Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi"— Sunum transkripti:

1 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
HASTANE AFET PLANI (HAP) Tülay AKGÜN/ Bursa Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

2 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
B PLANINIZ Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

3 “Başıma gelirse ne yaparım”
Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

4 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
HASTANELER VE AFETLER Hastaneler, yapıları ve işlevleri gereği tüm afetlerde hem direk hem dolaylı olarak afet olaylarının içerisinde yer almaktadırlar. Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

5 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
HASTANE AFET PLANLARI Hastane Afet Planları, hastanelerin direk ya da dolaylı olarak içerisinde yer almak zorunda kaldığı acil durumlara; doğru ve zamanında yanıt verebilmek için organize edilmiş işlevsel yapılanma sistemidir. Amaç, afet ya da acil durumlarda kurumların vereceği yanıtı standart hale getirmek ve böylece etkin bir şekilde mümkün olduğunca çok fazla sayıda kişinin tıbbi yardıma ulaşmasını sağlayarak, ölü ve yaralı sayısını azaltmak ve iyileştirmeyi çabuklaştırmaktır. Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

6 Sağlık Bakanlığı “Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi ”
Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

7 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
DEPREM STRATEJİ EYLEM PLANI Eylem C Hastanelerin deprem güvenliklerinin arttırılmasına devam edilecektir. Bir afet sonrasında kullanılması yaşamsal önem taşıyan mevcut hastanelerin deprem ve diğer afet güvenliklerinin arttırılması ve yeni yapılacak hastanelerde bu güvenliğin mutlaka sağlanması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılı sonuna kadar planlanmış hastanelerin güvenli hale getirilmesi çalışmaları desteklenecektir. Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

8 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
DEPREM STRATEJİ EYLEM PLANI STRATEJİ C.3.2. Afetlerde sağlık organizasyonu güçlendirilecektir. Eylem C Tüm illerde hastane afet planlarının hazırlanması ve güncelleştirilmesi sağlanacaktır. Bugüne değin süregelen uygulamalarda hastanelerin büyük bir kısmında acil durum planlarının olmadığı veya çok yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu nedenle bir planlama kılavuzu hazırlanarak tüm hastanelerin bu kılavuzun esaslarına göre planlarını yenilemeleri gerekmektedir. Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

9 AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ
S.NO FAALİYET SORUMLULUK 1 Hastane Afet Planı ( HAP) Uygulayıcı Eğitimi Sağlık Müdürlüğü 2 HAP Masa Başı Tatbikatı Hastane 3 HAP İcra Tatbikatı 4 Denetlemek Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

10 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
Bursa HAP SÜREÇ 2004 – Tüm hastaneler hastane afet planı yapmaya başladı. 2005 – İl Afet Planı İlkyardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu Hastaneler Servisi aracılığı ile tatbikatlar ve toplantılar düzenleye başladı, 2008 Kasım – Sağlık Bakanlığı Hastane Afet Planı Çalıştayı düzenledi. İlimizden de temsilciler katıldı. Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

11 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
Bursa HAP 2009 yılından itibaren hem bölgemizde ( 2 adet) hem de ilimizde (3 adet) HAP uygulayıcı eğitimi düzenlenmiştir. Türkiye Acil Tıp Derneği HAP formatı ve Hazırlama Kılavuzlarının kullanılmaya başlandı. Talepler doğrultusunda hem ilimize hem de diğer illere eğitim, sunum ve bilgi paylaşımı yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

12 NEDEN PLAN? Afetlerdeki büyük zararı önceden yapılmış kurumsal, bölgesel ve ulusal afet planları olmayan hazırlıksız yakalanan toplumlar görmüştür. 12

13 HASTANE AFET PLANI Afette kaos durumunda süratle olaya müdahale eden ve belirli bir sistem içinde olaya yaklaşan, Görev alan kişilerin çok iyi görev tanımlarının yapıldığı, Düzenli kayıtların tutulduğu, Her alanda ortak bir dilin kullanıldığı bir afetle mücadele sistemidir.

14 HAP Özellikleri Güvenilir bir emir komuta zinciri Tek komutan
Modüler organizasyon Üst kademede ‘olmazsa olmaz’ sekiz kişilik bir ekip mevcuttur 14 14

15 HAP Özellikleri Her görev tektir
Yeterli personel yoksa, bir kişi geçici olarak birkaç görevi üstlenebilir Görev ve öncelikler belirlidir Planın olayın büyüklüğüne göre ufak bir kısmı devreye alınabilir. Daha alt pozisyonlar duruma göre kullanılır 15 15

16 HASTANE AFET PLANI Afette hasta ve yaralı tedavisini organize etmek,
Panik ve kargaşayı önlemek Olası sorunları en aza indirmek, Hastaları ve çalışanları korumak Görev ve görevlileri önceden belirlemek, Birimler arası organizasyonu sağlamak,

17 HASTANE AFET PLANI JCI Hastane afet planı kriteleri aynı zamanda
(Joint Commision İnternational) akreditasyon kriterlerini kapsar. Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

18 DIŞ AFETLERDE HAP Olabildiğince büyük hasta sayısını kontrol etmek
Kabul ve tedavi alanını genişletmek Hastaneyi,hastaları,çalışanları kontaminasyonlardan korumak Tüm hastalar için uygun tedavinin devamını sağlamak

19 İÇ AFETLERDE HAP Olası patlama, sızıntı ve ikincil olayların kontrolü
Boşaltma planları oluşturmak Hızlı alarm ve mobilizasyon sağlamak Hastaları, çalışanları, kurtarma ekibini en iyi korumak Kontaminasyona karşı hastaneyi, hastaları ve çalışanları korumak Özel korunma gereçleri sağlamak

20 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
Önyargılar Çok fazla mesai gerektirir… Çok karmaşık… Bizim için çok hantal ve çok büyük… Mevcut plandan geçiş çok pahalı… Bizim planımız gayet iyi çalışıyor… Üst Yönetim bizi desteklemiyor veya desteklemeyebilir… Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

21 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
Söylentiler HAP planı değişecek….. Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

22 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
Beklenti Formata uygun şekilde HAP hazırlanması, Personel görevlendirmelerinin yapılması, HAP Eğiticileri tarafından HAP tanıtım ve eğitimlerinin kendi kurumlarında programlanması ve yapılmasının sağlanması, Eğitimler tamamlandıktan sonraki 3 ay içinde tatbikatların yapılması, Gerekirse HAP’ın revize edilmesi, HAP ile ilgili yapılan tüm faaliyetlerin raporlanarak Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

23 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
Bursa HAP 2011 HAP Eğitimi Tarih: Kasım / 1 Aralık 2011 Katılan Kişi Sayısı: 32 Katılan Hastane Sayısı: 6 Özelliği: Her Hastaneden 4 kişi Katılmıştır. Koordinatör Hastaneler Şevket Yılmaz Eğitim Arş.Hst Bursa Devlet Yüksek İhtisas Eğitim Arş Hst Çekirge Devlet U.Ü. Tıp Fakültesi Asker Hastanesi Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

24 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
Bursa HAP Hastaneler Servisi Toplantısı yapıldı. Her hastaneden 2 kişinin katılacağı HAP eğitimi planlandı. Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

25 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
Bursa HAP Bursa HAP Eğitim - Tatbikat Hastane Sayısı Masa Başı Tatbikatı 2 İcra Tatbikatı HAP Uygulayıcı Eğitimi 1 HAP Planı Neden yapılmalıdır? Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

26 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
Bursa HAP Bursa HAP 2012 HAP Eğitimi Tarih: Nisan 2012 Katılan Kişi Sayısı: 60 Katılan Hastane Sayısı:30 Özelliği: Merkez Hastaneler İlçe Hastaneleri Özel Hastaneler Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

27 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
Bursa HAP Bursa HAP “HAP Planı Neden Yapılmalıdır?” konulu sunum yapıldı. Dörtçelik Çocuk Hastanesi İnegöl Özel Medice Hastanesi Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

28 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
Bursa HAP Masa Başı Tatbikat Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Medicabil Hastanesi İcra Tatbikat Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Özel Medicabil Hastanesi Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

29 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
HAP Bursa HAP Türkiye Hastane Afet Planı Kitabı Taslak Çalışması Tarih:03-06 Haziran 2012 Yer: Ankara Katılan Kişi Sayısı:2 Katılan iller: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Van ve Bakanlık temsilcileri Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

30 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
Bursa HAP 07 Aralık 2012 tarihinde Afet ve Olağandışı Durumlara Genel Bakış Türkiye Afet ve Kriz Yönetim Sistemi Afet ve Olağandışı Durumlarda Sağlık Risk Yönetimi HAP Planı Neden Yapılmalıdır? Konulu sunum Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve Bağlı Hastane Temsilcilerine yapılmıştır. Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

31 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
Bursa HAP 2013 yılı HAP Planları 20 Kasım 2012 tarihinde 2013 yılı HAP talep yazısı Kamu ve Özel tüm hastanelere gönderildi. 28 Ocak 2013 tarihine kadar Şube Müdürlüğümüzde olacak şekilde hazırlanması talep edildi. Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

32 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
Bursa HAP 21-23 Ocak 2013 – YOTA Eğitimi Her hastaneden en az 2 kişiye YOTA eğitimi verildi. Eğitime katılanlardan isteyenlere eğitici eğitimi verildi. Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

33 Bursa HAP SENARYO 1 350 yataklı olan ve halen 320 yatan hastası bulunan 3 katlı ve 3 bloklu bir hastanede çalışıyorsunuz. Öğleden sonra saat şiddetli bir sarsıntı oluyor. ( 6,5 şiddetinde deprem ) Yapılan inceleme sonucunda B Blok giriş kapsının çöken merdivenler nedeniyle kapalı olduğu ve röntgen ünitesi ile laboratuarın bulunduğu zemin kattan alevler yükseldiği bildiriliyor. Bu esnada her yerden gürültü geliyor. Hastalar ve personel panik halinde. Dışarıdan siren ve uyarı sesleri geliyor. Başhekim yani HAP başkanısınız. Hastane afet planını nasıl aktive edersiniz? HAP Aktivasyonuyla 0-2 saatlik süreçte Hastanede yapılması gerekenler nelerdir?

34 SENARYO 2 950 yataklı olan ve halen 870 yatan hastası bulunan 3 katlı bir hastanede çalışıyorsunuz. Yağan şiddetli yağmur nedeniyle sabaha karşı saat 03:15 birinci katın tamamen sular altında kaldığı bilgisi veriliyor. Acil girişi çamur ve sürüklenen eşyalar nedeniyle kapanmış. Hastalar ve personel panik halinde. Nöbetçi Uzman Hekimsiniz yani HAP başkanısınız. Hastane afet planını nasıl aktive edersiniz? HAP Aktivasyonuyla 0-2 saatlik süreçte Hastanede yapılması gerekenler nelerdir?

35 SENARYO 3 350 yataklı olan ve halen 320 yatan hastası bulunan Dörtçelik Çocuk Hastalıkları hastanesinde çalışmaktasınız. Hastanenizde 18 tane pediatri yoğun bakım yatağı ve 22 tane yeni doğan için kuvöz bulunmaktadır. Kuvözlerin 6 sı ,yoğun bakım yataklarının ise 4 ü boştur. Sabah saat 07:15’te Komuta Kontrol Merkezi Hastanenizi arayarak, Zübeydehanım Doğumevinde meydana gelen elektrik arızası nedeniyle mevcut 32 tane kuvöz bakımı şart olan bebeği acilen tahliye edeceğini ve bu bebeklerden en az 20 tanesinin bakımını üstlenmek zorunda olduğunuz bilgisini verir. Nöbetçi Uzman Hekimsiniz yani HAP başkanısınız. Hastane afet planını nasıl aktive edersiniz? HAP Aktivasyonuyla 0-2 saatlik süreçte Hastanede yapılması gerekenler nelerdir?

36 SENARYO 4 550 yataklı olan ve halen 520 yatan hastası bulunan Çekirge Devlet Hastanesinde çalışmaktasınız. 26.Aralık 2012 Salı günü Saat 09:25 hastane otomasyon sisteminizin bloke edildiği mesajı bilgisayar ekranına yansımaktadır. ( randevu alamadığı için sistemi sabote eden kişi; Şimdi kim randevulu oyunu başladı) Hastane Yöneticisi yani HAP Başkanısınız. Hastane poliklinik hizmetleri, hastane yatış ve çıkış işlemleri , ilaç – malzeme takipleri, laboratuar kayıtlarının nasıl yürütüleceği ile ilgili Hastane afet planının nasıl aktive edersiniz? HAP Aktivasyonuyla 0-2 saatlik süreçte Hastanede yapılması gerekenler nelerdir?

37 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
SENARYO 5 950 yataklı olan ve halen 897 yatan hastası bulunan 7 katlı Bursa Devlet Hastanesinde çalışmaktasınız. Saat 13:55 hastanenin 3 katının 3 yerinde elektrik sisteminde kaynaklanan yangın çıkmıştır. Duman ve alevler pencerelerden görünmektedir. Hastalar ve personel panik halinde. Yürüyebilen hastalar ve personel panik halinde koşmaktadır. HAP Aktivasyonuyla 0-2 saatlik süreçte Hastanede yapılması gerekenler nelerdir? Tahliye? Kayıt ? Hasta nakil ? Tıbbi tedavinin devamı? Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

38 Gözlemler kaygı verici olduğunda
şans hazırlıklı beyinlerden yanadır” Louis PASTEUR Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

39 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
1985 MEXICO CITY DEPREMİ Bu depremde Başkent Meksiko City’de çöken hastaneler nedeniyle yatak kapasitesinin yüzde kırkı ve sağlık personeli kapasitesinin ise yüzde 3 ü yitirilmiştir. Bu nedenle deprem sonrasında yaralıların bakımı ve tedavilerinde büyük sorunlar yaşanmıştır Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

40 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

41 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hst. Yangını Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

42 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

43 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

44 Marmara Adası

45 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

46 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

47 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

48 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

49 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

50 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

51 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

52 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi
Kocaeli HAP Eğitimi Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

53 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

54 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

55 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

56 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

57 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi

58 Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi


"Bursa Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları