Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

12/14/20142 11. SİSTEM YAKLAŞIMI VE PROSES YÖNETİMİ Bu eğitim UNICON Ltd. adına tescilli olup, fikri mülkiyete ve hakka saygı bakımından Unicon firmasından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "12/14/20142 11. SİSTEM YAKLAŞIMI VE PROSES YÖNETİMİ Bu eğitim UNICON Ltd. adına tescilli olup, fikri mülkiyete ve hakka saygı bakımından Unicon firmasından."— Sunum transkripti:

1

2 12/14/20142 11. SİSTEM YAKLAŞIMI VE PROSES YÖNETİMİ Bu eğitim UNICON Ltd. adına tescilli olup, fikri mülkiyete ve hakka saygı bakımından Unicon firmasından yazılı izin alınmadıkça hiçbir şekil ve biçimde çoğaltılamaz ve yeniden üretilemez. Teşekkür Ederiz.

3 Hoşgeldiniz... Lorien Inc. ABD Bureau Veritas Hollanda BATALAS UK CKZ Belçika Qualdev Fransa Efektia Finlandiya Fairfax Int. Hırvatistan Handley-Walker Hong Kong CED Taiwan UNICON Turkiye Szenzor Macaristan MCG Brezilya QAS Avustralya AMAI ABD PAR ABD

4 Doğadaki Yapı Sistemler AÇIK SİSTEM KAPALISİSTEM

5 Değişen Bakış Açısı! Hata / Problem / Farklılık  sistem: %85-95  insan: %15-5 Dr. Deming Dr. Juran

6 Neden Proses Yönetimi! Klasik Yönetim; İnsanlara/görevlere dayalı;  Fonksiyon/departmanlarla yönetim  Silolar Güncel Yönetim; Sisteme dayalı;  Proseslerle Sistem Yönetimi  Zİncir

7 Kontrol Eden Yönlendiren Planlama Organize Etme Emir Verme Koordine Etme Kontrol Danışman İletişimci Koordine Eden İşbirliği Kuran Arabulucu Geleneksel RolYeni Rol Değişen Yönetici/Amir

8 Sistem Yaklaşımı Prensibi “Karşılıklı ilişkili proseslerin bir sistem gibi tanımlanması, anlaşılması ve idare edilmesi, kuruluşun hedeflerine ulaşmasında etkililiğin ve etkinliğin sağlanmasında yardımcı olur.”

9 Sistem Yaklaşımı Prensibi Hedeflere ulaşmak için; -Prosesler Tanımlanacak -Bir Sistem İçinde İdare Edilecek -Etkililiği ve Etkinliği İyileştirilecek

10 Etkililik –“Planlanan sonuçların ne kadar alındığı ve planlanan faaliyetlerin ne kadar gerçekleştirildiği ” Etkinlik –“ Kullanılan kaynaklar ile ulaşılan sonuçlar arasındaki ilişki” Terimler

11 Etkililik Planlanan sonuçlara planlanan yolla ulaşılması Etkinlik minimum kaynakla etkili olma İlişkili Yapı

12 Sistem nedir? “ karşılıklı etkileşimli ve birbirleri ile ilişkili elemanlardan oluşan bir bütündür.” Doğa bir sistemler topluluğudur

13 Sibernetik 1. İşlemlerin basitleştirilmesi 2. Bilgi teknolojisi 3. Bağdaştırma

14 Felsefe -Metafizik/varoluş-sistem -Epistomoloji/bilgi-iletişim -Etik/kurallar-davranış  her bir bilgi departmanını oluşturan temel prensipler ~ Chambers’s 20 C

15 Temel Yöntemler TÜMDEN GELİM TÜME VARIM BÜTÜNCÜL DÜŞÜNCE ANALİTİK DÜŞÜNCE

16 Aralıklı büyük adımlar Büyük buluşlara ilgi Ani değişim Az sayıda kişinin katılımı Gizli bilgi (patent vs) Bireysel başarı Yaratıcılık Yıkıp tekrar yapma Büyük yatırım-az gayret Önce teknoloji Ürüne yönelik Sürekli küçük adımlar Ayrıntılara ilgi Yavaş sürekli değişim Herkesin katılımı Açık paylaşılan bilgi Grup Çalışması Uyarlama Mevcudu geliştirme Küçük yatırım-çok gayret Önce İnsan Sürece yönelik BATIBATI V DOĞUDOĞU Analitik Yaklaşım KaizenKaizen KaikakuKaikaku

17 1 ve 1’in toplamını anlamak için 1’i anlamak yetmez ! aradaki “ve” yi de anlamak gerekir. Sufi Bütüncül Yaklaşım

18 Yönetim Yaklaşımları... Japon Yaklaşımı –Küçük Adımlar/Kaizen Amerikan Yaklaşımı –Sıçramacı Buluşculuk/Kaikaku Türk Yaklaşımı ??? –Bütünü Görme/wholism ANALİTİK BÜTÜNCÜL

19 Bugün... Hem sistemi anlamalı Hem süreksel iyileştirmeli Hem de sıçramalı buluşçulukla ilerletmeli Böylelikle iyi yönetmeliyiz...

20 C D Malzemeler, hizmetler Müşteri siparişi F Müşteriye ürün E AB Bir İş Yönetimi Sistemi Müşteriye Odaklı olarak en kısa zamanda siparişi teslim etmek İnsan Kaynakları

21 Organizasyon Kompleks Bir Sistem Gibidir sermaye materyal, teçhizat teknoloji bütçeler Müşteriler yasalar faiz ranları çevre / Kültür etkinlikleri insan kaynakları HERHANGİ BİR İŞ Paydaşlar $ Üretim İnsan Kaynakları FinansDağıtım Bilgi Servisleri Yönetim Satış ve Pazarlama personel strateji,hedefler hızlı çözümler tasarımlar Araştırma ve İyileştirme yeni ürün fikirleri siparişler tasarım geribeslemesi ürünler ürünler/ hizmetler siparişler, şartlar, ve geribesleme ürünler/hizmetler ARGE Pazarı Tedarikçiler Çalışan Pazarı Kapital Pazarı Ekonomik Yapı Siyasi Yapı Sosyal Yapı ÇEVREDEN ETKİLENME $ $ kaynaklar Stratejileri Bilgi teknolojisii Yönetim Bilgi Sistemleri Pazarı PAZARPAZAR KAYNAKLARKAYNAKLAR REKABET

22 Kalite Yönetimi Sistemi “Kalite ile ilgili olarak politika ve hedefleri oluşturmak ve bu hedeflere ulaşmak için kuruluşu yöneten ve kontrol eden yönetim sistemi”

23 Bir KYS Modeli ISO 9000 Quality Mgnt System Ana maddeler & Sözlük ISO 19011 Kılavuzlar -Kalite & Çevre Yönetim Sistemleri Denetleme QMS/EMS ISO 9004 Performans İyileştirme Quality Mgnt System ISO 9001 Müşteri Memnuniyeti Yasal Zorunluluklar Quality Mgnt System

24 ISO 9000 Yönetim Sistemi Süreksel İyileştirme ÇIKARGRUPLARIÇIKARGRUPLARI ŞŞşŞARLRŞŞşŞARLR MEMNUNİYETMEMNUNİYET ÇIKARGRUPLARIÇIKARGRUPLARI Kaynak Yönetimi Ölçüm, analiz, iyileştirme Ürün (ve/veya hizmet ) tanıma Gird i Çıktı Yönetim Sorumluluğu Katma Değer Yaratan Faaliyetler Bilgi Akışı ŞartlarŞartlar Ürün/ hizmet

25 PDCA Modeli Shewhart-Deming Döngüsü –PDCA-PUKÖ Planla P U K Ö Uygula Önlem Al Kontrol Et

26 ISO 9001:2000 özetle..... ISO 9001 KAPSAM “Müşterinin ve uygulamadaki yasaların şartlarını karşılayabilecek şekilde ve süreklilikte ürün sağlama kabiliyeti için yeterlilik göstermek ve süreksel iyileşmek” * Sistem / Dokümantasyon * ‘Üst Yönetim’ * Kaynak Yönetimi * Ürün Gerçekleştirme * Ölçüm, Analiz & İyileştirme

27 ISO 9004:2000 özetle..... ISO 9004 Quality Mgnt System * 9001 şartlarının ötesinde * İyileştirme kılavuzları * ISO 9001 ile paralellikler * Öz değerlendirme * İyileştirme metodolojisi Performans Yönetimi İçin bir rehber

28 Müşteri Odaklılık Çalışanların Katılımı Proses Yaklaşımı Yönetimde Sistem Yaklaşımı Süreksel İyileştirme Tedarikçilerle Karşılıklı Fayda İlişkisi Müşteri Sonuçları Çalışanların Sonuçları Prosesler Sistematik Yönetilen Prosesler Proses İyileştirme Ortaklıklar & Kaynaklar ISOISO V TKYTKY Toplam Kalite Yönetimi Liderlik Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım

29 Proses Bir iç veya dış müşteriye çıktı (hizmet veya ürün) veren tanımlanabilir, tekrarlanabilir ve ölçülebilir görevler topluluğu.

30 Proses Organizasyonun yatay ilişkileri içinde Müşteriye odaklanan Katma değer sağlayan Geri besleme ile iyileşen Kritik olan Süreklilik arzeden

31 Proses Elemanları İş Akış Şeması GİRDİLERGİRDİLER KONTROLLER ÇIKTILARÇIKTILAR KAYNAKLAR

32 Tipik bir proses? güç zaman KONTROLLER GİRDİLERGİRDİLER ÇIKTILARÇIKTILAR KAYNAKLAR

33 Proses/Sistem Yönetimi Hedefler –Ölçümler Koordinasyon –Öncesi /Sonrası –Boşluklar/Sürtüşmeler Yönetme –Misyon/vizyon –Politikalar

34 Müşteri Siparişi Prosesleri Yönetme ANA DESTEK Bütçe Planlama Pazar Yaratma Prosesi Yeni ürün Geliştirme Satış Öngörme Prosesi Satış Prosesi İnsan kaynakları prosesi Sermaye Yönetimi Prosesi Sipariş Alma Sipariş Girme Basma Birleştirme ve Sevk Tedarik Prosesi Technical Support Process Pazar Veri Plan Bütçe İstek Satış Tahmini Sipariş Hizmet Fatura ÜRÜN MALZEMEİK Sermaye Yeni Ürün Spesifikasyon Proses Haritalama

35 Amaç; Performansı Yönetmek Kritik proses alanlarının anlaşılması Ölçülebilir hedefler konulması İyileştirme ile karşılaştırma İlgili fonksiyonlar ve seviyelere görev İyileşmeye ulaşmada ölçülebilir faaliyetler

36 Kurum Performansının Üç Seviyesi Müşteril er I. Organizasyon Seviyesi HERHANGİ BİR İŞ II.Proses Seviyesi III: Görev Seviyesi tedarik çiler Strateji Yapı Politika Ölçüm Sistemi İş Akışı Beceriler Bilgi Yetenek Ödüllendirme

37 Proses Odaklı Sistem /sandoz

38 Sandoz / Kazançlar Kazanç% Yer Gereksinmesi25 Yarı Mamul Stoklar95 Toplam Stoklar20 İşgücü15 Üretim Süresi40 KaliteArttı Planlama ve KontrolKolaylaştı. MaliyetSıfır (?)


"12/14/20142 11. SİSTEM YAKLAŞIMI VE PROSES YÖNETİMİ Bu eğitim UNICON Ltd. adına tescilli olup, fikri mülkiyete ve hakka saygı bakımından Unicon firmasından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları