Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISPARTA KIRSAL KALKINMA PLANI 2014 – 2019 Tematik Çalışma Grupları Toplantısı Isparta Valiliği 04 Aralık 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISPARTA KIRSAL KALKINMA PLANI 2014 – 2019 Tematik Çalışma Grupları Toplantısı Isparta Valiliği 04 Aralık 2013."— Sunum transkripti:

1 ISPARTA KIRSAL KALKINMA PLANI 2014 – Tematik Çalışma Grupları Toplantısı Isparta Valiliği 04 Aralık 2013

2 Saygıdeğer Katılımcılar
Bugünkü Tematik Çalışma Grupları Toplantısı Bölümde Planlanmıştır 1. Bölüm: Tanıtım ve Planlama Tanıtım Sunumu ve Moderatör hocalarımızın çalışmaya start verme planları 2.Bölüm: Grup Temsilcilerinin Genel Eğitimi SDÜ Öğretim üyesi Doç.Dr. F. Handan GİRAY tarafından kırsal kalkınma planı hazırlama usul ve esasları ile ilgili tematik çalışma gruplarına yönelik teknik eğitim

3 Amaç Isparta Kırsal Kalkınma Planı Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejileri Doğrultusunda İlimizin Kırsal Kalkınmadaki Öncelikli Tedbirlerini ve Faaliyetlerini Ortaya Koyacaktır

4 KKP’nın Çerçevesinin Belirlenmesi
Kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının kentsel alanlarla uyumlu olarak yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasının sağlanması.

5 Temel Dayanak Ulusal Kalkınma Planı Stratejileri
1-Ekonominin geliştirilmesi ve İş İmkanlarının artırılması 2-İnsan Kaynaklarının Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma kapasitesinin Geliştirilmesi 3-Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Yaşam Kalitesinin Artırılması 4-Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi

6 Planın Yapısal Uyum Gerekleri
Sektörel Politikalarına Uyum Tarım Politikalarına Uyum Bölgesel Gelişme Politikalarına Uyum Uygulama Programlarına Uyum

7 Çalışma Usul ve Esasları
Koordinasyon Grubunun Oluşturulması ( Başkan ve üyeler) Çekirdek Grubunun Oluşturulması ( Çalışma Grup Yönetimleri) 4 Ana Tematik Çalışma Gruplarının Oluşturulması (İlgili Kurum ve Kuruluşların uzman temsilcileri) Isparta Valiliği / Kasım2013

8 Mali Kaynakları Yıllık yatırım programı
Ulusal kaynaklar Yıllık merkezi yönetim bütçe kanunu Yıllık yatırım programı İl özel idaresi yatırım ve çalışma programı Kalkınma ajansları çalışma programı Dış kaynaklar IPA fonları BM kuruluşları/programları tarafından kullandırılan hibe fonları İkili teknik işbirliği çerçevesinde ülkemize kullandırılan hibe fonlar

9 İşbirliği Isparta Kırsal Kalkınma Planı Kırsal kalkınma İle İlişkili Kamu ve Kamu Dışı Paydaşların İşbirliğiyle Hazırlanacaktır.

10 Isparta Kırsal Kalkınma Planı Çerçevesi
5 Ana Bölümden Oluşacaktır 1- Genel Çerçeve (Dayanak, Amaç, Kapsam, Yöntem, Uyum v.s.) 2- Mevcut Durum(Yerleşim, Nüfus, Göç, Yoksulluk, İstihdam, Ekonomi, destekler, v.s) 3- Tedbir ve Faaliyetler (Ulusal 4 ana strateji doğrultusunda) 4- Mali Çerçeve (Ulusal ve Uluslar arası Finans) 5-Uygulama –Koordinasyon- İzleme ve değerlendirme (Araçlar, Hedef Kitle, İzleme Komitesi ve Raporları v.s)

11 Kırsal Kalkınma Planı Çalışma Hazırlığı Grupları
1- Koordinasyon Grubu(Aşağıda Belirtilen grupların üst düzey yetkililerinden oluşacaktır) Isparta Valiliği SDÜ BAKA Ticaret ve Sanayi Odası İl Özel İdaresi Temel Görevi Katılımcı Paydaşlar Arasında Koordinasyon, İzleme ve Yönlendirmedir

12 Kırsal Kalkınma Planı Çalışma Hazırlığı Grupları
2- Tematik Çalışma Grupları (Aşağıda Belirtilen Kırsal Kalkınma İle İlişkili paydaşlarca görevlendirilen uzman temsilcilerinden oluşacaktır) Kamu Kurum ve Kuruluşları SDÜ Sivil Toplum Örgütleri Özel Sektör Meslek Kuruluşları Yerel Üretici Örgütleri Temel Görevi Temsilcilerin kendi kurum ve kuruluşu ile ilgili bilgi ve belgeleri sunmasıyla grup raporlarının hazırlanıp çekirdek gruba sunulmasıdır. Taslak Planın Hazırlanma Süreci 2014 yılının ilk 3 ayı içinde gerçekleşecektir.

13 Kırsal Kalkınma Planı Çalışma Hazırlığı Grupları
3- Çekirdek Grubu(Aşağıda Belirtilen görevlilerden oluşacaktır) Tematik Çalışma Grupları Koordinatör ve Moderatörleri Tematik Çalışma Grupları Raportörleri Temel Görevi Tematik Çalışma Gruplarından Gelen Raporların Birleştirilerek Plan Taslağının Hazırlanmasıdır. Taslak Planın Hazırlanma Süreci 2014 yılının ilk 4 ayı içinde gerçekleşecektir.

14 Tematik Çalışma Gruplarının Çalışma Raporları Örnek Formatı 1-Tedbir Formatı
Stratejik Amaç-1 Öncelik 1-1 Tedbir 1-Mevcut Durum 2-Stratejik Önemi 3-Ulusal Ölçekteki Plan ve Program Hükümleri ile ilişkisi 4-Sorumlu Kuruluşlar 5-Uygulama için uygun araç/işlem 6-Mali Kaynak 7-İlişkili mevzuat hükümleri 8-Tedbir faaliyetleri 9-Faaliyetler

15 Tematik Çalışma Gruplarının Çalışma Raporları Örnek Formatı 2-Faaliyet Formatı
1-Yeri 2-Hedef Kitle 3-Süresi 4-Gerekçesi 5-Alt Faaliyeteler 6-Sonuçlar 7-Uygulayıcı/Sorumlu Kuruluş 8-İşbirliği yapılacak kurumlar 9-Bu faaliyetin hayata geçirilmesini kısıtlayan unsurlar 10-İzleme göstergeleri

16 Tematik Çalışma Grupları Çalışma Konuları Kapsamı
1-Ekonominin Geliştirilmesi ve İş İmkanlarının Artırılması Tarım ve Gıda Sektörleri Rekabet yapısı Üretici örgütleri kurumsal kapasiteleri Pazarlama altyapısı Tarımsal eğitim ve yayım Sulama altyapısı Toprak ve su kaynakları Arazi toplulaştırma Hazine arazileri İhtisas organize sanayi bölgeleri Ürün işleme,paketleme, depolama Tarımsal yatırım desteklemeleri İşletme modernizasyonu Gıda güvenliği Tarımsal sanayi altyapısı Kırsal Turizm, eko turizm , agro turizm Konaklama altyapısı Turizm bilgi sistemleri Hayvancılık, arıcılık v.s Yöresel zanaat ve el sanatları Ürün markalaşmaları Tanıtım, organizasyon, fuar, İmalat sanayii V.s.

17 1-Ekonominin Geliştirilmesi ve İş İmkanlarının Artırılması
Öncelik 1. Tarım ve Gıda Sektörlerinin Rekabetçi Bir Yapıya Kavuşturulması Üreticilerin Örgütlenme ve Bilgi Düzeyinin Artırılması Sulama Altyapısının Geliştirilmesi Tarım Arazilerinin Etkin Kullanımının Sağlanması Tarımsal Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Gıda Güvenliği Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Öncelik 2. Kırsal Ekonominin Çeşitlendirilmesi Kırsal Turizmin Geliştirilmesi Tarımsal Ekonomik Faaliyetlerin Geliştirilmesi Tarım Dışı Gelir Getirici Faaliyetlerin Geliştirilmesi Isparta Valiliği / Kasım 2013

18 1-Ekonominin Geliştirilmesi ve İş İmkanlarının Artırılması
Isparta Valiliği / Kasım 2013

19 1-Ekonominin geliştirilmesi ve iş imkanlarının artırılması tematik çalışma grubuna katkı sağlayacak paydaş temsilcileri Grup çalışması koordinatör moderatörü; SDÜ öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tufan BAL önderliğinde Paydaşlar; İlan edilen listedeki paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri Grup çalışması raportörü; moderatör tarafından belirlenecektir Grup çalışma yeri; Öğretmenevi Toplantı Salonu Grup çalışma iş takvimi; 13/12/2013 saat: 14:00

20 2-İnsan Kaynaklarının Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma kapasitesinin Geliştirilmesi Tematik Çalışma Grubu Çalışma Konuları Kapsamı Örgün ve Yaygın Eğitim Koruyucu sağlık hizmetleri Aile eğitimleri Meslek edindirme kursları Çiftçi eğitimleri İş sağlığı ve güvenliği Yoksullukla mücadele İstihdam Mevsimlik tarım işçiliği Sosyal yardımlar Sosyal rehabilitasyon Gelir getirici proje destekleri Çocuk işçiliği ile mücadele Yerel kalkınma kapasitesi Birliklerin kurumsal kapasiteleri Kamu hizmetlerinin sağlıklı sunumu v.s.

21 2) İnsan kaynaklarının, örgütlenme düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi
Öncelik 1.1 Eğitim ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi Örgün Eğitim Hizmetlerine Yönelik Eğitim Stratejisinin Hazırlanması, Yaygın Eğitim Faaliyetlerinin Geliştirilmesi, Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Öncelik 1.2 Yoksullukla mücadele ve dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğinin artırılması Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerine Yönelik Hizmetlerin Etkinleştirilmesi, Sosyal Hizmet ve Yardımların Etkinleştirilmesi, Dezavantajlı Grupların İstihdam Koşullarının İyileştirilmesi ve İstihdamlarının Sağlanması Öncelik 1.3 Yerel kalkınma kapasitesinin güçlendirilmesi Kamunun Hizmet Sunum Kapasitesinin Geliştirilmesi

22 2-İnsan Kaynaklarının Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma kapasitesinin Geliştirilmesi Tematik Çalışma Grubu Çalışma Konuları Kapsamı Isparta Valiliği / Kasım 2013

23 2-İnsan Kaynaklarının Örgütlenme Düzeyinin ve Yerel Kalkınma kapasitesinin Geliştirilmesi Tematik Çalışma Grubuna Katkı Sağlayacak Paydaş Temsilcileri Grup çalışması moderatörü; SDÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Orhan ADIGÜZEL Koordinatör: Bekir İLBAN Paydaşlar; İl Milli Eğt. Müd., İl Sağlık Müd., Halk Eğt. Müd., Aile ve Sosyal Politikalar İl Müd., İl GTH Müd., SGK, İŞKUR, SYDV, BAKA, Birlik ve Koop.’lar, Kaymakamlıklar ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar. Grup çalışması raportörü; moderatör tarafından belirlenecektir Grup çalışma yeri; SDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Toplantı Salonu Grup çalışma iş takvimi; 11/12/2013 saat: 14:00

24 3-Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Tematik Çalışma Grubuna Katkı Sağlayacak Paydaş Temsilcileri Grup çalışması moderatörü; SDÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet SALTAN Koordinatör: Hasan KARATAŞ Raportörler; Osman AĞRALI(BAKA)-Recep Ş. ÖZGÜ(İl Afet Acil) Paydaşlar; İl GTH Müd.,Çevre ve Şehircilik İl Müd., Karayolları, İl Özel İdaresi,Orman Bölge Müd., DSİ, Belediyeler, İl Sağlık Müd., Kadastro Müd., Geçlik Hizm. Spor İl Müd., İl halk Sağlığı Müd., Elektrik, Telekom ve ilgili kurum ve kuruluşlar. Grup çalışma yeri; Öğretmenevi Toplantı Salonu Grup çalışma iş takvimi; 24/12/2013 saat: 14:00

25 Sosyal altyapı donatıları(atıl binalar v.s) Spor altyapısı
3-Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Tematik Çalışma Grubu Çalışma Konuları Kapsamı Kırsal altyapı Yol altyapısı Meydan düzenleme Peyzaj Toplu ulaşım-trafik İçme suyu Arıtma tesisleri Atık yönetimi Elektrik İnternet erişimi Yenilenebilir enerji (Güneş, rüzgar, hidro, v.s) Biyo yakıt Sosyal altyapı donatıları(atıl binalar v.s) Spor altyapısı Yerleşim planları Sağlıklı güvenli yapılaşma Afet önlemleri Yerleşik alan planlamaları Atık Yönetimi Haberleşme v.s

26 Öncelik 1.1 Kırsal altyapının geliştirilmesi
3-Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Tematik Çalışma Grubu Çalışma Konuları Kapsamı 3) Kırsal alan fiziki altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması Öncelik 1.1 Kırsal altyapının geliştirilmesi Öncelik 1.2 Kırsal yerleşimlerin geliştirilmesi ve korunması

27 3-Kırsal Alan Fiziki Altyapı Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Tematik Çalışma Grubu Çalışma Konuları Kapsamı

28 4-Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi Tematik Çalışma Grubuna Katkı Sağlayacak Paydaş Temsilcileri Grup çalışması moderatörü; SDÜ öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim DİLER Koordinatör: Mehmet TUNÇ Paydaşlar; SDÜ(Çevre, Orman, Ziraat)İl GTH Müd., Orman Bölge Müd., DSİ, Çevreve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Parklar, İl Özel İdaresi, İl Kültür Turizm Müd., Su ürünleri Birlik ve Koop., İlgili diğer kurum ve kuruluşlar. Grup çalışması raportörü; moderatör tarafından belirlenecektir Grup çalışma yeri; SDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu Grup çalışma iş takvimi; 24/12/2013 saat: 14:00

29 4-Kırsal Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi Tematik Çalışma Grubu Çalışma Konuları Kapsamı
Orman kaynakları Orman köylülerine destekler Orman ağaçlandırma ve rehabilitasyonu Orman yangınları Yaban hayatı, milli parklar Dağ yönetimi Korunan alanlarda eko-turizm Arazi ıslahı Orman-köylü ilişkileri Doğal kaynakların sürdürülebilirliği v.s Çevre unsurları Toprak ve Su kaynakları Çayır-mera Erozyon Çevre kirliliği Hayvansal atıklar İyi tarım-organik tarım Tarımsal kirlilik Çevreci su ürünleri yetiştiriciliği Tohum-fidan üretimleri Havza yönetimleri

30 KKP Faaliyetlerinin ; uygulama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme yapısının oluşturulması
Uygulama ve Koordinasyon Plan dahilinde sorumlu kurumların faaliyetleri yürütmesi İzleme Değerlendirme İzleme Komitesi İzleme Bilgi Sistemi, Yıllık İzleme Raporu, Dönem sonu değerlendirme raporu,

31 Ispartamızın Kırsal Kalkınma Planına Katılım ve Katkılarınız İçin TEŞEKKÜRLER


"ISPARTA KIRSAL KALKINMA PLANI 2014 – 2019 Tematik Çalışma Grupları Toplantısı Isparta Valiliği 04 Aralık 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları