Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yüksel Çomak/Genel Müdür

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yüksel Çomak/Genel Müdür"— Sunum transkripti:

1 Yüksel Çomak/Genel Müdür

2 Gündem İş Dünyasının Değişen Çerçevesi Yeni Yaklaşımlar
Bu gelişmeler ışığında bizi ilgilendiren unsurlar Adli Muhasebecilik için temel analiz teknik ve teknolojileri

3 İş Dünyasının Değişen Çerçevesi
ERP İŞ Akış Yazılımları İş Süreçlerinin Karmaşıklığı Artmakta Yönetim Dış Kaynak Kullanımı İç Kaynak Kullanımı Tedarik Zinciri

4 Hızla değişen piyasa şartları
İş Dünyasının Değişen Çerçevesi Hata riskinin artması Zaman ve Kaynaklar Azalmakta Az Kaynak Yönetim Rekabet Hızla değişen piyasa şartları

5 Karar vermenin sorumluluğu
İş Dünyasının Değişen Çerçevesi Strateji Sürdürülebilirlik Karar Destek Entegre Sistemler Finasal Kontrol Karar vermenin sorumluluğu ve kapsamı artmakta Yönetim

6 kurum’a karşı sorumluluk
İş Dünyasının Değişen Çerçevesi Yönetim Daha fazla kişi ve kurum’a karşı sorumluluk Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Borsa Hissedarlar Basın Halk CEO Müşteri Derecelendirme Kurumları Ortaklar Devlet Çevre

7 Karar vermenin sorumluluğu kurum’a karşı hesapverebilirlik
İş Dünyasının Değişen Çerçevesi Stratejik Liderlik Sürdürülebilirlik Operasyon Yönetimi Değer Yaratma Entegre Sistemler Finansal Kontrol ERP Karar vermenin sorumluluğu ve kapsamı artmakta Hata Riski İş Akış Yazılımları Zaman ve Kaynaklar Azalmakta Az Kaynak İş Süreçlerinin Karmaşıklığı Artmakta Yönetim Tedarik Zinciri Rekabet Teknolojideki Gelişmeler Daha fazla kişi ve kurum’a karşı hesapverebilirlik Hızla Değişen Piyasa Şartları Devlet Hissedarlar Denetim Komitesi Üst Kurullar Ortaklar Halk Derecelendirme Kurumları Borsa Yönetim Kurulu Basın CEO Analysts

8 Değişimi Etkileyen Teknolojik Faktörler
Donanım Haberleşme İş Uygulamaları İş Akış Yazılımları Tedarik Zinciri İç/Dış Kaynak Kullanımı Ağ Toplumu

9 Neler Değişiyor Sınırlar kalkıyor Ürün ve Hizmet çeşitleniyor
Karmaşık Süreçler Dış Dünya’ya açık sistemler Küresel işbirliği

10 Denetim, Kontrol ve Risk Yönetimi teknik ve teknolojilerinin gelişimi daha sonraki süreçte olmuştur...

11 Yeni Yaklaşımlar Dünya Bankacılık Ticaret Muhasebeci Denetim ....
Sanal Dünya e-Bankacılık e-Ticaret Adli Muhasebeci Bilgisayar Destekli Denetim ....

12 Yeni Yaklaşımlar Adli Muhasebecilik
Bilişim Suçları, Adli Bilişim Araç ve Teknikleri Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri Müşterini Tanı (KYC) Mali Suçlarla Mücadele Risk Odaklı Yaklaşım Risk Yönetimi Sürekli Denetim (Continous Auditing) ...

13 Gelişmeler ışığında bizi ilgilendiren unsurlar?
Gerekli Yasa, Yönetmelik, Standart ve Tavsiyeler Kurumsal Yönetim Düzenleyici Üst Kurullar ( SPK, BDDK,IOSCO,FIBV, v.b ) Muhasebe ve Denetim Norm Düzenleyiciler ( IASC, FASB, IIA v.b ) Mali Piyasa Düzenleyicileri (Basel Komitesi, Uluslararası Risk Enst. v.b) Uygulanacak Yöntem ve Metodolojiler Veri Analizi Metodolojisi Denetim Metodolojileri Risk Yönetim Veri Madenciliği İlişki Analizi Soruşturma ve İfade Alma Teknikleri Sahip Olunması Gereken Bilgi ve Araçlar Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri (CAATTs) Sürekli Denetim ve Gözetim Mali Suçlarla Mücadele Platformu İş Zekası ve Raporlama Risk Yönetim Teknikleri Visualisation ( görsel canlandırma ) teknikleri Metin ( Text ) Tarama Teknikleri Kimlik Çözümleme Teknikleri

14 Gerekli Yasa, Yönetmelik, Standart ve Tavsiyeler
Yasa ve Yönetmelikler Türk Ticaret Yasası Vergi Yasası Sarbane-Oxley 4208 Nolu Yasa Düzenleyici ve Denetleyici Organlar tarafından yayınlanmış yönetmelikler MASAK BDDK SPK ...

15 Gerekli Yasa, Yönetmelik, Standart ve Tavsiyeler
Norm, Standart ve Tavsiyeler Ulusal Denetleyici ve Düzenleyeci Üst Kurullar Muhasebe Standartları Kurulu IDDK, MASAK, BDDK, SPK, TCMB, ... TIDE Kurumsal Yönetim Derneği Uluslararası Düzenleyici Üst Kurullar ( IOSCO,FIBV, v.b ) Muhasebe ve Denetim Norm Düzenleyiciler ( IASC, FASB, IIA v.b ) Mali Piyasa Düzenleyicileri (Basel Komitesi, Uluslararası Risk Enst. v.b) COSO

16 Sahip Olunması Gereken Bilgi ve Araçlar
Donanım ve Altyapı Teknolojileri Bilgisayarlar, Telekominikasyon, Adli Bilişim Araçları, .. Sistem Yönetim Yazılımları Veri Tabanları Süreç Otomasyon ve İş Uygulamaları Kurumsal Kaynak Planlama, Operasyon, Tedarik Zincirleri Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri (CAATTs) Sürekli Denetim ve Gözetim Mali Suçlarla Mücadele Platformu İş Zekası ve Raporlama Risk Yönetim Teknikleri Visualisation ( görsel canlandırma ) teknikleri Metin ( Text ) Tarama Teknikleri Kimlik Çözümleme Teknikleri

17 Veri Analizi Nedir ? Analiz Verilerden Anlam Çıkarma Tekniğidir. Bir Analiz Sürecinde İç ve Dış Kaynaklardan Toparlanan Verilerden Daha Önce Görülemeyen ve/veya Açık Olmayan Sonuçlara Ulaşma Sürecidir.

18 Parametrileri Belirle
Analiz Çevrimi Parametrileri Belirle Veri Toplama Analiz Kullanım Sonuç Bilgilerin Ayıklanması Değerlendirme Değer katma Destekli Desteksiz Doc Belge Elektronik DB Veritabanı Gözden Geçirme Eksiklerin Tamamlanması

19 Veri Analiz Teknikleri
Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri (CAATTs) Sürekli Denetim ve Gözetim İş Zekası ve Raporlama Risk Yönetim Teknikleri İlişki Analizi (ANACAPA) Metin ( Text ) Tarama Teknikleri Kimlik Çözümleme Teknikleri

20 Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri
Denetim alanında Veri Analiz Teknolojilerin kullanılmasını hedeflemektedir. Denetim, Kontrol ve Risk Dünyasına özgü geliştirilmiş Bilgisayarın Yüksek Hacimli Veri İşleme Gücünden faydalanması hedeflenmektedir. Enteraktif, Tekrarlanan ve Sürekli Analize imkan tanımaktadır.

21 BDD ve Veri Erişim Verilere Doğrudan erişim Verilerin Tamamına erişim
Her tür veriye erişim Her formattaki veriye erişim Hızlı erişim ve analiz

22 Bilgisayar Destekli Denetimin Kullanım Alanları
Kontrol Risk Analizi Suistimal Araştırma ve Önleme Suç Parasının Aklanmasını Önleme Gözetim ....

23 BDD Araçları Veri Tabanları Excel Raporlama Araçları
Access, MS SQL Server, ... Excel Raporlama Araçları Crystal Report, BO, Cognos,... Denetim Özgü Yazılımlar ACL (Audit Command Language) IDEA Picalo TopCAATs

24 Veritabanları Büyük hacimli veri işler Performans
Sorgulama fonksiyonları gelişmiştir Bilgi İşlem bilgisi gerektirir Veritabanı bilgisi gerektirir Programlama bilgisi gerektirir ...

25 Excel Kolay kullanım Gelişmiş fonsiyonlar
Macro yazabilme ve birçok işlemi otomatikleştirme Veri hacmi sınırı Genel kullanım için tasarlanmış olması İleri kullanım için ciddi BT Bilgisi gerektirir Veri üzerinde değişiklik yapılabilmesi

26 Raporlama Araçları Kolay kullanım Gelişmiş fonksiyonlar
Genel kullanım için tasarlanmıştır. Enteraktif analiz için uygun değilidir. BT desteği ve bilgisi gerektirir Kontrollerin önceden tanımlanmış olması Ciddi uyarlama gerektirmesi

27 Denetim Yazılımları Denetim özgü geliştirilmiştir
Denetim komut dilini kullanır Kolay kullanım sağlar Veri Erişim, Analiz ve Raporlama olanakları sağlar Her türlü kaynaktan veri erişimi sağlar Detaylı Loglama özelliği vardır

28 Denetime Özgü Komutlar
Veri Erişim Veri Tutarlılığı Veri Anlama Analiz Örnekleme Loglama Prosedür Oluşturma Senaryo Oluşturma Sürekli Denetim Sistemi Oluşturma

29 Denetime özgü KOMUTLAR
Denetim için hazır komutlar.... Sadece gerceklestirmek istediginiz testi menü’den seciniz … ‘Drill down’ özelliği Ör; Mükerrer Ödemeler

30 Mantıklılık Testleri Temel Testler Bütünlük Testleri Tekillik Testleri
Doğrula Say Toplamını Al Profilini oluştur İstatistik Çıkart Bütünlük Testleri Faturalar, çekler sıra takip ediyormu Veride eksik varmı Tekillik Testleri Mükerrer kayıtlar varmı Veri düzgünmü, veri temizliği

31 Mantıklılık Testleri Sıklık ve Önemlilik Testleri
Tabakalandırma Sınıflandır Yaşlandır Özetle Çaprazla Eşleştirme, Ayıklama, Birleştirme Veri içinden ilgili bölümü ayıkla Aynı tür farklı tabloları birleştir Eşleştir (Mutabakatı sağla) İlişkilendir (harcama limitlerini harcamaların yanına getir) Örnekleme (Denetim Örneklemesi) Benford Testi Sıralama Testleri (Sırala büyükten küçüğe veya tersi)

32 Veri Erişim İşlevleri... Veri sihirbazı
Veri erişimi konusunda yönlendiricidir Dosya tiplerini otomatik olarak tanır Erişim esnasında gerekli düzenlemeleri yapmanızı sağlar Filitreleme sağlar Veri Shirbazı

33 Veri Erişim İşlevleri... Into This Turn This

34 Veri Erişim İşlevleri... Mainframe verileri (EBCDIC & packed)
Flat dosyalar (single & multiple row) Print image dosyaları Oracle, DB/2, IMS, Adabas, SQL Server SAP R/3 V.b

35 Büyük Hacimli Verilerle Çalışma

36 Detaylı Loglama

37 BDD Uygulama Adımları Planlama Veri Erişimi Veri Doğrulama
Veri Analizi Raporlama

38 BDD Uygulama Adımları Planlama Veri Erişimi Veri Doğrulama
Veri Analizi Raporlama Planlama Başlamadan önce plan hazırlayın Sonraki 4 aşamada yapılacak işleri ve hedefleri belirleyin Hedefleriniz belli ve net olsun, riskleri değerlendirin, aksiyonlarınızı ve bütçenizi hazırlayın.

39 Planlama Kapsam Konu Testler Süre
Analiz edilecek veri seti nedir, sonuç olarak ne hedeflenmektedir. Konu Neyin nasıl analiz edileceği belirlenmelidir Testler Öngörülen analizler Keşif analizleri Süre Zaman ve kaynak planlaması yapılmalıdır

40 BDD Uygulama Adımları Planlama Veriye Erişim Veri Tutarlılık Testi
Veri Analizi Sonuçların raporlanması

41 Veriye Erişim 1. Veri ve Veri Kaynaklarını Öğren
2. Analiz için Veriyi Talep Et 3. Analiz Ortamına Veriyi Getir

42 Veri Erişimi Veri ve Veri Kaynaklarını Öğren; Veri haritası oluştur
Veri Tabloları Tablo İçerikleri Veri sözlüğü Bilgi İşlem Birimi ile işbirliğini geliştirin Veri ve Veri teknolojileri hakkında bilgi sahibi olun

43 Veriye Erişim Veri Kaynakları
Veri tabanları (Oracle, SQL, Access, Excel, Sybase, DB2, AS400 vb.) Veri tabanı kayıtlarından üretilmiş dosyalar (genelde metin formatında *.txt) Sistem raporları (Excel, print dosyaları, txt dosyalar) Dış kaynaklı veriler çok farklı formatta gelebilir

44 Veri Tutarlılık Testi BDD Uygulama Adımları Planlama Veriye Erişim
Veri Analizi Sonuçların raporlanması Veri Tutarlılık Testi Erişilen verinin tutarlılığını test edin. En başta gelen veriden emin olunmazsa sonuçların doğruluğu garanti altına alınamaz. Kullandığınız veri analiz aracının hazır fonksiyonlarını kullanın ve çapraz kontroller yapın.

45 Veri Doğrulama Yalnız analiz için gerekli olan tüm veri mi?
Sayısal alanlarda sadece sayısal karakterler mi var? Mükerrer kayıt var mı? Geçersiz veri var mı? Veri alanları ile veri tutarlı mı? .....

46 Veri Analizi BDD Uygulama Adımları Planlama Veriye Erişim
Veri Tutarlılık Testi Veri Analizi Sonuçların raporlanması Veri Analizi Hedeflere ulaşmak için planlanan testleri gerçekleştirin Kullandığınız veri analiz aracının fonksiyon ve komutlarından faydalanın.

47 Sonuçların Raporlanması
BDD Uygulama Adımları Planlama Veriye Erişim Veri Tutarlılık Testi Veri Analizi Sonuçların raporlanması Sonuçların Raporlanması Analiz sonuçlarını anlaşılır, anlamlı raporlara dönüştürün. Grafiksel, excel ortamında, tabüler gibi farklı yapılarda grafik oluşturabilirsiniz.

48 Teşekkür ederim


"Yüksel Çomak/Genel Müdür" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları