Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kardiyopulmoner Resüstasyon (CPR)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kardiyopulmoner Resüstasyon (CPR)"— Sunum transkripti:

1 Kardiyopulmoner Resüstasyon (CPR)

2

3 2011Erişkin temel yaşam desteği algoritması sağlık personeli olmayanlar için

4 Müdahale olmazsa ölümle sonuçlanabilir.
KARDİAK ARREST NEDİR ? Kalbin pompa fonksiyonunun aniden durması Müdahale olmazsa ölümle sonuçlanabilir.

5 KPR’ de yaşam zinciri Erken tanı- Erken resüsitasyon sonrası bakım
yardım çağır Erken resüsitasyon sonrası bakım Erken KPR Erken defibrilasyon (VF/Nabızsız VT)

6 Yaşam Kurtarma Zinciri
Erken Yardım Erken CPR Erken ALS (İleri Yaşam Desteği) Erken Defibrilasyon Adult – VF or Pulseless VT

7 KPR’ de yaşam zinciri Erken KPR KPR sonrası bakım AMAÇ:
defibrilasyon KPR sonrası bakım AMAÇ: Normal serebral fonksiyon Stabil kardiyak ritim Normal hemodinami Hastane dışı arrestlerde 112 arandıktan en fazla 5 dakika sonra yapılmalı Beyni ve kalbi korur Yaşam şansı x 2

8 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ İLERİ YAŞAM DESTEĞİ A: Airway D: Drugs
B: Breathing C: Circulation İLERİ YAŞAM DESTEĞİ D: Drugs E: EKG F: Defibrilasyon SEKONDER SURVEY ( İkinci A,B,C,D ) A: Airway B: Breathing C: Circulation D: Diferential Diagnosis PRİMER SURVEY ( Birinci A,B,C,D ) A: Airway B: Breathing C: Circulation D: Defibrilasyon

9 CPR NEDİR ? Kardiyopulmoner arrest spontan dolaşım ve solunumun durmasıdır. Kardiyopulmoner resüsitasyon spontan kalp atımı, spontan solunum ve beyin fonksiyonlarının tekrar kazandırılma çabasıdır. Normal kardiyak fonksiyonlar geri dönünceye kadar vital organ fonksiyonlarının desteklenmesine yönelik semptomatik tedavidir…

10 Temel yaşam desteği (TYD) BASIC LIFE SUPPORT(BLS)

11 TARİHÇE 3500 yıl önce Eski Mısırda inversiyon (ters çevirme) metodu kullanılmıştır. Uygulanan bu yöntem ile eğer hasta yabancı cisim aspire etmiş ise yutulan materyal çıkarılarak hasta geri döndürülmüş oluyor. M.Ö. Musevi Peygamberi İlyas’ın ölmüş çocuğunun ağzı üzerine kendi ağzını koyarak çocuğu yşama döndürdüğünü eski ahitten öğreniyoruz. M.S. 1500lü yıllarda canlandırılmak istenen hstanın ağzına sıcak hava bir düzenek ile üflenirdi,bu yöntem 300yıl kadar kullanılmıştır.

12

13 1700lü yıllarda Eski Mısırda kullanılan inversiyon metodu ile hastalar ayaklarından asılıp yaşama döndürülmeye çalışılmıştır. Bağırma,tokat atma,hastanın rektumundan tütün dumanı verilmesi ve kırbaçlama yöntemleri de kullanılmıştır. 1773 yılında “VARİL METODU” denilen bir yöntem kullanılmıştır. Etkin bir yöntem kabul edilebilir. 1803 “RUS METODU” ile buz veya kar altına konulan hastanın,metobolizması yavşlatılmaya çalışılmıştır. Bu yöntemle yaşamsal organlarda ölümle oluşabilecek hasarlar önlenerek ölüm geciktirilmiştir. Jhon Aldini galvanik stümülasyon ile hastaları yaşama döndürmeye çalışmıştır. Bu yöntemi günümüz koşulları ile karşılaştıracak olursak : Kalbin galvanik akımla uyarılması bir çeşit defibrilatördür ve oldukça etkili bir yöntem sayılabilir.

14 1812 yılında suda boğulma vakaları at üzerine yüklenip,at koşturularak hasta yaşama döndürülmeye çalışılmıştır. (Aspire ettiği su akciğerlerden dışarı çıkarılmakta ve atın koşturulması sırasında bir çeşit kardiyak masaj uygulanmaktadır) 1838 Jhon Dalziel tarafından ilk solunum tankı 1880 otomatik solınum cihazları üretildi . 1856 yılında Marshal Hall hastaların başka ortama taşınırken kaybedildiklerini belirterek buna karşı çıkmış ve hastalara bulundukları ortamda müdehaleyi önermiştir. Ayrıca hastaya körükle hava verildikten sonra midesi üzerine dk da 16kez bası uygulanarak solunuma yardımcı olmayı amaçlamıştır. Bu yöntemle ekspirasyon sağlanmış oluyor.

15 1892 Fransız otörler hastanın dilinin çekilerek yaşama döndürülmesini tavsiye eden yazılar yazmışlardır. Yine kullanılan bazı yöntemler : vicudun ovulması,rektuma körük ile hava verilmesi,amonyak koklatma ya da hastnın bogazını kuş tüyü ile uyarmak 1950 yılında II. Dünya Savaşında Amerikan askerleri ağızdan ağıza solunumu uyguladılar. Amerikan Kızılhaçı halkını bu konuda eğitmek için organizasyomlar yaptı. Devamında Ulusal Bilimler Akademisi ve Ulusal Araştırma Konseyi suni solunum konulu konferanslar verdi. Kapalı kalp masajı 1878 yılında Boebm tarafından kediler üzerinde denenmiştir. Kardiyak arrestte 1960 öncesi açık kalp masajı uygulanırdı. Kapalı kalp masajı ilk kez 1960 yılında tanımlanmıştır.

16 1966 yılında ABD de CPR ın belli standarda kavuşturulması için NAS,NRC araştırmalar yapmış ve CPR ın ABCD sini oluşturmuştur. A: airway opened (hava yolunun açık tutulması) B: breath restored ( solunumun sağlanması ) C: circulation restored ( dolaşımın sağlanması ) D: deffinitive therapy (nibai tedavi ) 2011 yılında bu yöntem C,A,B olarak değiştirilmiştir. Türkiye’de ise 1999 yılında CPR konusunda standart uygulama birliğini sağlamıştır.

17 KARDİAK ARREST NEDENLERİ ?
Akut koroner sendrom Son dönem pulmoner hastalıklar İleri SSS hastalıkları Sepsis Maligniteler Elektrolit bozuklukları İlaç toksisitesi

18 İskemik kalp hastalıkları %50 kardiak arresttir
Erişkin Kardiak arrestlerinin en sık nedeni İskemik kalp hastalıkları İskemik Kalp Hastalığında ilk bulgu %50 kardiak arresttir En sık rastlanan ritm Ventriküler Fibrilasyondur Ventriküler fibrilasyonun tek tedavisi DEFİBRİLASYON

19 Kardiyak Arrest Ritimleri
- Asistol - Ventriküler Fibrilasyon - Ventriküler Taşikardi - Elektromekanik Dissosiyasyon

20 ZAMANIN ÖNEMİ !!! Kardiyak Arrest 10-15 sn bilinç kaybı
45 sn sonra dilate pupil Önce kardiyak arrest olmuş ise 1-3 dk içinde solunum durması 0-4 dk Geri dönüşümsüz beyin hasarı yoktur 4-6 dk Beyin hasarı görülebilir 6-10 dk Beyin hasarı olasılığı yüksek 10 dk sonra Geri dönüşsüz beyin hasarı

21 Zaman neden önemli-Defibrilasyon
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 MIN 2 3 4 5 6 7 8 9 Yaşama Oranı Başarı şansı dakikada % 7-10 azalır

22 Kardiyak Arrest Nedenleri
Kardiyak patolojiler: Dünyada ölümlerin başlıca nedeni: iskemik kalp hastalıkları Koroner arter hastalığına bağlı ölümlerin %60’ı ani kardiyak arrest Kalp krizi geçiren insanların 1/3’ü hastaneye ulaşamadan ölüyor (VF, nabızsız VT) Akut pulmoner emboli, Hipoksi veya hiperkapni, Hipovolemi, Hava embolisi, Pnömotoraks, Boğulmalar, Hipo/hipertermi, Kan elektrolitlerinde değişiklik, metabolik bozukluklar, İlaç ve zehirler, Anestezikler. Terminal dönem hastalıklar,

23 Ventriküler Fibrilasyon Nedenleri
Akut Koroner Sendrom Hipertansif kalp hastalığı Kapak hastalığı İlaçlar (antiaritmikler, TSAD, digoxin) Kalıtsal kalp hastalıkları Asidoz Elektrolit bozuklukları Hipotermi Elektrik çarpması

24 Kardiyak Arrestte Tanı
1- Bilinç kapalı 2- Nabız hiçbir yerde alınamaz 3- Kalp sesleri duyulmaz, arteriyel kanama durur 4- EKG de asistoli, VT, VF, elektromekanik dissosiyasyon 5- Pupiller; dolaşımın durmasından sn sonra dilate olur 6- Solunum 1-3 dk içinde durur 7- Siyanoz veya solukluk görülür 8- Biyokimyasal değişiklikler olur

25 DOLAŞIM DURMASININ BELİRTİLERİ Bilinç kaybı, Apne veya agonal solunum, Ölüme benzer görünüm (Siyanoz veya solukluk), Büyük arterlerde nabız yokluğu (karotis veya femoral), Pupilla dilatasyonu (midriyazis), Hastada açık yara varsa kanamanın durması, olmaması Dolaşımın varlığının belirtileri Bilincin açık olması Solunumun olması (hırıltılı solunum, iç çekme dışında) Öksürük, yutkunma olması Spontan hareketin olması

26 2005 Yaklaşık 100/dk bası hızı 4-5 cm
2010 Yüksek kalitede CPR ; En azından 100/dk bası hızı Yetişkinlerde en azından 5cm, çocuklarda 5cm ve infantlarda 4cm bası derinliği olması gerekiyor Yeterli hızda ve derinlikte göğüs basısı Her bası sonrası göğsün tam olarak geri dönmesine izin verilmesi En az kesinti ile göğüs basısı uygulanması Aşırı ventilasyonu engellemek

27 2005 (Eski): Yetişkin CPR sıralaması Hava yolu açılması (A); Solunum kontrolü (B); 2 kurtarıcı soluk verilmesiyle başlar ve 30 göğüs basısı (C) ve 2 soluk ile devam Nedeni ise Göğüs basıları kalp ve beyin için hayatı kan akımını sağlar. Göğüs basılarında gecikme sağ kalımı azaltmıştır. Sadece-Eller ile CPR, bası ve kurtarıcı soluklar ile yapılan CPR arasında sağ kalım oranları benzerdir.

28 2010 (Yeni): Göğüs bası derinliği en az 5cm olmalıdır.
Nedeni ; Bası, öncelikle göğüs içi basıncı artırarak ve kalbi doğrudan sıkıştırarak kan akımını sağlar. Bası, kritik kan akımı oluşturarak, kalp ve beyine oksijen ve enerji sunar. Ayrıca en az 5cm basıların, 4cm basılardan daha etkili olduğu ispatlanmıştır.

29 Solunum Kontrolü 2010 ( Yeni): Solunum kontrolünde “bak,dinle,hisset” kaldırıldı. 30 göğüs basısından sonra tek kurtarıcı hastanın hava yolunu açar ve 2 soluk verir. 2005 (Eski): Hava yolu açıldıktan sonra “bak,dinle,hisset” kullanırdı. Sağlık çalışanı nabız kontrolü için 10 sn’ den fazla zaman harcamamalıdır. 10 sn içinde nabız hissedilemezse, CPR’a başlanmalı

30 “Solunum için bak,dinle,hisset” algoritmadan çıkartılmıştır.
Yüksek kalitede CPR vurgulanmıştır. A-B-C yerine C-A-B ve 2 solunum yerine 30 bası ile CPR’a başlanması önerilmektedir. Bası hızı en az 100/dk olmuştur. Yetişkinler için bası derinliği, en az 5cm olmuştur.

31 CPR KİMLERE UYGULANMAZ ???
Kendi başına nefes alabilen bir yaralıya yapılmaz. Soğukta kalmış(ileri hipotermi) bir yaralıya yapılmaz. Kalbinden yara almışsa Kafatasında ciddi yaralanma varsa (kopmuşsa)

32 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

33 Erişkinde Temel Yaşam Desteği Planı
Kendinizin ve kazazedenin güvenliğini sağlayın Yanıt var mı? Yardım çağırın Hava yolunu açın Normal solumuyor 112’yi arayın 30 göğüs kompresyonu 2 solunum: 30 göğüs kompresyonu

34

35 Temel Yaşam Desteği İYİ MİSİN?

36 Sars ve seslen

37 HEDEF 1 Solunum ve kalp durmasının tanımını söyleyebilme,
Temel yaşam desteğinin tanımını söyleyebilme, Hayat kurtarma zincirini söyleyebilme, İlk yardımın ABC’sini açıklayabilme, Hava yolunu açmak için uygun baş- çene pozisyonu verebilme,

38 HEDEF 2 Yetişkinde, çocukta ve bebekte yapay solunum kurallarını söyleyebilme, Yapay solunumu yetişkin, bebek ve çocuk mankenleri üzerinde uygulayabilme, Yetişkinde, çocukta ve bebekte dış kalp masajı ile ilgili kuralları söyleyebilme, Yetişkin, bebek ve çocuk mankenleri üzerinde dış kalp masajını uygulayabilme,

39 HEDEF 3 Temel yaşam desteği ile ilgili öğrenim rehberlerini kullanabilme, Yetişkin, bebek ve çocuk mankenleri üzerinde öğrenim rehberi basamaklarına göre yapay solunum ve dış kalp masajını birlikte uygulayabilme, Yapay solunum ve dış kalp masajının etkinliğini değerlendirebilme, Temel yaşam desteğini ne zaman sonlandıracağını söyleyebilme.

40 SOLUNUMUN DURMASI Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp durması meydana gelir.

41 KALBİN DURMASI Bilinci kapalı kişide, büyük atardamarlardan nabız alınamaması durumudur. Kalp durmasına 5 dakika içinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı oluşur.

42 Kalp Durmasının Belirtileri
Kişide solunumun olmaması, Bilincin kapalı olması, Hiç hareket etmemesi Uyaranlara cevap vermemesi

43 Temel yaşam Desteği ? Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra solunumu durmuş ve hiçbir yaşam belirtisi görülmeyen (her hangi bir hareket, öksürük, rengin solukluğu, yüzde morarma…) kişiye, yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini; dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelerdir.

44 İlk Yardımın ABC’ si Nedir?
Bilinç kontrol edilmeli, bilinç kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmelidir:  A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi, B. Solunumun değerlendirilmesi (Bak-Dinle-Hisset), C. Dolaşımın değerlendirilmesi (canlılık belirtilerini gözle).

45 Hava Yolunu Açmak İçin Baş - Çene Pozisyonu Verme
Bilinci kapalı bütün yaralılarda solunum yolu kontrol edilmelidir. Çünkü dil geriye kayabilir ya da herhangi bir yabancı madde solunum yolunu tıkayabilir. Ağız içi kontrol edilerek temizlendikten sonra hastaya baş-çene pozisyonu verilir.

46 Baş-Çene Pozisyonu Bir el, alına yerleştirilir.
Diğer elin iki parmağı çeneye yerleştirilir. Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş, geriye doğru itilir. Böylece dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur.

47 HAVAYOLU

48 HAVAYOLU Servikal travma düşünülmeyen hastalarda HEAD TİLT-CHİN LİFT manevraları uygulanır.

49 Bir diğer manevra ağzın yukarı doğru kaldırılması (Jaw - thrust) manevrasıdır. Bu manevra boyun travmasından şüphe edilen olgularda en uygun yaklaşımdır. Başın ektansiyona getirilmesine gerek yoktur. Bu uygulamada ağız, köşelerinden her iki el ile yukarı doğru kaldırılır.

50 HAVAYOLU Eğer servikal travma şüphesi varsa JAW THRUST manevrası uygulanır.

51

52 :Jaw thrust (çene açma)
‘İyi misin?’ Yalnız seslenmek yetmez, omuzdan sars Head tilt-chin lift: :Jaw thrust (çene açma) Hastada spinal kord yaralanma şüphesi varsa, boyun hiperekstansiyona getirilmez. Jaw-thrust manevrası uygulanır.

53 Yetişkinde Yapay Solunum
Yaralının hava yolu açıldıktan sonra solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile değerlendirilir. Aynı zamanda yaşam belirtileri gözlenir. Hareket ediyor mu? Rengi soluk mu? Morarmış mı? vb.  Solunumu ve canlılık belirtileri yoksa Temel Yaşam Desteğine başlanır.  Normal solunum yoksa (solunum yoksa veya yetersiz ve düzensiz ise) hemen yapay solunuma başlanır.

54 Ağızdan Ağıza Yapay Solunum-1
Önce yaralıya Baş-Çene pozisyonu verilir. Bir elin baş ve işaret parmakları ile burun kanatları hava çıkmayacak şekilde kapatılır. İlk yardımcı, yaralının ağzını hava çıkmayacak şekilde kendi ağzı ile kavrar. 

55 Hasta akciğerine 400-600 ml hava gidecek şekilde ağızdan her biri bir saniye süren iki kez üflenir.
Bu şekilde verilen hava hayati organları koruyacak yeterli oksijene (%16-18) sahiptir.

56 2 Suni Soluk 30 Göğüs Masajı Kurbanın ağzına yavaşça (2 sn)
Sternum alt yarısının ortasına 4-5 cm derinlikte 100 masaj/dk hızında İniş-çıkış süreleri eşit 2 Suni Soluk İnspiryum zamanı 1 sn Göğüs duvarını kaldıracak volüm Erken oksijen Kurbanın ağzına yavaşça (2 sn) 1 sn soluğunuzu verin Göğsün yükselmesini izleyin Çeneyi yukarı kaldırın Göğsün inmesini izleyin

57

58 Ağızdan Buruna Yapay Solunum
Bebeklerde ve yetişkinlerde çene kilitlenmesi gibi durumlarda, yapay solunum ağızdan buruna hava verilerek yapılmalıdır. İlk yardımcı kendini korumak için yapay solunum sırasında ince bir tülbent, gazlı bez gibi araçlar kullanabilir.

59 Çocuklarda (1-8 Yaş) Yapay Solunum
Çocuğa önce Baş-Çene pozisyonu verilir. Çocuğun hava yolu açıldıktan sonra solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile değerlendirilir. Solunumu ve canlılık belirtileri yoksa Temel Yaşam Desteğine başlanır. Yapay solunum ağızdan - ağıza ya da ağızdan - ağız ve buruna tekniği ile çocuğun yaşı ve yüzünün büyüklüğüne göre gerçekleştirilir. Yapay solunuma iki kez hava üflenerek başlanır.

60 Bebeklerde (0-1 Yaş Arası) Yapay Solunum-1
Bebeğin topuğuna hafifçe vurularak bilinç kontrolü yapılır. Bebeğin hava yolu açıldıktan sonra solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile değerlendirilir. Solunum yolunun açılması için bebeğe Baş-Çene Pozisyonu verilir (bebeğin başı hafifçe itilir).

61 Yapay solunuma başlanırken ilk yardımcı, ağzını bebeğin ağzı ve burnunun üstüne yerleştirmelidir.
Yapay solunuma her biri bir saniye süren beş kez hava verilerek başlanır. Üflemenin ayarı bebeğin göğsünün kalkış hareketlerine göre olmalıdır. Çocuğun akciğerlerinin alacağından daha fazla hava üflenmemelidir.

62 Yetişkinde Dış Kalp Masajı
Bilinç ve solunum belirtileri yoksa sert bir zemine yatırılarak dış kalp masajına başlanır. Temel yaşam desteğine başlarken eğer çevrede biri varsa hemen 112 aratılmalı veya ilk yardımcı kendisi aramalıdır. Boğulma ve travmalarda ilk yardımcı yalnız ise 30/2 kalp basısı ve suni solunum uygulamasının 5 tur tekrarından sonra 112’ yi kendisi arar.

63

64 Kalp Masajı Yer Tespiti
Kalp basısı, göğsün ortasına yapılmalıdır. Her iki elin baş ve işaret parmakları ile iki eşit “C” oluşturulur. Bir elin işaret parmağı iman tahtasının alt ucuna, diğer elin işaret parmağı üst ucuna yerleştirilir. Baş parmaklar ortada birleştirilir.

65 Her iki el parmakları birbirine geçirilir ve hastaya temas etmemesine dikkat edilir.
Eller sabit tutulmalıdır. Dirsekler ve omuz düz ve hasta/yaralının vücuduna dik duracak şekilde tutulmalıdır.

66 Vücut ağırlığı ile kaburga kemikleri cm içe çökecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) ritmik olarak sıkıştırma-gevşetme şeklinde bası uygulanır. Erişkinlerde dakikada 100 bası uygulanmalıdır. Yapay solunum ve dış kalp masajı birlikte yetişkinlerde, bebekte ve çocukta tek ya da iki ilk yardımcı ile 30/2 olarak uygulanır. Buna 1 tur denir.

67 Çocuklarda (1-8 Yaş) Dış Kalp Masajı
Kalp masajı tek elle basılarak yapılır.  Bası noktası, yetişkinlerde olduğu gibi belirlenir. Büyük çocuklarda tek elin basısı yetersiz görülürse yine yetişkinlerdeki gibi uygulama yapılır.  Çocuklarda dakikada 100 bası uygulanır.  Bası gücü ise göğüs boşluğu 2,5-5 cm çökecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar),  Çocuklarda bir ya da iki ilk yardımcı ile 30/2 olacak şekilde uygulama yapılır.

68 Bebeklerde (0-1 Yaş) Dış Kalp Masajı
Bebeğin iki memesi arasında hayali bir çizgi olduğu varsayılarak bu çizginin hemen altında orta noktada göğüs kemiği tespit edilir. Buraya iki parmağı bastırmak suretiyle kalp masajına başlanır.  Kalp masajı göğüs kemiği 1-1,5 cm içeri çökecek şekilde yapılır. Bebeklere de dakikada 100 bası uygulanır.  Bebeklerde de kalp masajı ve yapay solunum sayısı 30/2 olacak şekilde uygulanır.

69 Bebeklerde Dış Kalp Masajı

70 Normal Soluyorsa; (BAK-DİNLE-HİSSET)
Bilinçli Cevap veriyorsa Güvenli pozisyon: Hastanın yan tarafında diz üstü çöküp hastanın her iki bacağının düz bir şekilde durmasını sağla Bize yakın olan kolu ve dirseği vücut ile dik açı yapacak ve avuç içi yukarı bakacak sekilde yerlestir (A)

71 Uzaktaki kolu göğsü çaprazlayacak sekilde ve el sırtı bize yakın olan yanağa bakacak şekilde yerleştir Diğer elinizle, uzaktaki bacağı diz ekleminin üst bölümünden kavra ve çek Ayak tabanı yere basacak şekilde yerleştir (B) Yanağın yanındaki el ve bacağından tutarak hastayı yana doğru çevirip üstte kalan bacağı, hem kalça hem diz eklemi dik açı yapacak şekilde ayarla (C)

72

73

74

75

76 SOLUMUYORSA Bir el ayasının proksimal kısmı sternumun alt yarısının üzerine konur. Diğer el sternum üzerindeki elin üzerine, parmakları kenetleyerek yerlestirilir

77 Göğüs üzerinde dik olarak durulur
Göğüs üzerinde dik olarak durulur. Kol, dirsek eklemi bükülmeden sternumu 4– 5 cm çöktürecek şekilde bası uygulanır.

78

79

80 Resüsitasyon Yetiskin resüsitasyonu
(ister tek, isterse iki kurtarıcı tarafından) Her 30 kompresyona 2 soluk, her soluk 1 saniye Kalp kompresyon hızı 100/dakika olmalı İnfant resüsitasyonu Tek kurtarıcı için; Her 30 kompresyona 2 soluk (30:2) İki kurtarıcı için; Her 15 kompresyona 2 soluk (15:2)

81 Tek Kurtarıcılı CPR Cevapsızlığı değerlendir: cevap yok ! Yardım iste
Hava yolunu aç Solunumu değerlendir SOLUNUM YOK! 30:2 kompresyon- ventilasyon 5 siklus uygula-2 dk Tekrar değerlendir: 10 sn.

82 İki Kurtarıcılı CPR 1. kurtarıcı: Hava yolu Nabız kontrolu
Kurtarıcı soluk 2. kurtarıcı: Göğüs kompresyonu 30:2

83 KOMPLİKASYONLAR ? Gastrik inflasyon-regürjitasyon Kosta fraktürü
Sternum fraktürü Pnömotoraks Hemotoraks

84 NE ZAMAN SONLANDIRILMALI ?
Beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerde sonlandırılmalıdır yani spontan solunum ve dolaşımı sağlanamayan,pupillalarda ışık refleksi sağlanamayan ve korneası kurumaya yüz tutan kişilerdir. Acil ekibi geldiği zaman bırakılmalı ve durumu hakkında bilgi verilmelidir.

85 Yöntemde, kurtarıcı veya kurtarıcılar; elleriyle hastanın kalbi, ağızlarıyla da akciğeri görevini görürler.

86 CPR için hayati önem taşıyan bilgi ise, pratik eğitimi almamış kişilerin bu yöntemi uygulamaya kesinlikle kalkmaması gerekliliğidir. Çünkü bilinçsiz uygulamada, daha durmamış kalbi durdurma ihtimali olduğu gibi, akciğerlere veya başka organlara gereksiz zararlar verilme ihtimali de vardır. Halkın bilinçlenmesi amacıyla CPR eğitimi birçok üniversite hastanesinde halka kurs olarak verilmektedir.

87 !!! DİKKAT !!! CPR'da sıra değişti: 'A-B-C' yerine 'C-A-B'..
GÖĞÜS KOMPRESYONU ÖNEMLİ!! Daha hızlı bastır', daha derin kompresyon: 'Göğüs kompresyon hızı EN AZ 100/dk.' & 'EN AZ 5 cm 'Bak-dinle-hisset' ile vakit kaybetme.. TYD nde sadece göğse bası uygulama koşulları: eğitimini almamışsanız ya da soluk vermeye gönüllü değilseniz sadece göğse bası uygulayabilirsiniz, sadece göğse bası uygulamanız halinde yapacağınız bası sayısı dakikada 100 olmalıdır(120 yi aşmamalıdır).

88 !!! DİKKAT !!! CPR'da sıra değişti: 'A-B-C' yerine 'C-A-B'..
GÖĞÜS KOMPRESYONU ÖNEMLİ!! Daha hızlı bastır', daha derin kompresyon: 'Göğüs kompresyon hızı EN AZ 100/dk.' & 'EN AZ 5 cm 'Bak-dinle-hisset' ile vakit kaybetme.. TYD nde sadece göğse bası uygulama koşulları: eğitimini almamışsanız ya da soluk vermeye gönüllü değilseniz sadece göğse bası uygulayabilirsiniz, sadece göğse bası uygulamanız halinde yapacağınız bası sayısı dakikada 100 olmalıdır(120 yi aşmamalıdır).

89 ATAN KALBE ASLA KALP MASAJI YAPILMAZ.
Bilinçsiz uygulamada, daha durmamış kalbi durdurma ihtimali olduğu gibi, akciğerlere veya başka organlara gereksiz zararlar verilme ihtimali de vardır. CPR uygulaması terminal dönemdeki kanser, diabet, kalp, akciğer, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlar ile, ölümü üzerinden 30 dk'dan fazla zaman geçmiş kişilerde anlamsızdır.

90 CPR uygulaması terminal dönemdeki kanser, diabet, kalp, akciğer, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlar ile, ölümü üzerinden 30 dk'dan fazla zaman geçmiş kişilerde anlamsızdır!!!

91


"Kardiyopulmoner Resüstasyon (CPR)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları