Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Oral enfeksiyonların yarattığı sekonder sistemik etkiler Sistemik hastalığın oral bölgeye ve dental tedavi planlamasına olan etkisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Oral enfeksiyonların yarattığı sekonder sistemik etkiler Sistemik hastalığın oral bölgeye ve dental tedavi planlamasına olan etkisi."— Sunum transkripti:

1

2

3 Oral enfeksiyonların yarattığı sekonder sistemik etkiler Sistemik hastalığın oral bölgeye ve dental tedavi planlamasına olan etkisi

4 ORAL ENFEKSİYONUN YAYILMA YOLLARI Metastatik Enfeksiyon Metastatik Hasar Metastatik Enflamasyon

5 Metastatik enfeksiyon oral kavitedeki bakterilerin geçişi ile ortaya çıkar. Subakut Bakteriyel Endokartit Akut Bakteriyel Miyokard Beyin Absesi Kavernöz Sinus Trombozu Sinüzit Akciğer Absesi Ludwig Anjini Orbital Selülit Deri Ülseri Osteomyelit Eklem Protezi Enfeksiyonu

6 Metastatik hasar oral mikrobiyal toksinlerin sirkülasyonu ile oluşur. Serebral Enfarktüs Akut Miyokard Enfarktüsü Sürekli Ateş İdyopatik Trigeminal Nevralji Toksik Şok Sendromu Sistemik Granülosit Hücre Defekti Kronik Menenjit

7 Metastatik enflamasyon oral organizmaların immünolojik hasarı ile ortaya çıkar Behçet Hastalığı Kronik Ürtiker Uveitis Enflamatuar Bowel Hastalığı Crohn Hastalığı

8

9

10 KAN HASTALIKLARI

11

12 von Willebrand Hastalığı

13 Ne kadarlık bir yüklemenin gerekli olduğu konusunda belirleyici faktör hastalığın alt tipidir. Hastalığın en çok görülen alt tipi ise Tip 1 dir.( Stubbs M. ve diğerleri,2001 ).

14

15 Normal bir bireyin kanama süresi aspirin alımı ile uzar. Ancak bu uzamanın normal sınırların dışına çıkması çok enderdir. Böyle bir durumun varlığı bize maskelenmiş bir vWD’i düşündürür ( Davit L. BASI ve diğerleri,1999 ).

16 Hemofili

17 Maxiller anestezi infiltrasyonunda ve mandibular anestezide A tipi hemofiliak hastalarda %30 veya %50 oranında A faktörü ilavesi tavsiye edilmektedir.( David L.BASI ve diğerleri,1999 ).

18 Fissür sealent uygulaması hastayı dental çürüklere karşı korumada en etkili yoldur ( David L.BASI ve diğerleri,1999 ).

19 Hemofili A için Uyulması Gereken Protokol

20 Hemofili B için Uyulması Gereken Protokol

21 Anemi

22 Tedavi öncesinde yapılacak işlemler CBC Bakılır. Düşük Hemoglobin Seviyesi Bulundu İse Konsültasyon İstenir Aneminin Şiddetini Belirlemek İçin Hastanın Hematologu İle İrtibatta Olunur. Eğer Anemi Şiddetli İse Kan Transfüzyonun Gerekebileceği Unutulmamalıdır. Orak Hücreli Anemide Görüldüğü Gibi ‘Kriz’ Durumundaki Bir Hastadan Dental Tedaviden Kaçınılmalıdır. Anamnezinde Kan Transfüzyonu Bulunan Hastalarda Hepatit Ve HIV Riski Dolayısı İle İyi Bir Klinik Muayene Yapılmalıdır. Şayet Hemoglobin Düzeyi Optimumda İse Genel Anestezi Kullanımı Mantıklıdır. Genel Anestezi Kullanılacaksa Tedavi Öncesi Hastaya Anemik Hastalar İçin Takdir Edilen Antibiyotik Profilaksi Protokolü Uygulanmalıdır.

23 Tedavi sırasında yapılacak işlemler Yapılan Her İşlem Kısa Tutulmalı Nitröz Oksit Anestezisi, Orak Hücreli Anemik Hastalarda Ve Vitamin B12 Noksanlığı İyi Kontrol Edilmeyen Hastalarda Dikkatli Kullanılmalıdır. Primer Kapama Yapılmalıdır Enfeksiyonların Kontrolü Çok Sıkı Bir Şekilde Yapılmalıdır

24 Tedavi sonrasında yapılacak işlemler Kriz ya da Hemolize Yol Açabilecek İlaçları Reçetelendirmekten Kaçınılmalıdır. Eğer Yavaş İyileşme Öngörülüyor İse Antibiyotik Profilaksisi Yapılmalıdır. Oral Hijyenin Kusursuz Şekilde Sağlanmasının Önemi Vurgulanmalıdır. Solunumu Deprese Eden Analjeziklerin Hgb/Dl İle Kullanımında Dikkatli Olunmalıdır.

25 İmmünsüpresif Durumlar

26

27

28

29

30

31

32 p

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 NÖROLOJİK VE PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR

45

46

47 Şizofreni

48 İSKEMİK(KORONER)KALP HASTALIKLARI

49 Angina Pectoris

50

51

52 Miyokard Enfarktüsü

53 Aritmiler

54 Pacemaker Kullananlar

55

56 Tiroidle İlişkili Kalp Problemleri

57 Koroner Kor Pulmonale

58 Konjenital Kalp Hastalıkları

59 Endokartit

60 Hipertansif hastalar

61

62

63 BÖBREK HASTALIKLARI

64

65

66

67 KARACİĞER HASTALIKLARI

68

69

70 İSKELET-KAS HASTALIKLARI

71 Osteogenesis imperfecta

72 Rickett’s Osteomalazi

73 Paget Hastalığı

74 SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

75 KOAH

76 Astım

77 Diş hek. açısından astım

78 ENDOKRİN HASTALIKLAR

79

80

81

82

83

84

85

86 kaynakça Derossi SS, Raghavendra S. Anemia.Oral Surg Oral Med Oral Pathl Oral Radiol Endod. 2003 Feb;95(2):131-41. Piot B, Sigaud-Fiks M, Huet P, Fressinaud E, Trossaert M, Mercier J. Management of dental extractions in patients with bleeding disorders.Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2002 Mar;93(3):247-50 Stubbs M, Lloyd J. A protocol for the dental management of von Willebrand's disease, haemophilia A and haemophilia B.Aust Dent J. 2001 Mar;46(1):37-40. Coulter ID, Marcus M, Freed JR, Der-Martirosian C, Cunningham WE, AndersenRM, Maas WR, Garcia I, Schneider DA, Genovese B, Shapiro MF, Bozzette SA. Use of dental care by HIV-infected medical patients.J Dent Res. 2000 Jun;79(6):1356-61. Diecidue R, Richard J, Spera J, Streck P. Post-traumatic hemorrhage in a patient with previously undiagnosed vonWillebrand's disease. J Oral Maxillofac Surg. 2000 Mar;58(3):332-6. Patton LL. Hematologic abnormalities among HIV-infected patients: associations ofsignificance for dentistry.Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1999 Nov;88(5):561-7. Guggenheimer J, Eghtesad B, Stock DJ. Dental management of the (solid) organ transplant patient.Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2003 Apr;95(4):383-9.

87 Meyer U, Kleinheinz J, Handschel J, Kruse-Losler B, Weingart D, Joos U. Oral findings in three different groups of immunocompromised patients.J Oral Pathol Med. 2000 Apr;29(4):153-8. Slavkin HC. Toward a common theme for autoimmunity.J Am Dent Assoc. 1999 Apr;130(4):561-6. Friedlander AH, Marder SR. The psychopathology, medical management and dental implications ofschizophrenia.J Am Dent Assoc. 2002 May;133(5):603- 10; quiz 624-5. Ghezzi EM, Ship JA. Systemic diseases and their treatments in the elderly: impact on oral health.J Public Health Dent. 2000 Fall;60(4):289-96. Greenwood M, J G Meechan. General medicine and surgery for dental practitioners Part 4: Neurological disorders. British Dental Journal 12 Jul 2003; 195:19 - 25 Basi D.L,Schmiechen Nathan J.Bleeding and coagulation problems in the dental patient.J Dental Clinics North America.1999 july;43(3):457-47 Yoshinari Morimoto,Ak,ra Yoshioka,Midori Shima,Tadaak, Kirita.Intraloral hemostasis using a recombinant factor VII preparation in hemophilia A patient with inhibitor.J Oral Maxillofacial Surg 2003;61:1095-1097 Xiaojing Li, Kristin M Kollveit,Leif Tronstad,Ingar Olsen.Systemic diseases caused by oral infection.Norway

88


"Oral enfeksiyonların yarattığı sekonder sistemik etkiler Sistemik hastalığın oral bölgeye ve dental tedavi planlamasına olan etkisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları