Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Stratejik plan Prof. Dr. Sarp Saraç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Stratejik plan Prof. Dr. Sarp Saraç."— Sunum transkripti:

1 Stratejik plan Prof. Dr. Sarp Saraç

2 Mezuniyet öncesi eğitim
Mezuniyet sonrası eğitim Araştırma/yayın Öğretim üyeleri

3 MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM

4 UTEAK süreci Akredite edilen ilk 8 fakülteden biri 2017 ye kadar
UTEAK sonuç raporu 12 maddelik öneriler Öz değerlendirme kurulu

5 MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM
SORUN: Amfi ve laboratuvarların fiziksel şartları YAPILANLAR: Tüm öğrenci amfileri renove edildi, Multidisiplin öğrenci laboratuvarlarının altyapısı ve deney içerikleri iyileştirildi. Tüm amfilerin ve Konferans 1/2 salonlarının ses sistemleri yenilendi

6 Amfilerin ve laboratuvarların renovasyonu
Olumlu Öğrenme Ortamlarının Geliştirilmesi İçin Sekiz Adet Öğrenci Amfisinin Yenilenmesi Projesi (Bütçesi: TL) Multidisiplin Öğrenci Laboratuvarlarının Altyapısının ve Deney İçeriklerinin İyileştirilmesi Projesi (Bütçesi: TL )

7

8 Tıp Fakültesi Multidisiplin Öğrenci Laboratuvarları Altyapısının ve Deney İçeriklerinin İyileştirilmesi Projesi Laboratuvar güvenliğinin arttırılması gaz dedektörü” ve “acil göz duşu” gibi Laboratuvar altyapısının iyileştirilmesi PCR cihazları, mikrosantrifüj, otomatik pipet vb. Su banyosu, etüv vb. Öğrenci pratiklerine güncel ve multidisipliner içerikli deneylerin eklenmesi (Bütçesi: TL )

9 Etüv

10 Santrifüj Cihazı

11 4’lü Otamatik Pipet

12 Hassas Terazi

13 Vorteks Cihazı

14 pHmetre

15 Göz Yıkama Aparatı

16

17 Öğrenci laboratuvar atıklarının uygun şekilde atılması sağlandı
Personele laboratuvar güvenlik eğitimi verildi

18 Kısa vade: Mesleksel beceri laboratuvarlarında kullanılan ve eskimiş olan maketlerin yenilenmesi. Alt yapı projesi olarak başvurusu yapıldı Orta- uzun vade: Ortak bir simülasyon merkezinin kurulması

19 MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM
SORUN: Bilişim alt yapısı ile ilgili sorunlar Amfi bilgisayarlarındaki sorunlar Öğrenci işleri otomasyonu Ölçme ve değerlendirme/soru bankası YAPILANLAR:

20 Thin Client Sistemi

21 Öğrenci işleri otomasyonu/soru bankası
Tıp Fakültesi/Eğitim Fakültesi/Bilişim Enstitüsü ortak toplantı Havelsan – fizibilite raporu

22 Kısa vade: Thin client sisteminin rutin kullanıma geçmesi (2. sömestr)
Orta- uzun vade: Öğrenci portfolio sistemi, e-fakülte

23 MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM
SORUN: Öğrencilerin güvenilir, doğru bilgiye ulaşamaması YAPILANLAR: Açık ders araçları projesi (TEBAD, Dekanlık, öğrenciler) Pilot çalışma (ders kurulu/staj) Tıp Fakültesi/Eğitim Fakültesi/Bilişim Enstitüsü ortak toplantı Havelsan – fizibilite raporu

24 Orta vade: Tüm derslerin elektronik ortama aktarılması, bir konuyla ilgili temel ve klinik derslerin linklenerek dikey integrasyonun sağlanması Uzun vade: Ders formatlarının değiştirilmesi, özgün öğretici materyallerin hazırlanması

25 MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM
SORUN: Danışmanlık (akademik/kariyer) sisteminin olmaması YAPILANLAR: Yapılandırılmış bir danışmanlık sistemi oluşturuldu (web tavanlı) Kariyer günleri için anabilim dalları ile temas kuruldu

26 Kısa vade: İkinci yarı yılda danışmanlık sistemine başlanması
Orta vade: Sene sonunda kariyer günleri ders yılında tüm sınıfların dahil edilmesi

27 MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM
SORUN: İntörnlerin çalışma şartlarındaki olumsuzluklar Ağır çalışma koşulları Hekim yerine konmama Hekimlik dışı işlerde çalıştırılma Malpraktis sorunu

28 YAPILANLAR: AD intörn temsilcileri ile toplantı
Öğrenci temsilcileri ile düzenli toplantılar Geri bildirim formları I. Ulusal intörn kurultayı Tıp dekanları konseyi/YÖK çalıştayı

29 Kısa vade: Orta-uzun vade: İş tanımı İntörn karnesi
“İntörn anayasası” hazırlanması Orta-uzun vade: Hekim ve kurumun malpraktise karşı korunması

30 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM

31 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM
SORUN: Araştırma görevlisi eğitiminin standardizasyonu

32 YAPILANLAR İç akreditasyon süreci tamamlandı Asistan karnesi

33 Kısa-orta vade: Reakreditasyon vizitlerine başlanacak
Asistan karne programının alımı

34 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM
SORUN: Araştırma görevlisi sayılarında son yıllardaki azalma

35 Fakültemiz Kadrosunda
2011 TUS İlkbahar Dönemi İçin İstenen ve Verilen Uzmanlık Öğrencisi Sayıları Anabilim Dalı Fakültemiz Kadrosunda Yabancı Sağlık Bakanlığı İstenen Verilen Acil Tıp 2 1 4 Adli Tıp Anatomi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 12 10 Beyin ve Sinir Cerrahisi 3 Çocuk Cerrahisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 6 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fizyoloji Göğüs Cerrahisi Göğüs Hastalıkları Göz Hastalıkları Halk Sağlığı 5 Histoloji ve Embriyoloji İç Hastalıkları 8 7 Kalp ve Damar Cerrahisi Nöroloji Nükleer Tıp Ortopedi ve Travmatoloji Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Radyasyon Onkolojisi Radyoloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Spor Hekimliği Tıbbi Biyokimya Tıbbi Farmakoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Patoloji Üroloji  TOPLAM 91 42 21 13 30

36 Fakültemiz Kadrosunda
2011 TUS Sonbahar Dönemi İçin İstenen ve Verilen Uzmanlık Öğrencisi Sayıları Anabilim Dalı Fakültemiz Kadrosunda Yabancı Uyruklu Sağlık Bakanlığı İstenen Verilen Acil Tıp 1 5 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 9 2 15 Beyin ve Sinir Cerrahisi 4 Çocuk Cerrahisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Deri ve Zührevi Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Genel Cerrahi Göğüs Cerrahisi Göğüs Hastalıkları Halk Sağlığı İç Hastalıkları 8 6 Kadın Hastalıkları ve Doğum Kalp ve Damar Cerrahisi 7 Kardiyoloji Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Nöroloji Nükleer Tıp Ortopedi ve Travmatoloji Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Radyasyon Onkolojisi Radyoloji 12 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Spor Hekimliği Tıbbi Genetik Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Patoloji Üroloji  TOPLAM 107 37 34

37

38 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM
SORUN: Performans sistemi Hastanın muayenesine ve değerlendirilmesine ayrılan zaman Eğitim toplantılarına ayrılan zaman Araştırmaya ayrılan zaman Uzmanlık öğrencilerine örnek olmak

39 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM
SORUN: Üniversite/ EAH arasında ücret eşitsizliği

40 MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM
SORUN:Mesleğini serbest olarak icra eden öğretim üyelerinin hasta hizmetleri ile ilgili klinik uygulamalara katılamaması Özel alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri İnsan gücünün verimli kullanılamaması Etik sorunlar, örnek oluşturma

41 YAPILANLAR Tıp dekanları konseyi YÖK çalıştayı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı TUK ile görüşmeler

42 Kısa vade: Asistan karnesi kulanımının yaygınlaştırılması
Orta vade: Eylül 2012 de revizitasyon sürecinin başlaması. Yenilenen tüzüğe uygun şekilde, anabilim dallarında mezuniyet sonrası eğitimin standart işleyişinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması. Yurt dışı kongre katılımını arttırmak için araştırma görevlilerine Bilimsel Araştırmalar Birimi’nden belirli bir kontenjan ayrılmasını sağlamak. Araştırma görevlileri ile düzenli toplantılar yapmak.

43 ARAŞTIRMA

44 ARAŞTIRMA SORUN: Yapılan yüksek sayıda araştırmaya rağmen, bunun ekonomik bir değere ulaşmasındaki düşük oran

45 YAPILANLAR MD PhD Programı Araştırma Teknik Destek Birimi Hacettepe Teknopark’ta yer alan uluslararası ilaç firmaları ile ikili anlaşmalar Proje Pazarına aktif katılım Mikroenkapsülasyon toplantısında Tıp Fakültesinin araştırma potansiyelinin sunumu Eylül 2011 İlaç Keşfi ve Geliştirilmesi Programı (MSD/Yale)

46 Kısa vade: İlaç Keşfi ve Geliştirilmesi Programına başlanacak

47 ARAŞTIRMA SORUN: Hacettepe Tıp Dergisinin uluslararası dizinlere girememesi

48 YAPILANLAR Derginin ismi “Reviews of Basic and Clinical Medicine” olarak değişitirilmiştir. Yayın dili ingilizce olmuştur. Sadece elektronik kopya olarak yayınlanacaktır. Profesyonel “copy editing” için dışarıdan hizmet satın alma yoluna gidilecektir Danışma kurulu tüm Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bütün öğretim üye ve görevlilerinden oluşmaktadır. Temel tıp bilimleri, pediatri, erişkin dahili bilimler, onkoloji ve cerrahi bilimlerin temsil edildiği bir editörler kurulu oluşturulacaktır.

49 Kısa vade: Orta-uzun vade Editörler kurulunun oluşturulması
Copy editing gideri için mali kaynak bulunması Orta-uzun vade Derginin uluslararası indekslere girmesini sağlamak

50 ÖĞRETİM ÜYELERİ

51 ÖĞRETİM ÜYELERİ Azalan özlük hakları Hekim emeğini ucuzlatma çabaları
SORUN: Demotivasyon, önünü görememe Azalan özlük hakları Hekim emeğini ucuzlatma çabaları Hekime uygulanan şiddetin artması Performans sistemi, üniversite hastaneleri ile devlet hastanelerinin bir tutulması KHK lar “Uçan profesörler”

52 Kısa vade: “kahvaltı toplantıları”
YAPILANLAR YÖK yetkilileri ve Sağlık Bakanı ile çeşitli platformlarda görüşme TTB- Dekanlar basın açıklaması Plan Kısa vade: “kahvaltı toplantıları”

53 SORUN: : Eğitim ve bilimsel faaliyetlerin performans sistemi içinde yeterince değer bulmaması

54 YAPILANLAR, Bilimsel ve eğitsel kriterleri oluşturmak için iki komisyon 2 ayrı rapor hazırlandı Üst yönetime iletildi

55 KURUMSAL AİDİYET Y APILANLAR
Mantar etkinlikleri Mezuniyet pikniği Beyaz önlük töreni Cheesecake li çay saati Eğitime destek fonu Plan: Mezunlar Derneği vasıtasıyla mezunlarla ilişkiyi güçlendirmek, burs fonuna katkı yapmalarını sağlamak

56


"Stratejik plan Prof. Dr. Sarp Saraç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları