Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hareketlerimizin kaynagi Motivasyon(güdü). Motivasyon, “Kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için kendi arzu ve istekleri ile davranmalarıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hareketlerimizin kaynagi Motivasyon(güdü). Motivasyon, “Kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için kendi arzu ve istekleri ile davranmalarıdır."— Sunum transkripti:

1 Hareketlerimizin kaynagi Motivasyon(güdü)

2 Motivasyon, “Kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için kendi arzu ve istekleri ile davranmalarıdır. Bireyin harekete geçmesi için etkilenmesi ve isteklendirilmesi sürecidir.

3 Motivasyon İçsel kaynaklar Dış kaynaklar Dürtüler (Incentives) Dış uyaranlar Sosyal motivler Biyolojik ihtiyaçlar (yemek, su, kan şekeri vs.) Güdüler (Drives)

4 Güdüler genel olarak içsel veya dışsal olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır: Dışsal güdü, çevresel uyarıcılar yardımıyla bireyi harekete geçiren güdülerdir.Örneğin bir öğrencinin öğretmeni tarafından övülmesi gibi.

5 İçsel güdü İçsel güdü ise fizyolojik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan güdülerdir Mesela merak, bilme ihtiyacı, yeterli olma isteği, gelişme arzusu gibi. İçsel güdülenme ile motive olanlar yapabileceklerinin en iyisini ortaya koymaya çalışırlar. Yaptıklarından büyük bir zevk alırlar.

6 B İ R İ NC İ L VE İ K İ NC İ L GÜDÜLER Birincil güdüler, biyolojik temeli olan dürtülere dayanan, hedefleri doğuştan olan güdülerdir (açlık, susuzluk, öğrenilmemiş güdüler). İkincil güdüler ise, psikolojik ve sosyal temellidir. Bu güdüler öğrenilmiş veya öğrenilmemiş olabilirler. Doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak diğer insanlarla ilgili olan güdülerdir (sevecenlik ve birlikte olma isteği, sosyal onay, kendilik değeri ve başarı)

7 DURUMLUK VE SÜREKLİ GÜDÜLER sürekliDurumluk güdü, belli bir durumun etkisiyle ortaya çıkar ve geçicidir. Sürekli güdü ise kalıcıdır. Örneğin, Bir dersi sevmeyen fakat sınava gireceği için o dersi çalışan bir öğrencinin güdüsü durumluktur. Ama o derse ilgi duyan, bu alanı öğrenmek için çalışan bir öğrencinin güdüsü ise süreklidir.

8 GÜDÜ (motiv) ve GÜDÜLENME (motivasyon) Güdü: Güdülenme(motivasyon):Güdü: Organizmayı etkileyerek harekete hazır hale getiren iç ve dış uyarıcılardır. Güdülenme(motivasyon): Organizmanın bir güdünün etkisiyle harekete hazır hale geçerek davranışta bulunma sürecidir. Örnek: Güdülenmiş Davranışın Özellikleri: 1) Güdülenmiş Davranış Seçicidir: Aç bir insanın önüne su ve yemek konursa yemek yer. 2) Güdülenmiş Davranış Etkindir: Organizma güdüsünü tatmin edene kadar çaba gösterir. 3) Güdülenmiş Davranış Yorucudur: Organizma güdüsünü tatmin ederken çabalar, yorulur.

9 Organizmayı harekete hazır hale getiren 3 tür güdü vardır: 1) Fizyolojik güdüler 2) sosyal güdüler 3) İçgüdüler 1) Fizyolojik güdüler: Organizmanın varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan güdülerdir. Örnek: Açlık, susuzluk, annelik, dinlenme, uyku, boşaltım Özellikleri: Tüm canlılarda bulundukları için evrenseldir. Diğer güdülerin temelini oluşturdukları için birincildir. Kalıtım yoluyla kazanılır. Sosyal güdülerin kaynağıdır. İnsanlarda ve hayvanlarda ortak olarak bulunur. Yaşamak için zorunludur.

10 2) Sosyal güdüler: Organizmanın toplum içerisinde yaşaması sonucunda oluşan güdülerdir. Örnek: Sevme, sevilme, beğenilme, başarı, hırs, kendini gerçekleştirme vs. Özellikleri: Kaynağı çevredir, toplumdur. Bireyden bireye, toplumdan topluma değişir. İleriki yaşlarda daha çok etkindir. Fizyolojik güdülerden daha karmaşıktır. NOT: Fizyolojik güdüler evrenseldir, Sosyal güdüler ise özneldir. Bireyden bireye, toplumdan topluma değişir. Fizyolojik güdüler doğuştandır(kalıtım), Sosyal güdüler ise öğrenme sonucu kazanılır. Duruma göre biri diğerinden üstün olabilir.

11 3) İçgüdüler: Doğuştan kazanılan, niçin yapıldığı bilinmeyen, bir türün bütün bireylerinde aynı şekilde görülen, kalıtım yoluyla bireyden bireye aktarılan, evrimleşmemiş davranışlardır. Örnek: Arının bal yapması, Örümceğin ağ örmesi vs. Özellikleri: Doğuştandır, yani öğrenilmemiştir. ( Arının bal yapması ) Otomatiktir. ( Arı, kovanın bal ile taştığına aldırmadan bal yapar.) Türe özgüdür. ( Arı bal yapar, Örümcek ağ yapar, Köpek havlar, Kuş uçar vs.) Evrimleşmemiştir. ( Bin yıl önceki örümceklerde ağ yapıyordu. ) Hayvanlarda görülür. NOT: Fizyolojik güdüler evrenseldir, İçgüdüler ise türe özgüdür. Fizyolojik güdüler ve İçgüdüler doğuştandır. Fizyolojik güdüler otomatik değildir, İçgüdüler ise otomatiktir.

12

13 Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır…

14 Beklentiler, çatışmalar, hayal kırıklığı ve başarı işte yaşamın renkleri… Baba oğluna; -Atatürk senin yaşındayken sınıf birincisiydi… demiş, Oğulda babasına; -senin yaşındayken de cumhurbaşkanıydı… demiş…

15 KÜÇÜK ÇOCUK VE BUZAĞI Küçük bir çocuğa dedesi bir madalyon vermiş. Madalyonun zinciri o kadar uzunmuş ki çocuğun göbeğine kadar geliyormuş.Aynı gün küçük bir buzağıları olmuş. Buzağının ayakları tutmuyormuş. Küçük çocuk onu sırtına alarak otlatmaya, sulamaya götürmüş.Bunu her gün yapmış. Buzağı büyümüş yine de yapmış. Küçük çocuk artık1.90 boylarında 120-130 kilo ağırlığında bir genç olmuş.Boynundaki madalyoun zinciri boynunu sıkar olmuş.

16 “Seni o teknikte yenmeleri için sol kolunu tutmaları gerekiyordu.” Zengin bir adamın bir çocuğu olmuş. Ne var ki çocuğun doğuştan sol kolu yokmuş.Babası çocuğunun bir dediğini iki etmezmiş. Bir gün çocuk babasına çok iyi bir dövüşçü olmak istediğini söylemiş. Bunun üzerine babası oğluna sana en iyi hocaları tutacağım demiş.Bir yıl sonra ona en iyi hocayı bulmuş ve derslere başlamışlar. Ustası ona sağ kolunu kullanarak yapacağı bir teknik öğretmiş. Çocuk bunu 3gün 5 gün çalışmış ve hocasına bunu çalıştım başka bir şey göster demiş.Ancak hocası bu tekniğe çalışmaya devam etmesini söylemiş ve yeni bir şey göstermemiş.Çocuk hocasını dinlemiş aynı harekete bir yıl ve sonra bir daha… Çalışmaya devam etmiş belki daha fazla.Artık o hareketi çok hızlı yapıyormuş neredeyse kimse ne yaptığını bile fark etmiyormuş. Ustası bir gün onu şampiyonaya katmak istediğini söylemiş. Çocuk itiraz etmiş tek bir teknik biliyorum bununla katılırsam yenilirim demiş. Ancak hocası ısrar etmiş ve çocuğu yarışmaya katmış.Çocuk ilk rakibini yenmiş, buraya kadar diye düşünmüş. İkinciye geçmiş onu da yenmiş.Şans işte demiş.Üçüncü, dördüncü, beşinci derken çocuk finale kadar kalmış. Finalde de o tek yapabildiği teknik ile rakibini yenmiş. Çocuk çok şaşırmış, hemen hocasının yanına gitmiş ve sormuş bu nasıl oldu anlayamadım. Hocası cevabı vermiş “Seni o teknikte yenmeleri için sol kolunu tutmaları gerekiyordu.”

17

18 HELEN KELLER 1880-1968 yılları arasında yaşamış ABD li bir pedagogtur. Onu diğer pedagoglardan ayıran özelliği ise doğuştan diyebileceğimiz; kör sağır ve dilsiz olmasıydı.O insan beyninin gücünün de canlı bir örneği.Yaşamının ilk ondokuz ayında zihninde yer etmiş tek bir sözcükten (su) sözcüğünden yola çıkarak başardığı her şey (ing-alm-frn- latince ve Rusça konuşabiliyordu) beynin,kullanıldığı taktirde ne olağanüstü kapasitesi olduğunu gösteren bir mucizenin ifadesi. Bakan körler, işiten sağırlar, konuşan dilsizlerle dolu olan bir dünyada, o gören bir kör, duyan bir sağır, ve kendini ifade edebilen bir dilsizdi.Helen keller yaşamı parmak uçlarıyla keşfetti… Azmiyle yaptıklarıyla yarattıklarıyla milyonlarca insan için esin kaynağı ve başarı örneği oldu.

19

20 Ülkemizde yaşayan ünlü bir işadamının ilginç hayatı… Ben beş yaşına kadar konuşamamışım, sonra da çocukluğum kekeme konuşarak geçmiş. Bakın bugün konuşmamda en ufak bir sorun yok. 41 yaşında bir kaza geçirdim, kalçam kırıldı. Ameliyatta elektrikler kesildi, jeneratör çalışmadı, röntgen gelmedi ve ben topal kaldım. Doktorlar söylemeye çekindikleri için çok sonra farkına varabildim. 60 yaşına kadar bunlarla uğraştım. Topallamak bir tarafa, ağrılarla savaşmayı öğrendim. Bakın ben ağrı çekmem, nedeni çok ağrı çekmemdir. Bastonum 40 yıldır elimdedir. Bırakamam; tekrar düşme tehlikesine karşı o benim sigortamdır. Geçen gün yine bir kanser tehlikesi atlattım. Bunların yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta hayatın kendisi bu değil mi?

21 Enteresan bir öykü -Kimya biliminin dehası Lavoisier’ nin, asıl eğitimi hukuktu ve Paris Barosu’ na kayıtlı avukattı. Bilimsel gözlem ve yorum üzerine yaptığı konuşmaları ile ünü bütün dünyaya yayılmıştı. -Kimya bilimini reddeden soyluları ve papazları kafasını gösterip “Bu kelleler hiçbir şeye yaramaz” dediği için tutuklandı. Aynı gün yargılanıp ölüme mahkum edildi. Lavoisier, matematikçi Lagrange’i çağırdı. Kellem giyotinden sepete düştügünde gözlerime bak; eger iki kere kirpiyorsam bil ki, insan kafasi kesildikten sonra bir süre daha beyninin düşünmekte oldugunu anlariz.” -Lavoisier’nin kafası kesildikten sonra sepete düştü ve gülerek iki kere göz kırptı. -Matematikçi Lagrange diyor ki, “Lavoisier’ nin son saniyedeki ispat arayışı, bilimselliğin yüzyıllar sürecek meşalesidir.

22 HER ŞEY SENİNLE BAŞLAR, SENDE BİTER! Çaresizlik öğrenilmiştir. Başarılı olmak da öğrenilebilir. Sende sandığından fazlası var! Gelebileceğin en iyi yerde değilsin. Yeni bir hayat için gereken, yeni bir akıldır. Doğru şeyi yapmak için yanlış zaman yoktur. Rüzgarı suçlamayı bırak, yelkenleri kullanmayı öğren! Seyirci koltuğundan sıkıldıysan, sahneye çık. Zirvede her zaman bir kişiye daha yer var. Her şey seninle başlar! Başkaları yapabildiyse, sen de yaparsın. Hayatta ya tozu dumana katarsın, Ya da tozu dumanı yutarsın. Seçim senin! Çaresizlik öğrenilmiştir. Başarılı olmak da öğrenilebilir. Sende sandığından fazlası var! Gelebileceğin en iyi yerde değilsin. Yeni bir hayat için gereken, yeni bir akıldır. Doğru şeyi yapmak için yanlış zaman yoktur. Rüzgarı suçlamayı bırak, yelkenleri kullanmayı öğren! Seyirci koltuğundan sıkıldıysan, sahneye çık. Zirvede her zaman bir kişiye daha yer var. Her şey seninle başlar! Başkaları yapabildiyse, sen de yaparsın. Hayatta ya tozu dumana katarsın, Ya da tozu dumanı yutarsın. Seçim senin!

23 Kendi geleceginize armaganınız ne?

24 Çoğu zaman kendimize en büyük engel biz olabiliyoruz…Çoğu zaman kendimize en büyük engel biz olabiliyoruz… İç engellere takılıyoruz..

25 İç engellere takılıyoruz Kafanızda en çok neyi düşünürseniz, hayatınızda onu çoğaltırsınız. Günde aklımızdan 60 bin ile 80 bin arası düşünce geçer. Bu düşünceler ne hakkında?Kafanızda en çok neyi düşünürseniz, hayatınızda onu çoğaltırsınız. Günde aklımızdan 60 bin ile 80 bin arası düşünce geçer. Bu düşünceler ne hakkında? Olumsuz düşünceleri zihinsel canavarlar halini almadan önce yok edin.Olumsuz düşünceleri zihinsel canavarlar halini almadan önce yok edin.

26  Başarısızlığı ve yetersizliği öğreniyoruz “ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK”

27 ASLA PES ETME… Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır...Başarıya ulaşamayanların yüzde doksanı yenilgiye uğramamıştır... Sadece pes etmişlerdir.”Sadece pes etmişlerdir.”

28 AMA Yaklaşımı AMA  Yapacağım AMA ……..…..olmuyor AMAÇLI yaklaşım  ……......olmak için...….……yapacağım

29 Ba ş arı; istedi ğ ini elde etmek, mutluluk; elde ettiklerini sevmektir…

30  Pozitif düşünmeyi dene  Sorun üretme !  Çözüme odaklan

31

32

33 OLUMLU OL… Büyük Düşünüyorum.Büyük Düşünüyorum. Kendime Güveniyorum.Kendime Güveniyorum. Daima Olumlu Düşünürüm.Daima Olumlu Düşünürüm. Kendi Geleceğimi Düşünürüm.Kendi Geleceğimi Düşünürüm. Önceliklerimden Taviz Vermem.Önceliklerimden Taviz Vermem. İsteklerim Üzerinde Odaklanırım.İsteklerim Üzerinde Odaklanırım. Sempatiğim ve Çok Yakışıklıyım…(Çok güzelim)Sempatiğim ve Çok Yakışıklıyım…(Çok güzelim)

34 BAŞARILI BİR YAŞAM İÇİN BU SÖZLERDEN VAZGEÇİN! BU SÖZLER FELSEFENİZ OLSUN 1- YAPAMAM 1-YAPABİLİRİM1- YAPAMAM 1-YAPABİLİRİM 2-İNANMIYORUM 2-İNANIYORUM2-İNANMIYORUM 2-İNANIYORUM 3- ZAMANIM YOK 3-ZAMAN YARATACAĞIM3- ZAMANIM YOK 3-ZAMAN YARATACAĞIM 4- BELKİ 4-KESİNLİKLE4- BELKİ 4-KESİNLİKLE 5- ACABA 5-MUTLAKA5- ACABA 5-MUTLAKA 6- KORKUYORUM 6-KENDİME GÜVENİYORUM6- KORKUYORUM 6-KENDİME GÜVENİYORUM 7- OLANAKSIZ 7-MÜMKÜN7- OLANAKSIZ 7-MÜMKÜN 8- EĞER 8-YAPACAĞIM8- EĞER 8-YAPACAĞIM 9-BİLMİYORUM 9-ÖĞRENECEĞİM9-BİLMİYORUM 9-ÖĞRENECEĞİM 10-DAHA ÖNCE HEP KAYBETTİM 10-BU SEFER KAZANACAĞIM10-DAHA ÖNCE HEP KAYBETTİM 10-BU SEFER KAZANACAĞIM 11-SONRA 11-ŞİMDİ-ŞU AN11-SONRA 11-ŞİMDİ-ŞU AN

35 Kendi Kendinizi Motive Etmek İçin; Yapacağınız çalışmaları ertelemeyin, Çalışmaya yöneltecek güzel sözler bulun. Kendinize engel olmayın. İnanın. Kendinize zaman ayırın. Merak edin. Dersi ve çalışmayı sevin. Somut hedeflere kilitlenin. Mazeretlere sığınmayın. Moralinizi bozmayın. Başarısız olmaktan korkmayın. Kendinize ödül verin. HER KONUDA ETKİLİ OLUN KAYBEDENLERDEN DERS ALIN KAYBEDEN OLMADAN KİMSE KAZANAMAZ DENEMEMEK BAŞARISIZLIĞI BERABERİNDE GETİRİR DUYGULARINIZLA DEĞİL AKLINIZLA DÜŞÜNÜN Okuyun. İsteyin ve azimli olun.

36 KISACA… BAŞARILI OLMAK İÇİN 1. NE İSTEDİĞİNİ BİL… 2. PLANLA… 2. HAREKETE GEÇ… 3. YAPTIKLARININ SONUÇLARINI FARKET… 4. PEŞİNDE OLDUĞUN HEDEFİN SONUÇLARI ALANA KADAR DAVRANIŞLARINI DEĞİŞTİRMEYE HAZIR OL…

37  Hepsinden önemlisi şimdiye kadar yapabildiklerini  Başarma isteğini ve başarılarını… “ Kendini Hafife Alma”

38 Neden ?Neden ? NiçinNiçin N A S I L..N A S I L.. *SORMAKTAN KAÇINMA

39 GÜZEL BİR SÖZ… İnsan her gün bir parça müzik dinlemeli, iyi bir şiir okumalı, güzel bir tablo görmeli ve mümkünse birkaç mantıklı cümle söylemelidir….İnsan her gün bir parça müzik dinlemeli, iyi bir şiir okumalı, güzel bir tablo görmeli ve mümkünse birkaç mantıklı cümle söylemelidir….

40 SENİ GÜÇLÜ YAPAN NELERİN VARSENİ GÜÇLÜ YAPAN NELERİN VAR

41 ZEKAZEKA YETENEKLERYETENEKLER İLGİLERİLGİLER BECERİLERBECERİLER AİLE VE YAKINLARAİLE VE YAKINLAR ARKADAŞLARARKADAŞLAR OKULUN VE ÖĞRETMENLEROKULUN VE ÖĞRETMENLER DİĞER DESTEK ÖĞELERİ..DİĞER DESTEK ÖĞELERİ..

42  HAKETTİĞİNDEN DAHA AZINA RAZI OLMA  YAPABİLECEĞİNDEN DAHA AZIYLA AVUNMA  SAHİP OLDUĞUNU KÜÇÜMSEME..

43 SÖZLEŞME SÖZLEŞME Ben …………………… kendi iradem ve isteğimle: Bir amacım olduğunu (……) Bir amacım olduğunu (……) Üzerime düşeni yapacağımı Üzerime düşeni yapacağımı Varmak istediğim hedefe, kendiVarmak istediğim hedefe, kendi çabamla ilerleyeceğime söz veriyorum… çabamla ilerleyeceğime söz veriyorum… imza imza

44 Motivasyon teknikleri Motivasyon, optimum bir seviyede tutulmalıdır.Motivasyon, optimum bir seviyede tutulmalıdır. Yüksek motivasyon da düşük motivasyon kadar tehlikelidirYüksek motivasyon da düşük motivasyon kadar tehlikelidir

45 Motivasyon teknikleri Hayatta ne yapmak istediğinizi belirleyin. Tutkularınızı, yeteneklerinizi, kapasitenizi tanıyın.Hayatta ne yapmak istediğinizi belirleyin. Tutkularınızı, yeteneklerinizi, kapasitenizi tanıyın. Olumsuz alışkanlıklarınızı yenmeyi öğrenin.Olumsuz alışkanlıklarınızı yenmeyi öğrenin. Her gün kendinize bir hedef (parçası) belirleyin. Uzun ve kısa vadeli planlarınız olsun. Rüyalarınız ve arzularınız olsun.Her gün kendinize bir hedef (parçası) belirleyin. Uzun ve kısa vadeli planlarınız olsun. Rüyalarınız ve arzularınız olsun. Kendinizi adadığınız bir şeyinizolsun. Başka insanların hedeflerinin gerçekleşmesine de yardımcı olun.Kendinizi adadığınız bir şeyinizolsun. Başka insanların hedeflerinin gerçekleşmesine de yardımcı olun. Okul hayatınız hiç olmaz ise %50 verimli olsun.Okul hayatınız hiç olmaz ise %50 verimli olsun.

46 Motivasyon teknikleri Stresi atmayı, sakin düşünme ve hareket etmeyi öğrenin. Stres düşürme teknikleri öğrenin. Düğmeye ne zaman basacağınızı bilin.Stresi atmayı, sakin düşünme ve hareket etmeyi öğrenin. Stres düşürme teknikleri öğrenin. Düğmeye ne zaman basacağınızı bilin. Her günkü hayatınız anlamlı ve neşeli olsun.Her günkü hayatınız anlamlı ve neşeli olsun. İlham kaynaklarınız olsun. Hayal gücünüzü ve rüyalarınızı asla öldürmeyin. En önemli motivasyon güçleri onlardır.İlham kaynaklarınız olsun. Hayal gücünüzü ve rüyalarınızı asla öldürmeyin. En önemli motivasyon güçleri onlardır. Hayatınızda hedef koymayı ve onlara ulaşmayı bilin.Hayatınızda hedef koymayı ve onlara ulaşmayı bilin. Enerji ve güç artırmayı bilin. Olumsuz havadan hemen kurtulmayı öğrenin.Enerji ve güç artırmayı bilin. Olumsuz havadan hemen kurtulmayı öğrenin.

47 MUTLULUĞUN 6 SIRRI! 1-Günlük Eğlencelerinizin Kıymetini Bilin: Eğer gün içerisinde yapılacakların bir listesini çıkarıyorsanız, sizi en çok eğlendirenleri de koymayı ihmal etmeyin.

48 2-Güçlü ve Bağımsız Olun: Hepimizin kötü günleri olur. Bitkin hissettiğimiz ve canımızın hiçbir şey yapmak istemediği günler…Ancak öyle günlerde, sorunun tam üzerine gitmek inanın çok faydalı olacaktır.

49 3-Stres Konusu: Gün içerisinde kısa nefes molaları verin. Evet çok basit; derin nefes alın! 3-4 tekrardan sonra kan akışınızına oksijen katmış olacak, daha sakin ve huzurlu hissedeceksiniz

50 4-Elinizdekileri Kullanın: Hepimizin kendimize göre çeşitli becerileri ve ilgi alanları vardır. Yapabileceklerinizi gözden geçirin, sizin belki de umursamadığınız becerileriniz başkalarının mumla aradıkları olabilir.

51 5-Etrafınızdakilere Saygı Duyun: Ailenizden veya arkadaşlarınızdan birkaçı ile sohbet etmek gerçekten kolay bulabileceğiniz bir aktivite olabilir. Gülmek ve mutluluk arasındaki ilişki bilimseldir. Güldüğünüz zaman, kan basıncınız düşer ve mutluluk hormonu adı verilen endorfin hormonu artar.

52 6-Başarı ve mutluluk için gerekli olan anahtarlardan en önemlisi iletişim kabiliyetinizdir. İletişimin iyileştirici gücüne inanın…

53 İLETİŞİMDE İK 30 SANİYE Tanımadığınız kişilerin bulunduğu bir odaya girdiğiniz ilk 30 saniye içinde sizin cinsiyetinizle başlamak üzere, yaşınız, eğitiminiz, sosyal statünüz, o anki ruh haliniz, hatta işiniz, değerleriniz ve becerileriniz hakkında fikirler oluşmaya başlar zihinlerde. Henüz siz ağzınızı bile açmadan izleyicileriniz sizin bir anlık resminizi çekerler ve bu izlenimlerden yola çıkarak hakkınızda birtakım tahminler yapmaya başlarlar.

54 İMAJINIZ KİMLİĞİNİZDİR Araştırmalar da bu konuda bizi destekliyor. İnsanların "gördüklerine inanmaları", tamamen insan beyninin biyolojik yapısıyla ilgili.Araştırmalar da bu konuda bizi destekliyor. İnsanların "gördüklerine inanmaları", tamamen insan beyninin biyolojik yapısıyla ilgili. California Üniversitesi''nin yapmış olduğu bir araştırma, insanların kararlarında görme duyusunun ağırlığının %85 olduğunu kanıtladı.California Üniversitesi''nin yapmış olduğu bir araştırma, insanların kararlarında görme duyusunun ağırlığının %85 olduğunu kanıtladı. İlk izlenimler sizin başkalarının zihnindeki görüntünüz, yani imajınızdır. O görüntü başka insanların kafasının içinde sizi temsil eder.İlk izlenimler sizin başkalarının zihnindeki görüntünüz, yani imajınızdır. O görüntü başka insanların kafasının içinde sizi temsil eder. İnsanlar yanınızda değilken, sizin hakkınızdaki kararlarını, kafalarının içindeki o "vekiliniz", yani imajınız üzerinden verirler. Bir başka deyişle imajınız sizin kimliğinizdir.İnsanlar yanınızda değilken, sizin hakkınızdaki kararlarını, kafalarının içindeki o "vekiliniz", yani imajınız üzerinden verirler. Bir başka deyişle imajınız sizin kimliğinizdir.

55 10/90 Sırrını keşfedin.. Bir örnek verelim. Ailenizle kahvaltı yapıyorsunuz. Kızınız, kahve fincanına çarpıyor ve bir fincan kahve gömleğinizin üzerine dökülüyor. Biraz önce olan olay üzerinde hiç bir kontrolünüz yok. Sonradan olacaklar ise sizin davranışınıza göre belirlenecek. Lanet ediyorsunuz. Kahveyi üzerinize döktüğü için kaba bir şekilde kızınızı azarlıyorsunuz. Kızınız üzülüyor ve ağlamaya başlıyor. Kızınızı azarladıktan sonra eşinize dönüyor ve kahve fincanını masanın kenarına çok yakın koyduğu için eleştiriyorsunuz. Bunu kısa bir sözlü tartışma takip ediyor. Öfkeyle üst kata çıkıyor ve gömleğinizi değiştiriyorsunuz. Aşağıya indiğinizde kızınızı, ağlamaktan dolayı kahvaltısını bitirememiş ve okul için hazırlanamamış bir halde buluyorsunuz. Kızınız otobüsü kaçırıyor. Esinizin işe gitmek için hemen çıkması gerekiyor. Hemen aceleyle arabanıza koşuyorsunuz ve kızınızı okula bırakmak üzere hareket ediyorsunuz. Geç kaldığınız için, saatte 50 km hız sınırlaması olmasına rağmen saatte 80 km hızla gidiyorsunuz. 15 dakikalık gecikmeden ve hız limitini aştığınız için ödediğiniz 120 YTL trafik cezasından sonra okula ulaşıyorsunuz. Kızınız size "Hoşça kal" demeden binaya koşuyor. Ofise 20 dakika gecikmeyle geliyorsunuz ve evrak çantasını evde unuttuğunuzu anlıyorsunuz. Gününüz korkunç bir şekilde başladı!Ailenizle kahvaltı yapıyorsunuz. Kızınız, kahve fincanına çarpıyor ve bir fincan kahve gömleğinizin üzerine dökülüyor. Biraz önce olan olay üzerinde hiç bir kontrolünüz yok. Sonradan olacaklar ise sizin davranışınıza göre belirlenecek. Lanet ediyorsunuz. Kahveyi üzerinize döktüğü için kaba bir şekilde kızınızı azarlıyorsunuz. Kızınız üzülüyor ve ağlamaya başlıyor. Kızınızı azarladıktan sonra eşinize dönüyor ve kahve fincanını masanın kenarına çok yakın koyduğu için eleştiriyorsunuz. Bunu kısa bir sözlü tartışma takip ediyor. Öfkeyle üst kata çıkıyor ve gömleğinizi değiştiriyorsunuz. Aşağıya indiğinizde kızınızı, ağlamaktan dolayı kahvaltısını bitirememiş ve okul için hazırlanamamış bir halde buluyorsunuz. Kızınız otobüsü kaçırıyor. Esinizin işe gitmek için hemen çıkması gerekiyor. Hemen aceleyle arabanıza koşuyorsunuz ve kızınızı okula bırakmak üzere hareket ediyorsunuz. Geç kaldığınız için, saatte 50 km hız sınırlaması olmasına rağmen saatte 80 km hızla gidiyorsunuz. 15 dakikalık gecikmeden ve hız limitini aştığınız için ödediğiniz 120 YTL trafik cezasından sonra okula ulaşıyorsunuz. Kızınız size "Hoşça kal" demeden binaya koşuyor. Ofise 20 dakika gecikmeyle geliyorsunuz ve evrak çantasını evde unuttuğunuzu anlıyorsunuz. Gününüz korkunç bir şekilde başladı! Devam ettikçe, kötüleşiyor, daha da kötüleşiyor sanıyorsunuz. Eve gitmeyi dört gözle bekliyorsunuz. Eve ulaştığınızda eşiniz ve kızınızla olan ilişkilerinizde araya sıkıştığınızı sanıyorsunuz.Devam ettikçe, kötüleşiyor, daha da kötüleşiyor sanıyorsunuz. Eve gitmeyi dört gözle bekliyorsunuz. Eve ulaştığınızda eşiniz ve kızınızla olan ilişkilerinizde araya sıkıştığınızı sanıyorsunuz. Neden? Sabahleyin nasıl tepki verdiğinize bağlı olarak!Neden? Sabahleyin nasıl tepki verdiğinize bağlı olarak! Neden kötü bir gün geçirdiniz?Neden kötü bir gün geçirdiniz? A) Kahve sebep oldu B) Kızınız sebep oldu C) Polis sebep oldu D) Siz sebep oldunuzA) Kahve sebep oldu B) Kızınız sebep oldu C) Polis sebep oldu D) Siz sebep oldunuz Cevap "D" şıkkı. Cevap "D" şıkkı. Kahvenin dökülmesinde sizin bir kontrolünüz yoktu. Sizin gününüzün kötü geçmesine o 5 saniye içindeki davranışlarınız sebep oldu. Kahvenin dökülmesinde sizin bir kontrolünüz yoktu. Sizin gününüzün kötü geçmesine o 5 saniye içindeki davranışlarınız sebep oldu.

56 Olabilecek ve olması gereken ise şöyleydi. Üzerinize kahve sıçradı. Kızınız ağlamak üzere. Siz nazikçe "Tamam tatlım, bir dahaki sefere biraz daha dikkatli olman gerek" diyorsunuz. Havluyu kaptığınız gibi üst kata çıkıyorsunuz. Gömleğinizi değiştirip, evrak çantasını aldıktan sonra aşağıya iniyorsunuz ve aynı anda pencereden kızınızın otobüse bindiğini görüyorsunuz. Kızınız geri dönüp el sallıyor. Siz ve eşiniz işe gitmek için birlikte çıkmadan önce öpüşüyorsunuz. 5 dakika önce işe geliyorsunuz ve çalışma arkadaşlarınıza neşeli bir şekilde selam veriyorsunuz. Patronunuz ne kadar güzel bir günde olduğunuz hakkında konuşuyor.Üzerinize kahve sıçradı. Kızınız ağlamak üzere. Siz nazikçe "Tamam tatlım, bir dahaki sefere biraz daha dikkatli olman gerek" diyorsunuz. Havluyu kaptığınız gibi üst kata çıkıyorsunuz. Gömleğinizi değiştirip, evrak çantasını aldıktan sonra aşağıya iniyorsunuz ve aynı anda pencereden kızınızın otobüse bindiğini görüyorsunuz. Kızınız geri dönüp el sallıyor. Siz ve eşiniz işe gitmek için birlikte çıkmadan önce öpüşüyorsunuz. 5 dakika önce işe geliyorsunuz ve çalışma arkadaşlarınıza neşeli bir şekilde selam veriyorsunuz. Patronunuz ne kadar güzel bir günde olduğunuz hakkında konuşuyor. Farka bakın!Farka bakın! İki farklı senaryo.İki farklı senaryo. İkisi de aynı başladı.İkisi de aynı başladı. İkisi de farklı bitti.İkisi de farklı bitti. Neden? Neden? 90/10 sırrı inanılmazdır! 90/10 sırrı inanılmazdır! Çok azımız bunun farkındadır.Çok azımız bunun farkındadır. Sonuç? Sonuç? Pek çok insan gereksiz yere stresten, dertlerden, problemlerden ve baş ağrısından acı çekmektedir. Pek çok insan gereksiz yere stresten, dertlerden, problemlerden ve baş ağrısından acı çekmektedir.

57 Hayatin %10'u, sizin başınıza gelenlerden oluşur.Hayatin %10'u, sizin başınıza gelenlerden oluşur. Hayatın diğer %90'ına ise sizin bu başınıza gelenlere nasıl davrandığınızla karar verilir. İnsanlar anlamsız şeyler söyler ve yaparlar. İnsanlar hasta olurlar. Arabalar bozulurlar. Uçaklar geç kalır ve bütün planlarımızı alt üst ederler. Trafikte bir sürücü canımızı sıkabilir v.s. Bu %10'luk kısım tamamen bizim kontrolümüz dışında gerçekleşir. Diğer %90'lık kısım farklıdır. Diğer 90'lik kısmı siz belirlersiniz.Hayatın diğer %90'ına ise sizin bu başınıza gelenlere nasıl davrandığınızla karar verilir. İnsanlar anlamsız şeyler söyler ve yaparlar. İnsanlar hasta olurlar. Arabalar bozulurlar. Uçaklar geç kalır ve bütün planlarımızı alt üst ederler. Trafikte bir sürücü canımızı sıkabilir v.s. Bu %10'luk kısım tamamen bizim kontrolümüz dışında gerçekleşir. Diğer %90'lık kısım farklıdır. Diğer 90'lik kısmı siz belirlersiniz. Nasıl? Olaylara yaklaşımınızla!Nasıl? Olaylara yaklaşımınızla! Nasıl tepki verdiğinize bağlı olarak. Nasıl tepki verdiğinize bağlı olarak. Gerçekten olanların %10'unda hiç bir kontrolünüz yok. Gerçekten olanların %10'unda hiç bir kontrolünüz yok. Diğer %90'ı ise sizin tepkinizle belirlenir. Diğer %90'ı ise sizin tepkinizle belirlenir.

58 KAZANMAKSA ESAS KAZANÇ BUDUR Bir kaç yıl önce, Seattle Özel Olimpiyatlarında, tümü fiziksel ve zihinsel özürlü olan dokuz yarışmacı, 100 metre koşusu için başlama çizgisinde toplandılar. Başlama işareti verilince, hepsi birlikte başladılar, bir hamlede başlamadılar belki ama yarışı bitirmek ve kazanmak için istekliydiler. Yarışa başlar başlamaz içlerinden genç bir delikanlı tökezleyip yere düştü ve ağlamaya başladı. Diğer sekiz kişi oğlanın ağlamasını duydular. Yavaşladılar ve geriye baktılar. Sonra hepsi yönlerini değiştirdiler ve geriye döndüler. Oğlanın yanına geldiler. İçlerinden Down Sendrom’lu bir kız eğilip oğlanı öptü ve “Bu onun daha iyi olmasını sağlar” dedi. Sonra dokuzu birden kol kola girdiler ve bitiş çizgisine doğru hep birlikte yürüdüler.Bir kaç yıl önce, Seattle Özel Olimpiyatlarında, tümü fiziksel ve zihinsel özürlü olan dokuz yarışmacı, 100 metre koşusu için başlama çizgisinde toplandılar. Başlama işareti verilince, hepsi birlikte başladılar, bir hamlede başlamadılar belki ama yarışı bitirmek ve kazanmak için istekliydiler. Yarışa başlar başlamaz içlerinden genç bir delikanlı tökezleyip yere düştü ve ağlamaya başladı. Diğer sekiz kişi oğlanın ağlamasını duydular. Yavaşladılar ve geriye baktılar. Sonra hepsi yönlerini değiştirdiler ve geriye döndüler. Oğlanın yanına geldiler. İçlerinden Down Sendrom’lu bir kız eğilip oğlanı öptü ve “Bu onun daha iyi olmasını sağlar” dedi. Sonra dokuzu birden kol kola girdiler ve bitiş çizgisine doğru hep birlikte yürüdüler. Stadyumdaki herkes ayağa kalkıp dakikalarca onları alkışladı.Orada bulunan insanlar hala bu öyküyü anlatıyorlar. Neden?Stadyumdaki herkes ayağa kalkıp dakikalarca onları alkışladı.Orada bulunan insanlar hala bu öyküyü anlatıyorlar. Neden? Çünkü;Bu hayatta önemli olan şey, kendimiz için kazanmaktan çok daha ötede olan bir şeydir. Bu hayatta önemli olan, yavaşlamak ve rotanızı değiştirmek anlamına gelse bile diğerlerinin de kazanması için yardım etmektir.Çünkü;Bu hayatta önemli olan şey, kendimiz için kazanmaktan çok daha ötede olan bir şeydir. Bu hayatta önemli olan, yavaşlamak ve rotanızı değiştirmek anlamına gelse bile diğerlerinin de kazanması için yardım etmektir.

59 İNANÇ BAŞARININ NERESİNDE… İnanç sonuç getirir.İnanç sonuç getirir. İnanç, en zor koşullarda bile etkilidir.İnanç, en zor koşullarda bile etkilidir. Her güçlüğü yenmenin anahtarı inanmaktır.Kendinize inanın. Geleceğe inanın.Yapabileceğinize inanın.Her güçlüğü yenmenin anahtarı inanmaktır.Kendinize inanın. Geleceğe inanın.Yapabileceğinize inanın. İnsanlara inanın.İnsanlara inanın. İnanın ve inanmaya devam edin.İnanın ve inanmaya devam edin.

60

61 DÖRT ŞEYDEN ASLA VAZGEÇMEYİN… KENDİNİZE İNANMAKTANKENDİNİZE İNANMAKTAN ÜMİT ETMEKTENÜMİT ETMEKTEN BAŞARMAKTANBAŞARMAKTAN GÜLÜMSEMEKTENGÜLÜMSEMEKTEN

62 Son söz… Da ğ ın tepesinde bir cam olmazsan Vadide bir çalı ol Fakat oradaki en iyi küçük çalı sen olmalısın Çalı olamazsan bir ot parçası ol Bir yola ne ş e ver Bir misk çiçe ğ i olamazsan bir saz ol Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın Hepimiz kaptan olamayız, tayfa olmaya mecburuz Yapılacak büyük i ş ler, küçük i ş ler var Yapaca ğ ınız i ş size en yakın olan i ş tir. Cadde olamazsan patika ol Kazanmak ya da kaybetmek ölçü de ğ ildir. Sen her neysen onun en iyisi ol.

63


"Hareketlerimizin kaynagi Motivasyon(güdü). Motivasyon, “Kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için kendi arzu ve istekleri ile davranmalarıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları