Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yüksel Çomak/Genel Müdür

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yüksel Çomak/Genel Müdür"— Sunum transkripti:

1 Yüksel Çomak/Genel Müdür yuksel.comak@komtas.com

2 Gündem İş Dünyasının Değişen Çerçevesi Yeni Yaklaşımlar Bu gelişmeler ışığında bizi ilgilendiren unsurlar Adli Muhasebecilik için temel analiz teknik ve teknolojileri

3 İş Dünyasının Değişen Çerçevesi İş Süreçlerinin Karmaşıklığı Artmakta ERP Yönetim İŞ Akış Yazılımları Dış Kaynak Kullanımı İç Kaynak Kullanımı Tedarik Zinciri

4 Hızla değişen piyasa şartları Zaman ve Kaynaklar Azalmakta Rekabet Az Kaynak Hata riskinin artması Yönetim İş Dünyasının Değişen Çerçevesi

5 Karar vermenin sorumluluğu ve kapsamı artmakta Entegre Sistemler Finasal KontrolStrateji Sürdürülebilirlik Yönetim Karar Destek İş Dünyasının Değişen Çerçevesi

6 Daha fazla kişi ve kurum’a karşı sorumluluk Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Borsa Hissedarlar Basın HalkCEO Müşteri Derecelendir me Kurumları OrtaklarDevlet Çevre Yönetim İş Dünyasının Değişen Çerçevesi

7 Karar vermenin sorumluluğu ve kapsamı artmakta Entegre Sistemler Operasyon Yönetimi SürdürülebilirlikSürdürülebilirlik Finansal Kontrol Stratejik Liderlik Değer Yaratma Hızla Değişen Piyasa Şartları RekabetRekabet Az Kaynak Hata Riski Teknolojideki Gelişmeler Tedarik Zinciri İş Akış Yazılımları ERPERP OrtaklarOrtaklar Denetim Komitesi BorsaBorsa HissedarlarHissedarlar BasınBasın HalkHalk CEOCEOAnalystsAnalysts Derecelendir me Kurumları Yönetim Kurulu Daha fazla kişi ve kurum’a karşı hesapverebilirlik Üst Kurullar DevletDevlet YönetimYönetim Zaman ve Kaynaklar Azalmakta İş Süreçlerinin Karmaşıklığı Artmakta İş Dünyasının Değişen Çerçevesi

8 Değişimi Etkileyen Teknolojik Faktörler Donanım Haberleşme İş Uygulamaları İş Akış Yazılımları Tedarik Zinciri İç/Dış Kaynak Kullanımı Ağ Toplumu

9 Neler Değişiyor Sınırlar kalkıyor Ürün ve Hizmet çeşitleniyor Karmaşık Süreçler Dış Dünya’ya açık sistemler  Küresel işbirliği

10 Denetim, Kontrol ve Risk Yönetimi teknik ve teknolojilerinin gelişimi daha sonraki süreçte olmuştur...

11 Yeni Yaklaşımlar Dünya Bankacılık Ticaret Muhasebeci Denetim.... Sanal Dünya e-Bankacılık e-Ticaret Adli Muhasebeci Bilgisayar Destekli Denetim....

12 Adli Muhasebecilik Bilişim Suçları, Adli Bilişim Araç ve Teknikleri Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri Müşterini Tanı (KYC) Mali Suçlarla Mücadele Risk Odaklı Yaklaşım Risk Yönetimi Sürekli Denetim (Continous Auditing)... Yeni Yaklaşımlar

13 Gelişmeler ışığında bizi ilgilendiren unsurlar? Gerekli Yasa, Yönetmelik, Standart ve Tavsiyeler Kurumsal Yönetim Düzenleyici Üst Kurullar ( SPK, BDDK,IOSCO,FIBV, v.b ) Muhasebe ve Denetim Norm Düzenleyiciler ( IASC, FASB, IIA v.b ) Mali Piyasa Düzenleyicileri (Basel Komitesi, Uluslararası Risk Enst. v.b) Uygulanacak Yöntem ve Metodolojiler Veri Analizi Metodolojisi Denetim Metodolojileri Risk Yönetim Veri Madenciliği İlişki Analizi Soruşturma ve İfade Alma Teknikleri Sahip Olunması Gereken Bilgi ve Araçlar Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri (CAATTs) Sürekli Denetim ve Gözetim Mali Suçlarla Mücadele Platformu İş Zekası ve Raporlama Risk Yönetim Teknikleri Visualisation ( görsel canlandırma ) teknikleri Metin ( Text ) Tarama Teknikleri Kimlik Çözümleme Teknikleri

14 Gerekli Yasa, Yönetmelik, Standart ve Tavsiyeler Yasa ve Yönetmelikler Türk Ticaret Yasası Vergi Yasası Sarbane-Oxley 4208 Nolu Yasa Düzenleyici ve Denetleyici Organlar tarafından yayınlanmış yönetmelikler MASAK BDDK SPK...

15 Gerekli Yasa, Yönetmelik, Standart ve Tavsiyeler Norm, Standart ve Tavsiyeler Ulusal Denetleyici ve Düzenleyeci Üst Kurullar Muhasebe Standartları Kurulu IDDK, MASAK, BDDK, SPK, TCMB,... TIDE Kurumsal Yönetim Derneği Uluslararası Düzenleyici Üst Kurullar ( IOSCO,FIBV, v.b ) Muhasebe ve Denetim Norm Düzenleyiciler ( IASC, FASB, IIA v.b ) Mali Piyasa Düzenleyicileri (Basel Komitesi, Uluslararası Risk Enst. v.b) COSO

16 Sahip Olunması Gereken Bilgi ve Araçlar Donanım ve Altyapı Teknolojileri Bilgisayarlar, Telekominikasyon, Adli Bilişim Araçları,.. Sistem Yönetim Yazılımları Veri Tabanları Süreç Otomasyon ve İş Uygulamaları Kurumsal Kaynak Planlama, Operasyon, Tedarik Zincirleri Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri (CAATTs) Sürekli Denetim ve Gözetim Mali Suçlarla Mücadele Platformu İş Zekası ve Raporlama Risk Yönetim Teknikleri Visualisation ( görsel canlandırma ) teknikleri Metin ( Text ) Tarama Teknikleri Kimlik Çözümleme Teknikleri

17 Analiz Verilerden Anlam Çıkarma Tekniğidir. Veri Analizi Nedir ? Bir Analiz Sürecinde İç ve Dış Kaynaklardan Toparlanan Verilerden Daha Önce Görülemeyen ve/veya Açık Olmayan Sonuçlara Ulaşma Sürecidir.

18 Analiz Çevrimi Parametrileri Belirle Veri Toplama Analiz Kullanım Sonuç Bilgilerin Ayıklanması Değerlendirme Değer katma Destekli Desteksiz Doc Belge Elektronik DB Veritabanı Gözden Geçirme Eksiklerin Tamamlanması

19 Veri Analiz Teknikleri Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri (CAATTs) Sürekli Denetim ve Gözetim İş Zekası ve Raporlama Risk Yönetim Teknikleri İlişki Analizi (ANACAPA) Metin ( Text ) Tarama Teknikleri Kimlik Çözümleme Teknikleri

20 Bilgisayar Destekli Denetim Araç ve Teknikleri Denetim alanında Veri Analiz Teknolojilerin kullanılmasını hedeflemektedir. Denetim, Kontrol ve Risk Dünyasına özgü geliştirilmiş Bilgisayarın Yüksek Hacimli Veri İşleme Gücünden faydalanması hedeflenmektedir. Enteraktif, Tekrarlanan ve Sürekli Analize imkan tanımaktadır.

21 BDD ve Veri Erişim Verilere Doğrudan erişim Verilerin Tamamına erişim Her tür veriye erişim Her formattaki veriye erişim Hızlı erişim ve analiz

22 Bilgisayar Destekli Denetimin Kullanım Alanları Denetim Kontrol Risk Analizi Suistimal Araştırma ve Önleme Suç Parasının Aklanmasını Önleme Gözetim....

23 BDD Araçları Veri Tabanları Access, MS SQL Server,... Excel Raporlama Araçları Crystal Report, BO, Cognos,... Denetim Özgü Yazılımlar ACL (Audit Command Language) IDEA Picalo TopCAATs

24 Veritabanları Büyük hacimli veri işler Performans Sorgulama fonksiyonları gelişmiştir Bilgi İşlem bilgisi gerektirir Veritabanı bilgisi gerektirir Programlama bilgisi gerektirir...

25 Excel Kolay kullanım Gelişmiş fonsiyonlar Macro yazabilme ve birçok işlemi otomatikleştirme Veri hacmi sınırı Genel kullanım için tasarlanmış olması İleri kullanım için ciddi BT Bilgisi gerektirir Veri üzerinde değişiklik yapılabilmesi

26 Raporlama Araçları Kolay kullanım Gelişmiş fonksiyonlar Genel kullanım için tasarlanmıştır. Enteraktif analiz için uygun değilidir. BT desteği ve bilgisi gerektirir Kontrollerin önceden tanımlanmış olması Ciddi uyarlama gerektirmesi

27 Denetim Yazılımları Denetim özgü geliştirilmiştir Denetim komut dilini kullanır Kolay kullanım sağlar Veri Erişim, Analiz ve Raporlama olanakları sağlar Her türlü kaynaktan veri erişimi sağlar Detaylı Loglama özelliği vardır

28 Denetime Özgü Komutlar Komutlar Veri Erişim Veri Tutarlılığı Veri Anlama Analiz Örnekleme Loglama Prosedür Oluşturma Senaryo Oluşturma Sürekli Denetim Sistemi Oluşturma

29 Denetime özgü KOMUTLAR Denetim için hazır komutlar.... Sadece gerceklestirmek istediginiz testi menü’den seciniz … ‘Drill down’ özelliği Ör; Mükerrer Ödemeler

30 Mantıklılık Testleri Temel Testler Doğrula Say Toplamını Al Profilini oluştur İstatistik Çıkart Bütünlük Testleri Faturalar, çekler sıra takip ediyormu Veride eksik varmı Tekillik Testleri Mükerrer kayıtlar varmı Veri düzgünmü, veri temizliği

31 Mantıklılık Testleri Sıklık ve Önemlilik Testleri Tabakalandırma Sınıflandır Yaşlandır Özetle Çaprazla Eşleştirme, Ayıklama, Birleştirme Veri içinden ilgili bölümü ayıkla Aynı tür farklı tabloları birleştir Eşleştir (Mutabakatı sağla) İlişkilendir (harcama limitlerini harcamaların yanına getir) Örnekleme (Denetim Örneklemesi) Benford Testi Sıralama Testleri (Sırala büyükten küçüğe veya tersi)

32 Veri Erişim İşlevleri... Veri Shirbazı  Veri sihirbazı  Veri erişimi konusunda yönlendiricidir  Dosya tiplerini otomatik olarak tanır  Erişim esnasında gerekli düzenlemeleri yapmanızı sağlar  Filitreleme sağlar

33 Into This Turn This Veri Erişim İşlevleri...

34 Mainframe verileri (EBCDIC & packed) Flat dosyalar (single & multiple row) Print image dosyaları Oracle, DB/2, IMS, Adabas, SQL Server SAP R/3 V.b Veri Erişim İşlevleri...

35 Büyük hacimli veriler Büyük Hacimli Verilerle Çalışma

36 Detaylı Loglama

37 BDD Uygulama Adımları Planlama Veri Erişimi Veri Doğrulama Veri Analizi Raporlama

38 BDD Uygulama Adımları Planlama Veri Erişimi Veri Doğrulama Veri Analizi Raporlama Planlama Başlamadan önce plan hazırlayın Sonraki 4 aşamada yapılacak işleri ve hedefleri belirleyin Hedefleriniz belli ve net olsun, riskleri değerlendirin, aksiyonlarınızı ve bütçenizi hazırlayın.

39 Planlama Kapsam Analiz edilecek veri seti nedir, sonuç olarak ne hedeflenmektedir. Konu Neyin nasıl analiz edileceği belirlenmelidir Testler Öngörülen analizler Keşif analizleri Süre Zaman ve kaynak planlaması yapılmalıdır

40 BDD Uygulama Adımları Planlama Veriye Erişim Veri Tutarlılık Testi Veri Analizi Sonuçların raporlanması

41 Veriye Erişim 1. Veri ve Veri Kaynaklarını Öğren 2. Analiz için Veriyi Talep Et 3. Analiz Ortamına Veriyi Getir

42 Veri Erişimi Veri ve Veri Kaynaklarını Öğren; Veri haritası oluştur Veri kaynakları Veri Tabloları Tablo İçerikleri Veri sözlüğü Bilgi İşlem Birimi ile işbirliğini geliştirin Veri ve Veri teknolojileri hakkında bilgi sahibi olun

43 Veriye Erişim Veri Kaynakları Veri tabanları (Oracle, SQL, Access, Excel, Sybase, DB2, AS400 vb.) Veri tabanı kayıtlarından üretilmiş dosyalar (genelde metin formatında *.txt) Sistem raporları (Excel, print dosyaları, txt dosyalar) Dış kaynaklı veriler çok farklı formatta gelebilir

44 BDD Uygulama Adımları Planlama Veriye Erişim Veri Tutarlılık Testi Veri Analizi Sonuçların raporlanması Veri Tutarlılık Testi Erişilen verinin tutarlılığını test edin. En başta gelen veriden emin olunmazsa sonuçların doğruluğu garanti altına alınamaz. Kullandığınız veri analiz aracının hazır fonksiyonlarını kullanın ve çapraz kontroller yapın.

45 Veri Doğrulama Yalnız analiz için gerekli olan tüm veri mi? Sayısal alanlarda sadece sayısal karakterler mi var? Mükerrer kayıt var mı? Geçersiz veri var mı? Veri alanları ile veri tutarlı mı?.....

46 BDD Uygulama Adımları Planlama Veriye Erişim Veri Tutarlılık Testi Veri Analizi Sonuçların raporlanması Veri Analizi Hedeflere ulaşmak için planlanan testleri gerçekleştirin Kullandığınız veri analiz aracının fonksiyon ve komutlarından faydalanın.

47 BDD Uygulama Adımları Planlama Veriye Erişim Veri Tutarlılık Testi Veri Analizi Sonuçların raporlanması Sonuçların Raporlanması Analiz sonuçlarını anlaşılır, anlamlı raporlara dönüştürün. Grafiksel, excel ortamında, tabüler gibi farklı yapılarda grafik oluşturabilirsiniz.

48 Teşekkür ederim yuksel.comak@komtas.com


"Yüksel Çomak/Genel Müdür" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları