Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL: Uluslararası Finans Merkezi Temmuz 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL: Uluslararası Finans Merkezi Temmuz 2008."— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL: Uluslararası Finans Merkezi Temmuz 2008

2 1 İSTANBUL: Potansiyel Uluslararası Finans Merkezi FİNANS MERKEZLERİNİN AVANTAJLARI: Bol Likidite Dusuk Sermaye Maliyeti Düşük Risk Geniş Ürün Yelpazesi Derinleşmiş Piyasalar Dusuk İşlem Maliyeti Dünyanın Önde Gelen Finans Merkezleri: Londra New York Şangay Tokyo Finans Merkezi Olma Yolunda İlerleyen Şehirler: İstanbul Dubai Moskova Varşova İstanbul Finans Merkezi / Temmuz 2008

3 2 Türkiye’de Uluslararası Finans Merkezi Kurulabilir mi? İstanbul Finans Merkezi / Temmuz 2008 FİNANS MERKEZİ OLMA YOLUNDA TÜRKİYE’NİN RAKİP ÜLKELER KARŞISINDA ÖNEMLİ AVANTAJLARI: Coğrafi Konum Hızlı Büyüme Oranı Finansal Hizmet Kalitesi Genç ve Nitelikli İşgücü Makroekonomik Ortam Siyasi Kararlılık Bölgesel Güç

4 3 “Olabilecek En Kötü” 0 “Olabilecek En İyi” Londra Dubai Londra Moskova Londra Moskova Londra Moskova 10 8 6 4 2 Moskova Varşova Dublin Dubai Varşova Dublin Dubai Varşova Dublin Dubai Varşova Londra Dublin Moskova Varşova Dubai Dublin Moskova Londra Dubai Varşova Londra Moskova Londra Varşova Londra Moskova Dubai Varşova Dublin Moskova Dubai Varşova Dubai Dublin Londra Moskova Dublin Dubai Varşova Dubai Dublin Moskova Londra Istanbul Finans merkezi olarak performans EngellerFark YaratanlarPotansiyel Nitelikli İş Gücü Politik & Ekonomik İstikrar İmaj İş Yapma Kolaylığı Düzenleyici çerçeve Gelir Yaratma Potansiyeli Yasal OrtamMali OrtamAltyapı Sosyal Yaşam İş Yapma Maliyeti En Önemli En Az Önemli İstanbul, “Nitelikli İş Gücü”, “Gelir Yaratma Potansiyeli”, “Sosyal Yaşam” Ve “İş Yapma Maliyeti” Açısından Rakiplerine Oranla Avantajlı Bir Konumdadır

5 4 Vizyon & Beklenen Getiriler İstanbul Finans Merkezi / Temmuz 2008 10 Sene İçerisinde Önemli bir bölgesel finans merkezi konumuna ulaşmak 30 Sene İçerisinde Londra, New York, Şangay ve Tokyo ile birlikte dünyanın önde gelen beş uluslararası finans merkezinden biri olmak Kazanımların Büyüklüğü: 20 Milyar $ 2025 yılında GSYH’ya yıllık ek katkı 150,000 kişilik ek istihdam 2 Milyar $ Projenin Ölçeği: ilk 5 yıl içerisinde yöneltilecek tutar (Tahmini 800 Milyon $ Kamu Payı) Finansal hizmetler & ticaret alanında dünyadaki en iyi örneklerden biri olmak

6 5 İstanbul’un Rekabetçi Konumunun Değerlendirilmesi  Nitelikli iş gücü yaratma potansiyeli  Yüksek gelir yaratma potansiyeli  Sosyal yaşamda çeşitlilik & zenginlik  İş yapma maliyeti  İmaj (İstanbul’un finans merkezi olarak konumlandırılması)  Hukuki ortam (karar verme hızı, gerekli yetkinliklerin geliştirilmesi vb.)  Mali ortam (vergi sistemindeki belirsizlikler, aracılık maliyetleri vb.)  Düzenleyici çerçeve (Bağımsız düzenleyici kurumların geliştirilerek güçlendirilmesi vb.)  Altyapı (ulaşım altyapısı, trafik vb.)  İş ortamı (bürokrasi, hız vb.) İstanbul Finans Merkezi / Temmuz 2008 Mevcut kaynakları ve ölçeği ile Moskova, İstanbul’un finansal merkez olma yolundaki en önemli rakibidir Hızlı hareket edilerek, Moskova finans merkezi olma yolundaki problemlerini çözmeden önce İstanbul’un konumunun güçlendirilmesi başarı için kritik öneme sahiptir Mevcut kaynakları ve ölçeği ile Moskova, İstanbul’un finansal merkez olma yolundaki en önemli rakibidir Hızlı hareket edilerek, Moskova finans merkezi olma yolundaki problemlerini çözmeden önce İstanbul’un konumunun güçlendirilmesi başarı için kritik öneme sahiptir GÜÇLÜ YÖNLER: GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER:

7 6 Programın Başarısı İçin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Özellikle Altyapı ve Gayrimenkul Planlama Grubu’ndaki Katkısı Kritik Önem Taşımaktadır Vizyonun Elde Edilebilmesi İçin Önerilen Program Yapısı & Organizasyonu Strateji Genel Koordinasyon Bütçeleme Raporlama Hükümet alt-komitesi Başbakan (Başkan) Ekonominin Koordinasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı İlgili bakanlar İFM Organizasyon komitesi Danışma Kurulu Gözetim Fon aktarma TBB’nin de temsil edildiği uzmanlardan oluşan kurul Piyasa ile temel istişareler Programa ilişkin iletişimin Başbakan düzeyinde gerçekleştirilmesi İlgili diğer bakanlıkların desteğinin sağlanması Finansal sektöründen uzmanlardan oluşan “Danışma Kurulu”nun oluşturulması Düzenli aralıklarla izleme toplantılarının yapılması Programa ilişkin iletişimin Başbakan düzeyinde gerçekleştirilmesi İlgili diğer bakanlıkların desteğinin sağlanması Finansal sektöründen uzmanlardan oluşan “Danışma Kurulu”nun oluşturulması Düzenli aralıklarla izleme toplantılarının yapılması Mali, Hukuki ve Düzenleyici Çerçeve Geliştirme Çalışma Grubu Altyapı ve Gayrimenkul Planlama ve Koordinasyon Çalışma Grubu Eğitim, İşe Alım ve Organizasyon Çalışma Grubu Marka, Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Çalışma Grubu Finansman ve Finansal Kontrol Çalışma Grubu Program Ofisi İstanbul Finans Merkezi / Temmuz 2008 Şirket avukatları Uluslararası düzenleyiciler Uluslararası vergi uzmanları İstanbul B. Belediyesi üst düzey planlama uzmanları İstanbul Valiliği üst düzey planlama uzmanları Nitelikli okulların yöneticileri, profesörler Üst düzey Türk eğitim politikaları geliştiricisi Uluslararası İK danışmanları Üst düzey eski bankacılar 4 büyük iletişim grubundan katılımcılar Üst düzey kurumsal finansman yöneticileri Maliye Bakanlığı yetkilileri

8 7 İstanbul’un Atması Gereken Adımlar İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi olma yolunda en büyük dezavantajları ulaşım ve güvenliktir Trafik sıkışıklığı probleminin azaltılması için gerekli altyapı çalışmalarına öncelik verilmesi gerekmektedir İletişim altyapısının iyileştirilmesi ve veri iletişiminin hızlandırılması için çalışmalar yapılmalıdır Artan ihtiyaca paralel olarak gerekli ev ve ofis yatırımları yapılmalıdır Artan nüfusa bağlı olarak yeterli sayıda park, aktivite alanı ve spor merkezleri planlanmalıdır İstanbul Finans Merkezi / Temmuz 2008

9 8 İstanbul Finans Merkezi’nin 18-21 Ayda Faaliyete Geçmesi Planlanmaktadır İFM detay tasarımının yapılması ve uluslararası piyasalara duyurulabilir aşamaya gelinmesi İFM altyapısının finansal kurumların başvuru yapabileceği bir aşamaya getirilmesi Faaliyete geçilmesi ve büyümeye odaklanılması Kuruluş Çalışmaları Tasarım Aşaması Hayata Geçirme Aşaması Faaliyet Dönemi 3 ay 6 Ay Sürekli... Niyet BildirimiFaaliyete Geçiş İFM Geliştirme Kurumunun ve Program Ofisinin Kurulması Organizasyonun Kurulması 9-12 Ay İstanbul Finans Merkezi / Temmuz 2008 1 2 3 4 Hukuk PYO & Koordinasyon Düzenleyici Çerçeve Mali Ortam Nitelikli İşgücü İmaj Altyapı

10 9 İstanbul Finans Merkezi Kimlere Fayda Sağlayacaktır? 1.Türkiye’nin AB Üyeliği 2.Türk Şirketleri (Özellikle KOBİ’ler) 3.Genç Nüfus ( İstihdam yaratılması nedeniyle) 4.İstanbul Metropolitan Bölgesi (ve daha ötesi…) 5.Türk Finansal Piyasalarında Faaliyet Gösteren Şirketler 6.Merkez Bankası ve Düzenleyici Otoriteler 7.Yurtdışında Yaşayan Nitelikli Türk İş Gücü 8.Türk Kültür ve Sanat Kurumları İstanbul Finans Merkezi / Temmuz 2008

11 10 Teşekkür ederiz...

12 11 Atılması Gereken Adımlar 1.Yasal Ortam2.Mali Ortam 3.Düzenleyici Çerçeve 4.Nitelikli İş Gücü -Mahkemelerin daha etkin çalışmasını ve uyuşmazlıkların hızlı çözümünü sağlayacak -Finansal alanda uzman hukukçular yetiştirilmesinin yolunu açacak -İhtisaslaşmış finans mahkemelerinin kuruluşunu düzenleyecek adalet reformunun yapılması 5.Altyapı6.İmaj7.İş Yapma Kolaylığı -Düzenleyici kurumların piyasa oyuncuları ile koordineli olarak çalışmaları -Bağımsız düzenleyici kurumların geliştirilerek güçlendirilmesi -Trafik sorununu çözecek ulaşım altyapısının oluşturulması -Kaliteli işyeri ve konut arzının arttırılması -Uluslararası takas işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili kurumların yeniden yapılandırılması -Ticaret ve finans sektöründeki nitelikli ara personel eksikliği -Genç ve potansiyel iş gücünün niteliklerini arttıracak bir eğitim reformunun yapılması -Mevcut imajın İFM konseptini desteklemesi -Finans hizmetlerine özgü markalaşma stratejisinin oluşturulması -Diğer ülkelerin kapsamlı markalaşma stratejileri ile rekabet edilmesi -İş kanunlarında işverenin hareket alanını kısıtlayan maddelerin düzeltilmesi -İş piyasasında işe alım ve işten çıkarmaların esnek hale getirilmesi -Finansal aracılık maliyetlerini azaltacak -Dolaylı-dolaysız vergi dengesini kuracak -Kayıt dışılığı azaltacak -Vergi sistemine güveni sağlayacak, uluslararası normlara uygun vergi sistemini oluşturacak vergi reformunun yapılması Vizyonun elde edilebilmesi için hükümet programında da yer alan adalet, vergi, eğitim ve sosyal güvenlik reformlarının hızla yapılması gerekmektedir


"İSTANBUL: Uluslararası Finans Merkezi Temmuz 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları