Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Periferik Arter Hastalığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Periferik Arter Hastalığı"— Sunum transkripti:

1 Periferik Arter Hastalığı
ABİ ?? Kanıta Dayalı Tıp !! Doç. Dr. A. Hakan VURAL Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Görevlisi

2 Kıdeme Dayalı Tıp Doktor kıdemlendikçe kanıt, ölçüm gibi dünyevi şeylere daha az ihtiyaç duyar. Tecrübe, en büyük kanıt ve ölçüm kadar değerlidir. Bu kişilerin klinik çalışmaları hakkında sahip olunan yaygın görüş “uzun yıllardır aynı yanlışları giderek artan bir özgüvenle yaptıklarıdır” Kıdemli doktorların beyaz saçları yada saçsız kafalarının “hale” etkisi yaptığı söylenir

3 Kanıt yerine sesin (kararlı, yüksek) kullanılması ürkek meslektaşlarımızın sinmesi için etkili olacaktır ve yeteneğiniz konusunda ikna edicidir

4 Zarafetle İknaya Dayalı Tıp
Yıl boyu bronz ten, yakada karanfil, ipek kravat, Armani takım ve güzel diksiyon etkileyicidir Şıklığa bağlı zarafet ve etkileyici hitabet kanıtın ve ölçümün yerini alabilen güçlü faktörlerdir

5 Çekingenliğe Dayalı Tıp
Bazı doktorlar sorunu görürler ve bir cevap ararlar Bazıları yalnızca sorunu görür Çekingen doktor üzülmekten başka bir şey yapmaz Bu da hiçbir şey yapmamaktan iyidir, çünkü hiçbir şey yapmamak doktorun gururunu incitir

6 Asabiyete Bağlı Tıp Mahkeme ve şikayet edilme korkusu gereğinden fazla tetkik ve tedavi için kuvvetli bir uyarandır Dava fobisinin olduğu bir ortamda tek kötü test , istemeyi düşünmediğiniz testtir

7 Kendine Güvene Dayalı Tıp
Cerrahlarla sınırlıdır..

8 Kadere Dayalı Tıp Eğer klinisyen ne yapması gerektiğini bilmiyorsa kararı Tanrıya bırakmak en iyisidir Pek çok klinisyen karar verme aşamasında bu fikre karşı koyamaz

9 Periferik Arteriyel Hastalık
(PAH) İnsan vücudunun aorta dan perifere doğru kan akımını sağlayan arterlerinde meydana gelen akut ve kronik hastalıklara periferik arteriyel hastalık adı verilir

10 PAH PAH çeşitli semptomlarla karşımıza çıkar;
intermitant klodikasyon (kesikli/aralıklı topallama) ve dinlenme sırasında ağrı, soğukluk, distrofik değişiklikler vb.. Ciddi PAH olan hastalarda dinlenme sırasında bile ağrı mevcut olup bu durum tedavi edilmediğinde kangren ve nekrozla sonlanır PAH kardiyovasküler hastalıklara da yol açan önemli hastalıklardan birisidir. 10 yıllık dönemde PAH kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümü 6 kat artırmaktadır

11 Periferik Arter Hastalıkları
PAH Asemptomatik PAH genellikle önce tanıda atlanmakta sonra önemsenmemekte ve tabii ki yeterince tedavi edilmemektedir DM olanlarda PAH Diyabetik olanlarda PAH ciddi vasküler bir komplikasyondur 50 yaşın üzerindeki diyabetik hastaların üçte birinde PAH mevcut olup sakatlık ve ampütasyona giden olumsuz sonuçlara yol açmaktadır

12 PAH nasıl oluşur? Hemostaz ve Tromboz
Normal damarlar içerisindeki kanın akışkanlığı pıhtı içermeyecek şekilde korunur Vasküler zedelenme olan bölgede hızlı ve odaksal hemostatik plak oluşumu tetiklenir Tromboz Normal hemostatik süreçlerin zedelenmemiş damarlarda uygunsuz ve istenmeyen bir şekilde aktivasyonudur veya önemsiz bir zedelenme sonrasında damarın trombotik oklüzyona uğramasıdır

13 Tromboz Gelişiminde Hücresel Süreç
Platelet yapışması Vazokonstriksiyon Platelet agregasyonu Aktiflenmiş plateletler degranule olur ve diğer plateletleri uyaracak bileşikleri boşaltırlar (kollajen, trombin, epinefrin, serotonin, TXA2, ADP) Dolaşımdaki platelet trombojenik subendotelyal damar duvarı bileşenlerini algılar (örn. kollajen) Koagülasyon Bu uyarılar plateletlerin daha fazla aktivasyon ve kümeleşmesine yol açan hücre içi reaksiyonları tetikler. Aterosklerotik lezyon Trombüs

14 Embolizm Embolizm/Emboli Embolizm herhangi bir parçacığın kardiyovasküler sistemin bir bölümünden diğer bir bölümüne geçişidir Vücutta dolaşan kan pıhtısına Emboli denir Emboli Blokaj yapan genellikle bir kan pıhtısıdır Blokaj yapıcı madde hava, yağ, bakteri veya diğer katı parçacıklar da olabilir Embolizm Emboli Damar içinde oturup kanın geçişine engel olursa bu duruma Embolizm adı verilir.

15

16 Anatomi - Fizyopatoloji
Tutulan arterler Ana iliak arter Obstrüktif lezyon %* İskemi Aorta veya iliyak 30 % Kalça uyluk Femoral veya popliteal 80-90 % baldır Tibial veya peroneal 40-50 % Bilek Ayak Internal iliak arter Eksternal iliak arter Derin Femoral arter Femoral arter Popliteal arter Anterior tibial arter Peroneal arter *Herhangi bir yerinde obstruktif lezyonu olan İntermitant klodikasyonlu hasta yüzdesi Posterior tibial arter Dorsalis pedis arter

17 Aterotromboz birden fazla damarı etkilemektedir
(REACH registry n=68.000) KAH SVH %14.2 %9.5 %39.4 %36.9 PAH JACC, 45(suppl A), 417A, 2005

18 5 yıllık ölüm oranları 86 15 18 28 38 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Meme Kanseri Hodgkin Lenfoma PDH Kolon ve Rektum Kanseri Akciğer Kanseri 1 American Cancer Society, Cancer Facts and Figures-1997 2 Vascular Surgery. Philadelphia, PA WB Saunders:1989: chap 53

19 3. yılda vasküler ölüm en sık olarak PAH hastalarında görülmüştür.
REACH Çalışması 3. yılda vasküler ölüm en sık olarak PAH hastalarında görülmüştür. KAH SVH PAH 100 hasta-yılı başına olay oranları (%)* Vasküler ölüm Ölümcül olmayan MI Ölümcül olmayan inme 1 Bhatt DL et al. JAMA 2006;295:

20 Hastalığın Sonuçları Yaşam kalitesinde azalma
Günlük yaşam aktivitelerini sınırlar Olası ampütasyonlar Yaşam beklentisinde azalma PAH yaşam beklentisini 10 yıl kısaltır Artmış mortalite oranı Tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde 3 kat artış, kardiyovasküler nedenlere bağlı ölümde 6 kat artış

21 “İnsanlar Arterleri Kadar Yaşlıdır” William Osler 1892
Trombositi tanımladı, Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Okulu'nun ilk tıp profesörü Osler kendi anıyla anılan bir kanama bozukluğunu tanımladı Başlıca yapıtı Principles and Practice of Medicine (1892; Tıpta İlkeler ve Uygulamalar)

22 Periferik Arter Hastalıkları
Sıklık? Türkiye’de sağlam veri yok Batı ülkelerinde 55 yaş üstünde  %20 Kuzey Amerika ve Avrupa’da 27 milyon birey Bu bireylerin ½ si semptomatik

23 Etiyoloji Hastaların büyük kısmında sebep aterosklerozdur
-Tromboemboli -Burger (Tromboanjitis obliterans) -Arterit -Tümörler -Flebit geçirilmiş cerrahi operasyon ve travma -Fibromusküler displazi -Popliteal entrapment sendromu -Takayasu Hastalığı -Vaskülitler -Aort koarktasyonu -Kistik adventisiyal hastalık

24 Etiyoloji: Risk altındaki Kişiler
Yaş (> 40) Erkek cinsiyet Sigara Diabetes mellitus Hiperlipidemi Hipertansiyon Hiperhomosisteinemi Am J Cardiol 2001; 87 (suppl): 3D-13D NEJM 2001; 344:

25 Yaşa göre PAH sıklığı Yaş PAH (%)
Rotterdam Çalışması (ABI <0.9) San Diego Çalışması (noninvaziv testlerle)2 60 50 40 PAH (%) 30 20 10 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 Yaş ABI=ankle-brachial index 1. Meijer WT, et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1998;18: 2. Criqui MH, et al. Circulation. 1985;71:

26 Risk Altındaki Kişiler ACC-AHA Kılavuzları
50 Yaşın altındaki diyabetik hastalar ve ilave 1 risk faktörü ( sigara, dislipidemi, hipertansiyon, hiperhomosisteinemi) 50-69 yaş ve sigara veya diyabet hikayesi 70 yaş üzeri herkes Egzersiz esnasında bacak semptomları Anormal bacak nabız değerlendirmesi Bilinen aterosklerotik koroner, karotis veya renal arter hastalığı

27 PAH’da klinik tablolar
Asemptomatik: Belirgin bir yakınma yoktur Klasik kladikasyo intermittant : Egzersiz ile oluşan ağrı ve bu ağrının 5 dakikalık istirahat ile düzelmesi Atipik bacak ağrısı: İstirahatta tam geçmeyen egzersizde oluşan bacakta rahatsızlık hissi Kritik bacak iskemisi: İskemik istirahat ağrısı, iskemik iyileşmeyen ülserler ve kangren

28 PAH’da klinik tablolar
~15% Klasik kladikasyo intermittant 50% Asemptomatik ~33% Atipik bacak ağrısı 1%-2% Kritik bacak iskemisi

29 PAH sistemik aterosklerozun bir göstergesidir
PAH hastalarının %40-60’ında eşlik eden Koroner Arter Hastalığı vardır. PAH hastalarının % 25-50’ında eşlik eden Serebrovasküler Hastalığı vardır. Koroner arter hastalığı veya serebrovasküler hastalığı olan hastaların % 40’ında PAH vardır. Am J Cardiol 2001;87(suppl):3D-13D Am J Cardiol 2001;88(suppl):43J-47J

30 Yani aslında PAH çok önemli ve tahmin ettiğimizin ötesinde problem ve masraf çıkaran bir hastalıktır

31 Tanı önce akla getirmekle başlar !!!

32 Tanı Bacak nabzı Bacak nabzı alınması Femoral ven Popliteal arter
Femoral ven Popliteal arter Femoral arter No1 No2 No3 Dorsalis pedis arter ① Ana iliak arter ② Internal iliak arter ③ Eksternal iliak arter ④ Derin femoral arter ⑤ Yüzeysel femoral arter ⑥ Popliteal arter ⑦ Anterior tibial arter ⑧ Dorsalis pedis arter ⑨ Posterior tibial arter No4 Posterior tibial arter No5

33 Tanı PAH olan hastaların azalmış fonksiyonel kapasiteleri vardır ve bundan dolayı günlük aktivitelerini yeterince gerçekleştirecek kapasiteleri yoktur. 1-Anormal renk değişikliği 2-Soğukluk Deri soluk ve mor bir renge dönüşür. Hissizlik bazen birlikte gözlenen tablodur. 3-İntermitant klodikasyon 4-Dinlenme sırasında ağrı Yürüme esnasında 1 veya 2 bacakta ağrı. Dinlenme ile ağrı azalmaktadır. Lumenin %90 düzeyinde tıkanıklığı dinlenme sırasında ağrıya neden olur. Diğer semptomlar Erektil disfonksiyon Periferik nöropati

34 Tanı PAH sınıflandırma
Fontaine Evrelendirme ve Rutherford kategorileri Fontaine Rutherford Evre Semptom Kategori Klinik Tanım I Asemptomatik IIa Hafif klodikasyon 1 IIb Orta derecede klodikasyon 2 3 Ciddi klodikasyon III İskemik dinlenme ağrısı II 4 5 Minor doku kaybı IV Ülserasyon ve gangren 6 Major doku kaybı J Vasc Surg. 2000;31(1 part 2):S38-S39 Am J Cardiol. 2001;87(12A):3D-13D

35 Tanı Anamnez Bacağın değerlendirmesi Nabız ölçümü
Ankle-brachial indeks (ABI) bilek SKB (dorsalis pedis ve posterior tibial arter) ___________________________________ üst kol SKB (brakial arter)

36 İntermitant Klodikasyon (İK)
Yürüme ile oluşan ağrı dinlenme sırasında kaybolur. Maksimum yürüme hızı Normal = 5 – 6,8 km/saat PAH = 1,7 – 3,4 km/saat Maksimum yürüme mesafesi Normal = limit yok PAH, 31% evde yürümede güçlük Pik VO2 (Oksijen tüketimi) PAH, 50% azalır Otsuka data set. WR Hiatt et al. J Appl Physiol. 1992;73:

37

38 Gangren

39 Ülser İyileşmeyen ampütasyon güdüğü

40 PAH’da ayırıcı tanı Spinal kanal stenozları Periferik nöropati
Disk hernisi Kalça veya dizde osteoartrit Venöz kladikasyo Semptomatik Baker kisti Kas spazmları ve kramplar

41 PAH tanı yöntemleri ABI (Ankle/Brachial Index) Non invaziv testler
Egzersiz testi Doppler USG Manyetik rezonans arteriografi Bilgisayarlı tomografik anjiografi İnvaziv test Periferik arteriyografi

42 Arter Patolojilerini Göstermek için Metodlar ve Endikasyonları
Önce hemodinamik ölçümlerle(segmental bacak basınçları veya basınç hacim kayıtları)hastalık lokalizasyonuna çalışılır Karar aşamasında tıkanıklığın anatomik lokalizasyonu için Doppler USG, MRA veya CTA yapılması tavsiye edilir Hasta invaziv tedavi için aday olunca DSA yapılmalıdır

43

44 Renkli Doppler Ultrason
Avantajları: Non invaziv Göreceli olarak ucuz Tanıda ve tedavi sonrası izlemde ilk tanı modalitesi Dezavantajları: Yapan teknisyene bağımlı Her zaman pratik değil ( morbid obez hastalar)

45 Manyetik rezonans anjiografi
Avantajları: Çok planlı görüntüler elde edilebilir Kompleks rekonstrüksiyonlar yapılabilir İyot bazlı kontrast madde gerektirmez Dezavantajları: Pacemaker, İCD, bazı mekanik kapak ve stentli hastalarda kullanılamaz İşlem esnasında hareket ciddi sorun oluşturur Sıklıkla darlıkları olduğundan fazla gösterir

46 Bilgisayarlı tomografik anjiografi
Avantajları: Göreceli olarak noninvaziv İşlem süresi kısa Genellikle çok iyi görüntü kalitesi Dezavantajları: Kalsifik damarlarda yorum güçlüğü İyot bazlı kontrast maddeye bağlı böbrek yetmezliği ve allerjik reaksiyon

47 Periferik anjiografi Avantajları: En iyi tanı yöntemi
Aynı seansta girişim imkanı var Dezavantajları: İyot bazlı kontrast maddeye bağlı böbrek yetmezliği ve allerjik reaksiyon Vasküler komplikasyon riski var Ağrılı

48 Nedir abi bu ABİ ?

49 ABİ klinik önemi ABİ, PAH tanısı için %95 sensitiviteye, %99 spesifiteye PAH tanısını koydurur Yüksek kardiyovasküler iskemik olay riskini gösterir PAH için riskli gruplarda yapılmalıdır 50 yaşından küçük diabetik hastalarda ek bir risk faktörü varlığı, yaş arasında sigara veya diabet öyküsü varlığı 70 yaş ve üstü insanlar İstirahat ve egzersiz ile bacak ağrısı olan insanlar Anormal bacak nabız muayenesi olan insanlar Bilinen aterosklerozu olan insanlar

50 ABİ ölçüm işlemi En yüksek brakiyal sistolik basıncın, her iki ayak bileğindeki en yüksek sistolik basınca oranıdır En yüksek ayak bileği sistolik basıncı En yüksek brakiyal sistolik basıncı ABI =

51 CAREFUL 530 hasta ile yürütülen çalışmaya her iki cinsiyetten, bilinen kardiyovasküler ve/veya serebrovasküler hastalığı olan veya 50-69 yas arası olup en az bir aterotromboz risk faktörü(sigara kullanımı, diyabet, hipertansiyon,dislipidemi) bulunan veya ≥70 yas olan hastalar dahil edilmiştir

52 CAREFUL Çalışması

53 Sonuç olarak bu çalışmada
basit ve duyarlı bir yöntem olarak bilinen ABI’ ölçümünün, farklı toplumlarda yapılan kayıt çalışmaları ile paralel olarak PAH varlığını göstermede yararlı olduğu, fakat hekimlerin bu yönteme potansiyel PAH hastalarının hepsinde başvurmadıkları görülmüştür

54 Ankle-brakial indeks

55 ABİ ölçüm işlemi

56 Ankle-brakial indeks Doppler akım Sol kol sistolik basınç
ABI yorum > 1.30 Kalsifiye damar nedeniyle uygun değil Normal Hafif-orta PAH Ciddi PAH Doppler akım Sol kol sistolik basınç Sağ ABI = Sağ bilek basıncı Kol basıncı Sol ABI = Sol bilek basıncı Kol basıncı Sağ bilek sistolik basınç DP PT DP PT Sol bilek sistolik basınç DT: Dorsalis Pedis, PT: Posterior Tibial Hiatt WR. N Engl J Med. 2001;344(21):

57 ABİ’in yorumu ABI Yorum 1.00–1.29 Normal 0.91–0.99 Sınır 0.41–0.90
Hafif-Orta dercede hastalık ≤0.40 Ciddi hastalık ≥1.30 Hatalı ölçüm Hirsch AT, et al. J Am Coll Cardiol. 2006;47:e1-e192. Figure 6.

58 ABİ kullanımı ile ilgili örnek
Sağ ABİ 80/160=0.50 Brakial SKB 160 mm Hg PT SKB 120 mm Hg DP SKB 80 mm Hg 150 mm Hg PT SKB 40 mm Hg Sol ABİ 120/160=0.75 En yüksek brakial SKB En yüksek PT veya DP SKB ABİ (Normal >0.90) ABI=ankle-brachial index; DP=dorsalis pedis; PT=posterior tibial;SKB:Sistolik Kan Basıncı.

59 ABİ klinik önemi ABİ,PAH tanısı için %95 sensitiviteye, %99 spesifiteye sahiptir PAH tanısını koydurur Yüksek kardiyovasküler iskemik olay riskini gösterir PAH için riskli gruplarda yapılmalıdır 50 yaşından küçük diabetik hastalarda ek bir risk faktörü varlığı, yaş arasında sigara veya diabet öyküsü varlığı 70 yaş ve üstü insanlar İstirahat ve egzersiz ile bacak ağrısı olan insanlar Anormal bacak nabız muayenesi olan insanlar Bilinen aterosklerozu olan insanlar

60 PAH da tedavi seçenekleri
Tromboliz Perkutan girişimler( Balon veya Stent) Bypass ameliyatları (insitu safen veya sentetik materyaller ile) Hibrid girişimler

61 Our goal should be to fit the operation to the patient, not the patient to the operation.
Denton A Cooley (Hedefimiz hastayı operasyona değil operasyonu hastaya uygun hale getirmek olmalıdır)

62 Periferik Damar Cerrahisi
Kilometre taşları 1904 Sütür ile anastamoz 1927 Anjiografi 1948 Fem-pop ven greft 1952 AAA onarımı 1953 Aortik rekonstrüksiyon 1954 Karotid rekonstrüksiyon Sentetik greftler Yoğun bakım Tanı yöntemleri 1980 lerin sonları Girişimsel radyoloji Görüntüleme US, MR, CT Girişim 1972 anjiyoplasti 1991 AAA stent graft 1993 Karotis stent 2005 branched graft Diğer gelişmeler İkincil korunma Sigara, LDL, vs…

63 Periferik Damar Cerrahisi
Anevrizma ligasyonu Antyllus MS 200 Astley Cooper 1700 ler (rüptüre iliyak an) İlk Greft: Dubost 1951 İlk EVAR 1991 Einstein: 1948 AAA (greyfurt boyutunda)celophane “sarılarak” 5yıldan fazla yaşadı(1955)

64

65 Periferik arter hastalığı

66 Kilometre taşları Charles Theodore Dotter (1920–1985) radyoloji uzmanı girişimsel radyolojinin kurucusu 16 Ocak 1964 de stent kullanarak ilk periferik damar hastalığı (82 y F, SFA) tedavisini gerçekleştirdi 1978 de Nobel ödülü… İlk endovasküler aortik stent kullanımı Parodi tarafından rapor edildi 1991 (Parodi JC, Palmaz JC, Barone HD. Transfemoral intraluminal graft implantation for abdominal aortic aneurysms. Ann Vasc Surg 1991; 5: )

67 Kilometre taşları Arteriyel ve venöz kateter bazlı işlemler
1990 ların başlarında uygulanmaya başladı Amaç minimal invaziv olmaktı. Öncüler girişimsel radyoloji uzmanlarıydı (Dr. Dotter) Girişimsel kardiyologlar ilgi gösterdi Değişik isimlerle anıldı (Endovascular Surgery , Interventional Vascular Radiology) Ancak günümüzde; Endovascular and endovenous procedures can now form the bulk of a vascular surgeons practice. (Wikipedia)

68 Perkutan İşlemler Avantajlar Kısa hastanede kalış süresi
Düşük mortalite ve morbidite Komorbid patolojiler varlığında (KKY) Anesteziden ve yan etkilerinden kaçınmak Cerrahiye ait risklerden ve majör insizyondan kurtulmak Hızlı iyileşme Ve göreceli olarak düşük tedavi maliyeti Dezavantajlar Yüksek maliyetli görüntüleme sistemleri Göreceli yüksek maliyetli ekipman Ve yetişmiş tecrübeli ekip

69 Perkutan Yöntemler ? Balon anjiyoplasti (low-profile, cutting balloon, cryoplasty) Stentleme (balloon-expandable, self-expanding bare metal, covered, drug-eluting) Aterektomi (directional, rotational, laser)

70 Endikasyon/hastalık İşlem Abdominal aort anevrizmaları Açık AAA cerrahisi Endovasküler Aort Replasmanı (EVAR) Karotis stenozu Karotis endarterektomi Karotis stentleme Varis Ven stripping Pake eksizyonu Skleroterapi Endovenöz Laser Ablasyon Radyofrekans ablasyon Periferik Arter Hastalığı Endarterektomi Aterektomi Anjiyoplasti Stentleme Akut Bacak İskemisi Cerrahi bypass Balon embolektomi Trombektomi Aort diseksiyonu Açık cerrahi Torasik Endovasküler Anevrizma Onarımı (TEVAR)

71 Lezyona ulaşım

72 Anjiyoplasti

73 Stentleme

74 Aterektomi-Trombektomi

75 Öneri E-3: Aortoiliyak lezyonların tedavisi
1. TASC A ve D lezyonlar: Tip A lezyonlar için endovasküler ve tip D lezyonlar için cerrahi girişim uygun tedavi seçenekleridir (Kanıt düzeyi C) 2. TASC B ve C lezyonlar: Tip B lezyonlar için endovasküler yöntemler ve tip C lezyonlar için az riskli hastalarda cerrahi girişim tercih edilen tedavi seçenekleridir. Tip B ve C lezyonlarda hastanın yandaş hastalıkları, hastanın tercihi ve o merkezin operatörünün uzun dönem başarı oranları tip B ve C lezyonlarda tedavi önerileri yaparken dikkate alınmalıdır (Kanıt düzeyi C)

76 Öneri E-4: Femoral-popliteal lezyonların tedavisi 1
Öneri E-4: Femoral-popliteal lezyonların tedavisi 1. TASC A ve D lezyonlar: Tip A lezyonlar için endovasküler ve tip D lezyonlar için cerrahi girişim uygun tedavi seçenekleridir (Kanıt düzeyi C) 2. TASC B ve C lezyonlar: Tip B lezyonlar için endovasküler yöntemler ve tip C lezyonlar için az riskli hastalarda cerrahi girişim tercih edilen tedavi seçenekleridir. Tip B ve C lezyonlarda hastanın yandaş hastalıkları, hastanın tercihi ve o merkezin operatörünün uzun dönem başarı oranları tip B ve C lezyonlarda tedavi önerileri yaparken dikkate alınmalıdır (Kanıt düzeyi C)

77 TASC II Tavsiyeleri TASC A endovasküler tedavi
TASC B endovasküler tedavi TASC C hastada operasyon riski düşükse cerrahi TASC D cerrahi girişim

78 Sent çeşitleri 1) Self-expandable Radiyal forsu daha zayıftır, Kateter boyutları daha küçüktür 2) Balon-expandable Kalsifiye ve rijid damarlarda avantajlıdır 3) Kaplı - ilaç emdirilmiş stentler 4) Biodegredabl stentler

79 Sentler ve gelişimi Metal stentler
Nitinol stentler NITINOL ismi, ilk dört harfini oluştuğu atomlardan, son üç harfini ise buluşu yapan kurumdan almıştır. ( Nikel – Titanyum – Naval Ordnance Laboratory) 1300°C erime noktasına ve 6,45 gr/cm3 yoğunluğuna sahip bir maddedir İlaç emdirilmiş (Sirolimus vs) stentler ePTFE+nitinol (Viabahn) stentler Biodegradable stentler

80 Kritik nokta!!! İster subintimal isterse konvansiyonel balon ajioplasti ya da stent işleminde başarılı olabilmek için iyi bir “runoff” un bulunması gerekir

81 Metal ve Nitinol Stentlerde Ana Sorunlar
Metal Stentler: Restenoz Nitinol Stentler: Stent Fraktürü

82 Çözüm Alternatifleri Viabahn (PTFE/Nitinol stent)
Biodegradable Stentler

83 Genel Görüş Tedavi endikasyonları uygun hastalarda
-kladikasyon, in stent restenoz -femoropopliteal segmentin yapısı *lezyonun uzunluğu,  *yeri, şiddeti, kireçlenme -hastalığın gidişi  -hastanın komorbiditesi  -hastanın işleme bakış açısı (olumlu yada değil) göz önüne alındığında stent 1) Tedavinin kendisi 2) Açık cerrahiye alternatif veya 3) Hibrid bir yaklaşımın önemli bir parçası olabilir..

84 Venöz hastalıklar

85

86 Alt Ekstremite Venöz Sistem- Anatomi
Derin venöz sistem Yüzeyel venöz sistem Perforan venöz sistem Retiküler venöz sistem Kapiller venöz sistem

87 Varis ailesel yatkınlık hayat tarzı
Varis toplardamarların genişlemesi ve kanı kalbe geri taşıma işinde zorlanması olarak değerlendirilebilir Bunun sebebi damar duvar yapısının bozulması veya hassas kapakçıkların görevlerini tam yapamamasıdır Damar duvar yapısının ya da kapakçıkların neden bozulduğu ise belirlenememiştir ailesel yatkınlık hayat tarzı hamilelikte de varis görülme sıklığı artar kadınlarda erkeklerden daha fazla görülmektedir

88 Kronik Venöz Hastalık Kronik Venöz Hastalık (KVH) yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen, epidemiyolojik ve sosyoekonomik sonuçları olan bir klinik durumdur Temel patoloji kapak yetersizliği veya venöz tıkanıklıkla ortaya çıkan venöz hipertansiyondur

89 Varis hastalarının en sık şikayeti ağrı ve dolgunluk hissidir
Varis hastalarının en sık şikayeti ağrı ve dolgunluk hissidir. Ağrı gün içerisinde ayakta durmak sonucu özelikle akşam saatlerinde artan yanma, acıma ve sızı şeklindedir Ayrıca hastalarda kramp (yine günün son saatlerinde daha sık), şişlik, kaşıntı, kaşımaya bağlı ciltte izler, ciltte renk değişikliği ve değişik derecelerde yaralar görülebilir

90 – 32. Erken emeklilik nedeni
Neden Önemli ? • Yaygın – Kadınlarda %25-32 – Erkeklerde %7-40 – Ülser prevalansı %0.3-1 • Sakatlık ve işgücü kaybı – 14. Rapor alma nedeni – 32. Erken emeklilik nedeni • Yaşam kalitesinde bozulma • Pahalı – Sağlık Bütçesinin %1-3

91 KAPAK YETERSİZLİĞİ ETYOPATOGENEZİ
Venöz hipertansiyon türbülan akım inflamasyon

92 Kapiller yatakta lökosit tutulması ve aktivasyonu

93 Klinik gidiş

94

95 Venöz yetmezliğin sınıflandırılması
• Klinik sınıflandırma (C0-6) – C0: Venöz hastalık yok – C1: Telenjektazi veya retiküler ven – C2: Variközvenler – C3: Ödem – C4: Deri değişiklikleri – C5: İyileşmiş ülser – C6: Aktif ülser • Etyolojik sınıflandırma, – Ec Konjenital – Ep Primer – Es Sekonder • CEAP sınıflaması – C Klinik C0-6 – E Etyolojik: (Ec, Ep, Es) – A Anatomik: Yüzeyel, Perforatör, Derin – P Patofizyolojik: Reflü, Obstrüksiyon, Hepsi

96 Kronik Venöz Yetmezlik Risk Faktörleri
• Yaş • Genetik yatkınlık • Cins (erkek) • Hormonlar ve gebelik • Derin Ven Trombozu • Alt ekstremite travması • Yaşam şekli • Obezite • Hipertansiyon • Diyabet • Konjestif kalp yetmezliği

97 Kronik venöz hastalıkta semptom ve bulgular
C: Klinik görünüm C1: Telenjiektazi,retiküler venler C2: Varikoz venler C3: Ödem C4: Deri değişiklikleri: pigmentasyon,egzema,lipodermatoskleroz, atrophie blanche C5: İyileşmiş venöz ülser C6: Aktif venöz ülser CEAP Sınıflaması C: Klinik görünüm E: Etyolojik faktörler A: Anatomik dağılım P: Patofizyolojik durum Semptomlar Ağırlık hissi Ağrı Şişlik Parestezi Gece krampları Yorgunluk Kaşıntı Huzursuz bacak

98 Telenjiektazi: 1 mm’den küçük, intradermal kalıcı olarak genişlemiş mavi kırmızı çizgi yıldız veya örümcek ağı şeklinde venüller Spider venler, hyphen webs, thread venleri de sinonim olarak kullanılır

99 Retiküler venler: 1-3 mm arasında intradermal,mavimsi, kalıcı olarak genişlemiş venler genelde tortüözdür

100 Venöz hipertansiyon

101 Venöz ülser

102

103 Teşekkürler, unutmayınız ABİ !!


"Periferik Arter Hastalığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları