Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Stratejik plan Prof. Dr. Sarp Saraç. Mezuniyet öncesi eğitim Mezuniyet sonrası eğitim Araştırma/yayın Öğretim üyeleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Stratejik plan Prof. Dr. Sarp Saraç. Mezuniyet öncesi eğitim Mezuniyet sonrası eğitim Araştırma/yayın Öğretim üyeleri."— Sunum transkripti:

1 Stratejik plan Prof. Dr. Sarp Saraç

2 Mezuniyet öncesi eğitim Mezuniyet sonrası eğitim Araştırma/yayın Öğretim üyeleri

3 MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM

4 UTEAK süreci Akredite edilen ilk 8 fakülteden biri 2017 ye kadar UTEAK sonuç raporu 12 maddelik öneriler Öz değerlendirme kurulu

5 MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM SORUN: Amfi ve laboratuvarların fiziksel şartları Multidisiplin öğrenci laboratuvarlarının altyapısı ve deney içerikleri iyileştirildi. Tüm amfilerin ve Konferans 1/2 salonlarının ses sistemleri yenilendi YAPILANLAR: Tüm öğrenci amfileri renove edildi, Multidisiplin öğrenci laboratuvarlarının altyapısı ve deney içerikleri iyileştirildi. Tüm amfilerin ve Konferans 1/2 salonlarının ses sistemleri yenilendi

6 - Olumlu Öğrenme Ortamlarının Geliştirilmesi İçin Sekiz Adet Öğrenci Amfisinin Yenilenmesi Projesi Sekiz Adet Öğrenci Amfisinin Yenilenmesi Projesi (Bütçesi: 413.682.09.- TL) (Bütçesi: 413.682.09.- TL) - Multidisiplin Öğrenci Laboratuvarlarının Altyapısının ve Deney İçeriklerinin İyileştirilmesi Projesi ve Deney İçeriklerinin İyileştirilmesi Projesi (Bütçesi: 274.000.- TL ) (Bütçesi: 274.000.- TL ) Amfilerin ve laboratuvarların renovasyonu

7

8 Tıp Fakültesi Multidisiplin Öğrenci Laboratuvarları Altyapısının ve Deney İçeriklerinin İyileştirilmesi Projesi Laboratuvar güvenliğinin arttırılması Laboratuvar güvenliğinin arttırılması gaz dedektörü” ve “acil göz duşu” gibi gaz dedektörü” ve “acil göz duşu” gibi Laboratuvar altyapısının iyileştirilmesi Laboratuvar altyapısının iyileştirilmesi PCR cihazları, mikrosantrifüj, otomatik pipet vb. PCR cihazları, mikrosantrifüj, otomatik pipet vb. Su banyosu, etüv vb. Su banyosu, etüv vb. Öğrenci pratiklerine güncel ve multidisipliner içerikli deneylerin eklenmesi Öğrenci pratiklerine güncel ve multidisipliner içerikli deneylerin eklenmesi (Bütçesi: 274.000.- TL )

9 Etüv

10 Santrifüj Cihazı

11 4’lü Otamatik Pipet

12 Hassas Terazi

13 Vorteks Cihazı

14 pHmetre

15 Göz Yıkama Aparatı

16

17 Öğrenci laboratuvar atıklarının uygun şekilde atılması sağlandı Personele laboratuvar güvenlik eğitimi verildi

18 Kısa vade: Mesleksel beceri laboratuvarlarında kullanılan ve eskimiş olan maketlerin yenilenmesi. Alt yapı projesi olarak başvurusu yapıldı Orta- uzun vade: Ortak bir simülasyon merkezinin kurulması

19 MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM SORUN: Bilişim alt yapısı ile ilgili sorunlar Amfi bilgisayarlarındaki sorunlar Öğrenci işleri otomasyonu Ölçme ve değerlendirme/soru bankası YAPILANLAR:

20 Thin Client Sistemi

21 Öğrenci işleri otomasyonu/soru bankası Tıp Fakültesi/Eğitim Fakültesi/Bilişim Enstitüsü ortak toplantı Havelsan – fizibilite raporu

22 Kısa vade: Thin client sisteminin rutin kullanıma geçmesi (2. sömestr) Orta- uzun vade: Öğrenci portfolio sistemi, e-fakülte

23 MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM SORUN: Öğrencilerin güvenilir, doğru bilgiye ulaşamaması YAPILANLAR: Açık ders araçları projesi (TEBAD, Dekanlık, öğrenciler) Pilot çalışma (ders kurulu/staj) Tıp Fakültesi/Eğitim Fakültesi/Bilişim Enstitüsü ortak toplantı Havelsan – fizibilite raporu

24 Orta vade: Tüm derslerin elektronik ortama aktarılması, bir konuyla ilgili temel ve klinik derslerin linklenerek dikey integrasyonun sağlanması Uzun vade: Ders formatlarının değiştirilmesi, özgün öğretici materyallerin hazırlanması

25 MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM SORUN: Danışmanlık (akademik/kariyer) sisteminin olmaması YAPILANLAR: Yapılandırılmış bir danışmanlık sistemi oluşturuldu (web tavanlı) Kariyer günleri için anabilim dalları ile temas kuruldu

26 Kısa vade: İkinci yarı yılda danışmanlık sistemine başlanması Orta vade: Sene sonunda kariyer günleri 2012-2013 ders yılında tüm sınıfların dahil edilmesi

27 MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM SORUN: İntörnlerin çalışma şartlarındaki olumsuzluklar Ağır çalışma koşulları Hekim yerine konmama Hekimlik dışı işlerde çalıştırılma Malpraktis sorunu

28 YAPILANLAR: AD intörn temsilcileri ile toplantı Öğrenci temsilcileri ile düzenli toplantılar Geri bildirim formları I. Ulusal intörn kurultayı Tıp dekanları konseyi/YÖK çalıştayı

29 Kısa vade: İş tanımı İntörn karnesi “İntörn anayasası” hazırlanması Orta-uzun vade: Hekim ve kurumun malpraktise karşı korunması

30 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM

31 SORUN: Araştırma görevlisi eğitiminin standardizasyonu

32 YAPILANLAR İç akreditasyon süreci tamamlandı Asistan karnesi

33 Kısa-orta vade: Reakreditasyon vizitlerine başlanacak Asistan karne programının alımı

34 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM SORUN: Araştırma görevlisi sayılarında son yıllardaki azalma

35 2011 TUS İlkbahar Dönemi İçin İstenen ve Verilen Uzmanlık Öğrencisi Sayıları Anabilim Dalı Fakültemiz KadrosundaYabancıSağlık Bakanlığı İstenenVerilenİstenenVerilenİstenenVerilen Acil Tıp21 44 Adli Tıp 1 1 Anatomi1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon12422 10 Beyin ve Sinir Cerrahisi312 Çocuk Cerrahisi 41 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 64 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 32 11 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon1211 1 Fizyoloji41 Göğüs Cerrahisi 21 Göğüs Hastalıkları 212 Göz Hastalıkları11 Halk Sağlığı3221 55 Histoloji ve Embriyoloji2111 İç Hastalıkları 8722 Kalp ve Damar Cerrahisi51 Nöroloji21 1 Nükleer Tıp21 Ortopedi ve Travmatoloji31 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi1111 Radyasyon Onkolojisi2 11 Radyoloji7211 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları2211 2 Spor Hekimliği11 Tıbbi Biyokimya 21 4 Tıbbi Farmakoloji2 11 1 Tıbbi Mikrobiyoloji41 Tıbbi Patoloji111 Üroloji 51 TOPLAM 91422113 3010

36 2011 TUS Sonbahar Dönemi İçin İstenen ve Verilen Uzmanlık Öğrencisi Sayıları Anabilim Dalı Fakültemiz KadrosundaYabancı UyrukluSağlık Bakanlığı İstenenVerilenİstenenVerilenİstenenVerilen Acil Tıp1111 5 5 Anesteziyoloji ve Reanimasyon9522 15 Beyin ve Sinir Cerrahisi4122 2 Çocuk Cerrahisi 41 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4311 3 3 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 3211 1 1 Deri ve Zührevi Hastalıkları21 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon3211 Genel Cerrahi5111 Göğüs Cerrahisi 21 Göğüs Hastalıkları 3122 2 Halk Sağlığı42 İç Hastalıkları 86 Kadın Hastalıkları ve Doğum42 Kalp ve Damar Cerrahisi70 Kardiyoloji21 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları2111 1 Nöroloji51 Nükleer Tıp20 Ortopedi ve Travmatoloji42 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi20 Radyasyon Onkolojisi2011 Radyoloji120 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları1011 2 Spor Hekimliği21 Tıbbi Genetik11 Tıbbi Mikrobiyoloji40 Tıbbi Patoloji10 1 Üroloji 4111 2 TOPLAM 1073715 34 9

37

38 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM SORUN: Performans sistemi Hastanın muayenesine ve değerlendirilmesine ayrılan zaman Eğitim toplantılarına ayrılan zaman Araştırmaya ayrılan zaman Uzmanlık öğrencilerine örnek olmak

39 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM SORUN: Üniversite/ EAH arasında ücret eşitsizliği

40 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM SORUN:Mesleğini serbest olarak icra eden öğretim üyelerinin hasta hizmetleri ile ilgili klinik uygulamalara katılamaması Özel alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri İnsan gücünün verimli kullanılamaması Etik sorunlar, örnek oluşturma

41 YAPILANLAR Tıp dekanları konseyi YÖK çalıştayı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı TUK ile görüşmeler

42 Kısa vade: Asistan karnesi kulanımının yaygınlaştırılması Orta vade: Eylül 2012 de revizitasyon sürecinin başlaması. Yenilenen tüzüğe uygun şekilde, anabilim dallarında mezuniyet sonrası eğitimin standart işleyişinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması. Yurt dışı kongre katılımını arttırmak için araştırma görevlilerine Bilimsel Araştırmalar Birimi’nden belirli bir kontenjan ayrılmasını sağlamak. Araştırma görevlileri ile düzenli toplantılar yapmak.

43 ARAŞTIRMA

44 SORUN: Yapılan yüksek sayıda araştırmaya rağmen, bunun ekonomik bir değere ulaşmasındaki düşük oran

45 YAPILANLAR MD PhD Programı Araştırma Teknik Destek Birimi Hacettepe Teknopark’ta yer alan uluslararası ilaç firmaları ile ikili anlaşmalar Proje Pazarına aktif katılım Mikroenkapsülasyon toplantısında Tıp Fakültesinin araştırma potansiyelinin sunumu Eylül 2011 İlaç Keşfi ve Geliştirilmesi Programı (MSD/Yale)

46 Kısa vade: İlaç Keşfi ve Geliştirilmesi Programına başlanacak

47 ARAŞTIRMA SORUN: Hacettepe Tıp Dergisinin uluslararası dizinlere girememesi

48 YAPILANLAR Derginin ismi “Reviews of Basic and Clinical Medicine” olarak değişitirilmiştir. Yayın dili ingilizce olmuştur. Sadece elektronik kopya olarak yayınlanacaktır. Profesyonel “copy editing” için dışarıdan hizmet satın alma yoluna gidilecektir Danışma kurulu tüm Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bütün öğretim üye ve görevlilerinden oluşmaktadır. Temel tıp bilimleri, pediatri, erişkin dahili bilimler, onkoloji ve cerrahi bilimlerin temsil edildiği bir editörler kurulu oluşturulacaktır.

49 Kısa vade: Editörler kurulunun oluşturulması Copy editing gideri için mali kaynak bulunması Orta-uzun vade Derginin uluslararası indekslere girmesini sağlamak

50 ÖĞRETİM ÜYELERİ

51 SORUN: Demotivasyon, önünü görememe Azalan özlük hakları Hekim emeğini ucuzlatma çabaları Hekime uygulanan şiddetin artması Performans sistemi, üniversite hastaneleri ile devlet hastanelerinin bir tutulması KHK lar “Uçan profesörler”

52 YAPILANLAR YÖK yetkilileri ve Sağlık Bakanı ile çeşitli platformlarda görüşme TTB- Dekanlar basın açıklaması Plan Kısa vade: “kahvaltı toplantıları”

53 SORUN: : Eğitim ve bilimsel faaliyetlerin performans sistemi içinde yeterince değer bulmaması

54 YAPILANLAR, Bilimsel ve eğitsel kriterleri oluşturmak için iki komisyon 2 ayrı rapor hazırlandı Üst yönetime iletildi

55 KURUMSAL AİDİYET YAPILANLAR Mantar etkinlikleri Mezuniyet pikniği Beyaz önlük töreni Cheesecake li çay saati Eğitime destek fonu Plan: Mezunlar Derneği vasıtasıyla mezunlarla ilişkiyi güçlendirmek, burs fonuna katkı yapmalarını sağlamak

56


"Stratejik plan Prof. Dr. Sarp Saraç. Mezuniyet öncesi eğitim Mezuniyet sonrası eğitim Araştırma/yayın Öğretim üyeleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları