Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bankacılık Sektörü Gelişmeleri Kasım 2002 “Güçlü Bankacılık, Güçlü Ekonomi”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bankacılık Sektörü Gelişmeleri Kasım 2002 “Güçlü Bankacılık, Güçlü Ekonomi”"— Sunum transkripti:

1 Bankacılık Sektörü Gelişmeleri Kasım 2002 “Güçlü Bankacılık, Güçlü Ekonomi”

2 1 Bankacılık sektöründe konsolidasyon devam etmektedir... 19971998199920002001 11 Kasım 2002 İtibariyle Ticari Bankalar 596062614641 Kamu544433 Özel353631282221 Yabancı181819181515 TMSF1281162 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 131519181514 Kamu333333 Özel79131298 Yabancı333333 TOPLAM727581796155

3 2 Bankacılık Sektörüne İlişkin Temel Büyüklükler Milyon $ III 19971998199920002001 Aralık 2001 Temmuz 2002 Toplam Aktif 94.645117.767133.535154.955119.974116.661117.814 Krediler40.34941.99736.89147.40429.09023.89924.638 Takipteki Alacaklar 1.0143.2484.3095.8956.1239.5957.969 Menkul Değerler Portföyü 13.33317.69926.65327.48541.72541.05946.737 Mevduat55.55269.63080.31687.68076.68675.93876.202 I: Enflasyon muhasebesi uygulanmamış ve üçlü denetim öncesi yıl sonu verileri II: Üçlü denetim sonrası enflasyon muhasebesi uygulanmış veriler

4 3 Grup Payları Toplam Aktifler İçindeki Pay (%) Toplam Krediler İçindeki Pay (%) Toplam Mevduat İçindeki Pay (%) 2001 Aralık 2002 Temmuz 2001Aralık 2001 Aralık Aralık 2002 Temmuz Kamu31,733,021,918,333,735,3 Özel52,954,059,465,154,856,2 TMSF7,75,25,23,59,56,1 Yabancı3,13,33,74,22,02,4 Kalkınma ve Yatırım Bankaları 4,64,59,88,9-- Toplam100,0100,0100,0100,0100,0100,0

5 4 Mevduattaki Gelişmeler  Ekim 2002 itibariyle, toplam mevduat 133,3 katrilyon lira (80,1 milyar dolar) seviyesindedir. Mevduatın yüzde 42’si Türk Lirası, yüze 58’i ise Yabancı Para cinsindendir.  Mevduatın;  Yüzde 36’sı kamusal sermayeli üç büyük mevduat bankasında,  Yüzde 41’i dört büyük özel sermayeli mevduat bankasında,  Yüzde 5’i ise TMSF sermayeli bir büyük mevduat bankası nezdinde bulunmaktadır.  8 büyük mevduat bankası nezdindeki mevduat konsantrasyonu yüzde 82 düzeyindedir.

6 5 2001 Yılı Ekim Ayından İtibaren Gerilemekte Olan DTH’ların Toplam Mevduat İçindeki Payı, TL’nin Değer Kaybına Bağlı Olarak Mayıs-Temmuz Döneminde Artış Göstermiş, Ancak Daha Sonra Tekrar Gerilemeye Başlamıştır.

7 6 Mevduatın Vadesi Mevduatın vadesinde 2001 yılına göre nispi bir iyileşme görülmekle birlikte, Ekim 2002 itibariyle mevduatın yüzde 50’si vadesiz ve bir aya kadar vade diliminde yer almaktadır. Mevduatın vadesinde 2001 yılına göre nispi bir iyileşme görülmekle birlikte, Ekim 2002 itibariyle mevduatın yüzde 50’si vadesiz ve bir aya kadar vade diliminde yer almaktadır. Üç aydan kısa vadeli mevduatın toplam mevduat içindeki payı ise yüzde 88 düzeyindedir. Üç aydan kısa vadeli mevduatın toplam mevduat içindeki payı ise yüzde 88 düzeyindedir. Hazine nakit iç-borç stokunun ortalama vadesinin 14,2 ay, nakit dışı iç-borç stokunun ortalama vadesinin ise 65,5 ay olduğu dikkate alındığında, bankaların çok kısa vadelerle topladıkları kaynakları, en iyi ihtimalle borcun vadesinin 10 katına ulaşan vadelerde değerlendirebildikleri görülmektedir. Hazine nakit iç-borç stokunun ortalama vadesinin 14,2 ay, nakit dışı iç-borç stokunun ortalama vadesinin ise 65,5 ay olduğu dikkate alındığında, bankaların çok kısa vadelerle topladıkları kaynakları, en iyi ihtimalle borcun vadesinin 10 katına ulaşan vadelerde değerlendirebildikleri görülmektedir.

8 7 Özellikle TL Cinsinden Mevduatların Ortalama Vadesinde 2001 Yılına Göre Bir Artış Gözlenmektedir.

9 8 Özel Bankaların Toplam Kredi Hacmindeki Düşüş 2002 Yılının İkinci Yarısında Önemli Ölçüde Yavaşlamıştır. (*) TL krediler ve takipteki alacaklar sabit fiyatlarla (Aralık 2000) ifade edilmiştir. Pamukbank’ın kredi hesabında izlenen reeskont tutarı tüm seriden çıkarılmıştır.

10 9 Kamu Bankalarında İse, Özellikle TL Kredilerdeki Keskin Düşüş 2002 Yılı Başından İtibaren Belirgin Biçimde Yavaşlamıştır. (*) TL krediler ve takipteki alacaklar sabit fiyatlarla (Aralık 1999) ifade edilmiştir.

11 10 Ekim 2002 İtibariyle, Bankalarca Kullandırılan Nakdi Kredi Tutarı 46,1 Katrilyon Lira Olup, Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı Yüzde 34,6’dır.

12 11 2001 yıl sonunda 13,9 katrilyon lira olan takipteki alacaklar (brüt) Temmuz 2002 itibariyle 13,4 katrilyon liraya inmiştir. Bu alacaklar için 6,9 katrilyon lira karşılık ayrılmıştır. Trilyon TL ARALIK 2001 TEMMUZ 2002 Takipteki Alacaklar (Brüt) Ayrılan Karşılık Takipteki Alacaklar (Net) Takibe Dön. Oranı (%) Takipteki Alacaklar (Brüt) Ayrılan Karşılık Takipteki Alacaklar (Net) Takibe Dön. Oranı (%) Kamu4.4692.8021.66737,14.8353.2811.55439,0 Özel6.7672.1304.63724,76.7342.5594.17520,0 Yabancı7859195,59169225,0 Kalk. Yat. 4003297110,716377864,2 TMSF2.2341.24998555,41.57994463551,8 TOPLAM13.9486.5707.37928,613.4036.9306.47324,4 Milyon $ Kamu3.0891.9371.1532.8751.951924 Özel4.6781.4733.2054.0041.5212.483 Yabancı544113544113 Kalk. Yat. 27722849974651 TMSF1.544863681939561378 TOPLAM9.6424.5415.1007.9694.1203.849 Takibe Dönüşüm Oranı: Takipteki Alacaklar (Brüt)/[Takipteki Alacaklar (Brüt)+Krediler]  100

13 12 Mevduat bankalarınca kamu menkul kıymetlerine yapılan plasmanların toplamı 80,9 katrilyon lira olup, toplanan her 100 liralık mevduatın 61 lirasının Hazine’ye borç olarak verildiği anlaşılmaktadır. (*) Menkul Değerler Stoğu=Menkul Değerler Cüzdanı + Bağlı Menkul Değerler(Repo dahil)

14 13 Kamu açıklarının artması reel sektöre aktarılabilecek kaynakları sınırlandırmaktadır. Not: 2001 ve 2002 Temmuz verileri, üçlü denetim sonrası enflasyon muhasebesi uygulanmış verilerdir.

15 14 2002 yılının ilk yarısında özel bankaların karlılık performansında önemli bir iyileşme kaydedilmiştir.

16 15 2002 yılında kamu bankaları da kar eder hale getirilmiştir.

17 16 Sektörün Sermaye Yapısı Güçlendirilmiştir. Kamu ve Fon bankalarına sermaye desteği sağlandı. Kamu ve Fon bankalarına sermaye desteği sağlandı. Üç aşamalı denetim sonucunda özel bankaların sermaye ihtiyacı gerçekçi bir biçimde ortaya çıkarıldı. Üç aşamalı denetim sonucunda özel bankaların sermaye ihtiyacı gerçekçi bir biçimde ortaya çıkarıldı. Sermaye açığı olan bankaların, sermayeleri güçlendirildi. Sermaye açığı olan bankaların, sermayeleri güçlendirildi. Piyasa riskleri için sermaye ayrılması sağlandı. Piyasa riskleri için sermaye ayrılması sağlandı.

18 17 Temmuz 2002 İtibariyle Sektörün Sermaye Yeterliliği Özel bankalar 2001 yıl sonu itibariyle 2,2 katrilyon lira tutarında sermaye artışı gerçekleştirmiştir. Özel bankalar 2001 yıl sonu itibariyle 2,2 katrilyon lira tutarında sermaye artışı gerçekleştirmiştir. 2002 yılının ilk yedi aylık döneminde bankalarca gerçekleştirilen sermaye artışı 528 trilyon lira seviyesindedir. 2002 yılının ilk yedi aylık döneminde bankalarca gerçekleştirilen sermaye artışı 528 trilyon lira seviyesindedir. Yeniden sermayelendirme programı sonrasında özkaynak açığı tespit edilen Vakıflar Bankası’na TMSF’ce Hazine kaynaklarından 213,4 trilyon lira sermaye benzeri kredi verilmiştir. Yeniden sermayelendirme programı sonrasında özkaynak açığı tespit edilen Vakıflar Bankası’na TMSF’ce Hazine kaynaklarından 213,4 trilyon lira sermaye benzeri kredi verilmiştir. Sektörün toplam özkaynakları TMSF bankaları hariç 20,2 katrilyon lira (11,9 milyar dolar), TMSF bankaları dahil 16,5 katrilyon liradır (10,3 milyar dolar). Sektörün toplam özkaynakları TMSF bankaları hariç 20,2 katrilyon lira (11,9 milyar dolar), TMSF bankaları dahil 16,5 katrilyon liradır (10,3 milyar dolar). Temmuz 2002 itibariyle sektörün sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 16,75’tir. Temmuz 2002 itibariyle sektörün sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 16,75’tir.

19 18 Sektörün bilanço içi döviz pozisyon açığı (dövize endeksli pozisyon dahil) Kasım 2000’de 18,4 milyar dolar iken 11 Ekim itibariyle 460 milyon dolara gerilemiştir. Milyon Dolar Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu (DEP Dahil) Yabancı Para Net Genel Pozisyonu 2000 Kasım Kasım2001 Aralık Aralık 11 Ekim 2002 2000 Kasım Kasım2001 Aralık Aralık 11 Ekim 2002 Kamu-184-130190-184-132189 Özel-10.674-1.486-119-954110-122 TMSF-5.177-441-433-4.777-441-432 Yabancı-1.966108-118-110-9-14 Kalkınma- Yatırım -4414018-1082259 TOPLAM-18.442-1.909-460-6.133-450-320

20 19 Kur riskinin yanı sıra, faiz ve kredi riski de yönetilebilir seviyelere gerilemiştir. Faiz Riski Faiz Riski Değişken faizli tahvil ihracı faiz riskinin sınırlı kalmasına katkıda bulunmaktadır. Değişken faizli tahvil ihracı faiz riskinin sınırlı kalmasına katkıda bulunmaktadır. Kamu ve Fon bankalarının faiz riskine duyarlılıkları önemli ölçüde düşürülmüştür. Kamu ve Fon bankalarının faiz riskine duyarlılıkları önemli ölçüde düşürülmüştür. Kredi Riski Kredi Riski Takipteki alacakların gerçek düzeyi ortaya konuldu. Takipteki alacakların gerçek düzeyi ortaya konuldu. Teminatlar gerçekçi biçimde dikkate alındı. Teminatlar gerçekçi biçimde dikkate alındı. Gerekli karşılıkların ayrılması sağlandı. Gerekli karşılıkların ayrılması sağlandı.

21 20 Yeniden Yapılandırma Programının Bankacılık Sektörüne Yansımaları Bankacılık sektöründe konsolidasyon sürecine girilmiştir. Bankacılık sektöründe konsolidasyon sürecine girilmiştir. Kamu ve TMSF bankalarının sistem içindeki ağırlığı gerilemiştir. Kamu ve TMSF bankalarının sistem içindeki ağırlığı gerilemiştir. Bankacılık sektörünün finansal riskleri yönetilebilir düzeylere düşürülmüştür. Bankacılık sektörünün finansal riskleri yönetilebilir düzeylere düşürülmüştür. Sektörün Sermaye yapısı güçlendirilmiştir. Sektörün Sermaye yapısı güçlendirilmiştir. Sektör yeniden büyüme dönemine girmiştir. Sektör yeniden büyüme dönemine girmiştir. Özel bankaların karlılık performansı iyileşmiş, kamu bankaları kar eder hale getirilmiştir. Özel bankaların karlılık performansı iyileşmiş, kamu bankaları kar eder hale getirilmiştir.

22 21 Yeniden yapılandırma sonrası sektöre yönelik riskler önemli ölçüde sınırlandırılmış olmakla birlikte bazı kırılganlıklar devam etmektedir Sorunlu aktiflerin yüksek düzeyde olması ve süratle çözümlenmesi gereği Sorunlu aktiflerin yüksek düzeyde olması ve süratle çözümlenmesi gereği Aracılık maliyetlerinin yüksekliği ve düşük karlılık Aracılık maliyetlerinin yüksekliği ve düşük karlılık Devlet İç Borçlanma Senetleri portföyünün toplam aktifler içindeki payının yüksek seviyesini koruması Devlet İç Borçlanma Senetleri portföyünün toplam aktifler içindeki payının yüksek seviyesini koruması

23 22 ÖZEL FİNANS KURUMLARI ÖFK’ların Temmuz 2002 tarihli konsolide verilerine göre; ÖFK’ların Temmuz 2002 tarihli konsolide verilerine göre; Topladıkları fonlar 2,7 katrilyon liradır. Topladıkları fonlar 2,7 katrilyon liradır. Toplam aktifleri 3,3 katrilyon liradır.. Toplam aktifleri 3,3 katrilyon liradır.. 5 ÖFK’nın sektör içindeki ağırlığı yüzde 1.6, topladıkları fonların sektörün toplam mevduatı içindeki payı yüzde 2,1 düzeyindedir. 5 ÖFK’nın sektör içindeki ağırlığı yüzde 1.6, topladıkları fonların sektörün toplam mevduatı içindeki payı yüzde 2,1 düzeyindedir. Geri dönmeyen kredilerden kaynaklanan kayıpların kar payı dağıtamama kaygısıyla mudilerin hesaplarına yansıtılmaması bu sektör için potansiyel bir risk oluşturmaktadır. Geri dönmeyen kredilerden kaynaklanan kayıpların kar payı dağıtamama kaygısıyla mudilerin hesaplarına yansıtılmaması bu sektör için potansiyel bir risk oluşturmaktadır.


"Bankacılık Sektörü Gelişmeleri Kasım 2002 “Güçlü Bankacılık, Güçlü Ekonomi”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları