk olan Edison, 10 yaşına geldiğinde kendisini fizik ve kimya kitaplarına verdi. Edison, ilköğrenimine burada başladıysa da yaklaşık üç ay sonra algılamasının yavaşlığı nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı. Bundan sonraki üç yıl boyunca özel bir öğretmen tarafından eğitildi. Son derece meraklı ve yaratıcı kişiliğe sahip bir çocuk olan Edison, 10 yaşına geldiğinde kendisini fizik ve kimya kitaplarına verdi.

32 Bu arada evlerinin bodrumunda bir kimya laboratuvarı kurdu. Özellikle kimya deneylerine ve Volta kaplarından elektrik akımı elde etmeye yönelik araştırmalara ilgi duydu; bir süre sonra kendi başına bir telgraf aleti yaptı ve Mors alfabesini öğrendi. O günlerde geçirdiği ağır bir hastalık sonucu kulakları ağır işitmeye başladı. Bu arada evlerinin bodrumunda bir kimya laboratuvarı kurdu. Özellikle kimya deneylerine ve Volta kaplarından elektrik akımı elde etmeye yönelik araştırmalara ilgi duydu; bir süre sonra kendi başına bir telgraf aleti yaptı ve Mors alfabesini öğrendi. O günlerde geçirdiği ağır bir hastalık sonucu kulakları ağır işitmeye başladı.telgraf Mors alfabesinitelgraf Mors alfabesini

33 Oniki yaşına geldiğinde ailesine yardım etmek için Port Huron ile Detroit arasında çalışan trende gazete satmaya başlayan Edison, evlerindeki laboratuvarını trenin yük vagonuna taşıyarak, çalışmalarını burada sürdürdü. Bu dönemde Edison, Michael Faraday'ın Experimental Research in Electricity adlı yapıtını okudu ve derinden etkilendi Oniki yaşına geldiğinde ailesine yardım etmek için Port Huron ile Detroit arasında çalışan trende gazete satmaya başlayan Edison, evlerindeki laboratuvarını trenin yük vagonuna taşıyarak, çalışmalarını burada sürdürdü. Bu dönemde Edison, Michael Faraday'ın Experimental Research in Electricity adlı yapıtını okudu ve derinden etkilendiDetroitMichael FaradayDetroitMichael Faraday

34 Bunun üzerine bir yandan Faraday'ın deneylerini tekrarladı bir yandanda kendi deneylerine ağırlık vererek daha düzenli çalışmaya ve notlar tutmaya başladı. 1868'de kendine atölye kurdu. Aynı yıl geliştirdiği elektrikli bir oy kayıt makinasının patentini aldı. Aygıt oldukça ilgi topladı ama kimse tarafından satın alınmadı. Bunun üzerine bir yandan Faraday'ın deneylerini tekrarladı bir yandanda kendi deneylerine ağırlık vererek daha düzenli çalışmaya ve notlar tutmaya başladı. 1868'de kendine atölye kurdu. Aynı yıl geliştirdiği elektrikli bir oy kayıt makinasının patentini aldı. Aygıt oldukça ilgi topladı ama kimse tarafından satın alınmadı.1868

35 1876'da Graham Bell'in geliştirdiği konuşan telgraf üzerinde çalışmaya başladı. Aygıta karbondan bir iletici ekleyerek telefonu yetkinleştirdi. Ses dalgalarının dinamiği üzerine yaptığı bu çalışmalardan yararlanarak 1877'de sesi kaydedip yineleyebilen gramafonu geliştirdi. Geniş yankı uyandıran bu buluşu ününün uluslar arası düzeyde yayılmasına neden oldu. 1876'da Graham Bell'in geliştirdiği konuşan telgraf üzerinde çalışmaya başladı. Aygıta karbondan bir iletici ekleyerek telefonu yetkinleştirdi. Ses dalgalarının dinamiği üzerine yaptığı bu çalışmalardan yararlanarak 1877'de sesi kaydedip yineleyebilen gramafonu geliştirdi. Geniş yankı uyandıran bu buluşu ününün uluslar arası düzeyde yayılmasına neden oldu. 1876Graham Bell1877 1876Graham Bell1877

36 1878'de William Wallace'in yaptığı 500 mum güçündeki ark lambasından etkilenen Edison, bundan daha güvenli olan ve daha ucuz bir yöntemle çalışan yeni bir elektrik lambasını geliştirme çalışmasına girişti 21 Ekim 1879'da özel yüksek voltajlı elektrik üreteçlerinden elde ettiği akımla çalışan karbon flamanlı elektrik ampulünü halka tanıttı. Üç yıl sonra New York sokakları bu lambalarla aydınlanacaktı. 1878'de William Wallace'in yaptığı 500 mum güçündeki ark lambasından etkilenen Edison, bundan daha güvenli olan ve daha ucuz bir yöntemle çalışan yeni bir elektrik lambasını geliştirme çalışmasına girişti 21 Ekim 1879'da özel yüksek voltajlı elektrik üreteçlerinden elde ettiği akımla çalışan karbon flamanlı elektrik ampulünü halka tanıttı. Üç yıl sonra New York sokakları bu lambalarla aydınlanacaktı. 1878William Wallace21 Ekim1879 1878William Wallace21 Ekim1879

37 İki kez evlenen Edison'un altı çocuğu oldu. Yaşamının sonuna değin yeni buluşlar yapmak için uğraş verdi.Tam 1093 tane buluşu vardır.Kendisine Menlo Parkı'nın Sihirbazı denirdi.Bazen bu yakıştırmaya kızar,bazen de gülüp geçerdi.Sihir arayanlara da "%1 kabiliyet,%99 ter" derdi. İki kez evlenen Edison'un altı çocuğu oldu. Yaşamının sonuna değin yeni buluşlar yapmak için uğraş verdi.Tam 1093 tane buluşu vardır.Kendisine Menlo Parkı'nın Sihirbazı denirdi.Bazen bu yakıştırmaya kızar,bazen de gülüp geçerdi.Sihir arayanlara da "%1 kabiliyet,%99 ter" derdi.

38

39 Albert EİNSTEİN Alman asıllı fizikçi Almanfizik Almanfizik (14 Mart 1879 - 18 Nisan 1955) 14 Mart187918 Nisan195514 Mart187918 Nisan1955

40

41 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenebilir. Görecelik Kuramı'nı geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştır. Kuramsal fiziğine katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştür. 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenebilir. Görecelik Kuramı'nı geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştır. Kuramsal fiziğine katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştür. 20. yüzyılkuramsalfizikGörecelik Kuramıkuantum mekaniğiistatistiksel mekanik kozmolojifotoelektrik etki 1921Nobel Fizik Ödülü 20. yüzyılkuramsalfizikGörecelik Kuramıkuantum mekaniğiistatistiksel mekanik kozmolojifotoelektrik etki 1921Nobel Fizik Ödülü

42 Atom fiziği ve astronomi alanında yapılan deneylerle çok başarılı bir biçimde sınanmıştır; çağdaş fiziğin temel taşları arasında yer alırlar.Söylediği güzel bir söz vardır "Ben atomu iyi bir şey için icat ettim,insanlar atomla Atom fiziği ve astronomi alanında yapılan deneylerle çok başarılı bir biçimde sınanmıştır; çağdaş fiziğin temel taşları arasında yer alırlar.Söylediği güzel bir söz vardır "Ben atomu iyi bir şey için icat ettim,insanlar atomlatom fiziğiastronomideneylerletom fiziğiastronomideneylerle birbirlerini öldürüyorlar" birbirlerini öldürüyorlar"

43 Portekizli Denizci Ferdinand Magellan

44 1480 yılında Sabrosa'da doğdu, 27 Nisan 1521 Mactan'da, Filipin; Latin Amerika'nın güney burnundaki, bugün kendi adıyla anılan Magellan Boğazını ilk defa bulan ünlü Portekizli gemici. 1480 yılında Sabrosa'da doğdu, 27 Nisan 1521 Mactan'da, Filipin; Latin Amerika'nın güney burnundaki, bugün kendi adıyla anılan Magellan Boğazını ilk defa bulan ünlü Portekizli gemici. 148027 Nisan1521Filipin Latin AmerikaMagellan Boğazını 148027 Nisan1521Filipin Latin AmerikaMagellan Boğazını

45

46 Denizciliğin yanısıra coğrafyaya da meraklı idi. Hep batı istikametinde yol alınması halinde doğu ülkelerine ulaşılabileceğini savunmaktaydı. Hatta bu teorisinin gerçekleştirilmesi için zamanın Portekiz kralından yardım istedi. Beş küçük tekne ve 270 mürettebat ile yola çıkarak batı yönünde yol aldı. Denizciliğin yanısıra coğrafyaya da meraklı idi. Hep batı istikametinde yol alınması halinde doğu ülkelerine ulaşılabileceğini savunmaktaydı. Hatta bu teorisinin gerçekleştirilmesi için zamanın Portekiz kralından yardım istedi. Beş küçük tekne ve 270 mürettebat ile yola çıkarak batı yönünde yol aldı.coğrafyaya

47 Magellan Filipinler’de yerliler ile arasında çıkan tartışma çarpışmada Magellan Filipinler’de yerliler ile arasında çıkan tartışma çarpışmada 17 Nisan 1517'de öldürüldü. Daha sonra, Magellan'ın mürettebatından, geriye kalanlar yolculuklarına devam etti. 6 Eylül 1522'de İspanya'ya dönen kafilede 18 kişi kalmıştı. Dünyanın yuvarlak olduğu deniz yoluyla dolaşılarak da ispat edilmiş oldu ve Büyük Okyanusun varlığı ortaya çıktı. 17 Nisan 1517'de öldürüldü. Daha sonra, Magellan'ın mürettebatından, geriye kalanlar yolculuklarına devam etti. 6 Eylül 1522'de İspanya'ya dönen kafilede 18 kişi kalmıştı. Dünyanın yuvarlak olduğu deniz yoluyla dolaşılarak da ispat edilmiş oldu ve Büyük Okyanusun varlığı ortaya çıktı.17 Nisan151717 Nisan1517

48 Johann Gutenberg 1398 – 3 Şubat, 1468 Mainz 13983 Şubat1468 Mainz13983 Şubat1468 Mainz

49 Günümüz Tipo baskısını bulan Alman mucit Günümüz Tipo baskısını bulan Alman mucit Alman

50 Gutenberg denildiği gibi matbaayı bulmamıştır. Matbaacılık çok öncelerde bilinmektedir. Ancak Gutenberg kullandığı teknik ile matbaacılığın gelişimine çok büyük ivme kazandırmıştır. Z aten hayatının son yıllarında görme melekesini kaybederek sefalete düşmüş ve son yıllarında bir başpiskoposun himmetiyle karnını doyurabilmiştir Gutenberg denildiği gibi matbaayı bulmamıştır. Matbaacılık çok öncelerde bilinmektedir. Ancak Gutenberg kullandığı teknik ile matbaacılığın gelişimine çok büyük ivme kazandırmıştır. Z aten hayatının son yıllarında görme melekesini kaybederek sefalete düşmüş ve son yıllarında bir başpiskoposun himmetiyle karnını doyurabilmiştir

51

52 17 yüzyıl Hezarfen Ahmet Çelebi

53 17.yüzyılda yaşamıştır. 17.yüzyılda yaşamıştır. Kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran ilk insanlardan birisidir. Kendi geliştirdiği takma kanatlarla uçmayı başaran ilk insanlardan birisidir.kanatlarla

54 17. yüzyılda Osmanlıda yaşamış Türk bilginidir. 1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan IV. Murat zamanında, uçma tasarısımı gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında Hezarfen olarak anıldığı bilinmektedir. 17. yüzyılda Osmanlıda yaşamış Türk bilginidir. 1623-1640 yılları arasında saltanat süren Sultan IV. Murat zamanında, uçma tasarısımı gerçekleştirdiği ve geniş bilgisinden ötürü halk arasında Hezarfen olarak anıldığı bilinmektedir.Osmanlıda TürkbilginidiIV. MuratOsmanlıda TürkbilginidiIV. Murat

55 Leonardo da Vinci'nin kuşlar üzerinde yaptığı çalışmalarından ilhamlandığı sanılmaktadır. Tarihi uçuşuna İstanbul'daki Galata Kulesi'nden başlamıştır ve İstanbul Boğazı'nı uçarak geçmeyi başarmıştır. Leonardo da Vinci'nin kuşlar üzerinde yaptığı çalışmalarından ilhamlandığı sanılmaktadır. Tarihi uçuşuna İstanbul'daki Galata Kulesi'nden başlamıştır ve İstanbul Boğazı'nı uçarak geçmeyi başarmıştır. Leonardo da VincikuşlarİstanbulGalata Kulesiİstanbul Boğazı Leonardo da VincikuşlarİstanbulGalata Kulesiİstanbul Boğazı

56

57 Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürler … Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürler …


"GERÇEKLEŞEN DÜŞLER Hazırlayan İsmail SELVİ MUCİTLER ve İCATLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları