Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU"— Sunum transkripti:

1 BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU
Ekipman kontrol özel kurallar

2 Ekipman kontrol özel kurallar
Kullanılacak bütün teçhizat yarışmanın başlangıcından önce ISSF kurallarına göre gözden geçirilip onaylanması gerekmektedir. Kontrol prosesi süresince kayıt için ek E’de tanımlanan kontrol listesi kullanılacaktır. ISCD’ye özel bütün teçhizat ISCD standartlarına uygun olmalıdır

3 Ekipman kontrol özel kurallar
. 6.2 Atış Sandalyeleri 6.2.1 Tanım amacıyla, tekerlekli sandalyeler, tabureler, sandalyeler ve oturacaklar “ atış sandalyesi “ olarak adlandırılacaktır.

4 Ekipman kontrol özel kurallar
Bütün atış sandalyeleri teçhizat muayenesi esnasında atış pozisyonunda atıcı ile birlikte kontrol edilecek olup, yarışma öncesinde, esnasında veya hemen sonrasında atış hattında nokta kontrolüne tabi tutulacaktır. Herhangi bir atış sandalyesinin hiçbir kısmının, bilhassa arkalığın dikey yan direktleri dahil kurallarda konulan azami yükseklikten fazla olmasına müsaade edilmeyecektir. (bkz. Şekil)

5 Ekipman kontrol özel kurallar
Kolluklar ve yan direkler arka sırtlığın boyunu geçmemelidir

6 Ekipman kontrol özel kurallar
Atış sandalyesi arkalığının hiçbir bölümü atıcının sınıflandırılmasında izin verilen maksimum yükseklikten fazla olamaz.

7 Ekipman kontrol özel kurallar
Arkalık kumaşının azami gevşekliği (gerginliği, yani arkalığın dikey yan direklerinin önünden arkalığın en derin kısmına kadar olan mesafe 8 cm’yi geçmemelidir. Bu mesafe atıcı sandalyede atış pozisyonunda iken ölçülmelidir

8 Ekipman kontrol özel kurallar

9 Ekipman kontrol özel kurallar
6.2.6 Tekerlekli sandalyeden atış yapmayacak olan SH1A sınıfındaki oturan atıcılar kendi boylarına uygun bir atış sandalyesi kullanmalıdırlar. Oturma açısı sınırsızdır

10 Ekipman kontrol özel kurallar
Atış sandalyesi oturak yüzeyinin yatay düzleme göre 5 derecelik açıda olmasına izin verilir. Sandalye maksimum 5 cm kalınlığa kadar sıkışabilir malzeme ile döşenebilir. Atıcı, dengesini kaybetmeden ve üst gövdesini oynatmadan ayaklarını zeminden kaldırabilir.

11 Ekipman kontrol özel kurallar
Ölçü aşağıdaki şekilde alınacaktır. Atış teçhizatı ile atış pozisyonunda Atış teçhizatsız üst gövde dik pozisyonda

12 Ekipman kontrol özel kurallar
Atıcılar ve teçhizatları tayin edilen kendi atış noktası ölçüleri dâhilinde olmalıdır

13 Ekipman kontrol özel kurallar
6.2.8 Oturarak yarışan yarışmacılarda namlunun orta çizgisinin zeminden ölçülen yüksekliği 150 cm’yi geçmemelidir. ISCD farklı durumlardan dolayı farklı yüksekliklere izin verme kararı alabilir

14 Ekipman kontrol özel kurallar
SH1B ve SH2B sınıf atıcıların, toplam sırt uzunluklarının minimum %60’ı sırt desteğinin üzerinde olmalıdır. Omurganın uzunluğu atıcı dik pozisyonda otururken, yüzeyden C7 (vertebra prominence) omurunun ortasına kadar olan mesafe ölçülerek bulunur. Ölçüm fonksiyonel sınıflandırma sırasında atış donanımı olmadan yapılmalıdır.

15 Ekipman kontrol özel kurallar

16 Ekipman kontrol özel kurallar
SH1C ve SH2C sınıfı atıcılarda, tüfek atıcıları için tüfek destek pozisyonunda, tabanca atıcıları için ise atış yaptıkları kol tarafında C7’den axilla 10 cm altına kadar yapılan uzunluk ölçümü sırt desteğinin üzerinde olmalıdır

17 06-07.072013 Atıcılık Hakem Eğitimi

18 06-07.072013 Atıcılık Hakem Eğitimi
Minimum sırt destek yüksekliği ID kartlarda belirtilecektir Minimum sırt destek yüksekliği atış ceketlerinin üzerine sırtın ortasından her zaman görünebilecek şekilde işaretlenecektir. (sadece bir referans olarak)

19 Ekipman kontrol özel kurallar
Atış sandalyesi yarışmacı tarafından sağlanacaktır.

20 Ekipman kontrol özel kurallar
Tekerlekli sandalyeye kayış ile bağlama Diz seviyesi altından bir kayışla tekerlekli sandalyeye bağlanmaya izin verilir ve bacaklar eğer istenirse diz üstünden diğerbir kayışla birbirlerine bağlanabilir fakat hiçbir şekilde sandalyeye bağlanamaz. Çift taraflı diz üstü amputasyon durumlarında güdük çevresinden atılan bir kayış ile sandalyeye bağlamaya izin verilir. Kullanılan kayışların eni 5Cm’yi geçmemelidir.

21 Ekipman kontrol özel kurallar
6.3 Atış Ceketleri Oturan yarışmacılar için atış ceketinin maksimum uzunluğu önde kucak seviyesinden arkada ise minder üzeri seviyenin altında olamamalıdır. Atış ceketinin uzunluğu ayakta atış pozisyonunda ölçülecektir.(kucağa ve mindere değmeyecek)

22 Ekipman kontrol özel kurallar

23 Ekipman kontrol özel kurallar
SH1A, SH2A ve SH3 sınıfı atıcılar için yüksek tabureden veya serbest ayakta durma pozisyonunda atış yaptıkları durumda ISSF tarafından tanımlanmış farklı bir ceket boyuna izin verilecektir. .

24 Ekipman kontrol özel kurallar
6.4 Atış Panolonları Atış pantolonları oturarak yarışan yarışmacılar için yasaktır.

25 Ekipman kontrol özel kurallar
6.4.2 SH1A sınıfı atıcılar yüksek tabureden ya da ayakta atış yapmaları durumunda ISSF tarafından tanımlanmış atış pantolonlarına izin verilir Atış pantolonlarının tanımı ISSF kuralı ’de yapılmıştır.

26 Ekipman kontrol özel kurallar
6.5 Ortopedik Botlar Ortopedik botlar kişinin tıbbi durumunu desteklemek amacıyla kişisel olarak tavsiye edilen günlük yaşamda rahatlıkla kullanılan ayakkabılardır. Fonksiyonel sınıflandırma sırasında bu tür bir botun yarışma esnasında giyilebileceği kontrol edilmelidir.

27 Ekipman kontrol özel kurallar
8.3 Atış Masaları

28 Ekipman kontrol özel kurallar
Oturan sınıflara ait atış masaları atış sandalyelerine monte edilebilir veya serbest durabilir. Küçük maddelerin düşmesine engel olmak için küçük bir dik kenar takılabilir ancak takılan bu kenar hiçbir şekilde atıcı tarafından ilave stabilite ya da destek olarak kullanılamaz.

29 Ekipman kontrol özel kurallar

30 Ekipman kontrol özel kurallar
8.3.2 Atış masası masanın ortasından ölçüldüğünde yatay ya da zeminle aynı açıda olmalıdır. ( +/- 5 derecelik sapmalara izin verilir)

31 Ekipman kontrol özel kurallar
8.3.3 Tüfek atışında masa veya pano azami 2 cm kalınlığındaki sıkışabilir malzeme ile döşenebilir. Masa üzerindeki diğer malzeme her iki dirsek için aynı kalınlıkta olmalıdır. Masada veya panoda veya döşeme malzemesinin içinde bir boşluk yapılmasına müsaade edilmez.

32 Ekipman kontrol özel kurallar
8.3.4 Farklı kol uzunluğu yada benzer problem nedeniyle gerekli olursa bir telafi etme bloğu kullanılabilir ancak bu desteğe fonksiyonel sınıflandırma paneli tarafından izin verilmeli ve ID kartında belirtilmelidir.

33 Ekipman kontrol özel kurallar
8.3.5 Çök pozisyonunda dirsek için maksimum destek yüzeyi 10 cm çapındadır Çök pozisyonunda büyük bir masa kullanılıyorsa, 10cm çapında ve 20 mm kalınlığında sökülebilir bir tahta tüm tahtanın kenarını fixe etmek amacıyla bu masaya eklenmelidir

34 Ekipman kontrol özel kurallar
8.3.7 Yat pozisyonu dışında masa eğer takılı ise herhangi bir şekilde gövde desteğini veya dengesini sağlamak için kullanılmayacaktır. Atış sehpası için, ayrı bir pano veya masaya müsaade edilebilir

35 Ekipman kontrol özel kurallar
SH1 SINIFI İÇİN İLAVE KURALLAR Tüfek destek sehpası kullanmayan yarışmacılar

36 Ekipman kontrol özel kurallar
SH1 sınıfındaki bütün yarışmacılar aynı sınıf içerisinde yarışacaklardır, alt sınıflar sadece sırt destek seviyesini belirlemek için tanımlanmıştır.

37 Ekipman kontrol özel kurallar
8.4.2 SH1A sınıfında oturarak yarışan yarışmacılar ayakta durmayı da tercih edebilirler, ancak bu durumda tıbben onaylı protez/ortezler dışında herhangi bir suni desteği kullanmadan ayakta durmak zorundadırlar. SH1 kol amputasyonu olan atıcılar, protezleri tüfeği kavrayamadığı ve protezin sabit bir dirseği olmadığı sürece, tüfeği normal protezleri ile tutmalarına izin verilir.

38 Ekipman kontrol özel kurallar
8.4.3 SH1A’da ayakta duruluyorsa, aşağıdaki istisnalar dışındaki bütün atış pozisyonları, ISSF kurallarında tarif edilen şekillerde yapılacaktır

39 Ekipman kontrol özel kurallar
8.4.4 Atış sandalyesindeki ayak pozisyonunda tüfek başka bir destek olmaksızın sadece kollar ile tutulmalıdır. (ISSF’e göre) Kollar atış sandalyesinin herhangi bir parçası ile temas halinde olamaz. Dirsekler destek almak için kucakla, tekerlekle ya da göğüs kafesi, kalça ya da karın dışında herhangi bir yerle temas etmemelidir Özellikle dik arkalıklar destek için kullanılmamalıdır.

40 Ekipman kontrol özel kurallar
8.4.5 Atış sandalyesinde veya taburedeki çök pozisyonunda veya masada ayakta durma pozisyonunda, sadece bir dirsek masa veya panonun üstüne dayanmalı ve vücut panodan uzak durmalıdır. Masa/pano çerçevesinden hiçbir destek alınamaz.

41 Ekipman kontrol özel kurallar
8.4.6 Atış sandalyesinde veya taburedeki çök pozisyonunda destekleyici ön kol yatay düzlemle 30 dereceden az olamamak üzere açı oluşturmalıdır. Sadece dirsek noktası 10cmlik blokla desteklenebilir.

42 Ekipman kontrol özel kurallar
Yatarak atışta her iki dirsek ( üst kollar değil) masa ya da panonun üstünde olmalıdır. Bu pozisyonda önkol ekseni ile yatay düzlem arasındaki açı 30 dereceden az olmamalıdır. Göğüs ve/veya karın pano veya masaya dayanabilir.

43 Ekipman kontrol özel kurallar
8.4.8 Ayakta yapılan bütün yarışlarda, atış sandalyesinin ve atış masasının kolları ve yan destekleri sökülmelidir. Eğer tekerlekli sandalyenin yapımı nedeniyle yan desteğe ihtiyacı varsa bu desteğin yüksekliği tekerlek seviyesinin üstünü geçmemelidir.

44 Ekipman kontrol özel kurallar
Silahı doldurmak için yardımcısı görevli kullanma kararı sadece fonksiyonel sınıflandırıcılar tarafından verilebilir.

45 Ekipman kontrol özel kurallar
SH2 SINIFI İÇİN İLAVE KURALLAR Tüfek destek sehpası kullanmaya ihtiyaç duyan yarışmacılar.

46 Ekipman kontrol özel kurallar
8.5.1 SH2 sınıfındaki bütün yarışmacılar aynı sınıf içerisinde yarışacaklardır, altsınıflar sadece sırt destek seviyesini belirlemek ve sınıflandırmaya göre yay esnekliği için tanımlanmıştır.

47 Ekipman kontrol özel kurallar
8.5.2 Sınıf SH2’deki bütün yarışmacılar, aynı sınıfta yarışacak ve tüfek ağırlığını taşımak için onaylı bir destek sehpası kullanacaklardır. (ek A) Tüfeği desteklemek için başka bir desteğe ya da mekanik yardımcıya izin verilmeyecektir. Atış sehpası masaya monte edilmiş ya da tripod üzerinde desteklenmiş olabilir

48 Ekipman kontrol özel kurallar
8.5.3 Destek sehpası, bu üst parçadır ( iğne 80 mm ve tüfek tutacağı – toplam ağırlık 200gr), ve yay, resmi olarak ISCD tarafından onaylanmış modelde olmalıdır. Ölçümler ek B’ye göre yapılacaktır.

49 Ekipman kontrol özel kurallar
Denge, özür ve kol/parmak kuvveti ve fonksiyonun kombinasyonu ile atıcının hangi yayı kullanacağını belirleyecektir ve sınıflandırmada değerlendirilecektir. Resim koy

50 Ekipman kontrol özel kurallar
Tüfek aynı zamanda her iki taraftan tüfek askısı ile temas edemez. Tüfek askısı tüfek kabzasından en az 1 cm daha geniş olmalıdır. Atış sehpasının iğnesi ve yayı önden arkaya olacak şekilde dik pozisyonda olmalıdır. Atış eldivenin yüzeyi ile karşılaştırılabildiği takdirde tüfek askısının içine madde eklenmesi ve tüfek askısının değerlendirmesine engel olmadığı sürece izin verilir

51 Ekipman kontrol özel kurallar
SH2A sınıfındaki yarışmacılar ayakta durmayı tercih edebilirler, ancak bu durumda tıbben onaylı protez/ortezler dışında herhangi bir suni desteği kullanmadan ayakta durmak zorundadırlar. SH2 kol amputasyonu olan atıcıların ayakta durma pozisyonunda tüfeği protezli elleriyle tutmalarına izin verilmez.

52 Ekipman kontrol özel kurallar
8.5.8 SH2 sınıfının bütün atış pozisyonlarında tüfek askısı kullanımı yasaktır.

53 Ekipman kontrol özel kurallar
Tüfeğin denge noktası teçhizat kontrolü sırasında işaretlenmelidir. Tüfek taşıyıcı sehpanın üzerinde denge noktasından +/- 5 cm2ye konulmalı ve toplam 10 cm’lik alan işaretlenmelidir.

54


"BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları