Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AFYONKARAHİSAR İLİ’NDE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ. 2 DAYANAK 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 62. maddesi, 01/07/2005 tarihli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AFYONKARAHİSAR İLİ’NDE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ. 2 DAYANAK 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 62. maddesi, 01/07/2005 tarihli."— Sunum transkripti:

1 AFYONKARAHİSAR İLİ’NDE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

2 2 DAYANAK 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 62. maddesi, 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler Kanunu’nun 16. maddesi 30/07/1997 tarihli 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri 31/05/2006 tarih ve sayılı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

3 İLLERDE KURULLAR İL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULU İLÇE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULU İLÇE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULU İLÇE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULU Ö.E.D.K

4 İL/İLÇE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULU ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULU BAŞKAN Özel eğitim değerlendirme kurulu başkanı Bir özel eğitim okul veya kurum müdürü Bir rehber öğretmen Görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmeninden bir öğretmen Millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürü Varsa gezerek özel eğitim görevi yapan bir öğretmen

5 Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Yönlendirme Raporu Destek Eğitim Raporu Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu (Yerleştirme amaçlı olarak İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’na sunulan rapor) (Yedi özür grubuna yönelik hazırlanmış destek eğitim programlarının önerildiği rapor)

6

7 7 Özel Eğitim Nedir ? Özel eğitim, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.

8 8 Özel Eğitimin Amaçları  Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini,  Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini,  Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlar.

9 9 Özür Türleri Zihinsel yetersizliği olan birey  Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey  Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey  Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey  Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey İşitme yetersizliği olan birey Görme yetersizliği olan birey Bedensel yetersizliği olan birey Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan birey Dil ve konuşma güçlüğü olan birey Otistik birey Özel öğrenme güçlüğü olan birey Süreğen hastalığı olan birey

10 10 YILZİHİNSEL YETERSİZLİK 0-3 yaş 3-6 yaş üstü incele nen Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik TOPLAM Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik TOPLAM Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik TOPLAM

11 Ağır/Orta düzeyde yetersizliği olan okul öncesi öğrencilerin okullaşması için 11 1.Merkez İlçede Kocatepe Eğitim Uygulama Okulu ile 2.Bolvadin Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Eğitim Uygula Okullarında Okul Öncesi sınıflarının etkin hale getirilmesi 3.Diğer ilçelerde ise bağımsız anaokullarının konuyla ilgili sorumluluk alması en az bir sınıf oluşturulması

12 12 Zihinsel Yetersizlik Zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyi ifade eder. Tabloda görüldüğü gibi Müdürlüğümüzce arasında 3448 zihinsel yetersizlik başvurusu değerlendirilerek özel eğitim ve destek eğitim programı karara bağlanmıştır. Yıllara değerlendirilmesi yapılan zihinsel yetersizliği olanların artış oranı %78 dir. Kümülatif artış her yıl %12 oranında gerçekleşmiştir. 3-6 okulöncesinde artış her yıl %100, 6-14 yaş arasında ise %45 dir. 14 yaş üstünde ise %20 civarındadır.

13

14 14 A- Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireydir. B - Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Birey: Bireyin zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik becerileri kazanamaması nedeniyle yaşam boyu bakım ve gözetime ihtiyacı olan bireydir. Zihinsel Yetersizlik

15 C - Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan bireydir. D - Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan bireydir. 15

16 16 Bedensel Yetersizliği Olan Birey Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonasında meydana gelen beyin hasarının neden olduğu kas ve sinir sistemi bozukluklarına bağlı motor becerilerde yetersizliği ile /hastalıklar, kazalar ve genetik problemlere bağlı olarak kas, iskelet ve eklemlerin işlevleri yerine getirememesi sonucunda meydana gelen, hareket ile ilgili yetersizlikler nedeniyle özel eğitim ve destek eğitimine ihtiyacı olan birey.

17

18 18 Görme Yetersizliği Olan Birey Görme gücünün kısmen yada tamamen kaybından dolayı özel eğitim ve destek eğitimine ihtiyacı olan birey İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen kaybından dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanma ve iletişimde yaşadığı güçlükler nedeniyle özel eğitim ve destek eğitimine ihtiyacı olan birey. İşitme Yetersizliği Olan Birey

19

20

21

22 22 yılı YETERSİZLİK TÜRÜ 0-3 yaş3_66_1414-üstüTOPLAM Bedensel Yetr Görme Yetr İşitme Yetr TOPLAM Bedensel Yetr Görme Yetr İşitme Yetr TOPLAM Bedensel Yetr Görme Yetr İşitme Yetr TOPLAM

23 23 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Birey Yaşına ve gelişim seviyesine uygun olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerini en az iki ortamda ve 6 ay süreyle gösteren, bu özellikleri 7 yaşından önce ortaya çıkan özel eğitim ve destek eğitimine ihtiyacı olan birey. Dili kullanma, konuşmayı edinme ve iletişimdeki güçlük nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey. Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Birey

24 24 Dili yazılı yada sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerini birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma yada matematiksel işlemleri yapma güçlüğü nedeniyle özel eğitim ve destek eğitimine ihtiyacı olan birey. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Birey Otistik Birey Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle özel eğitim ve destek eğitimine ihtiyacı olan birey.

25 25 Süreğen Hastalığı Olan Birey Sürekli yada uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı nedeniyle özel eğitim ve destek eğitimine ihtiyacı olan birey.

26 26 yılıYETERSİZLİK TÜRÜ 0-3 yaş3_66_1414-üstüTOPLAM 2009 DEHB Dil/konuşma Yetr Otizm Özel Öğrenme Güçlğ Süregelen Hastalık Toplam DEHB Dil ve Konuşma Güçlüğü Otizm Özel Öğrenme Güçlğ Süregelen Hastalık Toplam DEHB Dil ve Konuşma Güçlüğü Otizm Özel Öğrenme Güçlğ Süregelen Hastalık01405 Toplam Genel Toplam

27 27 AFYONKARAHİSAR ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNDE MEVCUT DURUM

28 28 RESMİ ÖZEL EĞİTİM OKULLARIMIZ DA 234 ÖĞRENCİMİZE Okul AdıİlçeTürü İletişim BilgileriDurumu öğrenci sayısı Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş E ğ itim Uygulama Okulu ve İş E ğ itim Merkezi BOLVAD İ N Zihinsel Yetersizlik (Orta A ğı r) faal68 İş itme Engelliler Meslek Lisesi BOLVAD İ N İş itme Yetersizli ğ i faal24 Karahisar İş itme Engelliler İ.Ö.O. MERKEZ İş itme Yetersizli ğ i faal58 Kocatepe E ğ itim Uygulama Okulu ve İş E ğ itim Merkezi MERKEZ Zihinsel Yetersizlik (Orta A ğı r) faal84

29 29 Özel E ğ itim S ı n ı f ı Olan Okullar SN Okul Ad ı Bulundu ğ u İ lçe Türü İ leti ş im BilgileriDurumu 1 Şehit Öğretmen Birol İrfan Aşkar İ.Ö.OBAŞMAKÇI Zihinsel Yetersizlik (Orta /Hafif Faal De ğ il 2 Gazi Mustafa Kemal İ.Ö.O. ÇAY Zihinsel Yetersizlik (Orta A ğı r) Faal De ğ il 3 Fatih İ.Ö.O.D İ NAR Zihinsel Yetersizlik (Orta A ğı r) Faal 6 4 Aziziye İ.Ö.O.EM İ RDA Ğ Zihinsel Yetersizlik (Orta A ğı r) Faal De ğ il 5Emirdağ İ.Ö.O EM İ RDA Ğ Otistik (Hafif) Faal De ğ il 6 Atatürk İ.Ö.O. İ SCEH İ SAR Zihinsel Yetersizlik (Orta A ğı r) Faal De ğ il 7 GEDİK AHMET PA Ş A İ.Ö.O. MERKEZ Zihinsel Yetersizlik (Orta A ğı r) Faal 9 8 TOKİ İ ÖO MERKEZ Otistik (Hafif) Faal 4 9 TOKİ İ ÖO MERKEZ Otistik (Hafif) Faal 4 10 GEDİK AHMET PA Ş A İ.Ö.O. MERKEZ Otistik (Hafif) Faal 4 11 ALİ ÇETİNKAYA İ.Ö.O. SANDIKLI Zihinsel Yetersizlik (Orta A ğı r) Faal 5

30 30 Destek Eğitim Odası Olan Okullar Okulİlçe 2008 e 60 nolu genelge ile Telefon Faaliyet Durumu Ali Çetinkaya İ.Ö.O. MERKEZ Destek Eğitim Odası Faal Nasrettin Hoca Anaokulu MERKEZ Destek Eğitim Odası Faal Selçuklu İ.Ö.OMERKEZ Destek Eğitim Odası Faal

31 31 Özel Özel Eğitim Okul ve Rehabilitasyon Merkezleri ÖZEL ÖZEL EĞİTİM OKULU /ÖZEL ÖZEL EĞİTİM KURSU Bulunduğu İlçe Türü İletişim Bilgileri Durumu Can Yetkin Özel Eğt. Okulu Ve Reh.Mrk. MERKEZ Okul ve Reh. Mrk Faal Vefa Özel Eğt. Ve Reh.Mrk. MERKEZReh. Mrk Faal Afyonkarahisar Özel Eğt. Ve Reh.Mrk. MERKEZ Reh. Mrk Faal Kardelen Özel Eğt. Ve Reh.Mrk.MERKEZReh. Mrk Faal Özen Özel Eğt. Reh. Mrk.BOLVADİNReh. Mrk Faal Güzel Arzularımız Özel Eğt.Ve Reh. Mrk. EMİRDAĞReh. Mrk Faal Can Furkan Özel Eğt. Ve Reh.Mrk.SANDIKLIReh. Mrk Faal Öncü İletişim Özel Eğt. Ve Reh.Mrk.DİNARReh. Mrk Faal Doruk Deneyim Özel Eğt. Ve Reh.Mrk. ÇAYReh. Mrk Faal

32 /2011 DA İNCELENEN sayı İLK ÖĞRETİMDE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ KARARI VERİLERİLEN TÜM BİREYLER OKULLAŞTIRILMIŞTIR. 855 OKUL ÖNCESİ İÇİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ KARARI VERİLERİLEN 234 OKUL ÖNCESİ İÇİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ KARARI VERİLERİLEN VE OKULLAŞTIRILAN BİREY SAYISI 159 OKUL ÖNCESİ İÇİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ KARARI VERİLDİĞİ HALDE OKUL KAYDI SAĞLANAMAYAN

33 33 Kaynaştırma Eğitimi ZİHİNSEL BEDENSEL79 BEDENSEL YETERSİZLİK95 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU9 DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ9 GÖRME YETERSİZLİĞİ12 TOTAL İŞİTME YETERSİZLİĞİ40 AZ İŞİTEN18 OTİSTİK16 SÜREGELEN HASTALIK2 ZİHİNSEL527

34 34 Kaynaştırma Eğitimi Toplam 234 okulöncesinde 61 okul/sınıfta, ilköğretimde 231 okulumuzda ve orta öğretim 9 okulumuzda 855 özürlü öğrenci kaynaştırma eğitimi yoluyla eğitim görmekte olup

35 35 OKUL TOPLAM MERKEZ GEDİK AHMET PAŞA İ.Ö.O (AĞIR- ORTA Zihinsel) 9 MERKEZ GEDİK AHMET PAŞA İ.Ö.O OTİSTİK 2 SANDIKLI ALİ ÇETİNKAYA İ.ÖO (AĞIR-ORTA zihinsel) 7 DİNAR FATİH İ.Ö AĞIR-ORTA Zihinsel 8 MERKEZ TOKİ İ.Ö.O 2 OTİSTİK SINIFI 8 Özel Eğitim Sınıfı Olan Okullarımızda: 34 öğrencimiz Eğitimine Devam Etmektedir

36 36 İLİNİZDE BULUNAN ENGELLİ SAYISI 5630 EĞİTİME UYGUN ENGELLİ SAYISI 1804 EĞİTİM GÖREN ENGELLİ SAYISI 2316 AÇILAN SINIF SAYISI 2 (MERKEZ TOKİ İ.Ö.O. VE GEDİK AHMET PAŞA i.ö.O BÜNYESİNDE OTİSTİK ÖZEL EĞİTİM SINIFI)

37 37 AÇILMASI PLANLANAN ÖZEL EĞİTİM SINIFI SAYISI (1 OTİSTİK SINIFI) EMİRDAĞ İLÇESİ EMİRDAĞ İLKÖĞRETİM OKULUNDA 2 ORTA/HAFİF ZİHİNSEL ÖZEL EĞİTİM SINFI İSCEHİSAR FATİH İ.ÖO VE BAŞMAKÇI ŞEHİT ÖĞRETMEN BİROL İRFAN AŞKAR İ.Ö.O BÜNYESİNDE AÇILMASI PLANLANAN ÖZEL EĞİTİM OKULU SAYISI (1 BAĞIMSIZ OÇEM) İŞİTME ENGELLİLER İ.Ö.O EK BİNASINDA (1 E.U.O İŞ. EĞ. MER) SANDIKLI İÇEMİZDE İHTİYAÇ DUYULAN ÖZEL EĞİTİM SINIFI SAYISI İŞİTME ENGELLİLER İ.Ö.O BÜNYESİNDE 1 OKUL ÖNCESİ SINIFI İHTİYAÇ DUYULAN OKUL SAYISI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLANLAR İÇİN İ.Ö.O VE İŞ OKULU

38 yılı0-3 yaş3-14 yaş14-üstü0-14 yaşincelenen Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Bedensel Yetersizlik Bedensel Yetersizlik (Tedbir Gerektirmeyen) Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Dil ve Konuşma Güçlüğü Dil ve Konuşma Güçlüğü (Tedbir Gerektirmeyen)01011 Duygusal ve Davranış Bozukluğu00404 Görme (Tedbir Gerektirmeyen)01415 Görme Yetersizliği Az Gören03336 Görme Yetersizliği Total02224 Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik İşitme (Tedbir Gerektirmeyen)03336 İşitme Yetersizliği Az İşiten İşitme Yetersizliği-Total Normal Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Otizm Özel Öğrenme Güçlüğü02123 Süregelen Hastalık03134 Üstün Yetenekli Birey0320 Yaygın Gelişimsel Bozukluk Zihinsel (Tedbir Gerektirmeyen)03336 TOPLAM

39 yılı0-3 yaş3-14 yaş14-üstü0-14 yaşincelenen Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Bedensel Yetersizlik Bedensel Yetersizlik (Tedbir Gerektirmeyen) Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 4246 Dil ve Konuşma Güçlüğü 2022 Dil ve Konuşma Güçlüğü (Tedbir Gerektirmeyen) 1011 Görme (Tedbir Gerektirmeyen) 2123 Görme Yetersizliği Az Gören 4347 Görme Yetersizliği Total 1011 Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik İşitme (Tedbir Gerektirmeyen) 3033 İşitme Yetersizliği Az İşiten İşitme Yetersizliği-Total Normal Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Otizm Özel Öğrenme Güçlüğü Süregelen Hastalık 3033 Üstün Yetenekli Birey Zihinsel (Tedbir Gerektirmeyen) TOPLAM

40 yılı0-3 yaş3-6 yaş6-14 yaş14_üstü toplam İnce Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Bedensel Yetersizlik Bedensel Yetersizlik (Tedbir Gerektirmeyen) 9918 Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Dil ve Konuşma Güçlüğü 14 5 Dil ve Konuşma Güçlüğü (Tedbir Gerektirmeyen) 0 Görme (Tedbir Gerektirmeyen) 12 3 Görme Yetersizliği Az Gören 25 7 Görme Yetersizliği Total 2 2 Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik İşitme (Tedbir Gerektirmeyen) İşitme Yetersizliği Az İşiten İşitme Yetersizliği-Total 3 25 Normal Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Otizm Özel Öğrenme Güçlüğü Süregelen Hastalık 14 5 Üstün Yetenekli Birey 33 Zihinsel (Tedbir Gerektirmeyen) 426 TOPLAM

41 41 SONUÇ Ağır-Orta düzeyde zihinsel yetersizlik eğitsel tanısı öğrenciler için her ilçede bir özel eğitim sınıfı, Kaynaştırma eğitimine tabii hafif zihinseller az görme/ işitme yetersizliği ve otistik öğrenciler için, devam ettikleri okullarda destek eğitim odası ihtiyacı bulunmaktadır.


"AFYONKARAHİSAR İLİ’NDE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ. 2 DAYANAK 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 62. maddesi, 01/07/2005 tarihli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları