Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PATNOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYETLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PATNOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYETLERİ."— Sunum transkripti:

1 PATNOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYETLERİ

2 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  Yasalar çerçevesinde imarla ilgili olarak Kartal Belediye Başkanlığı’na verilen görevlerini yapmakla yükümlü ve yetkilidir.  Müdürlük; Proje Onay ve İskan Şefliği Ruhsat ve Yapı Kontrol Şefliği Teknik Kalem Şefliği olarak faaliyet göstermektedir. GÖREV VE YETKİ ALANLARI

3  Yürürlükteki mevcut planlara göre imar durumları hazırlamak,  Belediye Encümeni tarafından ifraz-tevhit-terk-ihdas vb. uygulamalar için alınan kararları tapuya tescil ettirmek,  Mimari, statik, makine, elektrik, zemin, avan projeleri onayı ile vaziyet planı onayları yapmak, iskan belgesi düzenlemek,  Isı yalıtım vizesi vermek,  Asansör ruhsatı hazırlamak,  İşletmelerin vinç-buhar kazanları-akaryakıt tankları vb. periyodik muayenelerinin yapılarak fen ve sağlık şartlarına uygunluğunun saptanması işlevlerini yerine getirmek,  İlçemizde yapılmakta olan binaların estetik görünümü için dış cephe onaylarının yapılması işleri bu şeflik tarafından yürütülür. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PROJE ONAY VE İSKAN ŞEFLİĞİ

4  2010 yılı verilen imar durumu belgesi 920 adettir.  2010 yılı iskan durumu belgesi 141 adettir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIM ARALI K TOPLA M İMAR DURUMU İSKAN Yılı Kartal İlçesi İmar ve İskan Durumu

5 2010 YILI KARTAL İLÇESİ İMAR VE İSKAN DURUMU BELGESİ Proje Onay ve İskan Şefliğince Dış Cephe Onayı Verilen Yapıların Dış Cephe Çalışmalarından Görüntüler İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

6  Yapı ruhsatı düzenlemek, temel üstü ruhsatı vermek,  Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması için proje onayı yapmak, yapı denetim kuruluşları ile alakalı hak ediş ve iş bitirme vb. belgeleri onaylamak,  İnşaatların tasdikli projelerine uygunluğunun mahallen tetkiklerini yapmak,  Çevre emniyetlerini aldırmak,  Kaçak yapılaşma tespiti ve bu yapılar hakkında 3194 sayılı kanun ilgili maddelerine göre yasal işlem yapmak görevlerini yürütmektir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE YAPI KONTROL ŞEFLİĞİ

7 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Verilen Ruhsat Sayıları YAPI RUHSATI OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM TEMELÜSTÜ RUHSATI RUHSAT TEMDİTİ TADİLAT RUHSATI  2010 yılında verilen yapı ruhsat belgesi 481 adettir.  2010 yılında verilen temel üstü ruhsat belgesi 196 adettir.  2010 yılında verilen ruhsat temdit belgesi 1 adettir.  2010 yılında verilen tadilat ruhsat belgesi 48 adettir.

8 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Kartal İlçesi Ruhsat Durumu Belgesi

9 İLÇEMİZDEKİ 2010 YILINA AİT DENETİMLERDEN GÖRÜNTÜLER Esentepe Mahallesi’nde inşaat denetim Soğanlık-Gümüşpınar Mahallesi’nde inşaat denetimi İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

10 İLÇEMİZDEKİ 2010 YILINA AİT İNŞAATLARDAN GÖRÜNTÜLER Topselvi Mah. inşaat çalışması Esentepe’de teknik elemanların inşaat ölçümü Soğanlık Yeni Mahalle’de inşaattan görüntü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

11 İLÇEMİZİN, OKUL, HASTANE VE CADDE DUVARLARI ESTETİK AÇIDAN KENTLİ YAŞAMA UYGUN OLARAK ÇEŞİTLİ TEMALARLA RESİMLENDİRME ÇALIŞMALARI Yakacık Hasanpaşa İlköğretim Okulu resimlendirme çalışmaları Belediyemizin atölyesinde maket çalışmaları İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

12  Resmi kurum, tüzel kişiler ve şahıslardan gelen resmi yazı ve dilekçelerin kayıt altına alınarak, konularına göre Müdürlüğün şeflikleri arasında dağılımının yapıldığı bölümdür.  Yapı projelerinin tescilleri yapılır,  Serbest teknik eleman(mimar, mühendis), müteahhit, şantiye şefi, yapı denetim kuruluşları kayıtları tutulur,  Teknik Uygulama Sorumluluk(TUS) belgesi hazırlanır,  3194 Sayılı Kanun 32, 40 ve 42.maddeleri gereği Encümen tarafından alınan kararların ilgililerine tebliğ yazışmalarını yapar. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK KALEM ŞEFLİĞİ

13 YAPILAN İŞLEMLERLE ALAKALI TAHSİL EDİLEN HARÇ VE ÜCRETLER İMAR DURUM U ENCÜME N İMAR UYGULA MA YAPI RUHSATI İSKANLİSTE PROJ E TESC İL ENCÜME N 42. MD. CEZA ASANSÖ R RUHSAT YAPI YIKMA BELGE Sİ ÜCRET , , , İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

14

15 Faaliyet İmar Durumu Proje Onayı Encümen Yazışmaları(ihdas-tevhit-terk- geçici inşaat vb.) Kart İrtifa Liste Onayı Yıkım Ruhsatı45 Kat Mülkiyeti15068 Encümen(32 ve 42.Md.kapsamında yazışmalar) 3728 Isı Yalıtım Yapı Denetim Yazışmaları Çeşitli Tamirat ve Bahçe Duvarı İzni6051 Elektrik Su Bağlama Yazışmaları Metruk Yapı Tespiti ve yazışma5721 Muhtelif Yazışmalar Gelen ve Giden Evrak Sayısı İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİN KARŞLAŞTIRMASI


"PATNOS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYETLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları