Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. N. Lerzan Özkale İTÜ 2003

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. N. Lerzan Özkale İTÜ 2003"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. N. Lerzan Özkale İTÜ 2003
Uluslararası İktisat Prof. Dr. N. Lerzan Özkale İTÜ 2003

2 Figure 1-1 Exports and Imports as a Percentage of U.S. National Income
2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

3 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat
2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

4 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat
Figure 1-2 Exports and Imports as Percentages of National Income in 1994 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

5 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat
2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

6 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat
2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

7 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat
Genel iktisat kuramı, bir tek kapalı ekonominin sorunları ile ilgilenirken; uluslararası iktisat iki ya da daha çok dışa açık ekonominin sorunları ile ilgilenir. Kısaca Uİ genel iktisadın ele aldığı konuları uluslararası ortamda inceler. Bu anlamda Uİ, birbirinden ayrı birkaç ekonominin kıt kaynakları bireylerin gereksinimlerini karşılamak üzere kullanma sürecinde birbirleri üzerindeki etkilerini inceler. 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

8 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat
2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

9 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat
DIŞ TİCARET : MAL VE HİZMET AKIMLARI + EMEK + SERMAYE + TEKNOLOJİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER Serbest dış ticaret ve uluslararası uzmanlaşma gerekçeleriyle birlikte, Batılı gelişmiş ülkeler dış ticaret ve kambiyo kısıtlamalarını kaldırarak dünya ticaretini geliştirme yolunda çabalamaya başlamışlardır. Az gelişmişler, yoğun müdahelelerle dış ticareti ekonomik kalkınmalarının bir aracı olarak düzenlemeye çalışmaktadırlar. 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

10 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat
DIŞ TİCARETİN NEDENİ 1- YERLİ ÜRETİMİN YETERSİZLİĞİ DOĞAL KAYNAKLARIN DENGESİZ DAĞILIMI TEKNİK BİLGİ VE UZMAN İŞGÜCÜ YETERSİZLİĞİ EKONOMİK GELİŞME FARKLILIKLARI 2- ULUSLARARASI FİYAT FARKLILIKLARI ÜRETİM MALİYETLERİNDEKİ FARKLI. VERİMLİLİK FARKLARI KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER 3- MAL VE FİYAT FARKLILAŞTIRMASI 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

11 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat
FİYAT FARKLILAŞTIRMASI Standart ürünler MAL FARKLILAŞTIRMASI İleri teknoloji ürünleri 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

12 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat
2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

13 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat
2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

14 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat
2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

15 Klasik Liberalizmin temel ilkeleri
Akılcılık kişisel girişim hakları (piyasaya giriş-çıkış serbestisi) bireylerin çıkar maksimizasyonu, toplumun çıkarını da maksimize eder. Görünmez el (fiyat mekanizması, yani müdahale yok) 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

16 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat
ARZ YÖNÜNDEN BASİTLAŞTİRİCİ VARSAYIMLAR İKİ ÜLKE, İKİ MAL, HER İKİSİ DE ÜRETİYOR, MALLAR HOMOJEN PARA YOK, MAL MALLA DEĞİŞTİRİLİYOR. FİYATLAR REEL (MAL YA DA FAKTÖR MİKTARI) MAL, FAKTÖR PİYASALARINDA TAM REKABET DEVLET MÜDAHALESİ YOK: VERGİ, KOTA vb İŞGÜCÜ ÜLKE İÇİNDE TAM HAREKETLİ, ÜLKELERARASI TAM HAREKETSİZ. EKONOMİ TAM ÇALIŞMA DURUMUNDA TAŞIMA GİDERLERİ SIFIR 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

17 Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi
Bir ülkenin tüm emek faktörünün bir günde üretebildiği KUMAŞ(m) ŞARAP (lt) İngiltere Portekiz 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

18 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat
Ricardo’ya göre iki ülke arasında dış ticaretin başlayabilmesi için zorunlu olan koşul, bu ülkelerde iç maliyetlerin (fiyatların) birbirinden farklı olmasıdır. İngiltere’de iç fiyatlar: 1 birim kumaş: 1/2 birim şarap Portekiz’de iç fiyatlar: 1 birim kumaş: 2 birim şarap Emek-değer teorisi. 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

19 RİCARDO MODELİ’NİN EKSİKLERİ
Emek-Değer teorisine dayanır (Klasik Teori diğer faktörlerin farkında ancak doğal kaynaklar üretilmediğinden maliyet unsuru değil. Sermaye somutlaştırılmış emek) yalnız emek emek homojen her iş herkese açık tam rekabet geçerli 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

20 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat
Dış ticaretin nedeni: iş gücü verimliliğinin farklı oluşu ancak neden ileri geldiği ile ilgilenmiyor: faktör stoku, teknoloji, üretim organizasyonu İşgücü ülke içinde tam hareketli, ülkelerarası tam hareketsiz Arz teorisi (uluslararası fiyatların düzeyi açıklanmamış, bunun için talebe de yer verilmeli) Tam uzmanlaşma (artan-azalan maliyetler yok) 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

21 Figure 2-1 Home’s Production Possibility Frontier
2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

22 Figure 2-2 Foreign’s Production Possibility Frontier
2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

23 Figure 2-4 Trade Expands Consumption Possibilities
2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

24 Determination of Exchange Rates
Prices of goods in two countries Wheat Machine Paper Vine Turkey (TL) USA ($) 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

25 Vine Wheat Paper Machine 4:3 1:1 2:5 3:10 USA
TURKEY Vine Wheat Paper Machine 4: : : :10 USA Upper limit for 1 TL = 4/3 $ Lower limit for 1 TL = 3/10 $ 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

26 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat
Arz ve talep modelleri Uluslararası göreli fiyatların oluşumu Örnek: Sabit verim Türkiye ve ABD ticareti İç maliyet oranları Türkiye’de 1 buğday: 1/2 kağıt ABD’de 1 buğday: 2 kağıt 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

27 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat
Arz ve talep modelleri Kağıt ABD’nin iç maliyet doğrusu ABD için dış ticaret karlı değil Türkiye’nin iç maliyet doğrusu İki taraf için karlı ticaret alanı Türkiye için ticaret karlı değil Buğday 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

28 Uluslararası göreli fiyatların oluşumu (devam)
Karşılıklı talep kanunu: John Stuart Mill ( ) İki ülkeli iki mallı bir modelde bir ülkenin karşılıklı talebi, onun kendi malından vereceği bir ibrim için, diğerinin malından talep edeceği miktarlarla ölçülür. 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

29 Karşılıklı talep kanunu (devam)
Teklif eğrileri: Alfred Marshall ( )’ın Mill’in teorisini geliştirmek için kullandığı açıklama Ülkenin belli bir miktardaki ithal malı karşılığında önerdiği ihraç malı teklif (offer): İhraç miktarı İthal miktarı uluslararası fiyat oranı 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

30 Teklif eğrileri (devam)
İthal malı bir birim artırılırken, bunların karşılığında ülkenin kendi malından önereceği miktarları gösteren eğriye teklif eğrisi denir. Eğrinin her noktası aynı anda ihraç miktarını, ithal miktarını ve uluslararası fiyat oranını gösterir. 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

31 Teklif eğrileri (devam)
Türkiye’nin teklif eğrisi Kağıt 5 D(10k:5b) C(10k:10b) B(10k:15b) A(10k:20b) Buğday 1 2 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

32 Teklif eğrileri (devam)
Teklif eğrileri ve denge ticaret hadleri Kağıt Türkiye’nin teklif eğrisi P M ABD’nin teklif eğrisi ABD’nin İç fiyat oranı Türkiye’nin İç fiyat oranı O Buğday L 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

33 Teklif eğrilerinde kaymalar
Türkiye’nin teklif eğrisi T Türkiye’de zevk ve tercihlerin ithal kağıt yönünde değişmesi durumu Kağıt P M ABD’nin teklif eğrisi ABD’nin İç fiyat oranı P1 Türkiye’nin İç fiyat oranı O Buğday L 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

34 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat
Önemsiz olmanın önemi Tereyağı Lüksemburg’un teklif eğrisi ABD’nin teklif eğrisi 5 ABD’nin dış ticaret kazancı Lüksemburg’un dış ticaret kazancı A(10k:20b) Motor 1 2 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

35 Kayıtsızlık eğrileri ile analiz
Türkiye Kağıt T D(10k:5b) R F I2 D I1 L F T Buğday P S Tüketim ve üretim kazançları 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat

36 Kayıtsızlık eğrileri ile analiz
Türkiye Kağıt T D(10k:5b) R F I2 D I1 L F T Buğday P S 2003 N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat


"Prof. Dr. N. Lerzan Özkale İTÜ 2003" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları