Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖNER SERMAYELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 2 Aralık 2009 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖNER SERMAYELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 2 Aralık 2009 Ankara."— Sunum transkripti:

1 DÖNER SERMAYELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 2 Aralık 2009 Ankara

2 1.Döner Sermayelerin Yapısı Mevzuat İşletme – Saymanlık Sayıları Sermaye Yapıları Gelir, Gider ve Hazine Hisseleri Kamuya Katkıları Borç ve Alacaklar Sorunlar 2.Yeniden Yapılandırma Hedef Yapılandırmanın Çerçevesi Proje Bileşenleri Proje Çalışması İş Süreçleri Analiz Edilecek Sektörler Durum Analiz Raporu Kanun Tasarısının İçeriği Kurumlardan Beklentiler Sunum Planı

3 DÖNER SERMAYELERİN YAPISI VE MALİ DURUMU

4 Döner Sermaye Mevzuatı Yasal Düzenlemeler - 11 Özel Kanun sayılı Kanun (Kuruluşa ilişkin yetki md.) - Teşkilat Kanunları (Kuruluşa ilişkin yetki md.) Yönetmelikler - Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği - 33 adet Kurumların döner sermayeli işletme Yönetmelikleri

5 Bağlı Olduğu İdareİşletme Sayısı Saymanlık Sayısı Sağlık Bakanlığı Mili Eğitim Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü247 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı186 Çevre ve Orman Bakanlığı84 Üniversiteler6554 Milli Savunma Bakanlığı59 Başbakanlık49 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı27 Diğer İdareler11 Toplam Döner Sermayelerin İşletme ve Saymanlık Sayıları

6 6/71 Döner Sermayeli İşletme Sayıları

7 7/71 Tahsis EdilenÖdenmiş Sağlık Kültür Turizm Özel Bütçe Orman Gn.Md Tarım Milli Eğitim Üniversiteler Çevre Orman Başbakanlık Adalet Bakanlığı Ulaştırma Diğer Milli Savunma Bayındırlık Çalışma Sos.Güv Dışişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı TOPLAM Tahsis Edilen / Ödenmiş Sermaye Tutarları

8 8/71 YILGİDER Değişim Oranı % GELİR Değişim Oranı % Enflasyon Oranı % , , , , , , , Eylül Ortalama ,65 Döner Sermaye Gelir ve Giderlerindeki Değişim( )

9 9/71 Merkezi Yönetim / Döner Sermaye Gelir/Gider Değişimlerin Karşılaştırması Merkezi Yönetim Gelirleri Merkezi Yönetim Giderleri Döner Sermaye Gelirleri Döner Sermaye Giderleri

10 10/71 Döner Sermaye Gelir, Gider ve Hazine Hisselerindeki Değişim Gelir Gider Katkı Payı Ödemeleri Hazineye Yatan Tutar

11 11/71 Kurumlara Göre Döner Sermaye Gelirleri ( )

12 12/71 KURUMLAR EYLÜL Sağlık Üniversiteler Orman Gn.Md M.E.B Başbakanlık Bayındırlık Tarım ve Köyişleri Ulaştırma Milli Savunma Kültür ve Turizm Çevre ve Orman Bak Diğer TOPLAM Kurumlara Göre Döner Sermaye Giderleri ( )

13 13/71 Kurumlara Göre Döner Sermaye Gelirleri (2008)

14 14/71 Kurumlara Göre Döner Sermaye Giderleri (2008)

15 15/71 Kurumlara Göre Döner Sermaye Gelirlerinin Trendi ( )

16 16/71 Kurumlara Göre Döner Sermaye Giderleri ( )

17 17/71 Döner Sermaye Giderlerinin Dağılımı (Hazine hissesi, Merkez payı, Arş fonu, SHÇEK payı ) (Yatırım ve personel giderleri dahil) (Terkinler dahil)

18 18/71 Döner Sermayelerin Kamuya Katkıları

19 19/71 Devlete Vergi ve SGK Prim Tahsilat Katkısı (2008)

20 20/71 Devlete Vergi ve SGK Prim Tahsilat Katkısı

21 21/71 Mali Büyüklükler Hazır Değerler Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Borçlar Sermaye Dönem Net Karı/Zararı Hazine Payı Katkı Payı Devlete Vergi ve SSK prim tahsilat katkısı

22 22/71 Borç ve Alacaklar

23 23/71 Borç ve Alacaklar

24 24/71 ÜNİVESİTE DÖNER SERMAYELERİNİN MALİ YAPISI

25 25/71 DÖSE Gelir ve Giderlerinin Değişim Oranları Bin TL

26 26/71 Özel Bütçe Gelir ve Giderlerinin Değişim Oranları Bin TL

27 27/71 Özel Bütçe / DÖSE Giderleri Bin TL

28 28/71 Özel Bütçe / DÖSE Giderleri Trendi (Bin TL)

29 29/71 Özel BütçeDÖSE Personel Giderleri Ek Ödeme Mal ve Hizmet Giderleri Sermaye Giderleri Hazine Hissesi, fon vb Diğer TOPLAM DÖSE / Özel Bütçe Giderleri Karşılaştırması ( 2008) (Bin TL)

30 30/71 DÖSE / Özel Bütçe Giderlerinin Oranları (2008)

31 31/71 Özel Bütçe Giderlerinin Dağılımı (2008)

32 32/71 DÖSE Giderlerinin Dağılımı (2008)

33 33/71 DÖSE Borç ve Alacak Değişim Oranları (Bin TL)

34 34/71 DÖSE Borç ve Alacak Trendi (Bin TL)

35 35/71 Gazi Üniversitesi DÖSE Gelir ve Giderlerinin Değişim Oranları (Bin TL)

36 36/71 Gazi Üniversitesi Özel Bütçe / DÖSE Giderleri (Bin TL)

37 37/71 Gazi Üniversitesi Özel Bütçe / DÖSE Giderleri Trendi (Bin TL)

38 38/71 Gazi Üniversitesi DÖSE / Özel Bütçe Giderlerinin Oranları (2008)

39 39/71 Gazi Üniversitesi DÖSE Borç ve Alacak Değişim Oranları (Bin TL)

40 40/71 Ege Üniversitesi DÖSE Gelir ve Giderlerinin Değişim Oranları (Bin TL)

41 41/71 Ege Üniversitesi Özel Bütçe / DÖSE Giderleri (Bin TL)

42 42/71 Ege Üniversitesi Özel Bütçe / DÖSE Giderleri Trendi (Bin TL)

43 43/71 Ege Üniversitesi DÖSE / Özel Bütçe Giderlerinin Oranları (2008)

44 44/71 Ege Üniversitesi DÖSE Borç ve Alacak Değişim Oranları (Bin TL)

45 45/71 ODTÜ DÖSE Gelir ve Giderlerinin Değişim Oranları (Bin TL)

46 46/71 ODTÜ Özel Bütçe / DÖSE Giderleri (Bin TL)

47 47/71 ODTÜ Özel Bütçe / DÖSE Giderleri Trendi (Bin TL)

48 48/71 ODTÜ DÖSE / Özel Bütçe Giderlerinin Oranları (2008)

49 49/71 ODTÜ DÖSE Borç ve Alacak Değişim Oranları (Bin TL)

50 50/71 Hacettepe Üniversitesi DÖSE Gelir ve Giderlerinin Değişim Oranları (Bin TL)

51 51/71 Hacettepe Üniversitesi Özel Bütçe / DÖSE Giderleri (Bin TL)

52 52/71 Hacettepe Üniversitesi Özel Bütçe / DÖSE Giderleri Trendi (Bin TL)

53 53/71 Hacettepe Üniversitesi DÖSE / Özel Bütçe Giderlerinin Oranları (2008)

54 54/71 Hacettepe Üniversitesi DÖSE Borç ve Alacak Değişim Oranları (Bin TL)

55 55/71 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

56 56/71 Mevzuatı eski ve dağınık, Mevzuat yeni kamu mali yönetim konsepti ile uyumlu değil, Kamu mali yönetiminde konumu ve geleceği belirsiz, Temel bir düzenleyici yasa mevcut değil, Bütçe ile ilişkisi kurulamamıştır, Muhasebe sistemi detaylı veri üretmemektedir, Bilgi işlem uygulamaları yetersiz ve standartları mevcut değil, Sorunlar

57 57/71 Tasfiyeden Yapılandırmaya Geçiş (1)  tarih ve 5018 sayılı Kanunun Geçici 11. maddesinin ilk metninde döner sermaye işletmelerinin ilgili idarelerin bütçeleri içinde yer alması ve 2007 yılı sonuna kadar tasfiye edilmesi hükme bağlanmıştır.  tarihli ve 5436 sayılı Kanunla tasfiye edilmesinden vazgeçilip 2007 yılı sonuna kadar yeniden yapılandırılması hükme bağlanmıştır.

58 58/71 Tasfiyeden Yapılandırmaya Geçiş (2)  tarih ve 5724 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yeniden yapılandırma süresi 2008 yılının sonuna kadar uzatılmıştır.  Son olarak tarih ve 5793 sayılı Kanun ile yeniden yapılandırma süresi 2010 yılının sonuna kadar uzatılmış, döner sermaye işletmelerinin ilgili idarelerin bütçeleri içinde yer almasına ilişkin hükümde yürürlükten kaldırılmıştır.  Bu duruma göre yeniden yapılandırma için bir yıllık süre söz konusudur.

59 59/71 Öncelik 4. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirler alınacaktır 2010 Yılı Programı TedbirSorumlu Kuruluş İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar SüreYapılacak İşlem ve Açıklamalar Tedbir 10. Döner sermayeli işletmeler yeniden yapılandırılacaktır Maliye Bakanlığı Kamu Kurum ve Kuruluşları Aralık Sonu Döner sermaye işletmeleri için çerçeve bir düzenleme yapılması, hesap verebilirliğin sağlanması ve döner sermayelerin bütçe ile ilişkilendirilmesi amacıyla döner sermaye kanun tasarısı hazırlanacak ve ikincil mevzuat revize edilecektir.

60 60/71  Bakanlık Makamının Onayıyla döner sermayelerin yeniden yapılandırılması için bir proje çalışması yapılmasına karar verilmiştir.  Genel Müdürlük Onayı ile 9 kişiden oluşan Proje Grubu oluşturulmuştur.  Müsteşarlık Makamından imzalı yazıyla Kurumlarda en az üç kişilik çalışma grubu oluşturulması talep edilmiştir. Döner Sermayeli İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması Projesi

61 61/71  Döner sermayeye konu kaynakların kontrol edilmesi, tahsisi, planlanması ve yönetimi için; ‘Döner Sermayeli İşletmeler Kanun Tasarısı’ hazırlanması,  Mevcut ikincil mevzuatın revize edilmesi, Kanun Tasarısının gerektirdiği ikincil mevzuatın hazırlanması,  Veriye dayalı karar verme süreçlerini destekleyen Yönetim Bilgi Sistemlerinin kurulması. Hedef

62 62/71  Bazı işletmeler tasfiye edilebilecek,  Bazı işletmeler bütçeye dahil edilebilecek,  Bazı işletmeler kamu şirketine dönüştürülebilecek,  İşletmelerin büyük bir kısmı döner sermaye olarak kalacak, Yapılandırmanın Çerçevesi (1)

63 63/71  Döner sermaye bütçeleri, Merkezi Yönetim Bütçesi ile ilişkilendirilecek  Muhasebe sistemi yenilenecek;  Nakit esasına göre bütçe hesapları eklenecek,  Detaylı hesap planı oluşturulacak (Ortak Kodlar),  İşletme ve muhasebe birimi kurma kriterleri belirlenecek Yapılandırmanın Çerçevesi (2)

64 64/71  İşletmelerin yıllık çalışma programları ile bütçeleri arasında ilişki kurulacak, kesin hesap ve faaliyet raporlarına ilişkin düzenlemeler yapılacak,  Performans kriterleri oluşturulacak,  Mali raporlarlardan, işletmelerin verimliliği ve mali yapısına ilişkin standart rasyolar geliştirilecek, Yapılandırmanın Çerçevesi (3)

65 65/71  Mevcut Durum Analizi  Mevzuat Düzenlemeleri  Eğitim ve Uygulama Projenin Bileşenleri

66 66/71 Proje Çalışması İş Süreçleri 1.Proje Onayı 2.Proje Grubunun Oluşturulması 3.Proje Açılışı 4.Proje Başlangıç Toplantısı 5.İlgili Kurumlara Duyuru Yazısı 6.Saymanlarla Toplantı 7.Kurumlarla İlk Toplantı 8.İşletmelerin Analizi 9.Mevcut Raporların Değerlenmesi 10.Genel Müdürlük Stafı 11.İlgili Kurumlarla Görüşme 12.İlgili STK larla Görüşme 13.Uygulama Örnekleri (Yurtiçi dsi ler Yurtdışı örnekleri ) 14.Durum Analiz Raporu 15.Genel Müdürlük Stafı 16.Çalıştay 17.Bakanlık Stafı Sunu 18.Döner Sermeyeli İşletmeler Kanun Tasarısı 19.İkincil Mevzuat Hazırlıkları (Döner Sermeyeli İşletmeler Yönetmeliği, Detaylı Hesap Planı, Bütçe ve Kesin Hesap ) 20.Genel Müdürlük Stafı 21.Çalıştay 22.Bakanlık Stafı 23.Eğitim

67 67/71 Analiz Edilecek Kurumsal Sektörler  Sağlık  Üniversiteler  Tarım  Denizcilik  Ulaştırma  Kültür ve Turizm  Milli Eğitim  Eğitim Teknolojileri  Milli Savunma  Gülhane Ask. Hast.  Trafik Hizmetleri  Yargıtay Yayınları  Adli Tıp  Başbakanlık Basımevi  SHÇEK  Dini Yayınlar  TÜİK  Devlet Personel Başk.  TASİŞ  Dış Ticaret  Vakıflar  Darphane  Bayındırlık Yapı İşleri  Bayındırlık Teknik Araştırma  Tapu ve Kadastro  Çalışma Bak. Eğitim ve Araşt.  Çalışma Bak. İş Sağlığı ve Güv.  Çevre ve Orman  Orman  Meteoroloji  Devlet Konukevi  Nüfus ve Vatandaşlık  Polis Akademisi

68 68/71 1.Tarihçe 2.Kuruluşla ilgili Mevzuat 3.İşletmeleri ve Faaliyet Alanları 4.Tüzel Kişilik 5.Mali Yapısı 6.Yıl Sonu Karları 7.Hazine Payı 8.Katkı Payı (Üretimi Teşvik Primi, Ek Ödeme vb. ) 9.Vergi Mükellefiyeti 10.Fiyatlandırma 11.Finansman Kaynakları ve Mal ve Hizmetlerinden Yararlananlar 12.Bilgi İşlem Uygulamaları 13.Denetim 14.Sorunlar 15.Çözüm Önerileri 16.Değerlendirme Durum Analiz Raporunun İçeriği

69 69/71  Amaç, Kapsam, Dayanak  Tanım / Tanımlar  Kuruluş Şartları ve Tasfiyesi  Sermaye Tahsisi ve Değişikliği  Yönetim ve Teşkilat Yapısı  Faaliyet Alanları  Çalışma Programı ve Bütçe  Muhasebe  Karlılık ve Verimlilik  Mal ve Hizmet Satışı  Ek Ödeme  Hazine Payı  Vergilendirme  İç Kontrol ve Denetim Kanun Tasarısının İçeriği

70 70/71 Kurumlardan Beklentiler  Çalışma gruplarının oluşturulması  Kurum döner sermayelerinin mevcut durum analizlerinin yapılması ve dokümanların hazırlanması  İlgili grupla koordineli çalışılması  Yeniden yapılandırmaya ilişkin öneri ve değerlendirme yapılarak proje grubu ile paylaşılması  Çalıştaylara katılımın sağlanması  Kanun tasarısı ve ikincil mevzuatın hazırlanmasında destek verilmesi

71 71/71 İLETİŞİM


"DÖNER SERMAYELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 2 Aralık 2009 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları