Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslararası İktisat Prof. Dr. N. Lerzan Özkale İTÜ 2003.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslararası İktisat Prof. Dr. N. Lerzan Özkale İTÜ 2003."— Sunum transkripti:

1 Uluslararası İktisat Prof. Dr. N. Lerzan Özkale İTÜ 2003

2 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat2 Figure 1-1 Exports and Imports as a Percentage of U.S. National Income

3 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat3

4 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat4 Figure 1-2 Exports and Imports as Percentages of National Income in 1994

5 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat5

6 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat6

7 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat7 Uluslararası İktisat Genel iktisat kuramı, bir tek kapalı ekonominin sorunları ile ilgilenirken; uluslararası iktisat iki ya da daha çok dışa açık ekonominin sorunları ile ilgilenir. Kısaca Uİ genel iktisadın ele aldığı konuları uluslararası ortamda inceler. Bu anlamda Uİ, birbirinden ayrı birkaç ekonominin kıt kaynakları bireylerin gereksinimlerini karşılamak üzere kullanma sürecinde birbirleri üzerindeki etkilerini inceler.

8 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat8

9 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat9 DIŞ TİCARET : MAL VE HİZMET AKIMLARI + EMEK + SERMAYE + TEKNOLOJİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER Serbest dış ticaret ve uluslararası uzmanlaşma gerekçeleriyle birlikte, Batılı gelişmiş ülkeler dış ticaret ve kambiyo kısıtlamalarını kaldırarak dünya ticaretini geliştirme yolunda çabalamaya başlamışlardır. Az gelişmişler, yoğun müdahelelerle dış ticareti ekonomik kalkınmalarının bir aracı olarak düzenlemeye çalışmaktadırlar.

10 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat10 DIŞ TİCARETİN NEDENİ 1- YERLİ ÜRETİMİN YETERSİZLİĞİ –DOĞAL KAYNAKLARIN DENGESİZ DAĞILIMI –TEKNİK BİLGİ VE UZMAN İŞGÜCÜ YETERSİZLİĞİ –EKONOMİK GELİŞME FARKLILIKLARI 2- ULUSLARARASI FİYAT FARKLILIKLARI ÜRETİM MALİYETLERİNDEKİ FARKLI. VERİMLİLİK FARKLARI KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER 3- MAL VE FİYAT FARKLILAŞTIRMASI

11 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat11 FİYAT FARKLILAŞTIRMASI Standart ürünler MAL FARKLILAŞTIRMASI İleri teknoloji ürünleri

12 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat12

13 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat13

14 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat14

15 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat15 Klasik Liberalizmin temel ilkeleri Akılcılık kişisel girişim hakları (piyasaya giriş-çıkış serbestisi) bireylerin çıkar maksimizasyonu, toplumun çıkarını da maksimize eder. Görünmez el (fiyat mekanizması, yani müdahale yok)

16 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat16 ARZ YÖNÜNDEN BASİTLAŞTİRİCİ VARSAYIMLAR İKİ ÜLKE, İKİ MAL, HER İKİSİ DE ÜRETİYOR, MALLAR HOMOJEN PARA YOK, MAL MALLA DEĞİŞTİRİLİYOR. FİYATLAR REEL (MAL YA DA FAKTÖR MİKTARI) MAL, FAKTÖR PİYASALARINDA TAM REKABET DEVLET MÜDAHALESİ YOK: VERGİ, KOTA vb İŞGÜCÜ ÜLKE İÇİNDE TAM HAREKETLİ, ÜLKELERARASI TAM HAREKETSİZ. EKONOMİ TAM ÇALIŞMA DURUMUNDA TAŞIMA GİDERLERİ SIFIR

17 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat17 Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi Bir ülkenin tüm emek faktörünün bir günde üretebildiği KUMAŞ(m)ŞARAP (lt) İngiltere8040 Portekiz1020

18 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat18 Ricardo’ya göre iki ülke arasında dış ticaretin başlayabilmesi için zorunlu olan koşul, bu ülkelerde iç maliyetlerin (fiyatların) birbirinden farklı olmasıdır. İngiltere’de iç fiyatlar: 1 birim kumaş: 1/2 birim şarap Portekiz’de iç fiyatlar: 1 birim kumaş: 2 birim şarap Emek-değer teorisi.

19 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat19 RİCARDO MODELİ’NİN EKSİKLERİ Emek-Değer teorisine dayanır (Klasik Teori diğer faktörlerin farkında ancak doğal kaynaklar üretilmediğinden maliyet unsuru değil. Sermaye somutlaştırılmış emek) –yalnız emek –emek homojen –her iş herkese açık –tam rekabet geçerli

20 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat20 Dış ticaretin nedeni: iş gücü verimliliğinin farklı oluşu ancak neden ileri geldiği ile ilgilenmiyor: –faktör stoku, –teknoloji, –üretim organizasyonu İşgücü ülke içinde tam hareketli, ülkelerarası tam hareketsiz Arz teorisi (uluslararası fiyatların düzeyi açıklanmamış, bunun için talebe de yer verilmeli) Tam uzmanlaşma (artan-azalan maliyetler yok)

21 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat21 Figure 2-1 Home’s Production Possibility Frontier

22 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat22 Figure 2-2 Foreign’s Production Possibility Frontier

23 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat23 Figure 2-4 Trade Expands Consumption Possibilities

24 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat24 Prices of goods in two countries Wheat Machine Paper Vine Turkey 2 20 10 6 (TL) USA 2 6 4 8 ($) Determination of Exchange Rates

25 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat25 TURKEY Vine Wheat Paper Machine 4:3 1:1 2:5 3:10 USA Upper limit for 1 TL = 4/3 $ Lower limit for 1 TL = 3/10 $

26 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat26 Arz ve talep modelleri Uluslararası göreli fiyatların oluşumu Örnek: 4Sabit verim 4Türkiye ve ABD ticareti 4İç maliyet oranları 4Türkiye’de 1 buğday: 1/2 kağıt 4ABD’de 1 buğday: 2 kağıt

27 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat27 Arz ve talep modelleri ABD için dış ticaret karlı değil Türkiye için ticaret karlı değil İki taraf için karlı ticaret alanı ABD’nin iç maliyet doğrusu Türkiye’nin iç maliyet doğrusu Buğday Kağıt

28 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat28 Uluslararası göreli fiyatların oluşumu (devam) Karşılıklı talep kanunu: John Stuart Mill (1806-1873) İki ülkeli iki mallı bir modelde bir ülkenin karşılıklı talebi, onun kendi malından vereceği bir ibrim için, diğerinin malından talep edeceği miktarlarla ölçülür.

29 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat29 Karşılıklı talep kanunu (devam) Teklif eğrileri: Alfred Marshall (1842- 1924)’ın Mill’in teorisini geliştirmek için kullandığı açıklama 4Ülkenin belli bir miktardaki ithal malı karşılığında önerdiği ihraç malı teklif (offer): 4İhraç miktarı 4İthal miktarı 4uluslararası fiyat oranı

30 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat30 Teklif eğrileri (devam) İthal malı bir birim artırılırken, bunların karşılığında ülkenin kendi malından önereceği miktarları gösteren eğriye teklif eğrisi denir. Eğrinin her noktası aynı anda ihraç miktarını, ithal miktarını ve uluslararası fiyat oranını gösterir.

31 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat31 Teklif eğrileri (devam) Türkiye’nin teklif eğrisi Buğday Kağıt 5 21 A(10k:20b) B(10k:15b) C(10k:10b) D(10k:5b)

32 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat32 Teklif eğrileri (devam) Teklif eğrileri ve denge ticaret hadleri Buğday Kağıt M L P Türkiye’nin İç fiyat oranı ABD’nin teklif eğrisi Türkiye’nin teklif eğrisi ABD’nin İç fiyat oranı O

33 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat33 Teklif eğrilerinde kaymalar Buğday Kağıt M L P Türkiye’nin İç fiyat oranı ABD’nin teklif eğrisi Türkiye’nin teklif eğrisi T ABD’nin İç fiyat oranı O P1P1 T1T1 Türkiye’de zevk ve tercihlerin ithal kağıt yönünde değişmesi durumu

34 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat34 Önemsiz olmanın önemi Motor Tereyağı 5 21 A(10k:20b) Lüksemburg’un dış ticaret kazancı ABD’nin teklif eğrisi ABD’nin dış ticaret kazancı Lüksemburg’un teklif eğrisi

35 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat35 Kayıtsızlık eğrileri ile analiz Türkiye Buğday Kağıt R SP T F D(10k:5b) F T I1I1 I2I2 D L Tüketim ve üretim kazançları

36 2003N. Lerzan Özkale Uluslararası İktisat36 Kayıtsızlık eğrileri ile analiz Türkiye Buğday Kağıt R SP T F D(10k:5b) F T I1I1 I2I2 D L


"Uluslararası İktisat Prof. Dr. N. Lerzan Özkale İTÜ 2003." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları